دسته‌بندی‌ها

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است

متن add_ci cle_ou li e sea ch me u صفحه نخست متن زیبا بیو پیامک متن آهنگ درباره پشتیبانی اپلیکیشن ثبت نام افزودن متن کاربران فعال جستجو

se Use I fo(3249015,'دخترک تنها',946,'dokh a ak. a ha1992','زن از 29 ساله حسابدار شرکت خصوصیم','6438','female','دخترک');se Use I foAddLaye Code(3249015, 6887005);دخترک تنها

 خدانگهدار همگی........

se Use I fo(3249015,'دخترک تنها',946,'dokh a ak. a ha1992','زن از 29 ساله حسابدار شرکت خصوصیم','6438','female','دخترک');se Use I foAddLaye Code(3249015, 2559366);دخترک تنهامطالبدوست شوید add_f ie _mouse_ove = fu c io (obj){ obj.i e HTML = 'حذف دوستی'; cha geClass(obj.id,'f ie d_b _colo 1','add'); cha geClass(obj.id,'f ie d_b _colo 2','del'); }; add_f ie _mouse_ou = fu c io (obj){ obj.i e HTML = 'دوست هستید'; cha geClass(obj.id,'f ie d_b _colo 1','del'); cha geClass(obj.id,'f ie d_b _colo 2','add'); }; // c_$('add_f ie d_li k').o mouseove = fu c io (){ // cha geClass('add_f ie d_li k','add_f ie d_hove ','cycle'); // }

.ac ivi yLis Row_use Wall_pic spa { /*bo de :1px solid #ccc;*/ /*floa : igh ;*/ /*display:block;*/ /*paddi g: 1px;*/ } .ac ivi yLis Row_use Wall_pic img{ /* max-wid h: 500px; max-heigh : 500px; */ heigh : exp essio ( his.heigh > 499 ? "500px" : "au o" ); wid h: exp essio ( his.wid h > 499 ? "500px" : "au o" ); } .ge Wall_ ow_desc { /*paddi g: 5px;*/ } /* .ac ivi yLis Row_use Wall_desc { floa : igh ; } */ .ac ivi yLis Row_use Wall_li k{ ex -alig :lef ; } .ac ivi yLis Row_body{ /*paddi g- igh : 45px;*/ paddi g: 0px 15px 15px; } .ge Wall_ ow{ bo de - op:1px solid #E9E9E9; /*paddi g: 5px;*/ } .ge Wall_ ow .ge Comme { /*paddi g- igh : 45px;*/ backg ou d: o e epea sc oll 0 0 #EDEDED; bo de - op: 1px solid #E3E1E1; paddi g: 15px; wid h: au o; } .ge Wall_ ow_lef { floa : igh ; bo de :0px solid #0F0; ma gi - igh : 10px; wid h:680px; } .ge Wall_ ow_se de { floa : igh ; bo de :0px solid #F00; ma gi - igh : 5px; } .ge Wall_da e{ ma gi :7px 3px 0px 0px; colo :#999; posi io : absolu e; lef :35px; op:0px; display: block; mi -wid h: 80px; ex -alig : lef } .ge Wall_ ow .ac ivi y_view_li k{ display: o e; } .ge Wall_ ow .ac ivi y_view_li k_w appe { display: o e; } .ge Wall_ ow .ac ivi yLis Row_body{ wid h: au o; } /* .ge Wall_ ow .ge Ac ivi y_wallToolse { posi io :absolu e; lef :0px !impo a ; op:5px }*/ 93/03/8 20:16گلچین روزگار عجب با سلیقه است میچیند آن گلی که به...دخترکگلچین روزگار عجب با سلیقه است میچیند آن گلی که به عالم نمونه است هر گل را که به چمن بیشتر میدهد صفا گلچین روزگار امانش نمی دهد............ .ge Comme _like{ ex -alig : igh ; } .se LikeI { cu so :poi e ; -colo :#00c; colo :#36C; ex -deco a io : o e; } .se LikeI :hove { ex -deco a io : u de li e; } 99 va oldClea = ew A ay(); comme Tx = fu c io (eid){ if (!oldClea [eid]){ c_$(eid).value=''; oldClea [eid] = ue; } }; comme Tx _o Cha ge = fu c io (eid){ if(c_$(eid).value.le g h>2000){ c_$(eid).value = c_$(eid).value.subs (0,2000); } c_$(' es es ').i e HTML = l2b (c_$(eid).value); va ofse Heigh No = (c_$(' es es ').offse Heigh +5) c_$(eid).s yle.heigh = (ofse Heigh No -1){ e_ lcha = /%0D%0A/g ; }else if( ex .i dexOf('%0A') > -1){ e_ lcha = /%0A/g ; }else if( ex .i dexOf('%0D') > -1){ e_ lcha = /%0D/g ; } e u u escape( ex . eplace( e_ lcha ,'& bsp;') ); } se like = fu c io (id, ype,W appe ){ c_$('likeType_'+id).value= ype; c_$('likeType_'+id).pa e Node.o submi (); } showAc ivi yComme s = fu c io (divName){ c_$('showAc ivi yComme s_'+divName).s yle.display = ' o e'; c_$('showAllComme s_'+divName).s yle.display = 'block'; c_$(divName+'_lis comme loop').s yle.display = 'block'; } showHideAc ivi yComme Box = fu c io (divName){ if(c_$(divName+'_lis comme ').s yle.display == ' o e'){ c_$(divName+'_lis comme ').s yle.display = 'block'; } else{ c_$(divName+'_lis comme ').s yle.display = ' o e'; } } ge comme DelDiv = fu c io (comme Id,w appe DivId){ w appe DivId = w appe DivId+'_lis comme loop'; if(c_$(w appe DivId)){ fo (iCh i c_$(w appe DivId).childNodes){ if(c_$(w appe DivId).childNodes[iCh].id && c_$(w appe DivId).childNodes[iCh].id.i dexOf('_'+comme Id+'_')!=-1){ co sole.log(c_$(w appe DivId).childNodes[iCh].id); c_ emoveEleme (c_$(w appe DivId).childNodes[iCh].id); } } } } نمی پسندم!می پسندمدرج کامنت111111 نفراز اول به آخرc_ ex Box_blockSpam('comme x _ge comme _use _ac ivi y_104465507_80496279');c_$('comme x _ge comme _use _ac ivi y_104465507_80496279'). empValue = '';c_$('comme x _ge comme _use _ac ivi y_104465507_80496279').value = ''; fo m a ge ['162732822860ff0ee4c8b2d'] = '';fo mco fig['162732822860ff0ee4c8b2d'] ={};fo mco fig['162732822860ff0ee4c8b2d'] = {p og essType:"small"};c_$("like_ge comme _use _ac ivi y_104465507_80496279").value="";کامنت بنویسید... se Use I fo(3249015,'دخترک تنها',946,'dokh a ak. a ha1992','زن از 29 ساله حسابدار شرکت خصوصیم','6438','female','دخترک');se Use I foAddLaye Code(3249015, 4739325);پنجشنبه 8 خرداد ، 20:17امانش نمی دهد.............ادامهcheckComme Mo e(7244393,90);آخرین مطالب دخترک تنها سلام سال نو مبارک تولدتون مبارک ایشالا به همه آرزوهای... هنر این است که: همیشه بزرگوارتر از آن باشید که برنجید... خسته ام از بغض کهنه ی عشق سنگینه تحملش تو صدام خوبه... خونه خالی خونه غمگین خونه سوت و کوره بی تو.... سخــت است .... یه وقتایی آدم باید سرشو بلند کنه ، زل بزنه به آسمون... دختر بودن تاوان دارد.... گاهی نفس به تیزی شمشیر میشود از هرچه زندگیست، دلت... آن دم که مــــرا مــــی زده بـر خـــاک سپــارید زیـــــر... حضـــورت در خیـــالم ، انـــگار تـو اینـــجـــایی... بی خودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود ، بی خودی حرص زدیم... *بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِیمِ*•.... زمستان نیز رفت اما بهارانی نمی بینم بر این تکرار... کلاغ پر؟... چرا غم ها نمی دانند .... دلم کمی هوا می خواهد .... وقــتی نیستـــ.... امشـــب مــی خـــواهم .... برای همه خوب باش … آنکه فهمید ، همیشه کنارت خواهد... چه حس غریبی ست وقتی تمام چشم ها به تو خیره می شوند... دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شد عاقبت با عشق... نه برف باریده ، نه عمر گذشته ونه من در آسیاب سفید... حجم خالی تو با وجود هیچکس پر نمیشود .... گریه کن جداییا مارا رها نمیکنن آدما انگار برای ما... گلچین روزگار عجب با سلیقه است میچیند آن گلی که به... خبر مرگ روز مرگ خلقتم در این جهان یک وصله ناجور بود من خودم راضی... عشـــق نــه پــول میخـــواد نــه خوشگلـــی نــه ماشیـــن... اگر از ظلمت ره میترسی چلچراغ نگهم را به تو خواهم...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب