دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

معنی بختک

معنی بختک - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

معنی بختک

بختک/bax ak/مترادف بختک: بخت، عبدالجنه، کابوس

فارسی به انگلیسی igh ma e, i cubus

مترادف هاma e (اسم)دریا، تاریکی، کابوس، بختک، مادیانi cubus (اسم)ظالم، کابوس، بختک igh ma e (اسم)کابوس، بختک، خفتک، خواب ناراحت کننده و غم افزا

لغت نامه دهخدابختک. [ ب َ ت َ ] ( اِ مصغر ) مصغر بخت. ( ناظم الاطباء ). || کابوس. خانق. نیدلان. جاثوم.سکاچه. ضاغوط. مندد. عبدالجنه. فرنجک. کرنجو. باروک. برک. نیدل. جثا. درفنجک. ( ناظم الاطباء ). برخفج. ( یادداشت مؤلف ). سنگینی که در خواب بر کسی پیدا شود. || ( اِخ ) نام وزیر انوشیروان است. ( ناظم الاطباء ). اما این استوار نیست. رجوع به بختگان شود.بختک. [ ب َ ت َ ] ( اِخ ) دهی از دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8 ).

فرهنگ فارسیده از دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان .

فرهنگ معین(بَ تَ ) ( اِ. ) ۱ - کابوس . ۲ - موجودی خیالی .

فرهنگ عمید۱. حالت خفگی و سنگینی که گاهی در خواب به انسان دست می دهد.۲. رؤیای وحشتناک توٲم با احساس خفگی و سنگینی بدن که انسان را از خواب می پراند، کابوس، خفتک، خفتو، برفنجک، درفنجک، فرنجک، فدرنجک، برغفج، برخفج، خفج، فرهانج، کرنجو، سکاچه.

گویش مازنی/baKh ek/ بختک - مترسک

واژه نامه بختیاریکاتَپ تَپو

دانشنامه اسلامی[ویکی فقه] بَختَک (یا بَختو)، موجودی مادینه موهوم و مهیب که شبها بر برخی خفتگان سنگینی می کند.بَختَک (یا بَختو)، موجودی مادینه موهوم و مهیب که شبها بر برخی خفتگان سنگینی می کند. عوام بختک را که تجسم کابوس است، عفریته یا ماده دیوی ناپیدا یا جنی سهمناک می پندارند که پیکرش از قیر و بینی اش از گل است. این موجود نامرئی، در تاریکی شب همچون «سیاهی» بر خفتگان، بویژه جوانان، نمایان می شود و آنان را چندان می فشارد که نفسشان می گیرد و از حرکت باز می مانند و زبانشان بند می آید. بختک بنابر افسانه ها بختکبنابر افسانه ها، بختک کنیز اسکندر و همسفر او در جستجوی آب حیات بود. اسکندر پس از دست یافتن به آب حیات، مشکی از آن برداشت و از شاخه درختی آویخت، اما کلاغی با منقارش مشک را سوراخ کرد و آب بر زمین ریخت. بختک بیدرنگ مشتی از آب حیات را پنهان از چشم اسکندر نوشید. وقتی اسکندر آگاه شد، بربختک خشم گرفت و فرمان داد تا بینی او را ببرند و دماغی گلین از خاک آغشته به آب زندگانی، به جای آن بگذارند. از آن پس کلاغ (عمر طولانی) و بختک زندگی جاودانه یافت. داستان بختک و اسکندر ـ به شرحی که گذشت ـ در هیچ یک از آثار معتبر چون شاهنامه فردوسی، اسکندرنامه نظامی و خردنامه اسکندری جامی و کتابهای قصص انبیا نیامده است. بیماری کابوسبختک مترادف کابوس نیز به کار رفته است. مطابق طب قدیم، کابوس نوعی بیماری است که بر خفتگان عارض می شود. خفته کابوس زده بدنش به ناتوانی و سستی می گراید و دچار خفگی می شود و زبانش بند می آید و پس از بیداری نیز تا مدتی نمی تواند حرکت کند و سخن بگوید. اطبای قدیم، علت کابوس زدگی را بخار مواد غلیظِ خونی یا بلغمی یا سودایی دانسته اند که به هنگام خواب و سکون اندام، ناگهان به سوی دماغ یا مغز بالا می رود و شخص خفته را فرو می گیرد. همچنین کابوس زدگی را مقدمه صرع، سکته و مانیا دانسته اند. برخی نیز می گویند کودکان و نوجوانانی که بر اثر جست وخیز بسیار، جسم و روحشان سخت تحریک می شود، به هنگام خواب دچار کابوس می شوند. بختک به زبانهای مختلف...wikifeqh: بختک

دانشنامه عمومیبَختَک (به انگلیسی: Nigh hag) حالت اختناق و سنگینی است که گاهی در خواب به انسان دست می دهد، رؤیای وحشتناک توأم با احساس خفقان و سنگینی بدن که انسان را از خواب می پراند. خفتک، خفتو، برفنجک، درفنجک و فرنجک و فدرنجک و برغفج و برخفج و خفج و فرهانج و کرنجو، سکاچه و تپتپو هم گفته شده به عربی کابوس می گویند.Mah – Sch ä el – Alb – Alfعوام احساس سنگینی که گاهی اوقات به شخصی که خوابیده دست می دهد را به وسیله آن توجیه می کنند. پدیده پزشکی فلج خواب در واقع همان بختک است.بَختَک در افسانه ها و باور عامیانه ایرانی نام موجودی تخیلی است که شبها قصد خفه کردن افراد در خواب را دارد. برخی منابع نیز بختک را با کابوس هم معنی دانسته اند. البته بختک با کابوس هم معنا نیست، بختک موجودی نامریی است که شب هنگام بر بدن انسان چیره می شود و تمام بدن را در اختیار گرفته و قفل می کند، درین حالت انسان فقط نظاره گر ناتوانی خود است. ترسی بدون دلیل وجود انسان را در بر می گیرد و انسان توان کوچک ترین واکنشی نسبت به این ترس ندارد. در برخی باورهای قدیمی معتقدند که بختک روی سینه افراد می نشیند و تمام وجود آن ها را فلج می کند. شاید ترس انسان گرفتار از این موجود نیز به دلیل این است که حضور آن را بر روی خود احساس می کند ولی نمی تواند آن را ببیند. برخی دیگر بر این باورند که بختک در درون انسان رخنه می کند و بدن را در اختیار می گیرد. اصطلاح «بختک روی زندگیش افتاده» نیز ازین جا وارد ادبیات فارسی شده است.بختک یا فرنجک، به عقیده عوام، کنیز اسکندر بود. هنگامی که کلاغ به مشک محتوی آب حیات که اسکندر با خود از ظلمات آورده بود منقار زد و آن را درید و آب حیات بر زمین ریخت، این کنیز بی درنگ مشتی از آن آب را برداشته نوشید و اسکندر که سخت خشمگین شده بود به ضرب شمشیر بینی او را بینداخت، و فرنجک از گِل، و به قولی از خمیر، بینی ئی برای خود ساخت. فرنجک که به سبب نوشیدن آن آب عمر جاودانه یافته است چون کسی را به پشت خفته ببیند بر سینه او می جهد. اگر در آن حال خفته بیدار شده چنگ در بینی او اندازد فرنجک از بیم آن که بینیش کنده شود گنجی از گنجهای اسکندر را که می شناسد رشوت خواهد داد تا دست از بینیش بردارد. بختک که به سبب همین افسانه بینی گلی، دماغ گلی و خمیری نیز خوانده می شود به عقیده عوام در تاریکی و بخصوص زیر درخت ها و در جنگل ها و باغ ها می گردد. ظاهراً این اعتقاد از ناآگاهی عوام به گاز کربنیکی که شب ها از گیاهان متصاعد می شود و کسی را که در جنگل یا در زیر درخت خفته باشد به خفقان می افکند ناشی شده است. برخی افراد معتقدند، در صورتی که بتوان گلو یا دماغ بختک را گرفت، می توان هر آرزویی کرد تا بختک آن را برآورده کند.wiki: بختکگزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسیبَختَک(یا: فَرَنْجَک) در باورهای ایرانی، موجودی افسانه ای که، به هنگام خواب، بر تنِ آدمی فرود می آید و به خفته حالت خفگی دست می دهد. بختک، به باور عوام، از کنیزان اسکندر بود که با نوشیدن آب حیات، زندگی جاودان یافت. راهِ دورکردن بختک، چنگ انداختن به بینی اوست؛ با این تدبیر، بختک گنجی از گنج های اسکندر را، به رشوه، نشان می دهد و خفته را رها می کند. برخی بختک را با آل یکی دانسته اند یا به غول بیابانی مانند کرده اند که درست نیست؛ بختک در باورهای عامیانۀ قرون وسطای اروپا دیو نری است که با زنان در خواب می آمیزد. حاصل این آمیزش فرزندانی دیوصورت و جادوگر است. همتای مادۀ بختک، سوکوبوس نام دارد.wikijoo: بختک

فارسی به عربیفرس , کابوس

پیشنهاد کاربران( فلج خواب ) حالتی که جسم به خواب رفته و در این حالت شخص از خواب بیدار میشود عضلات قادر به حرکت نباشد وبدن درخواب باشد وهوشیاری مغزی باشد:NIGHT HAGA demo ha gives ise o sleep pa alysisI a cou able ou کابوسگلالکابوس ترسناکSuccubusNigh hagمشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شمامعنی یا پیشنهاد شما+ افزودن عکس و لینک

بختک، هنری فوسلی، ۱۷۱۸ بَختَک یا فرنجک که نام علمی آن فلج خواب است، حالت اختناق و سنگینی است که گاهی در خواب به انسان دست می‌دهد، رؤیای وحشتناک توأم با احساس خفقان و سنگینی بدن که انسان را از خواب می‌پراند. خفتک، خفتو، برفنجک، درفنجک و فرنجک و فدرنجک و برغفج و برخفج و خفج و فرهانج و کرنجو، سکاچه و تپتپو هم گفته شده به عربی کابوس می‌گویند.[۱] عوام احساس سنگینی که گاهی اوقات به شخصی که خوابیده دست می‌دهد را به وسیله آن توجیه می‌کنند. پدیده پزشکی فلج خواب در واقع همان بختک است. محتویات ۱ افسانه‌ها و باور عامیانه ۲ سازوکار علمی ایجاد پدیده ۳ شیوع ۴ در فرهنگ ملل ۵ یادداشت ۶ منابع ۷ پیوند به بیرون افسانه‌ها و باور عامیانه بختک در افسانه‌ها و باور عامیانه ایرانی نام موجودی تخیلی است که شبها قصد خفه کردن افراد در خواب را دارد. برخی منابع نیز بختک را با کابوس هم‌معنی دانسته‌اند. البته بختک با کابوس هم معنا نیست، بختک موجودی نامریی است که شب هنگام بر بدن انسان چیره می‌شود و تمام بدن را در اختیار گرفته و قفل می‌کند، درین حالت انسان فقط نظاره‌گر ناتوانی خود است. ترسی بدون دلیل وجود انسان را در بر می‌گیرد و انسان توان کوچک‌ترین واکنشی نسبت به این ترس ندارد. در برخی باورهای قدیمی معتقدند که بختک روی سینه افراد می‌نشیند و تمام وجود آن‌ها را فلج می‌کند. شاید ترس انسان گرفتار از این موجود نیز به دلیل این است که حضور آن را بر روی خود احساس می‌کند ولی نمی‌تواند آن را ببیند. برخی دیگر بر این باورند که بختک در درون انسان رخنه می‌کند و بدن را در اختیار می‌گیرد. اصطلاح «بختک روی زندگیش افتاده» نیز ازین جا وارد ادبیات فارسی شده‌است. بختک، به عقیده عوام، کنیز اسکندر بود. هنگامی که کلاغ به مشک محتوی آب حیات که اسکندر با خود از ظلمات آورده بود منقار زد و آن را درید و آب حیات بر زمین ریخت، این کنیز بی‌درنگ مشتی از آن آب را برداشته نوشید و اسکندر که سخت خشمگین شده بود به ضرب شمشیر بینی او را بینداخت، و فرنجک از گِل، و به قولی از خمیر، بینی ئی برای خود ساخت. فرنجک که به سبب نوشیدن آن آب عمر جاودانه یافته‌است چون کسی را به پشت خفته ببیند بر سینه او می‌جهد. اگر در آن حال خفته بیدار شده چنگ در بینی او اندازد فرنجک از بیم آن که بینیش کنده شود گنجی از گنجهای اسکندر را که می‌شناسد رشوت خواهد داد تا دست از بینیش بردارد. بختک که به سبب همین افسانه بینی گلی، دماغ گلی و خمیری نیز خوانده می‌شود به عقیده عوام در تاریکی و به‌خصوص زیر درخت‌ها و در جنگل‌ها و باغ‌ها می‌گردد. ظاهراً این اعتقاد از ناآگاهی عوام به گاز کربنیکی که شب‌ها از گیاهان متصاعد می‌شود و کسی را که در جنگل یا در زیر درخت خفته باشد به خفقان می‌افکند ناشی شده‌است. برخی افراد معتقدند، در صورتی که بتوان گلو یا دماغ بختک را گرفت، می‌توان هر آرزویی کرد تا بختک آن را برآورده کند[۲]. سازوکار علمی ایجاد پدیده در طی خواب در مرحلهٔ حرکت تند چشم در خواب[الف]، یعنی مرحله‌ای که فرد خواب رؤیا می‌بیند، مغز انتقال پیام‌های عصبی به سوی عضلات اسکلتی (به استثنای عضله دیافراگم و عضلات چشم) را متوقف می‌سازد، تا انسان رویاهای خود را برون ریزی نکند (یعنی مثلاً وقتی در خواب می‌بیند می‌دوید، از رختخواب بلند نشوید و شروع به دویدن نکنید). هنگامی که شما قصد دارید از خواب بیدار شوید، مغز مجدداً کنترل عضلات را به دست می‌گیرد. اما گاهی اوقات، قبل از اینکه مغز کنترل عضلات اسکلتی را به دست گیرد و عضلات از حالت فلج بودن خارج گردند، انسان هوشیاری خود را باز می‌یابید که نتیجهٔ آن احساس ترس‌آور فلج بودن بدن خواهد بود. نقطهٔ مقابل این عارضه زمانی است که برخی افراد هنگام دیدن رویا، دست‌ها و پاهای خود را تکان می‌دهند یا در موارد شدید تر دچار خوابگردی(راه رفتن در حین خواب) می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر درباره درمان به فلج خواب مراجعه کنید. شیوع در تحقیقی آماری که توسط ف. صداقت همدانی و همکاران در بین دانشجویان پزشکی انجام شد، نشان داده شد که تقریباً ۲۵٪ دانشجویان حداقل یکبار فلج خواب یا همان بختک را تجربه کرده‌اند. تجربهٔ فلج خواب حداقل یکبار در طول زندگی در بین مردم شایع می‌باشد[۳]. در فرهنگ ملل در زبان آلمانی به این نام‌ها نیز معروف است: Mah – Sch ä el – Alb – Alf آلمانی‌ها نیز مثلی مترادف دارند: Es lag mi wie ei Alb auf de B us مثل بختک (با سنگینی جثه به روی کسی یا چیزی افتادن) بیت زیر .mw-pa se -ou pu .b{ ex -alig :jus ify; ex -alig -las :jus ify;bo de :0}.mw-pa se -ou pu .bey {whi e-space: ow ap}.mw-pa se -ou pu . as aliq{li e-heigh :200%;fo -size:150%;fo -family:I a Nas aliq,"U du Emad Nas aleeq","No o Nas aliq U du","U du Typese i g","Jameel Noo i Nas aleeq","Nafees Nas aleeq","Nafees Nas aleeq v1.01",Nafees,"Pak Nas aleeq","PDMS_Jauha ",sa s-se if; ex -jus ify:i e -wo d;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . as aliq .b{ ex -jus ify:i e -wo d} چنان بسان فرنجک فرو گرفته مراکه بود مردنم آسان و دم زدن دشوار — «مختاری غزنوی» یادداشت ↑ Rapid eye moveme (REM) منابع ↑ فرهنگ عمید..mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de :i he i ;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-f ee a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/6/65/Lock-g ee .svg/9px-Lock-g ee .svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg/9px-Lock-g ay-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/aa/Lock- ed-al -2.svg/9px-Lock- ed-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock- egis a io a{backg ou d-posi io :lef .1em ce e ;paddi g-lef :1em;paddi g- igh :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io ,.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em} ↑ شاملو، احمد؛ سرکیسیان، آیدا. کتاب کوچه. چهارم. ص. ۸۴۳. ↑ Sedagha -Hameda i، F.؛ Kayva pou ، E.؛ Rezai، S. (۲۰۰۴). «P evale ce of sleep pa alysis a d o he symp oms of a colepsy i I a ia Medical S ude s». 3 h scie ific co fe e ce fo GCC Medical s ude s. Lex. de sp ichwö liche Rede sa e - L. Röh ich پیوند به بیرون .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبوموجودات افسانه‌ای داستان‌های ایرانیافسانه‌های عمومی ازمابهتران اژدها اشوزوشت آل آنزو بشکوچ بختک پری جهله به گند خر سه پا دوال‌پا دیو دیو سپید دیوهای کماله رُخ زار زوال سیاه‌مجد سیمرغ سیمرغ اسب‌تنه شاه پریان ششه شیردال عنقا عوج بن عنق غول فولادزره ققنوس گاو بالدار گلیم‌گوش لولوخورخوره مردآزما مردخوار مرغ آمین ملمداس نسناس ننه‌سرما همزاد هیولا افسانه‌های دریای پارس اکوان دیو ام منداس انشرتو بابای دریا بوسلامه پری دریایی جزیره متحرک جن زیرآبی خرچنگ عجیب عروس دریایی گاوماهی مادر دریا ماهی آدمخوار منتیل پو هیولای قنات برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=بختک&oldid=33144170» رده‌ها: اختلالات خوابافسانه‌های ایرانیافسانه‌های فراطبیعیجنشخصیت‌های فولکلورفیزیولوژی خواب

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب