دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
گام به گام درس دوم عربی هشتم

گام به گام درس دوم عربی هشتم

گام به گام درس 2 عربی هشتم

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

گام به گام درس 2 عربی هشتم نوشته : HamGamDa s تاریخ : 5 مهر 1399 تعداد نظرات : 30 گام به گام درس 2 عربی هشتم جواب تمرینات درس دوم عربی هشتمنام درس : درس دوم | موضوع : گام به گام | پایه هشتمجواب تمرینات درس دوم عربی هشتمانتخاب سریع صفحه : جواب تمرینات درس دوم عربی هشتمترجمه صفحه 25 عربی هشتمترجمه صفحه 26 عربی هشتمترجمه صفحه 26 و 27 عربی هشتمجواب صفحه 28 عربی هشتمجواب صفحه 29 عربی هشتمجواب صفحه 30 عربی هشتمجواب صفحه 31 عربی هشتمجواب صفحه 32 عربی هشتمترجمه صفحه 32 و 33 عربی هشتمترجمه صفحه 34 درس دوم عربی هشتمدر قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی هشتم درس دوم را مشاهده نمایید.گام به گام عربی هشتم درس دوم / ترجمه و جواب صفحه های ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ پاسخ تمرینات درس ۲ عربی هشتمترجمه صفحه 25 عربی هشتماهمیت زبان عربی﴿اَلْحَمدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ﴾ لِأَنَّنا نَجَحْنا فِی السَّنَهِ الْماضیَهِ وَ قادِرونَ عَلَی قِراءَهِ الْعِباراتِ وَ النُّصوصِ الْبَسیطَهِ. ترجمه: ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است. برای اینکه ما در سال گذشته قبول (موفق) شدیم. و می‌توانیم عبارت‌ها و متن‌های سادهٔ عربی (عربی ساده) را بخوانیم.نَحنُ بِحاجَهٍ إِلَی تَعَلُّمِ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ، لِأَنَّها لُغَهُ دینِنا، و اللُّغَهُ الْفارِسیَّهُ مَمزوجَهٌ بِها کَثیراً. ترجمه: عربی زبان دین ماست و ما به یادگیری آن نیاز داریم. برای اینکه (زیرا) زبان فارسی با آن بسیار آمیخته است.إِنَّ اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ مِنَ اللُّغاتِ الْعالَمیَّهِ. ترجمه: همانا زبان عربی از زبان‌های بین‌المللی (جهانی) است.اَلْقُرآنُ وَ الْأَحادیثُ ﴿بِلِسانٍ عَرَبیٍّ مُبینٍ﴾ ترجمه: قرآن و احادیث (به زبان عربی آشکار است.)اَلْعَرَبیَّهُ مِنَ اللُّغاتِ الرَّسمیَّهِ فی مُنَظَّمَهِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَهِ. عربی از زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد است.اَلْإیرانیّونَ خَدَمُوا اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ کَثیراً. «اَلْفیروزآبادیُّ» کَتَبَ مُعجَماً فِی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ اسْمُهُ «الْقاموسُ الْمُحیطُ» و «سیبَوَیْهِ» کَتَبَ أَوَّلَ کِتابٍ کامِلٍ فی قَواعِدِ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ اسْمُهُ «الْکِتابُ». ترجمه: ایرانیان به زبان عربی بسیار خدمت کردند. «فیروز آبادی» لغت نامه‌ای در زبان عربی نوشته است که نام آن «القاموس المحیط» و «سیبویه» اولین کتاب کامل در قواعد (دستور) زبان عربی نوشته است که اسم آن «الکتاب» است.ترجمه صفحه 26 عربی هشتمأَکثَرُ أَسماءِ الْأَولادِ وَ الْبَناتِ فِی الْعالَمِ الْإسلامیِّ عَرَبیٌّ. ترجمه: بیشتر اسم‌های پسران و دختران در جهان اسلامی، عربی است.اَلْکَلِماتُ الْعَرَبیَّهُ، کَثیرَهٌ فِی الْفارِسیَّهِ وَ هٰذا بِسَبَبِ احْتِرامِ الْإیرانیّینَ لِلُغَهِ الْقُرآنِ. ترجمه: کلمات عربی، در فارسی زیاد است و این به خاطر احترام ایرانیان به زبان قرآن است.أنَا أَعرِفُ مَعنَی کَلِماتٍ کَثیرَهٍ وَ أَذکُرُ کُلَّ کَلِماتِ السَّنَهِ الْماضیَهِ وَ أَقدِرُ عَلَی قِراءَهِ النُّصوصِ الْبَسیطهِ. جاءَ فِی الَْمثالِ: ترجمه: من معنی کلمات زیادی را می‌دانم و همه کلمات سال گذشته را به یاد می‌آورم و می‌توانم متن‌های ساده را بخوانم. در مثال‌ها آمده است:«اَلْعِلْمُ فِی الصِّغَرِ کَالنَّقشِ فِی الْحَجَرِ.» ترجمه: «علم در کودکی مانند نقاشی در سنگ است.»یا أَخی، أَ أَنتَ تَعرِفُ مَعنَی کَلِماتِ الْکِتابِ الْأَوَّلِ أَیضاً؟ ترجمه: ای برادرم، آیا تو معنی کلمات اول را می‌دانی؟یا أُختی، أَ تَفهَمینَ مَعنَی الْآیاتِ وَ الْأَحادیثِ السَّهْلَهِ؟ ترجمه: ای خواهرم، آیا معنی آیات و احادیث ساده را می‌فهمی؟ترجمه صفحه 26 و 27 عربی هشتمدر قسمت با ترجمه صفحه ۲۶ و ۲۷ عربی هشتم را قرار داده ایمجواب صفحه 28 عربی هشتم????مانند مثال ترجمه کنید. (جواب جدول صفحه ۲۸ عربی هشتم)ذَهَبْتُرفتمأذهَبُمی‌رومصَنَعْتُساختمأصنَعُمی‌سازمعَلِمْتَدانستیتَعلَمُمی‌دانیزَرَعْتَکاشتیتَزرَعُمی‌کاریعَرَفْتِشناختیتَعرِفینَمی‌شناسیقَبِلْتِقبول کردیتَقبَلینَقبول می‌کنی???? تمرین اول???? با توجّه به متن درس جمله‌های درست و نادرست را معلوم کنید.1- نادرست / 2- نادرست / 3- درست / 4- نادرستجواب صفحه 29 عربی هشتم???? تمرین دوم _ ثانی???? ترجمه کنید.چه کار می‌کنی ای پسر؟ به عکس نگاه می‌کنم.ای خانم چه کار می‌کنی؟ آیاتی از قران را میخوانم.آیا صندلی می‌سازی؟ نه میز می‌سازم.آیا با خواهرت می‌روی؟ نه با دوستم می‌روم.جواب صفحه 30 عربی هشتم???? تمرین سوم _ الثالث???? هر کلمه را به توضیح مرتبط با آن وصل کنید. «یک کلمه اضاف است.»جهت بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید???? تمرین چهارم _ الرابع???? ترجمه کنید. سپس فعل ماضی و مضارع را مشخّص کنید.1- ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ﴾ ماضی: جَعَلْنَا ترجمه: قرار دادیم از آب هر چیزی را زنده2- أَنتَ قَبِلْتَ کَلامَ والِدِکَ وَ الْآنَ تَعمَلُ بِهِ. ماضی: قَبِلْتَ _ مضارع: تَعمَلُ ترجمه: تو سخت پدرت را قبول کردی و الان به آن عمل می کنی.3- أَنتِ حَفِظْتِ سورَهَ النَّصرِ وَ الْآنَ تَحفَظینَ سورَهَ الْقَدرِ. ماضی: حَفِظْتِ _ مضارع: تَحفَظینَ ترجمه: تو سوره نصر را حفظ کردی و اکنون سوره قدر را حفظ می کنی.4- أَنَا دَخَلْتُ الصَّفَّ الثّامِنَ وَ أنتَ تَدخُلُ الصَّفَّ الْخامِسَ. ماضی: دَخَلْتُ _ مضارع: تَدخُلُ ترجمه: من به کلاس دوم داخل شدم و تو به کلاس اول داخل می شوی.جواب صفحه 31 عربی هشتم???? تمرین پنجم _ الخامس???? گزینه مناسب را انتخاب کنید.(جواب صحیح با نارنجی علامت زده شده!)1) أَ أَنتَ ……….. الْبابَ قَبلَ دَقیقَتَینِ؟ (طَرَقْتَ – تَطْرُقُ) ترجمه: آیا تو در دو دقیقه پیش در را کوبیدی؟ (کوبیدی – می کوبی)2) أنَا …………… عَنْ طَریقِ الْجَنَّهِ فی حَیاتی. (بَحَثْنا – أَبْحَثُ) ترجمه: من در زندگی ام دنبال راه بهشت می گردم (گشتی – می گردی)3) یا حَدّادُ، أ أنَتَ ………… فِی الْمَصنعَ أَمْسِ؟ (عَمِلْتَ – تَعْمَلینَ) ترجمه: ای آهنگر، آیا تو دیروز در کارخانه کار کردی؟ (کار کردی – کار می کنی)4- یا أُختی، هَلْ ……………. الطَّعامَ قَبلَ دَقیقَهٍ؟ (أَکَلْتِ – شَربِتَْ) ترجمه: ای خواهرم ، آیا دو دقیقه پیش غذا خوردی؟ (خوردی – نوشیدی)5- أ أَنتِ ……………. بِجَمْعِ الْفَواکِهِ بَعدَ یَومَینِ؟ (بَدَأْتُ – تَبْدَئینَ) ترجمه: آیا تو بعد از دو روز به جمع آوری میوه ها شروع میکنی؟ (شروع کردم – شروع میکنی)6- أَیُّهَا الْخَبّازُ الْمُحتَرَمُ، هَل …………… بَعدَ دَقائِق؟ (تَعْمَلُ – تَعْمَلینَ) ترجمه: ای نانوای محترم ، آیا بعد دقایقی کار میکنی؟ (کار میکنی – کار میکنی)جواب قسمت 6 را در بخش نظرات ارسال کنید.???? تمرین ششم _ السادس???? مانند مثال ترجمه کنید.نَظَرَ: نگاه کردأَنْظُرُنگاه می‌کنمتَنْظُرُنگاه می‌کنیتَنْظُرینَنگاه می‌کنیسَأَلَ: پرسیدأَسْأَلُپرسیدتَسْأَلُمی‌پرسیتَسْأَلینَمی‌پرسیسَمَحَ: اجازه دادأَسْمَحُاجازه می دهمتَسْمَحُاجازه می‌دهیتَسْمَحینَاجازه می‌دهیذَکَرَ: یاد کردأَذْکُرُیاد می کنمتَذْکُرُیاد می‌کنیتَذْکُرینَیاد می‌کنیجواب صفحه 32 عربی هشتم???? تمرین هفتم _ السابع???? در گروه های دو نفره مکالـمه کنید. »پاسخ کوتاه کافی است«. ترجمه صفحه 32 و 33 عربی هشتم???? بخواند و ترجمه کنید.لِکُلِّ شیءٍ طَریقٌ وَ طَریقُ الْجَنَّهِ الْعِلْمُ. «رسولُ اللّهِ (ص)» هر چیزی راهی دارد و راه بهشت علم است.اَلْعِلْمُ أَفضَلُ مِنَ الْعِبادَهِ. «رسولُ اللّهِ (ص)» علم برتر از عبادت است.زَکاهُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ. «امام علی (ع)» زکات علم، گسترش آن است.مَنْ سَأَلَ، عَلِمَ. «امام علی (ع)» هر کس پرسید، دانست. (هر کس بپرسد، می‌داند.)مَنْ کَتَمَ عِلْماً، فَکَأَنَّهُ جاهِلٌ. «امام علی (ع)» هر کس علم را پنهان کند (کرد)، گویی که جاهل است.چه وبلاگ یا وبسایتی را در زمینه آموزش عربی میشناسید؟  وبسایت hamgamda s.com – همگام درسترجمه صفحه 34 درس دوم عربی هشتم???? ترجمه صفحه ۳۴  عربی هشتمإیجارُ الْغُرفَهِ فی کَربَلاء اجاره اتاف در کربلا– ساعَدَکَ اللّٰهُ! معنی: خدا قوت– حَیّاکَ اللّٰهُ! معنی: زنده باشی– هَل عِندَکُم غُرفَهٌ فارِغَهٌ ذاتُ ثلَاثَهِ أَسِرَّه؟ معنی: آیا اتاق خالی سه تخته داری؟– نَعَم؛ عِندَنا فِی الطّابِقِ الرّابِعِ. معنی: بله، در طبقه چهارم داریم– أ ما عِندَکُم فِی الطّابِقِ الْأَوَّلِ؟ معنی: آیا در طبقه اول نداری؟– لا؛ ما عِندَنا، لکِنْ، اَلْمِصعَدُ مَوجودٌ. معنی: نه نداریم ولی آسانسور هست.– حَسَناً، نُریدُ رُؤیَهَ الْغُرفَهِ. معنی: باشه، میخواهیم اتاق را ببینیم.– لا بَأسَ؛ هٰذا مِفتاحُ الْغُرفَهِ. معنی: عیبی نداره، این کلید اتاق است .– کَمْ إیجارُها؟ معنی: اجاره اش چند است؟– أمَامَکَ لَوحَهُ الْإیجاراتِ. معنی: تابلو اجاره ها جلوته– هَل یُمکِنُ التَّخفیضُ؟ معنی: آیا امکان تخفیف هست؟– لا؛ لِأَنَّ الْأَسعارَ مُحَدَّدَهٌ مِن قِبَلِ الْحِکومَهِ. معنی: نه، زیرا قیمت ها از سوی دولت مشخص شده است .کَم لَیلَهً أَنتُم فی کَربَلاء؟ معنی: چند شب در کربلا هستید؟– ثلَاثَهَ لَیالٍ. معنی: سه شب– أیَنَ بِطاقاتُ هُویّاتِکُم؟ معنی: کارت های شناسایی شما کجاست؟– هٰذِهِ بِطاقاتُنا. معنی: این کارت هایمان است.با تشکر سایت همگام درس HamgamDa s.com ❤برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی هشتم و  درس 3 عربی هشتم نیز دیدن فرمایید برچسب ها برچسب‌ها:گام به گام عربی هشتم, کتاب عربی هشتم, جواب عربی هشتم ,مطالب مرتبطگام به گام درس 10 عربی هشتمگام به گام درس 9 عربی هشتمگام به گام درس 8 عربی هشتمگام به گام درس 7 عربی هشتمگام به گام عربی هشتم (PDF و رایگان)گام به گام درس 6 عربی هشتمگام به گام درس 5 عربی هشتمگام به گام درس 4 عربی هشتمگام به گام درس 3 عربی هشتمگام به گام درس 1 عربی هشتماینترنت شما در همگام درس همیار ۵۰%رایگان محاسبه میگردددیدگاه های تایید شده : 30 | در انتظار بررسی: 14 ثنا : 1399-07-07 : 11:18 درس سوم پاسخ ???????????????????????????????? : 1399-09-09 : 16:52 عالی بود ، کامل و دقیق !- ممنونم [????????] پاسخ مانا : 1399-07-10 : 21:35 مابقی درس ها پاسخ مه . : 1399-08-21 : 20:21 چرا صفحه ی ۱۸ به فارسی معنی شده؟ پاسخ محمد بهشتی : 1399-07-14 : 22:24 خخخلی عالیی پاسخ ناشناس : 1399-07-16 : 13:46 عالی???????????? پاسخ هدیه شاکری پور : 1399-07-16 : 13:56 درس سه عربی نیست چرا پاسخ HamGamDa s : 1399-07-16 : 16:02 این دو سه روز قرار میگیره اماده شده پاسخ عسکری راد : 1399-07-18 : 04:03 درس های دیگه چرا پاسخ داده نشده اند؟ پاسخ ناشناس : 1399-07-19 : 15:44 کسی هست که بدون فعل ها صفحه ۱۶ را نشان بده و ضمایر متصل و منفصل را پیداکنه و با فعل نجح : موفق شد بسازه پاسخ سمایل بی شرف : 1399-07-19 : 20:37 سلام خوب می شد اگه درس های دیگر هم می بود پاسخ فاطمه : 1399-07-22 : 14:30 سلام ممنون خیلی خوب بود پاسخ ترانه : 1399-10-23 : 16:32 عالی ولی چرا صفحه ۲۰ سومی رو زده نادرست؟؟جوابش میشه درست پاسخ محسن : 1399-07-26 : 13:18 دمتون گرم هر چقدر بگم کمه پاسخ ناشناس : 1399-08-04 : 10:50 عالی بود ولی اگر صفحه ۲۰ بالا صفحه هم بود خوب میشد پاسخ یاسین : 1399-08-10 : 19:12 ایول عالی بود ممنون از ناشر پاسخ xXAshXx : 1399-08-10 : 20:17 خیلی عالی پاسخ حسام : 1399-08-11 : 15:28 خیلی خوب است. ولی چرا درس های‌دیگر‌نیست؟ و بهتر‌ میشد اگر که تمام تمرین ها پشت سر هم بود. ولی در کل خوب است. پاسخ .... : 1399-08-22 : 11:38 چرا سومی رو زده نادرست!؟؟؟؟؟؟؟درسته که پاسخ Ja a : 1399-08-23 : 13:04 خوب بود در کل ولی اگه قرار باشه بگم عالی بود،باید همه ی کتاب ها و همه ی فصل های کتاب در این اپ اومده باشه!! درغیر این صورت…!! در هر حال ممنون از سازنده ی گرامی. تلاشتون رو برای بهتر شدن اپ خودتون بکنید. پاسخ Mobi a : 1399-08-27 : 12:47 سلام خیلی ممنونم عالی است پاسخ یاسمین‌کاوسی‌ : 1399-08-30 : 13:33 خوبه‌اما‌کل‌کتابارونداره‌وهمچنین‌پایه‌هارو‌ پاسخ Nahid : 1399-09-08 : 14:57 خیلی عالی بود و واقعا به دردم خیلی ممنون پاسخ ،، : 1399-10-04 : 00:19 عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی پاسخ Nafas : 1399-10-08 : 10:08 خوب بود ولی چرا فن ترجمه رو توضیح نداد ???????? پاسخ ❤ : 1399-10-12 : 14:34 عالی فقط صفحه ۲۰بالای صفحه حل نشده پاسخ امیرعلی : 1399-10-21 : 13:25 فدات العاده ممنون پاسخ امیرعلی موسوی : 1399-10-22 : 07:28 دمتون گرم عالی بود???????????? پاسخ آیسان : 1399-11-12 : 10:50 سلام. خیلی ممنون از لطف شما خیلی عالیه پاسخ امیر محمد : 1400-07-07 : 02:24 عالی و کامل بود ممنون پاسخارسال دیدگاه لغو پاسخنشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

نوشته‌های تازه دانلود نمونه سوال درس 3 زبان انگلیسی نهم معنی کلمات درس چهارم فارسی چهارم (ارزش علم ) + مخالف کلمات معنی کلمات درس سوم فارسی چهارم (راز نشانه ها) + مخالف کلمات جواب درس ششم قرآن ششم ؛ صفحه ۳۹ و ۴۱  جواب درس مارگیر و اژدها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 32 , 33 ، 34 و 35دسته هااول ابتداییاخبار تحصیلیسوم ابتداییچهارم ابتداییپنجم ابتداییپایه ششمپایه هفتمپایه هشتمپایه نهمپایه دوازدهم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب