دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

لاکپشت های نینجا 3

برای کلیپ های بیشتر کانال ما را در اپارات دنبال کنید و در کانال ما عضو شوید. https://www.aparat.com/10top

ببینید

لاکپشت های نینجا 3

va ex PLVideo = { id: '19230909', uid: 'B7wE5', i le: 'انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 13', use ame: '10 op', use id: '6267153', visi _c : '368 ', se de _ ame: '10 op', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /19230909-4261__4954.jpg', du a io : '21:31', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '15 بهمن 1398', li k: '/v/B7wE5/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B4%D9%86_%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_13', cha elId: '6267153', cha elUse ame: '10 op', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '10 op' }; va ex Video = { id: '38646081', uid: 'cHzTO', i le: 'چرا لاک پشت های نینجا به اينجا کشیده شد !!!! تاریخچه لاک پشت های نینجا', use ame: 'ABOLFAZL_REX6IX', use id: '7951881', visi _c : '1.2 هزار', se de _ ame: 'ABOLFAZL REX6IX', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38646081-3058__7221.jpg', du a io : '9:05', sda e: '6 روز پیش', da e_exac : '24 مهر 1400', li k: '/v/cHzTO/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B4%D9%86_%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_13', cha elId: '7951881', cha elUse ame: 'ABOLFAZL_REX6IX', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'ABOLFAZL REX6IX', }; 9:05 ویدیو بعدی چرا لاک پشت های نینجا به اينجا کشیده شد !!!! تاریخچه لاک پشت های نینجا از کانال ABOLFAZL REX6IX نرو بعدی 1:03:28 نمایشگران عصر دیجیتال: لقمه شو؛ بخش دوم از کانال ماهنامه سینمایی فیلم امروز 6:01 بازی لاک پشت های نینجا از کانال طاهاکامیک بوکس 4:05 استاب موشن:لاک پشت های نینجا این قسمت لاک پشت نینجا لگو میشوند؟؟ از کانال استودیو ی استاب موشن 23:01 لاک پشت های نینجا جدید از کانال سونیک و شدو و ناکلز 11:45 لاک پشت های نینجا جدید / کارتون / لاک پشت / نینجا / انیمیش از کانال ❤ حاکم احساس ❤ 0:16 مسابقه خوشگل ترین پینکی پای کپشن مهم از کانال ☆Pi kipie ☆فالو=فالو 0:10 کلیپ از زیروتو از کانال *-*日向ヒナタ*-* . فالو:فالو. کپی ممنوع 0:24 کلیپ کت نوار از کانال رز و الیا و مرینت 22:09 استار علیه نیروهای شیطانی - فصل 2 قسمت ۱۴ از کانال Fall guys daily mome fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} 10 op دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/19230905-2438-b.jpg"," esumeUID":" 4Oys","du a io ":1276,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=6267153&cha el_use ame=10 op&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0634\u0646&keywo ds=\u0644\u0627\u06a9&keywo ds=\u0646\u06cc\u0646\u062c\u0627&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds= op10&keywo ds=10 op&keywo ds=\u0644\u0627\u06a9 \u067e\u0634\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0646\u062c\u0627&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u062a\u0648\u0646&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644","adTag":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=6267153&cha el_use ame=10 op&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0634\u0646&keywo ds=\u0644\u0627\u06a9&keywo ds=\u0646\u06cc\u0646\u062c\u0627&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds= op10&keywo ds=10 op&keywo ds=\u0644\u0627\u06a9 \u067e\u0634\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0646\u062c\u0627&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u062a\u0648\u0646&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=6267153&cha el_use ame=10 op&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0634\u0646&keywo ds=\u0644\u0627\u06a9&keywo ds=\u0646\u06cc\u0646\u062c\u0627&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds= op10&keywo ds=10 op&keywo ds=\u0644\u0627\u06a9 \u067e\u0634\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0646\u062c\u0627&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u062a\u0648\u0646&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/ 4Oys\/f\/ 4Oys.m3u8?k=4fe84"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d18642e9404846ffdf948e25277d27e819230905-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjM1YjdkNDgxODE4NmZkYWJhZmFmYjM0ZDlhODkxN2Q4IiwiZXhwIjoxNjM0OTk0NjY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WWWizeLuLLpDiS9V4jNdaSLERzEJ99bvGvlEQeJqPTM"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d18642e9404846ffdf948e25277d27e819230905-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjM1YjdkNDgxODE4NmZkYWJhZmFmYjM0ZDlhODkxN2Q4IiwiZXhwIjoxNjM0OTk0NjY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WWWizeLuLLpDiS9V4jNdaSLERzEJ99bvGvlEQeJqPTM"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d18642e9404846ffdf948e25277d27e819230905-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjM1YjdkNDgxODE4NmZkYWJhZmFmYjM0ZDlhODkxN2Q4IiwiZXhwIjoxNjM0OTk0NjY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WWWizeLuLLpDiS9V4jNdaSLERzEJ99bvGvlEQeJqPTM"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d18642e9404846ffdf948e25277d27e819230905-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjM1YjdkNDgxODE4NmZkYWJhZmFmYjM0ZDlhODkxN2Q4IiwiZXhwIjoxNjM0OTk0NjY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WWWizeLuLLpDiS9V4jNdaSLERzEJ99bvGvlEQeJqPTM"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/19230905_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=245692, RESOLUTION=426x318","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d18642e9404846ffdf948e25277d27e819230905-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjM1YjdkNDgxODE4NmZkYWJhZmFmYjM0ZDlhODkxN2Q4IiwiZXhwIjoxNjM0OTk0NjY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WWWizeLuLLpDiS9V4jNdaSLERzEJ99bvGvlEQeJqPTM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=139529, RESOLUTION=264x198","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d18642e9404846ffdf948e25277d27e819230905-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjM1YjdkNDgxODE4NmZkYWJhZmFmYjM0ZDlhODkxN2Q4IiwiZXhwIjoxNjM0OTk0NjY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WWWizeLuLLpDiS9V4jNdaSLERzEJ99bvGvlEQeJqPTM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=554128, RESOLUTION=640x480","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d18642e9404846ffdf948e25277d27e819230905-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjM1YjdkNDgxODE4NmZkYWJhZmFmYjM0ZDlhODkxN2Q4IiwiZXhwIjoxNjM0OTk0NjY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WWWizeLuLLpDiS9V4jNdaSLERzEJ99bvGvlEQeJqPTM"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _85319", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 11 2,102 10 op 1.8 هزار دنبال‌ کننده 2,102 بازدید 33 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن برای کلیپ های بیشتر کانال ما را در اپارات دنبال کنید و در کانال ما عضو شوید. h ps://www.apa a .com/10 op 1 سال پیش کارتون # op10 # 10 op # لاک پشت های نینجا # کارتون # سریال # ka oo # se ial # lak posh - i ja # تاپ تن # se ial # se ial # se ial # se ial # ka oo # ka oo 10 op 1.8 هزار دنبال کننده دنبال کردن انیمشن لاک پشت های نینجا2 10 op 50/10 ذخیره لیست پخش 1 21:32 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 1 10 op 2 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 4 10 op 3 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 5 10 op 4 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 3 10 op 5 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 2 10 op 6 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 7 10 op 7 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت6 10 op 8 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت8 10 op 9 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت9 10 op 21:16 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 11 10 op 11 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 13 10 op 12 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 12 10 op 13 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 14 10 op 14 21:16 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 15 10 op 15 21:16 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 17 10 op 16 21:16 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 18 10 op 17 21:51 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 20 10 op 18 21:40 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 19 10 op 19 21:40 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 21 10 op 20 21:40 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 22 10 op 21 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 23 10 op 22 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 24 10 op 23 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 25 10 op 24 21:16 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 4 قسمت 2 10 op 25 21:16 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 4 قسمت 1 10 op 26 21:31 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 26 10 op 27 21:16 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 4 قسمت 3 10 op 28 21:15 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 4 قسمت 4 10 op 29 21:12 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 5 10 op 30 4:47 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 6 10 op 31 21:16 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 7 10 op 32 21:13 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 3 قسمت 9 10 op 33 21:16 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 4 قسمت 11 10 op 34 21:16 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 4 قسمت 12 10 op 35 21:15 انیمشن لاک پشت های نینجا فصل 4 قسمت 10 10 op ویدیوهای مشابه پخش خودکار 9:05 چرا لاک پشت های نینجا به اينجا کشیده شد !!!! تاریخچه لاک پشت های نینجا ABOLFAZL REX6IX 1.2 هزار بازدید 6 روز پیش 1:03:28 نمایشگران عصر دیجیتال: لقمه شو؛ بخش دوم ماهنامه سینمایی فیلم امروز 23.9 هزار بازدید 1 هفته پیش 6:01 بازی لاک پشت های نینجا طاهاکامیک بوکس 562 بازدید 1 ماه پیش 4:05 استاب موشن:لاک پشت های نینجا این قسمت لاک پشت نینجا لگو میشوند؟؟ استودیو ی استاب موشن 2.9 هزار بازدید 1 هفته پیش 23:01 لاک پشت های نینجا جدید سونیک و شدو و ناکلز 24.5 هزار بازدید 2 ماه پیش 11:45 لاک پشت های نینجا جدید / کارتون / لاک پشت / نینجا / انیمیش ❤ حاکم احساس ❤ 461 بازدید 1 ماه پیش 0:16 مسابقه خوشگل ترین پینکی پای کپشن مهم ☆Pi kipie ☆فالو=فالو 1 بازدید 44 دقیقه پیش 0:10 کلیپ از زیروتو *-*日向ヒナタ*-* . فالو:فالو. کپی ممنوع 1 بازدید 44 دقیقه پیش 0:24 کلیپ کت نوار رز و الیا و مرینت 1 بازدید 44 دقیقه پیش 22:09 استار علیه نیروهای شیطانی - فصل 2 قسمت ۱۴ Fall guys daily mome 0 بازدید 44 دقیقه پیش

داستان فیلم لاک پشت های نینجا 3 «لاک پشت های نینجا 3»، فیلمی در ژانر اکشن-ماجراجویی و کمدی به کارگردانی «استوارت گیلارد» و محصول سال 1993 کشورهای آمریکا و هنگ کنگ است. این فیلم موفق به کسب جایزه «بهترین فیلم سال» از جشنواره «کیدز چویس اواردز آمریکا» شد. داستان این فیلم از جایی شروع می شود که نزدیک ترین دوست لاک پشت ها، «آوریل اونیل»، یک عصای باستانی با قدرت های جادویی را پیدا می کند اما توسط «ارباب نوریناگا» اسیر می شود. حال، لاک پشت ها بایستی برای نجات او به ژاپن قرن 17 بروند و با ارباب نوریناگا دیدار کنند. نمایش بیشتر درباره فیلم لاک پشت های نینجا 3 فیلم لاک پشت های نینجا 3 به کارگردانی استورات گیلارد در سال 1993 ساخته شده است. این فیلم محصول کشور آمریکا و هنگ کنگ و در ژانر اکشن و ماجراجویی می‌باشد. در این فیلم الیاس کوتیاس، پیج تورکو، استوارت ویلسون، ویویان وو , مت هیل به هنرمندی پرداخته‌اند.

آخرین مطالب