دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

معنی ومپایر

معنی vampire - معانی، کاربردها، تحلیل، بررسی تخصصی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و ... در دیکشنری آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

معنی ومپایر

vampi e/ˈvæmpaɪ //ˈvæmpaɪə/معنی: خون اشام، موجود خون دوستمعانی دیگر: (خرافه ی اروپا) جسدی که شب ها برمی خیزد و خون خواب رفتگان را می مکد: وامپیر، مرده ی خون آشام، رباخوار، مال مردم خور، گزندگر، درکش، بکن، بدوش، vamp روح تبه کاران و جادوگران که شب هنگام ازقبربیرون امده و خون اشخاص رامیمکد

بررسی کلمهاسم ( ou )مشتقات: vampi ic (adj.), vampi ish (adj.)• (1) تعریف: a lege da y bei g, of e said o be a evived co pse, ha p eys o people i o de o suck ou hei blood.• (2) تعریف: o e who p eys upo o exploi s o he s, esp. a woma who seduces me i o de o exploi hem; vamp.• (3) تعریف: a y of va ious ba s a ive o Ce al a d Sou h Ame ica, some species of which feed o he blood of va ious ve eb a es.

جمله های نمونه1. She looked eve y i ch a vampi e i he cos ume. [ترجمه راحله] او در لباسش به شکل یک خون آشام بنظرمیآمد.23|0 [ترجمه ترگمان]او به هر اینچی یک خون آشام در لباس او نگاه می کرد [ترجمه گوگل]او در هر لحظه یک خون آشام را در لباس خود نگاه کرد [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید2. The mos famous vampi e is Cou D acula of T a sylva ia i he s o ies of B am S oke . [ترجمه S. L] معروف ترین خون آشام کنت دراکولا از ترانسیلوانیا در داستان های برام استوکر است.0|0 [ترجمه ترگمان] مشهورترین خون آشام \"کنت دراکولا\" در داستان ها یه اثر کتابی از \"برم\" هست [ترجمه گوگل]معروف ترین خون آشام شمشیر دراکولا از ترانسیلوانیا در داستان برام استوکر است [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید3. No me cy fo he vampi e, eh? [ترجمه ترگمان]هیچ رحمی به خون آشام نکردی، ها؟ [ترجمه گوگل]برای وایپایرا رحم نکن، آره؟ [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید4. Be ha as i may, blood-sha i g i vampi e ba s seems o fi he Axel od model well. [ترجمه ترگمان]همان طور که ممکن است به اشتراک گذاشته شود، به نظر می رسد اشتراک خون در این خفاش ها به نظر می رسد که مناسب مدل Axel od باشد [ترجمه گوگل]همانطور که ممکن است، به اشتراک گذاری خون در خفاش ها خون آشام به نظر می رسد به مدل Axel od به خوبی است [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید5. I some of he villages, appa e ly, vampi e hu e s ge oa i g d u k fi s . [ترجمه ترگمان]در بعضی از دهات، ظاهرا شکارچیان خون آشام اول مست می کنند [ترجمه گوگل]ظاهرا در بعضی از روستاها، شکارچیان خون آشام ابتدا در حال غرق شدن هستند [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید6. Wha bloodsucki g vampi e ow s me ow? [ترجمه ترگمان]الان خون آشامم چیه؟ [ترجمه گوگل]چه خون آشام خونگرم من در حال حاضر من است؟ [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید7. Like he vampi e ba s ha we shall mee i a mome , hey a e playi g o well- i ualized ules. [ترجمه ترگمان]مثل آن خفاش خون آشام که در یک لحظه همدیگر را می بینیم، با قوانین well بازی می کنند [ترجمه گوگل]مانند خفاش ها خون آشام که ما در یک لحظه با آنها ملاقات خواهیم کرد، آنها به قوانین خوبی احتیاج دارند [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید8. He is you wo s co po a e igh ma e: he Vampi e P ese e . [ترجمه ترگمان] اون بدترین igh ma e - خون آشام p ese e - [ترجمه گوگل]او بدترین کابوس سازمانی شما است [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید9. Vampi e hu e s eed o be a li le bi ipsy, he said. [ترجمه ترگمان]گفت: شکارچیان خون آشام باید کمی مست کنند [ترجمه گوگل]او گفت که شکارچیان خون آشام باید کمی تند باشند [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید10. I'd like o be a vampi e. [ترجمه ترگمان] دوست دارم یه خون آشام باشم [ترجمه گوگل]من می خواهم یک خون آشام باشم [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید11. Af e bei g u ed i o a vampi e, Da la a i o some chick ame Buffy a d go he self p omp ly killed. [ترجمه ترگمان]بعد از اینکه تبدیل به خون آشام شد، Da la به اسم بافی به اسم بافی رفت و خودش را به کشتن داد [ترجمه گوگل]پس از تبدیل شدن به یک خون آشام، دارلا به برخی از نام جوجه بوفی زد و خودش را به سرعت به قتل رساند [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید12. We have al eady se o e of ou a i - vampi e expe fs o Chedda Village. [ترجمه ترگمان]ما از همین الان یکی از \"vampi e ou a i\" رو فرستادیم \"وست ویلج\" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ترجمه گوگل]ما قبلا یکی از مجتمع خود را به نام vampi e expe fs o Village Chedda ارسال کرده ایم [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید13. Tha 's achieved by a a u al a i-coagula i he vampi e ba 's saliva. [ترجمه ترگمان]این به وسیله یک ماده ضد ماده مخدر در بزاق خون آشام ها به دست امده است [ترجمه گوگل]این توسط یک ضد انعقادی طبیعی در بزاق بت خون آشام به دست می آید [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید14. Bu i s ead of bei g a zombie o a vampi e, why o ick o ea d essed-up as Wall S ee 's mos i famous co ma . [ترجمه ترگمان]اما به جای اینکه یک زامبی یا یک خون آشام باشد، چرا که نه کلک و نه با لباس پوشیدن لباس مردانه [ترجمه گوگل]اما به جای زامبی و یا یک خون آشام، چرا باید فریب ندهید یا لباس پوشیدنی را به عنوان متعصب ترین وال استریت بدانید؟ [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف هاخون اشام (اسم)spide , leech, bloodsucke , vampi e, ca e pilla , w i ge , lamiaموجود خون دوست (اسم)vampi e

به انگلیسی• lege da y c ea u e believed o be a ejuve a ed co pse who sucks people's blood a igh ; ex o io is , o e who exploi s o he s (especially a woma who uses seduc io o ma ipula e o he s); vampi e ba , ba ha feeds o bloodi ho o s o ies, vampi es a e people who come ou of hei g aves a igh a d suck he blood of livi g people.

پیشنهاد کاربراندرندهدراکولاموجود خون دوستفردی که از خون انسان ها تغذیه می کندمشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شمامعنی یا پیشنهاد شما+ افزودن عکس و لینک

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.اکنون کاربر ویژه شوید!

آخرین مطالب