دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

پارک علم و فناوری اردبیل

پارک علم و فناوری اردبیل

واحدهای رشد و پیش رشد 139 شرکت های موسسات پارک 148 شرکت های دانش بنیان و خلاق 42 اشتغال زایی شرکت ها 1820 گردش مالی شرکت ها 24189740000 روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان پارک در شهرک الهیه تاریخ شروع پروژه :1400/01/14   کارگاه های نوآوری :  40% ساختمان اداری و مرکز رشد : 20%   /**/ آدرس پارک علم و فناوری استان اردبیل اطلاعیه آدرس پارک علم و فناوری استان اردبیل 0 جلسه مشترک پارک علم و فناوری استان اردبیل و سازمان صنعت و معدن اردبیل... اخبار جلسه مشترک پارک علم و فناوری استان اردبیل و سازمان صنعت و معدن اردبیل... 0 بازدید دکتر_علی_خیرالدین مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقاتی و... اخبار بازدید دکتر_علی_خیرالدین مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقاتی و... 0 تولید محتوای دیجیتال با همکاری پارک علم و فناوری اردبیل و سپاه حضرت... اخبار تولید محتوای دیجیتال با همکاری پارک علم و فناوری اردبیل و سپاه حضرت... 0 13 آبان روز فریاد بود و روز شهادت، روز مشت های گره کرده امت، روز فتح... اخبار 13 آبان روز فریاد بود و روز شهادت، روز مشت های گره کرده امت، روز فتح... 0 آیین افتتاحیه رویداد استارتاپی صنایع خلاق با محوریت (گیاهان دارویی و... اخبار آیین افتتاحیه رویداد استارتاپی صنایع خلاق با محوریت (گیاهان دارویی و... 0 معاون پشتیبانی و فناوری پارک علم و فناوری اردبیل: به دنبال تعامل و... اخبار معاون پشتیبانی و فناوری پارک علم و فناوری اردبیل: به دنبال تعامل و... 0 12345بعدیانتها آخرین اطلاعیه ها و رویدادها eds2_2(fu c io ($) { $('#ed __co e Block_3449').edNewsCo e Block({ websi eClie Roo : '/', po alId: 0, moduleId: 3449, abId: 433, i emsPe Page: 6, i i ialCo e I emCou : 94, maso y: false }); }); اطلاعیه پنجشنبه, 4 آذر 1400 آدرس پارک علم و فناوری استان اردبیل فراخوان چهارشنبه, 12 آبان 1400 فراخوان سوم : فراخوان واگذاری اراضی پارک علم و فناوری استان اردبیل فراخوان فراخوان اعطای تسهیلات فراخوان اعطای تسهیلات دستورالعمل بند (الف) تبصره 18قانون بودجه سال 1400 اطلاعیه پنجمین جشنواره رویش و شکوفایی ویژه شهرستان گرمی اطلاعیه چهارمین جشنواره رویش و شکوفایی ویژه شهرستان مشگین شهر اطلاعیه مرکز رشد واحدهای فناور پارس آباد مغان برگزار می کند: اولین رویداد ملی فناوری های کشاورزی هوشمند co sole.log($("spa :co ai s('All')").h ml('همه')); رسانه های اینترنتی رادیو فناوری تلویزیون فناوری پارک در رسانه های مجازی #p o-si gle-mul iple3436 .slick-lis { ma gi :0 -3px } #p o-si gle-mul iple3436 .p o-si gle-i em{ paddi g:3px } jQue y(docume ). eady(fu c io ($) { $('#p o-si gle-mul iple3436').slick({ i fi i e: ue , accessibili y: ue, adap iveHeigh :false, au oplay: ue, au oplaySpeed:3000, speed:400, a ows:false, do s: ue, cssEase:"li ea ", d aggable:false, pauseO Hove :false, slidesToShow: 3, slidesToSc oll: 1 , va iableWid h: false, espo sive: [ { b eakpoi : 1199, se i gs: { slidesToShow: 3, slidesToSc oll: 1 } }, { b eakpoi : 979, se i gs: { slidesToShow: 3, slidesToSc oll: 1 } }, { b eakpoi : 768, se i gs: { slidesToShow: 3, slidesToSc oll: 1 } }, { b eakpoi : 479, se i gs: { slidesToShow: 3, slidesToSc oll: 1 } } ], }); }) شرکت‌های مستقر عضو در پارک آسرو مشاهده سایت گیلیمو مشاهده سایت الکترونیک پردازش سبلان مشاهده سایت بنیاد بتن آذر آبادگان مشاهده سایت اعتماد طبیعت پیک شفا مشاهده سایت ایده پردازان ساروج افزار مشاهده سایت داده نویسان کاربر پسند رایانا مشاهده سایت پژواک الکترونیک فرتاک مشاهده سایت آذر دمیر یول شمالغرب مشاهده سایت SPOO مشاهده سایت طب طیور مشاهده سایت va swipe = ew Swipe ('.edgS__co ai e 3204', { slidesPe View: "au o", slidesPe Colum : 1, spaceBe wee : 10, pa allax: false, calcula eHeigh : ue, speed: 300, au oplay: { delay: 5000, }, aviga io : { ex El: '.swipe -bu o - ex ', p evEl: '.swipe -bu o -p ev', }, pagi a io : { el: '.swipe -pagi a io ', ype:'bulle s', clickable: ue, dy amicBulle s: ue, }, }); if ( ypeof eds1_10 != 'u defi ed') { if ('eds1_10'=='jQue y') jQue y. oCo flic (); if('T ue' == "T ue") { eds1_10(docume ). eady(fu c io ($) { va show ips = ' ue'; $('#M3455EasyDNNGalle y a[ el^="p e yPho o"], #M3455EasyDNNGalle y a[ el^="slP"]').each(fu c io () { if ($( his).a (" i le")) { if ($( his).a (" i le").le g h > 0) { $( his).a ("pp i le", $( his).a (" i le")); if (show ips == 'false') { if ($( his).a (" i le").le g h > 0) { $( his).a (" i le", ""); } } } } }); if ("smbli e" == "p e ypho o") { $('#M3455EasyDNNGalle y a[ el^="p e yPho o"], a[ el^="slP"]').p e yPho o({ a ima io Speed: 'defaul ', slideshow: false, au oplay_slideshow: false, paddi g: 40, opaci y: 0.8, showTi le: ue, allow esize: ue, hideflash: ue, dow loadTex :'دانلود تصویر', wmode: 'opaque', au oplay: false, modal: false, ove lay_galle y: false, cou e _sepa a o _label: '/', p i _image_ ex : 'پرینت تصویر', i em_emaili g_ ex : 'ایمیل کردن لینک', i em_emaili g_subjec : 'مشاهده این تصویر', allow_image_p i i g:false, e able_i em_emaili g:false, show_social_sha i g:false, dow load_ha dle _u l:'false', heme: 'pp_defaul ', callback: fu c io () { } }); } }); } eds1_10(fu c io ($) { $("#M3455EasyDNNGalle y .eds_galle yMa ageMe uT igge ").click(fu c io (){ $("#M3455EasyDNNGalle y.eds_galle yW appe "). oggleClass("eds_galle yMa ageMe uVisible"); }); }); } eds1_10(docume ). eady(fu c io ($) { $('#eds_slide M3455').chameleo Slide _2_1({ co e _sou ce: '/Desk opModules/EasyD Galle y/Chameleo Galle ySe vice.ashx? abid=433&fullsc ee =false', flowplaye _s c: '/Desk opModules/EasyD Galle y/s a ic/flowplaye -6.0.3/flowplaye .swf', co ai e _dime sio s: { wid h: 1, heigh : 0/6, w_as_ a io: ue, h_as_ a io: ue, heigh _ efe e ces_wid h: ue }, mai _pa el: { display: ue, fill_pa el: ue, s e ch_small_image: ue, d ag_ aviga io : ue, op_lef _alig : false, dime sio s: { wid h: 1, heigh : 1, w_as_ a io: ue, h_as_ a io: ue }, posi io : { ve ical:' op', ho izo al: 'lef ', h_offse : 0, v_offse : 0 }, im: { op: 0, bo om: 0, lef : 0, igh : 0 }, a si io : { du a io : 1000, effec s: [ { ype: 'slide',fo ce_ho izo al: ue,fo ce_ve ical: false,di ec io s: ['lef ',' igh ']}, ] } }, pagi a io : { display: false }, bu o s: { email: { display: ue , posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: ' igh ', h_offse : 10, v_offse : 45 }, email_subjec : 'ایمیل کردن لینک' }, dow load: { display: ue, posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: ' igh ', h_offse : 10, v_offse : 80 } }, fullsc ee : { display: false, posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: ' igh ', h_offse : 10, v_offse : 115 } } }, humbs: { display: ue, au o_hide: false, hide_speed: 250, display_i em_ ypes: ue, wid h: 80, heigh : 60, cap io s: false, pagi a io : { di ec io : 've ical', du a io : 250, easi g: 'swi g' }, ool ips: { e abled: false, i le: ue, desc ip io : false, posi io : { my: 'bo om ce e ', a : ' op ce e ' }, classes: 'j ools ' }, co ai e : { dime sio s: { wid h: 120, heigh : 1, w_as_ a io: false, h_as_ a io: ue }, posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: 'lef ', h_offse : 0, v_offse : 0, h_as_ a io: false, w_as_ a io: false } } }, sc ollable_boxes: { i em_i fo: { display: ue, co ai e : { dime sio s: { wid h: 580, heigh : 65, w_as_ a io: ue, h_as_ a io: false }, esize_ o_co e : false, posi io : { ve ical: 'bo om', ho izo al: 'lef ', h_offse : 120, v_offse : 0, h_as_ a io: false, w_as_ a io: false } } }, galle y_i fo: { display: false, co ai e : { dime sio s: { heigh : 35, wid h: 580, h_as_ a io: false, w_as_ a io: false }, esize_ o_co e : false, posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: 'lef ', h_offse : 120, v_offse : 0, h_as_ a io: false, w_as_ a io: false } } } }, a ows: { display: ue, au o_hide: ue, hide_speed: 250, p ev: { posi io : { ve ical: 'bo om', ho izo al: 'lef ', h_offse : 120, v_offse : 0.5, v_ce e _poi : ue, v_as_ a io: ue } }, ex : { posi io : { ve ical: 'bo om', ho izo al: ' igh ', h_offse : 0, v_offse : 0.5, v_ce e _poi : ue, v_as_ a io: ue, } } }, au oplay: { e able: ue, i e val: 5000, au os a _video_playback: false, pause_o _hove : ue, i dica o : { display: false } }, au oplay_ oggle: { display: false }, social_bu o s: { display: ue, di ec io : 've ical', load_af e _effec : ue, posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: ' igh ', h_offse : 10, v_offse : 10 }, bu o s: { facebook: { display: ue, h ml: '' }, google: { display: ue, h ml: 'gapi.pluso e.go();' }, wi e : { display: ue, h ml: 'Twee ' } }, hideable: ue, co ai e : { wid h: 100, heigh : 100 } }, ca ego ies: { display: false, au o_hide: false, hide_speed: 250, wid h: 100, heigh : 45, pagi a io : { di ec io : 've ical', du a io : 250, easi g: 'swi g' }, co ai e : { dime sio s: { heigh : 0, wid h: 0, h_as_ a io: false, w_as_ a io: ue }, posi io : { ve ical: 'bo om', ho izo al: 'bo om', h_offse : 0, v_offse : 0, h_as_ a io: false, w_as_ a io: false } } }, i le_boxes: { cu e _i em: { display: ue, heigh : 35, posi io : { ve ical: 'bo om', ho izo al: 'lef ', h_offse : 120, v_offse : 65 } }, cu e _galle y: { display: false, heigh : 35, posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: 'lef ', h_offse : 120, v_offse : 1 } } }, edi ec _o _click: false, edi ec _o _click_ a ge : '_self', ligh box_o _click: ue, videoVolume: 1/00, module_id:3455, locale: 'fa-IR', po al_id: 0, ligh box_ i le:false, ligh box_desc ip io :false, fullsc ee _p ovide : 'smbLigh ', p e y_pho o_op io s: { heme: 'pp_defaul ', p i _image_ ex : 'پرینت تصویر', i em_emaili g_ ex : 'ایمیل کردن لینک', i em_emaili g_subjec : 'مشاهده این تصویر', allow_image_p i i g:false, e able_i em_emaili g:false, show_social_sha i g:false, ove lay_galle y: false }, smb_op io s: {}, smbLigh _op io s: {ope A : 0,mobile: false,w appe ResizeDu a io : 200,au oplayVideo: false, flowplaye Swf: '/Desk opModules/EasyDNNGalle y/s a ic/flowplaye -6.0.3/flowplaye .swf',mobile: false,socialBu o s: {facebook: ue,gplus: ue, wi e : ue,i sha e: ue,pi e es : ue},cssClass: 'mode ',i18 : {'Sha e': 'اشتراک','This image is cu e ly u available': 'این تصویر در حال حاضر در دسترس نیست','So ': 'مرتب سازی','No comme s ye ': 'هنوز نظری ثبت نشده است','W i e a comme ': 'نوشتن نظر ...','Please solve he es co ec ly.': 'کد امنیتی را صحیح وارد کنید','Pos ': 'پست','Add a comme ': 'افزودن نظر','Name': 'نام','Email': 'ایمیل','Ca cel': 'لغو','Loadi g comme s': 'در حال بارگزاری نظرات','Please specify you ame': 'لطفا نام خود را وارد کنید.','Please specify you email': 'لطفا ایمیل خود را مشخص کنید','Please w i e a comme ': 'لطفا نظر خود را بنویسید.','Comme i g': 'اظهار نظر'}}, fullsc ee _op io s: { co e _sou ce: '/Desk opModules/EasyD Galle y/Chameleo Galle ySe vice.ashx? abid=433&fullsc ee = ue', module_id: 3455, po al_pa h: '/Po als/0/', locale: 'fa-IR', flowplaye _s c: '/Desk opModules/EasyD Galle y/s a ic/flowplaye -6.0.3/flowplaye .swf', po al_id: 0, mai _pa el: { display: ue, op_lef _alig : false, fill_pa el: ue, d ag_ aviga io : ue, dime sio s: { wid h: 1, heigh : 1, h_as_ a io: ue, w_as_ a io: ue }, posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: 'lef ', h_offse : 0, v_offse : 0 }, a si io : { du a io : 800, effec s: [ 'fade' ] } }, au oplay: { e able: ue, i e val: 8000, pause_o _hove : false, i dica o : { display: false } }, au oplay_ oggle: { display: false }, humbs: { display: ue, au o_hide: false, hide_speed: 250, wid h: 80, heigh : 60, cap io s: false, pagi a io : { di ec io : 'ho izo al', du a io : 250, easi g: 'swi g' }, co ai e : { a spa e : ue, dime sio s: { heigh : 110, wid h: 1, h_as_ a io: false, w_as_ a io: ue }, posi io : { ve ical: 'bo om', ho izo al: 'lef ', h_offse : 0, v_offse : 0 } } }, ca ego ies: { display: false, au o_hide: false, hide_speed: 250, wid h: 120, heigh : 45, pagi a io : { di ec io : 'ho izo al', du a io : 250, easi g: 'swi g' }, co ai e : { dime sio s: { heigh : 45, wid h: 1, h_as_ a io: false, w_as_ a io: ue }, posi io : { ve ical: 'bo om', ho izo al: 'lef ', h_offse : 0, v_offse : 110, h_as_ a io: false, v_as_ a io: false } } }, pagi a io : { display: false }, sc ollable_boxes: { i em_i fo: { display: ue, co ai e : { dime sio s: { heigh : 150, wid h: 450, h_as_ a io: false, w_as_ a io: false }, esize_ o_co e : ue, posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: 'lef ', h_offse : 0, v_offse : 35, h_as_ a io: false, v_as_ a io: false } } }, galle y_i fo: { display: false } }, i le_boxes: { cu e _i em: { display: ue, heigh : 35, posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: 'lef ', h_offse : 0, v_offse : 0, h_as_ a io: false, v_as_ a io: false } }, cu e _galle y: { display: false } }, a ows: { display: ue, au o_hide: ue, hide_speed: 250, p ev: { posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: 'lef ', h_offse : 0, v_offse : .5, h_as_ a io: false, v_as_ a io: ue } }, ex : { posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: ' igh ', h_offse : 0, v_offse : .5, h_as_ a io: false, v_as_ a io: ue } } }, social_bu o s: { display: false }, bu o s: { email: { display: false }, dow load: { display: false }, fullsc ee : { display: false }, exi _fullsc ee : { display: ue, posi io : { ve ical: ' op', ho izo al: ' igh ', h_offse : 20, v_offse : 20, h_as_ a io: false, v_as_ a io: false } } }, cycle_cu e _ca ego y: false, heme: 'NewsO e g ay' } }); }); .chameleo _slide .NewsO e .mai _pa el .media_li k:hove { backg ou d: o e; } .chameleo _slide .NewsO e .mai _pa el .media_li k:hove :af e { backg ou d: u l('/Desk opModules/EasyD Galle y/Themes/Chameleo Galle y/ hemes/NewsO e/images/ligh box_bu o _bg.p g') o- epea ce e bo om; co e : '.'; display: block; fo : 0/0 A ial; wid h: 55px; heigh : 76px; ma gi : -26px 0 0 -27px; posi io : absolu e; lef : 50%; op: 50%;} مرکز رشد جامع واحد های فناور مرکز رشد مشترک تخصصی کشاورزی مرکز نوآوری شهرستان نمین مرکز نوآوری و شتابدهی خدمات شهری مرکز رشد شهرستان پارس آباد مغان مرکز رشد شهرستان گرمی مغان مرکز نوآوری شهرستان مشگین شهر مرکز رشد شهرستان خلخال لینک های مرتبط صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مجمع خیرین پارک علم و فناوری اردبیل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گالری ویدیو و تصاویر رسانه ها تازه های تکنولوژی /**/ آغاز به کار سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در سال ۲۰۲۰ سنسور هوشمندی که با اتصال به لباس علائم حیاتی بدن را اندازه می گیرد گذشت زمان در بالای برج‌های بلند سریع‌تر اتفاق می‌افتد ساخت نوعی پوشش که تا 90 روز در مقابل آلودگی مقاومت می‌کند بارگزاری 4 مطلب بعدی (باقیمانده: 8)بارگزاری...

پارک علم و فناوری اردبیل

پارک علم و فناوری استان اردبیل (اردبیل) مکان عمومی استان اردبیل اردبیل استان اردبیل، اردبیل، خیابان سرلشکر شهید مهدی باکری، نرسیده به باکری 12 4.0 بر اساس 5 رای

موقعیت پارک علم و فناوری استان اردبیل را به همراه آدرس تلفن و ساعت کاری در نقشه نشان ببینید. اطلاعات کامل و مراکز تزریق واکسن کرونا در اردبیل را در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید. همچنین این اطلاعات بر روی «اپلیکیشن نشان» نیز قابل مشاهده می‌باشند.پارک علم و فناوری استان اردبیل در اردبیل و خیابان سرلشکر شهید مهدی باکری، نرسیده به باکری 12 واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند مجموعه مینی گلف سما و مبتکران و همچنین رستوران گل سرخ، مجموعه ورزش های آبی (استخر) نشاط، مارکت ایرانی، داروخانه وکلینیک شبانه روزی شفا و پایگاه تجمیعی سالن شهدای دانش آموز (شماره ۱) قرار گرفته است.راه‌های ارتباطی آدرس دقیق: استان اردبیل، اردبیل، خیابان سرلشکر شهید مهدی باکری، نرسیده به باکری 12 تلفن تماس: 04533525373 وب‌سایت رسمی: a dabils p.i ساعات کاریشنبه07:45 - 15:45یک‌شنبه07:45 - 15:45دوشنبه07:45 - 15:45سه‌شنبه07:45 - 15:45چهارشنبه07:45 - 15:45پنج‌شنبه08:45 - 13:00جمعهتعطیل استآدرس، اطلاعات و شماره تماس و موقعیت مکانی این مکان آخرین بار توسط نوری (پیشاهنگ نشان) در تاریخ دوشنبه 18 مرداد ماه 1400 در اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان بررسی و به‌روز شده‌اند. (چنانچه در اطلاعات ثبت‌شده یا موقعیت جغرافیایی پارک علم و فناوری استان اردبیل اشکالی مشاهده کردید می‌توانید از طریق اپلیکیشن نشان نسبت به گزارش این اشکال اقدام کنید تا پس از بررسی نسبت به اصلاح آن اقدام شود) پارک علم و فناوری استان اردبیل پارک علم وفناوری استان اردبیلآخرین بروزرسانی: دوشنبه 18 مرداد ماه 1400 کاربر گرامی، اطلاعات درج‌شده در مورد پارک علم و فناوری استان اردبیل در این صفحه براساس اطلاعات موجود در نقشه و مسیریاب نشان می‌باشد. لطفاً برای تماس با مالک یا دست‌اندرکاران مجموعه فوق از اطلاعات تماس مندرج در اطلاعات بالا استفاده کنید. اطلاعات تماسی که در انتهای این صفحه آورده شده‌اند مربوط به اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان بوده و ارتباطی با مجموعه پارک علم و فناوری استان اردبیل ندارد.

آخرین مطالب