دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در شنبه ۱۴۰۰/۸/۱

مثنی

مثنی

(fu c io (){va ode=docume .ge Eleme ById("mw-dismissable o ice-a o place");if( ode){ ode.ou e HTML="\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice\"\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-close\"\u003E[\u003Ca abi dex=\"0\" ole=\"bu o \"\u003Eپنهان&zw j;سازی\u003C/a\u003E]\u003C/div\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-body\"\u003E\u003Cdiv id=\"localNo ice\" la g=\"fa\" di =\" l\"\u003E\u003C able s yle=\"wid h:100%; bo de :2px solid #B22222; backg ou d-colo :#ffffffff; bo de - adius:10px;\"\u003E\ \u003C body\u003E\u003C \u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shah(Emam_)_Mosque_,_Isfaha .jpg\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg al =\"Shah(Emam ) Mosque , Isfaha .jpg\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/220px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"220\" heigh =\"157\" da a-file-wid h=\"1920\" da a-file-heigh =\"1371\" /\u003E\u003C/a\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\" ex -alig :ce e ;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران\"\u003E \u003Cb\u003Eتا ۱۶ آبان وقت دارید تا با اهدای عکس&zw j;های خود از یادمان&zw j;های ایران به ویکی&zw j;پدیا کمک کنید و در بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا شرکت کنید.\u003C/b\u003E\u003C/a\u003E\u003Cb /\u003E\ \u003Cp\u003E\u003Cb /\u003E\ ایران بیش از ۲۶هزار یادمان ثبت&zw j;شدهٔ ملی دارد. فهرست یادمان&zw j;های واجد شرایط را از \u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران/فهرست یادمان&zw j;ها\"\u003Eاینجا\u003C/a\u003E پیدا کنید. \u003Cb /\u003E\ \u003C/p\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle; paddi g-lef :10px;\"\u003E\u003Cdiv class=\"floa lef \"\u003E\u003Ca h ef=\"h ps://fa.wikipedia.o g/wiki/ویکی&zw j;پدیا:ویکی_دوستدار_یادمان&zw j;ها_۲۰۲۱_ایران\"\u003E\u003Cimg al =\"Wlm logo i a .p g\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/150px-Wlm_logo_i a .p g\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"150\" heigh =\"188\" da a-file-wid h=\"2272\" da a-file-heigh =\"2847\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/div\u003E\ \u003C/ d\u003E\u003C/ \u003E\u003C/ body\u003E\u003C/ able\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E";}}());

مثنی‌بن‌حارث شیبانی در اواخر دوران ساسانی در رأس یکی از دسته‌های مربوط به قبایل بکر بن وائل قرار داشت. در دوران پایانی سلسلهٔ ساسانی زمانی که ضعف و انحطاط قدرت مرکزی در ایران آشکار شد، مثنی بن حارثه شیبانی و سویدبن‌قطبه که او نیز سر دستهٔ یکی از قبیله‌های بکر بن وائل بود، کسانی را گرد خود درآوردند و در سرزمین‌های مرزی ایران به تاخت و تاز پرداختند.[۱] داستان جنگ و گریزهای مثنی بن حارثه شیبانی در کتاب اخبارالطوال اثر دینوری به تفصیل آمده‌است.[۲] محتویات ۱ تاریخچه ۲ نقش مثنی در حمله اعراب به ایران ۳ پانویس ۴ جستارهای وابسته ۵ منابع تاریخچه دینوری نوشته است هنگامی که پوران‌دخت دختر خسروپرویز به شاهی نشست، چنین شایع شد که ایرانیان پادشاه ندارند، و از این رو به یک زن پناه برده‌اند. پس دو مرد از قبیلهٔ بکر بن وائل که یکی را مثنی بن حارثه شیبانی می‌خواندند و دیگری را سویدبن‌قطبه با کسانی که گرد خود درآوردند، در سرزمین‌های مرزی ایران به تاخت و تاز پرداختند. مثنی از ناحیهٔ حیره به غارت و چپاول می‌پرداخت و سوید بن قطبه عجلی از ناحیهٔ آبلة (واقع در یمن امروزی)، آنها به دهقانان حمله می‌کردند و آنچه می‌توانستند به غارت می‌بردند و چون آنها را دنبال می‌کردند به داخل صحرا می‌گریختند و در آنجا کسی آنها را تعقیب نمی‌کرد.[۳] کاری که مثنی بدان دست زد و به سبب آن هم آشفتگی وضع دولت ایران نمودار گردید و هم او نام و شهرتی کسب کرد، حمله به بازار سالیانه‌ای در منطقه‌ای که امروزه بغداد قرار دارد، در نزدیکی تیسفون پایتخت ایران بود. آن منطقه گذشته از مزایای طبیعی آن، از لحاظ اقتصادی و بازرگانی هم دارای وضعی ممتاز بود چون در مسیر راه ابریشم که آن زمان به نام راه خراسان خوانده می‌شد، قرار داشت و به سبب راه‌های متعدد آبی و زمینی که از آنجا می‌گذشت، یکی از مراکز مهم تبادل کالا در این راه به شمار می‌رفت و به همین سبب در آنجا در طی سال بازارهای متعددی تشکیل می‌شد. در این ایام که مثنی در روستاهای مرزی و داخلهٔ ایران به تاخت و تاز و قتل و غارت می‌پرداخت، مصادف بود با موسم برپائی بازار سالیانهٔ آنجا، این بازاری بود، جهانی که از هر سو از راه‌های دور و نزدیک از چین و خاوردور گرفته تا روم و مراکز بازرگانی غربی و سرزمین‌های عربی بازرگانان با کاروان‌های پر از کالا و نقدینهٔ بسیار برای معامله بدانجا روی می‌آوردند و به داد و ستد می‌پرداختند. مثنی پس از آگاهی از آن بازار، به قصد غافلگیر ساختن آنها، با سواران خود شبانه فاصلهٔ بین خود و بازار را با شتاب پیمود و هر کس را در راه عازم دید، از رفتن بازداشت تا خبر به آنها نرسد و بامدادان، هنگامی که مردم سرگرم داد و ستد بودند، به ناگاه با سواران خود به بازار حمله برد و شمشیر در میان آنها نهاد. مردم که غافلگیر شده‌بودند، از ترس جان، مال و خواستهٔ خود را رها کرده گریختند. مثنی برای این که بتواند با شتاب بگریزد به سوارانش دستور داد که تنها به حمل زر و سیم و آن مقدار از کالاهای گرانبها که بتوانند بر پشت اسبان خود حمل کنند، بپردازند. سپس با شتاب از آنجا گریختند و در حین گریز همچنان از تعقیب محافظان و مرزداران ایران در بیم و هراس بودند تا آنگاه که به رود سیلحین رسیدند و کسی را در تعقیب خویش نیافتند.[۴] نقش مثنی در حمله اعراب به ایران مقارن پایان جنگ‌های رده مثنی اسلام آورد و بدینگونه خود را به مسلمین باز بست تا تقریباً تمام عرب را پشت سر خویش داشته باشد.[۱] مثنی پس از اینکه دریافت هیچ حرکتی از سوی محافظان و مرزداران ایران برای تعقیب آنان مشاهده نمی‌شود، خود را به مدینه رسانید و به دیدن خلیفهٔ وقت ابوبکر رفته، خرابی اوضاع ایران را برای خلیفه باز نمود و او را به جنگ با ایران تشویق کرد. ابوبکر بی‌آنکه برای جنگ با ایران آمادگی یا نقشهٔ روشنی داشته‌باشد، او را در جنگ رخصت داد و در دنبال او خالد بن ولید را روانه کرد و به مثنی نوشت که در برخورد با ایرانیان از خالد فرمانبرداری کند.[۵] بنا به روایتی ابوبکر به خواست او که فرستادن گروهی همراه با او برای حمله به روستاهای ایران بود، توجهی نکرد و دستور داد که او خود را در اختیار خالد بن ولید که در دنبالهٔ جنگ‌های رده اکنون در آبادی‌های مرزی ایران به تاخت و تاز مشغول بود، بگذارد؛ ولی چون در همان ایام ابوبکر بدرود زندگی گفت و عمر بن خطاب به جای او به خلافت نشست، تلقینات مثنی در این خلیفه زمینه‌ای مساعد یافت و چنان‌که از سیر حوادث بر می‌آید، تلقینات وی در تحریک آن خلیفه به حمله به ایران اثر کلی داشته‌است.[۶] مثنی بن حارث شیبانی از زخمی که در جنگ پل برداشته بود، فوت کرد.[۷] پانویس ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ تاریخ ایران پس از اسلام، ص ۲۹۱ ↑ تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ص ۲۵۲ ↑ تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ص ۳۹۵ ↑ تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ص ۳۹۵ و ۳۹۶ ↑ بامداد اسلام، ص ۸۸ ↑ تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ص ۳۹۷ ↑ پیرنیا، ص ۳۶۰ و ۳۶۱ جستارهای وابسته جنگ پل جنگ انبار منابع محمدی ملایری، محمد. تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی. جلد اول تهران: انتشارات یزدان، ۱۳۷۲ زرین‌کوب، عبدالحسین. تاریخ ایران بعد از اسلام. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۲ زرین‌کوب، عبدالحسین. بامداد اسلام. تهران: انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۶ پیرنیا، حسن (مشیرالدوله). تاریخ باستانی ایران. تهران: انتشارات دنیای کتاب، ۱۳۶۲ برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=مثنی_بن_حارث_شیبانی&oldid=32578277» رده‌ها: افراد در حمله اعراب به ایراناهالی سده ۷ (میلادی)بکر بن وائلحمله اعراب به ایرانژنرال‌های اهل عراقژنرال‌های خلفای راشدینعرب‌هاعرب‌های سده ۷ (میلادی)مسلمانان اهل عراق

خبرخوان

بهمن ۱۱, ۱۳۹۹ رادیو فردا حسن صادقی، زندانی سیاسی، خواستار رسیدگی به وضعیت بیماری همسر زندانی‌اش شد حسن صادقی و فاطمه مثنی، زوج سیاسی زندانی حسن صادقی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان خواستار رسیدگی به وضعیت بیماری همسرش فاطمه مثنی شد که او نیز زندانی سیاسی است. در متن نامه آقای صادقی که خبرگزاری هرانا روز شنبه، ۱۱ بهمن،‌ منتشر کرد آمده است که با وجود اطلاع نماینده دادستان و رئیس زندان از «وضعیت وخیم» جسمانی همسرش، آن‌ها عمدا از اعزام به بیمارستان و بستری شدن او جلوگیری می‌کنند. حسن صادقی و همسر او فاطمه مثنی در بهمن ۹۱ به همراه فرزندان ۱۰ و ۱۹ ساله‌شان، به دلیل برگزاری مراسم ترحیم پدر آقای صادقی «که از مخالفان جمهوری اسلامی بود» بازداشت شدند. فرزندان آنها چندی بعد آزاد شدند، اما دادگاه انقلاب تهران این زوج را به اتهام «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» به ۱۵ سال حبس و مصادره خانه و محل کسب آنها محکوم کرد. مصادره محل کسب این زوج به سود ستاد فرمان امام در اسفند ۹۷ صورت گرفت و در اردیبهشت ۹۹ نیز حکم مصادره منزل آن‌ها که فرزندان و مادر سالخورده و بیمار خانم مثنی در آن زندگی می‌کرد به آن‌ها ابلاغ شد. این زوج زندانی سیاسی سال‌ها است که از ملاقات و حتی تماس تلفنی با یکدیگر محروم‌اند. فرزندان آقای صادقی در ملاقاتی که هفته گذشته با مادرشان در زندان اوین داشته‌اند، وضعیت جسمانی او را به گونه‌ای توصیف کرده‌اند که حتی توان حضور در جلسه ملاقات را نداشته و تنها با اصرار آنها با کمک دو نفر توانسته به ملاقات آن‌ها بیاید. به گفته فرزندان آقای صادقی، رئیس درمانگاه اوین کتبا اعلام کرده که خانم مثنی مطلقا توان تحمل زندان (کیفر) را ندارد و این موضوع به تایید مسئول بند زنان زندان اوین هم رسیده است. چهارم بهمن‌ماه نیز نزدیکان منیره عربشاهی، فعال مدنی که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری دوران محکومیت حدودا ده ساله خود را در زندان کرج سپری می‌کند، اعلام کردند که با وجود دستور پزشکی قانونی جهت اعزام درمانی و پرداخت هزینه آن از سوی خانواده، او از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. ادامه خبر             مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان آبان ۰۱, ۱۴۰۰ سنتکام می‌گوید یک رهبر القاعده در حمله هوایی آمریکا در سوریه کشته شد سنتکام گفته است در این حمله از یک پهپاد ام‌کیو-۹ استفاده شد فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا٬ سنتکام٬ جمعه اعلام کرد در حمله هوایی این کشور به شمال غرب سوریه یکی از رهبران ارشد القاعده کشته شده‌است. جان ریگزبی، یک سخنگوی سنتکام در بیانیه‌ای گفته است، عبدالحمید المطار در یک حمله پهپادی کشته شده است. این سخنگوی سنتکام تصریح کرده است، کشته شدن عبدالحمید المطار توانایی القاعده برای برنامه ریزی جهت حملات علیه شهروندان آمریکایی و افراد بی‌گناه را از بین خواهد برد. جان ریگزبی همچنین گفته است، القاعده از سوریه به عنوان پایگاهی برای تهدیدها در داخل سوریه، عراق و فراتر از آن استفاده می‌کند. ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ گزارشگران بدون مرز: زنان روزنامه‌نگار و خانواده زندانیان در ایران در معرض خطر بازداشت هستند سازمان گزارش‌گران بدون مرز ضمن هشدار درباره خطر بازداشت «خودسرانه» زنان روزنامه‌نگار و خانواده زندانیان پس از محکومیت ناعادلانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، «زندانی کردن نظام‌مند فعالان رسانه‌ای» از سوی حکومت ایران را محکوم کرد. این سازمان (RSF) روز جمعه ۳۰ مهر در گزارشی نوشت که زنان روزنامه‌نگار و خانواده زندانیان در ایران پس از محکومیت ناعادلانه در خطر بازداشت خودسرانه هستند. گزارش این سازمان می‌افزاید که دستگاه قضایی ایران در کمتر از یک ماه مهرنوش طافیان، نرگس محمدی و فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، را به حبس محکوم و یا برای اجرای حکم به زندان احضار کرده‌ است. i i I fog aphics( { g oups:[], pa ams:[{"Name":"embed_h ml","Value":"\u0026l ;blockquo e class=\" wi e - wee \"\u0026g ;\u0026l ;p la g=\"fa\" di =\" l\"\u0026g ;در کمتر از یک ماه \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4_%D8%B7%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#مهرنوش_طافیان\u0026l ;/a\u0026g ; ، \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#نرگس_محمدی\u0026l ;/a\u0026g ; و \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#فرنگیس_مظلوم\u0026l ;/a\u0026g ; مادر \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#سهیل_عربی\u0026l ;/a\u0026g ; را دستگاه قضایی به حبس محکوم و یا برای اجرای حکم به زندان احضار کرده&zw j; است. \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B2?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#گزارش&zw j;گران_بدون_مرز\u0026l ;/a\u0026g ; (ً\u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/RSF_i e ? ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;@ sf_i e \u0026l ;/a\u0026g ; ) زندانی کردن نظام&zw j;مند فعالان رسانه&zw j;ای در \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#ایران\u0026l ;/a\u0026g ; را محکوم می&zw j;کند.\u0026l ;a h ef=\"h ps:// .co/CC19WjOef2\"\u0026g ;h ps:// .co/CC19WjOef2\u0026l ;/a\u0026g ;\u0026l ;/p\u0026g ;— گزارش&zw j;&zw j;گران بدون مرز (@RSF_pe sa ) \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/RSF_pe sa /s a us/1451555768898101250? ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;Oc obe 22, 2021\u0026l ;/a\u0026g ;\u0026l ;/blockquo e\u0026g ;||da a-pa gea-embed::\" ue\"||da a-pa gea-embed::\" ue\"","Defaul Value":"","H mlE code":false,"Type":"HTML"}], isMobile: ue }); (fu c io (d) { va use I pu = I fog aphics.Pa am["embed_h ml"], hisS ippe = (d.ge Eleme sByClassName ? d.ge Eleme sByClassName(" wi e S ippe ") : d.que ySelec o All(". wi e S ippe "))[0], e de = fu c io () { va madeDiv, bquo e, sId = " wi e APIFo S ippe "; y { madeDiv = docume .c ea eEleme ("div"); madeDiv.i e HTML = use I pu ; } ca ch (e) { hisS ippe .i e HTML = "Twi e Embed Code is i valid o i comple e."; e u ; } bquo e = madeDiv.childNodes[0]; if (bquo e. agName. oLowe Case() === "blockquo e" && bquo e.className.i dexOf(" wi e ") !== -1) { // emove eve y hi g excep pa ag aphs a d li ks va all = bquo e.ge Eleme sByTagName("*"); fo (va i = all.le g h - 1; i >= 0; i--) { va elm = all[i]; va ag = elm. agName. oLowe Case(); if ( ag !== "a" && ag !== "p") all[i].pa e Node. emoveChild(all[i]); } } else { hisS ippe .i e HTML = "Twi e Embed Code does o co ai p ope Twi e blockquo e."; e u ; } if (!wi dow. w && !d.ge Eleme ById(sId)) { //asy c eques Twi e API va js, fi s Js = d.ge Eleme sByTagName("sc ip ")[0]; js = d.c ea eEleme ("sc ip "); js.id = sId; js.s c = "//pla fo m. wi e .com/widge s.js"; fi s Js.pa e Node.i se Befo e(js, fi s Js); } hisS ippe .pa e Node.s yle.wid h = "100%"; hisS ippe .appe dChild(bquo e); if (wi dow. w && wi dow. w .widge s) { wi dow. w .widge s.load(); wi dow. w .eve s.bi d(" e de ed", fu c io (e) { //fix wi e bug e de i g mul iple embeds pe wee . Ca be dele ed af e Twi e fix he issue if (e. a ge ) { va pa = e. a ge .pa e Eleme ; if (pa && pa .className === " wi e S ippe P ocessed" && e. a ge .p eviousSibli g && e. a ge .p eviousSibli g. odeName. oLowe Case() === "if ame") { // his is duplica e embed, dele e i pa . emoveChild(e. a ge ); } } }); } }; hisS ippe .className = " wi e S ippe P ocessed"; if (d. eadyS a e === "u i i ialized" || d. eadyS a e === "loadi g") wi dow.addEve Lis e e ("load", e de ); else //liveblog, ajax e de (); })(docume ); فرنگیس مظلوم، برنده جایزه شهروند خبرنگار ۲۰۱۷، در روز ۲۸ مهر مطلع شد که باید برای سپری کردن یک سال محکومیت زندان خود به دادیاری اجرای احکام زندان اوین مراجعه کند. خانم مظلوم در تیرماه ۱۳۹۹ صرفا به دلیل اطلاع‌رسانی از شرایط نگه‌داری پسرش در زندان‌های جمهوری اسلامی و اعتراض به رفتار غیرانسانی ماموران با او به ۱۸ ماه زندان محکوم شده بود. بازداشت و صدور حکم حبس برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای هر از چند گاه خبرساز می‌شود. بسیاری از فعالان رسانه‌ای در داخل یا خارج از ایران به دلیل انتشار گزارش‌های‌ انتقادی از عملکرد مسئولان و افشاگری درباره فساد مسئولان با صدور احکامی چون «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم می‌شوند. به گزارش سازمان گزارش‌گران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۱ از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۴ قرار دارد. با استفاده از توییتر، وب‌سایت گزارشگران بدون مرز و رادیو فردا/ آ.ت/ س.ن ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ شش مقام دادستانی مسکو به دلیل لایک کردن مطالب بنیاد ناوالنی اخراج شدند الکسی ناوالنی، یکی از منتقدان سرسخت حکومت روسیه ژانویه امسال پس از بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو بازداشت شد بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی روسیه شش مقام دادستانی ناحیه مسکو به دلیل لایک کردن مضامین منتشر شده از سوی بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی که فعالیتش به عنوان یک تشکیلات «افراطی» ممنوع شده است، اخراج شده‌اند. کانال تلگرامی «بازا» روز پنجشنبه ۲۹ مهر به نقل از منابع مطلع در اداره دادستانی ناحیه مسکو گفت معاون دادستان شهر لیتکارینو نيز از جمله مقاماتی است که اخراج شده اند. به گفته این منابع، اخراج مقامات دادستانی ناحیه مسکو پس از آن صورت گرفت که با هدف «شناسایی هر گونه تماس و یا گرايش به نهادهای متخاصم دولت روسیه» سوابق تمامی کارمندان این نهاد در شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. اوایل سال جاری نیز ده‌ها تن از کارکنان «شرکت مترو مسکو» به دلیل پیوستن به کارزار آنلاین در حمایت از الکسی ناوالنی اخراج شدند. برخی از این افراد پس از شکایت به دادگاه کار خود را پس گرفتند. همچنین در ماه اوت پلیس مسکو بر اساس اطلاعات شخصی افراد حامی الکسی ناوالنی که در شبکه‌های اجتماعی درز کرده بود به منزل بیش از پانصد نفر از اهالی مسکو مراجعه و از آنها در مورد مشارکت در فعالیت‌های بنیاد ناوالنی و یا کارزار حمایت از او بازجویی کرد. در برخی موارد پلیس تلاش کرد این افراد را مجبور کند که به دلیل درز کردن اطلاعات شخصی خود از الکسی ناوالنی و بنیاد او شکایت کنند. همکاران آقای ناوالنی در ماه آوریل و قبل از اين حوادث اعلام کرده بودند که یک کارمند سابق «بنیاد مبارزه با فساد» اطلاعات شخصی افرادی را که در وبسایت‌های طرفدار آقای ناوالنی ثبت نام کرده‌اند سرقت کرده است. در ماه ژوئن دادگاهی در شهر مسکو «بنیاد مبارزه با فساد» و سایر کارزارهای الکسی ناوالنی را «تشکل‌های افراطی» اعلام و فعالیت آنها را ممنوع کرد. الکسی ناوالنی، یکی از منتقدان سرسخت حکومت روسیه ژانویه امسال پس از بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو بازداشت شد. او چند ماه قبل از این تاریخ با مواد مخرب اعصاب مسموم شده بود و با اصرار خانواده و دوستانش برای مداوا به برلین منتقل شد. آقای ناوالنی می‌گوید به دستور حکومت روسیه و احتمالا با تایید ولادیمیر پوتین مسموم شده است. دولت روسیه این اتهام را رد کرده است. در تظاهرات گسترده‌ای که روزهای ۲۳ و ۳۱ ژانوایه در شهرهای مختلف روسیه در اعتراض به بازداشت آقای ناوالنی بر پا شد چندین هزار نفر به طور موقت بازداشت شدند. روز دوم فوریه مراجع قضای روسیه به اتهام نقض مقررات آزادی موقت توسط آقای ناوالنی حکم دو سال و نیم حبس تعلیقی او را که چند سال پیش صادر شده بود به اجرا گذاشتند و او اکنون دوران حبس خود را طی می‌کند. تجمع‌های هواداران آقای ناوالنی در اعتراض به این حکم توسط پلیس سرکوب شد و بیش از هزار و ۴۰۰ در مسکو، سن پترزبورگ و شهرهای دیگر بازداشت شدند. با استفاده از گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی؛ ش.ر/س.ن ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ پروین بهمنی، لالایی‌خوان و احیاگر ترانه‌های بومی ایران، درگذشت پروین بهمنی پروین بهمنی، لالایی‌خوان پرآوازه قشقایی و پژوهشگر موسیقی نواحی، روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر پس از تحمل یک دوره بیماری در سن ۷۲ سالگی درگذشت. او که به «خالق لالایی‌های مادرانه ایران‌زمین» شهره بود، مدتی پیش به‌دلیل وخامت مشکلات قلبی-ریوی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود. پروین بهمنی در سال ۱۳۸۶ با لالایی‌خوانی در فیلم «سه زن» ساخته منیژه حکمت به شهرتی بی‌سابقه دست یافت. منیژه حکمت، فیلمساز ایرانی، در واکنش به خبر درگذشت این هنرمند در توییتر خود نوشت: «پروین عزیز ... با رفتنت بچه‌های این سرزمین دیگر مادر ندارند که برای‌شان لالایی بخواند.» i i I fog aphics( { g oups:[], pa ams:[{"Name":"embed_h ml","Value":"\u0026l ;blockquo e class=\" wi e - wee \"\u0026g ;\u0026l ;p la g=\"fa\" di =\" l\"\u0026g ;پروين عزيز ، \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%89?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#مادرلالايى\u0026l ;/a\u0026g ; خوان ايران ، شير زن \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%89?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#قشقايى\u0026l ;/a\u0026g ; ، آزاديخواه ،با رفتنت بچه هاى اين سرزمين ديگر مادر ندارند كه برايشان \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%89?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#لالايى\u0026l ;/a\u0026g ; بخواند . تسليت به خانواده محترم بهمنى و شش بلوكى،جامعه موسيقى ايران و مردم \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#ايران\u0026l ;/a\u0026g ; \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%D9%89?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#پروين_بهمنى\u0026l ;/a\u0026g ; \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%89?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#مادر_لالایى\u0026l ;/a\u0026g ; \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#پروين_بهمني_قشقايي\u0026l ;/a\u0026g ; \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/hash ag/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%B4_%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A?s c=hash\u0026amp; ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;#دامون_شش_بلوكي\u0026l ;/a\u0026g ; \u0026l ;a h ef=\"h ps:// .co/uuFZRE2AzN\"\u0026g ;pic. wi e .com/uuFZRE2AzN\u0026l ;/a\u0026g ;\u0026l ;/p\u0026g ;— ma ijeh hekma (@ma ijeh_hekma ) \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/ma ijeh_hekma /s a us/1451464234173452301? ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;Oc obe 22, 2021\u0026l ;/a\u0026g ;\u0026l ;/blockquo e\u0026g ;||da a-pa gea-embed::\" ue\"||da a-pa gea-embed::\" ue\"","Defaul Value":"","H mlE code":false,"Type":"HTML"}], isMobile: ue }); (fu c io (d) { va use I pu = I fog aphics.Pa am["embed_h ml"], hisS ippe = (d.ge Eleme sByClassName ? d.ge Eleme sByClassName(" wi e S ippe ") : d.que ySelec o All(". wi e S ippe "))[0], e de = fu c io () { va madeDiv, bquo e, sId = " wi e APIFo S ippe "; y { madeDiv = docume .c ea eEleme ("div"); madeDiv.i e HTML = use I pu ; } ca ch (e) { hisS ippe .i e HTML = "Twi e Embed Code is i valid o i comple e."; e u ; } bquo e = madeDiv.childNodes[0]; if (bquo e. agName. oLowe Case() === "blockquo e" && bquo e.className.i dexOf(" wi e ") !== -1) { // emove eve y hi g excep pa ag aphs a d li ks va all = bquo e.ge Eleme sByTagName("*"); fo (va i = all.le g h - 1; i >= 0; i--) { va elm = all[i]; va ag = elm. agName. oLowe Case(); if ( ag !== "a" && ag !== "p") all[i].pa e Node. emoveChild(all[i]); } } else { hisS ippe .i e HTML = "Twi e Embed Code does o co ai p ope Twi e blockquo e."; e u ; } if (!wi dow. w && !d.ge Eleme ById(sId)) { //asy c eques Twi e API va js, fi s Js = d.ge Eleme sByTagName("sc ip ")[0]; js = d.c ea eEleme ("sc ip "); js.id = sId; js.s c = "//pla fo m. wi e .com/widge s.js"; fi s Js.pa e Node.i se Befo e(js, fi s Js); } hisS ippe .pa e Node.s yle.wid h = "100%"; hisS ippe .appe dChild(bquo e); if (wi dow. w && wi dow. w .widge s) { wi dow. w .widge s.load(); wi dow. w .eve s.bi d(" e de ed", fu c io (e) { //fix wi e bug e de i g mul iple embeds pe wee . Ca be dele ed af e Twi e fix he issue if (e. a ge ) { va pa = e. a ge .pa e Eleme ; if (pa && pa .className === " wi e S ippe P ocessed" && e. a ge .p eviousSibli g && e. a ge .p eviousSibli g. odeName. oLowe Case() === "if ame") { // his is duplica e embed, dele e i pa . emoveChild(e. a ge ); } } }); } }; hisS ippe .className = " wi e S ippe P ocessed"; if (d. eadyS a e === "u i i ialized" || d. eadyS a e === "loadi g") wi dow.addEve Lis e e ("load", e de ); else //liveblog, ajax e de (); })(docume ); پروین بهمنی متولد ۱۳۲۸ در شیراز، از هنرمندان و پژوهشگران شناخته‌شده در عرصه موسیقی نواحی ایران بود. او پیش از مهاجرت به تهران، نزد اساتیدی همچون حبیب خان گرگین‌پور، محمد حسین کیانی، محمد قلی خورشید و غلامرضا خان بهمنی آواز و ردیف موسیقی ایرانی را آموخت و توانست با همکاری محمدرضا درویشی و دانشگاه آتاتورک ترکیه به گردآوری نغمه‌های بومی قشقایی بپردازد. پروین بهمنی همچنین دارنده نشان دکترای افتخاری از کنسرواتوار مسکو و دانشگاه دولتی کشور ترکیه بود. او که در ایران امکان چندانی برای کنسرت عمومی نداشت، توانسته بود با حضور در جشنواره‌های موسیقی بومی آلمان، روسیه و ترکیه، ستایش منتقدان و مخاطبان را به خود جلب کند. نیکنام حسینی‌پور، مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت، نیز در پیامی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است، درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت. با استفاده از رسانه‌های ایران و توییتر/ آ.ت/ س.ن ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ شلیک «اشتباهی» الک بالدوین، ستاره هالیوود، یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت الک بالدوین، بازیگر ۶۳ ساله هالیوود الک بالدوین، بازیگر باسابقه و سرشناس هالیوود، با خطا در تیراندازی سر صحنه فیلمبرداری یک محصول وسترن، ناخواسته مدیر فیلمبرداری را کشت و کارگردان را هم زخمی کرد. این حادثه روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر سر صحنه فیلمبرداری در حومه سانتافه در ایالت نیومکزیکو آمریکا اتفاق افتاد. رسانه‌های آمریکایی از قول مقامات پلیس تایید کرده‌اند که هالینا هاچینز، مدیر فیلمبرداری و جوئل سوزا، کارگردان فیلم وسترن «راست/ Rus » هدف شلیک گلوله بالدوین ۶۳ ساله، بازیگر و تهیه‌کننده فیلم، قرار گرفتند. تولید این پروژه سینمایی تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. به گفته مقامات پلیس سانتافه، هنوز هیچ اتهامی علیه الک بالدوین مطرح نیست و ماموران در حال حاضر مشغول بررسی و تحقیق درباره تیراندازی و مصاحبه با شاهدان هستند. نشریه سینمایی «ددلاین» از قول منابع پلیس گزارش داده است که بالدوین پس از پاسخ‌گویی به سوال‌های بازپرسان پرونده آزاد شده است. بر این اساس، بازیگر نامزد اسکار خودخواسته به اداره پلیس مراجعه کرده است تا درباره شلیک خود که منجر به فاجعه شده، به ماموران توضیح دهد. بالدوین بازی در مجموعه فیلم‌های «ماموریت غیرممکن» را در کارنامه هنری خود دارد و برای درام رمانتیک «خنک‌کننده» در سال ۲۰۰۴ موفق به کسب نامزدی جایزه اسکار در رشته بازیگری نقش مکمل شد. وقوع حوادثی از این دست در هالیوود بی‌سابقه نیست. سال ۱۹۹۳ برندن لی، فرزند بروس لی، نیز در صحنه فیلمبرداری در پی شلیک اشتباهی جان باخت. حادثه روز گذشته باعث شد تا بار دیگر بحث مجوز استفاده از سلاح‌ در صحنه فیلمبرداری در میان منتقدان بالا بگیرد. با استفاده از گزارش رویترز، سی‌ان‌ان، ددلاین/ آ.ت/ س.ن ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ رادیو فردا هه‌نگاو: خودکشی هفت کودک در مناطق کُردنشین ایران در یک ماه به گزارش سایت حقوق بشری هه‌نگاو طی ماه مهر امسال، دست‌کم هفت کودک در مناطق کُردنشین ایران دست به خودکشی زده‌اند. بر اساس این گزارش که روز جمعه، ۳۰ مهر منتشر شد، پنج نفر از این کودکان دختر و دو نفر پسر بوده‌ و دو نوجوان به نام‌های متین عثمانی، ۱۴ ساله اهل ارومیە و ماشالله آذرخش ۱۸ ساله اهل اشنویه در روزهای ۲۷ و ۲۸ مهر به دلیل مشکلات خانوادگی به زندگی خود پایان داده‌اند. هه‌نگاو پیشتر در اوایل شهریور گزارش داده بود که در هشت ماه نخست سال میلادی جاری، ۳۵ فرد زیر ۱۸ سال در مناطق کُردنشین ایران خودکشی کرده که از میان آن‌ها ۲۰ نفر دختر بوده‌اند. از ابتدای سال ۱۴۰۰ آمار رسمی درباره خودکشی در ایران منتشر نشده است. تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در بهمن‌‌ ۹۹ بدون اشاره به آمار دقیق، از افزایش خودکشی در افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال در ایران خبر داده بود. در ماه‌های گذشته و همزمان با بحرانی‌تر شدن وضعیت کرونا در کشور اخبار متعددی از خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده است. این آمار نشانگر کاهش سن خودکشی در ایران است و از جمله دلایل آن «فقر اقتصادی» و «نابسامانی‌های اجتماعی و خانوادگی» اعلام شده است. روزنامه اعتماد نیز بهمن‌ سال گذشته در گزارشی از قول یک منبع آگاه در سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده بود که آمار خودکشی از ابتدای سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال ۹۹ به طور میانگین روزانه ۱۵ نفر در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند. ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ دولت سوریه ۲۴ نفر را در پرونده مرتبط با آتش‌سوزی مناطق جنگلی اعدام کرد وزارت دادگستری سوریه روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در یک پرونده مرتبط با آتش‌سوزی مناطق جنگلی در این کشور، ۲۴ نفر را به «جرم فعالیت‌های تروریستی» اعدام کرده است. دولت سوریه این افراد را متهم کرده است که در ماه‌های مهر و آبان سال گذشته با مشارکت در آتش‌سوزی مناطق جنگلی در مناطق غربی سوریه باعث مرگ چند نفر و از بین رفتن اموال عمومی شده‌اند. در این پرونده نام ۱۶ متهم دیگر نیز وجود داشت که ۱۱ نفر آنها به حبس ابد و پنج نفر نیز به زندان محکوم شده‌اند. در گزارش وزارت دادگستری سوریه به نام افراد اعدام شده و همچنین جزئیات احکام صادر شده اشاره نشده است. پیش از این در گزارش‌های مربوط به آتش‌سوزی این مناطق در سوریه، گفته شده بود که آتش‌سوزی بر اثر گرمای شدید هوا رخ داده است ولی مقام‌های دولت سوریه می‌گویند افراد متهم در این پرونده با پرتاب مواد آتش‌زا به مناطق جنگلی باعث بروز آتش‌سوزی شده‌اند. ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ رادیو فردا آمار رسمی کرونا در ایران؛ مرگ ۱۶۵ نفر و شناسایی ۱۱ هزار بیمار جدید در یک شبانه‌روز بنا بر اعلام وزارت بهداشت ایران در روز جمعه، ۳۰ مهر، ۱۶۵ نفر دیگر در کشور جان خود را بر اثر کرونا از دست داده‌ و موارد جدید ابتلا به این ویروس به بیش از ۱۱ هزار نفر رسیده است. بر این اساس، مجموع جان‌باختگان کرونا در ایران به بیش از ۱۲۴ هزار و ۹۲۸ نفر و شمار کل مبتلایان نیز به ۵ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۵۸۹ نفر رسیده است. آمار رسمی کرونا در حالی به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود که سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی را سه تا چهار برابر آمار رسمی عنوان کرده بود. در حال حاضر ۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۰۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۸ شهر در وضعیت زرد و ۱۰۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند. ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ هشدار یک نهاد اطلاعاتی آمریکا: خشکسالی‌ مکرر در ایران به جابه‌جایی جمعیت منجر خواهد شد یک نهاد وابسته به دفتر اداره‌کننده اطلاعات ملی ایالات متحده در گزارش جدید خود از تغییرات اقلیمی در کشورهای مختلف، با اشاره به بروز خشکسالی‌ مكرر در ایران گفته است در دهه‌های آینده ایران با خطر بی‌ثباتی، درگیری‌های محلی و آوارگی جمعیت مواجه خواهد شد. در این گزارش تاکید شده است که ایران با موج‌های گرمایی شدید و افزایش بیابان‌زایی مواجه است و از مدیریت ضعیف منابع آب، کاهش تولید مواد غذایی و افزایش هزینه‌های واردات، به عنوان دیگر مشکلات مرتبط با این بحران نام برده شده است. در گزارش این مرکز همچنین پیش‌بینی شده است که تغییرات آب‌ و هوایی در سطح جهانی نیز به تنش‌های ژئوپولتیکی بیشتری منجر خواهد شد و پیامدهای ناشی از این بحران پس از سال ۲۰۳۰ در نقاط مختلف جهان بيشتر دیده خواهد شد. این نهاد همچنین تاکید کرده است که سیاست‌ها و تعهدات فعلی کشورها برای تحقق اهداف توافق‌نامه پاریس کافی نیست. در یک گزارش تحقیقی نیز که روز ۲۴ شهریور امسال منتشر شد، یک موسسه علمی گزارش داد که تقریبا هیچ‌یک از کشورها اقدامات ضروری بر اساس توافق‌های بین‌المللی برای مهار تغییرات اقلیمی را انجام نمی‌دهند و فقط کشور کوچک گامبیا در قاره آفریقا، اقدامات ضروری را برای کاهش انتشار گازهای آلاینده انجام می‌دهد. کاهش گازهای آلاینده در سراسر جهان یکی از محورهای اصلی توافق اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵ برای مهار گرمایش زمین در حد ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دوران ماقبل صنعتی است. ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ رادیو فردا حضور یکی از محارم یا کارکنان زن برای سونوگرافی زنان توسط مردان الزامی اعلام شد وزارت بهداشت ایران در واکنش به انتقاد‌هایی در خبرگزاری فارس، «حضور یکی از محارم یا کارکنان هم‌جنس» در زمان سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیست‌های مرد را «الزامی» اعلام کرد. خبرگزاری فارس اخیرا کارزاری به راه انداخته و خواستار جلوگیری سونوگرافی بانوان توسط رادیولوژیست‌های مرد و اصلاح وضعیت مراکز سونوگرافی دولتی و پاسخ‌گویی وزیر بهداشت درباره عدم اجرای طرح «انطباق جنسیتی مراکز درمانی» شده بود. در واکنش به این انتقادها وزارت بهداشت در نامه‌ای مورخ ۲۸ مهر خطاب به روسای دانشگاه علوم پزشکی خواستار اجرای «قوانین انطباق» شده است. قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره به خبرگزاری فارس گفته است: «بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس باید اقدامات تشخیصی، درمان و مراقبتی در موسسات پزشکی با حفظ حق اختیار بیمار بر اساس موازین شرعی، قانونی و اصول پزشکی توسط کارکنان فنی همجنس به‌ عمل آید». آقای جان‌بابایی در صورت امکان‌پذیر نبودن این شرایط و معاینات مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضروری توسط افراد غیرهمجنس باید انجام شود نیز گفته است که در این صورت «حضور یکی از محارم بیمار یا یک نفر از کارکنان فنی زن الزامی است». تفکیک جنسیتی در بخش‌ها و مراکز مختلف از جمله مراکز درمانی سال‌هاست که توسط عده‌ای در حکومت جمهوری اسلامی پیگیری می‌شود. در مقابل فعالان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی اعمال این‌گونه جداسازی‌ها را باعث تبعیض در برابر زنان ارزیابی می‌کنند و آن را مخالف حقوق اساسی زنان می‌دانند. ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ روسیه «بدون اطلاع و رضایت ایران» در پایان نشست مسکو بیانیه صادر کرد تصویری از نمایندگان طالبان در نشست مسکو در حالی که خبرگزاری روسی اسپوتنیک از صدور «بیانیه مشترک»‌ در پایان نشست مسکو درباره افغانستان خبر داده است، نماینده ایران در این نشست می‌گوید این نشست «بدون نتیجه» بوده و طرفین برای بیانیه مشترک به اجماع نرسیده‌اند. رسول موسوی، مدیرکل آسیای غربی وزارت خارجه ایران، که در نشست مسکو شرکت کرده بود، در توییتی که در این باره منتشر کرده، از «ضعف مدیریت» و «عدم تلاش برای رسیدن به اجماع» به عنوان دلایل عدم صدور بیانیه مشترک نام برده است. i i I fog aphics( { g oups:[], pa ams:[{"Name":"embed_h ml","Value":"\u0026l ;blockquo e class=\" wi e - wee \"\u0026g ;\u0026l ;p la g=\"fa\" di =\" l\"\u0026g ;سومین نشست فرمت مسکو علیرغم بحثهای جدی و پر محتوی در مورد همکاریهای منطقه ای برای برقراری صلح ، ثبات و امنیت در افغانستان بدون نتیجه که می بایست در بیانیه مشترک نشست منتشر می شد پایان یافت .از نظر من ضعف مدیریت نشست و عدم تلاش برای رسیدن به اجماع دلیل عدم صدور بیانیه مشترک است. \u0026l ;a h ef=\"h ps:// .co/Jk2 H78Rbj\"\u0026g ;pic. wi e .com/Jk2 H78Rbj\u0026l ;/a\u0026g ;\u0026l ;/p\u0026g ;— asoul mousavi (@ asmou) \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/ asmou/s a us/1450850042584211467? ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;Oc obe 20, 2021\u0026l ;/a\u0026g ;\u0026l ;/blockquo e\u0026g ;||da a-pa gea-embed::\" ue\"","Defaul Value":"","H mlE code":false,"Type":"HTML"}], isMobile: ue }); (fu c io (d) { va use I pu = I fog aphics.Pa am["embed_h ml"], hisS ippe = (d.ge Eleme sByClassName ? d.ge Eleme sByClassName(" wi e S ippe ") : d.que ySelec o All(". wi e S ippe "))[0], e de = fu c io () { va madeDiv, bquo e, sId = " wi e APIFo S ippe "; y { madeDiv = docume .c ea eEleme ("div"); madeDiv.i e HTML = use I pu ; } ca ch (e) { hisS ippe .i e HTML = "Twi e Embed Code is i valid o i comple e."; e u ; } bquo e = madeDiv.childNodes[0]; if (bquo e. agName. oLowe Case() === "blockquo e" && bquo e.className.i dexOf(" wi e ") !== -1) { // emove eve y hi g excep pa ag aphs a d li ks va all = bquo e.ge Eleme sByTagName("*"); fo (va i = all.le g h - 1; i >= 0; i--) { va elm = all[i]; va ag = elm. agName. oLowe Case(); if ( ag !== "a" && ag !== "p") all[i].pa e Node. emoveChild(all[i]); } } else { hisS ippe .i e HTML = "Twi e Embed Code does o co ai p ope Twi e blockquo e."; e u ; } if (!wi dow. w && !d.ge Eleme ById(sId)) { //asy c eques Twi e API va js, fi s Js = d.ge Eleme sByTagName("sc ip ")[0]; js = d.c ea eEleme ("sc ip "); js.id = sId; js.s c = "//pla fo m. wi e .com/widge s.js"; fi s Js.pa e Node.i se Befo e(js, fi s Js); } hisS ippe .pa e Node.s yle.wid h = "100%"; hisS ippe .appe dChild(bquo e); if (wi dow. w && wi dow. w .widge s) { wi dow. w .widge s.load(); wi dow. w .eve s.bi d(" e de ed", fu c io (e) { //fix wi e bug e de i g mul iple embeds pe wee . Ca be dele ed af e Twi e fix he issue if (e. a ge ) { va pa = e. a ge .pa e Eleme ; if (pa && pa .className === " wi e S ippe P ocessed" && e. a ge .p eviousSibli g && e. a ge .p eviousSibli g. odeName. oLowe Case() === "if ame") { // his is duplica e embed, dele e i pa . emoveChild(e. a ge ); } } }); } }; hisS ippe .className = " wi e S ippe P ocessed"; if (d. eadyS a e === "u i i ialized" || d. eadyS a e === "loadi g") wi dow.addEve Lis e e ("load", e de ); else //liveblog, ajax e de (); })(docume ); خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به این که در بیانیه مشترک از عبارت «دولت موقت» برای گروه طالبان استفاده شده، نوشته است ایران از بیانیه صادر شده اطلاع و رضایت نداشته است. نشست «آینده افغانستان» روز چهارشنبه در مسکو با حضور نمایند‌گان ۱۰ کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شد. خبرگزاری ایرنا، وابسته به دولت ایران،‌ در گزارش خود بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره این نشست را منتشر کرده که عبارت دولت موقت نیز در آن به چشم می‌خورد. دولت ایران همچنین قرار است روز چهارشنبه، ۵ آبان، نشست یک روزه‌ای در تهران با حضور شش کشور همسایه افغانستان و روسیه برگزار کند و از نماینده گروه طالبان نیز برای حضور در این نشست دعوت کرده است. به گزارش رادیو آزادی، خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، گفته است این گروه هنوز درباره حضور در این نشست به نتیجه نرسیده است. ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ رادیو فردا درخواست اعاده دادرسی در پرونده مصادره املاک بهاییان روستای ایوِل رد شد وکیل مدافع بهاییان روستای ایوِل از رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده مصادره املاک آنها به «دلایل نامشخص» خبر داد. محمدهادی عرفانیان کاسب روز پنج‌شنبه، ۲۹ مهر، در توییتی زمان رد این درخواست را ۳۰ شهریور اعلام کرد. او پیشتر در روز پنجم اسفند ۹۹ از اقدام برای ثبت درخواست اعاده دادرسی خبر داده بود. i i I fog aphics( { g oups:[], pa ams:[{"Name":"embed_h ml","Value":"\u0026l ;blockquo e class=\" wi e - wee \"\u0026g ;\u0026l ;p la g=\"fa\" di =\" l\"\u0026g ;پیرو پیگیری صورت گرفته مبنی بر اعاده دادرسی صورت گرفته در خصوص پرونده روستای ایول مازندران از طریق رییس کل دادگستری آن استان، باستناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، متاسفانه بدلیل یا دلایل نامشخصی در ۳۰ شهریورماه اعاده دادرسی رد شده است\u0026l ;/p\u0026g ;— محمد هادی عرفانیان کاسب.وکیل پایه یک دادگستری (@e fa ia _hadi) \u0026l ;a h ef=\"h ps:// wi e .com/e fa ia _hadi/s a us/1451107904744984581? ef_s c= ws c%5E fw\"\u0026g ;Oc obe 21, 2021\u0026l ;/a\u0026g ;\u0026l ;/blockquo e\u0026g ;||da a-pa gea-embed::\" ue\"","Defaul Value":"","H mlE code":false,"Type":"HTML"}], isMobile: ue }); (fu c io (d) { va use I pu = I fog aphics.Pa am["embed_h ml"], hisS ippe = (d.ge Eleme sByClassName ? d.ge Eleme sByClassName(" wi e S ippe ") : d.que ySelec o All(". wi e S ippe "))[0], e de = fu c io () { va madeDiv, bquo e, sId = " wi e APIFo S ippe "; y { madeDiv = docume .c ea eEleme ("div"); madeDiv.i e HTML = use I pu ; } ca ch (e) { hisS ippe .i e HTML = "Twi e Embed Code is i valid o i comple e."; e u ; } bquo e = madeDiv.childNodes[0]; if (bquo e. agName. oLowe Case() === "blockquo e" && bquo e.className.i dexOf(" wi e ") !== -1) { // emove eve y hi g excep pa ag aphs a d li ks va all = bquo e.ge Eleme sByTagName("*"); fo (va i = all.le g h - 1; i >= 0; i--) { va elm = all[i]; va ag = elm. agName. oLowe Case(); if ( ag !== "a" && ag !== "p") all[i].pa e Node. emoveChild(all[i]); } } else { hisS ippe .i e HTML = "Twi e Embed Code does o co ai p ope Twi e blockquo e."; e u ; } if (!wi dow. w && !d.ge Eleme ById(sId)) { //asy c eques Twi e API va js, fi s Js = d.ge Eleme sByTagName("sc ip ")[0]; js = d.c ea eEleme ("sc ip "); js.id = sId; js.s c = "//pla fo m. wi e .com/widge s.js"; fi s Js.pa e Node.i se Befo e(js, fi s Js); } hisS ippe .pa e Node.s yle.wid h = "100%"; hisS ippe .appe dChild(bquo e); if (wi dow. w && wi dow. w .widge s) { wi dow. w .widge s.load(); wi dow. w .eve s.bi d(" e de ed", fu c io (e) { //fix wi e bug e de i g mul iple embeds pe wee . Ca be dele ed af e Twi e fix he issue if (e. a ge ) { va pa = e. a ge .pa e Eleme ; if (pa && pa .className === " wi e S ippe P ocessed" && e. a ge .p eviousSibli g && e. a ge .p eviousSibli g. odeName. oLowe Case() === "if ame") { // his is duplica e embed, dele e i pa . emoveChild(e. a ge ); } } }); } }; hisS ippe .className = " wi e S ippe P ocessed"; if (d. eadyS a e === "u i i ialized" || d. eadyS a e === "loadi g") wi dow.addEve Lis e e ("load", e de ); else //liveblog, ajax e de (); })(docume ); روستای ایول از توابع شهرستان چهاردانگه در نزدیکی شهر ساری است و آبان ۹۹، دادگاه تجدیدنظر، مالكیت اراضی ۲۷ بهایی در این روستا را «غیرقانونی» اعلام كرد و حکم به مصادره این اراضی به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام» داد. این اقدام با واکنش شماری از شخصیت‌ها و نهادهای مذهبی و سیاسی جهان روبه‌رو شد. دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهایی، دوم اسفند ۹۹، اقدام دستگاه قضایی ایران برای مصادره املاک بهاییان روستای ایول را مصداق «آزار و سرکوب بهاییان» دانسته و از دولت ایران خواسته بود که «نه تنها زمین‌ها را به آنها بازگرداند، بلکه یک بار و برای همیشه به آزار و سرکوب سیستماتیک بهائیان در سراسر ایران پایان دهد». به نظر می‌رسد مصادره املاک بهاییان بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه این اقلیت مذهبی در ایران باشد. در سال ۸۹، منازل متعلق به حدود ۵۰ خانوار بهایی در روستای ایول واقع در استان مازندران، سوزانده و تخریب شد و ساکنان آنها مجبور به ترک مزارع و خانه‌های آبا و اجدادی خود شدند. اواخر زمستان ۹۸ نیز خانه ده‌ها بهایی در دست‌کم هفت شهر ایران به طور همزمان و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی درباره کرونا، مورد هجوم و بازرسی ماموران قرار گرفت که خواستار ضبط اسناد مالکیت این شهروندان شده بودند. در چهار دهه گذشته گزارش‌های متعددی درباره محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه‌ها و حق امرار معاش منتشر شده و حتی گورستان‌های پیروان این آیین مورد بی‌احترامی قرار گرفته است. بنا بر گزارش‌ها بیش از ۲۰۰ بهایی پس از انقلاب بهمن ۵۷ در ایران اعدام شده‌اند. ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ رادیو فردا نامه یک انجمن فرهنگی به ضرغامی: شما وزیر میراث فرهنگی هستید، نه وزیر کشاورزی عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران در ادامه واکنش‌ به اظهارات وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره حفر چاه در حریم مقبره کوروش، یک انجمن فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به او نوشت: «شما وزیر میراث فرهنگی هستید و نه وزیر کشاورزی.» «انجمن فرهنگی افراز» در نامه‌ای که روز جمعه، ۳۰ مهر، منتشر شد همچنین با اشاره به وظیفه‌ وزیر میراث فرهنگی مبنی بر «پاسداری از میراث مقبره کوروش و بهینه کردن سازوکار گردشگری بر پایه‌ آن» نوشته است که «طبیعتا شما آخرین فردی باید باشید» که سخنان مربوط به حفر چاه در حریم مقبره کوروش را بر زبان براند. عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران، روز ۲۲ مهر در جریان سفر استانی به فارس گفته بود: «امروز مردم شهر پاسارگاد به‌خاطر مقبره کوروش و قوانین ما نمی‌توانند ساختمان دوطبقه بسازند، درست کشاورزی کنند، چاه بزنند، دکل بزنند. من باید این مشکل را حل کنم. یک مقدار انقباض قوانین حریم‌ها را بردارم و انبساطی کنم.» او در ادامه از ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهوری خواسته بود که اجازه بدهد هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در دولت این موضوع با اولویت مطرح شود. این اظهارات با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان حوزه محیط زیست و گردشگری همراه شد و برخی کارشناسان درباره پیامدهای حفر چاه در منطقه پاسارگاد که منجر به خروج این مجموعه باستانی از فهرست میراث جهانی می‌شود، هشدار دادند. در واکنش به این انتقادها، آقای ضرغامی روز یک‌شنبه ۲۵ مهر انعکاس گفته‌های خود از سوی رسانه‌ها را «تحریف عجیب» خواند و گفت که «وزارتخانه تحت مدیریت او به دنبال حفر چاه کنار مقبره کوروش نیست». آقای ضرغامی همچنین دلیل اظهارات خود را «هجوم، اعتراض‌ها و تجمعات شدید مردم منطقه که امور جاری‌شان دچار اختلال شده» عنوان کرد. «انجمن فرهنگی افراز» در ادامه نامه خود ضمن عذرخواهی درباره «گوشزد نکته‌های ابتدایی به وزیر میراث فرهنگی» آورده است: «سخن ناکارشناسی شما در زمینه‌ کشاورزی نه تنها سبب نابودی آثار برجسته‌ی تاریخی استان فارس خواهد شد، بلکه این استان را به جهت بوم‌شناختی شکننده‌تر، آسیب‌پذیرتر و در آستانه‌ فروپاشی قرار خواهد داد.» ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ بایدن: آمریکا از تایوان در مقابل حمله احتمالی چین دفاع می‌کند جو بایدن جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته است، در صورتی که چین به تایوان حمله کند، ایالات متحده از تایوان دفاع خواهد کرد. جو بایدن در یک برنامه «سی ان ان» و در پاسخ به پرسشی در خصوص دفاع آمریکا از تایوان در صورت حمله احتمالی چین، گفت، بله. ما در این زمینه تعهد داریم. رویترز می‌گوید، خط مشی آمریکا در قبال اختلاف چین و تایوان که به «ابهام استراتژیک» معروف است، برای این بنیان بوده که آمریکا به سیستم دفاعی تایوان کمک می‌کند، اما به طور علنی وعده دفاع از این کشور در مقابل چین را نمی‌داده است. جو بایدن همچنین گفته است که آمریکا به دفاع از متحدان خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی٬ ناتو٬ و کانادا متعهد است و این تعهد در قبال ژاپن، کره جنوبی، و تایوان نیز وجود دارد. او در ادامه تاکید کرد، مردم نباید نگران قدرت نظامی آمریکا باشند زیرا «چین ، روسیه و بقیه جهان می‌دانند که ما قوی‌ترین ارتش در طول تاریخ جهان هستیم.» رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد، من به دنبال جنگ سرد با چین نیستم. من فقط می‌خواهم چین بفهمد که ما عقب نشینی نمی‌کنیم و دیدگاه خود را تغییر نخواهیم داد. وزیر دفاع تایوان دو هفته پیش هشدار داده بود که تنش بین کشورش و چین در بدترین حالت خود در ۴۰ سال گذشته است. حزب کمونیست به رهبری مائو تسه تونگ در سال ۱۹۴۹ کومین تانگ (حزب ملی مردم)، متحد سابقش در جنگ علیه ژاپن در جنگ جهانی دوم و رقیب قسم خورده‌اش را شکست داد و قدرت را در چین به‌دست گرفت. نیروهای کومین تانگ مجبور شدند به جزیره تایوان عقب نشینی کنند. آنها در نهایت دولت تایوان را تشکیل دادند. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند که در صورت لزوم باید با زور تصرف شود. تایوان می‌گوید که یک کشور مستقل است و از آزادی‌ها و دموکراسی خود دفاع می‌کند و چین را مسئول تنش‌ها می‌داند. ادامه خبر             مهر ۳۰, ۱۴۰۰ انریکه مورا و وزیر خارجه عربستان درباره برجام مذاکره کردند فیصل بن فرحان و انریکه مورا انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده مذاکرات هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، روز پنجشنبه در ریاض با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار و گفت‌وگو کرد. وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای گفته است، فیصل بن فرحان و انریکه مورا درباره تحولات مرتبط با مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و تلاش‌های بین‌المللی برای حصول اطمینان از عدم نقض توافق‌ها و معاهدات بین‌المللی توسط ایران گفت‌وگو کردند. در این بیانیه تصریح شده است، دو طرف همچنین در خصوص تقویت اقدامات مشترک برای متوقف کردن «حمایت‌های ایران از فعالیت‌های تروریستی» که امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه و جهان را تهدید می‌کند، رایزنی کردند. در حالی انریکه مورا با وزیر امور خارجه عربستان دیدار کرده است که روزهای گذشته رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز به عربستان سفر کرده بود و فیصل بن فرحان در خصوص برجام مذاکره کرد. مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام در وین پایتخت اتریش از ۳۰ خرداد به درخواست ایران متوقف شده است. ایران تاکنون به درخواست‌ها برای بازگشت به این مذاکرات و نهایی کردن آنها پاسخ مشخصی نداده است. در همین حال، آمریکا، کشورهای اروپایی حاضر در برجام به همراه عربستان از پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران طی این مدت ابراز نگرانی کرده‌اند. وزیر خارجه عربستان هم هفته گذشته در واشینگتن هشدار داد که شتاب فعالیت‌های هسته‌ای ایران جهان را به نقطه‌ای «بسیار خطرناک» رسانده است. فیصل بن فرحان گفت: «به نظرم ما در مرحله‌ای بسیار خطرناک هستیم. در واقع ما نظاره‌گر شتاب‌گیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستیم، فعالیت‌هایی که منجر به از بین رفتن ارزش (بازگشت به) برجام می‌شود.» پیش از این ایالات متحده نیز هشدار داده بود پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران شاید به نقطه‌ای برسد که مذاکرات درباره بازگشت به برجام بی‌معنی شود. ادامه خبر            

بیشتر

آخرین مطالب