دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

معنای ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند

معنی ضرب المثل ” ماه پشت ابر نمی ماند “ ضرب المثل‌های ایرانی ارسال دیدگاه آشنایی با ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند ماه پشت ابر نمی ماند در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید. معنی ضرب المثل ماه پشت ابر نمی‌ماند ۱- یعنی حقیقت همیشه مخفی نمی ماند و بالاخره آشکار می شود. در واقع در این مثَل، حقیقت به ماهی تشبیه شده که در پشت ابرها پنهان شده و چون ابرها ( که مانند زمان) سریع می گذرند، سرانجام حقیقیت از ورای آن نمود پیدا می کند. ۲- این ضرب المثل را برای کسی به کار می برند که سعی دارد با مکر و حیله دیگران را فریب دهد ولی آخرسر، فریبش آشکار می شود و آبروی خودش می رود. مثلا فروشنده ای که همیشه سعی دارد جنس نامرغوبش را با دروغ به مشتری بفروشد، در نهایت، نامرغوبی اجناسش بر همگان شناخته خواهد شد و کسی سراغ او نخواهد رفت. ۳- در جهان هر عملی عکس العمل و بازتابی دارد؛ اگر شخصی دروغ بگوید، روزی دروغ هایش برملا خواهد شد، اگر شخصی دیگران را کلک بزند، حتما او را کلک خواهند زد و … و هزاران کار خوب و بدی که هیچ گاه پشت ابر تمی ماند و نتیجه اش حتما مشخص خواهد شد. ۴- این ضرب المثل تنها در مورد مکر و حیله به کار نمی رود؛ مثل اگر فردی به دیگران بدون توقع خوبی می کند ولی کسی زحماتش را متوجه نمی شود و قدردانی نمی کند، بالاخره روزی نتیجه این زحمات و کارهای خوبش را که به اصطلاح، پشت ابر مخفی مانده، خواهد دید.  ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند به انگلیسی No hi g ca be hidde fo eve نکته: این ضرب المثل را با این عنوان هم بیان می کنند: آفتاب پشت ابر نمی ماند   اختصاصی- دانشچی اشتراک گذاری: ≡≡مطالب پیشنهادی≡≡≡≡≡≡≡≡ معنی ضرب المثل ” اول برادریت را ثابت کن “ معنی ضرب المثل ” آب از دریا بخشیدن “ معنی ضرب المثل ” قدر زر، زرگر شناسد “ معنی ضرب المثل ” سیر از گرسنه خبر نداره “ معنی ضرب المثل ” خودم کردم که لعنت بر خودم باد “ معنی ضرب المثل ” روزی دست خداست “

ماه پشت ابر نمی ماند

معنای ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند

از روزگاران گذشته ضرب المثل هایی برای ما به یادگار مانده که در خور تاٌمل و تفکر است . یکی از این ضرب المثل ها « ماه پشت ابر نمی ماند » می باشد .اگر قدری فکر کنیم می فهمیم که ماه زیباتر و بزرگتر از این است که پشت ابر مخفی شودپس چرا باید پشت ابر بماند و یا شاید بادی بوزد وابرها را با خود ببرد و ماه زیبا از پشتابر پیدا شود ، ولی این ظاهر قضیه است و معنی این ضرب المثل بسیار فراتر از اینمفهوم است . این ضرب المثل در مورد کسانی به کار می رود که به جای یکرنگی ،صفاوصمیمیت ومهربانی ، دو رویی ،ریا و مکر و حیله راانتخاب کرده اند و همیشه می خواهندبا دروغ به اهدافشان برسند .اینان برای رسیدن با اهدافشان گاهی کاه را کوه وگاهی کوه راکاه می کنند ود راین را ه از هیچ کوششی دریغ نمی کنند . اینان در ظاهر خود را دلسوزدیگرا ن و دایه هایی بهتر از مادر می دانند .ضرب المثل ” ماه همیشه زیر ابر نمی ماند ” اشاره به از بین نرفتن راستی و واقعیتدارد.این مثل بیان می دارد که حقیقت همیشه پنهان نیست و واقعیت روزی عیان خواهد شد.باید این حقیقت راپذیرفت که عاقبت راستگویی نجات است و عاقبت دروغگویی حسرت وپشیمانی . از این رو این ضرب المثل برای آشکار شدن حقیقت مورداستفاده قرار می گیردو فریبکاری برای همیشه پنهان نخواهد ماندشاید برای مدتی آسمان ، ابری باشد و تاریکی همه جا را فراگرفته باشد ؛ لکن این وضعادامه نخواهد یافت بنابراین به این واقعیت می رسیم که حقیقت همیشه مخفی نمی ماند وبالاخره آشکار می شود. در واقع در این مثَل، حقیقت به ماهی تشبیه شده که در پشت ابرهاپنهان شده و چون ابرها ( که مانند زمان) سریع می گذرند، سرانجام حقیقیت از ورای آن نمود پیدا می کند.در جهان هر عملی عکس العمل و بازتابی دارد؛ اگر شخصی دروغ بگوید، روزی دروغهایش برملا خواهد شد، اگر شخصی دیگران را فریب دهد به طور یقین دیگران هم او را فریب خواهند داد و … هزاران کار خوب و بدی که هیچ گاه پشت ابر تمی ماند و نتیجه اش حتما مشخص خواهد شد.کوتاه سخن آنکه ؛ این ضرب المثل تنها در مورد مکر و حیله به کار نمی رود؛ بلکه اگرفردی به دیگران بدون توقع خوبی می کند ولی کسی زحماتش را متوجه نمی شود وقدردانی نمی کند، بالاخره روزی نتیجه این زحمات و کارهای خوبش را که به اصطلاح،«پشت ابر مخفی مانده،» خواهد دید .

Sha e: .pos -foo e . a i g-s a s # a ed-s a s img.s a -o , .pos -foo e . a i g-s a s # a i g-s a s img.s a -o { backg ou d-colo : #00a8ff; }

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب