دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
فیلم پاندای کونگ فو کار 1

ببینید

فیلم پاندای کونگ فو کار 1

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38477338', uid: '5YAQ9', i le: 'آهنگ پاندای کونگ فو کار', use ame: 'doos ihaa', use id: '10041113', visi _c : '381 ', se de _ ame: 'کارتون فیلم سریال آموزش', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38477338-8001__7381.jpg', du a io : '0:46', sda e: '3 روز پیش', da e_exac : '19 مهر 1400', li k: '/v/5YAQ9', cha elId: '10041113', cha elUse ame: 'doos ihaa', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'کارتون فیلم سریال آموزش', }; 0:46 ویدیو بعدی آهنگ پاندای کونگ فو کار از کانال کارتون فیلم سریال آموزش نرو بعدی 23:09 کارتون پاندای کونگ فو کار اژدها وارد میشود از کانال دی مویز 22:19 کارتون پاندای کونگ فو کار 2 زمان حال از کانال دی مویز 23:17 5-دانلود کارتون پاندای کونگ فو کار - #کونگ فو پاندا -انیمیشن پاندای کونگ فو کار از کانال دانلود انیمیشن کارتون بازی چالش سریال فیلم 23:17 4-دانلود کارتون پاندای کونگ فو کار - #کونگ فو پاندا -انیمیشن پاندای کونگ فو کار از کانال دانلود انیمیشن کارتون بازی چالش سریال فیلم 23:33 5-دانلود کارتون پاندای کونگ فو کار - #کونگ فو پاندا -انیمیشن پاندای کونگ فو کار از کانال دانلود انیمیشن کارتون بازی چالش سریال فیلم 23:06 دانلود کارتون پاندای کونگ فو کار - #کونگ فو پاندا -انیمیشن پاندای کونگ فو کار از کانال دانلود انیمیشن کارتون بازی چالش سریال فیلم 23:17 دانلود کارتون پاندای کونگ فو کار - #کونگ فو پاندا -انیمیشن پاندای کونگ فو کار از کانال دانلود انیمیشن کارتون بازی چالش سریال فیلم 23:06 پاندای کونگ فو کار - پنجه های سرنوشت قسمت 4 از کانال کارتون کودکانه/انیمیشن.فیلم هندی وکره ای 1:30:24 کارتون پاندای کونگ فو کار - #کونگ فو پاندا -انیمیشن پاندای کونگ فو کار از کانال دانلود انیمیشن کارتون بازی چالش سریال فیلم fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} [ نمایش سنتر ] دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22921108-5658-b.jpg"," esumeUID":" wfYX","du a io ":5529,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=5452463&cha el_use ame=Ali0ali eza.com&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u06cc\u0634\u0646&keywo ds=\u067e\u0627\u0646\u062f\u0627\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0648\u0646\u06af&keywo ds=\u0641\u0648\u06a9\u0627\u0631&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u06cc\u0634\u0646&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u06cc\u0634\u0646 \u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u067e\u0627\u0646\u062f\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0646\u06af \u0641\u0648 \u06a9\u0627\u0631&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u06cc\u0634\u0646 \u067e\u0627\u0646\u062f\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0646\u06af \u0641\u0648\u06a9","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/ wfYX\/f\/ wfYX.m3u8?k=67a62"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6272dcc6d4c67269985cafa06a37a01222921108-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDhiMzBjMWFiOGE4MTc4ZWViYzEyYWE3N2M1NjZlIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNTYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._ 0qlRpSIfRZsVdJ 1X4bLLAIBqkPSOdc4c0vBCN4uo"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6272dcc6d4c67269985cafa06a37a01222921108-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDhiMzBjMWFiOGE4MTc4ZWViYzEyYWE3N2M1NjZlIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNTYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._ 0qlRpSIfRZsVdJ 1X4bLLAIBqkPSOdc4c0vBCN4uo"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6272dcc6d4c67269985cafa06a37a01222921108-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDhiMzBjMWFiOGE4MTc4ZWViYzEyYWE3N2M1NjZlIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNTYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._ 0qlRpSIfRZsVdJ 1X4bLLAIBqkPSOdc4c0vBCN4uo"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22921108_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=640997, RESOLUTION=844x360","h ps:\/\/hw7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6272dcc6d4c67269985cafa06a37a01222921108-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDhiMzBjMWFiOGE4MTc4ZWViYzEyYWE3N2M1NjZlIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNTYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._ 0qlRpSIfRZsVdJ 1X4bLLAIBqkPSOdc4c0vBCN4uo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=150741, RESOLUTION=338x144","h ps:\/\/hw7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6272dcc6d4c67269985cafa06a37a01222921108-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDhiMzBjMWFiOGE4MTc4ZWViYzEyYWE3N2M1NjZlIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNTYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._ 0qlRpSIfRZsVdJ 1X4bLLAIBqkPSOdc4c0vBCN4uo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=323573, RESOLUTION=562x240","h ps:\/\/hw7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6272dcc6d4c67269985cafa06a37a01222921108-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDhiMzBjMWFiOGE4MTc4ZWViYzEyYWE3N2M1NjZlIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwNTYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._ 0qlRpSIfRZsVdJ 1X4bLLAIBqkPSOdc4c0vBCN4uo"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _895123", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); انیمیشن پاندای کونگ فوکار 1 دوبله فارسی 88,140 [ نمایش سنتر ] 5 هزار دنبال‌ کننده 88,140 بازدید 2,311 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن خلاصه داستان: داستان در چین باستان رخ می دهد؛ یک پاندای فربه به نام “پو” آرزو دارد که استاد کونگ فو شود. هنگامی که پیش بینی می شود یک جنگجوی خطرناک “تای لانگ” از زندان می گریزد، جشنی برپا می شود تا جنگجوی اژدها در آن برگزیده شود. پس از رخدادهایی پو به عنوان جنگجوی اژدها برگزیده می شود. استاد شیفو ابتدا سعی می کند این پاندا را به علت تنبلی از جنگجوی اژدها بودن منصرف کند و در این کار گروه پنج آتشین که شاگرد وی هستند... 1 سال پیش کارتون # انیمیشن # انیمیشن دوبله فارسی # پاندای کونگ فو کار # انیمیشن پاندای کونگ فوک # A ima io # pa day ko g - ka # A ima io doble fa si # A ima io pa day ko g fok [ نمایش سنتر ] 5 هزار دنبال کننده دنبال کردن علی گیمر 1 هفته پیش خوب گزارش تخلف mahya 1 ماه پیش عالی خوشم اومد گزارش تخلف همیار کتاب 6 ماه پیش ماشاالله گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 0:46 آهنگ پاندای کونگ فو کار کارتون فیلم سریال آموزش 381 بازدید 3 روز پیش 23:09 کارتون پاندای کونگ فو کار اژدها وارد میشود دی مویز 2.4 هزار بازدید 2 روز پیش 22:19 کارتون پاندای کونگ فو کار 2 زمان حال دی مویز 2.3 هزار بازدید 1 روز پیش 23:17 5-دانلود کارتون پاندای کونگ فو کار - #کونگ فو پاندا -انیمیشن پاندای کونگ فو کار دانلود انیمیشن کارتون بازی چالش سریال فیلم 4.1 هزار بازدید 3 روز پیش 23:17 4-دانلود کارتون پاندای کونگ فو کار - #کونگ فو پاندا -انیمیشن پاندای کونگ فو کار دانلود انیمیشن کارتون بازی چالش سریال فیلم 2.4 هزار بازدید 4 روز پیش 23:33 5-دانلود کارتون پاندای کونگ فو کار - #کونگ فو پاندا -انیمیشن پاندای کونگ فو کار دانلود انیمیشن کارتون بازی چالش سریال فیلم 8.3 هزار بازدید 3 روز پیش 23:06 دانلود کارتون پاندای کونگ فو کار - #کونگ فو پاندا -انیمیشن پاندای کونگ فو کار دانلود انیمیشن کارتون بازی چالش سریال فیلم 7 هزار بازدید 4 روز پیش 23:17 دانلود کارتون پاندای کونگ فو کار - #کونگ فو پاندا -انیمیشن پاندای کونگ فو کار دانلود انیمیشن کارتون بازی چالش سریال فیلم 3.1 هزار بازدید 4 روز پیش 23:06 پاندای کونگ فو کار - پنجه های سرنوشت قسمت 4 کارتون کودکانه/انیمیشن.فیلم هندی وکره ای 114 بازدید 6 روز پیش 1:30:24 کارتون پاندای کونگ فو کار - #کونگ فو پاندا -انیمیشن پاندای کونگ فو کار دانلود انیمیشن کارتون بازی چالش سریال فیلم 17.4 هزار بازدید 3 هفته پیش

1400/01/03 دسته‌بندی نشده بدون نظر

دانلود انیمیشن Ku g Fu Pa da 2008 با لینک مستقیمدانلود رایگان دوبله فارسی انیمیشن پاندای کونگ فوکار 1 2008 با کیفیت عالیکیفیت BluRay 1080p 720p دوبله فارسیدانلود انیمیشن پاندای کونگ فوکار 1 دوبله فارسی 2008ژانر: انیمیشن | ماجراجویی | کمدیمحصول: 2008 آمریکاامتیاز: 10/7.6زبان: دوبله فارسیخلاصه داستان : داستان در چین باستان رخ می‌دهد؛ یک پاندای فربه به نام “پو” آرزو دارد که استاد کونگ‌فو شود. هنگامی که پیش‌بینی می‌شود یک جنگجوی خطرناک “تای‌لانگ” از زندان می‌گریزد، جشنی برپا می‌شود تا جنگجوی اژدها در آن برگزیده شود. پس از رخدادهایی پو به عنوان جنگجوی اژدها برگزیده می‌شود. استاد شیفو ابتدا سعی می‌کند این پاندا را به علت تنبلی از جنگجوی اژدها بودن منصرف کند و در این کار گروه پنج آتشین که شاگرد وی هستند (مار، ببر، میمون، مانتیس و لک‌لک) به استاد کمک می‌کنند اما بعداً منصرف می‌شوند و وی را آموزش می‌دهند و… 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب