دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

مبدا گاهشماری اوستایی چیست؟

مبدا گاهشماری اوستایی چیست؟

(fu c io (){va ode=docume .ge Eleme ById("mw-dismissable o ice-a o place");if( ode){ ode.ou e HTML="\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice\"\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-close\"\u003E[\u003Ca abi dex=\"0\" ole=\"bu o \"\u003Eپنهان&zw j;سازی\u003C/a\u003E]\u003C/div\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-body\"\u003E\u003Cdiv id=\"localNo ice\" la g=\"fa\" di =\" l\"\u003E\u003C able s yle=\"wid h:100%; bo de :2px solid #B22222; backg ou d-colo :#ffffffff; bo de - adius:10px;\"\u003E\ \u003C body\u003E\u003C \u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shah(Emam_)_Mosque_,_Isfaha .jpg\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg al =\"Shah(Emam ) Mosque , Isfaha .jpg\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/220px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"220\" heigh =\"157\" da a-file-wid h=\"1920\" da a-file-heigh =\"1371\" /\u003E\u003C/a\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\" ex -alig :ce e ;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران\"\u003E \u003Cb\u003Eتا ۱۶ آبان وقت دارید تا با اهدای عکس&zw j;های خود از یادمان&zw j;های ایران به ویکی&zw j;پدیا کمک کنید و در بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا شرکت کنید.\u003C/b\u003E\u003C/a\u003E\u003Cb /\u003E\ \u003Cp\u003E\u003Cb /\u003E\ ایران بیش از ۲۶هزار یادمان ثبت&zw j;شدهٔ ملی دارد. فهرست یادمان&zw j;های واجد شرایط را از \u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران/فهرست یادمان&zw j;ها\"\u003Eاینجا\u003C/a\u003E پیدا کنید. \u003Cb /\u003E\ \u003C/p\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle; paddi g-lef :10px;\"\u003E\u003Cdiv class=\"floa lef \"\u003E\u003Ca h ef=\"h ps://fa.wikipedia.o g/wiki/ویکی&zw j;پدیا:ویکی_دوستدار_یادمان&zw j;ها_۲۰۲۱_ایران\"\u003E\u003Cimg al =\"Wlm logo i a .p g\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/150px-Wlm_logo_i a .p g\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"150\" heigh =\"188\" da a-file-wid h=\"2272\" da a-file-heigh =\"2847\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/div\u003E\ \u003C/ d\u003E\u003C/ \u003E\u003C/ body\u003E\u003C/ able\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E";}}());

.mw-pa se -ou pu .sideba {wid h:22em;floa :lef ;clea :lef ;ma gi :0.5em 1em 1em 0;backg ou d:#f8f9fa;bo de :1px solid #aaa;paddi g:0.2em;bo de -spaci g:0.4em 0; ex -alig :ce e ;li e-heigh :1.4em;fo -size:88%;display: able}body.ski -mi e va .mw-pa se -ou pu .sideba {display: able!impo a ;floa :lef !impo a ;ma gi :0.5em 0 1em 1em!impo a }.mw-pa se -ou pu .sideba a{whi e-space: ow ap}.mw-pa se -ou pu .sideba -w apli ks a{whi e-space: o mal}.mw-pa se -ou pu .sideba -subg oup{wid h:100%;ma gi :0;bo de -spaci g:0}.mw-pa se -ou pu .sideba -lef {floa : igh ;clea : igh ;ma gi :0.5em 1em 1em 0}.mw-pa se -ou pu .sideba - o e{floa : o e;clea :bo h;ma gi :0.5em 1em 1em 0}.mw-pa se -ou pu .sideba -ou e - i le{paddi g-bo om:0.2em;fo -size:125%;li e-heigh :1.2em;fo -weigh :bold}.mw-pa se -ou pu .sideba - op-image{paddi g:0.4em 0}.mw-pa se -ou pu .sideba - op-cap io ,.mw-pa se -ou pu .sideba -p e i le-wi h- op-image,.mw-pa se -ou pu .sideba -cap io {paddi g- op:0.2em;li e-heigh :1.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba -p e i le{paddi g- op:0.4em;li e-heigh :1.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba - i le,.mw-pa se -ou pu .sideba - i le-wi h-p e i le{paddi g:0.2em 0.4em;fo -size:145%;li e-heigh :1.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba - i le-wi h-p e i le{paddi g- op:0}.mw-pa se -ou pu .sideba -image{paddi g:0.2em 0 0.4em}.mw-pa se -ou pu .sideba -headi g{paddi g:0.1em}.mw-pa se -ou pu .sideba -co e {paddi g:0 0.1em 0.4em}.mw-pa se -ou pu .sideba -co e -wi h-subg oup{paddi g:0.1em 0 0.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba -above,.mw-pa se -ou pu .sideba -below{paddi g:0.3em 0.4em;fo -weigh :bold}.mw-pa se -ou pu .sideba -collapse .sideba -above,.mw-pa se -ou pu .sideba -collapse .sideba -below{bo de - op:1px solid #aaa;bo de -bo om:1px solid #aaa}.mw-pa se -ou pu .sideba - avba { ex -alig :lef ;fo -size:115%}.mw-pa se -ou pu .sideba -collapse .sideba - avba {paddi g- op:0.6em}.mw-pa se -ou pu .sideba -collapse .mw-collapsible- oggle{ma gi - op:0.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba -lis - i le{ ex -alig : igh ;fo -weigh :bold;li e-heigh :1.6em;fo -size:105%}@media(max-wid h:720px){body.mediawiki .mw-pa se -ou pu .sideba {wid h:100%!impo a ;clea :bo h;floa : o e!impo a ;ma gi -lef :0!impo a ;ma gi - igh :0!impo a }}از سلسله مباحثمزدیسنا مباحث اولیهاهورامزدا زرتشت اشه ایران ایزدان و دیوانامشاسپندان · ایزد اهوراها · دیو اهریمن کتاب و عبادتاوستا گاتاها · یسنه وندیداد · ویسپرد یشت · خرده‌اوستا آبزور نیایش اهونی ویریا آتشکده روایت فلسفی و دینیدینکرد · بندهشنارداویراف‌نامهجاماسپیقصه سنجان تاریخ و فرهنگآیین زروانی گاه‌شماری اوستایی نو · جشن‌های زرتشتیازدواجفرشگرد پیروانزرتشتیان هندوستان · زرتشتیان ایرانپارسیان · ایرانیان آزار زرتشتیان درگاه مزدیسنا.mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبو گاهشماری اوستایی نو یکی ازگاهشماری‌های رایج در ایران پیش از اسلام بود که جایگزین گاهشماری اوستایی کهن شد. به گفتهٔ اکثر محققان این گاهشماری در زمان هخامنشیان رایج شد و آن را متأثر از گاه‌شماری مصری می‌دانند. تاریخ رواج آن را ۴۴۱ پیش از میلاد در دوران اردشیر یکم می‌دانند[۱] بنا به قرائن این گاه‌شماری در دوران اشکانیان هم متداول بود. اما بیشترین اطلاعات پیرامون آن از عهد ساسانی به بعد است. در زمان ساسانیان این گاه‌شماری به دو گونهٔ گاه‌شماری عرفی یا سیار گاه‌شماری بهیزکی مرسوم بود. محتویات ۱ گاه‌شماری سیار ۱.۱ سرآغاز سال ۱.۲ تقسیمات زمانی ۱.۲.۱ ساعت ۱.۲.۲ شبانه روز ۱.۲.۳ ماه ۱.۲.۴ اندرگاهان ۱.۲.۵ گاهنباران ۱.۳ جشن‌های ماهانه ۲ گاهشماری بهیزکی ۲.۱ ۱۲۰، ۱۱۶ یا ۱۲۸ ۲.۲ چرا ۱۲۰ سال درنگ ۲.۳ افزودن ماه ۱۳ام و پنج روز اندرگاه ۲.۴ اغتشاش در نگاهداری وهیزکها ۳ سر آغاز گاهشماری و سرنوشت گاهشماری اوستایی نو ۴ جستارهای وابسته ۵ پانویس ۶ منابع گاه‌شماری سیار این گاه‌شماری برای کاربرد مردم بود. دراین گاه‌شماری، یک سال ۳۶۵ روز بود و دارای ۱۲ ماه سی‌روزه و ۵ روز اضافه بود که به این پنج روز اضافه اندرگاه گفته‌می‌شود. در منابع دوران اسلامی نام این پنج روز به صورت خمسهٔ مسترقه یا پنجهٔ دزدیده هم آمده‌است. در این گاه‌شماری کسر تقریباً معادل یک‌چهارم روز به حساب نمی‌آمد. از این رو این گاهشماری هر چهارسال یک روز عقب می‌افتاد. به این معنا که مثلاً ۱ دی گاهشماری سیار معادل با ۳۰ آذر «واقعی» می‌شد و با گذشت زمان ۱ دی اسمی سیر قهقرایی می‌داشت: ۲۹ آذر «واقعی» ۲۸ آذر واقعی و الخ پنج روز اندرگاه لزوماً در پایان سال نمی‌آمد بلکه با پنج روز اندرگاه در گاهشماری وهیزکی تطبیق می‌شد. در دوران امپراتوری ساسانی، پنج روز اندرگاه به «نوروز کوچک» معروف بود و جزء روزهای جشن، تعطیلات و مراسم مذهبی محسوب می‌شد.[۲][۳][۴] سرآغاز سال در میانه دوره هخامنشی، آغاز سال از اول پائیز به آخر اسفند منتقل شد و روز نخست فروردین ماه را اول سال قرار دادند و برای تثبیت زمان آن، کبیسه‌ای در نظر گرفتند که آغاز سال در اول فروردین ماه ثابت می‌ماند. حمزه بن حسن اصفهانی به استناد خدای نامه می‌نویسد که در باور زرتشتی اول فروردین ماه به آغاز خلقت منسوب است و خلقت در روز هرمزد از ماه فروردین در نقطه اعتدال ربیعی بود. بعضی انتخاب نوروز به عنوان سرآغاز تقویم را به خود زرتشت نسبت می‌دهند و معتقدند که او این تقویم را بر اساس مبدأ آفرینش نهاد و اولین روز از سال را اعتدال بهار قرار داد. در منابع دیگر نیز می‌خوانیم آغاز سال در تقویم مزدیسنا از دی ماه بود که علت آن را باور ایرانیان به اینکه دی ماه از آن آفریدگار است می‌دانستند و آغاز سال را با ماهی که به پروردگار منسوب باشد، نیک می‌دانستند؛ ولی چون کبیسه به طور دقیق اجرا نمی‌شد، به تدریج دی ماه به اعتدال بهاری رسید و این زمان با اصلاحاتی که داریوش بزرگ با اقتباس از مصریان انجام داده بود مصادف گردید و چون اول ماه توت مصری، با اول ماه دی برابر بود، فروردین ماه را به جای دی ماه برگزیدند و سه ماه به عقب بردند و اعتدال بهاری را سر آغاز تقویم مزدیسنا قرار دادند.[۵][نیازمند منبع] تقسیمات زمانی ساعت واژه هاتر یا هاسر در زبان اوستایی و زبان پهلوی به جای ساعت به کار گرفته می‌شود و یک هاسر برابر است با یک ساعت و ۱۲ دقیقه امروزی. شبانه روز در اوستا شبانه روز به پنج وقت یا گاه تقیسم شده‌است: هاونگاه رپیتونیگاه ازیرنیگاه اویسروترمگاه اوشهنگاه ماه ماونگه در اوستا و در گاه شماری مزدیسنا، هم به مفهوم ماه و هم به معنای شبانه روز از زمان است[نیازمند منبع]. در این تقویم هر ۳۰ روز را یک ماه نامیده و هر سال را ۱۲ ماه می‌گرفتند؛ بنابراین هم ماه و هم سال در این تقویم اصطلاحی است نه حقیقی. نام دوازده ماه این تقویم از نام امشاسپندان و ایزدان زرتشتی گرفته شده‌است و در گاه‌شماری رسمی ایران که امروزه کاربرد دارد نیز با کمی تغییر باقی مانده‌است. نام و ترتیب ماه‌ها به قرار زیر است: اوستایی پهلوی فارسی دری فْرَوَشی فْرَوَهْر فروردین اَشا-وَهیشتَ ارتَ-وَهیشتَ اردیبهشت هَئوروَتات خردات خرداد تیشْتْریه تیشْتَر تیر اَمِرِتات اَمُردات اَمرداد خْشَتْرَ-وَئیریه شَتْریوَر شهریور میثْرَ مهر-میتْرْ مهر اَپَم آبان آبان آتَر-آثْرْ اتور- (آتخش (؟)) آذر دَثوش - یا - دَذْوْ دئو دی وُهومَنه وهمن بهمن سْپِنتَ آرمَئی‌تی سِپَندارمَت سپندارمذ (اسفند) در خرده اوستا در گفتاری به نام سیروزه آمده‌است که نگهبانی از هرکدام از روزهای ماه به یکی از امشاسپندان و ایزدان سپرده شد و بنابراین هر روز را به نام آن ایزد خوانده‌اند. روز نخست، متعلق به اهورامزداست و شش روز بعدی ماه متعلق به شش امشاسپند و روزهای بعد متعلق به ایزدان. در ماه سه روز بود که با نام دی خوانده می‌شد. این سه روزِ هم‌نام ماه را به چهار قسمت تقریباً مساوی بخش می‌کنند. برای رخ ندادن اشتباه و تمایز این سه دی، هنگام اشارت به هر یک از آنها نام روز بعد را در ادامه می‌آوردند. مثلاً نخستین روز دی را دی به آذر می‌خواندند. این نام‌ها که هنوز هم در میان مزداپرستان رایج است از قرار زیرست: نام روز معنی آن به فارسی ۱ هرمزد نام خداوند، هستی بخش دانا ۲ بهمن پندار و خرد نیک ۳ اردیبهشت بهترین راستی ۴ شهریور شهریاری نیرومند ۵ سپندارمذ فروتنی ۶ خرداد تندرستی و رسایی ۷ امرداد بی‌مرگی ۸ دی به آذر آفریدگار ۹ آذر آتش ۱۰ آبان آب ۱۱ خور آفتاب ۱۲ ماه ماه ۱۳ تیر ستارهٔ تیر ۱۴ گوش جهان، هستی و زندگی ۱۵ دی به مهر آفریدگار ۱۶ مهر دوستی و پیمان ۱۷ سروش فرمانبرداری ۱۸ رَشن دادگری ۱۹ فروردین فروهر، پیشرو ۲۰ ورهرام پیروزی ۲۱ رام خوشی ۲۲ باد باد ۲۳ دی به دین آفریدگار ۲۴ دین وجدان بینش درونی ۲۵ ارد خوشبختی دارائی ۲۶ اشتاد راستی ۲۷ آسمان آسمان ۲۸ زامیاد زمین ۲۹ مهراسپند گفتار نیک ۳۰ انیران یا انارام نور جاوید، فروغ و روشنایی بی‌پایان اندرگاهان نام پنج روز اندرگاه به‌ترتیب از قرار زیر بود: اَهْنَوَدگاه اَشْتَوَدْگاه سْپَنْتْمَدگاه وُهوخْشَتْرَگاه وهیشْتْواشْت‌گاه. نام این پنج اندرگاه، برگرفته از نام پنج گاه از گاهان است. گاهنباران .mw-pa se -ou pu .ha o e{fo -s yle:i alic}.mw-pa se -ou pu div.ha o e{paddi g- igh :1.6em;ma gi -bo om:0.5em}.mw-pa se -ou pu .ha o e i{fo -s yle: o mal}.mw-pa se -ou pu .ha o e+li k+.ha o e{ma gi - op:-0.5em}مقالهٔ اصلی: گاهنبار بنا به روایت یشتها و خرده اوستا در ایران قدیم تنها دو فصل تابستان و زمستان وجود داشته‌است که مدت آنها مساوی نبوده‌است. تابستان هفت‌ماهه و زمستان پنج‌ماهه بود. فصل تابستان معمولاً از فروردین تا مهر و فصل زمستان از آبان تا اسفند به طول می‌انجامید. سال به شش بخش نابرابر به نام گاه تقسیم می‌شد که هرکدام از آنها «ییر» یا «رتو» خوانده می‌شد و آخر هر یک از این شش گاه، جشن معروف گاهنبارها برگزار می‌گردید. نام روز آغاز روز پایان طول فاصله از نوروز اسطوره میدیوزَرِیم Maidh-yo-za em نوروز ۱۵ اردیبهشت ۴۵ روز ۴۵امین روز سال روز آفرینش آسمان میدیوشـِیم Maidh-yo-shema شانزده اردیبهشت ۱۵ تیر ۶۰ روز ۱۰۵مین روز سال روز آفرینش آب پَـیته‌شَـهیم Pai i-shahem شانزده تیر ۳۰ شهریور ۷۵ روز ۱۸۰مین روز سال روز آفرینش زمین اَیاسرِم Aya- h em یک مهر ۳۰ مهر ۳۰ روز ۲۱۰مین روز سال روز آفرینش گیاه میدیارِم Maidh-ya- em یک آبان ۲۰ دی ۸۰ روز ۲۹۰مین روز سال روز آفرینش جانوران هَـمَـسپَـتمَـدٌم Hamas-pa h-maedem ۲۱ دی آخرین روز کبیسه سال یعنی سیصد و شصت و پنجمین روز سال (وهیشتواشت گاه) ۷۵ روز آخرین روز سال روز آفرینش مردمان جشن‌های ماهانه مقالهٔ اصلی: جشن‌های زرتشتی در این گاه‌شماری، نام هر دوازده ماه در نام روزهای هرماه نیز دیده می‌شود و در هر ماه، یک بار نام روز و نام ماه یکی هستند. آن روزی که نام ماه و روز با یکدیگر برابر می‌شود جشن شمرده می‌شود. مثلاً مهرروز از مهرماه، جشن مهرگان نام دارد. فروردینگان = فروردین روز (۱۹) در ماه فروردین اردیبهشتگان = اردیبهشت روز (۳) در ماه اردیبهشت خردادگان = خرداد روز (۶) در ماه خرداد تیرگان = تیر روز (۱۳) در ماه تیر امردادگان = امرداد روز (۷) در ماه امرداد شهریورگان = شهریور روز (۴) در ماه شهریور مهرگان = مهر روز (۱۰) در ماه مهر آبانگان = آبان روز (۱۰) در ماه آبان آذرگان (آذرخش) = آذر روز (۹) از ماه آذر جشن خرم روز (دی دادار جشن) = دی روز (۱) در ماه دی بهمنگان = بهمن روز (۲) از بهمن ماه سپندارمذگان = سفندارمذ روز (۵) در ماه سپندارمذ گاهشماری بهیزکی در معنی بهیزک که به صورت وهیزک وهیجک و امثال آن هم آمده‌است میان محققان اختلاف است. گروهی به پیروی از وست آن را مبارک[۶] معنی می‌کنند و دیگران آن را کبیسه. گاهشماری بهیزکی نزد منجمان و موبدان شناخته شده بود. چنان‌که در بخش گاهشماری سیار گفته آمد آن گاهشماری هر چهار سال یک روز عقب می‌افتاد یعنی هر ۱۲۰ سال یک ماه. در گاهشماری وهیزکی برای جبران این عقب‌افتادگی و نزدیک نگاه داشتن سال وهیزکی به سال شمسی حقیقی هر ۱۲۰ سال یک ماه به سال می‌افزودند از این رو نوروز دوباره با نوروز نجومی (به طور تقریبی) تطبیق می‌یافت. ۱۲۰، ۱۱۶ یا ۱۲۸ شایان ذکر است که در عدد ۱۲۰ میان منابع اختلاف است. برای نمونه ۱۱۶ هم آمده‌است. این برمی‌گردد به احتساب این امر که اختلاف سال حقیقی با سال ۳۶۵روزه دقیقاً یک‌چهارم روز نیست. البته محققان اظهار داشته‌اند که ۱۲۸ سال حساب دقیق‌تری خواهد بود. اینک دقیق‌تر به این امر پرداخته می‌شود: طول سال اعتدالی برابر با ۳۶۵٫۲۴۲۱۹۸۷۹ روز است.[۷] اگر ۱۲۰ مبنا گرفته شود نتیجه‌اش این می‌شود که سال معادل ۳۶۵٫۲۵ = ۳۶۵ +۳۰/۱۲۰ روز تقریب خورده‌است؛ اگر ۱۱۶ مبنا گرفته شود نتیجه‌اش این می‌شود که سال معادل ۳۶۵/۲۵۸۶ = ۳۶۵ + ۳۰/۱۱۶ روز تقریب خورده‌است؛ اگر ۱۲۸ مبنا گرفته شود نتیجه‌اش این می‌شود که سال معادل ۳۶۵/۲۳۴۳۷۵ = ۳۶۵ + ۳۰ /۱۲۸ روز تقریب خورده‌است. چنان‌که دیده می‌شود تقریبِ ۱۲۸ از بقیه دقیق‌تر و ۱۱۶ به یک معنا از همهٔ تقریب‌ها غیردقیق‌تر است. اما بیرشک برای عدد ۱۱۶ خاصیتی ذکر کرده‌است، و آن این است که پس از ۱۳ دورهٔ ۱۱۶ساله = ۱۵۰۸ سال جمعِ کسرها تقریباً دقیقاً برابر با یک سال می‌شود.[۸] ۱۵۰۸ × ۳۶۵ = ۱۵۰۷ × ۳۶۵٫۲۴۲۱۹ هرچه هست، در اکثر مآخذ، رقم ۱۲۰ سال ذکر شده‌است و در این مقاله برای سهولت همواره ۱۲۰ سال به‌کار خواهد رفت. چرا ۱۲۰ سال درنگ این سؤال مطرح می‌شود که چرا برای جبران این کاستی ۱۲۰ سال درنگ کردند و چرا هر چهار سال یک روز به سال اضافه نکردند. پاسخ به تعصبات مذهبی مربوط می‌شود. زرتشتیان برای هر یک از روزهای ماه‌های سی‌روزه اوراد، ادعیه و مناسکی می‌داشته‌اند. همچنین در هر یک از پنج روز اندرگاه یکی از پنج گاه مقدس گاهان زرتشت را می‌خوانده‌اند. از این رو نمی‌توانسته‌اند و یا نمی‌خواسته‌اند تعداد روزهای سال را کم و زیاد کنند. این دلیلی‌است که ابوریحان بیرونی آورده‌است.[۹] با این حال در بعضی منابع اشاره‌ای به کبیسه‌های چهار ساله هم شده‌است. یعنی اندرگاه را به جای پنج روز شش روز می‌داشته‌اند و به این روز ششم اَوَرْداد به معنی روز زیادی می‌گفتند.[۱۰] افزودن ماه ۱۳ام و پنج روز اندرگاه چنان‌که آمد در گاهشماری وهیزکی هر ۱۲۰ سال، یک سال ۱۳ماهی می‌داشتند. یعنی ۱۱۹ سال سال عادی می‌بود و سال ۱۲۰ام وهیزکی. ماه اضافی در سالهای وهیزکی میان ماه‌های دیگر در گردش می‌بود. یعنی در سال ۱۲۰ام ماه اضافی را بعد از فروردین که ماه اول بود می‌آوردند و در سال ۲۴۰ام آن را پس از ماه دوم که اردیبهشت بود و الخ[۱۱] همچنین شواهدی در دست است که پنج روز اندرگاهی را نیز پس از ماه اضافی می‌آورند و در سالهای غیر وهیزکی (تا وهیزک بعدی) این پنج روز اضافه پس از ماهی که ماه اضافی (وهیزکی) پیشین بعد از آن اضافه شده بود می‌آمد. چنان‌که پیشتر گفته شد مکان روزهای اندرگاه در گاهشماری سیار یا شمسی ناقصه نیز روی همین حساب تعیین می‌شد. اغتشاش در نگاهداری وهیزکها هنگامی که اوضاع مملکت نامناسب بود وهیزک نمی‌کردند بنابراین بعضاً وهیزکها عقب می‌افتاد. از این رو برای جبران، گاه چند وهیزک توأمان می‌کردند. یعنی مثلاً ۲ ماه اضافی به سال می‌افزودند. حتی در تواریخ آمده‌است که در زمان یزدگرد اول پس از بسامان‌کردن اوضاعِ وهیزک‌ها برای محکم‌کاری یک وهیزک اضافه هم کردند تا به مدت ۲۴۰ سال آسوده باشند. «وهیزک از روی محکم‌کاری» را ابوریحان آورده‌است اما در صحت این قول جای تأمل بسیار است. وهیزک‌گیری پس از مدتی متروک شد. آخرین وهیزک در ماه آبان بود از این رو پنج روز اندرگاه پس از ماه آبان و پیش از ماه آذر قرار گرفت و پس از آن چون وهیزک نکردند پنج روز اندرگاه میان این دو ماه باقی‌ماند. در مورد تاریخ ترک وهیزک اختلاف نظر وجود دارد. برخی آخرین وهیزک را در زمان پادشاهی یزدگرد اول دانسته‌اند. برخی آن را در گاهِ پیروز و جز آن. لیکن بیشتر آخرین وهیزک را در گاهِ پادشاهی یزدگرد اول می‌دانند. محققان سعی کرده‌اند با استفاده از حساب قهقرایی و با احتساب این که وهیزک از کی متروک شد تاریخ آغازین استفاده از تقویم وهیزکی را معین کنند. یعنی فرضاً حسابی از این دست: آبان ماه هشتم است پس ۸ بار وهیزک شده‌است یعنی ۹۶۰ سال این تقویم مورد استفاده بوده‌است. در این حساب فرضهایی شده‌است که در صحت و سقم آنها جای سخن بسیار است از جملهٔ فرضها این است که تا پیش از ترک، تمام وهیزکها به طور دقیق رعایت شده بودند. سر آغاز گاهشماری و سرنوشت گاهشماری اوستایی نو در زمان هخامنشیان مبدأ تاریخ از زمان سلطنت آخرین پادشاه بود. یعنی مثلاً سال ۵ از سلطنت اردشیر دوم. در زمان سلوکی تاریخ گشودن بابل به دست سلوکوس مبدأ تاریخ قرار گرفت. در زمان اشکانیان مبدأ تاریخ ۶۵ سلوکی مقارن با ۲۴۷ پیش از میلاد گذاشته شد. یعنی ۱ اشکانی از این تاریخ شروع می‌شود. ساسانیان دیگر بار مبدأ را از آغاز پادشاهی هر شاه گرفتند. مثلاً می‌گفتند سال ۱۰ام شهریاری بهرام.[۱۲] با تازش تازیان و فروریختن شاهنشاهی ساسانی و کشته شدن آخرین پادشاه، یزدگرد سوم، گاهشماری اوستایی نو از رسمیت افتاد. نخست گاهشماری قمری خاص عربان رسمی شد لیکن به دلیل مشکلاتش از جمله عدم انطباق با فصول اصلاحاتی صورت گرفت. با این وجود بسیاری از ایرانیان، خاصه مزدیسنیان که بر کیش پدران خود باقی بودند به استفاده از گاهشماری اوستایی نو و به بیان دقیقتر گاهشماری شمسی ناقصه ادامه دادند. از آنجا که آخرین شهریار ساسانی یزدگرد سوم بود مبدأ تاریخ همان تاج‌گذاری یزدگرد ماند. لیکن مبدأ دیگری هم کمابیش مورد استعمال بود که تقیزاده به آن مجوسی نام داده‌است و آن بیست سال پس از به تخت نشستن یزدگرد بود به عبارت دیگر آغاز آن از به قتل رسیدن او بود. این مبدأ بعضاً در پایان تحریرهای کتابهای پهلوی دیده می‌شود و به صورت غریب بیست پس از یزدگرد ذکر می‌شود. مثلاً ۳۶۰ بیست پس از یزدگرد.[۱۳] تاریخ یزدگردی تا سده‌ها پس از ساسانیان بی کم‌وکاستی مورد استفاده بود. جستارهای وابسته گاه‌شماری اوستایی کهن پانویس ↑ تقی‌زاده ۶۳ ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب ‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام O ZCal وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). ↑ S ausbe g, Michael. Zo oas ia fes ivals, h p://www.michaels ausbe g. e /Tex s/Zo oas ia %20Fes ivals.pdf بایگانی‌شده در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۲ توسط Wayback Machi e – accessed 17 Oc obe 2011. ↑ Kho dad Sal (Bi hday of Zo oas e ) i BBC da abase of eligious obse va ces, las upda ed 2 Oc obe 2009, h p://www.bbc.co.uk/ eligio / eligio s/zo oas ia /holydays/kho dadsal.sh ml – accessed 17 Oc obe 2011. ↑ (قانونی مسعودی ج ۱) ↑ به نقل از رضی ۵۶ ↑ اکرمی، ص ۳۳ ↑ بیرشک، ص ۲۲۲ ↑ رضی ۵۸–۵۹ که بخشی از ترجمهٔ فارسی آثار الباقیه را نقل کرده‌است. ↑ هاشم رضی در گاهشماری و جشن‌های ایران باستان دو منبع یکی دست‌اول و دیگری دست‌دوم را نام می‌برد که به این امر اشاره داشته‌اند. (ص ۵۲) [پاورقی] منبع دست دوم The Zo oas ia Cale da (Spiegel Memo ial, Volume.) Bombay, 1908 و بحار الفضایل تألیف سال ۷۶۴ یزدگردی در فصل سوم که در Cama: Memo ial, Bombay, 1900 به آن اشاره شده‌است. ↑ (رضی ۶۰ مقایسه شود با سخن تقی‌زاده در بیست مقاله) ↑ بیرشک ۲۲۴–۲۲۷ ↑ تقی‌زاده ۱۳۸–۱۴۳ منابع اکرمی، موسی (۱۳۸۰)، گاهشماری ایرانی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، شابک ۹۶۴-۵۷۹۹-۴۲-۲.mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de :i he i ;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-f ee a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/6/65/Lock-g ee .svg/9px-Lock-g ee .svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg/9px-Lock-g ay-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/aa/Lock- ed-al -2.svg/9px-Lock- ed-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock- egis a io a{backg ou d-posi io :lef .1em ce e ;paddi g-lef :1em;paddi g- igh :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io ,.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em} بیرشک، احمد (۱۳۷۳)، گاهنامهٔ تطبیقی سه هزار ساله، بنیاد دانشنامهٔ بزرگ فارسی تقی‌زاده، سید حسن (۱۳۸۱)، بیست مقالهٔ تقی‌زاده، به کوشش ترجمهٔ سیزده مقاله از انگلیسی و فرانسه توسط احمد آرام و ترجمهٔ یک مقاله از آلمانی توسط کیکاووس جهانداری.، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی رضی، هاشم (۱۳۸۰)، گاهشماری و جشن‌های ایران باستان، به کوشش پژوهش و نوشتهٔ هاشم رضی.، تهران: بهجت، شابک ۹۶۴-۶۶۷۱-۳۷-۳ نبوگاه‌شماری در ایرانپیش از هخامنشیانگاه‌شماری مغان • گاه‌شماری اوستایی کهندر زمان هخامنشیانگاه‌شماری پارسی قدیم • گاه‌شماری اوستایی نودر زمان سلوکیانگاه‌شماری یونانی • گاه‌شماری مقدونیایی • گاه‌شماری بابلیدر زمان ساسانیانگاه‌شماری بهیزکی • گاه‌شماری خراجی • گاه‌شماری یزدگردیپس از اسلامگاه‌شماری هجری قمری • گاه‌شماری جلالی • گاه‌شماری حیوانی • گاه‌شماری بهائی • گاه‌شماری شاهنشاهی گاه‌شماری هجری خورشیدیهجری خورشیدی برجی • هجری خورشیدی حسابی • گاه‌شماری رسمی ایرانگاه‌شماری‌های محلیگاه‌شماری کردی • گاه‌شماری کردی گرمسیری سلطانی • گاه‌شماری گیلکی (دیلمی) • گاه‌شماری طبری • گاه‌شماری سنگسری • گاه‌شماری جنوب ایران • گاه‌شماری دریانوردی ایران • گاه‌شماری پشتکوهی • گاه‌شماری محلی نطنز و کاشانموضوعهای مرتبطتاریخچه • فصل • ماه • هفته • روز • نوروز • تحویل سالرده نبوگاه‌شماری‌هااقسام کلی خورشیدی قمری (مَهی) شمسی–قمری پرکاربرد نجومی چینی میلادی عبری هندو هجری قمری هجری خورشیدی مورد استفاده اتیوپیایی ارمنی ایران (اوستایی نو، جلالی، هجری خورشیدی (رسمی، حسابی)) اچمی بالی بربری بنگالی بودایی بهائی تایلندی ژاپنی سریانی سنتی برمه‌ای مغولی میلادی عبری قبطی کردی کره‌ای گرجی ویتنام هجری قمری (هلالی، قراردادی) هند (هندو، ملی، ویکرم سموت) جاوه‌ای استفاده ویژه ژولینی گاه‌شماری هولوسن تاریخی آتیکی بابلی مصری تقویم جمهوری فرانسه هندو اینکا مایا گاه‌شماری رومی سلتی وابسته تاریخ گاه‌شماری گاه‌شماری حسابی پنجهٔ دزدیده سال کبیسه سال صفر میلادی اجزای تقویم: سال فصل ماه هفته شبانه‌روز نبومَزدَیَسناتاریخزرتشت • گشتاسب • پارسیان هند • زرتشتیان ایران • دبیرستان فیروز بهرام • دبیرستان انوشیروان دادگر • مزدیسنا در نیشابورمفاهیم اهورامزدا • ایزدان • اهریمن • امشاسپندان • سوشیانس • هوشیدر • زروان • اشه • هوم • مغ • دیوها • اردویسور اناهید • فَروَهَر • هوشیدرماه • آتش • پل چینود • فرشگرد • توحید • موبد • سپنتا مینیو • معجزه • ظهور • گروتمان • ماه‌پایه • روشنی بی‌پایان • فلسفه زرتشت • وهومن • اشه وهیشته • شهریور • سپندارمذ • هوروتات • اَمُرداد • آثروانان • آتش بهرامنیروهای شراهریمن • انگره مینیو • دیو • دروج • اپوش • جهی • اکومن • دیو آز • ایندرا • اشموغ • استویداد • پریمتی • دیوهای کماله • ساوول • ترومت • اودگ‌دیو • ورن‌دیو • چشمک‌دیو • پنی‌دیو • میتوخت • ویزرش‌دیو • ناگهیسافراد مهمگشتاسب‌شاه • کرتیر • تنسر • پاول پارسی • فهرست موبدان • آذرباد مهراسپندان • بابک خرمدین • فرهنگِ مِهر • جاماسپ • دستور داراب پالن • دستور دهالا • پشوتن‌جی دوسابایی مارکار • مزدک • ارداویراف • زرتشت بهرام پژدو • مازیار • اردشیر بابکان • شاپور دوم • انوشیروان • ارباب کیخسرو • بهرام گور آنکلساریا • مانکجی لیمجی هاتریا • ماهداد • زوبین مهتا • جمشیدجی نوشروانجی تاتا • مهربابا • رستم شهزادی • جهانگیر اوشیدری • رستم گیو • اسفندیار یگانگی • اردشیر یگانگی • فرنگیس یگانگی • میرزا سروش لهراسب • بوذرجمهر مهرآیین‌ها ومکان‌های مقدسنماز • جشن‌ها • خویدوده • گاهنبار • سدره‌پوشی • آیین‌های طهارت • درون • برسم • کستی • ور • گاهشماری زرتشتی • کعبه زرتشت • آتشکده‌ها • استودان • برج خاموشان • چک‌چک • پیوکانی • زادروز زرتشت • درگذشت زرتشت • زایش زرتشت • بدرود با گذشتگان • سی‌روزه • ارج‌گذاری به روان جاویدان • نیایشگاه آدریان • آتشکده نوبهار • آتشکده کرکویه • آذر برزین‌مهر (آتشکده کشمر) • آتشکده آذرفرنبغ • آتشکده آذرگشنسب • آفرینگان • برشنوم • موسیقی زرتشتی • بردگوری • کوشک ورجاوند • آتشکده یزد • دریاچه فرزدان • سرو کشمر • دشتانستان • قلعه آتشگاهنوشته‌های دینیاَوستا • گاهان • هفت هات • خرده‌اوستا • بندهشن • دینکرد • جاماسپی • زادسپرم • شایست نشایست • زند • پازند • مینوی خرد • ارداویراف‌نامه • ویرازگان • دادستان دینی • آفرینگان • یشت • ماتیکان گجستک ابالیش • ادبیات پهلوی • دبستان مذاهب • دینکردنامهاوستاشناساناوستاشناسی • ابراهیم پورداوود • مری بویس • گلدنر • دارمستتر • دالا • اشپیگل • بنونیست • انکتیل دوپرون • ویندیشمن • هارله • هوگ • پی‌یر لکوک • گراردو نیولی • جلیل دوست‌خواه • رشید شهمردانمکان‌های اساطیریفراخ‌کرت • مازندران • هرابرزیتی • رود دایتی • ایریانم وَئِجه • چیچست • آذربایجان • سیستان • دریاچه هامون • نیشابور • دماوند • کنگ‌دژ • چک‌چک • سوور • کاشمرشخصیت‌هالهراسب • گشتاسب‌شاه • جاماسب • فرشوشتر • مشی و مشیانه • آرش شواتیر • فراهیم • ویونگهان • تهمورث • هوشنگ • ییمه • اسفندیار • پشوتن • بندو • گرهمه • ارجاسب • توربراتور • زریر • آبتین (آتبین) • پوروچیستا • اردت فذریجانوران مرتبطخرفستر • گاو سریشوک • سیمرغ • خر سه پا • اژدها • چلپاسه • کمک • کرشفت • چمروشاشیا مرتبطمارغن • کستی • گمیزرده برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=گاه‌شماری_اوستایی_نو&oldid=31526499» رده‌ها: گاه‌شماری اوستایی نودوره‌های گاه‌شماریگاهشماری‌های ویژهگاه‌شماری در ایران باستانگاه‌شماری‌های ایرانرده‌های پنهان: صفحات دارای خطا در ارجاعصفحه‌های با یادکرد خراب (فقدان منبع)پیوندهای وی‌بک الگوی بایگانی اینترنتهمه مقاله‌های دارای عبارت‌های بدون منبع

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

آخرین مطالب