دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

لوک خوش شانس دوبله فارسی

انیمیشن سینمایی لوک خوش شانس با دوبله فارسی

ببینید

لوک خوش شانس دوبله فارسی

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات #پنجمین دوره بازی های جدی va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '37821279', uid: 'KTZP5', i le: 'انیمیشن سینمایی لوک خوش شانس_کارتون لوک خوش شانس', use ame: 'imma ahimi', use id: '8912964', visi _c : '7.1 هزار', se de _ ame: 'اریا فیلم وکلیپ', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37821279-8681__1871.jpg', du a io : '1:08:53', sda e: '2 ماه پیش', da e_exac : '30 شهریور 1400', li k: '/v/KTZP5', cha elId: '8912964', cha elUse ame: 'imma ahimi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'اریا فیلم وکلیپ', }; 1:08:53 ویدیو بعدی انیمیشن سینمایی لوک خوش شانس_کارتون لوک خوش شانس از کانال اریا فیلم وکلیپ نرو بعدی 22:07 لوک خوش شانس _انیمیشن لوک خوش شانس _کارتون لوک خوش شانس از کانال اریا فیلم وکلیپ 22:07 انیمیشن سینمایی لوک خوش شانس _انیمیشن دوبله فارسی از کانال اریا فیلم وکلیپ 23:11 لوک خوش شانس_انیمیشن لوک خوش شانس_کارتون لوک خوش شانس از کانال اریا فیلم وکلیپ 1:09:28 انیمیشن - لوک خوش شانس - دوبله فارسی از کانال ◕‿◕ تَــمــاشــا خــانـِـه ◕‿- 7:21 دانلود کارتون لوک خوش شانس_انیمیشن لوک خوش شانس_کارتون از کانال اریا فیلم وکلیپ 1:09:43 لوک خوش شانس دوبله فارسی | دالتون ها | لوک خوش شانس | لوکی لوک | کارتون انیمیشن از کانال سینمای برتر!!!دنبال=دنبال fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} فیلمهای اکشن دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/21222990-1807-b.jpg"," esumeUID":"g84 H","du a io ":4133,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=4420586&cha el_use ame=pafhkgagb&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u06cc\u0634\u0646&keywo ds=\u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=«\u0644\u0648\u06a9&keywo ds=\u0634\u0627\u0646\u0633& aquo;\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u06cc\u0634\u0646 \u0644\u0648\u06a9 \u062e\u0648\u0634 \u0634\u0627\u0646\u0633","vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=4420586&cha el_use ame=pafhkgagb&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u06cc\u0634\u0646&keywo ds=\u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=«\u0644\u0648\u06a9&keywo ds=\u0634\u0627\u0646\u0633& aquo;\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u06cc\u0634\u0646 \u0644\u0648\u06a9 \u062e\u0648\u0634 \u0634\u0627\u0646\u0633","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=4420586&cha el_use ame=pafhkgagb&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u06cc\u0634\u0646&keywo ds=\u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=«\u0644\u0648\u06a9&keywo ds=\u0634\u0627\u0646\u0633& aquo;\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u06cc\u0634\u0646 \u0644\u0648\u06a9 \u062e\u0648\u0634 \u0634\u0627\u0646\u0633","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/g84 H\/f\/g84 H.m3u8?k=e5820"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw20.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c0f2213e2f4c55451e273dc22afded1e21222990-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI0ZjJlNDQzMWRmYTRkYzg4NTdjYTNhNjIwNTdjODBhIiwiZXhwIjoxNjM3ODYwMjg0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ESENjK1PbSQ_vywP1ZGpdY- c5mf4q3IylggSLpF QI"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw20.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c0f2213e2f4c55451e273dc22afded1e21222990-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI0ZjJlNDQzMWRmYTRkYzg4NTdjYTNhNjIwNTdjODBhIiwiZXhwIjoxNjM3ODYwMjg0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ESENjK1PbSQ_vywP1ZGpdY- c5mf4q3IylggSLpF QI"," ype":"video\/mp4","label":"240p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/21222990_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=303659, RESOLUTION=436x240","h ps:\/\/hw20.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c0f2213e2f4c55451e273dc22afded1e21222990-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI0ZjJlNDQzMWRmYTRkYzg4NTdjYTNhNjIwNTdjODBhIiwiZXhwIjoxNjM3ODYwMjg0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ESENjK1PbSQ_vywP1ZGpdY- c5mf4q3IylggSLpF QI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=162193, RESOLUTION=264x144","h ps:\/\/hw20.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c0f2213e2f4c55451e273dc22afded1e21222990-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI0ZjJlNDQzMWRmYTRkYzg4NTdjYTNhNjIwNTdjODBhIiwiZXhwIjoxNjM3ODYwMjg0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ESENjK1PbSQ_vywP1ZGpdY- c5mf4q3IylggSLpF QI"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _692528", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); انیمیشن سینمایی «لوک خوش شانس»(دوبله فارسی) 86,480 فیلمهای اکشن 7.4 هزار دنبال‌ کننده 86,480 بازدید 2,156 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن انیمیشن سینمایی لوک خوش شانس با دوبله فارسی 1 سال پیش کارتون # انیمیشن لوک خوش شانس # A ima io look khosh she as فیلمهای اکشن 7.4 هزار دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:08:53 انیمیشن سینمایی لوک خوش شانس_کارتون لوک خوش شانس اریا فیلم وکلیپ 7.1 هزار بازدید 2 ماه پیش 22:07 لوک خوش شانس _انیمیشن لوک خوش شانس _کارتون لوک خوش شانس اریا فیلم وکلیپ 1.2 هزار بازدید 1 هفته پیش 22:07 انیمیشن سینمایی لوک خوش شانس _انیمیشن دوبله فارسی اریا فیلم وکلیپ 3.9 هزار بازدید 1 هفته پیش 23:11 لوک خوش شانس_انیمیشن لوک خوش شانس_کارتون لوک خوش شانس اریا فیلم وکلیپ 4.6 هزار بازدید 2 ماه پیش 1:09:28 انیمیشن - لوک خوش شانس - دوبله فارسی ◕‿◕ تَــمــاشــا خــانـِـه ◕‿- 680 بازدید 1 هفته پیش 7:21 دانلود کارتون لوک خوش شانس_انیمیشن لوک خوش شانس_کارتون اریا فیلم وکلیپ 14.1 هزار بازدید 2 ماه پیش 1:09:43 لوک خوش شانس دوبله فارسی | دالتون ها | لوک خوش شانس | لوکی لوک | کارتون انیمیشن سینمای برتر!!!دنبال=دنبال 37.5 هزار بازدید 11 ماه پیش

.mw-pa se -ou pu .ha o e{fo -s yle:i alic}.mw-pa se -ou pu div.ha o e{paddi g- igh :1.6em;ma gi -bo om:0.5em}.mw-pa se -ou pu .ha o e i{fo -s yle: o mal}.mw-pa se -ou pu .ha o e+li k+.ha o e{ma gi - op:-0.5em}برای دیگر کاربردها، لوک خوش‌شانس (ابهام‌زدایی) را ببینید. لوک خوش‌شانسزیر آسمان غربی (۱۹۵۲)، جلد یکی از نخستین نسخه‌های لوک خوش‌شانساطلاعات شخصیتنخستین پیدایشاسپیرو آلمانک ۴۷ (۷ دسامبر ۱۹۴۶)مشخصات درون داستاننام کاملجان لوکگونهانسانمکان اصلیایالات متحده آمریکاهمکاری‌هاجالی (اسبش), بوشوگ (سگش)اطلاعات ناشرناشر دوپوی (۱۹۴۹–۱۹۶۷) دارگود (۱۹۶۸–۱۹۸۸) لاکی پروداکشن (۱۹۸۹–۱۹۹۸) لاکی کامیکس (۱۹۹۹–) عنوان (ها)لوک خوش‌شانس فرمتکامیکس فرانسوی-بلژیکیزبان اصلیفرانسویژانرsee belowگروه خالقنویسنده(ها) موریس دو بور (۱۹۴۶–۱۹۵۸, ۲۰۰۱) رنه گوسینی (۱۹۵۵–۱۹۷۷) واریوس (۱۹۸۰–) هنرمندان موریس (۱۹۴۶–۲۰۰۱) آچد (۲۰۰۱–) رنگ‌کننده‌ها ویتوریو لئوناردو (۱۹۸۶–۲۰۱۴)[۱] آن ماری دوکاس (۲۰۰۳–)[۲] لوک خوش‌شانس (به فرانسوی: Lucky Luke) یک داستان مصور فرانسوی-بلژیکی ساخته موریس دو بور است. رنه گوسینی بهترین دوران این کمیک استریپ را نوشت. داستان در غرب وحشی می‌گذرد و دربارهٔ یک کابوی (گاوچران) به نام لوک خوش‌شانس است که گفته می‌شود سریع‌تر از سایه‌اش هفت‌تیر می‌کشد و در غرب وحشی عدالت را برقرار می‌کند. نام این داستان مصور در دوبله‌های فارسی پیشین لوک بی‌باک نامیده می‌شد. داستان این مجموعه در غرب وحشی می‌گذرد و ستارهٔ آن لوک خوش‌شانس است که یک اسلحه‌ای به نام «مردی که سریعتر از سایه‌اش شلیک می‌کند» دارد و سوار بر اسب باهوش خود «جالی جامپر» و به همراه سگی به نام «بوشوِگ» سفر می‌کند. دشمنان لوک خوش‌شانس، بزهکارانی واقعی یا الهام گرفته از تاریخ آمریکا یا فولکلور هستند که شناخته‌شده‌ترین آن‌ها برادران دالتون هستند. لوک خوش‌شانس یکی از پرآوازه‌ترین مجموعه‌های کمیک در اروپا است و به زبان‌های گوناگون برگردان شده‌است. محتویات ۱ تاریخچه ۲ شخصیت‌ها ۳ فیلم و انیمیشن ۳.۱ سریال ۳.۲ فیلم ۴ بازی‌های ویدئویی ۵ برگردان‌ها ۵.۱ زبان‌ها ۵.۲ انگلیسی ۶ انتقادها ۶.۱ سیاه‌پوستان آمریکا ۶.۲ سیگار ۷ در ایران ۷.۱ دوبله ۷.۱.۱ صداپیشگان ۷.۲ تیتراژ پایانی ۸ جستارهای وابسته ۹ پانویس ۱۰ منابع تاریخچه ماجراهای لوک خوش‌شانس نخستین‌بار در سال ۱۹۴۶ (میلادی) در مجله بلژیکی-فرانسوی اسپیرو (به فرانسوی: Spi ou) به چاپ رسید.[۳] موریس دو بور (۱۹۲۳–۲۰۰۱) پدیدآور بلژیکی مجموعه لوک خوش‌شانس که طراح گرافیک بود در اوایل دهه ۴۰ (میلادی) در مجله اسپیرو (یکی از پرآوازه‌ترین مجلات کمیک فرانسوی) طراحی می‌کرد. موریس بلژیکی به آمریکا رفت و ۶ سال در آنجا زندگی کرد. پس از آن تصمیم گرفت شخصیت گاوچرانی را پدید آورد و با فیلم‌های وسترن آن دوران شوخی کند. او می‌خواست در پاسخ به وسترن‌های پر زد و برخورد هالیوود، یک وسترن اروپایی با زبانی منتقدانه و سرگرم‌کننده به چاپ برساند.[۳] در ده کتاب نخست، خود موریس علاوه بر طراحی صحنه‌های داستان، نویسندگی آن‌ها را هم برعهده داشت. پس از انتشار ۱۸ جلد از این مجموعه، رنه گوسینی، نویسنده فرانسوی، از جلد نوزدهم مجموعه به گروه خالقان این اثر پیوست تا دوران طلایی گاوچرانی که غروب‌ها به سوی آفتاب اسب‌سواری می‌کند شکل بگیرد. در این دوران، موریس تنها داستان‌های گوسینی را تصویر می‌کرد.[۳] پس از مرگ گوسینی در سال ۱۹۷۷ موریس برای مدتی به تنهایی سرپرستی نوشتن و طراحی داستان‌ها را بر عهده گرفت. اما بعدها هم‌کاری نویسندگان و طراحان بسیار در ساخت اثر باعث شد این مجموعه مصور، یگانگی داستانی خود را از دست بدهد و رفته‌رفته در سال‌های بعد، از محبوبیت آن کاسته شد.[۳] آخرین کتاب مصور شده توسط گوسینی، یک سال پس از مرگ او منتشر شد و دو سال بعد، هفتاد و یکمین کتاب لوک خوش‌شانس در حالی منتشر شد که به جای نام طراح، نام دیگری غیر از موریس چاپ شده بود.[۳] پس از مرگ موریس در سال ۲۰۰۱ آشده هنرمند فرانسوی همچنان در حال نوشتن داستان‌های تازه لوک خوش‌شانس در همکاری با نویسندگان لورن گررا، دانیل پنانک و تونینو بناکویستا بود. پس از ۷۰ سال از نخستین انتشار ماجراهای لوک خوش‌شانس، در دسامبر سال ۲۰۱۶ اعلام شد که هشتاد و چهارمین کتاب مصور این مجموعه با عنوان "مردی که به لوک خوش شانس شلیک کرد" ادامه پیدا خواهد کرد. تصویر لوک خوش‌شانس و جالی در نخستین کتاب منتشر شده با عنوان "آریزونا ۱۸۸۰" شخصیت‌ها لوک خوش‌شانس: کابوی تنهایی است که به جز اسب روشنفکر و باهوش خود «جالی جامپر» و یک سگ دست و پا چلفتی به اسم «رانتانپلان» (که در ایران به «بوشوگ» شناخته می‌شود) هیچ همدم دیگری ندارد. او در جلدهای نخست کتاب، همیشه سیگار به لب داشت اما در نسخه‌های امروزی، کاه به دهان می‌گیرد. نکته جالب داستان: تقریباً بیشتر شخصیت‌های فرعی که حضور ثابتی در کتاب‌های لوک دارند از روی شخصیت‌های واقعی الهام گرفته شده‌اند؛ مانند بیلی د کید، کالامیتی جین، برادران دالتون، و گروه جسی جیمز که در زمان خودشان جزء شناخته‌شده‌ترین خلافکارهای ایالات متحده بودند. حتی قاضی روی بین هم که در بعضی داستان‌ها حضور دارد در زمان زندگی یکی از خوشنام‌ترین قاضی‌های آمریکا بود. معروفترین شخصیت‌های فرعی داستان که بیشترین حضور را هم در مجموعه دارند، برادران دالتون هستند.[۳] دالتون‌های کتاب اصلی، یک‌بار در یکی از کتاب‌های اولیه لوک حاضر شدند و در انتهای کتاب هم کشته شدند؛ ولی دالتون‌های پویانمایی، پسرعموهای دالتون‌های اصلی هستند که در کتاب بعدی تصمیم گرفتند راه اقوامشان را ادامه دهند. دهکده لوک خوش‌شانس در شهر بازی والیبی بلژیک فیلم و انیمیشن سریال در سال ۱۹۸۳ شرکت هانا-باربرا با همکاری موریس، نخستین مجموعه پویانمایی لوک خوش‌شانس را در ۲۶ قسمت تهیه کرد. پس از آن در سال ۱۹۹۱ بیست و شش قسمت دیگر هم توسط همین شرکت ارائه شد که مانند سری نخست، تجربه موفقیت‌آمیزی برای هانا-باربرا بود. دومین سری پویانمایی‌های تولید شده توسط اولیویه ژان ماری ، ماجراهای جدید لوک خوش‌شانس در سال ۲۰۰۱ در مجموعه ۵۲ قسمتی از ماجراهای او به تصویر درآمد. مجموعه‌ای که هم به لحاظ کیفی در سطح پایین‌تری نسبت به مجموعه‌های پیشین بود و هم چندان به داستان‌های اصلی وفادار نبود و شخصیت‌های تازه‌ای در خود داشت. سریال دیگری بر اساس شخصیت دالتون ها به همین نام در سال ۲۰۱۰ توسط اولیویه ژان ماری تولید شد. فیلم رنه گوسینی، ویلیام هانا، جوزف باربرا و موریس سه فیلم پویانمایی لوک خوش‌شانس را به نام‌های: شهر گل مروارید (۱۹۷۱)، ارثیه دالتون ها(۱۹۷۸)، دالتون‌های فراری (۱۹۸۳) تولید و کارگردانی کرده‌اند که تجربه موفق آمیزی بود. در سال ۱۹۹۱ فیلم لایو اکشن ایتالیایی، لوک خوش‌شانس با بازی ترنس هیل ساخته شد که به محبوبیت خاصی نرسید زیرا به ذات اصلی شخصیت وفادار نبود. در سال ۲۰۰۴ لایو اکشن دالتون ها با بازی تیل شوایگر در نقش لوک خوش‌شانس ساخته شد که شکستی کامل بود. در ۵ دسامبر ۲۰۰۷ یک فیلم پویانمایی به نام پیش به سوی غرب! منتشر شد و موفق به دریافت جایزه آنی سال ۲۰۰۷ شد. در سال ۲۰۰۹ ، تولیدکنندگان فیلم دالتون ها ، لایو اکشن لوک خوش‌شانس را ساختند. این فیلم در ایران توسط شرکت لوح زرین دوبله شده‌است. این فیلم بخاطر اضافه شدن برخی پیچش های داستانی به فیلم ، مورد انتقاد قرار گرفت ولی نسبت به فیلم دالتون ها ، بهتر عمل کرد. فیلم ایرانی بازگشت لوک‌خوش‌شانس در سال ۱۳۹۴ ساخته شد. ولی متأسفانه نتوانست انتظارات را بر آورده کند و در گیشه شکست خورد. فیلم های کوتاهی که برگرفته از این شخصیت، منتشر شدند که می‌توان به فیلم های افسانه لوک خوش‌شانس[۴][۵]، لوک خوش‌شانس: افسانه ادامه خواهد داشت[۶] و لوک خوش‌شانس: پایان افسانه[۷] که با فرآیند بن دی ساخته شد، اشاره کرد. بازی‌های ویدئویی در طول سال‌ها چندین بازی ویدئویی لوک خوش‌شانس برای بسیاری از کنسول‌ها منتشر شدند. بیشتر آن‌ها توسط اینفگرامز منتشر شده و تنها در اروپا منتشر شدند. تنها نسخه‌هایی که برای بازار آمریکای شمالی منتشر شدند نسخه‌های گیم بوی کالر و پلی استیشن بودند. لوک خوش‌شانس و دالتون‌ها (به انگلیسی: Lucky Luke a d Dal o s) سال ۲۰۱۵ برای نینتندو ۳دی‌اس پیش به سوی غرب (به انگلیسی:Go Wes ) سال ۲۰۰۷ برای وی و نینتندو دی‌اس و مایکروسافت ویندوز لوک خوش‌شانس: فراری ها! (به انگلیسی: Lucky Luke wa ed) سال ۲۰۰۱ برای گیم بوی ادونس لوک خوش‌شانس: تب غربی (به انگلیسی: Lucky Luke wes e feve ) سال ۲۰۰۱ برای پلی استیشن و مایکروسافت ویندوز لوک خوش شانس: قطار جنایتکار (به انگلیسی: Lucky Luke:Despe ado T ai ) سال ۲۰۰۰ برای گیم بوی کالر لوک خوش‌شانس: بازی ویدئویی ۱۹۹۹ (به انگلیسی:Lucky Luke) سال ۱۹۹۹ برای گیم بوی کالر لوک خوش‌شانس: به دنبال دالتون‌ها (به انگلیسی: Lucky Luke o he Dal o s ail) سال ۱۹۹۸ برای پلی‌استیشن لوک خوش شانس: بازی ویدئویی (به انگلیسی : Lucky Luke The Video Game) سال ۱۹۹۶ برای CD-i برگردان‌ها زبان‌ها کمیک‌های لوک خوش‌شانس به زبان‌های گوناگونی برگردان شده‌اند.[۳] انگلیسی کمیک‌های لوک خوش‌شانس در مجلات کمیک بریتانیا مانند کمیک فان فان یا جیگل (در سال ۱۹۶۷) منتشر شدند. شرکت بروکامپتون، لستر، انتشار کتاب‌های لوک خوش‌شانس را در جلد سخت و نرم، با شش عنوان از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴ منتشر کرد. شرکت ساین بوک از سال ۲۰۰۶ نسخه‌های انگلیسی زبان لوک خوش‌شانس را منتشر کرده‌است. هر دو ماه، یک جلد تازه منتشر می‌شود. انتقادها سیاه‌پوستان آمریکا با اینکه داستان‌های لوک در دوران جنگ داخلی آمریکا رخ می‌دهد اما در هیچ‌یک از کتاب‌ها هیچ اشاره‌ای به سیاه‌پوستان آمریکا و برده‌داری در آمریکا نشده‌است.[۳] سیگار لوک خوش‌شانس در جلدهای نخست کتاب، همیشه سیگار به لب داشت اما در نسخه‌های امروزی، کاه به دهان می‌گیرد.[۳] در ایران دوبله بیشتر مخاطبان ایرانی، ماجراهای لوک خوش‌شانس را با صدای منوچهر والی‌زاده می‌شناسند. اما برای نسلی قدیمی‌تر از مخاطبان ایرانی که دنبال‌کننده ماجراجویی‌های این قهرمان بودند احتمالاً او را با نام «لوک بی‌باک» یا همان «لاکی لوک» به یاد دارند.[۳] نخستین پویانمایی لوک خوش‌شانس به نام Lucky Luke: Daisy Tow برای نخستین‌بار به مدیریت ایرج دوستدار در ایران دوبله شد که خود او در این انیمیشن به جای لوک گویندگی کرد. این فیلم با نام «لوک بی باک» یا «شهر گل مروارید» در ایران پخش شد. صداپیشگان مدیر دوبلاژ (سری اول): خسرو خسروشاهی مدیران دوبلاژ (سری‌های بعدی): عباس نباتی، منوچهر والی‌زاده و محمد عبادی لوک: منوچهر والی‌زاده (در دوبله قبل اقلاب ایرج دوستدار) جالی: حسین عرفانی (و در قسمت‌های اخیر صادق ماهرو) بوشوِگ: محمد عبادی آوریل: حسین معمارزاده جو: اکبر منانی (در برخی قسمت‌ها ناصر احمدی) سایر گویندگان: پرویز ربیعی، اسفندیار مهرتاش، علی همت مومیوند، شهروز ملک آرایی، مهدی آرین نژاد، امیرمحمد صمصامی،ولی الله مومنی، جواد پزشکیان، سیامک اطلسی، افشین زی نوری، بیژن علیمحمدی، شروین قطعه ای، اصغر افضی، کسری کیانی، جلال مقامی، ناصر ممدوح، تورج نصر، عباس نباتی تیتراژ پایانی در پایان هر قسمت از داستان‌های لوک خوش‌شانس، نمای ثابتی وجود دارد که در آن لوک، سوار بر جالی و در حالی که بوشوگ هم آن‌ها را دنبال می‌کند رو به غروب، آرام و خسته حرکت می‌کند و به تدریج صدای موسیقی اوج می‌گیرد و خواننده‌ای با صدایی خسته شروع به خواندن: «من گاوچران تنهایی هستم که از خانه‌ام دور افتاده‌ام…» می‌کند. اما در نسخه دوبله شده فارسی، این نما تقریباً حذف شده و خیلی کوتاه نشان داده می‌شود. جستارهای وابسته لوک خوش‌شانس (فیلم ۲۰۰۹) لوک خوش‌شانس (فیلم ۱۹۹۱) بازگشت لوک خوش‌شانس ماجراهای جدید لوک خوش‌شانس پیش به سوی غرب! دالتون‌ها (فیلم) دالتون ها (انیمیشن سریالی) پانویس ↑ BDGes . "Leo a do, Vi o io – La Bibliog aphie" (به F e ch).نگهداری یادکرد:زبان ناشناخته (li k) .mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de :i he i ;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-f ee a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/6/65/Lock-g ee .svg/9px-Lock-g ee .svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg/9px-Lock-g ay-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/aa/Lock- ed-al -2.svg/9px-Lock- ed-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock- egis a io a{backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io ,.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em} ↑ BDGes . "Ducasse, A e-Ma ie – La Bibliog aphie" (به F e ch).نگهداری یادکرد:زبان ناشناخته (li k) ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ ۳٫۶ ۳٫۷ ۳٫۸ ۳٫۹ «لوک خوش‌شانس؛ هفتاد سالگی مردی که سریع‌تر از سایه‌اش هفت‌تیر می‌کشد». بی‌بی‌سی فارسی. ۱۸ آذر ۱۳۹۵..mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de :i he i ;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-f ee a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/6/65/Lock-g ee .svg/9px-Lock-g ee .svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg/9px-Lock-g ay-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/aa/Lock- ed-al -2.svg/9px-Lock- ed-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock- egis a io a{backg ou d-posi io :lef .1em ce e ;paddi g-lef :1em;paddi g- igh :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io ,.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em} ↑ «فیلم افسانه لوک خوش شانس». آپارات - سرویس اشتراک ویدئو. ۱ مهر ۱۳۹۹. ↑ «نسخه اصلاح شده فیلم افسانه لوک خوش شانس و روح سوار: پادشاه جهنم». آپارات - سرویس اشتراک ویدئو. ۱۷ دی ۱۳۹۹. ↑ «فیلم لوک خوش شانس: افسانه ادامه خواهد داشت». آپارات - سرویس اشتراک ویدئو. ۲۰ اسفند ۱۳۹۹. ↑ «فیلم لوک خوش شانس: پایان افسانه». آپارات - سرویس اشتراک ویدئو. ۱۹ تیر ۱۴۰۰. منابع مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Lucky Luke». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۸ دسامبر ۲۰۱۶. حمیدرضا نصیری پور (۲۰ آذر ۱۳۹۲). «کارتون‌های دوران کودکی - لوک خوش شانس». تبیان. دریافت‌شده در ۸ دسامبر ۲۰۱۶. مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به لوک خوش‌شانس در ویکی‌گفتاورد موجود است. در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ لوک خوش‌شانس موجود است. .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبولوک خوش‌شانس اثر موریس (کاریکاتوریست)شخصیت‌ها برادران دالتون جالی جامپر رانتانپلن (بوشبرگ) فیلم‌ها Daisy Tow (1971) The Ballad of he Dal o s (1978) Lucky Luke: The Dal o s o he Loose (1983) لوک خوش‌شانس (۱۹۹۱) دالتون‌ها (۲۰۰۴) Go Wes ! A Lucky Luke Adve u e (2007) لوک خوش‌شانس (۲۰۰۹) بازگشت لوک‌خوش‌شانس (۲۰۱۴) شخصیت‌های واقعی Calami y Ja e بیلی د کید جسی جیمز جرج آرمسترانگ کاستر همکاران رنه گوسینی Bob de G oo Lo Ha og Va Ba da Achdé داده‌های کتابخانه‌ای هنرمند موزیک‌برینز برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=لوک_خوش‌شانس&oldid=33452004» رده‌ها: عناوین پیلوتلوک خوش‌شانسآمریکایی‌های تخیلیبنیان‌گذاری‌های ۱۹۴۶ (میلادی) در بلژیکپویانمایی‌های تلویزیونی پخش‌شده در دهه ۱۳۷۰شخصیت‌های تخیلی یتیمشخصیت‌های کمیکشخصیت‌های کمیک معرفی‌شده در ۱۹۴۶ (میلادی)شخصیت‌های مرد در کمیکعنوان‌هاکمیک طنزکمیک‌های بلژیکی مورد اقتباس در فیلم‌هاکمیک‌های مورد اقتباس در مجموعه‌های پویانماییمجموعه‌های پویانمایی کودکانه اکشن آمریکاییمجموعه‌های پویانمایی کودکانه ماجراجویی آمریکاییمجموعه‌های تلویزیونی پویانمایی فرانسهمجموعه‌های تلویزیونی پویانمایی ماجراجویی کودکان فرانسویمجموعه‌های تلویزیونی کودکان فرانسویکمیک‌های مورد اقتباس در بازی‌های ویدئوییکمیک‌های مورد اقتباس در فیلم‌های پویانماییرده‌های پنهان: نگهداری یادکرد:زبان ناشناختهمقاله‌های دارای واژگان به زبان فرانسویمقاله‌های دارای الگوی یادکرد-ویکیرده انبار با عنوان صفحه متفاوت از ویکی‌دادهمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های MusicB ai z

آخرین مطالب