دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در شنبه ۱۴۰۰/۸/۱

هر عدد صحیح از صفر بزرگتر است ریاضی ششم

هر عدد صحیح ......... از هر عدد صحیح .......... بزرگتر است.

هر عدد صحیح از صفر بزرگتر است ریاضی ششم

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

نمونه سوالات اعداد صحیح

سوال دوم: جمله های درست و جمله های نادرست را مشخص کنید.الف) در اعداد منفی هر چه ظاهر اعداد بزرگتر شود، اعداد بزرگتر می شود.ب) فاصله ی دو نقطه ی ۳- و ۷+ بر روی محور برابر با ۴ واحد است.ج) همه ی اعداد صحیح مثبت از صفر بزرگتر اند.سوال سوم: گزینه ی صحیح را مشخص کنید.الف) کدام عدد نزدیکترین عدد به ۳- است؟۱) ۸۲) ۲۳) ۲-۴) ۱۰-ب) حاصل عبارت رو به رو کدام است؟            ؟=  ۱-۱+۷+۱) ۱۲) ۷-۳) ۰۴) ۷+ج) حاصل تفریق ۳-۵ برابر با چه عددی است؟۱) ۸-۲) ۲-۳) ۲۴) ۸د) اگر ساعت ۱۲ ظهر را مبدا در نظر بگیریم و هر دقیقه یک واحد صحیح باشد، ساعت ۵ و ۳۵ دقیقه صبح با کدام عدد صحیح نمایش داده می شود؟۱) ۳۳۵-۲) ۳۰۰-۳)۳۳۵+۴)۳۰۰+سوال چهارم: علی در ساختمانی گم شده است و الان در طبقه دوم قرار دارد. اگر او پنج طبقه بالا برود و سپس سه طبقه پایین بیاید و دوباره ۲ طبقه بالا برود و در نهایت ۴ طبقه پایین بیاید و به محل مورد نظر خود برسد، علی چند طبقه جابه جا شده است؟ محل مورد نظر او در کدام طبقه قرار دارد؟سوال پنجم: میانگین اعداد صحیح بین ۱۵- و ۱۹ را به دست آورید.سوال ششم: دمای هوای تبریز ۵ درجه بالای صفر و دمای هوای شهر کرد ۷ درجه بالای صفر است. دمای هوای شهر کرد چند درجه از دمای هوای تبریز بالا تر است؟  سوال یک: هر یک از جمله های زیر را با عدد یا واژه ی مناسب کامل کنید.الف) هر عدد صحیح منفی از هر عدد صحیح مثبت ... است.ب) حاصل عبارت (۵-۸-۹) برابر با ... است.ج) هر عدد صحیح ... از هر عدد صحیح ... بزرگتر است.د) تمام اعداد صحیح منفی از صفر ... هستند.ه) عدد ... نه مثبت است و نه منفی.سوال دوم: جمله های درست و جمله های نادرست را مشخص کنید.الف) در اعداد منفی هر چه ظاهر اعداد بزرگتر شود، اعداد بزرگتر می شود.ب) فاصله ی دو نقطه ی ۳- و ۷+ بر روی محور برابر با ۴ واحد است.ج) همه ی اعداد صحیح مثبت از صفر بزرگتر اند.سوال سوم: گزینه ی صحیح را مشخص کنید.الف) کدام عدد نزدیکترین عدد به ۳- است؟۱) ۸۲) ۲۳) ۲-۴) ۱۰-ب) حاصل عبارت رو به رو کدام است؟            ؟=  ۱-۱+۷+۱) ۱۲) ۷-۳) ۰۴) ۷+ج) حاصل تفریق ۳-۵ برابر با چه عددی است؟۱) ۸-۲) ۲-۳) ۲۴) ۸د) اگر ساعت ۱۲ ظهر را مبدا در نظر بگیریم و هر دقیقه یک واحد صحیح باشد، ساعت ۵ و ۳۵ دقیقه صبح با کدام عدد صحیح نمایش داده می شود؟۱) ۳۳۵-۲) ۳۰۰-۳)۳۳۵+۴)۳۰۰+سوال چهارم: علی در ساختمانی گم شده است و الان در طبقه دوم قرار دارد. اگر او پنج طبقه بالا برود و سپس سه طبقه پایین بیاید و دوباره ۲ طبقه بالا برود و در نهایت ۴ طبقه پایین بیاید و به محل مورد نظر خود برسد، علی چند طبقه جابه جا شده است؟ محل مورد نظر او در کدام طبقه قرار دارد؟سوال پنجم: میانگین اعداد صحیح بین ۱۵- و ۱۹ را به دست آورید.سوال ششم: دمای هوای تبریز ۵ درجه بالای صفر و دمای هوای شهر کرد ۷ درجه بالای صفر است. دمای هوای شهر کرد چند درجه از دمای هوای تبریز بالا تر است؟سوال هفتم: دمای هوای شیراز ۳۵ درجه بالای صفر است و دمای هوای مشهد ۱۵ درجه کمتر است از دمای هوای شیزاز است و دمای هوای تهران ۱۲ درجه سردتر از دمای هوای مشهد است. دمای هوای تهران چند درجه است؟سوال هشتم: دمای بدن مرتضی ۳۷ درجه سانتیگراد است. او برای ورزش شنا به استخر رفته است. اگر دمای آب استخر ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. آب استخر چند درجه از دمای بدن مرتضی سردتر است؟سوال نهم: آقای احمدی ماشین خود را در پارکینگ ساختمان پارک کرده است. اگر پارکینگ در طبقه ۳- باشد و دفتر کار آقای احمدی در طبقه ی هفتم ساختمان قرار داشته باشد. آقای احمدی از پارکینگ تا دفتر کار خود چند طبقه بالا می رود؟ روی شکل نشان دهید.سوال دهم: ساختمان نوساز بانک ایران زمین دارای ۷ طبقه است که یک طبقه از آن پارکینگ زیرزمینی است. دفتر کار آقای محمدی، کارمند بانک ۶ طبقه بالاتر از پارکینگ قرار دارد و دفتر کار مدیر عامل بانک ۳ طبقه پایین تر از دفتر ککار آقای محمدی است. با رسم شکل نشان دهید که دفتر کار مدیر عامل بانک در طبقه چندم ساختمان است؟سوال یازذدهم: حاصل جمع ها و تفریق های زیر را به دست آورید:الف) ۳۷+۵۳ب) ۷۳-۶۴ج) ۳۶۴-۲۵۲د) ۲۷-۴۲ه) ۱۷۵+۱۰و) ۱۰۰-۵۹  سوال دوازدم: اعداد زیر را از چپ به راست و از کوچک به بزرگ مرتب کنید.۳-، ۱۰+، ۲۷-، ۵۴-، ۲+، ۰، ۳۶-، ۳۰-، ۱+سوال سیزدهم: حاصل عبارات زیر را محاسبه کنید.الف) (۱۰۰-۱۲۰)+(۱۲۰+۱۰۰-)ب) (۲۳۲-۷۶۴)+۵۳۶-سوال چهاردهم:الف) حاصل تفریق های زیر را با استفاده از محور به دست آورید.۱) ۸-۵۲) ۱۳-۷ب) عدد های صحیح را  به صورت گسترده بنویسید.۱) ۸۹۳-۲) ۳۲۵-۳) ۱۲۹-

+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ ساعت 20:37 توسط سحر توکلی  | 

آخرین مطالب