دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
کتاب های درسی دهم

کتاب های درسی دهم

سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی صفحه اصلی ورود دانش آموزان درباره ما تماس با ما

سامانه در حال انجام عملیات به روز رسانی و نگهداری است کاربر گرامی سامانه موقتا برای انجام عملیات به روز رسانی و نگهداری از سرویس دهی خارج شده است شایان ذکر است جهت حفظ جامعیت داده ها و پیشگیری از بروز اختلالات اطلاعاتی ، در زمان عملیات به روز رسانی سامانه از سرویس دهی خارج می گردد خواهشمند است برای بهره مندی از خدمات سامانه، یک ساعت دیگر مراجعه نمایید. از اینکه با صبر و شکیبایی خود ما را در ارائه سرویس فروش کتاب درسی همراهی می نمایید سپاسگزاریم

×

  1400/06/31 ©  تمامی حقوق برای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی محفوظ است.  مشاهده نسخه الکترونیک کتاب ها درپایگاه کتاب های درسی chap.sch.i

$(docume ). eady(fu c io () { if ( ypeof d == 'u defi ed') d = {}; if ( ypeof d .social == 'u defi ed') d .social = {}; va sf = $.Se vicesF amewo k(); d .social. ef eshUse = fu c io () { $.ajax({ ype: "GET", u l: sf.ge Se viceRoo ('Mecha ics') + 'Use Social/' + 'Ge Use Social', co e Type: "applica io /jso ", da aType: "jso ", success: fu c io (da a) { if (!da a || !da a.Success) { if ( ypeof d .social. oas Time !== 'u defi ed') { // Ca cel he pe iodic upda e. clea Timeou (d .social. oas Time ); dele e d .social. oas Time ; } e u ; } va eve = { eve : 'Ref esh', o ifica io s: da a.Use SocialView.No ifica io s || 0, poi s: da a.Use SocialView.Repu a io Poi s || 0, messages: da a.Use SocialView.Messages || 0 }; upda eP ofileS a s(eve ); if ( ypeof d !== 'u defi ed' && ypeof d .social !== 'u defi ed' && ypeof d .social.ipc !== 'u defi ed') { d .social.ipc.pos ({}, 'DNNCo p/MyS a us', eve ); } va oas Messages = []; fo (va i = 0; i < da a.Use SocialView.Toas s.le g h; i++) { va oas = { subjec : da a.Use SocialView.Toas s[i].Subjec , body: da a.Use SocialView.Toas s[i].Body }; oas Messages.push( oas ); } va message = { messages: oas Messages, seeMo eLi k: 'h ps://www. oshd.i /10/Ac ivi y-Feed/Messages/use Id/-1?view= o ifica io s&ac io = o ifica io s', seeMo eTex : '&#1605;&#1588;&#1575;&#1607;&#1583;&#1607; &#1578;&#1605;&#1575;&#1605; &#1575;&#1593;&#1604;&#1575;&#1606;&zw j;&#1607;&#1575;' }; $().d Toas Message('showAllToas s', message); d .social. oas Time = se Timeou (d .social. ef eshUse , 30000); }, e o : fu c io (xh , s a us, e o ) { if ( ypeof d .social. oas Time !== 'u defi ed') { // Ca cel he pe iodic upda e. clea Timeou (d .social. oas Time ); dele e d .social. oas Time ; } } }); }; fu c io checkLogi () { e u 'False' === 'T ue'; }; // i i ial se up fo oas if (checkLogi ()) { d .social. oas Time = se Timeou (d .social. ef eshUse , 1000); } fu c io upda eP ofileS a s(s a s) { if ($('#d _d Use _messageLi k spa ').le g h > 0) { if (s a s.messages != '0') { $('#d _d Use _messageLi k spa ')[0].i e Tex = s a s.messages; $('#d _d Use _messageLi k spa ').show(); } else { $('#d _d Use _messageLi k spa ').hide(); } } if ($('#d _d Use _ o ifica io Li k spa ').le g h > 0) { if (s a s. o ifica io s != '0') { $('#d _d Use _ o ifica io Li k spa ')[0].i e Tex = s a s. o ifica io s; $('#d _d Use _ o ifica io Li k spa ').show(); } else { $('#d _d Use _ o ifica io Li k spa ').hide(); } } } }); صفحه اصلی رشد ثبت‌نام | ورود X صفحه نخستعنوان درسیشاخه نظریرشته ریاضی و فیزیکفارسی (1) پایه دهمزبان انگلیسی (1) پایه دهمعربی، زبان قرآن (1) پایه دهمشیمی (1) پایه دهمریاضی (1) پایه دهمدین و زندگی (1) پایه دهمهندسه (1) پایه دهمفیزیک (1) پایه دهم-ریاضی و فیزیکنگارش (1) پایه دهمآمادگی دفاعی پایه دهمآزمایشگاه علوم تجربی (1) پایه دهمکارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهمجغرافیای ایران پایه دهمتفکر و سواد رسانه ای پایه دهمرشته علوم تجربیفارسی (1) پایه دهمجغرافیای ایران پایه دهمتفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهمکارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهمزبان انگلیسی (1) پایه دهمعربی، زبان قرآن (1) پایه دهمآزمایشگاه علوم تجربی (1) پایه دهمآمادگی دفاعی پایه دهمریاضی (1) پایه دهمنگارش (1) پایه دهمشیمی (1) پایه دهمفیزیک (1) پایه دهمدین و زندگی (1) پایه دهمزیست‌شناسی (1) پایه دهمرشته علوم انسانیفارسی (1) پایه دهمزبان انگلیسی (1) پایه دهمعربی، زبان قرآن (1) پایه دهمتفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهمکارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهمجغرافیای ایران پایه دهماقتصاد پایه دهمآمادگی دفاعی پایه دهمنگارش (1) پایه دهمدین و زندگی (1) پایه دهمتاریخ (1) ایران و جهان باستان پایه دهمعلوم و فنون ادبی (1) پایه دهمریاضی و آمار (1) پایه دهمجامعه‌شناسی (1) پایه دهممنطق پایه دهمرشته علوم و معارف اسلامیزبان انگلیسی (1) پایه دهمفارسی (1) پایه دهمعربی، زبان قرآن (1) پایه دهممنطق پایه دهمکارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهمجامعه‌شناسی (1) پایه دهمتفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهمتاریخ اسلام (1) پایه دهمجغرافیای ایران پایه دهمآمادگی دفاعی پایه دهمنگارش (1) پایه دهمریاضی و آمار (1) پایه دهمعلوم و فنون ادبی (1) پایه دهماصول عقاید (1) پایه دهماخلاق اسلامی (1) پایه دهمعلوم و معارف قرآنی (1) پایه دهماحکام (1) ویژه دختران پایه دهماحکام (1) ویژه پسران پایه دهمشاخه فنی و حرفه‌ایزمینه صنعتگروه برق و رایانهرشته الکتروتکنیکطراحی و سیم‌کشی برق ساختمان‌های مسکونیالزامات محیط کاررشته الکترونیکرشته شبکه و نرم افزار رایانهنصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ایتولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازیرشته الکترونیک و مخابرات دریاییگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاترشته مکانیک موتورهای دریاییگروه معماری و ساختمانرشته ساختمانساختمان‌سازینقشه کشی فنی رایانه ای - معماری و ساختمانگروه مواد و فرآوریرشته سرامیکتولید سرامیک به روش دستینقشه کشی فنی رایانه ای - مواد و فراوریرشته صنایع شیمیاییعملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیاییرشته صنایع نساجیرشته متالوژیتولید قطعات فلزی به روش ریخته‌گریرشته معدنگروه مکانیکرشته مکاترونیکنصب و راه‌اندازی مصنوعات مکاترونیکینقشه کشی فنی رایانه‌ای - مکانیکریاضی 1 - فنی و حرفه ای - کار‌دانشرشته صنایع فلزیساخت مصنوعات فلزی سبکرشته تأسیسات مکانیکینصب و راه‌اندازی سیستم‌های انتقال آب گرمرشته مکانیک خودروسرویس و نگهداری خودروهای سواریرشته ماشین ابزارتولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینیتولید به روش مونتاژکاریرشته صنایع چوب و مبلمانطراحی و ساخت کابینت آشپزخانهطراحی و ساخت مبلمان کودک و نوجوانرشته چاپلیتوگرافی و کلیشه‌سازیزمینه خدماتگروه بازرگانی و امور اداریرشته حسابداریگروه بهداشت و سلامترشته تربیت کودککنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستانرشته تربیت بدنیگروه خدماترشته حمل و نقلخدمات سفر و گردشگریرشته ناوبریزمینه کشاورزیگروه کشاورزی و غذارشته امور باغیرشته امور زراعیرشته امور دامیتولید و پرورش مرغرشته ماشین های کشاورزینگهداری و کاربرد ماشین‌های کشاورزیرشته صنایع غذاییفراوری گیاهان دارویی و خشکبارزمینه هنرگروه هنررشته فتوگرافیکعکاسی پرسنلی، ویرایش حروف و تصویررشته طراحی و دوختطراحی، مدل‌سازی و دوخت دامنرشته معماری داخلیتزئینات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلیتزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمری در فضاهای داخلیرشته صنایع دستینقشه‌کشی دستی و رایانه‌ای فرشرشته انیمیشن (پویانمایی)رشته تولید برنامه تلویزیونیرشته گرافیکرشته نقاشیرشته موسیقی نوازندگی ساز جهانیرشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانیرشته نمایشرشته سینمارشته نقشه‌کشی معماریدرباره ماارتباط با ما jQue y(docume ). eady(fu c io ($) { $('#gome ud477f5d9d4').fi d(".di .mm-selec ed"). emoveClass("mm-selec ed").pa e ().pa e ().addClass("mm-selec ed") $('#gome ud477f5d9d4').mobile_me u({ slidi gSubme us: ue, cou e s: ue, avba i le: "&#1605;&#1606;&#1608;", heade box: ".me u_heade ", foo e box: ".me u_foo e " }); $('#gome ud477f5d9d4').fi d("a[h ef='javasc ip :;']").o ("click",fu c io (e) { e.p eve Defaul (); $( his).sibli gs(".mm- ex ").click(); }); $('#gome ud477f5d9d4 .me u_foo e _box').fi d("a").o ("click",fu c io () { $('#gome ud477f5d9d4').fi d(".mm-close.mm-b ").click(); }); va mme uDa a = $('#gome ud477f5d9d4').da a('mme u'); if ($("#pe so aBa -mobi-if ame").le g h){ va meu Heigh ; meu Heigh = $("#pe so aBa -mobi-if ame").ou e Heigh (); mme uDa a.bi d('ope ed', fu c io () { $("body#Body","h ml.mm-ope ed").css('ma gi - op','0px'); $("fo m#Fo m","h ml.mm-ope ed").css('paddi g- op',meu Heigh ); }); mme uDa a.bi d('closed', fu c io () { $("body#Body").css('ma gi - op', meu Heigh ); $("fo m#Fo m").css('paddi g- op','0'); }); } }); ثبت‌نام | ورود $(fu c io () { if ( ypeof d != "u defi ed" && ypeof d .sea chSki Objec != "u defi ed") { va sea chSki Objec = ew d .sea chSki Objec ({ delayT igge Au oSea ch : 400, mi Cha Requi edT igge Au oSea ch : 2, sea chType: 'S', e ableWildSea ch: ue, cul u eCode: 'fa-IR', po alId: -1 } ); sea chSki Objec .i i (); // a ach classic sea ch va si eB = $('#d _d SEARCH_Si eRadioBu o '); va webB = $('#d _d SEARCH_WebRadioBu o '); va clickHa dle = fu c io () { if (si eB .is(':checked')) sea chSki Objec .se i gs.sea chType = 'S'; else sea chSki Objec .se i gs.sea chType = 'W'; }; si eB .o ('cha ge', clickHa dle ); webB .o ('cha ge', clickHa dle ); } }); صفحه نخست عنوان درسی شاخه نظری رشته ریاضی و فیزیک فارسی (1) پایه دهم زبان انگلیسی (1) پایه دهم عربی، زبان قرآن (1) پایه دهم شیمی (1) پایه دهم ریاضی (1) پایه دهم دین و زندگی (1) پایه دهم هندسه (1) پایه دهم فیزیک (1) پایه دهم-ریاضی و فیزیک نگارش (1) پایه دهم آمادگی دفاعی پایه دهم آزمایشگاه علوم تجربی (1) پایه دهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم جغرافیای ایران پایه دهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم رشته علوم تجربی فارسی (1) پایه دهم جغرافیای ایران پایه دهم تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم زبان انگلیسی (1) پایه دهم عربی، زبان قرآن (1) پایه دهم آزمایشگاه علوم تجربی (1) پایه دهم آمادگی دفاعی پایه دهم ریاضی (1) پایه دهم نگارش (1) پایه دهم شیمی (1) پایه دهم فیزیک (1) پایه دهم دین و زندگی (1) پایه دهم زیست‌شناسی (1) پایه دهم رشته علوم انسانی فارسی (1) پایه دهم زبان انگلیسی (1) پایه دهم عربی، زبان قرآن (1) پایه دهم تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم جغرافیای ایران پایه دهم اقتصاد پایه دهم آمادگی دفاعی پایه دهم نگارش (1) پایه دهم دین و زندگی (1) پایه دهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان پایه دهم علوم و فنون ادبی (1) پایه دهم ریاضی و آمار (1) پایه دهم جامعه‌شناسی (1) پایه دهم منطق پایه دهم رشته علوم و معارف اسلامی زبان انگلیسی (1) پایه دهم فارسی (1) پایه دهم عربی، زبان قرآن (1) پایه دهم منطق پایه دهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم جامعه‌شناسی (1) پایه دهم تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم تاریخ اسلام (1) پایه دهم جغرافیای ایران پایه دهم آمادگی دفاعی پایه دهم نگارش (1) پایه دهم ریاضی و آمار (1) پایه دهم علوم و فنون ادبی (1) پایه دهم اصول عقاید (1) پایه دهم اخلاق اسلامی (1) پایه دهم علوم و معارف قرآنی (1) پایه دهم احکام (1) ویژه دختران پایه دهم احکام (1) ویژه پسران پایه دهم شاخه فنی و حرفه‌ای زمینه صنعت گروه برق و رایانه رشته الکتروتکنیک طراحی و سیم‌کشی برق ساختمان‌های مسکونی الزامات محیط کار رشته الکترونیک رشته شبکه و نرم افزار رایانه نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی رشته الکترونیک و مخابرات دریایی گروه تعمیر و نگهداری ماشین آلات رشته مکانیک موتورهای دریایی گروه معماری و ساختمان رشته ساختمان ساختمان‌سازی نقشه کشی فنی رایانه ای - معماری و ساختمان گروه مواد و فرآوری رشته سرامیک تولید سرامیک به روش دستی نقشه کشی فنی رایانه ای - مواد و فراوری رشته صنایع شیمیایی عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی رشته صنایع نساجی رشته متالوژی تولید قطعات فلزی به روش ریخته‌گری رشته معدن گروه مکانیک رشته مکاترونیک نصب و راه‌اندازی مصنوعات مکاترونیکی نقشه کشی فنی رایانه‌ای - مکانیک ریاضی 1 - فنی و حرفه ای - کار‌دانش رشته صنایع فلزی ساخت مصنوعات فلزی سبک رشته تأسیسات مکانیکی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های انتقال آب گرم رشته مکانیک خودرو سرویس و نگهداری خودروهای سواری رشته ماشین ابزار تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی تولید به روش مونتاژکاری رشته صنایع چوب و مبلمان طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه طراحی و ساخت مبلمان کودک و نوجوان رشته چاپ لیتوگرافی و کلیشه‌سازی زمینه خدمات گروه بازرگانی و امور اداری رشته حسابداری گروه بهداشت و سلامت رشته تربیت کودک کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان رشته تربیت بدنی گروه خدمات رشته حمل و نقل خدمات سفر و گردشگری رشته ناوبری زمینه کشاورزی گروه کشاورزی و غذا رشته امور باغی رشته امور زراعی رشته امور دامی تولید و پرورش مرغ رشته ماشین های کشاورزی نگهداری و کاربرد ماشین‌های کشاورزی رشته صنایع غذایی فراوری گیاهان دارویی و خشکبار زمینه هنر گروه هنر رشته فتوگرافیک عکاسی پرسنلی، ویرایش حروف و تصویر رشته طراحی و دوخت طراحی، مدل‌سازی و دوخت دامن رشته معماری داخلی تزئینات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلی تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمری در فضاهای داخلی رشته صنایع دستی نقشه‌کشی دستی و رایانه‌ای فرش رشته انیمیشن (پویانمایی) رشته تولید برنامه تلویزیونی رشته گرافیک رشته نقاشی رشته موسیقی نوازندگی ساز جهانی رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی رشته نمایش رشته سینما رشته نقشه‌کشی معماری درباره ما ارتباط با ما jQue y(docume ). eady(fu c io ($) { $("#d go_megame u8cd1a8a87f").d gomegame u({ slide_speed: 200, delay_disappea : 500, popUp: "level",//level delay_show:150, di ec io :" l",// l l megame uwid h:"box",//full box Wid hBoxClassName:".d _layou " }); }); jQue y(docume ). eady(fu c io () { jQue y("#d go_megame u8cd1a8a87f").has("ul").fi d(".di > a").a ("a ia-haspopup", " ue"); }); .allbooksW appe { posi io : ela ive; mi -heigh : 400px; } .books_ i les { ex -alig : ce e ; paddi g-bo om: 50px; } .books_ i leHelpe { display: i li e-block; fo -size: 24px; fo -weigh : bold; paddi g: 0 15px; bo de -s yle: solid; bo de -wid h: 0 3px; bo de -colo : #11ba99; li e-heigh : 25px; } .books_subTi les { ex -alig : ce e ; colo : #1A1A1A; paddi g: 10px 0; } .books_fil e _b s{ ex -alig : ce e ; } .booksFil e B { bo de : 1px solid #DDD; li e-heigh : 40px; backg ou d-colo : #fff; ma gi : 1%; wid h:48%; floa : igh ; fo -size:11px; cu so :poi e ; paddi g:0 1px; } .booksFil e B . esp- ab-ac ive { colo :#11ba99; bo de :1px solid #11ba99; } .booksFil e B :focus{ ou li e: o e; } .mai _books_co ai e { ma gi :0 au o; } .booksCo ai e { display: o e; } .books_subI ems { bo de : 1px solid #DDD; backg ou d-colo : whi e; ex -alig :ce e ; paddi g:5px 0 3px 0; -webki - a si io : -webki - a sfo m 300ms, box-shadow 300ms; -moz- a si io : -webki - a sfo m 300ms, box-shadow 300ms; -ms- a si io : -webki - a sfo m 300ms, box-shadow 300ms; -o- a si io : -webki - a sfo m 300ms, box-shadow 300ms; } .books_subI ems:hove { paddi g:5px 0 1px 0; } .books_subI ems.g ayscale img { -webki -fil e : g ayscale(100%); /* Safa i 6.0 - 9.0 */ fil e : g ayscale(100%); } .books_subI ems:hove { z-i dex: 2; -webki - a sfo m: a sla eY(-6px); -moz- a sfo m: a sla eY(-6px); a sfo m: a sla eY(-6px); box-shadow: 0 20px 20px gba(0, 0, 0, 0.3); -moz-box-shadow: 0 20px 20px gba(0, 0, 0, 0.3); -webki -box-shadow: 0 20px 20px gba(0, 0, 0, 0.3); bo de -bo om: 3px solid #11ba99; } .books_subI ems .books_ ame { paddi g: 15px 0 15px; } .books_I em{ wid h:48%; ma gi : 0 1% 2% 1%; floa : igh ; } @media sc ee a d ( mi -wid h: 550px ) { .booksFil e B { fo -size:12px; paddi g: 0 10px; } .books_subI ems .books_ ame { fo -weigh : bold; paddi g: 15px 0 15px; display:block; } .books_subI ems{ paddi g:0 0 3px 0; } .books_subI ems:hove { paddi g:0 0 1px 0; } } @media sc ee a d ( mi -wid h: 768px ) { .allbooksW appe { backg ou d-image: u l('/Images/Books/P o-books.p g'); backg ou d- epea : o- epea ; backg ou d-colo : whi e; backg ou d-size: cove ; backg ou d-posi io : ce e ; } .mai _books_co ai e { max-wid h:600px; } .booksFil e B { fo -size: 13px; } } @media sc ee a d ( mi -wid h: 968px ) { .allbooksW appe { backg ou d-image: u l('/Images/Books/P o-books.p g'); backg ou d- epea : o- epea ; backg ou d-colo : whi e; backg ou d-size: 100%; backg ou d-posi io : op igh ; } .books_I em{ wid h:23%; } .mai _books_co ai e { max-wid h:900px; } .booksFil e B { wid h:au o; fo -size: 13px; floa : o e; } } @media sc ee a d ( mi -wid h: 1368px ) { .allbooksW appe { backg ou d-image: u l('/Images/Books/P o-books.p g'); backg ou d- epea : o- epea ; backg ou d-colo : whi e; backg ou d-size: 100%; backg ou d-posi io : op igh ; } .books_I em{ wid h:18%; } .mai _books_co ai e { max-wid h:1300px; } } .b eadc umbBookBox h1 { li e-heigh : 1.2; Fo -Size: 40px; Fo -weigh : o mal; ex - a sfo m: uppe case; colo : #FFFFFF; ex -alig : ce e ; } .backg ou dImagebook i le { posi io : ela ive; } .backg ou dImagebook i le .shade { posi io :absolu e; op:0; lef :0; wid h:100%; heigh :100%; z-i dex:-1; } .backg ou dImagebook i le .shade .img { posi io :absolu e; op:0; lef :0; wid h:100%; heigh :100%; backg ou d: o- epea ce e ce e #000; backg ou d-image:u l("/Images/Books/img_bg_book_ i le.jpg"); backg ou d-size: cove ; } .backg ou dImagebook i le .shade .g adie { posi io :absolu e; op:0; lef :0; wid h:100%; heigh :100%; a sfo m-o igi :lef bo om; -webki - a sfo m-o igi :lef bo om; opaci y:0.8; backg ou d-image:li ea -g adie ( o lef bo om,#1ab1ff 0,#df7dff 100%); backg ou d-image:-webki -li ea -g adie ( o lef bo om,#1ab1ff 0,#df7dff 100%); fil e :p ogid:DXImageT a sfo m.Mic osof .g adie ( s a Colo s ='#1ab1ff',e dColo s ='#df7dff',G adie Type= 0 ) alpha(opaci y= 80 ); backg ou d-colo : #1ab1ff; } عناوین دروس پایه دهم ‌ ‌ ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی علوم و معارف سلامی فنی و حرفه ای فارسی (1) نگارش (1) دین و زندگی (1) عربی، زبان قرآن (1) فیزیک (1) شیمی (1) ریاضی (1) هندسه (1) آمادگی دفاعی آزمایشگاه علوم تجربی (1) جغرافیای ایران کارگاه کارآفرینی و تولید تفکر و سواد رسانه‌ای زبان خارجی 1 کتاب کار زبان خارجی 1 فارسی (1) نگارش (1) دین و زندگی (1) عربی، زبان قرآن (1) فیزیک (1) شیمی (1) ریاضی (1) زیست شناسی (1) آمادگی دفاعی آزمایشگاه علوم تجربی (1) جغرافیای ایران کارگاه کارآفرینی و تولید تفکر و سواد رسانه‌ای زبان خارجی 1 کتاب کار زبان خارجی 1 فارسی (1) نگارش (1) دین و زندگی (1) عربی، زبان قرآن (1) علوم و فنون ادبی (1) ریاضی و آمار (1) تاریخ (1) ایران و جهان باستان جامعه شناسی (1) آمادگی دفاعی اقتصاد منطق جغرافیای ایران کارگاه کارآفرینی و تولید تفکر و سواد رسانه‌ای زبان خارجی 1 کتاب کار زبان خارجی 1 فارسی (1) نگارش (1) تاریخ اسلام (1) عربی، زبان قرآن (1) علوم و فنون ادبی (1) ریاضی و آمار (1) احکام (1) ویژه پسران احکام (1) ویژه دختران جامعه شناسی (1) آمادگی دفاعی اصول عقاید (1) منطق جغرافیای ایران کارگاه کارآفرینی و تولید تفکر و سواد رسانه‌ای زبان خارجی 1 کتاب کار زبان خارجی 1 علوم و معارف قرآنی اخلاق اسلامی (1) گروه صنعت گروه خدمات گروه کشاورزی گروه هنر کلیه حقوق برای شبکه رشد محفوظ است. 1400 |

مرورگر شما مناسب نیست! مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب