دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
نگارش صفحه 13 چهارم دبستان

ببینید

نگارش صفحه 13 چهارم دبستان

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = { id: '36948628', uid: 'uS5YA', i le: 'نگارش چهارم ابتدایی درس دوم صفحه14', use ame: 'madavoodi', use id: '5334822', visi _c : '1.2 هزار', se de _ ame: 'محمد آهنگرداودی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /36948628-8570__7951.jpg', du a io : '3:40', sda e: '1 ماه پیش', da e_exac : '05 شهریور 1400', li k: '/v/uS5YA/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%8714', cha elId: '5334822', cha elUse ame: 'madavoodi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'محمد آهنگرداودی' }; va ex Video = { id: '38465395', uid: '20o54', i le: 'هدیه های آسمان چهارم ابتدایی تمرین های درس سوم', use ame: 'madavoodi', use id: '5334822', visi _c : '1.2 هزار', se de _ ame: 'محمد آهنگرداودی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38465395-7386__2229.jpg', du a io : '10:47', sda e: '3 روز پیش', da e_exac : '18 مهر 1400', li k: '/v/20o54/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%8714', cha elId: '5334822', cha elUse ame: 'madavoodi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'محمد آهنگرداودی', }; 10:47 ویدیو بعدی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی تمرین های درس سوم از کانال محمد آهنگرداودی نرو بعدی 11:43 اجتماعی چهارم ابتدایی درس3 خرید و فروش در محلّه از کانال محمد آهنگرداودی 1:22 درس اول فارسی چهارم ابتدایی - تصویر خوانی و صندلی صمیمیت از کانال کیف دانا 11:27 آموزش صفحه 9 کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی از کانال امیر قاسمی راد 8:03 درس اول: آفریدگار زیبایی/ صفحه ۱۳/ قسمت نگارش/ نگارش چهارم ابتدایی از کانال محمدرضا حسونی زاده/آموزگار پایه چهارم 10:32 درس اول: آفریدگار زیبایی/ درک متن/ صفحه ۱۲/ نگارش چهارم ابتدایی از کانال محمدرضا حسونی زاده/آموزگار پایه چهارم 9:37 فارسی چهارم ابتدایی تمرین های درس دوم از کانال محمد آهنگرداودی 12:34 قرآن چهارم ابتدایی درس اوّل جلسه ی چهارم از کانال محمد آهنگرداودی 4:58 فارسی چهارم ابتدایی درس دوم کوچ پرستوها از کانال محمد آهنگرداودی 6:52 فارسی چهارم ابتدایی درس اوّل آفریدگار زیبایی از کانال محمد آهنگرداودی fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} محمد آهنگرداودی دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/36948589-7162-b.jpg"," esumeUID":"M09YT","du a io ":142,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =142&ca ego ies=educa io al&use id=5334822& cha el=5334822&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0627\u0648\u0651\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u0627\u0648\u0651\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u064713&keywo ds=\u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0622\u0647\u0646\u06af\u0631\u062f\u0627\u0648\u062f\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =142&ca ego ies=educa io al&use id=5334822& cha el=5334822&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0627\u0648\u0651\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u0627\u0648\u0651\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u064713&keywo ds=\u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0622\u0647\u0646\u06af\u0631\u062f\u0627\u0648\u062f\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/M09YT\/f\/M09YT.m3u8?k=be5c6"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/516a23ca5f92a4ebf1be074224368a2b36948589-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjExZDI5NzgyNWVhZTJmNDhiYzAwYTJhN2FhNWQ2ODgwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Q-4CENJd-BUOJwGWMcaIBlFmsZzvYpvbwPDJfSlZwmA"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/516a23ca5f92a4ebf1be074224368a2b36948589-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjExZDI5NzgyNWVhZTJmNDhiYzAwYTJhN2FhNWQ2ODgwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Q-4CENJd-BUOJwGWMcaIBlFmsZzvYpvbwPDJfSlZwmA"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/516a23ca5f92a4ebf1be074224368a2b36948589-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjExZDI5NzgyNWVhZTJmNDhiYzAwYTJhN2FhNWQ2ODgwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Q-4CENJd-BUOJwGWMcaIBlFmsZzvYpvbwPDJfSlZwmA"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/516a23ca5f92a4ebf1be074224368a2b36948589-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjExZDI5NzgyNWVhZTJmNDhiYzAwYTJhN2FhNWQ2ODgwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Q-4CENJd-BUOJwGWMcaIBlFmsZzvYpvbwPDJfSlZwmA"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/516a23ca5f92a4ebf1be074224368a2b36948589-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjExZDI5NzgyNWVhZTJmNDhiYzAwYTJhN2FhNWQ2ODgwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Q-4CENJd-BUOJwGWMcaIBlFmsZzvYpvbwPDJfSlZwmA"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/36948589_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=195189, RESOLUTION=640x368","h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/516a23ca5f92a4ebf1be074224368a2b36948589-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjExZDI5NzgyNWVhZTJmNDhiYzAwYTJhN2FhNWQ2ODgwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Q-4CENJd-BUOJwGWMcaIBlFmsZzvYpvbwPDJfSlZwmA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=72365, RESOLUTION=264x150","h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/516a23ca5f92a4ebf1be074224368a2b36948589-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjExZDI5NzgyNWVhZTJmNDhiYzAwYTJhN2FhNWQ2ODgwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Q-4CENJd-BUOJwGWMcaIBlFmsZzvYpvbwPDJfSlZwmA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=96770, RESOLUTION=426x244","h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/516a23ca5f92a4ebf1be074224368a2b36948589-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjExZDI5NzgyNWVhZTJmNDhiYzAwYTJhN2FhNWQ2ODgwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Q-4CENJd-BUOJwGWMcaIBlFmsZzvYpvbwPDJfSlZwmA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=238087, RESOLUTION=854x490","h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/516a23ca5f92a4ebf1be074224368a2b36948589-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjExZDI5NzgyNWVhZTJmNDhiYzAwYTJhN2FhNWQ2ODgwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Q-4CENJd-BUOJwGWMcaIBlFmsZzvYpvbwPDJfSlZwmA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=375945, RESOLUTION=1280x736","h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/516a23ca5f92a4ebf1be074224368a2b36948589-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjExZDI5NzgyNWVhZTJmNDhiYzAwYTJhN2FhNWQ2ODgwIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Q-4CENJd-BUOJwGWMcaIBlFmsZzvYpvbwPDJfSlZwmA"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _860718", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); نگارش چهارم ابتدایی درس اوّل صفحه13 31,253 محمد آهنگرداودی 9.2 هزار دنبال‌ کننده 31,253 بازدید 868 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن محمّد آهنگرداودی معلّم ابتدایی و مدرّس دانشگاه h ps://adavoodi.i / 1 ماه پیش آموزشی # نگارش فارسی # چهارم ابتدایی # درس اوّل # صفحه13 # محمّد آهنگرداودی محمد آهنگرداودی 9.2 هزار دنبال کننده دنبال کردن چند ساعتی نیستم دنبال دنبال ملکه یخی ها 1 روز پیش عالی گزارش تخلف u_11149254 3 روز پیش تدریس درس نگارش چهارم درس اول صفحه ۱۳ محمد آهنگرداودی همه در سایت صفحه به صفحه و درس به درس هستند adavoodi.i گزارش تخلف u_10566800 4 روز پیش ممنون گزارش تخلف نگارش چهارم ابتدایی محمد آهنگرداودی 84/6 ذخیره لیست پخش 1 1:46 نگارش چهارم ابتدایی درس اوّل صفحه8 محمد آهنگرداودی 2 1:12 نگارش چهارم ابتدایی درس دوم صفحه9 محمد آهنگرداودی 3 2:24 نگارش چهارم ابتدایی درس اوّل صفحه10 محمد آهنگرداودی 4 3:37 نگارش چهارم ابتدایی درس اوّل صفحه11 محمد آهنگرداودی 5 3:27 نگارش چهارم ابتدایی درس اوّل صفحه12 محمد آهنگرداودی 2:22 نگارش چهارم ابتدایی درس اوّل صفحه13 محمد آهنگرداودی 7 3:40 نگارش چهارم ابتدایی درس دوم صفحه14 محمد آهنگرداودی 8 3:15 نگارش چهارم ابتدایی درس دوم صفحه15 محمد آهنگرداودی 9 2:15 نگارش چهارم ابتدایی درس دوم صفحه16 محمد آهنگرداودی 10 2:49 نگارش چهارم ابتدایی درس دوم صفحه17 محمد آهنگرداودی 11 2:31 نگارش چهارم ابتدایی درس دوم صفحه18 محمد آهنگرداودی 12 3:01 نگارش چهارم ابتدایی درس سوم صفحه20 محمد آهنگرداودی 13 2:35 نگارش چهارم ابتدایی درس سوم صفحه21 محمد آهنگرداودی 14 2:03 نگارش چهارم ابتدایی درس سوم صفحه22 محمد آهنگرداودی 15 4:13 نگارش چهارم ابتدایی درس سوم صفحه23 محمد آهنگرداودی 16 1:28 نگارش چهارم ابتدایی درس سوم صفحه24 محمد آهنگرداودی 17 2:14 نگارش چهارم ابتدایی درس چهارم صفحه25 محمد آهنگرداودی 18 1:31 نگارش چهارم ابتدایی درس چهارم صفحه26 محمد آهنگرداودی 19 2:07 نگارش چهارم ابتدایی درس چهارم صفحه27 محمد آهنگرداودی 20 2:25 نگارش چهارم ابتدایی درس چهارم صفحه28 محمد آهنگرداودی 21 3:05 نگارش چهارم ابتدایی درس چهارم صفحه29 محمد آهنگرداودی 22 3:07 نگارش چهارم ابتدایی درس چهارم صفحه30 محمد آهنگرداودی 23 1:30 نگارش چهارم ابتدایی درس پنجم صفحه31 محمد آهنگرداودی 24 3:14 نگارش چهارم ابتدایی درس پنجم صفحه32 محمد آهنگرداودی 25 2:50 نگارش چهارم ابتدایی درس پنجم صفحه33 محمد آهنگرداودی 26 1:25 نگارش چهارم ابتدایی درس پنجم صفحه34 محمد آهنگرداودی 27 2:50 نگارش چهارم ابتدایی درس پنجم صفحه35 محمد آهنگرداودی 28 2:50 نگارش چهارم ابتدایی درس پنجم صفحه36 محمد آهنگرداودی 29 1:49 نگارش چهارم ابتدایی درس ششم صفحه38 محمد آهنگرداودی 30 2:09 نگارش چهارم ابتدایی درس6 صفحه39 محمد آهنگرداودی 31 2:46 نگارش چهارم ابتدایی درس ششم صفحه40 محمد آهنگرداودی ویدیوهای مشابه پخش خودکار 10:47 هدیه های آسمان چهارم ابتدایی تمرین های درس سوم محمد آهنگرداودی 1.2 هزار بازدید 3 روز پیش 11:43 اجتماعی چهارم ابتدایی درس3 خرید و فروش در محلّه محمد آهنگرداودی 171 بازدید 2 روز پیش 1:22 درس اول فارسی چهارم ابتدایی - تصویر خوانی و صندلی صمیمیت کیف دانا 5.2 هزار بازدید 5 روز پیش 11:27 آموزش صفحه 9 کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی امیر قاسمی راد 962 بازدید 3 روز پیش 8:03 درس اول: آفریدگار زیبایی/ صفحه ۱۳/ قسمت نگارش/ نگارش چهارم ابتدایی محمدرضا حسونی زاده/آموزگار پایه چهارم 453 بازدید 2 روز پیش 10:32 درس اول: آفریدگار زیبایی/ درک متن/ صفحه ۱۲/ نگارش چهارم ابتدایی محمدرضا حسونی زاده/آموزگار پایه چهارم 15.2 هزار بازدید 3 روز پیش 9:37 فارسی چهارم ابتدایی تمرین های درس دوم محمد آهنگرداودی 520 بازدید 1 هفته پیش 12:34 قرآن چهارم ابتدایی درس اوّل جلسه ی چهارم محمد آهنگرداودی 121 بازدید 2 هفته پیش 4:58 فارسی چهارم ابتدایی درس دوم کوچ پرستوها محمد آهنگرداودی 165 بازدید 1 هفته پیش 6:52 فارسی چهارم ابتدایی درس اوّل آفریدگار زیبایی محمد آهنگرداودی 651 بازدید 2 هفته پیش

جواب نگارش صفحه ۱۳ نگارش چهارم ❤️ [ گام به گام + پاسخ کامل و درست ]

جواب نگارش صفحه 13 نگارش چهارم را در ادامه برای شما عزیزان قرار دادیم.  این جواب ها کاملا رایگان هستند و به راحتی می توانید دانلود کنید. گام به گام صفحه سیزده کتاب نگارش چهارم به همراه حل سوالات در ادامه مطلب وجود دارد. با بخش آموزش از مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید.  پاسخ صفحه 13 نگارش چهارمحل سوال صفحه سیزده کتاب نگارش چهارم  :     پیداکردن سریع جواب های نگارشدانش آموزای عزیز که دنبال جواب هستید ، ما همه ی جواب ها رو توی سایتمون گذاشتیم.  اگر میخوایید سریع جواب ها رو پیدا کنید فقط کافیه وقتی که توی گوگل سرچ می کنید ، آخر عبارتی که می نویسید کلمه “باحال مگ” رو هم بنویسید تا سایت ما همون اول بیاد و سریع جواب رو پیدا کنید.  مثلا : جواب کامل کنید صفحه 100 نگارش چهارم باحال مگ .  اینجوری سریع بهترین جواب ها رو می بینید.   مطالعه با استفاده از اینترنت با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس ، تمامی مدرسه ها به صورت آنلاین برگزار می شن.  دانش آموزا با تبلت ، لپ تاپ و موبایل می تونن به کلاس درس دسترسی داشته باشن.  حتما نکاتی رو برای استفاده بهتر و یادگیری بهتر رعایت کنید.  اگر در حال درس خوندن هستید ، سعی کنید تمرکز کنید و به جز زمان کلاس های آنلاین اینترنت رو خاموش کنید.  اینترنت باعث کاهش تمرکز می شه.   افزایش تمرکزسعی کنید تمرکز خودتونو موقع درس افزایش بدید.  این کار به مرور باعث می شود توانایی زیادی در خوندن درس ها داشته باشید.  از روش های مختلف برای این کار می تونید استفاده کنید.  بازی های فکری ، تشویق به حل سوالات مختلف ، تمرکز بر روی چیز های مختلف و … می تونه به تمرکز کمک زیادی کنه.   فاصله های زمانی برای مطالعهمطالعه را در زمان های پیوسته و کوتاه انجام دهید.  مثلا هر نیم ساعت یک بار استراحت کنید تا مغز شما بتواند به خوبی اطلاعات جدید را دریافت کند.  از طرفی در این مدل مطالعه ، تمرکز بالا می رود و یادگیری هم افزایش می یابد.  حتما در بین زمان های مطالعه به خوبی استراحت کنید تا قدرت یادگیری شما افزایش یابد.  استراحت نقش مهمی در مطالعه دارد.  اهمیت آرامش ذهنی در مطالعه ذهن ما اگر آرام باشد برای یادگیری آماده است.  معمولا ذهن در حالت آرام توانایی زیادی دارد پس سعی کنید استرس را از خود دور کنید و تمرکز کنید.  اگر ذهن شما درگیر موضوع خاصی است سعی کنید چند دقیقه تمرکز کنید و آن موضوع را از ذهن خود خارج کنید.  تاریخچه نگارشتاریخچه نگارش به هزاران سال قبل بر می گردد.  نگارش و توانایی نوشتن در زندگی بشر تحول بزرگی ایجاد کرد و مقدمه ی بسیاری از پیشرفت ها در زندگی انسان شد.  نویسنده : خانم زینب عباس زاده منبع : باحال مگ

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب