دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

فیلم هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر

دانلود فیلم Hansel and Gretel Witch Hunters 2013 هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر با دوبله فارسی

ببینید

فیلم هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات va ex PLVideo = { id: '14908587', uid: 'TK3AM', i le: 'دانلود فیلم Glass 2018 شیشه با دوبله فارسی', use ame: 'filmcade1398', use id: '6108524', visi _c : '3.2 هزار', se de _ ame: 'filmcade1398', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /14908587-1046__5140.jpg', du a io : '2:08:17', sda e: '2 سال پیش', da e_exac : '23 اردیبهشت 1398', li k: '/v/TK3AM/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_Glass_2018_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '6108524', cha elUse ame: 'filmcade1398', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'filmcade1398' }; va ex Video = { id: '39875230', uid: 'eT9Bk', i le: 'فکت ها و نکات &quo ;گای آزاد&quo ; که احتمالا نمی دونید!', use ame: 'Playback_Ci ema', use id: '11983817', visi _c : '6.1 هزار', se de _ ame: 'Playback.Ci ema', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39875230-3884__6172.jpg', du a io : '8:46', sda e: '1 روز پیش', da e_exac : '03 آذر 1400', li k: '/v/eT9Bk/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_Glass_2018_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '11983817', cha elUse ame: 'Playback_Ci ema', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'Playback.Ci ema', }; 8:46 ویدیو بعدی فکت ها و نکات "گای آزاد" که احتمالا نمی دونید! از کانال Playback.Ci ema نرو بعدی 1:35:34 فیلم اکشن هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر با دوبله فارسی از کانال ایران دوبله (دنبال کنید دنبال میکنم) 1:36:16 فیلم خارجی - هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر - 2013 - دوبله فارسی - ( 13 سال ) از کانال ◕‿◕ تَــمــاشــا خــانـِـه ◕‿- 1:26:36 دانلود فیلم هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر دوبله فارسی از کانال ✟seyedLo d✟ 1:36:16 فیلم تخیلی « هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر - 2013 » دوبله فارسی از کانال ❤️ TV.Miza ❤️ 1:36:16 دانلود فیلم Ha sel a d G e el Wi ch Hu e s 2013 هانسل و گرتل: شکارچیان جادوگر از کانال صندوقچه 0:28 #لیدی باگ_کویین بی_ریناروژ_ریوکو از کانال Ad ya a 0:30 بویه الفارگ اعیون اترید دمعه عباس سحاگی از کانال الفنان عباس ابومسلم سحاگی 0:22 یه قلب شکسته:) از کانال مودی:):( 0:12 سلطان جاده از کانال shaya fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} filmcade1398 دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/14908534-7102-b.jpg"," esumeUID":"wsfbS","du a io ":5776,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =5776&ca ego ies=film& cha el=6108524&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u0647\u0627\u0646\u0633\u0644&keywo ds=\u06af\u0631\u062a\u0644&keywo ds=\u0634\u06a9\u0627\u0631\u0686\u06cc\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0627\u062f\u0648\u06af\u0631&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0647\u0627\u0646\u0633\u0644 \u0648 \u06af&keywo ds=\u0647\u0627\u0646\u0633\u0644 \u0648 \u06af\u0631\u062a\u0644 \u0634\u06a9\u0627\u0631\u0686\u06cc\u0627\u0646&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 Ha sel a &keywo ds=\u0647\u0627\u0646\u0633\u0644 \u0648 \u06af\u0631\u062a\u0644 \u0634\u06a9\u0627\u0631\u0686\u06cc\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =5776&ca ego ies=film& cha el=6108524&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u0647\u0627\u0646\u0633\u0644&keywo ds=\u06af\u0631\u062a\u0644&keywo ds=\u0634\u06a9\u0627\u0631\u0686\u06cc\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0627\u062f\u0648\u06af\u0631&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0647\u0627\u0646\u0633\u0644 \u0648 \u06af&keywo ds=\u0647\u0627\u0646\u0633\u0644 \u0648 \u06af\u0631\u062a\u0644 \u0634\u06a9\u0627\u0631\u0686\u06cc\u0627\u0646&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 Ha sel a &keywo ds=\u0647\u0627\u0646\u0633\u0644 \u0648 \u06af\u0631\u062a\u0644 \u0634\u06a9\u0627\u0631\u0686\u06cc\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=6108524&cha el_use ame=filmcade1398&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u0647\u0627\u0646\u0633\u0644&keywo ds=\u06af\u0631\u062a\u0644&keywo ds=\u0634\u06a9\u0627\u0631\u0686\u06cc\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0627\u062f\u0648\u06af\u0631&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0647\u0627\u0646\u0633\u0644 \u0648 \u06af&keywo ds=\u0647\u0627\u0646\u0633\u0644 \u0648 \u06af\u0631\u062a\u0644 \u0634\u06a9\u0627\u0631\u0686\u06cc\u0627\u0646&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 Ha sel a &keywo ds=\u0647\u0627\u0646\u0633\u0644 \u0648 \u06af\u0631\u062a\u0644 \u0634\u06a9\u0627\u0631\u0686\u06cc\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/wsfbS\/f\/wsfbS.m3u8?k=cf570"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d80289a3f795c32e734f923de79b2c9b14908534-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZiODZkOTk2MDI4NmJmNGFjNzUwN2YxYzU4MTMyMGEwIiwiZXhwIjoxNjM3OTA4NjMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.COXObL11hXN760A22k2sjchG85pq7x1 NvB cE7PAdI"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d80289a3f795c32e734f923de79b2c9b14908534-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZiODZkOTk2MDI4NmJmNGFjNzUwN2YxYzU4MTMyMGEwIiwiZXhwIjoxNjM3OTA4NjMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.COXObL11hXN760A22k2sjchG85pq7x1 NvB cE7PAdI"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d80289a3f795c32e734f923de79b2c9b14908534-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZiODZkOTk2MDI4NmJmNGFjNzUwN2YxYzU4MTMyMGEwIiwiZXhwIjoxNjM3OTA4NjMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.COXObL11hXN760A22k2sjchG85pq7x1 NvB cE7PAdI"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d80289a3f795c32e734f923de79b2c9b14908534-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZiODZkOTk2MDI4NmJmNGFjNzUwN2YxYzU4MTMyMGEwIiwiZXhwIjoxNjM3OTA4NjMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.COXObL11hXN760A22k2sjchG85pq7x1 NvB cE7PAdI"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d80289a3f795c32e734f923de79b2c9b14908534-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZiODZkOTk2MDI4NmJmNGFjNzUwN2YxYzU4MTMyMGEwIiwiZXhwIjoxNjM3OTA4NjMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.COXObL11hXN760A22k2sjchG85pq7x1 NvB cE7PAdI"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d80289a3f795c32e734f923de79b2c9b14908534-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZiODZkOTk2MDI4NmJmNGFjNzUwN2YxYzU4MTMyMGEwIiwiZXhwIjoxNjM3OTA4NjMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.COXObL11hXN760A22k2sjchG85pq7x1 NvB cE7PAdI"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/14908534_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=559410, RESOLUTION=864x360","h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d80289a3f795c32e734f923de79b2c9b14908534-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZiODZkOTk2MDI4NmJmNGFjNzUwN2YxYzU4MTMyMGEwIiwiZXhwIjoxNjM3OTA4NjMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.COXObL11hXN760A22k2sjchG85pq7x1 NvB cE7PAdI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=141303, RESOLUTION=344x144","h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d80289a3f795c32e734f923de79b2c9b14908534-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZiODZkOTk2MDI4NmJmNGFjNzUwN2YxYzU4MTMyMGEwIiwiZXhwIjoxNjM3OTA4NjMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.COXObL11hXN760A22k2sjchG85pq7x1 NvB cE7PAdI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=286375, RESOLUTION=576x240","h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d80289a3f795c32e734f923de79b2c9b14908534-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZiODZkOTk2MDI4NmJmNGFjNzUwN2YxYzU4MTMyMGEwIiwiZXhwIjoxNjM3OTA4NjMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.COXObL11hXN760A22k2sjchG85pq7x1 NvB cE7PAdI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=855173, RESOLUTION=1152x480","h ps:\/\/hw2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d80289a3f795c32e734f923de79b2c9b14908534-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZiODZkOTk2MDI4NmJmNGFjNzUwN2YxYzU4MTMyMGEwIiwiZXhwIjoxNjM3OTA4NjMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.COXObL11hXN760A22k2sjchG85pq7x1 NvB cE7PAdI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1572467, RESOLUTION=1728x720","h ps:\/\/hw2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d80289a3f795c32e734f923de79b2c9b14908534-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZiODZkOTk2MDI4NmJmNGFjNzUwN2YxYzU4MTMyMGEwIiwiZXhwIjoxNjM3OTA4NjMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.COXObL11hXN760A22k2sjchG85pq7x1 NvB cE7PAdI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=2132911, RESOLUTION=1920x800","h ps:\/\/aspb1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d80289a3f795c32e734f923de79b2c9b14908534-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZiODZkOTk2MDI4NmJmNGFjNzUwN2YxYzU4MTMyMGEwIiwiZXhwIjoxNjM3OTA4NjMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.COXObL11hXN760A22k2sjchG85pq7x1 NvB cE7PAdI"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _293085", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); دانلود فیلم هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر با دوبله فارسی 61,262 filmcade1398 558 دنبال‌ کننده 61,262 بازدید 793 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن دانلود فیلم Ha sel a d G e el Wi ch Hu e s 2013 هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر با دوبله فارسی 2 سال پیش فیلم # دانلود فیلم هانسل و گ # هانسل و گرتل شکارچیان # دانلود فیلم Ha sel a # هانسل و گرتل شکارچیان # فیلم filmcade1398 558 دنبال کننده دنبال کردن فیلم خارجی filmcade1398 48/1 ذخیره لیست پخش 1:36:16 دانلود فیلم هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر با دوبله فارسی filmcade1398 2 2:08:17 دانلود فیلم Glass 2018 شیشه با دوبله فارسی filmcade1398 3 1:38:52 دانلود فیلم P ospec 2018 چشم انداز با دوبله فارسی filmcade1398 4 1:54:33 دانلود فیلم مکس دیوانه جاده خشم با دوبله فارسی filmcade1398 5 1:15:06 دانلود فیلم تاثیر لازاروس با دوبله فارسی filmcade1398 6 1:23:58 دانلود فیلم روزنه با دوبله فارسی filmcade1398 7 1:30:54 دانلود فیلم بیست و چهار ساعت برای زندگی با دوبله فارسی filmcade1398 8 2:22:47 دانلود فیلم Aquama 2018 filmcade1398 9 1:23:44 فیلم Flubbe 1997 فلابر با دوبله فارسی filmcade1398 10 1:33:53 فیلم The Isle 2018 با دوبله فارسی filmcade1398 11 2:01:34 فیلم Ayla The Daugh e of Wa 2017 با دوبله فارسی filmcade1398 12 1:21:59 فیلم T a spo e 3 2008 با دوبله فارسی filmcade1398 13 1:27:22 فیلم The Ex ao di a y Jou ey of he Faki 2018 با دوبله فارسی filmcade1398 14 2:12:04 فیلم The Highwayme 2019 با دوبله فارسی filmcade1398 15 1:08:58 فیلم T a spo e 2 2005 با دوبله فارسی filmcade1398 16 1:45:03 فیلم If Beale S ee Could Talk 2018 با دوبله فارسی filmcade1398 17 1:25:58 فیلم The T a spo e 2002 با دوبله فارسی filmcade1398 18 2:08:57 فیلم Black Pa he 2018 با دوبله فارسی filmcade1398 19 1:46:49 دانلود فیلم A ihila io 2018 با دوبله فارسی filmcade1398 20 1:47:55 فیلم A W i kle i Time 2018 با دوبله فارسی filmcade1398 21 1:49:06 فیلم Tomb Raide 2018 با دوبله فارسی filmcade1398 22 2:17:15 فیلم Ready Playe O e 2018 با دوبله فارسی filmcade1398 23 2:28:47 فیلم Ave ge s I fi i y Wa 2018 با دوبله فارسی filmcade1398 24 2:19:16 فیلم Ave ge s Age of Ul o 2015 با دوبله فارسی filmcade1398 25 2:21:53 فیلم The Ave ge s 2012 با دوبله فارسی filmcade1398 26 2:12:02 فیلم Deadpool 2 2018 با دوبله فارسی filmcade1398 مخفی نمودن تبلیغ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 8:46 فکت ها و نکات "گای آزاد" که احتمالا نمی دونید! Playback.Ci ema 6.1 هزار بازدید 1 روز پیش 1:35:34 فیلم اکشن هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر با دوبله فارسی ایران دوبله (دنبال کنید دنبال میکنم) 2.2 هزار بازدید 1 سال پیش 1:36:16 فیلم خارجی - هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر - 2013 - دوبله فارسی - ( 13 سال ) ◕‿◕ تَــمــاشــا خــانـِـه ◕‿- 7 هزار بازدید 2 سال پیش 1:26:36 دانلود فیلم هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر دوبله فارسی ✟seyedLo d✟ 17.5 هزار بازدید 1 سال پیش 1:36:16 فیلم تخیلی « هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر - 2013 » دوبله فارسی ❤️ TV.Miza ❤️ 5.2 هزار بازدید 2 سال پیش 1:36:16 دانلود فیلم Ha sel a d G e el Wi ch Hu e s 2013 هانسل و گرتل: شکارچیان جادوگر صندوقچه 2.8 هزار بازدید 1 سال پیش 0:28 #لیدی باگ_کویین بی_ریناروژ_ریوکو Ad ya a 442 بازدید 6 ساعت پیش 0:30 بویه الفارگ اعیون اترید دمعه عباس سحاگی الفنان عباس ابومسلم سحاگی 382 بازدید 6 ساعت پیش 0:22 یه قلب شکسته:) مودی:):( 831 بازدید 6 ساعت پیش 0:12 سلطان جاده shaya 145 بازدید 6 ساعت پیش

هانسل و گرتل: شکارچیان ساحرهکارگردانتومی ویرکولاتهیه‌کنندهویل فرلآدام مک‌کیبو فلیننویسندهتومی ویرکولابازیگرانجرمی رنرجما آرترتونفامکه یانسنپیتر استورمارهپیلا ویتالافیلم‌بردارمایکل بون ویلینتدوین‌گرجیم پیجشرکتتولیدمترو گلدوین مایراستودیو بابلسبرگتوزیع‌کنندهپارامونت پیکچرزتاریخ‌های انتشار ۱۷ ژانویه ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-01-۱۷) (روسیه) ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-01-۲۵) (ایالات متحده) مدت زمان۸۸ دقیقهکشورایالات متحدهآلمانزبانانگلیسیهزینهٔ فیلم۵۰ میلیون دلارفروش گیشه۲۲۶٬۳۴۹٬۷۴۹[۱] دلار هانسل و گرتل: شکارچیان ساحره (به انگلیسی: Ha sel a d G e el: Wi ch Hu e s) یک فیلم اکشن کمدی ترسناک و فانتزی تاریک آمریکایی آلمانی، محصول سال ۲۰۱۳ که در آن از عناصر کمدی سیاه استفاده شده‌است. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی تومی ویرکولا به صورت سه‌بعدی فیلم‌برداری شده و ادامه داستان متل آلمانی هانسل و گرتل است که توسط برادران گریم ثبت و در سال ۱۸۱۲ منتشر شده‌است. نقش‌های اصلی داستان جرمی رنر و جما آرترتون هستند، برادر و خواهری که شکارچیان ماهر ساحره هستند و فامکه یانسن نقش منفی اصلی داستان رهبر ساحره‌های سیاه که آن‌ها به دنبال نابودی او هستند. این فیلم با بودجه تولید ۵۰ میلیون دلار، بیش از ۲۰۰ میلیون در سراسر جهان فروش کرده‌است، و با توجه به این موفقیت تجاری دنباله‌ای برای این فیلم در دست ساخت است.[۲] محتویات ۱ داستان ۲ بازیگران ۳ جستارهای وابسته ۴ پانویس ۵ پیوند به بیرون داستان داستان ماجراجویی یک برادر و خواهر کوچک به نام‌های هانسل و گرتل را روایت می‌کند که یک شب در جنگلی تاریک به خانه‌ای که از کیک و شکلات ساخته شده می‌رسند و توسط یک جادوگر پیر در خانه زندانی می‌شوند. جادوگر هانسل را مجبور به خوردن شیرینی‌ها می‌کند و از طرف دیگر اجاق را برای پختن او آماده می‌کند. اما خواهر و برادر با همکاری یکدیگر جادوگر را غافلگیر کرده و او را به درون اجاق می‌اندازد. سال‌ها بعد از این ماجرا هانسل و گرتل تبدیل به شکارچیان جادوگر شده و شهرت زیادی کسب کرده‌اند. آن‌ها در ازای ازبین بردن جادوگرهای سرزمین‌های مختلف دستمزد دریافت می‌کنند. نابود کردن جادوگرها برای آن‌ها کاری نسبتاً راحت است چون آن‌ها در برابر جادو و طلسم جادوگران مصون بودند (چرا که مادر آن‌ها خود یک جادوگر سفید بود). اگرچه هانسل به دلیل خوردن شیرینی‌های جادوگر پیر در دوران کودکی اکنون دارای بیماری قند می‌باشد و باید در ساعت‌های معین در روز به خود انسولین تزریق کند. آن‌ها اکنون به شهر آوگسبورگ آمده‌اند و برای پیدا کردن کودکان گمشده به دست جادوگران، توسط شهردار آوگسبورگ برای همکاری فراخوانده شده‌اند. در داخل شهر هانسل و گرتل از اعدام شدن دختری به نام مینا که متهم به جادوگری است (اما در واقع یک جادوگر سفید است) جلوگیری کرده و در عوض مینا به هانسل علاقه‌مند می‌شود. یک شب با از بین بردن جادوگری در همان حوالی آن‌ها متوجه می‌شوند جادوگران در حال آماده‌سازی برای مراسم ماه خونین در سه شب دیگرند، که نیاز به قربانی کردن ۱۲ کودک داشته، شش پسر و شش دختر، که هر کدام در یک ماه از سال به دنیا آمده باشد. در این شب تمام جادوگران از اقصی نقاط مختلف جمع شده و زیر یک ماه‌گرفتگی مراسم قربانی را اجرا خواهند کرد. این مراسم به جادوگران قدرت خواهد داد که تا ابد در برابر آتش (که یکی از معدود روش‌هایی است که می‌توان جادوگران را با آن اعدام کرد) ایمنی یابند. هانسل و گرتل نیز قصد نجات کودکان را کرده و به مقابله با جادوگران برمی‌خیزند تا این نقشه آنان عملی نشود. بازیگران جرمی رنر در نقش هانسل، برادر گرتل و یک شکارچی جادوگر جما آرترتون در نقش گرتل، خواهر هانسل و یک شکارچی جادوگر فامکه یانسن در نقش موریل، ساحره اعظم شیطانی پیلا ویتالا در نقش مینا، جادوگر سفید و زیبا که با هانسل و گرتل دوست می‌شود توماس من در نقش بنجامین درک میرس در نقش ادوارد، یک ترول که در خدمت موریل است رابین اتکین داونز صداپیشه ادوارد پیتر استورماره در نقش کلانتر برینگر اینگری بولسه بردال در نقش جادوگر شاخ‌دار یوانا کولیگ در نقش جادوگر مو قرمز رینر بوک زویی بل مونیک گاندرتون در نقش جادوگر پیر آبنبات استفانی کورنلیوسن جستارهای وابسته هانسل و گرتل برادران گریم پانویس ↑ فروش جهانی هانسل و گرتل: شکارچیان جادوگر. وبگاه باکس آفیس موجو - بازبینی در ۴ نوامبر ۲۰۱۵ ↑ هانسل و گرتل: شکارچیان ساحره. T a sfo ms I o A Rollicki g -- A d U a ed پیوند به بیرون وبگاه رسمی هانسل و گرتل: شکارچیان جادوگر در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها (IMDb) هانسل و گرتل: شکارچیان جادوگر در راتن تومیتوز هانسل و گرتل: شکارچیان جادوگر در آل‌موویI valid ID. .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبوفیلم‌های کارگردانی‌شده توسط تومی ویرکولا Kill Buljo (۲۰۰۷) برف مرده (۲۰۰۹) هانسل و گرتل: شکارچیان جادوگر (۲۰۱۳) Dead S ow: Red vs. Dead (۲۰۱۴) چه بر سر دوشنبه آمده؟ (۲۰۱۷) برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=هانسل_و_گرتل:_شکارچیان_جادوگر&oldid=32859418» رده‌ها: فیلم‌های ۲۰۱۳ (میلادی)فیلم‌ها به زبان انگلیسیدوقلوها در فیلمدوقلوهای داستانیسحر در فیلمفیلم‌های آلمانی به زبان انگلیسیفیلم‌های آی‌مکسفیلم‌های اسپلتر آمریکاییفیلم‌های اسپلترفیلم‌های استودیو بابلسبرگفیلم‌های استیم‌پانکفیلم‌های اقتباس شده از هانسل و گرتلفیلم‌های اکشن آلمانفیلم‌های اکشن آمریکاییفیلم‌های اکشن دهه ۲۰۱۰ (میلادی)فیلم‌های اکشن-ماجراجویی آمریکاییفیلم‌های به تهیه کنندگی آدام مک کیفیلم‌های به تهیه‌کنندگی بو فلینفیلم‌های به تهیه‌کنندگی ویل فرلفیلم‌های پارامونت پیکچرزفیلم‌های پارتیزانیفیلم‌های ترسناک آلمانیفیلم‌های ترسناک ۲۰۱۳ (میلادی)فیلم‌های خیال‌پردازی آلمانفیلم‌های خیال‌پردازی آمریکاییفیلم‌های خیال‌پردازی تاریکفیلم‌های خیال‌پردازی دهه ۲۰۱۰ (میلادی)فیلم‌های خیال‌پردازی علمیفیلم‌های دارای تصاویر زنان مسلحفیلم‌های درباره ترول‌هافیلم‌های رزمی ترسناکفیلم‌های سه‌بعدی آلمانفیلم‌های سه‌بعدی آمریکاییفیلم‌های سه‌بعدی ۲۰۱۳ (میلادی)فیلم‌های عدالت سرخود آمریکاییفیلم‌های فیلمبرداری‌شده در براونشوایگفیلم‌های فیلم‌برداری‌شده در آلمانفیلم‌های فیلم‌برداری‌شده در کالیفرنیافیلم‌های کمدی آلمانفیلم‌های کمدی ترسناک ایالات متحده آمریکافیلم‌های کمدی ترسناک دهه ۲۰۱۰ (میلادی)فیلم‌های کمدی سیاهفیلم‌های کمدی-اکشن آمریکاییفیلم‌های ماجرایی آلمانفیلم‌های مترو گلدوین مایرفیلم‌های واقع‌شده در آلمانفیلم‌های واقع‌شده در بایرنفیلم‌های واقع‌شده در دهه ۱۸۲۰ (میلادی)محاکمه جادوگرانرده‌های پنهان: مقاله‌های فیلم که متغییر فروش دارندمقالات دارای جعبه اطلاعاتمقاله‌های دارای واژگان به زبان انگلیسیعنوان‌ها در پایگاه داده آل‌مووی با مقدار نامعتبر

آخرین مطالب