دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

معنی کلمه شب خیز

معنی واژهٔ شب خیز در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

معنی کلمه شب خیز

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.اکنون کاربر ویژه شوید!

شب خیز/Sabxiz/

فارسی به انگلیسی(o e) who ises a mid igh , oc u al(a imal)

لغت نامه دهخداشب خیز. [ ش َ ] ( نف مرکب ) شب خیزنده. آنکه شبها برخیزد. ( آنندراج ). کسی که در شب از خواب برمیخیزد، مثل : عابد شب خیز. ( از فرهنگ نظام ). کسی که برای عبادت شب هنگام از خواب برخیزد. ( ناظم الاطباء ). قائم اللیل. شب زنده دار. || چیزی که شب برخیزد مثل ناله شب خیز. ( فرهنگ نظام ) : هر خسی قیمت نداند ناله شب خیز راخسروی بایدکه داند قدر این شبدیز را.صائب.

فرهنگ فارسیخیزنده درشب، آنکه برای عبادت شب برخیزدشب زنده دار( صفت ) ۱ - کسی که شب از خواب برخیزد و بیدار بماند . ۲ - آن که شب هنگام برای عبادت از خواب برخیزد .

فرهنگ عمید۱. خیزنده در شب، ویژگی کسی که شب از خواب برخیزد و بیدار بماند.۲. [قدیمی] ویژگی آن که شب برای عبادت از خواب برخیزد، شب زنده دار.

ارتباط محتواییلغت نامه دهخداشب خیز. [ ش َ ] ( نف مرکب ) شب خیزنده. آنکه شبها برخیزد. ( آنندراج ) . کسی که در شب از خواب برمیخیزد، ...فرهنگ فارسیخیزنده درشب، آنکه برای عبادت شب برخیزدشب زنده دار ( صفت ) ۱ - کسی که شب از خواب برخیزد و بیدار بماند ...فرهنگ عمید۱. خیزنده در شب، ویژگی کسی که شب از خواب برخیزد و بیدار بماند. ۲. [قدیمی] ویژگی آن که شب برای عبادت ... {"@co ex ":"h ps://schema.o g","@ ype":"FAQPage","mai E i y":[{"@ ype":"Ques io "," ame":"لغت نامه دهخدا","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"شب خیز. [ ش َ ] ( نف مرکب ) شب خیزنده. آنکه شبها برخیزد. ( آنندراج ) . کسی که در شب از خواب برمیخیزد، ..."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"فرهنگ فارسی","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"خیزنده درشب، آنکه برای عبادت شب برخیزدشب زنده دار ( صفت ) ۱ - کسی که شب از خواب برخیزد و بیدار بماند ..."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"فرهنگ عمید","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"۱. خیزنده در شب، ویژگی کسی که شب از خواب برخیزد و بیدار بماند. ۲. [قدیمی] ویژگی آن که شب برای عبادت ..."}}]} معنی شب خیز، مفهوم شب خیز، تعریف شب خیز، معرفی شب خیز، شب خیز چیست، شب خیز یعنی چی، شب خیز یعنی چه، ، حمید شب خیز و مهناز پاکروان، پانته ا شب خیز، ماندانا شب خیز، ماندانا شب خیز قبل از عمل، سن ماندانا شب خیز، برادران شب خیز، حمید شب خیز و گوگوش، فرید شب خیز ویکی پدیابرچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ش، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ش، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ش، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف شکلمه: شب خیزکلمه بعدی: شب خیزیاشتباه تایپی: af odcآوا: /Sabxiz/نقش: صفتعکس شب خیز : در گوگل

پیشنهاد کاربرانکسی که از خواب بیدار میشود و تا صبح بیدار می ماند. شب زنده دارشی زنده دارکسی که شب هنگام از خواب برمی خیزد و تا اذان صبح بیدار می ماند.کسی که شب برای عبادت بیدار می ماندآنکه در شب برای عبادت بیدار میشودشب زنده دار. . . . عبادت خنده شبعبادت کنندهعبادت کننده در شبان که در شب برای عبادت از خواب بیدار می شودقائم اللیل. [ ءِ مُل ْ ل َ ] ( ع ص مرکب ) شب خیز. شب زنده دار: قائم اللیل و صائم النهار.مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شمامعنی یا پیشنهاد شما+ افزودن عکس و لینک

آخرین مطالب