دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
من زاده ی پاییزم

من زاده ی پاییزم

من دختر پاییزم | متن و عکس من دختر پاییزی ام | admi سپتامبر 20, 2020 خبرهای هنری نظری بدهید 69,971 بازدید عکس نوشته من دختر پاییزم + دلنوشته من دختر پاییزم در ادامه مجموعه ای از متن و عکس درباره دختر پاییزی ، دلنوشته های دختر پاییزی ، متن و عکس نوشته من دختر پاییزم ، عکس پروفایل مندختر پاییزی ام را مشاهده می کنید . پاییز نام دیگر من است… من دختر پاییزم،ازهمان هایی که از اغوش پاییز هنوز که هنوز است پایین نیامده اند! من دختر پاییزم،نه سبزم و نه سفید،من از نسل رنگ های گرمم،از نارنجی و قهوه ای و … این را مادرم زمانی به من گفت که یکروز بیشتر نداشتم ! من دختر پاییزم از همان هایی که ارام و قرار ندارند،از همان هایی که کارشان تنها دویدن است! برگ ها خواهران من اند،ما همه مثل همیم کنجکاو و همیشه در تکاپو!اما خواهرانم هرروزه به مرگ دردناکی دچار می شوند،له می شوند و خرد…و موسیقی زیبایی در طبیعت جاری می سازند خش خش…موسیقیِ زیباییست،داستانِ رسیدن را روایت می کنند و مادرم با این موسیقی حکومت می کند اخر مادرم پاییز پادشاهِ زمان هاست…حکومتش با دیگر حکومت ها فرق می کند…ساز و اوازش سکوت است و صدای خش خشِ فرزندانش…مادرم بی رحم نیست فداکارست..اصلا بخاطر همین است که شده پادشاه… یادم می اید روزی یکی از خواهرانم برگ می گفت خش خش صدایِ رسیدن است و مرگ در راه رسیدن بسی شیرین است…ما سرمایه های مادرم پاییز هستیم از او اموخته ایم باید اوج گرفت ان قدرها که به وزنی مطلق برسی و ان وقت بیافتی در دامان روزگار…ان وقت روزگار می داند با تو چه کند… من دختر پاییزم از همان هایی که زود دچار می شوند،دچار که می دانی یعنی چه،دچار یعنی عاشق…اری زود دلباخته می شوند و زود اشک می ریزند…اشک شاید جزء جدایی ناپذیر وجودم باشد…. من دختر پاییزم…دختر زیبایی ها….دختری پررنگ تر از نارنجی جیغ برگ ها گاهی…. مادرم پاییز خونگرم است ان قدرها که می توانی در اغوشش بنشینی و سهراب بخوانی،فال حافظ بگیری و شعرهای فریدون را زمزمه کنی…ان وقت او یک بغل برگ های رنگارنگ مهمانت می کند…. پاییز فصل روزهای زیباست از ان روزهایی که روی بوم نقاشی بهترین می شوند… عکس نوشته من زاده ی پاییزم / من دختر پاییزم دختر شعر دختر موسیقی / عکس نوشته من دختر پاییزم  [مـَــن] دخــتر پـاییـــزم از جِــنس آتـــش صِــداے رعـدوبَـرق و بـاران لـالــایے مـَـن بـودہ [مَـن] در سـرما پـا گرفتــم اَما قَلــ❤ــــبم گـرم و ســوزان اَست طالعــم مـتاثر از بـزرگـترین ســیارہ ے راـہ شــیرے عاشــق قُــدرتم ،پـس قُــدرتمــندم اَهـل ریـا نیــستم ، زبــان تــیزم گُـواـہ ایـن ماجــراست [مَــن] تنهـا دختــر ڪـَـمان بــہ دســتم پـَـس مــرا بـازے نــدہ ڪــہ بــے گُــمان خــواهے بــاخـتـــــــ عکس نوشته متولد پاییزم / دختر پاییزم از نسل مهر/ عکس نوشته دختر پاییزم    من دختر پاییزم….از نسل آذر…. از جنس آتش… صدای رعدوبرق و باران لالایی من بوده… من در سرما پا گرفتم اما قلبم گرم و سوزان است..طالعم متاثر از بزرگترین سیاره ی راه شیریست… عاشق قدرتم , پس قدرتمندم اهل ریا نیستم , زبان تیزم گواه این ماجراست..من تنها دختر کمان به دستم..پس مرا بازی نده..که بی گمان خواهی باخـت دختر پاییزم از نسل آبان / پروفایل پاییز / پروفایل متولد پاییزم  مـــن دخـــتـــری از تـــبار پـــاییـــزم بـــا احـــساســـاتی پاییـــزی دخـــتری کـــه چشـــمـــانـــش زیـــاد ابـــری و بـــارانـــی میـــشود دختــری کــه مثـل پـایــیز جــانـش را میـــدهـــد بـــرای کــسی کـه بـهــارش باشــد هرچـــند مـــاننـــد بـــهـــار پـــاییـــز را زود از یـــاد ببـــرد! و دل این دختـــر ماننـــد بـــرگ هـــای پایـــیزی نـــازک اســـت و زود میشـــکند آری! مـــن دخـــتر پـــاییـــزم! متولد پاییز که باشی / پروفایل پاییزی دخترانه / متن من زاده پاییزم   پروفایل پاییز / متن درباره دختر پاییزی / عکس پروفایل پاییز  دختر پاییز که باشی شاید زودتر عاشق شویبا اینکه سخت دل می بندی !و شاید سخت تر از قبل رها کنیهر آنچه که تو را اسیر کرده . دختر پاییز که باشی مهربان تر می شوی به یمن دلدادگی ،به پاس برگ ریزان های بی وقفه . دختر پاییز که باشی کافیست ، که عشق محصورت کند در تنهایی،درهذیانهای نفس گیر!!!درهذیانهای نفس گیر!!!درهذیانهای نفس گیر!!! دختر پاییز که باشی می میری با سر سنگینی های عمدی ،می میری با نگاههای سرد،می میری ساده تر از همه !!! من دختر پاییزم از تبار مهر / پروفایل پاییزی جدید /متن دختر پاییزی من دختر پاییزکه باشی باران برایت مقدس است، و تو می دانی دختر پاییزی را باران افسون می کند بی بهانه دیوانه اش می کند عکس پروفایل پاییزی دخترانه/ عکس پروفایل پاییزی دخترانه شیک  دختر پاییز که باشی ساده عاشق می شوی ،ساده می میری ،و ساده تر از همه ، جنون میهمان همیشگی عقلانیت توست .دختر پاییز که باشی زودرنج می شوی ، زودتر می شکنی .دختر پاییز که باشی دل، به جان گرفتن از بهار نمی بندی ومی دانی سرشت پاییز آمیخته با جهنم است ،جهنمی که انعکاس نیستی هاست .دختر پاییز که باشی شیطان می شوی به معنای وسوسه !و عاشق می شوی به معنای شیرین و فرهاد!!!دختر پاییزکه باشی ریز ریز می خندی به مردم ، به حجم سرشار از عقلانیت های زمخت !به گم شدن معنی باران ، در روزهای گره خورده به هوس های ناتمامشان …دختر پاییزی که باشی یاد می گیری وقتی بغض داری،وقتی اشک می ریزی،وقتی که به تنهایی با دنیا روبرو می شوی،منتظر هیچ دستی نباشی، چرا که همه رهگذرند!!! دختر پاییز که باشی یاد می گیری که آهسته عبور کنی،تا صدای گام های خسته ات را نشنوی،یاد می گیری در خود باقی بمانی،تا از این سکوت سرگیجه بگیری و حرمت حسابهای عمرت را جریجه دار نکنی!  پروفایل پاییز و تنهایی / دلنوشته پاییزی جدید/ متن من دختر پاییزی من دختر پاییزم…. دختر پاییز که باشی، همان دیوانه ای می شوی که هیچگاه عوض نمی شود!همانی می شوی که آنقدر به یک آهنگ گوش می دهی تا از ترانه و ریتم آهنگش متنفر شوی…همانی می شوی که همه فکر می کنند سخت است، اما با هر تلنگری می شکنی…همانی که تکیه گاه خوبی است، اما هیچگاه برایش تکیه گاهی نیست…هیچگاه! همانی که کلی حرف دارد، اما….کلمه ندارد…هم او که لحظه های سکوتش، پرهیاهوترین لحظات زندگیش است…. دختر پاییز که باشی یک اشتباه را چند بار تکرار می کنی، چون به قلب آدم ها می نگری… ساده می گویم … دختر پاییز که باشی همه ی آدم ها برایت غریبه اند .دخترپاییز که باشی بودنت می شود من دختر پاییز یعنی من !همان که می شناسید ، یک جنون زده ی مهربان …  دلنوشته من دختر پاییزم/ متن دختر پاییزی من  دختر پاییزم… دختر واقعی پاییز… دختر فصل شاعر ها …نقاش ها…و مهربانی ها… پاییز  مادرمن است ..باورش سخت است؟؟… خودت بنگر…به من به پاییز…. به دختری که مانند پاییز.. نقاش ..شاعر.. ومهربان و زیباست….. بار دیگر میگویم پاییز مادر من است پاییزی که آفتابش با فصل های دیگر متفاوت است…… متن من دختر پاییزم از نسل مهر/ عکس من دختر پاییزی ام آتش کنار آتشمی سوختند و می سوختو دختران پاییزبا گیسوان رنگیندر جامه های آتشمی سوختند و می سوختآن تاج های رنگین-بر روی گیسهاشانآتش کنار آتشو باد نغمه می خواندرقصی میانه باغبا باد و آتش و دود-رقص لطیف آتشبا دختران پاییزو دود می خرامیدبر روی دستهاشان- باران مگر بباردکز دختران این باغخاکستری گذارد. … گردآوری: حیاط خلوت ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ⇐ کلیک کنید: مشاهده مطالب جدید و داغ امروز ⇒ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ برای دیدن منبع این مطلب اینجا کلیک کنید by [au ho _ ame] اگر متن و یا تصاویری در این صفحه به اشتباه درج شده در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) اعلام کنید تا اصلاح و یا حذف شود یا به مدیر سایت پیام بدهید. آیدی مدیر در تلگرام @ obo _pos .... اشتراک گذاری فیس بوک توییتر Li kedI Pi e es

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب