دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

پاسخ درس دوم عربی هفتم

گام به گام درس 2 عربی هفتم

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

حل تمارین درس دوم عربی پایه هفتم درس گوهرهای سخن، گنج‌های دانایی، گنج‌ نصیحت، پندهای سودمند و پندهای عددی : حل تمرین های درس دوم عربی پایه هفتم التمارین الدرس الثانی در پنج بخش جَواهِرُ الْکَلامِ و کُنوزُ الْحِکَمِ و کَنْزُ النَّصيحَةِ و الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّةُ تمرینات درس دو عربی هفتم در صفحه های ۳۲ تا ۵۴ را برایتان تهیه کردیم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.همچنین بخوانید : ترجمه درس دوم عربی هفتمحل تمارین درس دوم عربی هفتمجواب تمرین درس دوم عربی هفتمدر ادامه به پاسخ تمارین بخش های درس دو عربی پایه هفتم می پردازیم :جواب تمرین درس دوم عربی هفتم بخش اول گوهر های سخندر ادامه با بخش اول تمرین درس دوم جَواهِرُ الْکَلامِ داریم :التَّمْرينُ الْأوَّلُ : با توجّه به تصویر به پرسش‌ های زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک کلمه)۱- هَلْ هٰذِهِ، شَجَرَةُ الْعِنَبِ؟ نَعَمآیا این درخت انگور است؟ بله٢- هَلْ هُنا مَدينَةُ شيراز؟ لاآیا اینجا شهر شیراز است؟ خیر۳- هَلْ هُنا بُستانٌ؟ نَعَمآیا اینجا باغ است؟ بله۴- هَلْ هوَ بائِعُ الْحَقائِبِ؟ لاآیا او فروشنده‌ی چمدان (کیف) است؟ خیرالتَّمْرينُ الثّاني : ترجمه کنید.۱- الْمَکتَبَةُ بَعیدَةٌ وَ الْمَدرَسَةُ قَریبةٌ.کتابخانه دور است و مدرسه نزدیک است.۲- هَلْ هُنا أشْجارُ الْعِنَبِ وَ الرُّمّانِ؟ لا.آیا این جا درختان انگور و انار وجود دارد؟ خیر۳- هَلْ في هذِهِ الْمَدينَةِ فُنْدُقٌ؟ نَعَم.آیا در این شهر، هتل وجود دارد؟ بله۴- یا وَلَدان أنتما حاضِرانِ؟ نَعَم ، نَحنُ حاضِرانای بچه ها ، آیا حاضر هستید؟ بله ، ما حضور داریم.التَّمْرينُ الثّالث : با استفاده از کلمات زير، جدول را کامل کنيد و رمز را به دست بياوريد.غُرفة – لِسان – کَلام – يَوْم – صِحَّة – عَمود – صَلاة – طُلّاب – قَريب – هُنا – مُجالَسَة – بَعيد – نِسْيان – أُولٰئِكَ – عَداوة1- زبان 2- دانشجویان 3- تندرستی 4- سخن 5- نماز 6- اتاق 7- ستون 8- روز 9- آنها 10- دور 11- فراموشی 12- همنشینی 13- دشمنی 14- نزدیک 15- اینجاجدول تمرین سوم درس دوم بخش اول عربی پایه هفتمرمز: الصلاة عَمودُ الدینِ(نماز ستون دین است.)جواب تمرین درس دوم عربی هفتم بخش دوم گنج های داناییالتَّمْرينُ الْأوَّلُ : پاسخ هر پرسش کدام است؟1- مَنْ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ؟هوَ ضَیفٌ. / هيَ کاتِبَةٌ.٢- مَنْ هوَ؟هوَ شاعِرٌ إيرانيٌّ. / نَعَم؛ هوَ شاعِرٌ.3- مَنْ هيَ؟هيَ لاعِبَةٌ قَويَّةٌ. / هيَ جُنْديَّةٌ شُجاعَةٌ.4- لِمَنْ هٰذَا الْمَرقَدُ؟لِمَولانا جَلالِ الدّينِ. / هذا جَلالُ الدّينِ.التَّمْرينُ الثّاني : ترجمه کنید.1- (مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْرْضِ) الرعد/ 16پروردگار آسمان‌ها و زمین کیست؟2-. لِمَنْ ذٰلِكَ الْجَوّالُ الْجَميلُ؟ – لِلسَّيِّدِ أخلاقيّ.آن تلفن همراه زیبا برای کیست؟ برای آقای اخلاقی3- مَنْ هٰذِهِ البِنْتُ الصَّغیرةُ؟ – هيَ أُخْتُ سينا.این دختر کوچک کیست؟ – او خواهر سینا است.4- مَنْ في الغُرفَةِ؟ – الضُّيوفُ في الْغُرْفَةِ.چه کسی در اتاق است؟ مهمان‌ها در اتاق هستند.5- مَن أنتُن یا بَناتُ؟ – نَحنُ طالِباتُ ذلِکَ الصَّفَّ.شما دخترا کی هستین؟ ما دانش آموزان آن کلاس هستیم.التَّمْرينُ الثّالث : گزینۀ مناسب را انتخاب کنيد.1- مَنْ أنتِ يا بِنْتُ؟ (أَنتَ صَديقُ حامِدٍ. /✔️ أَنا صَديقَةُ زينب.)2- لِمَنْ هٰذَا الْقَلَمُ؟ (✔️ لِتِلْكَ الطّالِبَةِ / الْقَلَمُ هُنا.)3- مَنْ ذٰلِكَ الرَّجُلُ؟ (✔️ هوَ سائِقُ السَّيّارةِ. / أَنتِ سائِقَةُ السَّيّارَةِ.)4- مَنْ تِلْكَ الْبِنتُ؟ (✔️ هيَ أُخْتُ ثُرَيّا. / هوَ أَخو ثُرَيّا.)5- أنتَ …………… يا وَلَدُ. (✔️ طالِبٌ عَزيزٌ / طالِبَتانِ عَزيزَتانِ)التَّمْرينُ الرّابِعُ : به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک یا دو کلمه)1- مَنْ هوَ مُديرُ الْمَدرَسَةِ؟ (مَنْ هيَ مُديرةُ الْمَدرَسَةِ؟)چه کسی مدیر مدرسه است؟ (السیدة الأحمدی)2- هَلِ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَليسِ السّوءِ؟آیا تنهایی بهتر از همنشین بد است؟ (نعم)3- مَنْ أَنتَ؟ (مَنْ أَنتِ؟)تو کیستی؟ (أنا محمدٌ)4- مَنْ خالِقُ السَّماواتِ وَ الَْأَرضِ؟آفریدگار آسمان و زمین کیست؟ (اللهُ)5- مَنْ مُدَرِّسُ اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ؟ (مَنْ مُدَرِّسَةُ اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ؟)چه کسی معلم زبان عربی است؟ (السیدة محمدیٌ)جواب تمرین درس 2 عربی هفتم بخش سوم گنج‌ نصیحتالتَّمْرينُ الْأوَّلُ : به پرسش‌های زير پاسخ کوتاه دهيد. (در يک کلمه)1- ما ذٰلِكَ؟ آن چیست؟عمودٌ – (ستون)٢- ما تِلكَ عَلَی الْجَبَلِ؟ آن چیست روی کوه؟شَجَرَةٌ – (درخت)3- ما هٰذا؟ این چیست؟عِنبٌ – (انگور)4- ما هٰذِهِ؟ این چیست؟مَنضَدةٌ – (میز)التَّمْرينُ الثّاني : ترجمه کنید.1- ما هاتانِ؟ – هاتانِ، هَديَّتانِ غاليَتانِ.این‌ها چیست؟ اینها دو هدیه‌ی گرانبهاست.2-. ما هٰذِهِ؟ – هٰذِهِ، جائِزةٌ ذَهَبيَّةٌ لِلْفائِزِ الْأوَّلُ.این چیست؟ این جایزه‌ی طلا برای برنده‌ی اول است.3- ماذا في تِلْكَ السَّيّارَةِ الْکَبيرَةِ؟ – حَقائِبُ الْمُسافِرينَ.در آن اتومبیل بزرگ چیست؟ چمدان‌های مسافرانالتَّمْرينُ الثّالث : متضادّ کلمات زير کدام است؟(حُسْن – رَخيصَة – کَثير – جالِس – جَماعَة – بَعيد)قَریب ≠ بَعيد (دور) قَليل≠ کَثير (زیاد) وَحْدَة≠ جَماعَة (گروه)واقِف≠ جالِس (نشسته) سوء≠ حُسن (نیکی) غاليَة≠ رَخيصَة (ارزان)التَّمْرينُ الرّابِعُ : معادل مؤنّث هر کلمه را از ميان کلمات زیر پيدا کنيد و بنویسید.(الْبِنْت – الْبَنات – الْمَرْأَة – النِّساء – هٰذِهِ – أنتِ – هيَ – الْأُخْت – هاتانِ – تِلْكَ)الرَّجُل: الْمَرْأَة. الْوَلَد: الْبِنْت. الرِّجال: النِّساء. الْأَولاد: الْبَنات. أنتَ: أنتِهٰذا: هٰذِهِ. ذٰلِكَ: تِلْكَ. هٰذانِ: هاتانِ. الْأَخ: الْأُخْت. هوَ: هيَجواب تمرین درس ۲ عربی هفتم بخش چهارم پندهای سودمندالتَّمْرينُ الْأوَّلُ : با توجّه به تصوير به پرسش‌های زير پاسخ کوتاه دهيد.أینَ الْبَقَرَةُ؟ گاو کجاست؟جنب الشجرةِ – (کنار درخت)أینَ الْبَیتانِ؟ خانه‌های کجا هستند؟علی الجَبلِ – (روی کوه)التَّمْرينُ الثّاني : ترجمه کنيد.1- أیْنَ الْمَکتَبَةُ؟ – عَلَی الْيَمينِ.کتابخانه‌ کجاست؟ – سمت راست2- أیْنَ الْبُسْتانُ؟ – عَلَی الْيَسارِ.باغ کجاست؟ – سمت چپ3- مِنْ أَيْنَ أَنتَ؟ – أَنا مِنَ الْيَمَن.تو اهل کجا هستی؟ – من از یمن هستم.4- أیْنَ الْمِفْتاحُ؟ – هُناكَ؛ عَلَی الْبابِ.کلید کجاست؟ – آن‌جا؛ روی در.5- أیْنَ مَدينةُ بَدرَة؟ – قَريبَةٌ مِنْ إیلام.شهر بدره کجاست؟ – نزدیک ایلامالتَّمْرينُ الثّالث : با توجّه به تصوير به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهيد.1- أیْنَ الْوَلَدُ؟ أمام البَقَرَةپسر کجاست – مقابل گاو2-. أیْنَ السَّیّارَةُ؟ علی الیَسارِ الشجرةاتومبیل کجاست؟ سمت چپ درخت3- أیْنَ الرَّجُلُ؟ فی السیارَةُمرد کجاست – در اتومبیل4- أیْنَ الْمَرْأَةُ؟ خَلِفَ المِنضَدَةِزن کجاست؟ – پشت میز5- ماذا عَلَی السَّیّارَةِ؟ الحَقیقةُچه چیزی روی اتومبیل است؟ – کیفجواب تمرین درس دوم عربی پایه هفتم بخش پنجم پندهای عددیالتَّمْرينُ الْأوَّلُ : گزينه درست کدام است؟1- کَمْ أُسْبوعاً في الشَّهْرِ؟ (عَشَرَة / ✔️ أرَبَعَة)چند هفته در ماه وجود دارد؟ (ده / چهار)2- کَمْ صَفّاً في الْمَرْحَلَةِ الِابتِدائيَّةِ؟ (✔️ سِتَّة / اِثْنانِ)چند کلاس در دوره‌ی ابتدایی وجود دارد؟ (شش / دو)التَّمْرينُ الثّاني : ترجمه کنيد.1- هوَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْرضَ في سِتَّةِ أیّامٍ. (هود 7)او کسی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید.2- إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِندَ اللّهِ اثْناعَشَرَ شَهْراً. (توبه 3)همانا تعداد ماه‌ها نزد خدا، دوازده ماه است.3- کَمْ يَوْماً أنتَ في السَّفَرِ؟ – تَقْريباً تِسْعَةُ أيّامٍ.تو چند روز در سفر بودی؟ – تقریباً نه روز.همچنین بخوانید : جواب تمرین درس اول عربی هفتمدر پایان پاسخ تمام تمرین های درس دوم عربی هفتم که مربوط به درس جَواهِرُ الْکَلامِ و کُنوزُ الْحِکَمِ و کَنْزُ النَّصيحَةِ و الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّةُ گوهرهای سخن، گنج‌های دانایی، گنج‌ نصیحت، پندهای سودمند و پندهای عددی بود را برایتان گردآوری کردیم. امیدواریم هر روز عربی تان قوی تر شود. برای جستجو بهتر در آخر عبارت خود در گوگل عبارت ماگرتا را وارد کنید مانند : «جواب تمرین درس دوم عربی هفتم ماگرتا» از شما سپاسگزاریم. تگ هاآموزش و پرورش / Educa io پایه هفتم دبیرستان / Seve h G ade High School

اشتراک گذاری فیسبوک توئیتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب