دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۵

نگارش دوم دبستان صفحه 21

7- نگارش درس دوم صفحه 21

ببینید

نگارش دوم دبستان صفحه 21

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38948345', uid: ' 8kos', i le: 'تفریح و سرگرمی ::بازگشت به مدرسه و ترفند های شوخی با دوستان 123 GO Like', use ame: 'Maghla eh_TV', use id: '1427627', visi _c : '11.5 هزار', se de _ ame: '✔️ ترفند ، طنز ، مغلطه تی وی ✔️', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38948345-7862__7289.jpg', du a io : '8:42', sda e: '22 ساعت پیش', da e_exac : '04 آبان 1400', li k: '/v/ 8kos', cha elId: '1427627', cha elUse ame: 'Maghla eh_TV', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '✔️ ترفند ، طنز ، مغلطه تی وی ✔️', }; 8:42 ویدیو بعدی تفریح و سرگرمی ::بازگشت به مدرسه و ترفند های شوخی با دوستان 123 GO Like از کانال ✔️ ترفند ، طنز ، مغلطه تی وی ✔️ نرو بعدی 4:38 تدریس لوحه ۲۱ نگارش فارسی کلاس اول دبستان تدریس لوحه ۲۱ نگارش از کانال کلاس اول وحیده شنبدی 4:20 تدریس لوحه ۲۲ نگارش فارسی کلاس اول دبستان تدریس لوحه ۲۲ نگارش از کانال کلاس اول وحیده شنبدی 18:14 نگارش ششم ابتدایی / درس دوم (پنجره ه های شناخت) _ مدرس : رضاداداشی آسیابر از کانال پایه ششم ابتدایی (رضا داداشی آسیابر) 7:03 نگارش پنجم دبستان صفحه 19 از کانال da sbeda s22 2:15 آموزش لوحه بیست کتاب نگارش کلاس اول دبستان از کانال ouzbaha i_ eache _aval 13:03 نگارش کلاس سوم دبستان - درس ۴ آواز گنجشک صفحه ۲۵-۲۶-۲۷ از کانال آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 10:27 تدریس صفحه ی ۲۲ و ۲۳ نگارش پایه دوم دبستان از کانال Mazha y 2:23 تدریس لوحه شماره ۱۸ صفحه ۱۹ کتاب نگارش اول ابتدایی از کانال کلاس اولی ها 11:06 نگارش کلاس چهارم دبستان - درس ۲ کوچ پرستوها صفحه ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ از کانال آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} تیم طراحی دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/26547511-8225-b.jpg"," esumeUID":"2Gcof","du a io ":153,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=6524313&cha el_use ame=bi ya _i &p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0645\u062f\u0631\u0633\u0647","vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=6524313&cha el_use ame=bi ya _i &p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0645\u062f\u0631\u0633\u0647","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/2Gcof\/f\/2Gcof.m3u8?k=ec87d"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb25.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c62688e29fa1d54d5432ac0edb2cb46d26547511-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImU0YjNkMzQyOTk1MzA0MDhkZTZmMTIwYTEyNDQ2NDQyIiwiZXhwIjoxNjM1MzQwODE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.82FM9TTcVNPd-qUSlaAKAYb8isBKxbXCvmk9K3whim4"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb25.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c62688e29fa1d54d5432ac0edb2cb46d26547511-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImU0YjNkMzQyOTk1MzA0MDhkZTZmMTIwYTEyNDQ2NDQyIiwiZXhwIjoxNjM1MzQwODE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.82FM9TTcVNPd-qUSlaAKAYb8isBKxbXCvmk9K3whim4"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb25.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c62688e29fa1d54d5432ac0edb2cb46d26547511-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImU0YjNkMzQyOTk1MzA0MDhkZTZmMTIwYTEyNDQ2NDQyIiwiZXhwIjoxNjM1MzQwODE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.82FM9TTcVNPd-qUSlaAKAYb8isBKxbXCvmk9K3whim4"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb25.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c62688e29fa1d54d5432ac0edb2cb46d26547511-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImU0YjNkMzQyOTk1MzA0MDhkZTZmMTIwYTEyNDQ2NDQyIiwiZXhwIjoxNjM1MzQwODE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.82FM9TTcVNPd-qUSlaAKAYb8isBKxbXCvmk9K3whim4"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb25.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c62688e29fa1d54d5432ac0edb2cb46d26547511-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImU0YjNkMzQyOTk1MzA0MDhkZTZmMTIwYTEyNDQ2NDQyIiwiZXhwIjoxNjM1MzQwODE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.82FM9TTcVNPd-qUSlaAKAYb8isBKxbXCvmk9K3whim4"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/26547511_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=228292, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb25.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c62688e29fa1d54d5432ac0edb2cb46d26547511-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImU0YjNkMzQyOTk1MzA0MDhkZTZmMTIwYTEyNDQ2NDQyIiwiZXhwIjoxNjM1MzQwODE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.82FM9TTcVNPd-qUSlaAKAYb8isBKxbXCvmk9K3whim4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=167543, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb25.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c62688e29fa1d54d5432ac0edb2cb46d26547511-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImU0YjNkMzQyOTk1MzA0MDhkZTZmMTIwYTEyNDQ2NDQyIiwiZXhwIjoxNjM1MzQwODE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.82FM9TTcVNPd-qUSlaAKAYb8isBKxbXCvmk9K3whim4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=195456, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb25.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c62688e29fa1d54d5432ac0edb2cb46d26547511-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImU0YjNkMzQyOTk1MzA0MDhkZTZmMTIwYTEyNDQ2NDQyIiwiZXhwIjoxNjM1MzQwODE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.82FM9TTcVNPd-qUSlaAKAYb8isBKxbXCvmk9K3whim4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=277369, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb25.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c62688e29fa1d54d5432ac0edb2cb46d26547511-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImU0YjNkMzQyOTk1MzA0MDhkZTZmMTIwYTEyNDQ2NDQyIiwiZXhwIjoxNjM1MzQwODE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.82FM9TTcVNPd-qUSlaAKAYb8isBKxbXCvmk9K3whim4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=389766, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/aspb25.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c62688e29fa1d54d5432ac0edb2cb46d26547511-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImU0YjNkMzQyOTk1MzA0MDhkZTZmMTIwYTEyNDQ2NDQyIiwiZXhwIjoxNjM1MzQwODE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.82FM9TTcVNPd-qUSlaAKAYb8isBKxbXCvmk9K3whim4"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _610667", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); 7- نگارش درس دوم صفحه 21 17,481 تیم طراحی 26 دنبال‌ کننده 17,481 بازدید 176 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 11 ماه پیش آموزشی # کلاس # درس # مدرسه تیم طراحی 26 دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 8:42 تفریح و سرگرمی ::بازگشت به مدرسه و ترفند های شوخی با دوستان 123 GO Like ✔️ ترفند ، طنز ، مغلطه تی وی ✔️ 11.5 هزار بازدید 22 ساعت پیش 4:38 تدریس لوحه ۲۱ نگارش فارسی کلاس اول دبستان تدریس لوحه ۲۱ نگارش کلاس اول وحیده شنبدی 2.3 هزار بازدید 4 روز پیش 4:20 تدریس لوحه ۲۲ نگارش فارسی کلاس اول دبستان تدریس لوحه ۲۲ نگارش کلاس اول وحیده شنبدی 442 بازدید 4 روز پیش 18:14 نگارش ششم ابتدایی / درس دوم (پنجره ه های شناخت) _ مدرس : رضاداداشی آسیابر پایه ششم ابتدایی (رضا داداشی آسیابر) 1.1 هزار بازدید 4 روز پیش 7:03 نگارش پنجم دبستان صفحه 19 da sbeda s22 299 بازدید 1 روز پیش 2:15 آموزش لوحه بیست کتاب نگارش کلاس اول دبستان ouzbaha i_ eache _aval 122 بازدید 4 روز پیش 13:03 نگارش کلاس سوم دبستان - درس ۴ آواز گنجشک صفحه ۲۵-۲۶-۲۷ آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 1.6 هزار بازدید 3 روز پیش 10:27 تدریس صفحه ی ۲۲ و ۲۳ نگارش پایه دوم دبستان Mazha y 136 بازدید 6 روز پیش 2:23 تدریس لوحه شماره ۱۸ صفحه ۱۹ کتاب نگارش اول ابتدایی کلاس اولی ها 2.1 هزار بازدید 5 روز پیش 11:06 نگارش کلاس چهارم دبستان - درس ۲ کوچ پرستوها صفحه ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 487 بازدید 4 روز پیش

پاسخ سوالات نگارش درس 2 مسجد محله ی ما و جواب پرسش های صفحه 20 – 21 – 22 – 23 و 24 درس دوم نگارش دوم را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز کوشای علم آماده کرده ایم.جواب صفحه ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ درس اول نگارش دوم ابتداییجواب صفحه ۲۰ نگارش درس مسجد محله‌ ما کلاس دوم۱- با توجه به نوشته‌ی زیر، سه خط اول را از روی متن درس، با خط زیبا و خوانا بنویس. مردم محله‌ی بسیار خوشحال بودند. کار بنایی مسجد، تازه تمام شده بود. مردم می خواستند برای اولین بار نماز را به جماعت در این مسجد بخوانند. مسجد چراغانی شده بود. حوض مسجد پر از آب بود. مهدی با پدرش و مادرش، گلدان های پر گلی را که آورده بودند، کنار حوض قرار دادند.۲- درس را بخوان و کلمه هایی که یکی از نشانه های زیر را دارند، بنویس.حـ ح : محله – خوش حال – حوض – حرف.جـ ج :مسجد – جماعت – خارج – جالب – آنجا – جان. ۳- جمله های زیر را کامل کن.به کسی که ادب داشته باشد، با …. با ادب …. می گوییم.به کسی که سواد داشته باشد، با …. با سواد …. می گوییم.۴- جمله بنویس.حوض :‌ ماهی های قرمز در حوض مسجد شنا می کردند. پیش نماز : نماز جماعت را به همراه پیش نماز در نمازخانه خواندیم.جواب صفحه ۲۱ نگارش کلاس دوم ابتدایی۱- با توجه به نوشته‌ی زیر سه خط بعدی را از روی درس، با خط زیبا و خوانا بنویس.بعد از نماز امام جماعت از همه‌ی کسانی که در ساختن مسجد کمک و همکاری کرده بودند، تشکر کرد و گفت :«مسجد، خانه‌ی خداست. وقتی برای خواندن نماز به مسجد می آییم، از حال یکدیگر با خبر می شویم و با هم فکری می توانیم کارهای خوب و بزرگ انجام بدهیم.»۲- کلمه هایی که نشانه های «ایـ یـ ی» را دارند، از درس پیدا کن و بنویس. بنایی – می خواستند – اولین – این – چراغانی – گلی – شیرینی – می دادند – کسانی – همکاری – وقتی – می آییم – یکدیگر – می شویم – هم فکری – می توانیم – بدهیم – هنگامی – مهدی – می شدند – پیش نماز – همیشه – می کردم – نمی دانستم – نقاشی – عکاسی – خوبی – نیز – می خواهد – یکی و لبخندی.۳- معنی کلمه های زیر را بنویس.با دقت : یعنی کسی که دقت دارد. با ادب : یعنی کسی که ادب دارد.با نظم : یعنی کسی که نظم دارد.۴- درباره‌ی کتاب خوانی و مطالعه، دو خط بنویس و کلمه های «باسواد»، «کتاب» و «بخوانم» را در نوشته ات به کار ببر.من دوست دارم در آینده دکتر شوم برای همین باید همیشه کتاب بخوانم تا وقتی که دکتر شدم با سواد باشم و بتوانم مریض ها را خیلی خوب و سریع درمان کنم.پاسخ سوالات صفحه ۲۲ نگارش درس مسجد محله ما کلاس دوم۱- با توجه به نوشته‌ی زیر سه خط بعدی را از روی درس، با خط خوش و خوانا بنویس.هنگامی که مهدی با پدر و مادرش از مسجد خارج می شدند، مهدی رو به مادرش کرد و گفت :«من با دقت به حرف های پیش نماز گوش دادم. سخنان او جالب بود. من همیشه فکر می کردم، مردم برای نماز خواندن به مسجد می آیند؛ نمی دانستم که مسجد محله‌ی ما کلاس های آموزش قرآن، نقاشی، رایانه و عکاسی دارد.»۲- درس را بخوان و کلمه هایی که نشانه های زیر را دارند، بنویس.عـ ـعـ ـع ع : جماعت، بعد، عکاسی.هـ ـهـ ـه ه : هم، همه، همکاری، هم فکری، بدهیم، هنگامی، مهدی، همیشه، می خواهد.۳- درس را بخوان و ترکیب هایی مانند «شیرینی و شربت» را از درس پیدا کن و بنویس.پدر و مادرش – کمک و همکاریمادر و پدر – خوب و بزرگ – رایانه و عکاسیهمچنین بخوانید : جواب صفحه ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ نگارش دوم۴- راستی، اگر کفش هایت بال داشتند، چه اتفاقی می اتفاد؟ این اتفاق را در سه سطر بنویس.می توانستم در هوا پرواز کنم و صبح ها زودتر به مدرسه بروم، در هوا شادی و بازی می کردم، می توانستم با پرنده ها دوست بشوم و در هوا با هم بازی های زیادی انجام بدیم.جواب سوال های صفحه ۲۳ نگارش مسجد محله ما دوم۱- با توجه به نوشته‌ی زیر شش خط بعدی را از روی درس، با خط خوش بنویس.مسجد محله‌ی ما کلاس های آموزش قرآن، نقاشی، رایانه و عکاسی دارد. در آنجا کتابخانه‌ی خوبی نیز برای کودکان وجود دارد. مادر جان! من هم دلم می خواهد در یکی از این کلاس ها شرکت کنم و از کتابخانه‌ی آنجا استفاده کنم.۲- با توجه به درس، جاهای خالی را پر کن.مردم محله‌ی ما بسیار خوشحال بودند. کار بنایی مسجد تازه تمام شده بود. مردم می خواستند برای اولین بار نماز را به جماعت بخوانند. مسجد چراغانی شده بود. حوض مسجد پر از آب بود.۳- مانند نمونه، کلمات را دسته بندی کن.خودکار – خوش حال – می خواست – گروهیدوباره – خواهش – خواندن – گوش – بگویید۴- با کلمه های «همکاری، کنار حوض، گلدان» جمله ای زیبا بنویس.گلدان های خالی کنار حوض خانه ما خیلی وقت بود که بدون استفاده در آنجا افتاده بود و از آن استفاده ای نمی شد، یک روز من و برادرم تصمیم گرفتیم با همکاری هم گل هایی زیبایی در آن بکاریم تا حیاط خانه مان را کمی قشنگ تر کنیم.جواب نگارش صفحه ۲۴ کلاس دوم ابتدایی۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و خوش و زیبا بنویس.ای خدای مهربان کمکم کن که همیشه به یاد تو باشم.۲- جدول را کامل کن.۱- به تخت خواب هم می گویند.۲- از شیر به دست می آید.۳- خمیری که در تنور پخته می شود.۴- میوه تابستانی با رنگ های سفید و قرمز.۵- حیوانی که زوزه می کشد.۶- نوعی شیرینی.۷- وسیله ای جنگی که منفجر می شود.۸- با فریاد می آید.۹- یاری و همکلاسی.۱۰- از آتش بلند می شود.✅ به پایان پاسخ سوالات صفحه ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ درس دوم نگارش دوم که مربوط به بخش مسجد محله‌ی ما بود رسیدیم، برای دیدن جواب بقیه صفحه ها کافیه شماره آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید. همچنین اگر نظری دارید آن را از قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید. تگ هاآموزش و پرورش / Educa io پایه دوم ابتدایی / Eleme a y Seco d G ade

اشتراک گذاری فیسبوک توئیتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام

آخرین مطالب