دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
هواشناسی گرگان 6 روزه

ببینید

هواشناسی گرگان 6 روزه

پیش بینی ۶ روزه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳۱ شهریور ۱۴۰۰ پیش بینی 6 روزه استان ۰

ادامه مطلب »

آب و هوای 10 روزه-Go ga

از ۱۴:۵۴ IRST

امروز33°/21°Mos ly Su yغالباً آفتابیRai 2%Wi dغرب 11 کیلومتر / ساعتA ow Upچهارشنبه ۳۱ | روز33°Mos ly Su yRai 2%Wi dغرب 11 کیلومتر / ساعتعمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت61%UV Levelشاخص UV3 از 10Su Riseطلوع۵:۳۹Su se غروب۱۷:۴۸چهارشنبه ۳۱ | شب21°Clea Nigh Rai 3%Wi dجنوب غرب 9 کیلومتر / ساعتعمدتاً صاف. کمینه 21سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر.Humidi yرطوبت74%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۱۸:۴۹Moo Phase - Day 16برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۶:۴۳پنجشنبه ۰۱31°/21°Pa ly Cloudyنیمه ابریRai 11%Wi dغرب جنوب غربی 13 کیلومتر / ساعتA ow Dow پنجشنبه ۰۱ | روز31°Pa ly CloudyRai 11%Wi dغرب جنوب غربی 13 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت66%UV Levelشاخص UV7 از 10Su Riseطلوع۵:۴۰Su se غروب۱۷:۴۷پنجشنبه ۰۱ | شب21°Pa ly Cloudy Nigh Rai 12%Wi dجنوب 10 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. کمینه 21سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت80%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۱۹:۱۴Moo Phase - Day 17برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۷:۴۳جمعه ۰۲34°/23°Pa ly Cloudyنیمه ابریRai 13%Wi dغرب جنوب غربی 12 کیلومتر / ساعتA ow Dow جمعه ۰۲ | روز34°Pa ly CloudyRai 13%Wi dغرب جنوب غربی 12 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت56%UV Levelشاخص UV7 از 10Su Riseطلوع۵:۴۱Su se غروب۱۷:۴۵جمعه ۰۲ | شب23°Sca e ed Showe sRai 66%Wi dجنوب غرب 10 کیلومتر / ساعتباران ملایم آخر وقت. کمینه 22سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر. احتمال بارش باران 70%.Humidi yرطوبت75%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۱۹:۴۱Moo Phase - Day 18برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۸:۴۲شنبه ۰۳28°/20°Sca e ed Showe sرگباریRai 59%Wi dغرب جنوب غربی 13 کیلومتر / ساعتA ow Dow شنبه ۰۳ | روز28°Sca e ed Showe sRai 59%Wi dغرب جنوب غربی 13 کیلومتر / ساعترگبار. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.Humidi yرطوبت79%UV Levelشاخص UV5 از 10Su Riseطلوع۵:۴۲Su se غروب۱۷:۴۴شنبه ۰۳ | شب20°Sca e ed Showe s Nigh Rai 33%Wi dجنوب غرب 11 کیلومتر / ساعترگبارهای اول وقت. کمینه 20سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 30%.Humidi yرطوبت87%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲۰:۱۰Moo Phase - Day 19برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۹:۴۱یکشنبه ۰۴25°/18°Rai بارانیRai 60%Wi dغرب 14 کیلومتر / ساعتA ow Dow یکشنبه ۰۴ | روز25°Rai Rai 60%Wi dغرب 14 کیلومتر / ساعتباران. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%. بارش باران حدود 6 میلی متر.Humidi yرطوبت80%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۵:۴۲Su se غروب۱۷:۴۲یکشنبه ۰۴ | شب18°Sca e ed Showe s Nigh Rai 40%Wi dجنوب غرب 11 کیلومتر / ساعترگبارهای اول وقت. کمینه 18سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.Humidi yرطوبت88%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲۰:۴۴Moo Phase - Day 19برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۰:۴۱دوشنبه ۰۵29°/19°Su yآفتابیRai 5%Wi dغرب 12 کیلومتر / ساعتA ow Dow دوشنبه ۰۵ | روز29°Su yRai 5%Wi dغرب 12 کیلومتر / ساعتعمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت66%UV Levelشاخص UV7 از 10Su Riseطلوع۵:۴۳Su se غروب۱۷:۴۱دوشنبه ۰۵ | شب19°Mos ly Clea Nigh Rai 15%Wi dجنوب غرب 11 کیلومتر / ساعتعمدتاً صاف. کمینه 19سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت82%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲۱:۲۳Moo Phase - Day 20برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۱:۳۹سه‌شنبه ۰۶27°/18°Pa ly Cloudyنیمه ابریRai 22%Wi dغرب جنوب غربی 14 کیلومتر / ساعتA ow Dow سه‌شنبه ۰۶ | روز27°Pa ly CloudyRai 22%Wi dغرب جنوب غربی 14 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت69%UV Levelشاخص UV7 از 10Su Riseطلوع۵:۴۴Su se غروب۱۷:۳۹سه‌شنبه ۰۶ | شب18°Pa ly Cloudy Nigh Rai 24%Wi dجنوب غرب 12 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. کمینه 18سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت82%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲۲:۰۷Moo Phase - Day 21برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۲:۳۵چهارشنبه ۰۷26°/17°Pa ly Cloudyنیمه ابریRai 24%Wi dغرب 15 کیلومتر / ساعتA ow Dow چهارشنبه ۰۷ | روز26°Pa ly CloudyRai 24%Wi dغرب 15 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت70%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۵:۴۵Su se غروب۱۷:۳۸چهارشنبه ۰۷ | شب17°Pa ly Cloudy Nigh Rai 23%Wi dجنوب غرب 13 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. کمینه 17سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت82%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲۲:۵۸Moo Phase - Day 22تربیع آخرMoo Se غروب ماه۱۳:۲۹پنجشنبه ۰۸26°/17°Pa ly Cloudyنیمه ابریRai 17%Wi dغرب 14 کیلومتر / ساعتA ow Dow پنجشنبه ۰۸ | روز26°Pa ly CloudyRai 17%Wi dغرب 14 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت66%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۵:۴۶Su se غروب۱۷:۳۶پنجشنبه ۰۸ | شب17°Pa ly Cloudy Nigh Rai 24%Wi dجنوب غرب 12 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. کمینه 17سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت82%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲۳:۵۵Moo Phase - Day 23هلال بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۴:۱۷جمعه ۰۹25°/17°Pa ly Cloudyنیمه ابریRai 19%Wi dغرب 14 کیلومتر / ساعتA ow Dow جمعه ۰۹ | روز25°Pa ly CloudyRai 19%Wi dغرب 14 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت66%UV Levelشاخص UV7 از 10Su Riseطلوع۵:۴۷Su se غروب۱۷:۳۵جمعه ۰۹ | شب17°Pa ly Cloudy Nigh Rai 20%Wi dجنوب غرب 11 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. کمینه 17سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت80%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه--Moo Phase - Day 24هلال بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۵:۰۱شنبه ۱۰26°/17°Mos ly Su yغالباً آفتابیRai 7%Wi dغرب جنوب غربی 14 کیلومتر / ساعتA ow Dow شنبه ۱۰ | روز26°Mos ly Su yRai 7%Wi dغرب جنوب غربی 14 کیلومتر / ساعتعمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت62%UV Levelشاخص UV7 از 10Su Riseطلوع۵:۴۷Su se غروب۱۷:۳۴شنبه ۱۰ | شب17°Mos ly Clea Nigh Rai 8%Wi dجنوب غرب 12 کیلومتر / ساعتعمدتاً صاف. کمینه 17سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت82%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۰:۵۷Moo Phase - Day 25هلال بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۵:۳۹یکشنبه ۱۱26°/17°Pa ly Cloudyنیمه ابریRai 4%Wi dغرب جنوب غربی 13 کیلومتر / ساعتA ow Dow یکشنبه ۱۱ | روز26°Pa ly CloudyRai 4%Wi dغرب جنوب غربی 13 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت63%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۵:۴۸Su se غروب۱۷:۳۲یکشنبه ۱۱ | شب17°Mos ly Clea Nigh Rai 11%Wi dجنوب غرب 10 کیلومتر / ساعتعمدتاً صاف. کمینه 17سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت79%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲:۰۲Moo Phase - Day 26هلال بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۶:۱۳دوشنبه ۱۲27°/17°Pa ly Cloudyنیمه ابریRai 7%Wi dغرب جنوب غربی 13 کیلومتر / ساعتA ow Dow دوشنبه ۱۲ | روز27°Pa ly CloudyRai 7%Wi dغرب جنوب غربی 13 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت59%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۵:۴۹Su se غروب۱۷:۳۱دوشنبه ۱۲ | شب17°Pa ly Cloudy Nigh Rai 9%Wi dجنوب غرب 11 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. کمینه 17سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت76%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۳:۰۹Moo Phase - Day 27هلال بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۶:۴۵سه‌شنبه ۱۳27°/17°Mos ly Su yغالباً آفتابیRai 5%Wi dغرب جنوب غربی 14 کیلومتر / ساعتA ow Dow سه‌شنبه ۱۳ | روز27°Mos ly Su yRai 5%Wi dغرب جنوب غربی 14 کیلومتر / ساعتعمدتاً صاف. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت56%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۵:۵۰Su se غروب۱۷:۲۹سه‌شنبه ۱۳ | شب17°Mos ly Clea Nigh Rai 12%Wi dجنوب غرب 11 کیلومتر / ساعتعمدتاً صاف. کمینه 16سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت75%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۴:۱۶Moo Phase - Day 28هلال بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۷:۱۴چهارشنبه ۱۴27°/16°Pa ly Cloudyنیمه ابریRai 8%Wi dغرب جنوب غربی 13 کیلومتر / ساعتA ow Dow چهارشنبه ۱۴ | روز27°Pa ly CloudyRai 8%Wi dغرب جنوب غربی 13 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت56%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۵:۵۱Su se غروب۱۷:۲۸چهارشنبه ۱۴ | شب16°Mos ly Clea Nigh Rai 6%Wi dجنوب غرب 11 کیلومتر / ساعتعمدتاً صاف. کمینه 16سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت74%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۵:۲۶Moo Phase - Day 0ماه نوMoo Se غروب ماه۱۷:۴۳

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب