دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
پاسخ نگارش ششم درس دوم

پاسخ نگارش ششم درس دوم

نگارش ششم درس دوم با جواب ۱۸ شهریور, ۱۳۹۹ آموزش ۴۳۷ کامنتنگارش ششم درس دوم با جوابجواب درس دوم نگارش ششم ابتدایی که اسمش پنجره های شناخت هست و از صفحه ی 15 کتاب درسی نگارش فارسی پایه ششم شروع میشه رو در ادامه تقدیم شما عزیزان می کنم. با ساینس هاب همراه باشید.جواب درس دوم نگارش ششم ابتدایی????????????✅ جواب درس دوم نگارش ششم ابتدایی – بخش املا و واژه آموزی1️⃣ از بین واژه های زیر (فکر، تعلیم، تفکر، معلومات، تعلیمات، متفکران، افکار و معلمان) آنهایی را که با هم ارتباط دارند، در یک گروه قرار دهید.الف) از ریشه ی فکر: فکر، تفکر، افکار، تفکرب) از ریشه ی علم: تعلیم، تعلیمات، معلومات، معلمانجواب صفحه 16 نگارش ششم با جواب2️⃣ مانند نمونه، واژه ها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که می توانید، واژه ی جدید بسازید و در جدول بنویسید.اخلاق – نیکو – پسندیده – آفرینش – نیکآداب – شناخت – رفتار – خالق – زیبایی هایاخلاق نیکو – اخلاق پسندیده – رفتار پسندیده – اخلاق نیک – رفتار نیک – آداب رفتار – شناخت زیبایی های آفرینش – شناخت اخلاق پسندیده – شناخت آفرینش – رفتار نیکو3️⃣ الف) در جمله های زیر نهاد و فعل را مشخص کنید.جملهنهادفعلما پدیده ها را خوب و دقیق می بینیم.مامی بینیمانسان باید خالق خود را بشناسد.انسانبشناسدزنبور عسل شیره گل ها را می مکد.زنبور عسلمی مکد3️⃣ ب) برای هر گروه از واژگان، دو هم خانواده ی دیگر بنویسید.واژگانحروف مشترکهم خانوادهحافظ، محفوظحفظ (ح،ف،ظ)محفظه، محافظمقصد، مقصودقصد (ق،ص،د)مقاصد، قصیدهتحصیل، حاصلحصل (ح،ص،ل)مُحَصِّل، تحصیلات(در کتاب چاپ سال‌های قبل، قسمت ب سوال 3 متفاوت بود. آن سوال را هم برای کسانی که احیناً از کتاب سال قبل استفاده می‌کنند می‌آورم:3️⃣ ب) کتاب چاپ سال97) برای هر گروه از واژگان، دو هم خانواده ی دیگر بنویسید.دقیق – دقیقه – دقایقخالق – اخلاق – مخلوق )برای خواندن جواب سوال های بعدی درس دوم از نگارش ششم ابتدایی با ساینس هاب همراه باشید.????????????✅ جواب درس دوم نگارش ششم ابتدایی – بخش نگارشجواب صفحه 17 نگارش ششم1️⃣ متن زیر را با یکی از کلمات (از، به، در، با) کامل کنید.چلچله ی خوش آواز در آسمان به پرواز در آمد به ابر سلام کرد از کنار خورشید گذشت و به او لبخند زد با باد هم نوا شد به زمزمه ی آب گوش فرا داد و چهره ی زیبای خود را در آن مشاهده کرد. چلچله می دانست که چگونه از این همه زیبایی لذت ببرد.+ پیشنهادی: معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم +جواب صفحه ی ۱۷ نگارش ششم2️⃣ در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است، تحقیق کنید و گزارشی در دو بند ارائه دهید.موضوع تحقیق درباره یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است :کهکشان راه شیریمتن تحقیق در مورد کهکشان راه شیری :کهکشان راه شیری یکی از شگفتی های آفرینش است و منظومه شمسی نیز جزئی از آن است. با استفاده از تلسکوپ می توان به مطالعه کهکشان راه شیری از سیاره ی زمین پرداخت که در شب به شکل زنجیره ای از ستارگان شناسایی می شود.تا سال 1920 میلادی دانشمندان گمان می کردند که کهکشان راه شیری تنها کهکشان جهان است و همه سیاره ها و ستارگان در این کهکشان قرار دارند اما مطالعه های بعدی نشان داد که کهکشان های بسیار زیادی در فضا وجود دارند و همه روزه دانشمندان با استفاده از ابزار‌های تخصصی کهکشان های بیشتری را کشف می کنند که در فاصله های بسیار دوری از زمین قرار دارند.???? Sci-HuB.iR ????در عکس زیر هم می توانید همین سوال از نگارش ششم درس دوم با جواب را مشاهده کنید و در صورت تمایل ذخیره کنید.تحقیق درباره یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است (صفحه 17 جدید و 14 قدیم!)????????????✅ جواب درس دوم نگارش ششم ابتدایی – بخش کارگاه نویسندگیجواب صفحه 18 نگارش ششمدر به کارگیری واژه ها، هنگام نوشتن، باید دقت کنیم. به نمونه های زیر توجه کنید:صبح، او را دیدمبامداد او را دیدم. پگاه، او را دیدم.1️⃣ به جای واژگان مشخص شده، واژه های دیگری قرار دهید و جمله ها را بازنویسی کنید.الف) هیچ چیز نمی تواند اثر محبت را از بین ببرد.جواب الف: هیچ چیز نمی تواند اثر مهربانی را از بین ببرد.ب) بپرسیم و از هیچ چیز نهراسیم.جواب ب: بپرسیم و از هیچ چیز نترسیم.پ) هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش نمایان می کند.جواب پ: هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش آشکار می کند.+ پیشنهادی: جواب ریاضی ششم فصل اول +جواب صفحه ۱۸ نگارش ششم2️⃣ اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید، یک بند بنویسید و از واژه های هم معنی استفاده کنید.چند ماهی است که ویروس کرونا فراگیر شده است و من میترسم که مادرم مریض و بیمار شود. امیدوارم هرچه زودتر کرونا نابود و ریشه کن شود و همه ی مبتلایان سالم و تندرست شوند.جواب همین سوال از نگارش ششم ابتدایی درس دوم با جواب آن را در عکس زیر هم مشاهده می کنید و می توانید آن را ذخیره کنید.جواب درس دوم نگارش ششم ابتدایی (صفحه 18 کتاب چاپ جدید)جواب صفحه 19 نگارش ششم3️⃣ ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت را در یک بند توضیح دهید.این ضرب المثل می خواهد بگوید که انسان بایستی برای رسیدن به اهدافش تلاش و کوشش کند. نشستن و امید بستن به رحمت خدا بدون تلاش پسندیده نیست. اگر شخصی برای رسیدن به هدفش تلاش کند و در عین حال به کمک خدا امید داشته باشد می تواند یقین کند که خدا به او کمک خواهد کرد و وسایل و ابزار مورد نیازش را فراهم می کند.در عکس زیر هم می توانید معنی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت برای درس دوم نگارش ششم دبستان را مشاهده و ذخیره کنید.توضیح ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت – صفحه ۱۹ نگارش ششم????????????✅ نگارش ششم ابتدایی درس دوم با جواب – بخش درک متن???? جمله های زیر را با دقت بخوانید و به ترتیب درست، شماره گذاری کنید.جواب به صورت مرتب شده:روزی روزگاری مردی خسته و مانده، تشنه و گرسنه به شهری رسید.از آنجا که خیلی گرسنه بود، جلوی دکان نانوایی ایستاد.او با دیدن نان های تازه آب دهانش سرازیر شد.نانوا که مرد گرسنه را دید، پرسید:چه میخواهی مرد؟ اینها که میبینی نان است، نه چیز دیگر!مرد نگاهی به نانوا انداخت و گفت: نان نیست، جان است برادر!مرد گرسنه با دست نانی را نوازش کرد و گفت: ای مرد، چقدر میگیری که مرا از این نانها سیر کنی؟روزهاست که نان ندیده ام؛ ولی نانهای تو از آن نانهاست که خوردن دارد.نانوا لبخندی زد و گفت : سکه ای بده و نان بخر و بخور. نوش جانت!طوری حرف میزنی که گویی سالهاست نان ندیدهای.نانوا به او خیره شد و با خودش گفت: این مرد هر چه پرخور و گرسنه باشد، بیشتر از چند نان نمیتواند بخورد.این شد که گفت : سکه ای بده و هر چه که میخواهی از این نانها بخور!مرد با خوشحالی سکه ای به نانوا داد و شروع به خوردن کرد.زنگ تفریح:هر موقع خسته شدید، روی لینک زیر کلیک کنید و چندتا عکس‌نوشته‌ی خنده‌دار دانش آموزی ببینید:عکس نوشته های طنز دانش اموزی????????????جواب صفحه 20 نگارش ششم???? پس از مرتب کردن جمله ها، دو سوال طرح کنید و پاسخ آنها را بنویسید (سعی کنید سوال ها با توجه به مفهوم کلی متن باشد).الف) منظور مرد از گفتن جمله ی “نان نیست، جان است” چه بود؟ چون مرد خیلی گرسنگی کشیده بود، نان ها برای مرد گرسنه مانند جان زندگی بخش بود و نان ها را مانند جان عزیز می دانست.ب) چرا نانوا در انتهای داستان راضی می شود یک سکه اجازه دهد مرد هر چه نان می خواهد بخورد؟چون نانوا با خودش فکر کرد که مرد بیش از چند نان نمی تواند بخورد، پس به او اجازه داد هر تعداد می خواهد بخورد.???? ساینس هاب ????✅ نگارش ششم دبستان درس دوم با جواب – بخش هنر و سرگرمیجواب صفحه 21 نگارش ششم1️⃣ از روی سرمشق زیر، خوشخط و زیبا بنویسید.بیا تا جهان را به بد نسپریم          به کوشش همه دست نیکی بریمنباشد همی نیک و بد پایدار         همان به که نیکی بود یادگار( خب، من که خوش خط و زیبا نوشتم حالا دیگه نوبت شماست که  توی دفترتون خوش خط بنویسید???????? )2️⃣ ???? با توجه به جدول الف، حروف را جایگزین نمادها کنید و واژه های به دست آمده را بنویسید.همانطور که در عکس زیر هم تقدیم شما می شود جواب های این سوال به ترتیب شخصیت، آفرینش و سپاس داری است.نگارش ششم درس دوم با جواب2️⃣ ???? حالا شما برای حروف زیر (ع، م، ل، ط، ب، و) نماد هایی تعریف کنید. سپس هر تعداد واژه ای که می توانید بسازید.خب، اول برای هریک از حروف، یک نماد در نظر می‌گیریم. مثلاً من برای حرف ع، عینک گذاشتم. برای حرف م: ماهی. برای حرف ل: لوله آزمایشگاه. برای حرف ط: طبل. برای حرف ب: باتری، برای حرف و: وان حمام.ع: ????م: ????ل: ????ط: ????ب: ????و: ????واژه هایی که میشه با این حروف ساخت:علم: ???? ???? ????طعم: ???? ???? ????معلول: ???? ???? ???? ???? ????لینک های مهم:جواب سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتداییجواب سوالات هدیه های آسمان ششم ابتداییجواب سوالات درس ریاضی ششم ابتداییجواب تمرینات درس نگارش ششم ابتداییجواب سوالات درس فارسی ششم ابتداییامیدوارم جواب درس دوم نگارش ششم ابتدایی برای شما مفید واقع شده باشد. باز هم به ساینس هاب سر بزنید و برای خواندن جواب های درس سوم نگارش ششم ابتدایی کلیک کنید. به اشتراک گذاری Facebook Twi e Li kedI Pi e es

جواب درس 2 نگارش ششم نوشته : HamGamDa s تاریخ : 5 مهر 1399 تعداد نظرات : 80 گام به گام نگارش ششم درس 2 جواب درس دوم ششم ابتدایینام درس : پنجره های شناخت | موضوع : گام به گام درسی | ششم ابتداییجواب درس دوم ششم ابتداییانتخاب سریع صفحه : جواب درس دوم ششم ابتداییجواب املا و واژه آموزی صفحه 15 نگارش ششمجواب صفحه 16 نگارش ششمجواب صفحه 17 نگارش ششمجواب صفحه 18 نگارش ششمجواب صفحه 21 نگارش ششمگام به گام نگارش ششم /  درس دوم :: پنجره های شناخت /پاسخ درس دوم نگارش ششم – جواب املا و دانش زبانی و واژه آموزی، کارگاه نویسندگی و درک متن و هنر و سرگرمی صفحه 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 درس 2 نگارش کلاس ششم.جواب املا و واژه آموزی صفحه 15 نگارش ششم1 از بین واژههای زیر آنهایی را که با هم ارتباط دارند، در یک گروه قرار دهید.2-مانند نمونه، واژهها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که میتوانید، واژهی جدید بسازید و در جدول بنویسید.پاسخ: زیبایی های اخلاق، رفتار نیک رفتار پسندیده، شناخت آفرینش، زیبایی های خالق، شناخت خالق، زیبایی های آفرینش و ….جواب صفحه 16 نگارش ششم٣. الف) جدول را بصورت زیر کامل می کنیمجملهنهادفعلما پدیده ها را خوب و دقیق میبینیممامیبینیمانسان باید خالق خود را بشناسدانسانبشناسدعلی به مدرسه رفتعلیرفتب) جدول را کامل کنید.واژگانحروف مشترکهم خانوادهحافظ ، محفوظح ف ظمحفظه، محافظمقصد ، مقصودق ص دمقصد، مقصودتحصیل ، حاصلح ص لتحصیل، حاصلجواب صفحه 17 نگارش ششم1 متن زیر را با یکی از کلمات » از، به، در، با « کامل کنید. پاسخ: چلچله ی خوش آواز …..در….. آبی آرام بلند به پرواز در آمد. …..به….. ابر سلام کرد. …..از….. کنار خورشید گذشت و …..به….. او لبخند زد. …..با….. باد همنوا شد ……به….. زمزمه آب گوش داد و چهره ی زیبای خود را …..در….. آن مشاهده کرد. چلچله می دانست که چگونه ….از…. این همه زیبایی لذت ببرد.2- در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است، تحقیق کنید و گزارشی در دو بند ارائه دهید.٭ پاسخ: از نظر من یکی از شگفت انگیز ترین آفریدگار های خدا فصل ها هستند هر فصلی زیبایی خودش را دارد.جواب صفحه 18 نگارش ششم1- به جای واژگان مشخص شده ، واژه های دیگری قرار دهید و جمله را باز نویسید کنید .الف )هیچ چیز نمی تواند اثر محبت را از بین ببرد پاسخ: هیچ چیز نمی تواند اثر مهربانی را از بین ببرد .ب ) بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم . پاسخ: بپرسیم و از پرسیدن نترسیم .پ) هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش نمایان می کند. پاسخ: هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش آشکار می کند.2-اکنون ، در باره موضوعی که بیشتر از هرچیز دیگری درباره آن می اندیشید ، یک بند بنویسید پاسخ: همه ما انسان هستیم و باید به همدیگر احترام بگذاریم و هیچ وقت دعوا نکنیم پس سعی کنیم همیشه باطن ما خوب باشد نه ظاهر.3- ضرب المثل (( از تو حرکت ، از خدا برکت )) را در یک بند توضیح دهید . پاسخ: برای رسیدن به اهداف و خواسته ها باید تلاش کرد . دعاکردن به درگاه خدا در حالی که کاری برای رسیدن به خواسته ها انجام نمی دهیم مفید نخواهد بود . خداوند به کسانی برای رسیده به خواسته هایشان کمک خواهد کرد ، در حالی که بر خدا توکل می کنند و خواسته های خودرا از در گاه خداوند می خواهند تلاش نیز می کنند . این ضرب المثل در واقع این مورد را بیان می کند . الف( این جمله ها را با دقت بخوانید و به ترتیب درست، شمارهگذاری کنید. ۴) مرد نگاهی به نانوا انداخت و گفت: «نان نیست، جان است برادر!» ۶) مرد گرسنه با دست نانی را نوازش کرد و گفت: «ای مرد، چقدر می گیری که مرا از این نان ها سیر کنی؟» ۱) روزی روزگاری مردی خسته و مانده، تشنه و گرسنه به شهری رسید. ۷) این شد که گفت: «سکه ای بده و هرچه که می خواهی از این نان ها بخور!» ۳) «چه می خواهی مرد؟ اینها که می بینی نان است، نه چیز دیگر!» ۵) نانوا لبخندی زد و گفت: «سکه ای بده و نان بخر و بخور. نوش جانت!» ۲) او با دیدن نان های تازه آب دهانش سرازیر شد.ب) پس از مرتب کردن جمله ها، دو سؤال طرح کنید و پاسخ آنها را بنویسید (سعی کنید سؤال ها با توجه به مفهوم کلی متن باشد).الف) آن مرد برای دریافت نان باید چه کاری انجام می داد؟ ب) نانوا وقتی دید که مرد با دیدن نان آب دهانش سرازیر شده، چه گفت؟جواب صفحه 21 نگارش ششم2 با توجه به جدول الف، حروف را جایگزین نمادها کنید و واژههای بهدست آمده را بنویسید. 1-شخصیت 2-افرینش 3- سپاسداری برچسب ها برچسب‌ها:گام به گام نگارش ششم, کتاب نگارش ششم, جواب دانش زبانی نگارش ششم ,مطالب مرتبطجواب درس 17 نگارش ششمجواب درس 16 نگارش ششمجواب درس 15 نگارش ششمجواب درس 14 نگارش ششمجواب درس 12 نگارش ششمجواب درس 11 نگارش ششمجواب درس 10 نگارش ششمجواب درس 9 نگارش ششمجواب درس 8 نگارش ششمجواب درس 6 نگارش ششماینترنت شما در همگام درس همیار ۵۰%رایگان محاسبه میگردددیدگاه های تایید شده : 80 | در انتظار بررسی: 8 نگین : 1399-07-05 : 18:43 ممنون خیلی خوب بود سپاس گزارم پاسخ HamGamDa s : 1399-07-05 : 21:15 خواهش میکنم عزیزم پاسخ ناشناس : 1399-07-23 : 15:41 ممنون ناشناس : 1399-07-15 : 11:58 اگه میشه جواب های سوال 2 صفحه 14 و جواب سوال 2 صفحه 17 رو حتما بزارین پاسخ HamGamDa s : 1399-07-15 : 15:27 سلام سوال 2 گه جواب دادیم صفحه 17 هم توی گام به گام درس های بعدیه ❄Elsa❄ : 1399-07-25 : 15:05 جواب‌سوال‌‌۲.‌صفحه‌۱۴محل‌ما‌پر‌از‌‌صدا‌شلوغی‌است. آسیه : 1399-07-18 : 20:38 ????خیلی عالی???? پاسخ رزا : 1399-07-22 : 20:53 عالی بود☺️???? ho ya : 1399-07-19 : 23:58 خیلی عالی بوددددد پاسخ بہے : 1399-07-23 : 16:39 عالی بود مرسی ازتون???????? ژینا مرادی کلاس شش : 1400-07-15 : 12:06 خیلی‌ خوب بود مرسی ستایش : 1399-07-20 : 08:45 عالی بود ???? سپاس گزارم???? بوسسسسسسس???????????????????? پاسخ محمد : 1399-07-22 : 09:58 عالیییی فقط بعضی هاشو نمیاره پاسخ ایلیا : 1400-02-19 : 13:45 عالیه ناشناس : 1399-07-22 : 10:04 چرا صفحه 20 ننوشته عاییییییی پاسخ زهرا گوشبر : 1399-07-26 : 19:17 ممنونم خیلی خوب بود ❤❤ پاسخ ???? : 1399-09-07 : 23:22 اگر میشه حواب سوالات صفحه ۲۰رو بزارید که باید به ترتیب قرار بدیمممنون¢ پاسخ ناشناس : 1399-07-07 : 11:04 خیلیی عالی ممنونم پاسخ غزاله : 1399-07-27 : 21:14 چرا صفه ۱۹ ۷ تا دونه تو گام ولی تو کتاب۱۳ ده تاس من اینو موندم ولی بغیه سوال ها عالی بود ???????????????????????????? پاسخ فاطمه : 1399-07-08 : 13:28 ممنون از برنامه ی صاحب پاسخ امیر : 1399-07-10 : 23:19 مرسی پاسخ ????????????????????☺️ : 1399-07-22 : 20:59 من عضو گروه هستم پاسخ ژیلا امامی : 1399-07-11 : 00:09 خیلی عالی پاسخ محمد : 1399-07-22 : 09:59 سپاسگذارم پاسخ ناشناس : 1399-07-22 : 20:56 عالی بود???????????????????????????? آمنه : 1399-07-23 : 17:41 نه والله هیچ چیزی که خواستین نیست ناشناس : 1399-07-11 : 10:56 ممنون از برنامه ی خوبتون خیلی عاله پاسخ ناشناس : 1399-07-12 : 11:03 عالی بود مرسی پاسخ ناشناس : 1399-07-21 : 12:35 خخخخخ پاسخ ناشناس : 1399-07-12 : 11:04 عالی بود مرسی ???? پاسخ HamGamDa s : 1399-07-12 : 16:04 مرسی از نظرتون پاسخ ناشناس : 1399-07-19 : 11:26 خیلی عالی بود مرسی حدیث : 1399-07-21 : 11:11 عالی بود حرف نداشت???????????????????? مهیار : 1399-07-12 : 12:01 کی میگه خوبه چرا ریاضی نداره اخه؛ریاضی مهم ترین درسه؛ولی بازم دستتون درد نکنه بابت سوالات. تو این روزای کرونایی اینم عالیه ????????????????????????????????????????❤???????? پاسخ پرنیا جون : 1399-07-15 : 10:05 خیای ممنونم عزیزان پاسخ ناشناس : 1399-07-22 : 20:54 ???????? پاسخ مهیار : 1399-07-12 : 12:02 کی میگه خوبه چرا ریاضی نداره اخه؛ریاضی مهم ترین درسه؛ولی بازم دستتون درد نکنه بابت سوالات. تو این روزای کرونایی اینم عالیه ????????????????????????????????????????❤????????سپاس گرازم???? پاسخ HamGamDa s : 1399-07-12 : 16:04 سلام درس ریاضی رو هم اضافه میکنیم در آینده پاسخ مهیار : 1399-07-12 : 12:03 ریاضی بزارین???????????? پاسخ مهیار : 1399-07-12 : 12:03 ریاضی بزارین پاسخ ش : 1399-07-12 : 13:37 عالیییی فقط کاش میشد همه درسارو داشتین???????????? پاسخ ملینا : 1399-07-12 : 16:24 ببخشید میشه درس ریاضی رو بزارین ممنون پاسخ نگین : 1399-07-13 : 10:39 جواب 3 نهاد. فعل پدیده ها. میبینیم انسان. بشناسدجمله نهاد. فعل علی به علی. رفت مدرسه رفت پاسخ HamGamDa s : 1399-07-13 : 16:55 مرسی نگین جان پاسخ پرنیا جون : 1399-07-15 : 10:01 خیلی عالی کیمیا???? : 1399-07-13 : 10:55 عالی بود مرسی???? ولی سوال درک متن رو درست جواب نداده بود???? پاسخ کیمیا???? : 1399-07-13 : 10:56 عالی بود مرسی پاسخ ناشناس : 1399-07-14 : 13:04 خیلی خیلی ممنونم از شما ???????????????????????? پاسخ علی : 1399-07-14 : 13:51 ممنون از شما پاسخ ami ali : 1399-07-14 : 14:41 صفحه 17سوال دو را کامل تر کنید ممنون پاسخ ناشناس : 1399-07-14 : 21:44 علی بود ولی ای کاش در مورد آفریده های خدا تحقیق و گزارشی رو بیشتر تر میزاشتید و دو بند میشد پاسخ ناشناس : 1399-07-14 : 23:33 الف این جمله را با دقت بخوانید و به ترتیب درست ،شماره گزاریک کنید . این سوال جوابش کامل نیست پاسخ ناشناس : 1399-07-15 : 09:59 چرا ادامهی درک متن و نرفتین پرنیا جون پاسخ ناشناس : 1399-07-15 : 12:50 خوب بود ولی بعضی سوالا جوابشون کامل نبود پاسخ ناشناس : 1399-07-15 : 17:32 راست میگن چرا ریاضی نداره ولی آخردستتون دردنکنه عالی بودممنون پاسخ ناشناس : 1399-07-16 : 18:07 خیلی عالی بود دستتون درد نکنه پاسخ ناشناس : 1399-07-19 : 14:00 برنامتون عالی فقط تفکر و پژوهش رو هم بگذارید ممنونم????❤???????????????????????? پاسخ ناشناس : 1399-07-20 : 00:36 لطفا اگر میشه زودتر درس هارو بزارید???????? پاسخ پارمیدا : 1399-07-20 : 07:57 سایت خوبیع ولی ای کاش صفحه ی 22رو هم داشت???????????????? پاسخ ستایش : 1399-07-20 : 08:47 واقعا عالی سپاسگزارم????????بوسسسسسس???????????????????? پاسخ HamGamDa s : 1399-07-20 : 11:02 مرسی ستایش جان پاسخ ناشناس : 1399-07-22 : 14:29 خیلی عالی بود Ami ezaebadii : 1399-07-20 : 11:56 خیلی عالی بود پاسخ زهرا : 1399-07-20 : 17:04 ۱:حفظ ۲:قصد ۳: ساحل جواب املا و واژه آموزی نگارش سوال ۳ پاسخ HamGamDa s : 1399-07-21 : 09:54 مرسی زهرا جان پاسخ مینو : 1399-12-06 : 13:06 برای جواب جدول را کامل کنید صفحه ی ۱۶ نگارش ششم :ح.ص.ل=حصل نه ساحل آیناز : 1399-07-20 : 23:10 ممنون خیلی عالی بود ???????????????? پاسخ محمد رضا : 1399-07-21 : 10:59 سلام عالی بود پاسخ علیرضا : 1399-07-21 : 16:10 خیلی خوب هست ممنون من‌راضی بودم پاسخ بیتا : 1399-07-22 : 14:33 خوب بود پاسخ آمنه : 1399-07-23 : 17:44 نه بغضی از چیزها نیست ولی عالی پاسخ ناشناس : 1399-07-23 : 17:57 عالی پاسخ ناشناس : 1399-07-25 : 11:30 خیلی عالی پاسخ زهرا گوشبر : 1399-07-26 : 19:18 ممنونم خیلی خوب بود پاسخ yasi : 1399-10-22 : 20:02 عالی بود ???????????????????? پاسخ مینو : 1399-12-06 : 12:55 برای جواب جدول را کامل کنید صفحه ی ۱۶ نگارش ششم :ص،ل،ح=صلح پاسخ Saha : 1400-01-10 : 14:30 خوبه فقط اگه میشه توی سایتتون نکته های هر درسم بزارید خیلی ممنون میشم???????????? پاسخ زهرا : 1400-01-30 : 21:13 خیلی خوب بود پاسخ امیرعلی بیگ زاده : 1400-07-16 : 11:21 عالی بود خیلی منمون واقعا دستش درد نکنه پاسخارسال دیدگاه لغو پاسخنشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

نوشته‌های تازه دانلود نمونه سوال درس 3 زبان انگلیسی نهم معنی کلمات درس چهارم فارسی چهارم (ارزش علم ) + مخالف کلمات معنی کلمات درس سوم فارسی چهارم (راز نشانه ها) + مخالف کلمات جواب درس ششم قرآن ششم ؛ صفحه ۳۹ و ۴۱  جواب درس مارگیر و اژدها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 32 , 33 ، 34 و 35دسته هااول ابتداییاخبار تحصیلیسوم ابتداییچهارم ابتداییپنجم ابتداییپایه ششمپایه هفتمپایه هشتمپایه نهمپایه دوازدهم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب