دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۵

معنی آزرده خاطر

معنی ازرده خاطر - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

معنی آزرده خاطر

ازرده خاطر/~Azo dexA e /مترادف ازرده خاطر: ( آزرده خاطر ) دلخور، دلگیر، رنجیده، مکدر، ملول، نژندمتضاد ازرده خاطر: ( آزرده خاطر ) راضی، شادمانبرابر پارسی: ( آزرده خاطر ) دلگیر، رنجیده، دل آزرده

فارسی به انگلیسیoffe ded, a oyed, dis eessed

لغت نامه دهخدا( آزرده خاطر ) آزرده خاطر. [ زَ دَ / دِ طِ ] ( ص مرکب ) رنجیده.

فرهنگ فارسی( آزرده خاطر ) ( صفت ) رنجیده ملول .رنجیده

فرهنگ عمید( آزرده خاطر ) رنجیده، ملول، دلتنگ.

جدول کلماتآزرده خاطررنجور, ناراحت, دل افگار

ارتباط محتواییمترادف( آزرده خاطر ) دلخور، دلگیر، رنجیده، ...متضاد( آزرده خاطر ) راضی، شادمانبرابر پارسی( آزرده خاطر ) دلگیر، رنجیده، دل آزر ...لغت نامه دهخدا( آزرده خاطر ) آزرده خاطر. [ زَ دَ / دِ طِ ] ( ص مرکب ) رنجیده.فرهنگ فارسی( آزرده خاطر ) ( صفت ) رنجیده ملول . رنجیدهفرهنگ عمید( آزرده خاطر ) رنجیده، ملول، دلتنگ.حل جدولآزرده خاطر رنجور, ناراحت, دل افگار {"@co ex ":"h ps://schema.o g","@ ype":"FAQPage","mai E i y":[{"@ ype":"Ques io "," ame":"مترادف","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"( آزرده خاطر ) دلخور، دلگیر، رنجیده، ..."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"متضاد","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"( آزرده خاطر ) راضی، شادمان"}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"برابر پارسی","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"( آزرده خاطر ) دلگیر، رنجیده، دل آزر ..."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"لغت نامه دهخدا","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"( آزرده خاطر ) آزرده خاطر. [ زَ دَ / دِ طِ ] ( ص مرکب ) رنجیده."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"فرهنگ فارسی","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"( آزرده خاطر ) ( صفت ) رنجیده ملول . رنجیده"}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"فرهنگ عمید","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"( آزرده خاطر ) رنجیده، ملول، دلتنگ."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"حل جدول","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"آزرده خاطر رنجور, ناراحت, دل افگار"}}]} معنی ازرده خاطر، مفهوم ازرده خاطر، تعریف ازرده خاطر، معرفی ازرده خاطر، ازرده خاطر چیست، ازرده خاطر یعنی چی، ازرده خاطر یعنی چه، ، رنجیده خاطر در جدول، مترادف آماربرداری، هم معنی رنجیده خاطر، هم معنی فصلی، مترادف فصلی، مترادف رنجیده خاطر، معنی فصلی، معني فصليبرچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ا، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ا، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف اکلمه: ازرده خاطرکلمه بعدی: ازرده خاطر شدناشتباه تایپی: hcv i ohxvآوا: /~Azo dexA e /نقش: صفتعکس ازرده خاطر : در گوگل

پیشنهاد کاربراندلگیر بودنرنجیدن، ناراحت شدندل خونرنجید _ تاراحت شد_رنج_رنج و شختی_دل خستهوقتی فردی از کسی رنجیده شود از او خاطره خوبی ندارد و به قول معروف از او آزرده خاطر است.دل چرکینارنج بردنرنجیدن _ سختی هاسختی کشیدناراحتخسته دل، مکدر ملول، رنجیده، رنجوررنجیدن - سختی هادل خور شدنناراحترنجیده، غمگین، ناراخترنجیدهناراحت یا رنجیدهناراحت رنجیده رنج کشیده دل خون شکسته دل و. . . . . . . . . .از کسی رنجیده شود خاطر خوبی ازش داشته نباشدناراحت شدن از چیزی یا کسیاز چیزی یا کسی ناراحت شدن ب این کار ازرده خاطر میگنمشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شمامعنی یا پیشنهاد شما+ افزودن عکس و لینک

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.اکنون کاربر ویژه شوید!

آخرین مطالب