دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در شنبه ۱۴۰۰/۸/۱

معنی گفت در این معرکه یکتا منم

در این قسمت برای شما  معنی شعر درس اول فارسی دهم  با عنوان چشمه و سنگ رو قرار دادیم ! این شعر رو حتما باید با تمامی آرایه هاش خوب خوب خوب یادبگیرید تا بتونید تو امتحانات و پرسش های معلم ها ...

معنی گفت در این معرکه یکتا منم

معنی شعر و کلمات درس اول فارسی دهم + توضیح آرایه ها و جواب قلمرو ها (چشمه و سنگ) ۱۳

تاریخ انتشار : ۲۲ ‎شهریور ‎۱۳۹۹

   در این قسمت برای شما معنی شعر درس اول فارسی دهم با عنوان چشمه و سنگ رو قرار دادیم ! این شعر رو حتما باید با تمامی آرایه هاش خوب خوب خوب یادبگیرید تا بتونید تو امتحانات و پرسش های معلم ها و تست ها ازش بر بیاید ! همچنین از معلما خواهش میکنیم از شعر رو به صورت کامل و جامع ! به بروبَچز درس بدن تا خوب یادبگیرن. خب وقت رو تلف نکنیم و بریم سراغ معنی شعر درس اول فارسی دهم چشمه و سنگ ! درسنامه آموزشی فارسی دهم درس 1: چشمه و سنگ با پاسخ   گشت یکی چشمه ز سنگی جدا     غلغله زن ، چهره نما ، تیز پا معنی بیت 1 (قلمرو فکری) : چشمه ای پرخروش و مغرور و شتابان از زیر سنگ به جریان افتاد. قلمرو ادبی :چهره نما :کنایه از عبور کردن با غرور و تفاخر قلمرو زبانی : چهره نما : خود نما گه به دهان بر زده کف چون صدف     گاه چو تیری که رود بر هدف معنی بیت 2 : گاهی کفی چون صدف سفید بر دهن گرفته و گاهی چون تیر بسوی هدف سریع می رفت. قلمرو ادبی :کف بر دهان زدن :کنایه از سفیدی تیر برهدف : کنایه از سریع و مستقیم رفتن چون صدف : تشبیه جناس : صدف و هدف تناسب : دهان و کف گفت : درین معرکه یکتا منم    تاج سر گلبن و صحرا منم معنی بیت 3 : چشمه گفت: من در این معرکه یکتا و یگانه هستم و مایه ی افتخار گلبن و صحرا می باشم. قلمرو ادبی :تاج سر بودن : کنایه از مایه ی افتخار تاج و سر / گلبن و صحرا : تناسب سر گلبن و صحرا : تشخیص گلبن مجاز از : باغ قلمرو زبانی: معرکه : میدان گلبن : بوته گل چون بدوم ، سبزه در آغوش من     بوسه زند بر سر و بر دوش من معنی بیت 4 : وقتی تند و تیز حرکت می‌کنم (جاری می‌شوم)، سبزه در آغوش من (سبزۀ قرارگرفته برکناره‌های جوی آب) سر و تنم را غرق بوسه می‌کند. معنی واژگان: بِدَوَم:  در اینجا:  با سرعت جاری شوم.»  آرایه ها: چشمه: تشخیص و استعاره / سبزه : تشخیص و استعاره / مراعات نظیر: آغوش ، سر، دوش / سر و دوش : مجاز از تمام وجود چشمه / بوسه زدن : کنایه از سپاسگزاری کردن چون بگشایم ز سر مو ، شکن     ماه ببیند رخ خود را به من معنی بیت 5 : اگر موج نداشته باشم و آرام باشم ماه رخ خود را در من می بیند. قلمرو ادبی :شکن : استعاره از موج مو : استعاره از آب چشمه (دانش آموزان هنوز استعاره نیاموخته اند . پس گفتن آن ضروری نیست ) مصراع اول :کنایه از آرام شدن مو و شکن :تناسب بیت دارای تشخیص و تشبیه پنهان است. قلمرو زبانی : شکن : تاب و پیچش مو قطره ی باران ، که در افتد به خاک     زو بدمد بس کوهر تابناکدر بر من ره چو به پایان برد     از خجلی سر به گریبان برد معنی بیت 6 و 7: وقتی قطره ی باران روی زمین می افتد گل‌ها و گیاهان زیادی را می رویاند اما وقتی در دامن من (چشمه) می افتد خجالت زده و محو می‌شود. قلمرو ادبی: خاک: مجاز   گوهر : مجاز (مجاز در درس نهم مطرح می شود پس آموزش آن در این درس ضرورتی ندارد ) ره به پایان بردن و سر به گریبان بردن : کنایه در و بر:جناس سرقطره :تشخیص بیت شش تلمیح به باور عامیانه : تبدیل قطره به در ابر ، زمن حامل سرمایه شد     باغ ،‌ز من صاحب پیرایه شد معنی بیت 8 : وقتی قطره ی باران روی زمین می افتد گل‌ها و گیاهان زیادی را می رویاند اما وقتی در دامن من (چشمه) می افتد خجالت زده و محو می‌شود. قلمرو ادبی معنی شعر درس اول فارسی دهم : خاک:مجاز گوهر : مجاز (مجاز در درس نهم مطرح می شود پس آموزش آن در این درس ضرورتی ندارد ) ره به پایان بردن و سر به گریبان بردن : کنایه در و بر:جناس سرقطره :تشخیص بیت شش تلمیح به باور عامیانه : تبدیل قطره به در گل ، به همه رنگ و برازندگی     می کند از پرتو من زندگی معنی بیت 9 : زندگی گل با همه ی رنگارنگی و زیبایی از وجود منست. قلمرو ادبی : نغمه ی حروف: گ زندگی گل :تشخیص پرتوی من :تشبیه پنهان از پرتو کسی زیستن : کنایه از نیازمند او بود در بن این پرده ی نیلوفری     کیست کند با چو منی همسری ؟ معنی بیت 10 : زندگی گل با همه ی رنگارنگی و زیبایی از وجود منست. قلمرو ادبی : نغمه ی حروف: گ زندگی گل :تشخیص پرتوی من :تشبیه پنهان از پرتو کسی زیستن : کنایه از نیازمند او بود زین نمط آن مست شده از غرور     رفت و ز مبدا چو کمی گشت دوردید یکی بحر خروشنده ای     سهمگنی ، نادره جوشنده ای معنی بیت 11 و 12 : بدین‌گونه آن مست شده از غرور (چشمه) رفت و وقتی کمی از سرچشمه خود دور شد، دریای خروشنده ،ترسناک و جوشنده‌ای دید. ?نعره بر آورده ، فلک کرده کر  دیده سیه کرده ،‌شده زهره در قلمرو فکری :از صدای خروش دریا گوش فلک کر شده و بسیار ترسناک بود و مایه ی تعجب شده بود. قلمرو ادبی : نعره ی دریا :تشخیص در و کر: جناس دیده سیه کردن: کنایه از خشمگین شدن یا متحیر شدن زهره پاره شدن : کنایه از ترسیدن راست به مانند یکی زلزله     داده تنش بر تن ساحل یله معنی بیت 13 : دریای هولناک درست مانند زلزله‌ای بود که خود را در آغوش ساحل رها می‌کرد. قلمرو ادبی : مانند زلزله : تشبیه تن ساحل و دریا : تشخیص یله : تکیه (در این بیت) چشمه ی کوچک چو به آنجا رسید     وان همه هنگامه ی دریا بدیدخواست کزان ورطه قدم درکشد     خویشتن از حادثه برتر کشد معنی بیت 14 و 15 : چشمۀ کوچک هنگامی که به آنجا رسید و آن غوغا و فریاد دریا را دید.  خواست تا خود را از آن مهلکه و حادثه نجات دهد. قلمرو ادبی :نغمه ی حروف : ه دیدن و قدم درکشیدن برای چشمه: تشخیص قدم در کشیدن : کنایه از عقب نشینی قلمرو زبانی : ورطه : گرداب ،مهلکه لیک چنان خیره و خاموش ماند     کز همه شیرین سخنی گوش ماند معنی بیت 16 : اما آنچنان ساکت و متعجب شد که با وجود همۀ شیرین سخنی‌ها فقط گوش کرد و چیزی نگفت. قلمرو ادبی : آرایه: تشخیص - کنایه (گوش ماندن کنایه از خاموش شدن) - حس‌آمیزی (شیرین سخنی) گوش ماند: کنایه از سکوت شیرین سخنی: حسامیزی گوش و سخن: تناسب گوش مجاز از : شنیدن   کــارگـاه مـتن پژوهـــی قلمرو زبانی (صفحهٔ 14 کتاب درسی)  2- معنای واژه‌های مشخّص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید. در بُنِ این پردۀ نیلوفری   کیست کند با چو منی همسری؟ واژه «همسری» در گذشته به معنای «برابری» بوده اما امروزه به معنای «زوج» (شوهر یا زن) است. راست به مانند یکی زلزله  داده تنش بر تن ساحل، یَله واژه «راست» نیز در گذشته به معنای «درست» بوده اما کاربرد امروزی آن در معنای «مستقیم» و«خط راست» است. 3- بیت زیر را براساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتّب کنید و نام اجزای آن را مشخّص نمایید. گشت یکی چشمه ز سنگی جدا غُلغله زن، چهره نما، تیز پا یکی چشمه، (نهاد) غلغله زن (قید) و چهره‌ نما و تیز پا ز سنگی جدا (مسند) گشت. (فعل اسنادی) 4- در بیت پانزدهم، کدام گروه اسمی، در جایگاه مفعول قرار دارد؟آن همه هنگامۀ دریا   قلمرو ادبی (صفحهٔ 14 کتاب درسی)   1- هر یک از بیت‌های زیر را از نظر آرایه‌های ادبی بررسی کنید. چون بگشایم ز سر مو، شِکَن ماه ببیند رخ خود را به من تشخیص (ماه ببیند) - مراعات‌نظیر (مو، رخ، سر) - تناسب (مو و شکن) گه به دهان، بر زده کف چون صدف گاه چو تیری که رود بر هدف تشبیه (در هر دو مصراع) - تشخیص (دهان چشمه) - کنایه (تیر بر هدف رفتن کنایه از مستقیم و با سرعت) - جناس ناهمسان (صدف و هدف) - تناسب (تیر و هدف) 2- با توجّه به شعر نیما، «چشمه نماد» چه کسانی است؟ انسان‌های مغرور و خودبین 3- آمیختن دو یا چند حس، در کلام را «حس آمیزی» می‌گویند؛ مانند: «از صدای سـخن عشـق ندیدم خوشـتر» ؛ به جای «شـنیدن سخن» ، «دیدن سخن» آمده است.* نمونه‌ای کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید.شیرین سخنی (به دلیل آمیختگی دو حس چشایی و شنیداری) شاعر به جای شنیدن سخن از چشیدن سخن استفاده کرده است. ۴- هر واژه، یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ ه معنای اصلی واژه، معنای حقیقی و به معنای غیر اصلی آن، معنای مجازی می‌گویند. کلمه‌ای که در معنای غیر حقیقی به کار رفته باشد، «مجاز» نامیده می‌شود مثال: پشت دیوار آنچه گویی، هوش دار تا نباشد در پسِ دیوار، گوش سعدی  همان طور که می دانید، «گوش» اندام شنوایی است و در این معنا، «حقیقت» است و نمی‌تواند در پسِ دیوار بیاید؛ شاعر در بیت اوّل، به مفهوم مجازی «گوش ،»یعنی؛ «انسانِ سخن چین» تأکید دارد. اکنون به بیت دوم توجّه نمایید. «سرو»، در لغت، نام گونه‌ای درخت است، ولی شاعر، آن را در معنای دیگری به کاربرده است ،یعنی؛ «سرو» در اینجا، «مَجاز» است. در شعر این درس دو نمونه مَجاز بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.   قلمرو فکری (صفحهٔ 15 کتاب درسی) 1- پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوهٔ تفّکر «چشمه» ایجاد شد؟ به کوچکی و حقارت خود پی برد و از غرور و خودبینی دست برداشت و محو عظمت و بزرگی دریا شد. 2- معنای بیت زیر را به نثر روان بنویسید. نعره بر آورده، فلک کرده کر دیده سیه کرده، شده زَهره در دریایی که خروشش گوش همه را کر کرده بود، چشمان ترسناک و هراس انگیز داشت. 3- سرودۀ زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید. یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم؟ گر او هست حقّا که من نیستم چو خود را به چشم حقارت بدید صدف در کنارش به جان پرورید بلندی از آن یافت کو پست شد در نیستی کوفت تا هست شد تأکید هر دو سروده بر فروتنی و تواضع و نیز پرهیز از غرور و خودبینی است. چشمه‌ای که در شعر نیما مغرور و متکبر  است و همه کس را به چشم حقارت می‌بیند با دیدن عظمت دریا سکوت اختیار می‌کند اما قطره باران در شعر سعدی متواضع و فروتن است و این تواضع سبب می‌شود که او با ارزش شود. 4- دوست دارید جای کدام یک از شخصیت‌های شعر نیما (چشمه، دریا) باشید؟ برای انتخاب خود دلیل بیاورید.   خلاصۀ دانش‌ها گنج حکمتدانشـمندی در بیابـان بـه چوپانی رسـید و به او گفـت: چـرا بـه جـای تحصیـل علـم، چوپانی می‌کنـی؟ چوپـان در جـواب گفـت: آنچـه خلاصـۀ دانش‌هاست، یاد گرفته‌ام. دانشمند گفت: خلاصۀ دانش‌ها چیست؟ چوپان گفت: پنج چیز است:ـ تا راست، تمام نشده، دروغ نگویم.ـ تا مال حلال تمام نشده، حرام نخورم.ـ تـا از عیـب و گنـاه خود، پاک نگردم، عیب مردم نگویم.ـ تا روزی خدا تمام نشـده، به در خانۀ دیگری نروم.ـ تا قدم به بهشـت نگذاشتهام، از هوای نفس و شـیطان غافل نباشـم.دانشمند گفـت: حقـّا کـه تمام علم را دریافتـه‌ای. هرکس ایـن پنج خصلت را داشته باشد، از آب حقیقت علم و حکمت، سـیراب شده است.(داستان‌های صاحبدلان، به کوشش محمدی اشتهاردی)   نویسنده: احمدرضا مرادی   Fa si23.blog.i

احمدرضا مرادی ۹۴۹۸۰ بازدید ۷۸۸۸۰ نظر

معنی ترجمه شعر چشمه درس اول صفحه 13 و 14 فارسی دهم دسته بندی: مطالب درسی, مطالب سایت 12,458 بازدیدصفحه ۱۳ و ۱۴ کتاب فارسی پایه دهم معنی ترجمه شعر چشمه درس اول از سایت نکس لود دریافت کنید.متن شعر چشمه درس اول فارسی دهم1) گشت یکی چشمه ز سنگی جدا غلغله زن، چهره نما، تیز پا2) گه به دهان بر زده کف چون صدف گاه چو تیری که رود بر هدف3) گفت : درین معرکه یکتا منم تاج سر گلبن و صحرا منم4) چون بدوم، سبزه در آغوش من بوسه زند بر سر و بر دوش من5) چون بگشایم ز سر مو، شکن ماه ببیند رخ خود را به من6) قطره ی باران، که در افتد به خاک زو بدمد بس کوهر تابناک7) در بر من ره چو به پایان برد از خجلی سر به گریبان برد8) ابر، زمن حامل سرمایه شد باغ، ز من صاحب پیرایه شد9) گل، به همه رنگ و برازندگی می کند از پرتو من زندگی10) در بن این پرده ی نیلوفری کیست کند با چو منی همسری ؟11) زین نمط آن مست شده از غرور رفت و ز مبدا چو کمی گشت دور12) دید یکی بحر خروشنده ای سهمگنی، نادره جوشنده ای13) نعره بر آورده، فلک کرده کر دیده سیه کرده، شده زهره در14) راست به مانند یکی زلزله داده تنش بر تن ساحل یله15) چشمه ی کوچک چو به آنجا رسید وان همه هنگامه ی دریا بدید16) خواست کزان ورطه قدم درکشد خویشتن از حادثه برتر کشد17) لیک چنان خیره و خاموش ماند کز همه شیرین سخنی گوش ماندترجمه شعر چشمه کتاب فارسی دهم1) یک چشمه آب از کنار آبی جریان یافت در حالی که صدای جریان تند آب کاملا بلند بود و توجّه بینندگان را جلب می کرد.2) جایی بخاطر جریان مخصوص آب روی آن کف ایجاد می شد و گاهی با سرعت بسیار زیاد به سوی هدف جریان داشت.3) چشمه با خود گفت : تنها من هستم که صحرا و دشت را آبیاری میکنم و در واقع من موجب شکوه صحرا و گلها هستم.4) هنگامی که در صحرا جریان دارم سبزه ها را در آغوش می گیرم و سبزه ها برای سپاس گذاری بر سر و دوشم بوسه می زنند.5) هنگامی که امواج من ساکت می شود و پایان می یابد، صاف و زلال می شوم طوری که چهره ی ماه به خوبی در من منعکس می شود.6) زمانی که قطه های باران به زمین می بارد موجب رشد وپیدایش سبزه ها و گل های زیبا می شود.7) زمانی که قطه های باران به من همراه می شوند از احساس کوچکی خود نسبت به من شرمنده می شوند.8) ابرها از آب های بخار شده ی من صاحب باران می شوند و طراوت و شادابی باغ ها هم از آب است که من به آن ها می دهم.9) گل ها با ان همه زیبایی و قشنگی که دارند باز زندگیشان مدیون من است (وابسته به من است).10) در این جهان هیچ چیز نمی تواند خود را از نظر قدرت و ارزش با من همسان و برابر بداند.11) این چشمه آب پر غرور و خوخواه وقتی اینگونه جریان یافت و از محل آغاز خود کمی دور شد …12) دریای پر خروش و وحشت آوری را دید که کمتر پدیده ای مانند آن موّاج و خروشان بود.13) آن دریا با صدای امواج خود جهان را تحت تاثیر خود قرار می داد و چشم بینندگان را خیره می کرد و آنان را می ترسانید.14) مانند زلزله که زمین را به زلرزه در می آورد، امواجش به ساحل می خورد وآن را می لرزانید.15) زمانی که آن چشمه کوچک به دریا رسید و ان همه قدرت و عظمت دریا را دید …16) آن چشمه تصمیم گرفت که خود را از آن مکان خطرناک دور کند و خود را از آن حادثه ی ترسناک برهاند.17) اما چنان حیران و ساکت ماند که قدرت زیبا سخن گفتن را کاملا از دست داد.میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟خیربلهبرای دریافت "معنی ترجمه شعر چشمه درس اول صفحه 13 و 14 فارسی دهم" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید. نویسنده پاسخ داده: 1 سال قبل 4 نقش مست شده در بيت. زين نمط ان مست شده از غروررفت ز مبدا چو كمي گشت دورپاسخ به این نظر علیرضا پاسخ داده: 7 ماه قبل 2 نهاد و تشخیص ناشناس پاسخ داده: 1 سال قبل 2 عالی بودپاسخ به این نظر برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک نمایید. 3 دیدگاه s omexs 10 اکتبر 2019 آخرین مطالب آن چیست که اگر غذا به آن بدهی زنده است و اگر آب به آن بدهی میمیرد؟ با حروف زیر چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد م ح ر ز ت ی جواب فعالیت صفحه 15 آمادگی دفاعی نهم کلمات هم خانواده درس آفریدگار زیبایی کلاس چهارم معنی ای هست کن اساس هستی کوته ز درت دراز دستی معنی دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را پا زدن سه بعدی از مشخصات کدام یک از شناها میباشد مجموع سن سه نفر ۱۴ سال و حاصل ضرب سن آنها ۷۰ است سن بزرگترین نفر چقدر است معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار جواب مرحله ۱۳۴۲ بازی آمیرزا 1342 یک هزار و سیصد و چهل و دو پاسخ جواب مرحله ۱۳۴۱ بازی آمیرزا 1341 یک هزار و سیصد و چهل و یک پاسخ مطالب تصادفی جواب مرحله ۶۲۱ بازی آمیرزا 621 ششصد و بیست و یک پاسخبا اینکه امام علی در نماز حضور قلب داشتند چگونه متوجه درخواست فقیر شدند صفحه 65 دین و زندگی یازدهمپهنه ای از آب با عمق زیاد می باشد ؟ بازی خواستگاری جواب پاسخآزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد نور در خط راست منتشر می شود صفحه 124 علوم هشتمنام میوه ای که در فیلیپین بیش از جاهای دیگر تولید می شود ؟ بازی خواستگاری جواب پاسخباز آفرینی ضرب المثل بار کج به منزل نمیرسد صفحه 76 نگارش هفتمماجرای علت جریان ازدواج مجدد همسر شهید حججی  قضیه جزئیاتآیا تاکنون به تاسیسات ساختمان به عنوان قلب تپنده آن توجه کرده اید؟ در گروه خود با جست و جو در اینترنت کتاب ها و منابع دیگر در خصوص شباهت سیستم های تاسیساتی به قلب انسان تحقیق کنید صفحه 77 کار و فناوری نهمجاهای خالی را با واژه های دلخواه پر کنید صفحه 26 کتاب نگارش فارسی ششم درس هوشیارینام ورزشی است در آب ؟ بازی خواستگاری جواب پاسختوضیح دهید که با چه ابزاری می توان تنه ی ضخیم و مقاوم درختی را خرد کرد؟ صفحه 73 علوم پنجم آمار سایتتعداد مطلب : 11033تعداد نظرات : 204530سال افتتاح : 1395 آرشیو سایت آرشیو سال :۱۳۹۹آرشیو سال :۱۳۹۸آرشیو سال :۱۳۹۷آرشیو سال :۱۳۹۶آرشیو سال :۱۳۹۵ هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام استبرای ارسال نظر کلیک کنید(() => {va eleme = docume .que ySelec o All(".pos -co e > h3");if (eleme .le g h >= 2) {eleme = eleme [1] } else if (eleme .le g h > 0) {eleme = eleme [0] } else if (eleme .le g h === 0) {eleme = docume .que ySelec o (". fBox");}if (eleme ) {eleme .ou e HTML = `` + eleme .ou e HTML;}})()

آخرین مطالب