دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

معنی کاینات

معنی کاینات - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

معنی کاینات

کاینات/kAye A /مترادف کاینات: آفریده ها، پدیده ها، محدثات، موجودات، دنیا، هستیمتضاد کاینات: مبدعاتبرابر پارسی: جهان هستی، چرخ، سپهر

لغت نامه دهخداکاینات. [ ی ِ ] ( ع ص ، اِ ) ج ِ کاین. کائنات. بودنی ها. موجودات. ( یادداشت مؤلف ) : ای بخود مشغول گشته چون نبات چیست نزد تو خبر زین کاینات ؟ناصرخسرو.بنگر اندر لوح محفوظ ای پسرخطهاش از کاینات و فاسدات.ناصرخسرو.جوف فلک تا کنون پر نشد از کاینات از هنر شهریار پر شد اکنون فلک.خاقانی.زیرنشین علمت کاینات ما بتو قائم چو تو قائم بذات.نظامی.اول و آخر بوجود و صفات هست کن و نیست کن کاینات.نظامی.کفر از آن خاست که در کاینات کوکبه زلف تو تأثیر کرد.عطار.گشاید دری بر دل از واردات فشاند سر دست بر کاینات.سعدی.- سرور کاینات ؛ کنایه از حضرت محمد ( ص ) است : در خبر است از سرور کاینات ومفخر موجودات و... محمد مصطفی... ( گلستان ).- کاینات ِ جو ؛ حوادث که در هوا و زمین پیدا آید چون رعد و برق و تولد فلزات و مانند آنها.

فرهنگ فارسیموجوداتکائنات جو:هرحادثه که درفضارخ بدهدازقبیل رعدوبرق، صاعقه، برف، طوفان( اسم ) جمع : کاینه ۱ - موجودات جهان ( عموما ) : [ چون کاینات جمله ببوی تو زنده اند ای آفتاب . سایه ز ما بر مدار هم ] . ( حافظ ) ۲ - محدثات ( خصوصا ) مقابل مبدعات . یا کاینات ارضی . موالید ثث مقابل کاینات جو . یا کاینات جو . ( کائنات الجو ) . محدثات و موجودات جوی که وجود آنها بوسیل. امتزاج خاص عنصری نیست آنچه حادث می شود و پدید می آید از عناصر بدون مزاج و اختط هر حادثه ای که در فضا افتد چون رعد برق قوس قزح صاعقه مه گرد باد فلق شمالی هاله شهب احجار سماوی نیازک برف طوفان ذنب السرحان فلق شفق و مانند آنها مقابل کاینات ارضی . یا کاینات دایر ( دایره ) . یا کاینات فاسد ( فاسده ) . یا کاینات دایر ( دایره ) . موجودات جسمانی هستند که در معرض فسادند یعنی فاسد شونده اند و ثبات و دوامی ندارند . یا کاینات متعاقبه . موجودات مادی که در معرض خلع و لبس میباشند .

فرهنگ معین(یِ ) [ ع . کائنات ] (اِ. ) جِ کاینه و کاین ، کُل هستی .

پیشنهاد کاربرانکبودی زیر چشمموجوداتموجودات جهان ????????‍????????????‍????مخلوقاتتمام موجودات جهانمشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شمامعنی یا پیشنهاد شما+ افزودن عکس و لینک

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.اکنون کاربر ویژه شوید!

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب