دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۵

فیلم ستاره شمالی قسمت 116

(( با ما همراه باشید ... کنترل فرآیند پاسارگاد: https://cfp.co.ir ))

ببینید

فیلم ستاره شمالی قسمت 116

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38655330', uid: '2635z', i le: 'داستان اصلی سایرن هد!', use ame: 'bzjdvdlsksjpqowjsjs', use id: '10736917', visi _c : '4 ', se de _ ame: '(ᕼᗴᖇᗰIᗝᑎᗴ)حمایت؟ پست ترسناک اپ شد!', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38655330-6324__9924.jpg', du a io : '0:19', sda e: '12 دقیقه پیش', da e_exac : '25 مهر 1400', li k: '/v/2635z', cha elId: '10736917', cha elUse ame: 'bzjdvdlsksjpqowjsjs', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '(ᕼᗴᖇᗰIᗝᑎᗴ)حمایت؟ پست ترسناک اپ شد!', }; 0:19 ویدیو بعدی داستان اصلی سایرن هد! از کانال (ᕼᗴᖇᗰIᗝᑎᗴ)حمایت؟ پست ترسناک اپ شد! نرو بعدی 1:04 تریلر فیلم فلش ۲۰۲۲ از کانال koo osh 0:09 درزندگی از کانال u_12091041 0:14 داب با اهنگ ابی روشن از کانال Helia 0:13 غم گین از کانال u_11044106 0:57 تیزر جدید انیمیشن DC League of Supe -Pe s منتشر شد - دنیای بازی از کانال دنیای بازی 0:15 داب من از کانال Helia 3:14 فیلم ترسناک پشت در اتاق از کانال ami sala _5512 0:59 اسلایم از کانال اسلایم 53:07 سریال squid game SO1_EO3 زیرنویس فارسی از کانال e fa _h_i fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/38541561-6351-b.jpg"," esumeUID":"jaGyz","du a io ":682,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=1719118&cha el_use ame=cfpco&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a &keywo ds=\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a 116 \u062f\u0648&keywo ds=\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a 116&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc","vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=1719118&cha el_use ame=cfpco&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a &keywo ds=\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a 116 \u062f\u0648&keywo ds=\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a 116&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=1719118&cha el_use ame=cfpco&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a &keywo ds=\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a 116 \u062f\u0648&keywo ds=\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a 116&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/jaGyz\/f\/jaGyz.m3u8?k=2ee1c"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hajifi ouz2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2df86c4af320a141fa9a522a49cc9f6938541561-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJlYzAyYTI3NmU1Mjk2NWE3MGNiZGIwYmJkNWY0NDViIiwiZXhwIjoxNjM0NDM1NDc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2XlpRo9DMa8CfS1uyb4a8 5NHa EF9_DfxRekbE4zPI"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hajifi ouz2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2df86c4af320a141fa9a522a49cc9f6938541561-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJlYzAyYTI3NmU1Mjk2NWE3MGNiZGIwYmJkNWY0NDViIiwiZXhwIjoxNjM0NDM1NDc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2XlpRo9DMa8CfS1uyb4a8 5NHa EF9_DfxRekbE4zPI"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hajifi ouz2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2df86c4af320a141fa9a522a49cc9f6938541561-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJlYzAyYTI3NmU1Mjk2NWE3MGNiZGIwYmJkNWY0NDViIiwiZXhwIjoxNjM0NDM1NDc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2XlpRo9DMa8CfS1uyb4a8 5NHa EF9_DfxRekbE4zPI"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hajifi ouz2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2df86c4af320a141fa9a522a49cc9f6938541561-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJlYzAyYTI3NmU1Mjk2NWE3MGNiZGIwYmJkNWY0NDViIiwiZXhwIjoxNjM0NDM1NDc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2XlpRo9DMa8CfS1uyb4a8 5NHa EF9_DfxRekbE4zPI"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hajifi ouz2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2df86c4af320a141fa9a522a49cc9f6938541561-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJlYzAyYTI3NmU1Mjk2NWE3MGNiZGIwYmJkNWY0NDViIiwiZXhwIjoxNjM0NDM1NDc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2XlpRo9DMa8CfS1uyb4a8 5NHa EF9_DfxRekbE4zPI"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/38541561_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=417710, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hajifi ouz2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2df86c4af320a141fa9a522a49cc9f6938541561-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJlYzAyYTI3NmU1Mjk2NWE3MGNiZGIwYmJkNWY0NDViIiwiZXhwIjoxNjM0NDM1NDc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2XlpRo9DMa8CfS1uyb4a8 5NHa EF9_DfxRekbE4zPI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=267296, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hajifi ouz2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2df86c4af320a141fa9a522a49cc9f6938541561-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJlYzAyYTI3NmU1Mjk2NWE3MGNiZGIwYmJkNWY0NDViIiwiZXhwIjoxNjM0NDM1NDc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2XlpRo9DMa8CfS1uyb4a8 5NHa EF9_DfxRekbE4zPI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=324954, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hajifi ouz2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2df86c4af320a141fa9a522a49cc9f6938541561-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJlYzAyYTI3NmU1Mjk2NWE3MGNiZGIwYmJkNWY0NDViIiwiZXhwIjoxNjM0NDM1NDc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2XlpRo9DMa8CfS1uyb4a8 5NHa EF9_DfxRekbE4zPI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=566522, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hajifi ouz2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2df86c4af320a141fa9a522a49cc9f6938541561-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJlYzAyYTI3NmU1Mjk2NWE3MGNiZGIwYmJkNWY0NDViIiwiZXhwIjoxNjM0NDM1NDc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2XlpRo9DMa8CfS1uyb4a8 5NHa EF9_DfxRekbE4zPI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1039877, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/hajifi ouz2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2df86c4af320a141fa9a522a49cc9f6938541561-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJlYzAyYTI3NmU1Mjk2NWE3MGNiZGIwYmJkNWY0NDViIiwiZXhwIjoxNjM0NDM1NDc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2XlpRo9DMa8CfS1uyb4a8 5NHa EF9_DfxRekbE4zPI"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _79577", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال ستاره شمالی قسمت 116 دوبله فارسی 1,230 کنترل فرآیند پاسارگاد 2.6 هزار دنبال‌ کننده 1,230 بازدید 35 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن (( با ما همراه باشید ... کنترل فرآیند پاسارگاد: h ps://cfp.co.i )) 3 روز پیش فیلم # سریال ستاره شمالی قسمت # ستاره شمالی قسمت 116 دو # ستاره شمالی قسمت 116 # سریال ستاره شمالی # دوبله فارسی # doble fa si # se ial se a eh shomali # se ial se a eh shomali ghesma # doble fa si # doble fa si # doble fa si # doble fa si # doble fa si # se ial se a eh shomali ghesma 116 # se a eh shomali ghesma 116 doble fa si # se a eh shomali ghesma 116 # se a eh shomali ghesma 116 do کنترل فرآیند پاسارگاد 2.6 هزار دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 0:19 داستان اصلی سایرن هد! (ᕼᗴᖇᗰIᗝᑎᗴ)حمایت؟ پست ترسناک اپ شد! 4 بازدید 12 دقیقه پیش 1:04 تریلر فیلم فلش ۲۰۲۲ koo osh 5 بازدید 14 دقیقه پیش 0:09 درزندگی u_12091041 14 بازدید 16 دقیقه پیش 0:14 داب با اهنگ ابی روشن Helia 7 بازدید 17 دقیقه پیش 0:13 غم گین u_11044106 9 بازدید 17 دقیقه پیش 0:57 تیزر جدید انیمیشن DC League of Supe -Pe s منتشر شد - دنیای بازی دنیای بازی 5 بازدید 17 دقیقه پیش 0:15 داب من Helia 5 بازدید 18 دقیقه پیش 3:14 فیلم ترسناک پشت در اتاق ami sala _5512 13 بازدید 19 دقیقه پیش 0:59 اسلایم اسلایم 6 بازدید 19 دقیقه پیش 53:07 سریال squid game SO1_EO3 زیرنویس فارسی e fa _h_i 1 بازدید 21 دقیقه پیش

دانلود سریال ستاره شمالی قسمت 116 منتشر شده 11/10/2021 · بروزرسانی شده 11/10/2021 ستاره شمالی قسمت 116 تماشا و دانلود قسمت 116 لینک دانلود بعد از پخش دوبله فعال خواهد شدخلاصه داستان: داستان درباره ییلدیز است که با نامزدش در 20 سال قبل جدا می شود، ییلدیز نتوانست او را ببخشد و پس از ان با اینکه پیشنهادهای زیادی برای ازدواج داشت اما هرگز حاضر به ازدواج نشد، کوزی و ییلدیز بعد از سال ها سر راه همدیگر قرار میگیرند؛ آمدن کوزی و دخترانش زندگی ییلدیز را تغییر می دهد و …درباره سریال: سریال ستاره شمالی به کارگردانی ارسوی گولر در سال 2019 تولید شده است. این سریال محصول کشور ترکیه و در ژانر کمدی و عاشقانه می باشد. هم اکنون شما می توانید این سریال را از سایت کلیپ فای به صورت دوبله دانلود و تماشا کنید.بازیگران: اسلیهان گونر ، اسماعیل دمیرجی ، برفین نیلسو آکتاش ، اسلیهان کاپانشاهیندانلود تمامی قسمت های سریال ستاره شمالیشما می توانید با عضو شدن در کانال تلگرامی ما از قسمت های جدید این سریال باخبر شوید.

آخرین مطالب