دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷

کلیپ ساز vivacut

Pro video editor & video maker: editing app for videos with effects and music.

کلیپ ساز vivacut

برنامه‌هابرنامه‌های منخریدبازی‌هاکودکانانتخاب سردبیرانفیلم‌ها و تلویزیونفیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی منخریدتلویزیونخانوادگیاستودیوهاشبکه‌هاکتاب‌هاکتاب‌های منخریدکتاب صوتیطنز و فکاهیکتاب‌های درسیکتاب‌های کودکاندستگاه‌هاخریدسرگرمیحسابروش‌های پرداختاشتراک‌های منپس‌خرید پیشنهادخرید کارت هدیهفهرست خواسته‌های منفعالیت بازی منراهنمای والدیندسته‌هاDayd eamآب و هواآموزشابزارهااجتماعیاخبار و مجلاتارتباطاتامور مالیبرنامه‌های ساعتبهداشت و تناسب اندامبهره وریخریددوستیابیروش زندگیسرگرمیسفر و محلیشخصی‌سازیصفحه‌های ساعتطنز و فکاهیعکاسیغذا و نوشیدنیموسیقی و صداهنر و طراحیواقعیت افزودهورزشیپزشکیکتابخانه‌ها و پخش نمایشیکتاب‌ها و منابعکسب‌وکار‏آرایش و زیبایی‏ابزار بازی‌های ویدویی‏خانه و مسکن‏رویدادها و بلیت‏فرزندداری‏نقشه و راهبری‏وسایل نقلیه و خودروبازی‌هاآرکیدآموزشیاستراتژیاطلاعات عمومیایفای نقشپرتحرکتخته‌ایشبیه‌سازیکارتکازینوکلمه‌یابیماجراجوییمسابقهمعماییمعمولیموسیقیورزشیکودکانتا ۵ سال۶-۸ سال۹-۱۲ سالخانهجدول برترین‌هاتازه‌ها

wi dow.wiz_p og ess&&wi dow.wiz_p og ess();wi dow.wiz_ ick&&wi dow.wiz_ ick('ocS3xb');Video Edi o APP - VivaCu ‏VivaCu p ofessio al video edi o ‏‏ابزار بازی‌های ویدوییمناسب برای همه۶۷۷٬۴۸۵Co ai s Ads·خرید‌های درون برنامه‌ای ارائه می‌دهدافزودن به فهرست خواسته‌هانصبVivaCu fo A d oid, P o Video Edi o APP fo full sc ee video c ea i g. Whe he you wa o make aes he ic films o simply sha e memo ies & fu y mome s wi h f ie ds, VivaCu is he P o Video edi o wi h all edi i g fea u es you eed. Mul i-laye imeli e, ch oma key a d g ee sc ee fea u es o help you make ci ema ic videos wi h music fo YouTube, I s ag am a d TikTok. Cu i g, combi i g o ch oma keyi g clips, ope he ga e of Bes video edi i g app wi h all fea u es jus fo you. P ofessio al Video Edi i g App [G ee Sc ee /Ch oma key] Combi e/mix videos like a Hollywood-level Movie. Bes ch oma key video edi o app & video backg ou d cha ge edi o .[Keyf ame A ima io ] Apply o Mask, Video Collage, Tex , S icke s, Emoji, e c. P o aes he ic video edi o app.[Mask] Li ea , mi o , adial, ec a gle a d oval, all fo he sce e. Full sc ee video edi o fo you ube.[Music Ma ke ] Ma k he ack a d add effec s acco di g o he music hy hm. P o video edi o app wi h music a d effec s.[Audio Ex ac io ] Aes he ic video edi o wi h a si io effec s: ex ac music/audio f om a y video. P o video edi i g app wi h sou d effec .Bes Video Edi i g App wi h all fea u es[Mul i-laye imeli e] A i ui ive a d sleek edi i g i e face wi h zoom fo f ame by f ame p ecisio wi h ove lay video edi o app[Tex ] Edi , duplica e a d modify s yles (va ie y of fo s & emoji, colo , opaci y, shadow, s oke)[Video T a si io ] C ea e amazi g wi h ci ema ic ove lay video edi o wi h a si io effec s i VivaCu , a movie level video backg ou d cha ge edi o .[Video Adjus me ] Co ol B igh ess, co as , sa u a io , hue, colo empe a u e, vig e i g a d e ha ce video quali y[Fil e s] Edi videos/combi e video clips wi h adjus able fil e s a d effec s.[Gli ch Effec s] Cooles video edi i g app wi h gli ch effec s a d a si io s! [T im videos] P ofessio al ools developed fo p ecise Video Edi i g App[Spli videos] Spli videos a d op imize fo sha i g[Combi e video clips] Me ge clips i o a s u i g video wi h a si io s effec s, combi e video clips i o o e video. VivaCu - bes video edi i g app.[Speed Co ol] Fas & slow mo io video like a p o, o ly wi h VivaCu Video - P o Video Edi i g App!Video Collage a d Adva ced Video Edi i g App[Pic u e i Pic u e] Combi e clips oge he o c ea e double exposu es a d eye-ca chi g YouTube videos wi h a si io s fo f ee.[Collage] Add pic u es o you clips a d edi videos he go vi al wi h VivaCu ![Ove lay op io s] Cus omize laye s wi h ools such as opaci y a d ble di g.[Ble d videos] Mix videos y powe ful ble di g modes such as Colo Bu , Mul iply, Sc ee , Sof Ligh , Ha d Ligh ec . VivaCu - bes video backg ou d cha ge edi o .[Slideshow] P o Aes he ic Video Edi o App helps you elli g s o y wi h pic u es a d music.Save a d Sha e[Cus om video esolu io ] Expo videos i 720p, 1080p a d 4k[Re ame] Re ame video a d ma k memo y wi h PRO aes he ic video edi o .Save videos di ec ly wi h a si io s effec s o you device’s galle y, o -des uc ive video make . O e-click sha i g o You ube, I s ag am, TikTok, s apcha a d E c.Comi g soo [A ima ed ex ] A simple a d fas ool fo a be e mul i laye video edi o fo you ube.[U do & Redo] Back o a y s ep you wa !VivaCu fo A d oid is a p o video edi o a d bes video edi i g app wi h all fea u es you eed! I ‘s a p o video edi o wi h music fo cu i g a d spli i g videos. Take a leap fo you video a d expe ie ce he ex PRO video edi o ge e a io . # Abou subsc ip io - You subsc ip io au oma ically e ews u less au o- e ew is u ed off a leas 24-hou s befo e he e d of he cu e pe iod.- You accou will be cha ged fo e ewal wi hi 24-hou s p io o he e d of he cu e pe iod
.Ack owledgeme s:Music by audio au ix.com a d h ps://ico s8.com/music/بیشتر بخوانیدجمع کردننقدهااطلاعات و خط‌مشی مرور۴٫۷۶۷۷٬۴۸۵ در مجموع54321درحال بارگیری…قابلیت‌های جدید1. ویژگی عالی جدید: از پیش تنظیمات سبک متن شگفت‌انگیز و رایگان برای طراحی سبک متن خود2. یک عملکرد «جستجو» به مرکز الگو اضافه شده است که به شما امکان می‌دهد الگوی مورد نظر خود را پیدا کنید. جستجوی نام قالببیشتر بخوانیدجمع کردناطلاعات بیشترتاریخ به‌روزرسانی۴ آذر ۱۴۰۰اندازه۶۴Mدفعات نصب+۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰نسخه کنونی2.7.2نسخه A d oid مورد نیاز5.0 و بالاتررده‌بندی محتوامناسب برای همهبیشتر بیاموزیدعناصر تعاملیخریدهای درون‌برنامهمحصولات درون برنامه‎$۰٫۹۹ - ‎$۶۴٫۹۹ برای هر موردمجوزهامشاهده جزئیاتگزارشپرچم‌گذاری به‌عنوان نامناسبارائه‌کنندهVivaCu p ofessio al video edi o برنامه‌نویسبازدید از وب‌سایتvivacu 618@gmail.comخط‌مشی رازداری1 Hok Cheu g S , Hu g Homمشابهمشاهده بیشترI Sho - برنامه کلیپ سازI Sho Video Edi o کلیپ ساز حرفه ای با عکس و موسیقی و متن. برنامه ویرایش فیلم با کاربری آسان.Ki eMas e - Video Edi o Ki eMas e Co po a io یک ویرایشگر فیلم کامل و آسان! جلوه ها ، متن ، موسیقی ، گرافیک و موارد دیگر را اضافه کنید!ویرایشگر ویدئو ، ویرایشگر عکسVideoShow E joyMobi Video Edi o & Video Make I cVideoShow ویرایشگر فیلم متحرک با موسیقی ، ویرایشگر عکس ، دوربین زیباییCapCu - Video Edi o By eda ce P e. L d.لحظه را بگیرید و برش دهیدVN Video Edi o Make VlogNowUbiqui i Labs, LLCویرایشگر ویدیوی سریع و حرفه ایبیشتر از VivaCu p ofessio al video edi o مشاهده بیشترGli ch Video Effec : Gli ch FXVivaCu p ofessio al video edi o Gli ch Video Effec Edi o & Gli ch Came a wi h music a d ex !{"@co ex ":"h ps://schema.o g","@ ype":"Sof wa eApplica io "," ame":"Video Edi o APP - VivaCu ","u l":"h ps://play.google.com/s o e/apps/de ails/Video_Edi o _APP_VivaCu ?id\u003dcom.videoedi o p o.a d oid\u0026hl\u003dfa\u0026gl\u003dUS","desc ip io ":"VivaCu fo A d oid, P o Video Edi o APP fo full sc ee video c ea i g. Whe he you wa o make aes he ic films o simply sha e memo ies \u0026 fu y mome s wi h f ie ds, VivaCu is he P o Video edi o wi h all edi i g fea u es you eed. Mul i-laye imeli e, ch oma key a d g ee sc ee fea u es o help you make ci ema ic videos wi h music fo YouTube, I s ag am a d TikTok. Cu i g, combi i g o ch oma keyi g clips, ope he ga e of Bes video edi i g app wi h all fea u es jus fo you. \ \ P ofessio al Video Edi i g App \ [G ee Sc ee /Ch oma key] Combi e/mix videos like a Hollywood-level Movie. Bes ch oma key video edi o app \u0026 video backg ou d cha ge edi o .\ [Keyf ame A ima io ] Apply o Mask, Video Collage, Tex , S icke s, Emoji, e c. P o aes he ic video edi o app.\ [Mask] Li ea , mi o , adial, ec a gle a d oval, all fo he sce e. Full sc ee video edi o fo you ube.\ [Music Ma ke ] Ma k he ack a d add effec s acco di g o he music hy hm. P o video edi o app wi h music a d effec s.\ [Audio Ex ac io ] Aes he ic video edi o wi h a si io effec s: ex ac music/audio f om a y video. P o video edi i g app wi h sou d effec .\ \ Bes Video Edi i g App wi h all fea u es\ [Mul i-laye imeli e] A i ui ive a d sleek edi i g i e face wi h zoom fo f ame by f ame p ecisio wi h ove lay video edi o app\ [Tex ] Edi , duplica e a d modify s yles (va ie y of fo s \u0026 emoji, colo , opaci y, shadow, s oke)\ [Video T a si io ] C ea e amazi g wi h ci ema ic ove lay video edi o wi h a si io effec s i VivaCu , a movie level video backg ou d cha ge edi o .\ [Video Adjus me ] Co ol B igh ess, co as , sa u a io , hue, colo empe a u e, vig e i g a d e ha ce video quali y\ [Fil e s] Edi videos/combi e video clips wi h adjus able fil e s a d effec s.\ [Gli ch Effec s] Cooles video edi i g app wi h gli ch effec s a d a si io s! \ [T im videos] P ofessio al ools developed fo p ecise Video Edi i g App\ [Spli videos] Spli videos a d op imize fo sha i g\ [Combi e video clips] Me ge clips i o a s u i g video wi h a si io s effec s, combi e video clips i o o e video. VivaCu - bes video edi i g app.\ [Speed Co ol] Fas \u0026 slow mo io video like a p o, o ly wi h VivaCu Video - P o Video Edi i g App!\ \ Video Collage a d Adva ced Video Edi i g App\ [Pic u e i Pic u e] Combi e clips oge he o c ea e double exposu es a d eye-ca chi g YouTube videos wi h a si io s fo f ee.\ [Collage] Add pic u es o you clips a d edi videos he go vi al wi h VivaCu !\ [Ove lay op io s] Cus omize laye s wi h ools such as opaci y a d ble di g.\ [Ble d videos] Mix videos y powe ful ble di g modes such as Colo Bu , Mul iply, Sc ee , Sof Ligh , Ha d Ligh ec . VivaCu - bes video backg ou d cha ge edi o .\ [Slideshow] P o Aes he ic Video Edi o App helps you elli g s o y wi h pic u es a d music.\ \ Save a d Sha e\ [Cus om video esolu io ] Expo videos i 720p, 1080p a d 4k\ [Re ame] Re ame video a d ma k memo y wi h PRO aes he ic video edi o .\ Save videos di ec ly wi h a si io s effec s o you device& squo;s galle y, o -des uc ive video make . O e-click sha i g o You ube, I s ag am, TikTok, s apcha a d E c.\ \ Comi g soo \ [A ima ed ex ] A simple a d fas ool fo a be e mul i laye video edi o fo you ube.\ [U do \u0026 Redo] Back o a y s ep you wa !\ \ VivaCu fo A d oid is a p o video edi o a d bes video edi i g app wi h all fea u es you eed! I ‘s a p o video edi o wi h music fo cu i g a d spli i g videos. Take a leap fo you video a d expe ie ce he ex PRO video edi o ge e a io . \ \ # Abou subsc ip io \ \ - You subsc ip io au oma ically e ews u less au o- e ew is u ed off a leas 24-hou s befo e he e d of he cu e pe iod.\ - You accou will be cha ged fo e ewal wi hi 24-hou s p io o he e d of he cu e pe iod\u2028.\ \ Ack owledgeme s:\ Music by audio au ix.com a d h ps://ico s8.com/music/","ope a i gSys em":"ANDROID","applica io Ca ego y":"VIDEO_PLAYERS","image":"h ps://play-lh.googleuse co e .com/KRowb0YqyD3fNaOz6 dfc4YbMsWxVv4TQKFNSPVzvgI7VUmeOMsixBd Gsc6eobcUjvZ","co e Ra i g":"مناسب برای همه","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"VivaCu p ofessio al video edi o ","u l":"h p://www.vivacu .com"},"agg ega eRa i g":{"@ ype":"Agg ega eRa i g"," a i gValue":"4.71473503112793"," a i gCou ":"677485"},"offe s":[{"@ ype":"Offe ","p ice":"0","p iceCu e cy":"USD","availabili y":"h ps://schema.o g/I S ock"}]}wi dow.wiz_p og ess&&wi dow.wiz_p og ess();wi dow.wiz_ ick&&wi dow.wiz_ ick('Z5wzge');©2021 Googleشرایط خدمات سایتحریم‌خصوصیبرنامه‌نویساندرباره Google|مکان: ایالات متحدهزبان: فارسیبا خرید این مورد، با Google Payme s تراکنش انجام می‌دهید و با شرایط و ضوابط و اعلان حریم‌خصوصی ‏Google Payme s موافقت می‌کنید.