دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

چرا گازها تراکم پذیرند علوم هفتم

علت تراکم پذیری گازها چیست علوم هفتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

چرا گازها تراکم پذیرند علوم هفتم

علت تراکم پذیری گازها چیست علوم هفتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.نکات مهم فصل سوم علوم تجربی هفتمبه ذره های ریز سازندهٔ مواد، اتم می گویند.عنصر ها فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند، برای نمونه: سیم های مسی، ظروف آلومینیمی و نقره ای به ترتیب از اتم های مس،آلومینیم و نقره تشکیل شده اند.ترکیب ها از چند نوع اتم تشکیل شده اند. برای نمونه: آب از 2 نوع اتم (اکسیژن، هیدروژن)گاز متان از دو نوع اتم (کربن وهیدروژن)گازکربن دی اکسید از دو نوع اتم (کربن و اکسیژن) تشکیل شده اند. در این مواد واحد سازنده، مولکول نام دارد.مولکولبه گروهی از اتمها گفته می شود که از اتصال دو یا چند اتم ایجاد میشود. مولکول آب از اتصال دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ایجاد شده است.مولکول کربن دی اکسید از دو اتم اکسیژن و یک اتم کربن ساخته شده است.آیا اتمها از ذره های ریزتری ساخته شده اند؟آموختید که هر ماده از تعداد معینی اتم تشکیل شده است. اتم ها نیز از ذره های متفاوتو کوچک تری به نام الکترون، پروتون و نوترونساخته شده اند. تعداد الکترون ها، پروتون ها ونوترون ها دراتم های مختلف یکسان نیست.به نظر شما فاصلهٔ بین ذره ها ی کدام ماد ه بیشتر است؟ چرا؟در مواد گازی شکل، فاصلهٔ بین ذر ه  ها بیشتر است .به همین دلیل می توان یک گاز را به راحتی متراکمکرد و حجم آن را تا حد زیادی کاهش داد. اما نمی توان یک مایع یا جامد را به آسانی و بهمقدار زیاد متراکم کرد.- در گازها فضای خالی بین مولکولها زیاد است. هنگامی که با تلمبه به درون یک توپ پر از هوا، هوای بیشتری وارد می کنید فاصله بین مولکول ها کمتر می شود. به همین علت می گوییم گازها تراکم پذیرند.- بین مولکول های مایعات هم فضای خالی وجود دارد .اما فضای خالی بین مولکول ها نسبت به گازها کمتر است. هنگامی که نمک را به آرامی درون یک لیوان پر از آب می ریزیم حجم آب لیوان تغییر چندانی نمی کند یعنی نمک در فضای خالی بین مولکول های آب قرار می گیرد. ویژگی های ماده ها به طور خلاصه:1- همه مواد از ذرات ریزی به نام اتم ساخته شده اند . علیرغم تصورات دموکریت و دالتون که اتم را تجزیه ناپذیر می دانستند، اتم از ذرات کوچکتر الکترون، پروتون و نوترون تشکیل شده است .2-بین ذرات تشکیل دهنده ماده فضایی خالی وجود دارد . مقدار فضای خالی در مواد مختلف متفاوت است.3-مولکول ها دائما در حال حرکتند.جنبش و حرکت مولکول ها ی ماده نیز همانند فاصله بین آنها در حالت های مختلف ماده با هم متفاوت است و با آن نسبت مستقیم داد یعنی هر چه فاصله بین مولکول ها بیشتر باشد جنبش مولکول ها بیشتر است البته در این مورد استثنا هم وجود دارد.هنگامی که در یک شیشه عطر را باز می کنید و یا پیازی را می برید بوی عطر و پیاز در زمان کوتاه احساس می شود. هنگامی که قطره ای جوهر در آب رها می کنید جوهر در آب پخش می شود حبه قند هم به همین طریق در آب ناپدید می شود. همه این موارد حکایت از جنبش و حرکت مولکول ها دارند البته گرما حرکت مولکول ها را افزایش می دهد.گرما وفاصلۀ بین ذره ها: می دانید که حجم مواد در اثر گرم شدن، افزایش می یابد زیرا با گرم شدن ماده، انرژیجنبشی (حرکتی) ذره های سازنده آن بیشتر می شود.و درنتیجه فاصلهٔ بین آنها افزایش می یابد.اگر حجم های مساوی از چند ماده مانند آهن، گاز اکسیژن، آب و ... را به یک اندازه گرمکنیم به نظر شما حجم کدام یک بیشتر، افزایش می یابد؟در بین مواد جامد میزان انبساط فلزات از نافلزات بیشتر و میزان انبساط فلزات هم یکسان نیست.وقتی جسمی در اثر گرما جای بیشتری اشتغال می کند و بزرگتر می شود می گوییم منبسط شده است و هنگامی که جسم در اثر سرما فضای کمتری اشغال می کند و کوچکتر می شود می گوییم منقبضشده است.اگر بادکنکی را به دهانه یک بطری شیشه ای خالی ببنیدم و بطری را درون ظرف آب داغ بگذاریم بادکنک باد می شود علت این پدیده انبساط هوای درون بادکنک بر اثر گرماست اگر بطری را درون مخلوط آب و یخ بگذاریم بادکنک دوباره چروکیده می شود.توضیح انبساط و انقباض با نظریه مولکولی:هنگامی که ماده ای گرم می شود جنبش و حرکت مولکول های آن افزایش می یابد. در نتیجه برخورد مولکولها به یکدیگر بیشتر و فاصله بین مولکول ها زیادتر می شود. زیاد شدن فاصله مولکول ها از یکدیگر به افزایش حجم ماده(انبساط) منجر می شود.عکس این مطلب هم درست است یعنی وقتی ماده ای سرد می شود جنبش مولکول ها کاهش و برخورد آنها کم می شود در نتیجه مولکول ها به هم نزدیکتر و جسم کوچکتر (منقبض) می شود. فعالیت: دو سرنگ مشابه انتخاب کرده یکی را تا نیمه از آب و دیگری را به همان اندازه از هوا پر کنید سپس دهانه هر دو سرنگ را با انگشت محکم بگیرید و پیستون را به داخل فشار دهید . چه تفاوتی مشاهده می کنید؟ دلیل این تفاوت چیست؟اثر گرما بر حالت مواد: ذوبدر جسم جامدی مانند آهن مولکول ها به هم نزدیک، جنبش مولکول ها کم و جادبه بین آنها زیاد است. اگر جسم جامد گرم شود جنبش و فاصله مولکول ها افزایش و ربایش آنها کم میشود اگرجسم جامد به اندازه کافی گرم شود ربایش مولکول ها به اندازه ای کم می شودکه می توانند آزادانه حرکت کنند در این صورت جامد به مایع تبدیل می شود این تغییر حالت ذوب نامیده می شود.انجماد:  اگر مایعی به اندازه کافی سرد شود جنبش و فاصله مولکول ها کم و ربایش مولکول ها افزایش می یابد تا جایی که مولکول ها دیگر نمی توانند آزادانه حرکت کنند در این صورت مایع به جامد تبدیل می شود به این تغییر حالت انجماد می گویند.انجماد یعنی تبدیل مایع به جامد تبخیر : تبدیل مایع به بخار یا گاز را تبخیر می گویند. میعان :  اگر بخار یا گاز به اندازه کافی سرد شود مولکول ها تا حدی به هم نزدیک می شوند که بخار به مایع تبدیل می شود این تغییر حالت میعان نام دارد.به بیان دیگر :میعان یعنی مایع شدن و یا تبدیل بخار یا گاز به مایعتصعید: به تبدیل مستقیم جامد به گاز تصعید می گویند.چگالش:عکس عمل تصعید است یعنی تبیدل گاز به جامدتشکیل برفک یخچال و تشکیل برف در آسمان نمونه هایی از عمل چگالش هستند.برفک یخچال هنگامی تشکیل می شود که بخار آب حاصل از مواد غذایی و میوه ها و سبزیجات درون یخچال به اطراف جایخی که دمای آن کمتر از نقطه انجماد آب است برخورد کنند.منبع مطلب : aza ioloom.blogfa.comمدیر محترم سایت aza ioloom.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.وسیله تراکم پذیری مواد,علوم هفتم 47 قلم قلم اخطار: آخرین موجودی فعلی! تاریخ در دسترس بودن منبع مطلب : labki s.i مدیر محترم سایت labki s.i لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.علوم هفتم۱- مولکول را تعریف کنید.                                ((    به نام ایزد یکتا))مولکول به گروهی از اتم ها می گویند که از اتصال دویا چند اتم دیگر بوجود می آیند.بعضی از عنصر ها به صورت مولکول و تمام ترکیبات به صورت مولکول هستند‌.۲- مولکول کربن دی اکسید از چند نوع اتم و چه نوع اتم هایی ساخته شده است؟مولکول کربن دی اکسید از دو نوع اتم ( کربن و اکسیژن) تشکیل شده است.۳- ماده ای که تنها از یک جز ساخته شده باشد .............نام دارد. عنصر۴- با توجه به موارد داده شده ، پاسخ دهید. (کسیژن، مس ،الکل) الف) درکدام مورد، حرکت ذرات بیش تر است؟اکسیژنب) درکدام مورد،فاصله ی ذرات کم تر است؟مسج) درکدام مورد، ربایش ذرات کم تراست؟مسد) درکدام مورد، تراکم ذرات کم تر است؟اکسیژن۵- انواع جنبش ذرات سازنده ی مواد را نام ببرید ویکی را به دلخواه توضیح دهید؟۱- حرکت اتقالی ۲- کرکت چرخشی۳- حرکت ارتعاشی:در این نوع حرکت ذرات تشکیل دهنده ی ماده در جای خود می لرزند.۶- چرا وقتی آلوی خشکیده را در لیوان آب سرد می گذاریم، آلو بعد از مدتی متورم و آب دار می شود؟زیرا مولکول های آب بر اثر جنبش و حرکت کردن وارد آلو شده و در فاصله ی بین مولکولهای تشکیل دهنده ی آلو قرار می گیرند.۷- وقتی در یک استکان آب گرم چند قطره جوهر می ریزید،پیش از آنکه به هم بزنید ،جوهر تقریبا در تمام آب پخش میشود ،اماوقتی این کار را با آب سرد انجام می دهید میزان پخش جوهر در آب کم تر است ؛ دلیل این تفاوت چیست؟زیرا دما باعث افزایش جنبش و حرکات ذرات تشکیل دهنده ی ماده می شود؛ بنابراین مولکول های جوهر در آب گرم نسبت به آب سرد بیشتر پخش میشود.۸- چرا سیم های برق بین تیر های برق را کمی شل نصب می کنند؟زیرا بر اثر منقبض ( کاهش حجم) شدن سیم ها در فصل زمستان ( به علت سرما) ،سیم ها پاره نشوند.۹- چه رابطه ی بین کلمه و حروف با مواد و اتم وجود دارد؟صحیح است . از کنار هم قرار گرفتن حروف الفبا ،کلمه ها ساخته میشوند و همین طور ازکنار هم قرار گرفتن اتم ها، مواد به وجود می آیند.۱۰- در زمستان های بسیار سرد لوله های آبی که در محیط های باز قرار دارند ،ممکن است بترکند . علت را توضیح دهید.زیرا آب بر اثر سرما و تبدیل شدن به یخ  حجمش بیشتر ( انبساط غیر عادی ) می گردد، بنا بر این به دیواره ی لوله های آب فشار وارد کرده و باعث ترکیدن لوله ها میشود.۱۱- دماپا را تعریف کنید .دماپا وسیله ای برای تنظیم دما در وسایل خانگی می باشد . ( از دو فلز غیر هم جنس که به هم جوش خورده اند تشکیل شده) .۱۲-چگونگی  انبساط مواد در اثر گرما را با استفاده از نظریه ی مولکولی شرح دهید؟وقتی ماده ای را گرم می کنیم ، جنبش مولکولهای تشکیل دهنده ی ماده بیشتر شده در نتیجه بیشتر به یک دیگر برخورد کرده و فاصله ی آن ها از هم دیگر بیشتر می شود، در این حالت ربایش بین مولکول های ماده کمتر شده و حجم ماده افزایش می یابد که می گوییم منبسط شده است.((پایان ))منبع مطلب : olomehaf om.blogfa.comمدیر محترم سایت olomehaf om.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.جواب کاربران در نظرات پایین سایتمهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟ بله خیر

مهدی 10 ماه قبل  -1  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن. پاسخ

ارسال پاسخ

1 پاسخ ادمین

نکات مهم فصل سوم علوم تجربی هفتم

اتمها ،عنصرها و ترکیب ها به ذره های ریز سازندهٔ مواد، اتم می گویند.عنصر ها فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند، برای نمونه:  سیم های مسی، ظروف آلومینیمی و نقره ای به ترتیب از اتم های مس،آلومینیم و نقره تشکیل شده اند. ترکیب ها از چند نوع اتم تشکیل شده اند.  برای نمونه:  آب از 2 نوع اتم (اکسیژن، هیدروژن)گاز متان از دو نوع اتم (کربن وهیدروژن)گازکربن دی اکسید از دو نوع اتم (کربن و اکسیژن) تشکیل شده اند. در این مواد واحد سازنده، مولکول نام دارد. مولکولبه گروهی از اتمها گفته می شود که از اتصال دو یا چند اتم ایجاد میشود. مولکول آب از اتصال دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ایجاد شده است.مولکول کربن دی اکسید از دو اتم اکسیژن و یک اتم کربن ساخته شده است.   آیا اتمها از ذره های ریزتری ساخته شده اند؟ آموختید که هر ماده از تعداد معینی اتم تشکیل شده است. اتم ها نیز از ذره های متفاوت و کوچک تری به نام الکترون، پروتون و نوترونساخته شده اند. تعداد الکترون ها، پروتون ها ونوترون ها در اتم های مختلف یکسان نیست. به نظر شما فاصلهٔ بین ذره ها ی کدام ماد ه بیشتر است؟ چرا؟ در مواد گازی شکل، فاصلهٔ بین ذر ه  ها بیشتر است . به همین دلیل می توان یک گاز را به راحتی متراکمکرد و حجم آن را تا حد زیادی کاهش داد. اما نمی توان یک مایع یا جامد را به آسانی و بهمقدار زیاد متراکم کرد. - در گازها فضاي خالي بين مولكولها زياد است. هنگامي كه با تلمبه به درون يك توپ پر از هوا، هواي بيشتري وارد مي كنيد فاصله بين مولكول ها كمتر مي شود. به همين علت مي گوييم گازها تراكم پذيرند. - بين مولكول هاي مايعات هم فضاي خالي وجود دارد .   اما فضاي خالي بين مولكول ها نسبت به گازها كمتر است.   هنگامي كه نمك را به آرامي درون يك ليوان پر از آب مي ريزيم   حجم آب ليوان تغيير چنداني نمي كند يعني نمك در فضاي خالي بين مولكول هاي   آب قرار مي گیرد.   ويژگي هاي ماده ها به طور خلاصه:1- همه مواد از ذرات ريزي به نام اتم ساخته شده اند . عليرغم تصورات دموكريت و دالتون كه اتم را تجزيه ناپذير مي دانستند، اتم از ذرات كوچكتر الكترون، پروتون و نوترون تشكيل شده است . 2-بين ذرات تشكيل دهنده ماده فضايي خالي وجود دارد . مقدار فضاي خالي در مواد مختلف متفاوت است. 3-مولكول ها دائما در حال حركتند.جنبش و حركت مولكول ها ي ماده نيز همانند فاصله بين آنها در حالت هاي مختلف ماده با هم متفاوت است و با آن نسبت مستقيم داد يعني هر چه فاصله بين مولكول ها بيشتر باشد جنبش مولكول ها بيشتر است البته در اين مورد استثنا هم وجود دارد.هنگامي كه در يك شيشه عطر را باز مي كنيد و يا پيازي را مي بريد بوي عطر و پياز در زمان كوتاه احساس مي شود. هنگامي كه قطره اي جوهر در آب رها مي كنيد جوهر در آب پخش مي شود حبه قند هم به همين طريق در آب ناپديد مي شود. همه اين موارد حكايت از جنبش و حركت مولكول ها دارند البته گرما حركت مولكول ها را افزايش مي دهد. گرما وفاصلۀ بین ذره ها: می دانید که حجم مواد در اثر گرم شدن، افزایش می یابد زیرا با گرم شدن ماده، انرژیجنبشی (حرکتی) ذره های سازنده آن بیشتر می شود.و در نتیجه فاصلهٔ بین آنها افزایش می یابد. اگر حجم های مساوی از چند ماده مانند آهن، گاز اکسیژن، آب و ... را به یک اندازه گرمکنیم به نظر شما حجم کدام یک بیشتر، افزایش می یابد؟ در بين مواد جامد ميزان انبساط فلزات از نافلزات بيشتر و ميزان انبساط فلزات هم يكسان نيست.   وقتي جسمي در اثر گرما جاي بيشتري اشتغال مي كند و بزرگتر مي شود می گوييم منبسط شده است و هنگامي كه جسم در اثر سرما فضاي كمتري اشغال مي كند و كوچكتر مي شود مي گوييم منقبضشده است. اگر بادكنكي را به دهانه يك بطري شيشه اي خالي ببنيدم و بطري را درون ظرف آب داغ بگذاريم بادكنك باد مي شود علت اين پديده انبساط هواي درون بادكنك بر اثر گرماست اگر بطري را درون مخلوط آب و يخ بگذاريم بادكنك دوباره چروكيده مي شود. توضيح انبساط و انقباض با نظريه مولكولي:هنگامي كه ماده اي گرم مي شود جنبش و حركت مولكول هاي آن افزايش مي يابد. در نتيجه برخورد مولكولها به يكديگر بيشتر و فاصله بين مولكول ها زيادتر مي شود. زياد شدن فاصله مولكول ها از يكديگر به افزايش حجم ماده(انبساط) منجر مي شود. عكس اين مطلب هم درست است يعني وقتي ماده اي سرد مي شود جنبش مولكول ها كاهش و برخورد آنها كم مي شود در نتيجه مولكول ها به هم نزديكتر و جسم كوچكتر (منقبض) مي شود.  فعاليت: دو سرنگ مشابه انتخاب كرده يكي را تا نيمه از آب و ديگري را به همان اندازه از هوا پر كنيد سپس دهانه هر دو سرنگ را با انگشت محكم بگيريد و پيستون را به داخل فشار دهيد . چه تفاوتي مشاهده مي كنيد؟ دليل اين تفاوت چيست؟       اثر گرما بر حالت مواد: ذوب در جسم جامدي مانند آهن مولكول ها به هم نزديك، جنبش مولكول ها كم و جادبه بين آنها زياد است. اگر جسم جامد گرم شود جنبش و فاصله مولكول ها افزايش و ربايش آنها كم ميشود اگرجسم جامد به اندازه كافي گرم شود ربايش مولكول ها به اندازه اي كم مي شودكه مي توانند آزادانه حركت كنند در اين صورت جامد به مايع تبديل مي شود اين تغيير حالت ذوب ناميده مي شود. انجماد:    اگر مايعي به اندازه كافي سرد شود جنبش و فاصله مولكول ها كم و ربايش مولكول ها افزايش مي يابد تا جايي كه مولكول ها ديگر نمي توانند آزادانه حركت كنند در اين صورت مايع به جامد تبديل مي شود به اين تغيير حالت انجماد مي گويند. انجماد يعني تبديل مايع به جامد تبخير : تبديل مايع به بخار يا گاز را تبخير مي گويند.   ميعان :  اگر بخار يا گاز به اندازه كافي سرد شود مولكول ها تا حدي به هم نزديك مي شوند كه بخار به مايع تبديل مي شود اين تغيير حالت ميعان نام دارد. به بيان ديگر :ميعان يعني مايع شدن و يا تبديل بخار يا گاز به مايع تصعيد: به تبديل مستقيم جامد به گاز تصعيد مي گويند. چگالش: عكس عمل تصعيد است يعني تبيدل گاز به جامدتشكيل برفك يخچال و تشكيل برف در آسمان نمونه هايي از عمل چگالش هستند.برفك يخچال هنگامي تشكيل مي شود كه بخار آب حاصل از مواد غذايي و ميوه ها و سبزيجات درون يخچال به اطراف جايخي كه دماي آن كمتر از نقطه انجماد آب است برخورد كنند.

+ نوشته شده در دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ ساعت 22:49 توسط مرتضي نظري  | 

آخرین مطالب