دسته‌بندی‌ها

میترسم بگیری گرگه رو گازش

گوش کنید

میترسم بگیری گرگه رو گازش

دانلود اهنگ میترسم بگیری گرگه رو گازش را از سایت هاب گرام دریافت کنید.دانلود آهنگ جدید کچی بیتز بهزاد لیتو و پوبون به نام ووآه آهنگساز : Wei d، مهدی، Keyes، سامان بیتس / ترانه سرا : خشایار SR، بهزاد لیتو و پوبونآلبوم اتصالیمتن آهنگ ووآه از کچی بیتز بهزاد لیتو و پوبونECHMEDIA[اینترو]دستت رو بده، لپات شه سریع چه سرخباتلا رو زدیم، ما همون شبی که صبح شدبالاتر، بالاتر آآ، سفینه طورباهاتم باهاتم دوست دارم من عینِ صبح[کورس]لبات عجب لبیه Woahچشم هات هم عصبیه ، اوه(سر تو رَد دادم)ندیدم هیشکی رو شبیه تودلم ریخت واست من همه یِ عمر[ورس یک – خشایار اس آر]دریاجه یخ زده بود ، خوابیدم بغلِ بویه قلب کشیدم دورتخیلی هم مسخره بوداومدی رفتی بالا از سر و کولاعصابم که خُرد بود من سر پولهر چی هم میگفتم نکن ول نمیکردیبیاد لبخند رو، لیوانا بغلمونهنوز هست اثرشوناز همه دور، بودیم ما کردم بهت زوراتاقم اتاق ماستتختمم تو تووشی هرشبمونهر وقت هم شکستم دلتونیوردی بیبی اصلاً به روم[کورس]لبات عجب لبیه Woahچشم هات هم عصبیه ، اوهندیدم هیشکی رو شبیه تودلم ریخت واست من همه یِ عمر[ورس دو – بهزاد لیتو]اضافه کاری من زیاد کردمزدم جلو روت صد بار با این و اون تیکتهش فهمیدم که دنیامم بدون توهست برام خیلی کوچیکمنتظر بودم من اسمتو ببینمدوباره بازم خب روی گوشیمبگو پس چرا اون هودی که من بهت دادموجدیداً نمیپوشیدوستات همه ازم متنفرننمیخوام باشی نه تو طرف منتو میدونی که از تهِ دلمدیوونتم میگی بهتره برمقلبم توو دستته نشکونش لافبازم بیا بشو هم خونه باهامتو بدون هنوز به*ای کاش نیاد کسی بگیره جامونه[کورس]لبات عجب لبیه Woahچشم هات هم عصبیه ، اوه(سر تو رَد دادم)ندیدم هیشکی رو شبیه تودلم ریخت واست من همه یِ عمر[ورس سه – پوبون و لیتو]انگار همه حس ها رو دارمصدا کن در گوش اسممو بازمتو رو که دیدم رفت اکسمو یادمبهم بگو میکنی عشقمو باوربا دستات میکنی دکمه هامو بازشمیترسم بگیری گرگه رو گازشمیکشی داف های دورم رو با چشممیکنم لب های غنچت رو ماچشقرارم فردا شب YYZLXرسیدیم مکزیکو بیبی بهم بده تکستدستم توو موهات اَ بدنت برستا خود صبح اینجا موزیکام پلیهبهم میگه سکسی گنگسترم لوکیآرومم بغلت تو چیرفیقام میمونن تورنتو روکیبه هیتر ها بگو که جوکی[کورس]لبات عجب لبیه Woahچشم هات هم عصبیه ، اوه(سر تو رَد دادم)ندیدم هیشکی رو شبیه تودلم ریخت واست من همه یِ عمرECHMEDIAمتن آهنگ ووآه از کچی بیتز بهزاد لیتو و پوبون* روی آهنگ متن اضافه شده است (متن افزوده )منبع مطلب : echmedia.i مدیر محترم سایت echmedia.i لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128دانلود آهنگ بهزاد لیتو ووآه | اهنگ Behzad Lei o Woah - موزیک فوری دانلود آهنگ جدید بهزاد لیتو به نام ووآهDow load New Music Behzad Lei o – Woahدانلود آهنگ بهزاد لیتو ووآهمتن موزیک[به همراه کچی بیتز و پوبون] دستت رو بده، لپات شه سریع چه سرخ باتلا رو زدیم، ما همون شبی که صبح شد بالاتر، بالاتر آآ، سفینه طور باهاتم باهاتم دوست دارم من عینِ صبح لبات عجب لبیه Woah چشم هات هم عصبیه ، اوه سر تو رَد دادم ندیدم هیشکی رو شبیه تو دلم ریخت واست من همه یِ عمر دریاجه یخ زده بود ، خوابیدم بغلِ بو یه قلب کشیدم دورت خیلی هم مسخره بود اومدی رفتی بالا از سر و کول اعصابم که خُرد بود من سر پول هر چی هم میگفتم نکن ول نمیکردی بیاد لبخند رو، لیوانا بغلمون هنوز هست اثرشون از همه دور، بودیم ما کردم بهت زور اتاقم اتاق ماست تختمم تو تووشی هرشبمون هر وقت هم شکستم دلتو نیوردی بیبی اصلاً به روم لبات عجب لبیه Woah چشم هات هم عصبیه ، اوه ندیدم هیشکی رو شبیه تو دلم ریخت واست من همه یِ عمر اضافه کاری من زیاد کردم زدم جلو روت صد بار با این و اون تیک تهش فهمیدم که دنیامم بدون تو هست برام خیلی کوچیک منتظر بودم من اسمتو ببینم دوباره بازم خب روی گوشیم بگو پس چرا اون هودی که من بهت دادمو جدیداً نمیپوشی دوستات همه ازم متنفرن نمیخوام باشی نه تو طرف من تو میدونی که از تهِ دلم دیوونتم میگی بهتره برم قلبم توو دستته نشکونش لاف بازم بیا بشو هم خونه باهام تو بدون هنوز به… ای کاش نیاد کسی بگیره جامو نه لبات عجب لبیه Woah چشم هات هم عصبیه ، اوه سر تو رَد دادم ندیدم هیشکی رو شبیه تو دلم ریخت واست من همه یِ عمر انگار همه حس ها رو دارم صدا کن در گوش اسممو بازم تو رو که دیدم رفت اکسمو یادم بهم بگو میکنی عشقمو باور با دستات میکنی دکمه هامو بازش میترسم بگیری گرگه رو گازش میکشی داف های دورم رو با چشم میکنم لب های غنچت رو ماچش قرارم فردا شب YYZLX رسیدیم مکزیکو بیبی بهم بده تکست دستم توو موهات اَ بدنت برس تا خود صبح اینجا موزیکام پلیه بهم میگه سکسی گنگسترم لوکی آرومم بغلت تو چی رفیقام میمونن تورنتو روکی به هیتر ها بگو که جوکی لبات عجب لبیه Woah چشم هات هم عصبیه ، اوه سر تو رَد دادم ندیدم هیشکی رو شبیه تو دلم ریخت واست من همه یِ عمرمنبع مطلب : www.musicfoo i.i مدیر محترم سایت www.musicfoo i.i لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.دانلود آهنگ با کیفیت اصلیدانلود آهنگ با کیفیت 128دانلود آهنگ ایرانی و خارجی با لینک مستقیم دانلود آهنگ ووآه از بهزاد لیتو با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰Dow load Woah By Behzad Lei oمنبع مطلب : pokmusic.i مدیر محترم سایت pokmusic.i لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.دانلود آهنگ با کیفیت ۳۲۰دانلود آهنگ با کیفیت ۱۲۸جواب کاربران در نظرات پایین سایتمهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟ بله خیر

ناشناس 3 ماه قبل  0  تویتوا پاسخ

ارسال پاسخ

1 پاسخ ادمین

So g Sea chT y a o he sea chWoahby Ca chybea zo E esali (2020)متن آهنگ «وُه» از کچی بیتز، بهزاد لیتو و پوبون[مقدمه: کچی بیتز]دستتو بدهلپات چه سریع چه سرخ (باتلا رو زدیم)ما همون شبی که صبح شد (بالاتر بالاتر)سفینه تو (باهاتم باهتم)دوس دارم من این حسو[همخوان: کچی بیتز]لبات عجب لبیه، وُهچشاتم عصبیه اوهندیدم هیشکیو شبیه تودلم ریخت واست من یهو[قسمت ۱: کچی بیتز]سریع چه یخ زده بودخوابیدم بقلت بویه قلب کشیدم دورتخیلی هم مسخره بوداومدی رفتی بالااز سر و کولاعصابم که خرد بود من سر پولهرچیم میگفتم نکن ول نمیکردی بیاد لبخنده روملیوانم بقلمونهنوز هست اثرشوناز همه دوربودیم ما [؟]اتاقم اتاق ماستختمم تو توشیهر شبمونهروقت شکستم دلتو نیووردی‌ بیبی اصن به روم[همخوان]لبات عجب لبیه، وُهچشاتم عصبیه اوهندیدم هیشکیو شبیه تودلم ریخت واست من یهو[قسمت ۲: بهزاد لیتو]اضافه کاری من زیاد کردمزدم جلو روت صدبار با این و اون تیکتهش فهمیدم که دنیا من بدون توهست برام خیلی کوچیکمنتظر بودم من اسمتو ببینمدوباره بازم خب روی ‌گوشیمبگو پس چرا اون هودیه که من بت دادمو جدیداً نمیپوشیدوستات همه ازم متنفرننمیخوان باشی نه تو طرف منتو میدونی که از ته دلمدیوونتم، میگی‌ بهتره برمقلبم تو دستته، نشکونش لاوبازم بیا بشو همخونه بامتو بدون هنو به گامای کاش نیاد کسی بگیره جامو[همخوان]من دیوونتم (لبات عجب لبیه وُه)من سر تو رد دادم (چشاتم عصبیه اوه)ندیدم هیشکیو شبیه تو (سر تو رد دادم، سر تو رد دادم)دلم ریخت واست من یهو[قسمت ۳: پوبون]انگار همه‌ی حسا رو دارمصدا کن در گوش اسممو بازمتورو که دیدم رفت اکسمو یادمبم بگو میکنی عشقمو باوربا دستات میکنی دکممو بازشمیترسم بگیری گرگه رو گازشمیکشی دافای دورمو با چشممیکنم لبای غنچتو ماچشقرارم فردا شبYYZ LAXرسیدی مکزیکو بیبی بم بده تکستدستم تو موهات، از بدنت برسهتا خود صبح اینجا موزیکام پلی‌عهبم میگه سکسی گنگسترم لوکیآرومم بقل تو چیرفیقام دیوونن، تورنتو روکیمبه هیترا بگو که جوکین[همخوان]دیوونتم (لبات عجب لبیه وُه)من سر تو رد دادم (چشاتم عصبیه اوه)سر تو رد دادمندیدم هیشکیو شبیه تو (سر تو رد دادم، سر تو رد دادم)دلم ریخت واست من یهوSo g Comme s O Woah by Ca chybea zMus have JavaSc ip e abled o comme .

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب