دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

کدام ماده جزو مولکول های درشت محسوب می شود

کدام ماده جزو مولکول های درشت محسوب می شود

(fu c io (){va ode=docume .ge Eleme ById("mw-dismissable o ice-a o place");if( ode){ ode.ou e HTML="\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice\"\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-close\"\u003E[\u003Ca abi dex=\"0\" ole=\"bu o \"\u003Eپنهان&zw j;سازی\u003C/a\u003E]\u003C/div\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-body\"\u003E\u003Cdiv id=\"localNo ice\" la g=\"fa\" di =\" l\"\u003E\u003C able s yle=\"wid h:100%; bo de :2px solid #B22222; backg ou d-colo :#ffffffff; bo de - adius:10px;\"\u003E\ \u003C body\u003E\u003C \u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shah(Emam_)_Mosque_,_Isfaha .jpg\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg al =\"Shah(Emam ) Mosque , Isfaha .jpg\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/220px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"220\" heigh =\"157\" s cse =\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/330px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg 1.5x, //upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/440px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg 2x\" da a-file-wid h=\"1920\" da a-file-heigh =\"1371\" /\u003E\u003C/a\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\" ex -alig :ce e ;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران\"\u003E \u003Cb\u003Eتا ۱۶ آبان وقت دارید تا با اهدای عکس&zw j;های خود از یادمان&zw j;های ایران به ویکی&zw j;پدیا کمک کنید و در بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا شرکت کنید.\u003C/b\u003E\u003C/a\u003E\u003Cb /\u003E\ \u003Cp\u003E\u003Cb /\u003E\ ایران بیش از ۲۶هزار یادمان ثبت&zw j;شدهٔ ملی دارد. فهرست یادمان&zw j;های واجد شرایط را از \u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران/فهرست یادمان&zw j;ها\"\u003Eاینجا\u003C/a\u003E پیدا کنید. \u003Cb /\u003E\ \u003C/p\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle; paddi g-lef :10px;\"\u003E\u003Cdiv class=\"floa lef \"\u003E\u003Ca h ef=\"h ps://fa.wikipedia.o g/wiki/ویکی&zw j;پدیا:ویکی_دوستدار_یادمان&zw j;ها_۲۰۲۱_ایران\"\u003E\u003Cimg al =\"Wlm logo i a .p g\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/150px-Wlm_logo_i a .p g\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"150\" heigh =\"188\" s cse =\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/225px-Wlm_logo_i a .p g 1.5x, //upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/300px-Wlm_logo_i a .p g 2x\" da a-file-wid h=\"2272\" da a-file-heigh =\"2847\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/div\u003E\ \u003C/ d\u003E\u003C/ \u003E\u003C/ body\u003E\u003C/ able\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E";}}());

درشت‌مولکول[۱] یا ماکرومولکول در دانش شیمی به‌طور کلّی به مولکولهایی گفته می‌شود که از نظر تعداد اتمهای تشکیل‌دهنده، جرم مولکولی (و جرم مولکولی نسبی) و وزن مولکولی دارای مقادیر بالایی باشند. در مقابل، دیگر مولکول‌ها را با نام ریزمولکول می‌شناسند، هر چند این اصطلاح چندان کاربرد ندارد. در تعاریف هیچ مقدار مشخّص و همگانی برای سه ویژگی بالا تعیین نشده‌است و اطلاق واژهٔ درشت‌مولکول به یک مولکول خاص بیشتر به صورت عرفی و قراردادی است؛ به این معنی که ممکن است مولکول خا صّی را درشت‌مولکول بدانند در حالی که مولکول دیگری را (از خانواده‌ای متفاوت) علی‌رغم بزرگ‌تر یا سنگین‌تر بودنش؛ درشت‌مولکول به حساب نیاورند. با وجود این برای برخی از خانواده‌های مواد شیمیایی مرزهایی قراردادی به منظور جداسازی ریزمولکول‌ها و درشت‌مولکول‌ها تعیین شده‌است برای نمونه اگر چندین اسید آمینه به یکدیگر متّصل شوند، ایجاد یک الیگوپپتید {پیوند پپتیدی(به انگلیسی: Pep ide bo d) یک پیوند شیمیایی بین دو مولکول است که گروه کربوکسیل یک مولکول با گروه آمین مولکول دیگر واکنش می‌دهد ایجاد می‌شود و به این وسیله یک مولکول آب آزاد می‌شود(سنتز آبدهی) و بیش‌تر میان دو اسید آمینه برقرار می‌شود. پیوند پپتیدی میان دو اسید امینه‌است. اگر شمار اسید امینه‌هایی که به یکدیگر پیوند می‌خورند کم باشد به آن الیگو پپتید می‌گویند و اگر شمار اسید امینه‌هایی که به یکدیگر پیوندمی‌خورند زیاد باشد به آن پلی پپتید می‌گویند. اگر وزن مولکولی یک زنجیره پپتیدی کمتر از ۱۰۰۰۰ باشد به آن پلی پپتید می‌گویند و اگر بیش‌تر از این باشد به آن پروتئین می‌گویند.} می‌نمایند. اگر تعداد اسید آمینه‌ها زیاد شود ترکیب یک پلی‌پپتید خواهد بود امّا اگر وزن مولکولی بیش از۱۰٬۰۰۰ شود ترکیب را پروتئین می‌نامند. (با این وجود پلی‌پپتید و پروتئین در بیشتر موارد به جای هم به کار می‌روند)[۲] محتویات ۱ ساختار ۲ انواع زیستی ۳ انواع غیرزیستی ۴ منابع ساختار به‌طور کلّی دو ویژگی را برای درشت‌مولکول‌ها می‌توان برشمرد. نخست جرم (مولکولی یا مولکولی نسبی) و وزن آن‌هاست که عموماً بدون ذکر میزان معیّنی، باید زیاد باشد.[۳] دومین ویژگی تعداد اتم‌های تشکیل دهندهٔ آن‌هاست که می‌بایست به‌طور قابل توجّهی بالا باشد. تعداد بالای اتم‌ها در درشت‌مولکول‌ها به دو صورت فراهم می‌گردد:[۴] در گروهی از درشت‌مولکول‌ها که با عنوان چندزیرواحدی، بسپار یا پلیمر[۵]* شناخته می‌شوند، ابتدا تعداد کمی از اتم‌ها با پیوند با یکدیگر، ریزمولکولی را ایجاد می‌کنند که هویتی مخصوص به خود دارد. در گام بعدی این ریزمولکول به عنوان زیرواحد، تک‌واحد یا تک‌پار[۶]* تشکیل‌دهندهٔ درشت‌مولکول، به دیگر ریزمولکول‌هایی از خانوادهٔ خودش اتصال یافته و مولکولی به مراتب بزگ‌تر از هرکدام از زیرواحدها را به وجود می‌آورد که همان درشت‌مولکول است. زیرواحدهای یک درشت‌مولکول از این دست (که از یک خانواده‌اند) می‌توانند از لحاظ شیمیایی یکسان باشند یا این‌که تنها دارای شباهت (اساسی) باشند. از این دسته می‌توان به پروتئین‌ها و دی‌ان‌ای اشاره کرد که به ترتیب زیر واحدهای آنها عبارت‌اند از انواع اسیدهای آمینه و دی‌اکسی ریبونو نوکلئوتیدها. گروه دیگر درشت‌مولکول‌ها آن‌هایی هستند که نمی‌توان در آنها بخش‌هایی را به عنوان تکپار یافت که با تکرارشان درشت‌مولکول را به وجود آورده باشند. ساختار مولکولی این دسته از ترکیبات دارای بخش‌هایی است که هر یک خارج از مولکول مورد نظر، یک ریزمولکول به حساب می‌آیند و دارای هویت مجزّایی هستند امّا برای ایجاد درشت‌مولکول با ریزمولکول‌هایی پیوند دارند که هریک متعلّق به خانواده‌ای متفاوت از ترکیبات شیمیایی است. از این گروه می‌توان لیپیدها را نام برد. انواع زیستی درشت‌مولکول زیستی[۷]* درشت‌مولکولی است که توسّط زیاگان ساخته می‌شود. این مواد جزئی از زیست‌مولکول‌ها هستند. درشت مولکول‌های زیستی مانند تمام مولکول‌های زیستی دیگر همگی ترکیباتی آلی هستند. دست‌کم سه خانواده از زیست‌مولکول‌ها، درشت‌مولکول زیستی محسوب می‌شوند که عبارت‌اند از پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و پلی‌ساکاریدها. برخی از منابع لیپیدها را نیز در زمرهٔ درشت‌مولکول‌ها می‌دانند. انواع غیرزیستی هر درشت‌مولکولی که جزء انواع گفته شده نباشد، غیرزیستی به حساب می‌آید. این مواد ترکیبات آلی هستند که برای انواع کاربردها (صنعتی، درمانی، پژوهشی و …) در کارخانجات یا آزمایشگاه‌ها ساخته می‌شوند، مانند بسپارهای آلکن‌ها: پلی‌اتیلن. به‌طور کلّی ساخت درشت‌مولکول غیرزیستی از لحاظ شیمیایی بسیار ساده‌تر از ساخت درشت‌مولکول زستی در آزمایشگاه است. منابع ↑ Mac omolecule واژگان زیست‌شناسی-رضا فرزان پی، مرکز نشر دانشگاهی1387 همچنین فرهنگ اصطلاحات علمی، پرویز شهریاری، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، انتشارات فرانکلین1349 و نیز واژه‌نامه زیست‌شناسی ج.1، حسن ابراهیم‌زاده و دیگران، تهران، علوی1371 ↑ در کتاب مبانی زیست‌شناسی سلولی آلبرت 2010، برگردان جواد محمدنژاد و دیگران، اندیشه رفیع 1389، در قسمت واژه‌نامه، ماکرومولکول این گونه تعریف شده‌است: مولکولی مانند اسید نوکلییک، پروتیین یا پلی ساکارید با وزن مولکولی بیش از چند هزار دالتون را گویند. ↑ نگاه کنید به پانوشت 2 ↑ در کتاب فرهنگ صنعت لاستیک، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، نشر سحر 1371، درشت مولکول به دو نوع تقسیم شده‌است: نوع اول واحدهای یگانه‌ای هستند مانند پروتیین‌ها که نمی‌توان آنها را به مولکولهای کوچکتر شکست بی آنکه خواصشان از دست برود، و نوع دوم پلیمرها یا بسپارها که واحدهای تکرار شونده دارند. ↑ polyme ↑ Mo omoe ↑ Biomac omolecule واژگان زیست‌شناسی-رضا فرزان پی، مرکز نشر دانشگاهی۱۳۸۷ مبانی زیست‌شناسی سلولی آلبرت ۲۰۱۰، برگردان جواد محمدنژاد و دیگران، اندیشه رفیع ۱۳۸۹ فرهنگ صنعت لاستیک، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، نشر سحر ۱۳۷۱ .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبوسلسله مراتب حیات زیست‌کره > زیست‌بوم > اکوسیستم > جامعه زیستی > جمعیت > جاندار > دستگاه زیستی > عضو > بافت > سلول > اندامک > گردایش ماکرومولکولی > درشت‌مولکول > زیست‌مولکول داده‌های کتابخانه‌ای عمومی برگه‌دان مستند فراگیر (آلمان) کتابخانه‌های ملی اسپانیا فرانسه (داده‌ها) ایالات متحده آمریکا ژاپن دیگر مایکروسافت آکادمیک 2 نبوزیست‌شناسی مقدمات (ژنتیک، تکامل) کلیات تاریخ خط-سیر اندیس سلسله‌مراتب زیستی زیست‌کره >  اکوسیستم > جامعه زیستی > جمعیت >  جاندار > سامانه اندامی > اندام > بافت > سلول > اندامک > مجتمع زیست-ملکولی > مولکول (درشت‌ملکول، زیست‌ملکول) > اتم بنیان‌ها نظریه سلولی بوم‌شناسی تبدیل انرژی تکامل ژنتیک هم‌ایستایی آرایه‌شناسی اصولتکامل سازگاری اولین شواهد حیات عملکرد رانش ژن شارش ژن درشت تکامل ریز تکامل جهش انتخاب طبیعی گونه‌زایی بوم‌شناسی تنوع زیستی برهمکنش زیستی اجتماع اکوسیستم زیستگاه کنام دینامیک جمعیتی منابع زیست‌شناسی مولکولی پیام‌رسانی سلولی تکوینی اپی‌ژنتیک تنظیم بیان ژن میوز میتوز تغییرات پسا-رونویسی بیوشیمی کربوهیدرات‌ها آنزیم لیپیدها متابولیسم نوکلئیک اسید فتوسنتز پروتئین‌ها زیرشاخه‌ها کالبدشناسی اخترزیست‌شناسی جغرافیای زیستی انسان‌شناسی زیستی بیومکانیک زیست‌فیزیک بیوانفورماتیک آمار زیستی گیاه‌شناسی زیست‌شناسی سلولی میکروبیولوژی سلولی زیست‌شناسی شیمیایی کرونوبیولوژی زیست‎شناسی شناختی زیست‌شناسی محاسباتی زیست‌شناسی بقا زیست‌شناسی تکوینی بوم‌شناسی همه‌گیرشناسی اپی‌ژنتیک زیست‌شناسی تکاملی زیست‌شناسی تکاملی-تکوینی ژنتیک ژنومیک بافت‌شناسی زیست‌شناسی انسان ایمنی‌شناسی لیپیدشناسی زیست دریا زیست‌شناسی ریاضیاتی و نظری میکروبیولوژی زیست‌شناسی مولکولی قارچ‌شناسی زیست‌نانوفناوری علوم اعصاب تغذیه شیمی آلی دیرینه شناسی انگل‌شناسی آسیب‌شناسی داروشناسی جلبک‌شناسی فیزیولوژی روان‌شناسی زیست‌شناسی کوانتومی زیست‌شناسی تولیدمثل زیست-جامعه شناسی زیست‌شناسی ساختاری زیست‌شناسی مصنوعی سامانه‌شناسی سامانه‌های زیستی سم‌شناسی ویروس‌شناسی گیاه‌شناسی جانورشناسی واژه‌نامه‌ها زیست‌شناسی گیاه‌شناسی بوم‌شناسی ریخت‌شناسی گیاهی رده برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=درشت‌مولکول&oldid=31996688» رده‌ها: بسپارهازیست‌شناسیبیوشیمیزیست‌مولکول‌هاشیمی بسپارفیزیک مولکولیمولکول‌هارده‌های پنهان: مقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های GNDمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های BNEمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های BNFمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های LCCNمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های NDLمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های MAمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های چندگانه

فاطمه بهادرینوجوانان درشت مولکول های زیستی را می‌شناسید؟ یکشنبه, 23 ژوئن 2019فاطمه بهادری202970

همه ما می‌دانیم که کوچک ترین واحد سازنده بدن موجودات زنده سلول ها هستند. اما خود سلول ها از چه چیزی ساخته شده‌اند؟ بله! درشت مولکول های زیستی. این مولکول ها کنار هم قرار میگیرند و سلول‌های زنده را ایجاد می‌کنند و نقش های اساسی در بدن انسان ها و دیگر موجودات زنده بر عهده دارند. درشت مولکول(ماکرومولکول) هایی که طی صدها میلیون سال برای ارائه خدمات حیاتی تکامل یافته‌اند، واحد های سازنده حیات هستند. این مولکول ها معمولا در چهار گروه اصلی دسته بندی می‌شوند: کربوهیدرات ها (یا پلی ساکارید ها)، لیپید ها، پروتئین ها و نوکلئیک اسید ها. اگر در زمینه تغذیه اطلاعاتی داشته باشید احتمالا میدانید که سه دسته‌ی اول نام برده شده، جز عناصر غذایی پر مصرف هستند. دسته چهارم نیز که خود از دو مولکول مشابه به هم تشکیل شده، اساس ذخیره و ترجمه‌ی اطلاعات ژنتیکی در تمام موجودات زنده را بر عهده دارند. [DNA و RNA] درشت مولکول ها درشت مولکول، مولکول بسیار بزرگی است که معمولا از زیر واحد های تکرار شونده‌ای به نام مونومر تشکیل شده است. مونومر ها نمی‌توانند به زیر واحد های ساده تبدیل شوند. یعنی مونومر ها کوچک‌ترین زیر واحد ماکرومولکول ها هستند. برای آنکه بتوانیم بگوییم یک مولکول باید چه اندازه بزرگ باشد تا به آن ماکرومولکول گفته شود هیچ مقدار مشخصی تعریف نشده است. ماکرومولکول ها معمولا دست کم هزاران اتم دارند. به احتمال زیاد این گونه ساختار هارا در دنیای غیر طبیعی دیده‌اید. برای مثال، بسیاری از انواع کاغذ دیواری. این ماکرومولکول از پیوستن زیر واحد هایی به هم تشکیل شده که معمولا کمتر از یک دهم متر مربع هستند. نکته مهم راجع به درشت مولکول های زیستی این است که مونومرهای همه آن‌ها به غیر از لیپید ها، دارای خاصیت قطبی هستند. یعنی آن ها یک نیروی الکتریکی دارند که به صورت متقارن تقسیم نشده است. [بار مثبت مولکول در یک سمت و بار منفی در سمت دیگر تجمع یافته.] آنها دارای سر و دم، با خاصیت های شیمیایی و فیزیکی متفاوت هستند. به دلیل اینکه مونومرها به صورت “سر به دم” به یکدیگر متصل می شوند ینی سر یک مونومر به دم دیگری متصل می‌شود، خود درشت مولکول ها نیز دارای خاصیت قطبی هستند. همچنین تمام مولکول های زیستی دارای مقدار زیادی از عنصر کربن هستند. شاید شنیده باشید که زندگی روی زمین (یا به عبارت دیگر تنها نوع زندگی که تا به حال میشناسیم)، به عنوان “زندگی بر اساس کربن شناخته می شود. این عبارت نشان دهنده نقش اساسی کربن در ساختار مولکول های زیستی می‌باشد. ولی نیتروژن، اکسیژن و هیدروژن نیز در ساختار مولکول های زیستی نقش مهمی دارند. نقش بقیه عناصر در مولکول های زیستی کمتر می‌باشد. کربوهیدرات‌ها به احتمال زیاد هنگامی که نام کربوهیدرات‌ها را می‌شنوید به یاد غذا می‌افتید یا اگر تا به حال برای کاهش وزن تلاش کرده‌اید می‌دانید که باید از خوردن بیش از حد آن‌ها خودداری کنید اما در حقیقت کربوهیدرات‌ها  خیلی بیشتر از یک منبع انرژی برای موجودات زنده هستند. کربوهیدرات‌ها  به سه گروه اصلی زیر تقسیم می‌شوند: مونوساکارید ها دی‌ساکارید ها پلی‌ساکارید ها مونوساکارید ها واحدهای مونومری کربوهیدرات ها هستند و بعضی از کربوهیدرات‌ها  فقط از یک مونومر تشکیل شده اند مانند: گلوکز، فروکتوز و گالاکتوز. دی‌ساکارید ها قند هایی با دو واحد مونومری هستند. این زیر واحد ها می توانند از یک نوع باشند مانند مالتوز که از به هم پیوستن دو مولکول گلوکز ایجاد می‌شود. یا این که می‌توانند از دو زیر واحد متفاوت تشکیل شده‌باشد مانند: ساکارز که قند سازنده شکر می‌باشد، از یک مولکول گلوکز و یک مولکول فروکتوز به وجود آمده. پیوندهای میان مونوساکاریدها پیوندهای گلیکوزیدی نامیده می‌شود. اگر سه یا تعداد بیشتری از مونوساکارید ها به یکدیگر متصل شوند، پلیساکارید ها را به وجود می‌آورند. هرچه زنجیره پلی‌ساکاریدی درازتر باشد احتمال داشتن شاخه بیشتر خواهد بود. نشاسته، گلیکوژن، سلولز و کیتین مثال هایی از پلی ساکارید ها هستند. نشاسته تمایل دارد تا ساختاری مارپیچی تشکیل دهد که این تمایل در بین مولکول‌های زیستی دارای وزن زیاد، شایع است. سلولز برخلاف نشاسته دارای ساختار خطی است و متشکل از زنجیره‌ی درازی از گلوکز ها است. سلولز یکی از اجزاء سلول های گیاهی است که به آن‌ها  ساختاری محکم می‌بخشد. انسان‌ها توانایی هضم سلولز را ندارند. معمولا در رژیم غذایی به سلولز، فیبر گفته می‌شود. کیتین یک کربوهیدرات ساختاری دیگر است که در قسمت خارجی بدن بندپایان مانند حشرات عنکبوت ها و خرچنگ ها یافت می‌شود. گلیکوژن، فرم ذخیره شده‌ی کربوهیدرات در بدن است. محل ذخیره آن در بافت کبد و ماهیچه می‌باشد. افراد ورزشکار می‌توانند گلیکوژن بیشتری نسبت به افراد معمولی ذخیره کنند. دلیل این آن نیاز بالای آن‌ها به انرژی می‌باشد. پروتئین‌ها نام پروتئین ها نیز مانند کربوهیدرات ها مرتب به گوش افراد می‌رسد. این به دلیل قرار گرفتن این مولکول ها در دسته عناصر غذایی رایج می‌باشد. ولی پروتئین ها اهمیت خیلی بالاتری نسبت به کربوهیدرات ها دارند. در حقیقت بدون پروتئین ها هیچ کربوهیدرات یا لیپیدی نمی‌توانست وجود داشته باشد زیرا آنزیم هایی که برای تولید (و حتی تجزیه آن‌ها) مورد نیاز است، از جنس پروتئین می‌باشد. آمینو اسید ها، مونومر پروتئین ها هستند. به یک زنجیره از آمینو اسید ها پلی پپتید گفته می شود. هنگامی که این زنجیره (پلی پپتید) به اندازه کافی طویل شود ساختار سه بعدی ویژه ای به خود می گیرد. در این هنگام میگوییم پروتئین کامل به وجود آمده است. پروتئین ها بر خلاف پلی ساکاریدها دارای انشعاب نیستند. به دلیل وجود ۲۰ نوع آمینو اسید متفاوت، زجیره پلی پپتیدی می‌تواند در حالات بسیار متفاوتی شکل بگیرد به همین دلیل پروتئین‌ها با وجود اینکه در ساختار خود انشعاب ندارند، تنوع بسیار بالایی دارند. پروتئین ها دارای ساختار اول، دوم، سوم و چهارم هستند. ساختار اولیه به توالی آمینو اسیدها در پروتئین اشاره دارد که این ساختار ژنتیکی است و توسط ژن ها تعیین می شود. ساختار ثانویه، به پیچ و خم های زنجیره اشاره دارد که معمولا تکرار شونده هستند. ساختار سوم پیچ و تاب های پروتئین در فضای سه بعدی است. ساختار چهارم مربوط به پروتئین هایی است که دارای دو یا چند زنجیره پلی پپتیدی هستند. برای مثال کلاژن دارای ساختار چهارم است. کلاژن از سه زنجیره پلی پپتیدی که به دور هم پیچ و تاب خورده اند و ساختاری مانند یک طناب ایجاد کرده‌اند ساخته شده است. برخی از پروتئین ها به عنوان آنزیم عمل می کنند و واکنش های بیوشیمیایی را در بدن کاتالیز می کنند. برخی دیگر به عنوان هورمون ها عمل می کنند مانند هورمون انسولین و هورمون رشد و برخی به عنوان اجزای ساختاری عمل می کند مثل اجزاء غشای سلولی. لیپیدها لیپیدها یک مجموعه متنوع از درشت مولکول ها هستند. همه آن‌ها  یک ویژگی مشترک دارند و آن هم آب گریز بودن است. یعنی نمی توانند در آب حل شوند. این مولکول ها از نظر الکتریکی خنثی می‌باشند در نتیجه غیرقطبی اند و از آن‌جایی که مولکول آب، قطبی می‌باشد، لیپید ها آب گریز هستند. لیپیدها شامل تری گلیسیریدها ( چربی‌ها و روغن‌ها)، فسفولیپیدها، کاروتنوئیدها، استروئیدها و موم ها هستند. لیپید ها به طور عمده در ساختار و استحکام غشای سلول نقش دارند، هورمون ها را می سازند و به عنوان سوخت ذخیره شده استفاده می‌شود. چربی ها که نوعی لیپید به حساب می آیند، سومین دسته از عناصر رایج غذایی هستند. لیپیدها پلیمر نیستند در نتیجه می تواند در ساختارهای متنوعی ظاهر شود. تری گلیسیریدها شامل سه اسید چرب متصل به یک مولکول گلیسرول هستند. اگر در یکی از زنجیرهای اسید چرب مولکول تری گلیسرید پیوند دوگانه وجود داشته باشد به این مولکول سیر نشده گفته می شود که در دمای اتاق به حالت مایع دیده می شود که این نوع تری گلیسیرید در گیاهان دیده می‌شود. اگر اسیدهای چرب بین مولکول فاقد پیوند دوگانه باشند به آنها سیر شده گفته می شود، در حیوانات یافت می‌شوند و در دمای اتاق به صورت جامد هستند. مصرف غذایی این نوع تری گلیسیرید باعث ایجاد پلاک شریان ها [انسداد عروق]  می‌شود و ممکن است بیماری قلبی ایجاد کند. فسفولیپیدها که دارای یک سر آب گریز و یک سر آب دوست هستند یک بخش مهم از غشای سلولی هستند. لیپید های دیگر مانند استروئیدها به عنوان هورمون ها و موم ها به عنوان موم زنبور عسل نقش دارند. نوکلئیک اسیدها نوکلئیک اسید ها دو نوع هستند؛ دئوکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) و ریبونوکلئیک اسید(RNA). این دو از نظر ساختار بسیار به یکدیگر مشابه هستند و مونومر های آن‌ها نوکلئتیدها هستند. نوکلئوتیدها شامل یک قند پنتوز، یک گروه فسفات و یک باز آلی نیتروژن‌دار هستند. ‏DNA و RNA در سه چیز تفاوت دارند. قند پنج کربنه در نوکلئوتید های DNA دئوکسی ریبوز و در نوکلئوتید های RNA ریبوز است. تفاوت این دو قند دقیقاً در یک اتم اکسیژن است. [دئوکسی ریبوز یک مولکول اکسیژن کمتر از ریبوز دارد.] تفاوت دوم این است که DNA معمولاً دو رشته‌ای و RNA تک رشته ای است. تفاوت سوم در انواع باز های آلی نیتروژن‌دار به کار رفته در مونومر های این دو نوکلئیک اسید دیده می‌شود. در ساختار نوکلئوتید های DNA یکی از ۴ باز آلی آدنین(A) سیتوزین(C) گوانین(G) و تیمین(T) وجود دارد در حالی که در نوکلئتیدهای RNA به جای تیمین یوراسیل(U) وجود دارد. ‏DNA اطلاعات موروثی را ذخیره می‌کند. توالی هایی از نوکلئوتید ها، ژن ها را می‌سازند. ژن‌ها در اصل کدهایی هستند که حروف سازنده آن ها ۴ باز آلی نیتروژن دار نام برده شده می‌باشند.  این کدها با مشخص کردن توالی آمینو اسیدی خاص، ساختار پروتئین هارا مشخص می‌کنند. چندین ژن کروموزوم ها را شکل می‌دهد. و مجموعه کروموزوم‌های یک موجود زنده (که در انسان ۲۳ جفت می‌باشد) ژنوم [همه ماده ژنتیکی] آن موجود زنده را تشکیل می‌دهد. وب سایت Scie ci g اشتراک در تلگرام    اشتراک در واتساپ اشتراک در لینکداین اشتراک در فیسبوک اشتراک در توییتر فاطمه بهادریبرچسب هاDNAپروتئينکربوهیدراتلیپیدنوکلئیک اسید درباره نویسنده آیا مکمل های ویتامین D بر سلامت قلب ما موثرند؟!انواع تالاسمی جدیدترین مطالب سینا امیریروانشناسى ۱۰ نکته برای کاهش استرس سه‌شنبه, 24 مارس 2020سینا امیری18279 دکتر الناز صدفیروانشناسى خانواده درمانی چیست؟ یکشنبه, 16 فوریه 2020دکتر الناز صدفی15003 دکتر الناز صدفیروانشناسى بلوغ و نوجوانی شنبه, 15 فوریه 2020دکتر الناز صدفی15783 دکتر الناز صدفیروانشناسى بازی درمانی جمعه, 14 فوریه 2020دکتر الناز صدفی11142 عطیه کیاییرفتار شناسی چگونه خاطرات شکل میگیرند و محو می شوند؟ دوشنبه, 30 دسامبر 2019عطیه کیایی23518 امید آهنگریانّبیوشیمی پشت پرده محصولات ضد پیری؟! دوشنبه, 30 دسامبر 2019امید آهنگریان16277 سینا امیریبیماری ها کم خوابی یا خواب زیاد خطر ابتلا به فیبروز ریوی را افزایش می دهد. دوشنبه, 30 دسامبر 2019سینا امیری12208 آرمان تهماسبیانبیماری ها داستان سارا، یک زیبای خفته‌ی واقعی یکشنبه, 29 دسامبر 2019آرمان تهماسبیان22127 ما را دنبال کنیدخبرنامه ایمیل

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب