دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
قسمت آخر سریال بانوی سردار

ببینید

قسمت آخر سریال بانوی سردار

داغترین‌ها: #رونمایی از سرویس جدید آپارات ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار va ex PLVideo = { id: '19641396', uid: 'PpiFl', i le: 'سریال سلام آقای مدیر قسمت 1', use ame: 'bes hi k', use id: '3249825', visi _c : '214 ', se de _ ame: 'فکر برتر', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /19641396-6710__2185.jpg', du a io : '46:54', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '05 اسفند 1398', li k: '/v/PpiFl/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_1', cha elId: '3249825', cha elUse ame: 'bes hi k', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'فکر برتر' }; va ex Video = { id: '36743599', uid: 'HC8Gq', i le: 'سریال بانوی سردار - قسمت دوم', use ame: ' aqi19', use id: '261084', visi _c : '1.3 هزار', se de _ ame: 'محمد رضا تقی زاده', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /36743599-9186__7713.jpg', du a io : '38:59', sda e: '1 هفته پیش', da e_exac : '30 مرداد 1400', li k: '/v/HC8Gq/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_1', cha elId: '261084', cha elUse ame: ' aqi19', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'محمد رضا تقی زاده', }; 38:59 ویدیو بعدی سریال بانوی سردار - قسمت دوم از کانال محمد رضا تقی زاده نرو بعدی 34:45 سریال بانوی سردار - قسمت سوم از کانال محمد رضا تقی زاده 36:58 سریال بانوی سردار - قسمت اول از کانال محمد رضا تقی زاده 38:17 سریال بانوی سردار - قسمت چهارم از کانال محمد رضا تقی زاده 36:08 بانوی سردار | قسمت ۱۰ | سریال بانوی سردار از کانال ◀ تاپ ▶ 37:49 سریال بانوی سردار - قسمت پنجم از کانال محمد رضا تقی زاده 1:59 تیزر سریال بانوی سردار از کانال کهکشان ویدئو 38:46 بانوی سردار | قسمت ۱۱ | سریال بانوی سردار از کانال ◀ تاپ ▶ 1:59 سریال بانوی سردار [دانلود تمامی قسمتها] از کانال بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.0ec056e0ebe55c006c12.bu dle.js?f3210260895acd120134"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} فکر برتر دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/19638257-8265-b.jpg"," esumeUID":"8uRHG","du a io ":2492,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2492&ca ego ies=film&use id=3249825& cha el=3249825&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u062f\u0627\u0631&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631&keywo ds=\u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2492&ca ego ies=film&use id=3249825& cha el=3249825&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u062f\u0627\u0631&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631&keywo ds=\u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=3249825&cha el_use ame=bes hi k&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u062f\u0627\u0631&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631&keywo ds=\u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/8uRHG\/f\/8uRHG.m3u8?k=43b9d"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/a2460f7fd66605456a900fe3b7c2781d19638257-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJkODI0MWQ4NTNlYTEwYzk4MzMwZmRjMjAzNGMyOGRkIiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDYwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.JpTOxMIsE9v_yWEp va78xs2kQBjBkVihLZ9CTXhVQk"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/a2460f7fd66605456a900fe3b7c2781d19638257-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJkODI0MWQ4NTNlYTEwYzk4MzMwZmRjMjAzNGMyOGRkIiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDYwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.JpTOxMIsE9v_yWEp va78xs2kQBjBkVihLZ9CTXhVQk"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/a2460f7fd66605456a900fe3b7c2781d19638257-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJkODI0MWQ4NTNlYTEwYzk4MzMwZmRjMjAzNGMyOGRkIiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDYwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.JpTOxMIsE9v_yWEp va78xs2kQBjBkVihLZ9CTXhVQk"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/a2460f7fd66605456a900fe3b7c2781d19638257-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJkODI0MWQ4NTNlYTEwYzk4MzMwZmRjMjAzNGMyOGRkIiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDYwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.JpTOxMIsE9v_yWEp va78xs2kQBjBkVihLZ9CTXhVQk"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/19638257_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]},"messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","basedO Ne Speed":"\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=469337, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/a2460f7fd66605456a900fe3b7c2781d19638257-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJkODI0MWQ4NTNlYTEwYzk4MzMwZmRjMjAzNGMyOGRkIiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDYwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.JpTOxMIsE9v_yWEp va78xs2kQBjBkVihLZ9CTXhVQk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=120158, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/a2460f7fd66605456a900fe3b7c2781d19638257-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJkODI0MWQ4NTNlYTEwYzk4MzMwZmRjMjAzNGMyOGRkIiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDYwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.JpTOxMIsE9v_yWEp va78xs2kQBjBkVihLZ9CTXhVQk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=234653, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/a2460f7fd66605456a900fe3b7c2781d19638257-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJkODI0MWQ4NTNlYTEwYzk4MzMwZmRjMjAzNGMyOGRkIiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDYwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.JpTOxMIsE9v_yWEp va78xs2kQBjBkVihLZ9CTXhVQk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=681689, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/a2460f7fd66605456a900fe3b7c2781d19638257-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJkODI0MWQ4NTNlYTEwYzk4MzMwZmRjMjAzNGMyOGRkIiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDYwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.JpTOxMIsE9v_yWEp va78xs2kQBjBkVihLZ9CTXhVQk"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _351498", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال بانوی سردار قسمت آخر 8,054 فکر برتر 13.7 هزار دنبال‌ کننده 8,054 بازدید 152 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن خلاصه داستان: این سریال درباره زندگی بی بی مریم ملقب به سردار مریم است که عدل و عدالت را بین اقوام گسترش داد و در بین رعایا محبوبیت پیدا کرد و دست خوانین ظالم را کوتاه کرد. بی‎بی مریم بختیاری خواهر سردار اسعد بختیاری و علیمردان خان بختیاری فرزند بی‎بی مریم نیز از مبارزان این دوره هستند. او که از شیر زنان بختیاری بود، برای عیادت مادر به قلعه آنها مراجعت می‌کند و در غیاب خود یکی از مردان ایل را مسئول امور اوضاع قرار می‌دهد و… 1 سال پیش فیلم # دانلود سریال # سریال ایرانی # سریال بانوی سردار # بانوی سردار فکر برتر 13.7 هزار دنبال کننده دنبال کردن سریالهای ایرانی فکر برتر 70/39 ذخیره لیست پخش 15 41:10 سریال مرضیه قسمت 4 فکر برتر 16 38:37 سریال مرضیه قسمت 5 فکر برتر 17 35:25 سریال مرضیه قسمت 10 فکر برتر 18 33:47 سریال مرضیه قسمت 9 فکر برتر 19 42:17 سریال مرضیه قسمت 6 فکر برتر 20 34:38 سریال مرضیه قسمت 7 فکر برتر 21 41:35 سریال مرضیه قسمت 8 فکر برتر 22 36:12 سریال مرضیه قسمت 11 فکر برتر 23 38:08 سریال مرضیه قسمت 12 فکر برتر 24 40:37 سریال مرضیه قسمت 13 فکر برتر 25 41:19 سریال مرضیه قسمت 14 فکر برتر 26 46:34 سریال مرضیه قسمت 15 فکر برتر 27 48:48 سریال مرضیه قسمت آخر فکر برتر 28 36:58 سریال بانوی سردار قسمت 1 فکر برتر 29 38:59 سریال بانوی سردار قسمت 2 فکر برتر 30 34:45 سریال بانوی سردار قسمت 3 فکر برتر 31 38:17 سریال بانوی سردار قسمت 4 فکر برتر 32 37:49 سریال بانوی سردار قسمت 5 فکر برتر 33 42:28 سریال بانوی سردار قسمت 6 فکر برتر 34 41:57 سریال بانوی سردار قسمت 7 فکر برتر 35 39:27 سریال بانوی سردار قسمت 8 فکر برتر 36 39:35 سریال بانوی سردار قسمت 9 فکر برتر 37 36:08 سریال بانوی سردار قسمت 10 فکر برتر 38 38:46 سریال بانوی سردار قسمت 11 فکر برتر 41:32 سریال بانوی سردار قسمت آخر فکر برتر 40 46:54 سریال سلام آقای مدیر قسمت 1 فکر برتر 41 44:33 سریال سلام آقای مدیر قسمت 2 فکر برتر 42 45:56 سریال سلام آقای مدیر قسمت 3 فکر برتر 43 45:22 سریال سلام آقای مدیر قسمت 4 فکر برتر 44 45:17 سریال سلام آقای مدیر قسمت 5 فکر برتر 45 43:58 سریال سلام آقای مدیر قسمت 6 فکر برتر 46 46:19 سریال سلام آقای مدیر قسمت 7 فکر برتر 47 44:50 سریال سلام آقای مدیر قسمت 8 فکر برتر 48 44:55 سریال سلام آقای مدیر قسمت 9 فکر برتر 49 44:21 سریال سلام آقای مدیر قسمت 10 فکر برتر 50 45:29 سریال سلام آقای مدیر قسمت 11 فکر برتر 51 42:35 سریال سلام آقای مدیر قسمت 12 فکر برتر 52 43:39 سریال سلام آقای مدیر قسمت 13 فکر برتر 53 44:40 سریال سلام آقای مدیر قسمت 14 فکر برتر 54 43:29 سریال سلام آقای مدیر قسمت 15 فکر برتر 55 44:30 سریال سلام آقای مدیر قسمت 16 فکر برتر 56 45:32 سریال سلام آقای مدیر قسمت 17 فکر برتر 57 43:41 سریال سلام آقای مدیر قسمت 18 فکر برتر 58 45:18 سریال سلام آقای مدیر قسمت 19 فکر برتر 59 45:33 سریال سلام آقای مدیر قسمت 20 فکر برتر 60 44:25 سریال سلام آقای مدیر قسمت 21 فکر برتر 61 45:30 سریال سلام آقای مدیر قسمت 22 فکر برتر 62 45:59 سریال سلام آقای مدیر قسمت 23 فکر برتر 63 45:51 سریال سلام آقای مدیر قسمت 24 فکر برتر 64 46:17 سریال سلام آقای مدیر قسمت 25 فکر برتر ویدیوهای مشابه پخش خودکار 38:59 سریال بانوی سردار - قسمت دوم محمد رضا تقی زاده 1.3 هزار بازدید 1 هفته پیش 34:45 سریال بانوی سردار - قسمت سوم محمد رضا تقی زاده 936 بازدید 1 هفته پیش 36:58 سریال بانوی سردار - قسمت اول محمد رضا تقی زاده 514 بازدید 1 هفته پیش 38:17 سریال بانوی سردار - قسمت چهارم محمد رضا تقی زاده 549 بازدید 1 هفته پیش 36:08 بانوی سردار | قسمت ۱۰ | سریال بانوی سردار ◀ تاپ ▶ 6.4 هزار بازدید 1 سال پیش 37:49 سریال بانوی سردار - قسمت پنجم محمد رضا تقی زاده 829 بازدید 1 هفته پیش 1:59 تیزر سریال بانوی سردار کهکشان ویدئو 594 بازدید 1 سال پیش 38:46 بانوی سردار | قسمت ۱۱ | سریال بانوی سردار ◀ تاپ ▶ 5.6 هزار بازدید 1 سال پیش 1:59 سریال بانوی سردار [دانلود تمامی قسمتها] بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین 261 بازدید 1 سال پیش

داغترین‌ها: #رونمایی از سرویس جدید آپارات ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار va ex PLVideo = { id: '17628841', uid: 'E64vk', i le: 'تیزر سریال «گیله وا& aquo; | پخش از شبکه سه', use ame: 'shede em', use id: '439995', visi _c : '570 ', se de _ ame: 'شِدِرِم', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /17628841-9872__4298.jpg', du a io : '1:40', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '09 آبان 1398', li k: '/v/E64vk/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%26laquo%3B%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%A7%26 aquo%3B_%7C_%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D9%87', cha elId: '439995', cha elUse ame: 'shede em', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'شِدِرِم' }; va ex Video = { id: '36744514', uid: 'G5WO2', i le: 'سریال بانوی سردار - قسمت سوم', use ame: ' aqi19', use id: '261084', visi _c : '936 ', se de _ ame: 'محمد رضا تقی زاده', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /36744514-5679__8030.jpg', du a io : '34:45', sda e: '1 هفته پیش', da e_exac : '30 مرداد 1400', li k: '/v/G5WO2/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%26laquo%3B%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%A7%26 aquo%3B_%7C_%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D9%87', cha elId: '261084', cha elUse ame: ' aqi19', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'محمد رضا تقی زاده', }; 34:45 ویدیو بعدی سریال بانوی سردار - قسمت سوم از کانال محمد رضا تقی زاده نرو بعدی 36:58 سریال بانوی سردار - قسمت اول از کانال محمد رضا تقی زاده 38:59 سریال بانوی سردار - قسمت دوم از کانال محمد رضا تقی زاده 37:49 سریال بانوی سردار - قسمت پنجم از کانال محمد رضا تقی زاده 37:49 سریال ایرانی(بانوی سردار)قسمت۵ از کانال (Ok Video) 38:17 سریال بانوی سردار - قسمت چهارم از کانال محمد رضا تقی زاده 36:58 سریال ایرانی(بانوی سردار)قسمت۱ از کانال (Ok Video) 39:27 سریال ایرانی(بانوی سردار)قسمت۸ از کانال (Ok Video) 39:35 سریال ایرانی(بانوی سردار)قسمت۹ از کانال (Ok Video) 38:17 سریال ایرانی(بانوی سردار)قسمت۴ از کانال (Ok Video) fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.0ec056e0ebe55c006c12.bu dle.js?f3210260895acd120134"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} شِدِرِم دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/16741138-7908-b.jpg"," esumeUID":"z5IYE","du a io ":2497,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2497&ca ego ies=film&use id=439995& cha el=439995&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u062f\u0627\u0631&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc&keywo ds=\u0627\u06cc\u0644 \u0642\u0634\u0642\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2497&ca ego ies=film&use id=439995& cha el=439995&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u062f\u0627\u0631&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc&keywo ds=\u0627\u06cc\u0644 \u0642\u0634\u0642\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/z5IYE\/f\/z5IYE.m3u8?k=b3fd8"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c29f646f2b404d5526856fce6f2242b16741138-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAxZTMwY2Y0OWE1MWIxOTRiYjA0N2I4ZDUwMWVkMGE2IiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._uO79umipuvH0UuFuQsijxc5fYEpGwfP TUa_u4QUkI"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c29f646f2b404d5526856fce6f2242b16741138-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAxZTMwY2Y0OWE1MWIxOTRiYjA0N2I4ZDUwMWVkMGE2IiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._uO79umipuvH0UuFuQsijxc5fYEpGwfP TUa_u4QUkI"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c29f646f2b404d5526856fce6f2242b16741138-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAxZTMwY2Y0OWE1MWIxOTRiYjA0N2I4ZDUwMWVkMGE2IiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._uO79umipuvH0UuFuQsijxc5fYEpGwfP TUa_u4QUkI"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c29f646f2b404d5526856fce6f2242b16741138-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAxZTMwY2Y0OWE1MWIxOTRiYjA0N2I4ZDUwMWVkMGE2IiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._uO79umipuvH0UuFuQsijxc5fYEpGwfP TUa_u4QUkI"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/16741138_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]},"messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","basedO Ne Speed":"\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=529923, RESOLUTION=756x360","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c29f646f2b404d5526856fce6f2242b16741138-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAxZTMwY2Y0OWE1MWIxOTRiYjA0N2I4ZDUwMWVkMGE2IiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._uO79umipuvH0UuFuQsijxc5fYEpGwfP TUa_u4QUkI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=120402, RESOLUTION=302x144","h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c29f646f2b404d5526856fce6f2242b16741138-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAxZTMwY2Y0OWE1MWIxOTRiYjA0N2I4ZDUwMWVkMGE2IiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._uO79umipuvH0UuFuQsijxc5fYEpGwfP TUa_u4QUkI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=252275, RESOLUTION=504x240","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c29f646f2b404d5526856fce6f2242b16741138-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAxZTMwY2Y0OWE1MWIxOTRiYjA0N2I4ZDUwMWVkMGE2IiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._uO79umipuvH0UuFuQsijxc5fYEpGwfP TUa_u4QUkI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=771740, RESOLUTION=1008x480","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2c29f646f2b404d5526856fce6f2242b16741138-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAxZTMwY2Y0OWE1MWIxOTRiYjA0N2I4ZDUwMWVkMGE2IiwiZXhwIjoxNjMwMjQ5MDY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._uO79umipuvH0UuFuQsijxc5fYEpGwfP TUa_u4QUkI"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _612081", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال بانوی سردار - قسمت آخر 5,610 شِدِرِم 17.7 هزار دنبال‌ کننده 5,610 بازدید 132 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن مجموعه «بانوی سردار» روایت مَقطع کوتاهی از زندگی بی‌بی مریم مُلقب به سردار مریم، بانوی قهرمان بختیاری است ■ نویسنده و کارگردان: پرویز شیخ طادی | تهیه‎کننده: سعید مرادی | ژانر: تاریخی، زندگینامه | بازیگران: پانته آ سیروس، حبیب دهقان‎نسب، فرخ نعمتی، سهیلا رضوی، فرزین محدث، محمد فیلی، کاظم هژیرآزاد، صدرالدین حجازی، مهدی میامی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا مهران، مرتضی زارع، سعیده عرب، علیرضا جاویدفر، بهشاد چنگیزی، سیاوش درخشی، شاپور کلهر، پارسا قربانی، مجید کریمی، علیرضا دیلمی، فاطمه شکری 1 سال پیش فیلم # سریال ایرانی # سریال تاریخی # ایل قشقایی # سریال عاشقانه # سریال بانوی سردار شِدِرِم 17.7 هزار دنبال کننده دنبال کردن سریال ایرانی شِدِرِم 54/14 ذخیره لیست پخش 1 2:02 تیزر سریال بانوی سردار | روایت رشادت‌های بانوی قهرمانِ بختیاری شِدِرِم 2 37:02 سریال بانوی سردار - قسمت 1 شِدِرِم 3 38:54 سریال بانوی سردار - قسمت 2 شِدِرِم 4 36:50 سریال بانوی سردار - قسمت 3 شِدِرِم 5 38:21 سریال بانوی سردار - قسمت 4 شِدِرِم 6 37:51 سریال بانوی سردار - قسمت 5 شِدِرِم 7 42:33 سریال بانوی سردار - قسمت 6 شِدِرِم 8 42:03 سریال بانوی سردار - قسمت 7 شِدِرِم 9 39:31 سریال بانوی سردار - قسمت 8 شِدِرِم 10 39:45 سریال بانوی سردار - قسمت 9 شِدِرِم 11 39:04 سریال بانوی سردار - قسمت 10 شِدِرِم 12 38:50 سریال بانوی سردار - قسمت 11 شِدِرِم 13 41:37 سریال بانوی سردار - قسمت 12 (آخر) شِدِرِم 41:37 سریال بانوی سردار - قسمت آخر شِدِرِم 15 1:40 تیزر سریال «گیله وا» | پخش از شبکه سه شِدِرِم 16 51:27 سریال گیله وا - قسمت 1 :: سریال عاشقانه تاریخی شِدِرِم 17 49:43 سریال گیله وا - قسمت 2 :: سریال عاشقانه تاریخی شِدِرِم 18 44:39 سریال گیله وا - قسمت 3 | سریال عاشقانه تاریخی شِدِرِم 19 41:33 سریال گیله وا - قسمت 4 | سریال عاشقانه تاریخی شِدِرِم 20 48:17 سریال گیله وا - قسمت 5 | سریال عاشقانه تاریخی شِدِرِم 21 43:18 سریال گیله وا - قسمت 6 | سریال عاشقانه تاریخی شِدِرِم 22 40:01 سریال گیله وا - قسمت 7 (آخر) | سریال عاشقانه تاریخی شِدِرِم 23 0:56 سریال طنز فوق لیسانسه ها | آنونس شِدِرِم 24 44:24 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 1 شِدِرِم 25 44:20 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 2 شِدِرِم 26 40:13 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 3 شِدِرِم 27 39:26 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 4 شِدِرِم 28 41:13 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 5 شِدِرِم 29 37:50 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 6 شِدِرِم 30 37:55 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 7 شِدِرِم 31 35:40 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 8 شِدِرِم 32 36:31 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 9 شِدِرِم 33 33:40 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 10 شِدِرِم 34 35:22 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 11 شِدِرِم 35 41:19 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 12 شِدِرِم 36 35:04 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 13 شِدِرِم 37 35:53 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 14 شِدِرِم 38 33:47 سریال طنز فوق لیسانسه ها - قسمت 15 شِدِرِم 39 34:01 سریال فوق لیسانسه ها - قسمت 16 شِدِرِم ویدیوهای مشابه پخش خودکار 34:45 سریال بانوی سردار - قسمت سوم محمد رضا تقی زاده 936 بازدید 1 هفته پیش 36:58 سریال بانوی سردار - قسمت اول محمد رضا تقی زاده 514 بازدید 1 هفته پیش 38:59 سریال بانوی سردار - قسمت دوم محمد رضا تقی زاده 1.3 هزار بازدید 1 هفته پیش 37:49 سریال بانوی سردار - قسمت پنجم محمد رضا تقی زاده 829 بازدید 1 هفته پیش 37:49 سریال ایرانی(بانوی سردار)قسمت۵ (Ok Video) 1 هزار بازدید 1 سال پیش 38:17 سریال بانوی سردار - قسمت چهارم محمد رضا تقی زاده 549 بازدید 1 هفته پیش 36:58 سریال ایرانی(بانوی سردار)قسمت۱ (Ok Video) 693 بازدید 1 سال پیش 39:27 سریال ایرانی(بانوی سردار)قسمت۸ (Ok Video) 1.9 هزار بازدید 1 سال پیش 39:35 سریال ایرانی(بانوی سردار)قسمت۹ (Ok Video) 1.4 هزار بازدید 1 سال پیش 38:17 سریال ایرانی(بانوی سردار)قسمت۴ (Ok Video) 1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب