دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

نگارش چهارم درس آرش کمانگیر با جواب

پاسخ سوالات نگارش درس 6 ششم کلاس چهارم دبستان :‌ پرسش های درس آرش کمانگیر که شامل املا و دانش زبانی صفحه 38 و 39، املا صفحه 40، هنر و سرگرمی صفحه 41، درک متن صفحه 42 و نگارش صفحه 43 می باشد را می توانید در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا مشاهده نمایید.جواب املا و دانش زبانی صفحه ۳۸ و ۳۹ نگارش چهارم۱- با توجه به متن درس های پنجم و ششم، جدول را کامل کنید.پاسخ سوال املا و دانش زبانی صفحه 38 نگارش چهارم ابتدایی۲- مانند نمونه کامل کنید.منتظر : انتظارتحقیر : تحقیر محکم :‌ استحکامماهر :‌ مهارتنقص : ناقص۳- جمله های متن زیر را جدا کنید و بنویسید هر جمله چه پیامی دارد، مانند نمونه‌، عمل کنید.رنگ سرم، سبز براق است. طوق باریک سفیدی بر زیبایی گردنم افزوده است. من در نیزارها و علفزارهای کنار رودخانه و دریاچه ها زندگی می کنم. شناگر ماهری هستم. بازی با امواج آب را دوست دارم. حالا مرا شناختی؟ من مرغابی هستم.همچنین بخوانید : جواب نگارش درس چهارم کلاس چهارم‌جملهپیام جملهرنگ سرم، سبز براق است.سبز بودن رنگ سرطوق باریک سفیدی بر زیبایی گردنم افزوده است.داشتن طوق سفید روی گردنمن در نیزارها و علفزارهای کنار رودخانه و دریاچه ها زندگی می کنم.محل زندگیشناگر ماهری هستم.مهارت در شنا کردنبازی با امواج آب را دوست دارم.دوست داشتن بازی با امواجحالا مرا شناختی؟شناختن کسیمن مرغابی هستم.معرفی مرغابیجواب سوالات املا صفحه ۴۰ نگارش کلاس چهارم درس ۶۱- جمله هایی را که واژه های زیر در آنها به کار رفته است از متن درس پیدا کنید و در جدول بنویسید.ایران :۱- هر جا که تیر فرود آید، آنجا مرز ایران و توران باشد.۲- مرا یاری کن تا سرزمین ایران را از دست دشمنان رها کنم.۳- ز کوه و دره و دشت گذشت و در کنار رود جیحون بر تنه‌ درخت گردویی که در جهان از آن تناورتر و بلندتر نبود، نشست و آنجا مرز ایران و توران شد.۴- من جان خود را در تیر خواهم گذاشت و برای سربلندی ایران فدا خواهم کرد.ایرانیان :۱- ایرانیان در برابر تورنیان پایداری می کردند اما پیروزی بر آنان مشکل بود.۲- ایرانیان از پیروزی نا امید و از شکست اندوهگین شده بودند.۲- کلمه های داخل شکل را به طور مناسب، کنار هم قرار دهید و ترکیب های جدید بسازید.جواب سوال دوم املا صفحه 40 نگارش چهارم دبستانجواب هنر و سرگرمی صفحه ۴۱ درس آرش کمانگیر نگارش چهارم۱- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.دست در دست هم دهیم به مهرمیهن خویش را کنیم آباد۲- جدول را کامل کنید. برخی از خانه های جدول، حرف رمز دارند. حرف رمز را به ترتیب شماره های آن در خانه های زیر قرار دهید تا کلمه‌ی موردنظر به دست آید.جواب جدول هنر و سرگرمی صفحه ۴۱ نگارش چهارمکلمه رمز : آرش کمانگیرپاسخ درک متن صفحه ۴۲ نگارش کلاس چهارم دبستانالف) جمله های داخل کتاب را بخوانید و آن ها را یاد بگیرید.مطلب پیشنهادی : جواب سوالات نگارش درس پنجم کلاس چهارمب) از ده سطر اول متن درس «ارزش علم» جمله هایی را که با نشانه‌ی ربط «و» به هم وصل شده اند، پیدا کنید و بنویسید.کنار دریا رفت و سوار کشتی شد.آرام و شادمان بود و به زندگی و مردمان فکر می کرد.از راه می رسیدند و خود را به کشتی می کوبیدند.کشتی چند تکه شد و مسافران در میان امواج گرفتار شدند.حکیم هم به تخته پاره ای چسبید و دل به خدا سپرد تا چه پیش آید.جواب نگارش صفحه ۴۳ درس آرش کمانگیر کلاس چهارمالف) متن صفحه ۴۳ کتاب نگارش را بخوانید و «جمله موضوع» آن را بنویسید. موضوع کلی و کوچک تر جمله‌ی موضوع را مشخص کنید و درباره‌ی جمله های دیگر بند در گروه گفت و گو کنید.جمله‌ی موضوع : می خواهم خاطره اولین روز مدرسه را برایتان تعریف کنم.موضوع کلی : اولین روز مدرسهموضوع کوچک تر : حیاط مدرسهب) یک بند روایتی درباره‌ی سفر به مشهد، یا هر موضوع دیگری که می خواهید، بنویسید.پاسخ این به بخش به عهده شما می باشد.✅ تمام! به انتهای سوالات نگارش درس ششم کلاس چهارم رسیدیم، برای مشاهده پاسخ درس های بعدی کافیست آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید. تگ هاآموزش و پرورش / Educa io پایه چهارم ابتدایی / Eleme a y Fou h G ade

اشتراک گذاری فیسبوک توئیتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام

جواب درس ششم نگارش چهارم ابتدایی ؛ آرش کمانگیر نوشته : HamGamDa s تاریخ : 23 آبان 1400 تعداد نظرات : 1 جواب درس ششم نگارش چهارم ابتدایی ؛ آرش کمانگیر جواب سوالات درس 6 نگارش چهارم دبستاننام درس : آرش کمانگیر | موضوع : گام به گام | چهارم ابتداییجواب سوالات درس 6 نگارش چهارم دبستانانتخاب سریع صفحه : جواب سوالات درس 6 نگارش چهارم دبستان???? جواب املا و واژه آموزی صفحه ۳۸ نگارش چهارم???? جواب صفحه ۴۰ نگارش چهارم???? جواب هنر و سرگرمی صفحه ۴۱ نگارش چهارم???? جواب درک متن صفحه ۴۲ نگارش چهارم???? جواب نگارش صفحه ۴۳ نگارش چهارمدرس ششم : آرش کمانگیر / جواب صفحه های 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43???? جواب املا و واژه آموزی صفحه ۳۸ نگارش چهارم۱- با توجه به متن درس های پنجم و ششم، جدول را کامل کنید.حالصحبتجیحونخوشحالناراحت٢-مانند نمونه کامل کنید .منتظر: انتظار تحقیر: حقارت ، حقیر محکم: تحکیم، استحکام ماهر: مهارت نقص: ناقص۳ جمله های متن زیر را جدا کنید و بنویسید هر جمله چه پیامی دارد. مانند نمونه، عمل کنید. رنگ سرم، سبز براق است. طوق باریک سفیدی بر زیبایی گردنم افزوده است. من در نیزار ها و علفزار های کنار رودخانه ها و دریاچه ها زندگی می کنم. شناگر ماهری هستم. بازی با امواج آب را دوست دارم. حالا مرا شناختی؟ من مرغابی هستم.جملهپیام جملهرنگ سرم، سبز براق است.سبز بودن رنگ سرمن در نیزارها و علفزارهای کنار رودخانه ها و دریاچه ها زندگی می کنم.محل زندگی مرغابیطوق باریک سفیدی بر زیبایی گردنم افزوده است.داشتن طوق باریک سفید بر روی گردنبازی با امواج آب را دوست دارم.دوست داشتن بازی با امواج آبشناگر ماهری هستم.مهارت در شناگری???? جواب صفحه ۴۰ نگارش چهارم۱- جمله هایی که واژه های زیر در آن ها به کار رفته است از متن درس پیدا کنید .ایرانایرانیانهر جا که تیر فرو آید، آن جا مرز ایران و توران باشد.ایرانیان از پیروزی ناامید و از ننگ شکست، اندوهگین شده بودند.تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوانی ایرانی تیری به سوی خاور پرتاب کند.ایرانیان در برابر تورانیان پایداری می کردند.آرش کمان گیر، تیرانداز ماهر ایرانی، خود را برای پرتاب این تیر آماده کرد.مرا یاری کن تا سرزمین ایران را از دست دشمنان رها کنم.آن جا مرز ایران و توران شد.من جان خود را در تیر خواهم گذاشت و برای سربلندی ایران فدا خواهم کرد۲- کلمه های داخل شکل را به طور مناسب، کنار هم قرار دهید و ترکیب های جدید بسازید. نیرو، انداز، روز، بال، سر، اندوه، تیر، گیر، مند، زمین، نیم، تیز پاسخ: تیرانداز – اندوهگین – نیرومند – سرزمین – نیم روز – تیزبال???? جواب هنر و سرگرمی صفحه ۴۱ نگارش چهارم۲ جدول را کامل کنید. برخی از خانه های جدول، حرف رمز دارند. حروف رمز را به ترتیب شماره های آن در خانه های زیر قرار دهید تا کلمه ی مورد نظر به دست آید. ١ -سختی پاسخ: دشواری ٢ -مخالف قهر پاسخ: آشتی ٣ -مانند گل پاسخ: گل گون ۴ -شکیبایی پاسخ: بردباری ۵ -کسالت آور پاسخ: خسته کننده ۶ -صبح زود پاسخ: بامداد ٧ -از جنس فولاد پاسخ: فولادین ٨ -غمگین و ناراحت پاسخ: اندوهگین ٩ -تنومند و قوی پاسخ: تناور ١٠ -موفقیت پاسخ: پیروزی کلمه رمز: آرش کمانگیر???? جواب درک متن صفحه ۴۲ نگارش چهارمب) از ده سطر اول متن درس «ارزش علم» جمله هایی را که با نشانهی ربط «و» به هم وصل شده اند، پیدا کنید و بنویسید. پاسخ: چیزی نگذشت که کشتی چند تکه شد و مسافران در میان امواج گرفتار شدند. حکیم هم به تخته پاره ای چسبید و دل به خدا سپرد. موج های دریا، یکی بعد از دیگری از راه رسیدند و خود را به کشتی می کوبیدند. به کنار دریا رفت و سوار بر کشتی شد. حکیم آرام و شادمان بود و به زندگی و مردمان فکر می کرد.???? جواب نگارش صفحه ۴۳ نگارش چهارمالف) جمله ی موضوع : پاسخ: یکی از بهترین خاطرات ؛اولین روز رفتن به مدرسه است . موضوع کلی: پاسخ: اولین روز مدرسه موضوع کلی کوچکتر: پاسخ: دلتنگی اولین روز مدرسهب) یک بند روایتی درباره ی سفر به مشهد، یا هر موضوع دیگری که می خواهید، بنویسید. پاسخ: خاطره ی مشهد- تیر ماه سال ٩٨ همراه پدر و مادرم سوار قطار شدیم و راهی مشهد شدیم .قطارش قدیمی بود و صدای خیلی بلندی داشت خوب به خاطر دارم که خوابم نمی برد و پدرم می گفت سعی کن بخوابی . بعد از تقریبا ٨ ساعت گنبد طلایی امام رضا را توانستیم ببینیم. پدرم مسافرخانه ای را برای اقامت سه روزه ی ما گرفت. مادرم خیلی غمگین بود چون این سفربا همه ی سفرها فرق داشت گفته بودند که پدرم به خاطر بیماری چند ماهی بیشتر زنده نخواهد بود من به مادرم گفتم من تنهایی برای زیارت ضریح می روند و مادرم اجازه داد تقریبا نزدیک اذان ظهر نزدیک ضریح بودم و ساعت ها گریه کردم . برچسب ها برچسب‌ها:جواب سوالات نگارش چهارم ,مطالب مرتبطجواب درس هفتم نگارش چهارم ابتدایی ؛مهمان شهر ماجواب درس پنجم نگارش چهارم ابتداییجواب درس چهارم نگارش چهارم ابتداییجواب درس سوم نگارش چهارم ابتداییجواب درس دوم نگارش چهارم ابتداییجواب درس اول نگارش چهارم ابتداییاینترنت شما در همگام درس همیار ۵۰%رایگان محاسبه میگردددیدگاه های تایید شده : 1 | در انتظار بررسی: 0 اسرا : 1400-08-29 : 21:38 ممنونم واقعا خوب هستش پاسخارسال دیدگاه لغو پاسخنشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

نوشته‌های تازه جواب صفحه ۶۴ و ۶۸ قرآن پنجم ابتدایی / درس هشتم جواب صفحه ۵۴ و ۶۰ قرآن پنجم ابتدایی / درس هفتم جواب صفحه ۴۶ و ۵۰ قرآن پنجم ابتدایی / درس ششم جواب صفحه ۳۸ و ۴۲ قرآن پنجم ابتدایی / درس پنجم جواب پودمان ۳ جستجو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتمدسته هااول ابتداییاخبار تحصیلیسوم ابتداییچهارم ابتداییپنجم ابتداییپایه ششمپایه هفتمپایه هشتمپایه نهمپایه دوازدهم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب