دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم معنی

مست و هوشیار مناظره مست و هشیار از بهترین و زیباترین قطعات پروین اعتصامی است. شاعر در این شعر با بهره گیری از طنزی لطیف و اشاراتی روشن به ترسیم فساد و

گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم معنی

مست و هوشیار (معنی ونکات درس پانزدهم زبان وادبیات فارسی)چهارم تجربی وریاضی

                                                                       مست و هوشیار         مناظره مست و هشیار از بهترین و زیباترین قطعات پروین اعتصامی است. شاعر در این شعر با بهره گیری از طنزی لطیف و اشاراتی روشن به ترسیم فساد و تزویر اجتماع عصر خویش پرداخته است. طنز موجود در این شعر طنز رندانه ی حافظ را فرا یاد می آورد. نکات مهم محتسب مستی به ره دید وگریبانش گرفت             مست گفت: ای دوست پیراهن است افسار نیست این شعر، جز اشعار حفظی است قالب شعر: قطعه / محتوا : ترسیم فساد و تزویر اجتماع عصر شاعر محتسب: ماموری که کار وی نظارت براجرای احکام دین بود مرجع ضمیر« ش»: مست ؛  نقش مضاف الیه دوست: منظور محتسب / افسار تسمه وریسمانی که به سر وگردن اسب والاغ می بندند گریبان و پیراهن: تناسب / است و نیست تضاد معنی: محتسب (مامور)درراه مستی را دید وگریبانش راگرفت مست گفت ای دوست این پیراهن است که آن را گرفته ای افسار نیست . مفهوم: اشاره به برخورد تحقرآمیز مأموران حکومتی است با متهم گفت: مستی زان سبب افتان وخیزان میروی               گفت: «جرم راه رفتن نیست ره هموارنیست افتان وخیزان: حالت راه رفتن فرد مست،  تلوتلو خوران ؛ تضاد     هموار نبودن راه: کنایه از گستردگی فساد در جامعه ره می روی ، راه رفتن : تناسب معنی: (محتسب )گفت تو مست هستی به همین دلیل تلوتلو خوران راه می روی. (مست)گفت جرم راه رفتن من نیست، جامعه پراز فساد و خلاف است.   گفت می باید تو را تاخانه ی قاضی برم                 گفت رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدارنیست بیدار: میتواندایهام داشته باشد{ ۱ـ مقابل خواب     ۲ـ هشیار نباشد                                 صبح وشب: تضاد و تناسب             رو و آی:  فعل امر برو و بیا / تضاد در افعال       معنی: (محتسب)گفت باید تورا به خانه ی قاضی ببرم .پاسخ داد که برو وصبح بیا چرا که قاضی نیمه شب بیدار نیست (خود قاضی الان مست و ناهشیار است ) مفهوم: مسئولان به فکرآسایش وخوشی خود هستند نه در فکر و اندیشه ی مردم   گفت: نزدیک است والی را سرای آن جا شویم               گفت: والی ازکجا در خانه ی خمار نیست؟ سرا : خانه ؛ منزل والی: حاکم . فرمانروا . استاندار را : فک اضافه (سرای والی ) شویم : می رویم والی از کجا درخانه ی خمارنیست{ از کجا معلوم که والی.خود در میخانه نباشد / خمار: می فروش (خانه ی خمار. میخانه) / استفهام انکاری(حتما آنجاست)                                   معنی: گفت: خانه ی حاکم نزدیک است به آن جا می رویم. مست جواب داد: از کجامعلوم که خود والی الان در میخانه نباشد؟ مفهوم: اشاره به فاسد بودن و عیاشی مسئولان جامعه ارتباط معنایی دارد با: واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند       چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند   گفت:”تاداروغه راگوییم در مسجدبخواب           گفت:”مسجدخوابگاه مردم بدکارنیست داروغه: نگهبان گفت و مسجد: تکرار بخواب وخوابگاه: اشتقاق معنی: گفت تا نگهبان را باخبرکنم برو و درمسجد بخواب. مست گفت: مسجد جای افراد بدکار نیست. مفهوم: بی توجهی و بی احترامی به اماکن مقدس (داخل شدن مست به مسجد)   گفت:”دیناری بده پنهان و خود را  وارهان”           گفت:”کار شرع کار درهم و دینار نیست” دینار: سکه ی طلا وارهان: خلاص کن. نجات بده شرع: دین. شریعت. مذهب درهم: سکه ی نقره . درم . پول نقد درهم ودینار: تناسب معنی:(محتسب)گفت: پنهانی به من رشوه بده وخود را خلاص کن. گفت: رشوه در دین جایگاهی ندارد. مفهوم: اشاره به “رواج رشوه خواری در جامعه” گفت از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم                گفت: پوسیده است جز نقشی زپود و تارنیست از بهرِ: حرف اضافه برای (دو تکواژاست از + بهر؛کسره ی زیر (ر)تکواژ  به حساب نمی آید – زبان فارسی”۳″) غرامت: چیزی که تاوان آن لازم باشد؛ جبران خسارت مالی جامه.پود وتار : تناسب (جامه)نقشی زپود نیست : کنایه از “نخ نما بودن و فرسودگی جامه) معنی: گفت: برای خسارت، لباست را از تنت بیرون می آورم .جواب داد: لباس من پوسیده و نخ نما است. مفهوم :  ۱- رشوه خواری      ۲- نشانه ی فقر وتهی دستی افراد جامعه گفت:”آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه               گفت:”در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست آگه: مخفف “آگاه “ ت(افتادت):جابه جایی ضمیر شخصی ؛ کلاه از سرتو در افتاد کزسردر افتادت کلاه – توضیحات (۲) جز معنای ظاهری تعادل نداشتن مست را می رساند .ضمنا”در قدیم بدون کلاه و دستار در بین مردم ظاهر شدن نوعی ننگ وبی ادبی تلقی می شد. سروکلاه : تناسب عار: ننگ . رسوایی . بدنامی مصراع دوم : تمثیل معنی: گفت: با خبر نیستی که کلاه از سرت افتاده است (وتعادل نداری ) جواب داد : در سر عقل باید باشد کلاه نداشتن عیب و ننگ به شمار نمی آید. ارتباط معنایی دارد با :            « تن آدمی شریف است به جان آدمیت      نه همین لباس زیباست نشان آدمیت » گفت :”می بسیار خوردی زان چنین بی خود شدی        ”گفت :”ای بیهوده گو.حرف کم و بسیار نیست “ بیهوده گو : صفت فاعلی . مرکب مرخم (بیهوده گوینده) کم و بسیار : تضاد معنی: گفت: شراب زیاد نوشیده ای به همین دلیل مست واز خود بی خود گشته ای .گفت: ای فرد بیهوده گوی بحث کم و زیاد نوشیدن نیست (حرام، حرام است ). مفهوم: نفس خطا و حرام بودن عمل مهم است نه میزان (مقدار) انجام وارتکاب آن. گفت:”باید حد زند هشیار مردم مست را ”         گفت:”هشیاری بیار،اینجا کسی هشیار نیست “ حد: مجازات شرعی هشیار مردم : ترکیب وصفی مقلوب (مردم هشیار ) مست وهشیار : تضاد هشیار : تکرار معنی: (محتسب) گفت: باید مردم هوشیار، افراد مست را مجازات کند پاسخ داد: یک هشیار نشان بده در این جامعه؛ کسی هشیار و سالم نیست. مفهوم : در اجتماع، فساد گسترده و فراگیر شده است دیگر کسی سالم نیست . ارتباط معنایی دارد با :    “گر حکم شود که مست گیرند        در شهر هر آنچه (هرآنکه) هست گیرند”  خودآزمایی ۱ـ در مصراع:”گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست”؛  ناهمواری راه به کدام مسئله ی اجتماعی دلالت می کند ؟ گستردگی و رواج فساد و انحراف در جامعه ۲ـ  عبارت: “دیناری بده پنهان وخود را وارهان “به کدام پدیده ی اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟ رشوه خواری ۳ـ  در بیت نهم منظور از عبارت:”حرف کم وبسیار نیست “چیست؟ شراب خواری در شرع و دین حرام است چه کم باشد و چه زیاد . محتسب در حکم دین دخالت کرد و با سلیقه ی خود آن را اعمال نمود. (نفس خطا و حرام بودن عمل مهم است نه میزان (مقدار) انجام و ارتکاب آن).  

+ نوشته شده در یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 22:57 توسط حجت مولوی  | 

تندخوانی ( تحدیر ) سوره نسا + متن و ترجمه همراه با فضیلت سوره نسا

جدیدترین متن های تبریک تولد آبان ماهی ها | اس ام اس مخصوص متولدین آبان

مشهورترین افراد متولد آبان ماه در حل جدول

دانلود عکس نوشته متولدین آبان ماه / عکس پروفایل تبریک تولد آبانی ها

تمام مناسبت های ماه آبان در سال 1400 / کاملترین مناسبتهای ایران و جهان در تقویم 1400

عکس و متن آغاز هفته و شروع شنبه ای مثبت

وضعیت طرح ترافیک امروز شنبه 1 آبان 1400

فال شمع امروز مخصوص آبان 1400

فال تاروت مخصوص آبان 1400

فال آرزو مخصوص آبان 1400

فال ماهانه آبان 1400

فال ابجد امروز | فال ابجد روزانه مخصوص آبان 1400

فال نوستراداموس آبان ماه 1400 همراه با پیش بینی نوستراداموس برای سال 1400

جنجال جدید امیر تتلو در کنسرتش

فال آنلاین هفتگی 1 آبان تا 7 آبان 1400 | فال هفته اول آبان 1400

آخرین مطالب