دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

مسئولیت اجرای قانون اساسی با کیست

مسئولیت اجرای قانون اساسی با کیست

رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی) نویسندگان: فرید محسنی حسین عبداللهی منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان 1391 شماره 2 (پیاپی 64) کلید واژه ها: استقلال قوا اصل (113) قانون اساسی اجرای قانون اساسی مسئولیت رئیس جمهور حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی دریافت مقاله & bsp تعداد دانلود & bsp:& bsp ۸۶۲ آرشیو آرشیو شماره ها: ۹۱ سال ۱۳۹۹ (۴) -حکومت اسلامی سال بیست و پنجم زمستان 1399 شماره 4 (پیاپی 98) زمستان سال بیست و پنجم-حکومت اسلامی سال بیست و پنجم پاییز 1399 شماره 3 (پیاپی 97) پاییز سال بیست و پنجم-حکومت اسلامی سال بیست و پنجم تابستان 1399 شماره 2 (پیاپی 96) -حکومت اسلامی سال بیست و پنجم بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 95) سال ۱۳۹۸ (۴) -حکومت اسلامی سال بیست و چهارم زمستان 1398 شماره 4 (پیاپی 94) -حکومت اسلامی سال بیست و چهارم پاییز 1398 شماره 3 (پیاپی 93) -حکومت اسلامی سال بیست و چهارم تابستان 1398 شماره 2 (پیاپی 92) -حکومت اسلامی سال بیست و چهارم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 91) سال ۱۳۹۷ (۴) -حکومت اسلامی سال بیست و سوم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 90) -حکومت اسلامی سال بیست و سوم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 89) -حکومت اسلامی سال بیست و سوم تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 88) -حکومت اسلامی سال بیست و سوم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 87) سال ۱۳۹۶ (۴) -حکومت اسلامی سال بیست و دوم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 86) -حکومت اسلامی سال بیست و دوم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 85) -حکومت اسلامی سال بیست و دوم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 84) -حکومت اسلامی سال بیست و دوم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 83) سال ۱۳۹۵ (۴) -حکومت اسلامی سال بیست و یکم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 82) -حکومت اسلامی سال بیست و یکم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 81) -حکومت اسلامی سال بیست و یکم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 80) -حکومت اسلامی سال بیست و یکم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 79) سال ۱۳۹۴ (۳) -حکومت اسلامی سال بیستم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 78) -حکومت اسلامی سال بیستم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 77) -حکومت اسلامی سال بیستم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 76) سال ۱۳۹۲ (۲) -حکومت اسلامی سال هجدهم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 68) -حکومت اسلامی سال هجدهم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 67) سال ۱۳۹۱ (۴) -حکومت اسلامی سال هفدهم زمستان 1391 شماره 4 (پیاپی 66) -حکومت اسلامی سال هفدهم پاییز 1391 شماره 3 (پیاپی 65) -حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان 1391 شماره 2 (پیاپی 64) -حکومت اسلامی سال هفدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 63) سال ۱۳۹۰ (۴) -حکومت اسلامی سال شانزدهم زمستان 1390 شماره 4 (پیاپی 62) -حکومت اسلامی سال شانزدهم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 61) -حکومت اسلامی سال شانزدهم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 60) -حکومت اسلامی سال شانزدهم بهار 1390 شماره 1 (پیاپی 59) سال ۱۳۸۹ (۴) -حکومت اسلامی سال پانزدهم زمستان 1389 شماره 4 (پیاپی 58) -حکومت اسلامی سال پانزدهم پاییز 1389 شماره 3 (پیاپی 57) -حکومت اسلامی سال پانزدهم تابستان 1389 شماره 2 (پیاپی 56) -حکومت اسلامی سال پانزدهم بهار 1389 شماره 1 (پیاپی 55) سال ۱۳۸۸ (۴) -حکومت اسلامی سال چهاردهم زمستان 1388 شماره 4 (پیاپی 54) -حکومت اسلامی سال چهاردهم پاییز 1388 شماره 3 (پیاپی 53) -حکومت اسلامی سال چهاردهم تابستان 1388 شماره 2 (پیاپی 52) -حکومت اسلامی بهار 1388 شماره 51 سال ۱۳۸۷ (۴) -حکومت اسلامی زمستان 1387 شماره 50 -حکومت اسلامی پاییز 1387 شماره 49 -حکومت اسلامی تابستان 1387 شماره 48 -حکومت اسلامی بهار 1387 شماره 47 سال ۱۳۸۶ (۴) -حکومت اسلامی پاییز 1386 شماره 45 -حکومت اسلامی زمستان 1386 شماره 46 -حکومت اسلامی تابستان 1386 شماره 44 -حکومت اسلامی 1386 شماره 43 سال ۱۳۸۵ (۴) -حکومت اسلامی 1385 شماره 42 -حکومت اسلامی 1385 شماره 41 -حکومت اسلامی 1385 شماره 40 -حکومت اسلامی 1385 شماره 39 سال ۱۳۸۴ (۴) -حکومت اسلامی 1384 شماره 38 -حکومت اسلامی 1384 شماره 37 -حکومت اسلامی 1384 شماره 36 -حکومت اسلامی 1384 شماره 35 سال ۱۳۸۳ (۴) -حکومت اسلامی 1383 شماره 34 -حکومت اسلامی 1383 شماره 33 -حکومت اسلامی 1383 شماره 32 -حکومت اسلامی 1383 شماره 31 سال ۱۳۸۲ (۴) -حکومت اسلامی 1382 شماره 30 -حکومت اسلامی 1382 شماره 29 -حکومت اسلامی 1382 شماره 28 -حکومت اسلامی 1382 شماره 27 سال ۱۳۸۱ (۴) -حکومت اسلامی 1381 شماره 26 -حکومت اسلامی 1381 شماره 25 -حکومت اسلامی 1381 شماره 24 -حکومت اسلامی 1381 شماره 23 سال ۱۳۸۰ (۴) -حکومت اسلامی 1380 شماره 22 -حکومت اسلامی 1380 شماره 21 -حکومت اسلامی 1380 شماره 20 -حکومت اسلامی 1380 شماره 19 سال ۱۳۷۹ (۴) -حکومت اسلامی 1379 شماره 18 -حکومت اسلامی 1379 شماره 17 -حکومت اسلامی 1379 شماره 16 -حکومت اسلامی 1379 شماره 15 سال ۱۳۷۸ (۴) -حکومت اسلامی 1378 شماره 14 -حکومت اسلامی 1378 شماره 13 -حکومت اسلامی 1378 شماره 12 -حکومت اسلامی 1378 شماره 11 سال ۱۳۷۷ (۴) -حکومت اسلامی 1377 شماره 10 -حکومت اسلامی 1377 شماره 9 -حکومت اسلامی 1377 شماره 8 -حکومت اسلامی 1377 شماره 7 سال ۱۳۷۶ (۴) -حکومت اسلامی 1376 شماره 6 -حکومت اسلامی 1376 شماره 5 -حکومت اسلامی 1376 شماره 4 -حکومت اسلامی 1376 شماره 3 سال ۱۳۷۵ (۲) -حکومت اسلامی 1375 شماره 2 -حکومت اسلامی 1375 شماره 1 چکیده به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد. تبلیغات دوره‌های آموزشی مجازی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب