دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
نگارش سوم صفحه14

ببینید

نگارش سوم صفحه14

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = { id: '37071131', uid: ' kGOh', i le: 'نگارش سوم ابتدایی درس دوم صفحه15', use ame: 'madavoodi', use id: '5334822', visi _c : '251 ', se de _ ame: 'محمد آهنگرداودی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37071131-8040__9293.jpg', du a io : '3:00', sda e: '1 ماه پیش', da e_exac : '08 شهریور 1400', li k: '/v/ kGOh/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%8715', cha elId: '5334822', cha elUse ame: 'madavoodi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'محمد آهنگرداودی' }; va ex Video = { id: '38465395', uid: '20o54', i le: 'هدیه های آسمان چهارم ابتدایی تمرین های درس سوم', use ame: 'madavoodi', use id: '5334822', visi _c : '1.2 هزار', se de _ ame: 'محمد آهنگرداودی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38465395-7386__2229.jpg', du a io : '10:47', sda e: '3 روز پیش', da e_exac : '18 مهر 1400', li k: '/v/20o54/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%8715', cha elId: '5334822', cha elUse ame: 'madavoodi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'محمد آهنگرداودی', }; 10:47 ویدیو بعدی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی تمرین های درس سوم از کانال محمد آهنگرداودی نرو بعدی 6:35 علوم سوم ابتدایی درس دوم خوراکی ها ( قسمت اول) از کانال Bei a va d313 1:06 نمونه تدریس درس علوم پایه سوم ابتدایی از کانال حرف آخر 9:40 علوم دوم ابتدایی حرف آخر از کانال حرف آخر 10:18 علوم اول ابتدایی حرف آخر از کانال حرف آخر 12:49 علوم سوم ابتدایی- درس اول - زنگ علوم - فندق از کانال مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم 5:01 درس زنگ ورزش روخوانی کلاس سوم ابتدایی از کانال معلمانه 2:32 نگارش سوم ابتدایی درس اول صفحه 8 و9 از کانال پریچهر غفاری 2:26 نگارش سوم ابتدایی صفحه ۱۱ از کانال پریچهر غفاری 15:20 فیلم فندق - درس دوم علوم ششم ابتدایی -کاغذ از کانال تدریس دروس پایه ی ششم(فاخره کریمی) fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} محمد آهنگرداودی دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/37071092-4226-b.jpg"," esumeUID":"jp9Rm","du a io ":116,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =116&ca ego ies=educa io al&use id=5334822& cha el=5334822&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u062f\u0648\u0645&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u064714&keywo ds=\u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0622\u0647\u0646\u06af\u0631\u062f\u0627\u0648\u062f\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =116&ca ego ies=educa io al&use id=5334822& cha el=5334822&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u062f\u0648\u0645&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u064714&keywo ds=\u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0622\u0647\u0646\u06af\u0631\u062f\u0627\u0648\u062f\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/jp9Rm\/f\/jp9Rm.m3u8?k=b219b"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb30.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da46e78c9e0625d98cf1c977242e100b37071092-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmMDdkM2E3ZjE5YTUyNzA0YTdlZTk0ODNhM2UxYjJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. YaMwLlVRk o97O9CwYaBfE0HpS0fw2954NAu2hEveo"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb30.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da46e78c9e0625d98cf1c977242e100b37071092-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmMDdkM2E3ZjE5YTUyNzA0YTdlZTk0ODNhM2UxYjJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. YaMwLlVRk o97O9CwYaBfE0HpS0fw2954NAu2hEveo"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb30.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da46e78c9e0625d98cf1c977242e100b37071092-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmMDdkM2E3ZjE5YTUyNzA0YTdlZTk0ODNhM2UxYjJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. YaMwLlVRk o97O9CwYaBfE0HpS0fw2954NAu2hEveo"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da46e78c9e0625d98cf1c977242e100b37071092-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmMDdkM2E3ZjE5YTUyNzA0YTdlZTk0ODNhM2UxYjJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. YaMwLlVRk o97O9CwYaBfE0HpS0fw2954NAu2hEveo"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da46e78c9e0625d98cf1c977242e100b37071092-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmMDdkM2E3ZjE5YTUyNzA0YTdlZTk0ODNhM2UxYjJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. YaMwLlVRk o97O9CwYaBfE0HpS0fw2954NAu2hEveo"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/37071092_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=184421, RESOLUTION=640x368","h ps:\/\/aspb30.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da46e78c9e0625d98cf1c977242e100b37071092-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmMDdkM2E3ZjE5YTUyNzA0YTdlZTk0ODNhM2UxYjJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. YaMwLlVRk o97O9CwYaBfE0HpS0fw2954NAu2hEveo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=69476, RESOLUTION=264x150","h ps:\/\/aspb30.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da46e78c9e0625d98cf1c977242e100b37071092-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmMDdkM2E3ZjE5YTUyNzA0YTdlZTk0ODNhM2UxYjJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. YaMwLlVRk o97O9CwYaBfE0HpS0fw2954NAu2hEveo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=90063, RESOLUTION=426x244","h ps:\/\/aspb30.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da46e78c9e0625d98cf1c977242e100b37071092-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmMDdkM2E3ZjE5YTUyNzA0YTdlZTk0ODNhM2UxYjJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. YaMwLlVRk o97O9CwYaBfE0HpS0fw2954NAu2hEveo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=219887, RESOLUTION=854x490","h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da46e78c9e0625d98cf1c977242e100b37071092-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmMDdkM2E3ZjE5YTUyNzA0YTdlZTk0ODNhM2UxYjJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. YaMwLlVRk o97O9CwYaBfE0HpS0fw2954NAu2hEveo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=334108, RESOLUTION=1280x736","h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/da46e78c9e0625d98cf1c977242e100b37071092-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmMDdkM2E3ZjE5YTUyNzA0YTdlZTk0ODNhM2UxYjJjIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. YaMwLlVRk o97O9CwYaBfE0HpS0fw2954NAu2hEveo"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _491319", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); نگارش سوم ابتدایی درس دوم صفحه14 566 محمد آهنگرداودی 9.2 هزار دنبال‌ کننده 566 بازدید 16 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن محمّد آهنگرداودی معلّم ابتدایی و مدرّس دانشگاه h ps://adavoodi.i / 1 ماه پیش آموزشی # نگارش فارسی # سوم ابتدایی # درس دوم # صفحه14 # محمّد آهنگرداودی محمد آهنگرداودی 9.2 هزار دنبال کننده دنبال کردن نگارش سوم ابتدایی محمد آهنگرداودی 87/7 ذخیره لیست پخش 1 2:05 نگارش سوم ابتدایی درس اوّل صفحه8 محمد آهنگرداودی 2 2:08 نگارش سوم ابتدایی درس اوّل صفحه9 محمد آهنگرداودی 3 1:54 نگارش سوم ابتدایی درس اوّل صفحه10 محمد آهنگرداودی 4 2:20 نگارش سوم ابتدایی درس اوّل صفحه11 محمد آهنگرداودی 5 2:38 نگارش سوم ابتدایی درس اوّل صفحه12 محمد آهنگرداودی 6 1:10 نگارش سوم ابتدایی درس دوم صفحه13 محمد آهنگرداودی 1:56 نگارش سوم ابتدایی درس دوم صفحه14 محمد آهنگرداودی 8 3:00 نگارش سوم ابتدایی درس دوم صفحه15 محمد آهنگرداودی 9 2:40 نگارش سوم ابتدایی درس دوم صفحه16 محمد آهنگرداودی 10 1:52 نگارش سوم ابتدایی درس دوم صفحه17 محمد آهنگرداودی 11 3:22 نگارش سوم ابتدایی درس دوم صفحه18 محمد آهنگرداودی 12 2:45 نگارش سوم ابتدایی درس سوم صفحه20 محمد آهنگرداودی 13 1:45 نگارش سوم ابتدایی درس سوم صفحه21 محمد آهنگرداودی 14 1:54 نگارش سوم ابتدایی درس سوم صفحه22 محمد آهنگرداودی 15 2:12 نگارش سوم ابتدایی درس سوم صفحه23 محمد آهنگرداودی 16 1:55 نگارش سوم ابتدایی درس سوم صفحه24 محمد آهنگرداودی 17 1:37 نگارش سوم ابتدایی درس چهارم صفحه25 محمد آهنگرداودی 18 2:36 نگارش سوم ابتدایی درس چهارم صفحه26 محمد آهنگرداودی 19 3:15 نگارش سوم ابتدایی درس چهارم صفحه27 محمد آهنگرداودی 20 2:36 نگارش سوم ابتدایی درس چهارم صفحه28 محمد آهنگرداودی 21 2:46 نگارش سوم ابتدایی درس چهارم صفحه29 محمد آهنگرداودی 22 3:40 نگارش سوم ابتدایی درس چهارم صفحه30 محمد آهنگرداودی 23 2:15 نگارش سوم ابتدایی درس پنجم صفحه32 محمد آهنگرداودی 24 2:11 نگارش سوم ابتدایی درس پنجم صفحه33 محمد آهنگرداودی 25 1:48 نگارش سوم ابتدایی درس پنجم صفحه34 محمد آهنگرداودی 26 2:10 نگارش سوم ابتدایی درس پنجم صفحه35 محمد آهنگرداودی 27 1:51 نگارش سوم ابتدایی درس پنجم صفحه36 محمد آهنگرداودی 28 1:20 نگارش سوم ابتدایی درس ششم صفحه37 محمد آهنگرداودی 29 1:55 نگارش سوم ابتدایی درس ششم صفحه38 محمد آهنگرداودی 30 3:10 نگارش سوم ابتدایی درس ششم صفحه39 محمد آهنگرداودی 31 2:41 نگارش سوم ابتدایی درس ششم صفحه40 محمد آهنگرداودی 32 1:45 نگارش سوم ابتدایی درس ششم صفحه41 محمد آهنگرداودی ویدیوهای مشابه پخش خودکار 10:47 هدیه های آسمان چهارم ابتدایی تمرین های درس سوم محمد آهنگرداودی 1.2 هزار بازدید 3 روز پیش 6:35 علوم سوم ابتدایی درس دوم خوراکی ها ( قسمت اول) Bei a va d313 1.4 هزار بازدید 4 روز پیش 1:06 نمونه تدریس درس علوم پایه سوم ابتدایی حرف آخر 267 بازدید 5 روز پیش 9:40 علوم دوم ابتدایی حرف آخر حرف آخر 502 بازدید 1 روز پیش 10:18 علوم اول ابتدایی حرف آخر حرف آخر 1.4 هزار بازدید 2 روز پیش 12:49 علوم سوم ابتدایی- درس اول - زنگ علوم - فندق مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم 6.3 هزار بازدید 4 روز پیش 5:01 درس زنگ ورزش روخوانی کلاس سوم ابتدایی معلمانه 360 بازدید 6 روز پیش 2:32 نگارش سوم ابتدایی درس اول صفحه 8 و9 پریچهر غفاری 362 بازدید 4 روز پیش 2:26 نگارش سوم ابتدایی صفحه ۱۱ پریچهر غفاری 1.9 هزار بازدید 3 روز پیش 15:20 فیلم فندق - درس دوم علوم ششم ابتدایی -کاغذ تدریس دروس پایه ی ششم(فاخره کریمی) 177 بازدید 5 روز پیش

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = { id: '25803300', uid: 'TL8K ', i le: 'حل کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 16 و صفحه 17 و صفحه 18 درس دوم', use ame: ' oshd eam', use id: '6431857', visi _c : '19.9 هزار', se de _ ame: ' oshd eam', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /25803300-4929__1687.jpg', du a io : '6:28', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '15 مهر 1399', li k: '/v/TL8K /%D8%AD%D9%84_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_16_%D9%88_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_17', cha elId: '6431857', cha elUse ame: ' oshd eam', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: ' oshd eam' }; va ex Video = { id: '38452218', uid: 'f3smk', i le: 'تدریس لوحه شماره ۷ صفحه ۸ کتاب نگارش اول ابتدایی', use ame: 'Ma yamava i11', use id: '11946455', visi _c : '2 هزار', se de _ ame: 'کلاس اولی ها', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38452218-4168__4565.jpg', du a io : '1:34', sda e: '3 روز پیش', da e_exac : '18 مهر 1400', li k: '/v/f3smk/%D8%AD%D9%84_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_16_%D9%88_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_17', cha elId: '11946455', cha elUse ame: 'Ma yamava i11', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'کلاس اولی ها', }; 1:34 ویدیو بعدی تدریس لوحه شماره ۷ صفحه ۸ کتاب نگارش اول ابتدایی از کانال کلاس اولی ها نرو بعدی 1:10 تدریس لوحه شماره ۹ صفحه ۱۰ کتاب نگارش اول ابتدایی از کانال کلاس اولی ها 8:03 درس اول: آفریدگار زیبایی/ صفحه ۱۳/ قسمت نگارش/ نگارش چهارم ابتدایی از کانال محمدرضا حسونی زاده/آموزگار پایه چهارم 2:26 نگارش سوم ابتدایی صفحه ۱۱ از کانال پریچهر غفاری 3:20 تدریس لوحه دوازده کتاب نگارش کلاس اول دبستان از کانال ouzbaha i_ eache _aval 1:25 آموزش لوحه یازده کتاب نگارش کلاس اول دبستان از کانال ouzbaha i_ eache _aval 1:41 تدریس صفحه ۱۳ کتاب ریاضی اول ابتدایی از کانال کلاس اولی ها 10:32 درس اول: آفریدگار زیبایی/ درک متن/ صفحه ۱۲/ نگارش چهارم ابتدایی از کانال محمدرضا حسونی زاده/آموزگار پایه چهارم 11:29 کاردرکلاس صفحه ۱۳ کتاب ریاضی ششم ابتدایی از کانال فرشته گداری 2:32 نگارش سوم ابتدایی درس اول صفحه 8 و9 از کانال پریچهر غفاری fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} oshd eam دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25803250-1858-b.jpg"," esumeUID":"RdUC5","du a io ":427,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =427&ca ego ies=educa io al&use id=6431857& cha el=6431857&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u062d\u0644 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0646\u06af\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0635\u0641\u062d\u0647 13 \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 14 \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 15 \u062f\u0631\u0633 \u062f\u0648\u0645&keywo ds= \u0635\u0641\u062d\u0647 13 \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 14 \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 15 &keywo ds= \u0631\u0634\u062f\u062a\u06cc\u0645 &keywo ds= \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06cc &keywo ds= \u062d\u0628\u06cc\u0628\u06cc&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =427&ca ego ies=educa io al&use id=6431857& cha el=6431857&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u062d\u0644 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0646\u06af\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0635\u0641\u062d\u0647 13 \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 14 \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 15 \u062f\u0631\u0633 \u062f\u0648\u0645&keywo ds= \u0635\u0641\u062d\u0647 13 \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 14 \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 15 &keywo ds= \u0631\u0634\u062f\u062a\u06cc\u0645 &keywo ds= \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06cc &keywo ds= \u062d\u0628\u06cc\u0628\u06cc&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=6431857&cha el_use ame= oshd eam&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u062d\u0644 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0646\u06af\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0635\u0641\u062d\u0647 13 \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 14 \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 15 \u062f\u0631\u0633 \u062f\u0648\u0645&keywo ds= \u0635\u0641\u062d\u0647 13 \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 14 \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 15 &keywo ds= \u0631\u0634\u062f\u062a\u06cc\u0645 &keywo ds= \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06cc &keywo ds= \u062d\u0628\u06cc\u0628\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/RdUC5\/f\/RdUC5.m3u8?k=e6f6c"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e40e30859a6a76f3b348141f11c261fe25803250-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlYTBlOWEzYWJiN2Y3Njk3MjIzNDIwZWM5ZmE1MDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.P VfxXdSIjdG0HhmDsdgSuid4BI2BfYRBQQ7 7-uaJ0"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e40e30859a6a76f3b348141f11c261fe25803250-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlYTBlOWEzYWJiN2Y3Njk3MjIzNDIwZWM5ZmE1MDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.P VfxXdSIjdG0HhmDsdgSuid4BI2BfYRBQQ7 7-uaJ0"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e40e30859a6a76f3b348141f11c261fe25803250-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlYTBlOWEzYWJiN2Y3Njk3MjIzNDIwZWM5ZmE1MDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.P VfxXdSIjdG0HhmDsdgSuid4BI2BfYRBQQ7 7-uaJ0"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e40e30859a6a76f3b348141f11c261fe25803250-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlYTBlOWEzYWJiN2Y3Njk3MjIzNDIwZWM5ZmE1MDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.P VfxXdSIjdG0HhmDsdgSuid4BI2BfYRBQQ7 7-uaJ0"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e40e30859a6a76f3b348141f11c261fe25803250-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlYTBlOWEzYWJiN2Y3Njk3MjIzNDIwZWM5ZmE1MDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.P VfxXdSIjdG0HhmDsdgSuid4BI2BfYRBQQ7 7-uaJ0"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e40e30859a6a76f3b348141f11c261fe25803250-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlYTBlOWEzYWJiN2Y3Njk3MjIzNDIwZWM5ZmE1MDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.P VfxXdSIjdG0HhmDsdgSuid4BI2BfYRBQQ7 7-uaJ0"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25803250_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=205053, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e40e30859a6a76f3b348141f11c261fe25803250-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlYTBlOWEzYWJiN2Y3Njk3MjIzNDIwZWM5ZmE1MDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.P VfxXdSIjdG0HhmDsdgSuid4BI2BfYRBQQ7 7-uaJ0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=76459, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e40e30859a6a76f3b348141f11c261fe25803250-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlYTBlOWEzYWJiN2Y3Njk3MjIzNDIwZWM5ZmE1MDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.P VfxXdSIjdG0HhmDsdgSuid4BI2BfYRBQQ7 7-uaJ0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=99839, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e40e30859a6a76f3b348141f11c261fe25803250-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlYTBlOWEzYWJiN2Y3Njk3MjIzNDIwZWM5ZmE1MDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.P VfxXdSIjdG0HhmDsdgSuid4BI2BfYRBQQ7 7-uaJ0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=261906, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e40e30859a6a76f3b348141f11c261fe25803250-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlYTBlOWEzYWJiN2Y3Njk3MjIzNDIwZWM5ZmE1MDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.P VfxXdSIjdG0HhmDsdgSuid4BI2BfYRBQQ7 7-uaJ0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=441747, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e40e30859a6a76f3b348141f11c261fe25803250-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlYTBlOWEzYWJiN2Y3Njk3MjIzNDIwZWM5ZmE1MDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.P VfxXdSIjdG0HhmDsdgSuid4BI2BfYRBQQ7 7-uaJ0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=649286, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e40e30859a6a76f3b348141f11c261fe25803250-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlYTBlOWEzYWJiN2Y3Njk3MjIzNDIwZWM5ZmE1MDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNjIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.P VfxXdSIjdG0HhmDsdgSuid4BI2BfYRBQQ7 7-uaJ0"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _952839", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); حل کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 13 و صفحه 14 و صفحه 15 درس دوم 11,718 oshd eam 10.1 هزار دنبال‌ کننده 11,718 بازدید 154 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن حل کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 13 و صفحه 14 و صفحه 15 درس دوم - طراح و مجری : سرکارخانم حبیبی گروه آموزشی پیش دبستان و دبستان و دبیرستان رشد معاون آموزشی : آقای مهندس امین امی - 09122084924 فرم ثبت نام دانش آموزان و معلمین در مدرسه مجازی رشدتیم : h ps://fo mafza .com/fo m/fe vi 1 سال پیش آموزشی # حل کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 13 و صفحه 14 و صفحه 15 درس دوم # صفحه 13 و صفحه 14 و صفحه 15 # رشدتیم # امین امی # حبیبی # habibi # omiن omi oshd eam 10.1 هزار دنبال کننده دنبال کردن نگارش سوم ابتدایی oshd eam 24/3 ذخیره لیست پخش 1 6:15 حل کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 8 و صفحه 9 درس اول محله ما oshd eam 2 3:28 حل کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 10 و صفحه 11 درس اول محله ما oshd eam 7:07 حل کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 13 و صفحه 14 و صفحه 15 درس دوم oshd eam 4 6:28 حل کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 16 و صفحه 17 و صفحه 18 درس دوم oshd eam 5 3:47 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 20 و صفحه 21 oshd eam 6 5:46 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 19 oshd eam 7 3:56 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 18 oshd eam 8 7:26 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 28 و صفحه 29 oshd eam 9 3:54 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 30 و 31 oshd eam 10 6:12 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 25 و صفحه 26 oshd eam 11 6:17 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 27 و صفحه 28 oshd eam 12 3:53 درسنامه درس چهارم آموزش علائم نگارشی کتاب نگارش سوم ابتدایی oshd eam 13 5:18 درسنامه درس هفتم کارنیک و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 42 و 43 oshd eam 14 2:59 درسنامه درس هفتم کارنیک و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 44 و 45 oshd eam 15 6:30 درسنامه درس ششم فداکاران و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 39 و 40 oshd eam 16 3:01 درسنامه درس ششم فداکاران و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 37 و صفحه 38 oshd eam 17 5:12 درسنامه درس پنجم بلدرچین و برزگر و حل تمرینات کتاب فارسی سوم ابتدایی oshd eam 18 2:57 درسنامه علائم نگارشی درس چهارم بخش 2 و حل نمونه سوالات کتاب نگارش سوم ابتدایی oshd eam 19 4:49 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 48 و 49 پیراهن بهشتی در هشتم oshd eam 20 4:51 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 50 و 51 پیراهن بهشتی در هشتم oshd eam 21 6:29 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 54 و 55 پیراهن بهشتی در هشتم oshd eam 22 26:14 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 65 و 66 oshd eam 23 26:14 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 67 و 68 oshd eam 24 26:14 درسنامه و حل تمرینات کتاب نگارش سوم ابتدایی صفحه 70 oshd eam ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:34 تدریس لوحه شماره ۷ صفحه ۸ کتاب نگارش اول ابتدایی کلاس اولی ها 2 هزار بازدید 3 روز پیش 1:10 تدریس لوحه شماره ۹ صفحه ۱۰ کتاب نگارش اول ابتدایی کلاس اولی ها 4.5 هزار بازدید 3 روز پیش 8:03 درس اول: آفریدگار زیبایی/ صفحه ۱۳/ قسمت نگارش/ نگارش چهارم ابتدایی محمدرضا حسونی زاده/آموزگار پایه چهارم 456 بازدید 2 روز پیش 2:26 نگارش سوم ابتدایی صفحه ۱۱ پریچهر غفاری 1.9 هزار بازدید 3 روز پیش 3:20 تدریس لوحه دوازده کتاب نگارش کلاس اول دبستان ouzbaha i_ eache _aval 1.8 هزار بازدید 2 روز پیش 1:25 آموزش لوحه یازده کتاب نگارش کلاس اول دبستان ouzbaha i_ eache _aval 557 بازدید 2 روز پیش 1:41 تدریس صفحه ۱۳ کتاب ریاضی اول ابتدایی کلاس اولی ها 2.3 هزار بازدید 3 روز پیش 10:32 درس اول: آفریدگار زیبایی/ درک متن/ صفحه ۱۲/ نگارش چهارم ابتدایی محمدرضا حسونی زاده/آموزگار پایه چهارم 15.2 هزار بازدید 3 روز پیش 11:29 کاردرکلاس صفحه ۱۳ کتاب ریاضی ششم ابتدایی فرشته گداری 2.1 هزار بازدید 3 روز پیش 2:32 نگارش سوم ابتدایی درس اول صفحه 8 و9 پریچهر غفاری 362 بازدید 4 روز پیش

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب