دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۵

نعمت های بهشت نتیجه چیست پایه هشتم

نعمت‌های بهشتی نتیجه چیست؟

نعمت های بهشت نتیجه چیست پایه هشتم

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

نعمت های بهشتی نتیجه چیست دینی هشتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.سوالات وپاسخ های درس هشتمدرس هشتم:شادی بی پایان1-عذاب های جهنم را چه کسی به وجود آورده است؟توضیح دهید؟پاسخ:این عذاب ها همان کارهای زشتی است که دوزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستاده اند.هریک از این زشتی ها به صورت عذابی دردناک در می آیدوبه نزد صاحبش باز می گردد؛مثلاًکسی که دردنیا همیشه بازبانش دیگران را آزار می دهد،درجهنم همواره درمحاصره مارها وعقرب های گزنده ای قراردارد که خودش آنها را به وجود آورده است.2-وقتی گناهکاران اشتباهات خودرا به گردن شیطان می اندازند،اوچه پاسخی به آنها می دهد؟پاسخ:خداوند به شما وعده های راست داد ومن وعده های دروغ .شما خودتان وعده های راست خداوند را کنارگذاشتید ووسوسه های دروغ مرا باور کردید.پس به جای سرزنش من،خودتان را سرزنش کنید.3-آیا نعمت ها وپاداش های همه بهشتیان مانند یکدیگر است؟چرا؟پاسخ:خیر-نعمت های بهشت به دست خود بهشتیان به بهشت فرستاده می شود.آنها با اعمال صالحی که دردنیا انجام می دهند،این نعمت ها رابرای زندگی خود دربهشت ذخیره کی کنند.خداوند مهربان هم که تلاش آنها را می بیند،برای قدردانی از آنها پاداششان را ده ها وگاهی صدها برابر می کند وچنین هدایای ارزشمندی رادر بهشت به آنان می بخشد.در حقیقت نعمت های بهشت،نتیجه اعمال نیک انسان ها دردنیا ولطف وبخشش فراوان خداوند به آنها در آخرت است.4-وضعیت نیکوکاران دربهشت را بیان مایید؟پاسخ:نیکوکاران دربهشت به دیدار یکدیگر رفته وبا پیامبران،امامان ونیکوکاران هم نشینند.آنهابالباس های حریربرروی تخت های زبیای که برای استراحت آنها دربهشت قراردارد،درکنارهم نشسته وبامهربانی بایکدیگر گفت وگو می کنند.5-چه چیزی شیرینی نعمت های بهشتی را برای بهشتیان بیشتر می کند؟پاسخ:اینکه هیچ گاه نعمت های بی پایان خداوند از آنها گرفته نخواهد شدوآنان همان گونه که خودشان آرزو دارند،تا ابد دربهشت خواهند ماند.6-خداوند درباره وسعت نعمت های بهشت چه می فرماید؟پاسخ:خداونددرآیه35 سوره ق می فرماید:درآنجا هرچه بخواهند برایشان{فراهم}است والبته{آنچه}نزد ماست بیشتر{ازخواسته های آنها} است.7-این همه پاداش بهشتی دربرابر چیست؟پاسخ:اذکار (سُبحانَ الله وَالحَمدُ للهِ ولا اِلهَ الا الله وَالله اَکبَر)انسان واعمال خوب انسان8-وضعیت گناهکاران درجهنم رابیان نمایید؟پاسخ:آتش ازهرسو زبانه می کشد.ستمکاران مغرور مانندهیزم،آتش می گیرند ومی سوزند.اینجا زندان آنها جهنم است!فریادهای گوشخراش جهنمیان وصدای مهیب آتش،ازفاصله های دور،هردلی رااز ترس می لرزاند.ستمگرانی که دردنیا مومنان راآزار می دادند،اینجا با صورت های سیاه وزشت در میان آتش به دنبال آب وغذا می گردند. اما نه آبی هست ونه غذایی.9-جهنم سرنوشت کیست؟پاسخ:سرنوشت کسانی است که به خداوفرستادگانش ایمان نداشتند وروز قیامت را انکار می کردند.ستمکارانی که مردم رااذیت می کردند واز هیچ گناهی روی نمی گرداندند.10-همین که کسی وارد جهنم می شود،دیگران با..............و..............به استقبال او می روند.پاسخ:ناسزا-نفرین11-جهنمیان با نگاه به فرصت های از دست رفته چه می گویند؟منبع مطلب : mfa90.blogfa.comمدیر محترم سایت mfa90.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.درس سوم پیام های آسمانی پایه هشتمدرس سوم پیام های آسمانی پایه هشتمهمه چیز در دست توست1 – بهشت را در چند سطر توصیف کنید .«سرزمینی به وسعت تمام آسمانها و زمین، پوشیده از باغهای بزرگ و قصرهای باشکوه و زیبا.رودهایی از شیر و عسل و آب زلال که به جای سنگریزه و خاک در آنها دانه های مروارید غلتاناست»« اینجا از بیماری، ترس، اندوه و خستگی خبری نیست. خدمتکاران مؤدب و زیبا در کمال احترام از شما با غذاهای لذیذ و نوشیدنی های بهشتی پذیرایی میکنند. اینجا هر میوهای که شما بخواهید وجود دارد. همین که در دلتان قصد می کنید میوهای رابخورید، آن درخت شاخه هایش را پایین میآورد و میوه هایش را دسترس شما قرار میدهد.»« نیکوکاران در بهشت به دیدار یکدیگر رفته و با پیامبران، امامان و نیکوکاران همنشین اند. آنهابا لباسهای حریر بر روی تختهای زیبایی در کنار هم نشسته و با مهربانی با یکدیگر گفت وگو میکنند.»2 – چه چیز شیرینی نعمتهای بیشمار خداوند به نیکوکاران را برایشان بیشتر میکند ؟این که هیچ گاه نعمتهای بی پایان خداوند از آنها گرفته نخواهد شد و آنان همانگونه که خودشان آرزو دارند، تا ابد در بهشت خواهند ماند.3 – در ........بهشت .......... از بیماری، ترس، اندوه و خستگی خبری نیست.4 - نیکوکاران در بهشت با چه کسانی همنشین اند ؟  الف : پیامبران           ب : امامان                      ج : نیکوکاران                  د : هر سه مورد5 -  خداوند مهربان درباره وسعت نعمت های بهشت چه میفرماید؟در آنجا هر چه بخواهند برایشان [فراهم] است و البته [آنچه] نزد ماست بیشتر [از خواسته های آنها]است.6 – قصر های بهشت چگونه ساخته می شوند ؟ سخن پیامبر را بنویسید .در بهشت فرشتگانی را دیدم که با خشت هایی از طلا و نقره قصری می ساختند. آنها گاهی دست از کار می کشیدند و بعد از مدتی دوباره شروع به ساختن میکردند.از آنان پرسیدم: چرا ناگهان دست از کار میکشید؟گفتند: وقتی مصالح ساختمانی ماتمام میشود،دیگر نمیتوانیم کار کنیم. پس منتظر میشویم تا دوباره برای ما مصالحی بفرستند. پرسیدم: مصالح کار شما چیست؟گفتند:هنگامی که مؤمنی در دنیا می ّ گوید: «سبحان اللٰه و الحمد ّ للٰه و لا اله الا اللّٰه و اللّٰه اکبر» این کلمات او در این جهان تبدیل به خشت های طلا و نقره میشود و ما برای او با این خشت ها قصرمیسازیم و هرگاه گفتن این کلمات را قطع کند، مصالح ما نیز تمام میشود.7 - نعمت های بهشت، نتیجه چیست ؟در حقیقت نعمت های بهشت، نتیجه اعمال نیک انسان ها در دنیا و لطف و بخشش فراوان خداوند به آنها در آخرت است.8 – جهنم را در چند سطر توصیف کنید .«آتش از هر سو زبانه میکشد. ستمکاران مغرور مانند هیزم، آتش میگیرند و میسوزند. اینجازندان آنهاست، جهنم. فریادهای گوشخراش جهنمیان و صدای مهیب آتش، از فاصله های دور، هر دلی را از ترس میلرزاند. ستمگرانی که در دنیا مؤمنان را آزار میدادند، اینجا با صورتهای سیاه و زشت در میان آتش به دنبال آب و غذا میگردند؛ اما نه آبی هست و نه غذایی»9 – عذاب های جهنم نشانه چیست ؟ مثال بزنید .این عذابها همان کارهای زشتی است که دوزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستادند.هریک از این زشتیها به صورت عذابی دردناک درمی آید و به نزد صاحبش بازمیگردد؛ مثلاً کسیکه در دنیا همیشه با زبانش دیگران را آزار می  دهد، در جهنم همواره در محاصره مارها و عقربهای گزنده ای قرار دارد که خودش آنها را به وجود آورده است10 - جهنّم را نیز خود جهنمیان با .....اعمال .......خود به وجود آورده اند.11- پاسخ گروهی از جهنمیان به گروهی دیگر که در دنیا با یکدیگر دوست بودند و میگویند: شما در دنیا ما را گمراه کردید، پس بایدعذاب ما را هم به دوش بکشید چیست ؟ آنها میگویند: ما که شما را مجبور نکرده بودیم. شما خودتان به دنبال ما می آمدید. ما عذاب خودمان را هم نمیتوانیم تحمل کنیم.12- وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند، او چه پاسخی به آنها میدهد؟شیطان میگوید: «خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ. شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور کردید. پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید»13 - جهنّمیان که به فرصتهای از دست رفته فکر میکنند و با حسرت و پشیمانی چه میگویند؟«ای کاش، در دنیا با فلان شخص دوست نمیشدیم. ای کاش، اصلاً مشتی خاک بودیم و امروز چنین حالی نداشتیم. ای کاش، ایمان داشتیم و عمل صالحی انجام میدادیم ....»14 - در قرآن کریم میخوانیم:عدهای در روز قیامت میگویند: «اگر ما به پندهای پیامبران عمل میکردیم یا به نتیجۀکارهای خودمان می اندیشیدیم، اکنون در جهنم نبودیم.»به نظر شما این افراد از کدامیک از نعمتهایی که داشته اند به درستی استفاده نکرده اند؟از نعمت وجود پیامبران و نعمت عقل15- آیا نعمتها و پاداش های همه بهشتیان مانند یکدیگر است؟ چرا؟خیر مانند یکدیگر نیست زیرا نعمت های بهشت، نتیجه اعمال نیک انسان ها در دنیا می باشد و اعمال انسان ها متفاوت است .منبع مطلب : di isha ia ie.blogfa.comمدیر محترم سایت di isha ia ie.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.جواب کاربران در نظرات پایین سایتمهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟ بله خیر

نرگس 10 ماه قبل  0  مهربانی و بخشش فراوان خداوند است پاسخ

مهدی 12 ماه قبل  1  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن. پاسخ

ارسال پاسخ

2 پاسخ ادمین

آخرین مطالب