دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

نگاهش را تماشا کن

بالاخره خبر رسید که کتاب "ضد" فاضل هم منتشر شد ! اینم یه غزل از کتاب جدید استاد نظری : اگر جای مروت نیست با دنیا مدارا کن به جای دلخوری از تنگ بیرون را

دانلود کنید

نگاهش را تماشا کن

نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن/فاضل نظری

بالاخره خبر رسید که کتاب "ضد" فاضل هم منتشر شد !اینم یه غزل از کتاب جدید استاد نظری : اگر جای مروت نیست با دنیا مدارا کنبه جای دلخوری از تنگ بیرون را تماشا کندل از اعماق دریای صدف‌های تهی بردارهمین‌جا در کویر خویش مروارید پیدا کنچه شوری بهتر از برخورد برق چشم‌ها باهمنگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کنمن از مرگی سخن گفتم که پیش از مرگ می‌آیدبه «آه عشق» کاری برتر از اعجاز عیسا کنخطر کن! زندگی بی او چه فرقی می‌کند با مرگبه اسم صبر، کم با زندگی امروز و فردا کنفاضل نظریمنبع خبر : h p://www. asa ews.i /NSi e/FullS o y/News/?Id=163828

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 18:53 توسط نا آشناس  | 

نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن

اگر جای مروت نیست با دنیا مدارا کنبه جای دلخوری از تنگ بیرون را تماشا کندل از اعماق دریای صدف‌های تهی بردارهمین‌جا در کویر خویش مروارید پیدا کنچه شوری بهتر از برخورد برق چشم‌ها باهمنگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کنمن از مرگی سخن گفتم که پیش از مرگ می‌آیدبه «آه عشق» کاری برتر از اعجاز عیسا کنخطر کن! زندگی بی او چه فرقی می‌کند با مرگبه اسم صبر، کم با زندگی امروز و فردا کن" فاضل نظری "

+ نوشته شده در دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲ ساعت 22:24 توسط فاطمه  | 

آخرین مطالب