دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
فیلم زبان عشق قسمت

ببینید

فیلم زبان عشق قسمت

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = { id: '27364136', uid: '4Ky31', i le: 'سریال هندی زبان عشق قسمت ۳۲۳ دوبله فارسی', use ame: 'mi a_diba2', use id: '8711068', visi _c : '17.6 هزار', se de _ ame: '❤ کافه سرگرمی ❤', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /27364136-2466__4937.jpg', du a io : '39:47', sda e: '10 ماه پیش', da e_exac : '08 آذر 1399', li k: '/v/4Ky31/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DB%B3%DB%B2%DB%B3_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '8711068', cha elUse ame: 'mi a_diba2', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '❤ کافه سرگرمی ❤' }; va ex Video = { id: '38560833', uid: 'S39OT', i le: 'تیزینگ سریال جزیره', use ame: 'filimo', use id: '620960', visi _c : '1.6 هزار', se de _ ame: 'فیلیمو', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38560833-2088__4180.jpg', du a io : '0:32', sda e: '6 ساعت پیش', da e_exac : '21 مهر 1400', li k: '/v/S39OT/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DB%B3%DB%B2%DB%B3_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '620960', cha elUse ame: 'filimo', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'فیلیمو', }; 0:32 ویدیو بعدی تیزینگ سریال جزیره از کانال فیلیمو نرو بعدی 0:16 زبان عشق از کانال همه چیز کده ⁦♥️⁩⁦❤️⁩ 1:00 دانلود سریال حرفه ای قسمت یک / اول / دانلود قسمت اول سریال حرفه ای سیروان خسروی از کانال سریال و فیلم های سینمایی| BoxNama.IR 0:23 برای ارزوهات بجنگ از کانال خانه ویدیو 0:12 ویدیو جوکر از کانال هارلی کویین 0:38 بتمن از کانال امیر گیم پلی 0:55 ویدیو های غمگین از کانال B oz_film 1:50 گودال از کانال جواد بیگدلی 0:49 فراگمان قسمت۲۲۹ سریال امانت از کانال دنیای کلیپ وفیلم وسریال عاشقانه 0:19 میکس کره ای |سریال کره‌ای |عاشقانه کره‌ای از کانال h a i e h•-• sOLO fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/27334154-1727-b.jpg"," esumeUID":"2KU4Q","du a io ":2383,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2383&ca ego ies=film&use id=8711068& cha el=8711068&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=\u0632\u0628\u0627\u0646&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0647\u0646\u062f\u06cc \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0642 \u062f\u0648\u0628&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0642&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2383&ca ego ies=film&use id=8711068& cha el=8711068&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=\u0632\u0628\u0627\u0646&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0647\u0646\u062f\u06cc \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0642 \u062f\u0648\u0628&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0642&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=8711068&cha el_use ame=mi a_diba2&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=\u0632\u0628\u0627\u0646&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0647\u0646\u062f\u06cc \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0642 \u062f\u0648\u0628&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0642&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/2KU4Q\/f\/2KU4Q.m3u8?k=c1a99"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6cb3cdff23f31e307c695be0e9b855bf27334154-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImEwMTJjZTE0MzMxNjUxYTI0ZWIyMDc2YThmNmFiYzg5IiwiZXhwIjoxNjM0MTg5MzYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.QOULo5dBz0VI IOu6ATI4j8iBTCGYz9UWL Ego1kSGc"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6cb3cdff23f31e307c695be0e9b855bf27334154-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImEwMTJjZTE0MzMxNjUxYTI0ZWIyMDc2YThmNmFiYzg5IiwiZXhwIjoxNjM0MTg5MzYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.QOULo5dBz0VI IOu6ATI4j8iBTCGYz9UWL Ego1kSGc"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6cb3cdff23f31e307c695be0e9b855bf27334154-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImEwMTJjZTE0MzMxNjUxYTI0ZWIyMDc2YThmNmFiYzg5IiwiZXhwIjoxNjM0MTg5MzYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.QOULo5dBz0VI IOu6ATI4j8iBTCGYz9UWL Ego1kSGc"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6cb3cdff23f31e307c695be0e9b855bf27334154-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImEwMTJjZTE0MzMxNjUxYTI0ZWIyMDc2YThmNmFiYzg5IiwiZXhwIjoxNjM0MTg5MzYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.QOULo5dBz0VI IOu6ATI4j8iBTCGYz9UWL Ego1kSGc"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/27334154_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=736553, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6cb3cdff23f31e307c695be0e9b855bf27334154-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImEwMTJjZTE0MzMxNjUxYTI0ZWIyMDc2YThmNmFiYzg5IiwiZXhwIjoxNjM0MTg5MzYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.QOULo5dBz0VI IOu6ATI4j8iBTCGYz9UWL Ego1kSGc","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=191724, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6cb3cdff23f31e307c695be0e9b855bf27334154-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImEwMTJjZTE0MzMxNjUxYTI0ZWIyMDc2YThmNmFiYzg5IiwiZXhwIjoxNjM0MTg5MzYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.QOULo5dBz0VI IOu6ATI4j8iBTCGYz9UWL Ego1kSGc","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=384872, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6cb3cdff23f31e307c695be0e9b855bf27334154-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImEwMTJjZTE0MzMxNjUxYTI0ZWIyMDc2YThmNmFiYzg5IiwiZXhwIjoxNjM0MTg5MzYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.QOULo5dBz0VI IOu6ATI4j8iBTCGYz9UWL Ego1kSGc","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1045776, RESOLUTION=852x480","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6cb3cdff23f31e307c695be0e9b855bf27334154-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImEwMTJjZTE0MzMxNjUxYTI0ZWIyMDc2YThmNmFiYzg5IiwiZXhwIjoxNjM0MTg5MzYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.QOULo5dBz0VI IOu6ATI4j8iBTCGYz9UWL Ego1kSGc"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _607554", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال هندی زبان عشق دوبله فارسی قسمت ۳۲۲ 58,030 ❤ کافه سرگرمی ❤ 18.6 هزار دنبال‌ کننده 58,030 بازدید 1,381 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 10 ماه پیش فیلم # سریال هندی زبان عشق دوب # سریال # هندی # زبان عشق # دوبله فارسی # he di # se ial # doble fa si # zaba eshgh # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial he di zaba eshgh doob # se ial ❤ کافه سرگرمی ❤ 18.6 هزار دنبال کننده دنبال کردن u_11181546 1 ماه پیش عالی گزارش تخلف u_11336871 2 ماه پیش عالی گزارش تخلف سریال زبان عشق ۲ ❤ کافه سرگرمی ❤ 63/58 ذخیره لیست پخش 34 39:43 سریال هندی زبان عشق قسمت ۱۹۸ دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 35 40:13 سریال زبان عشق دوبله فارسی قسمت 20۳ ❤ کافه سرگرمی ❤ 36 38:24 سریال زبان عشق دوبله فارسی قسمت 20۴ ❤ کافه سرگرمی ❤ 37 40:20 سریال زبان عشق دوبله فارسی قسمت 20۶ ❤ کافه سرگرمی ❤ 38 40:07 سریال زبان عشق دوبله فارسی قسمت 202 ❤ کافه سرگرمی ❤ 39 40:29 سریال زبان عشق دوبله فارسی قسمت ۲۰۹ ❤ کافه سرگرمی ❤ 40 41:15 سریال زبان عشق دوبله فارسی قسمت ۲۱۰ ❤ کافه سرگرمی ❤ 41 40:23 سریال زبان عشق دوبله فارسی قسمت ۲۱۱ ❤ کافه سرگرمی ❤ 42 45:03 سریال زبان عشق دوبله فارسی قسمت ۲۰۸ ❤ کافه سرگرمی ❤ 43 39:16 سریال زبان عشق دوبله فارسی قسمت 20۷ ❤ کافه سرگرمی ❤ 44 39:35 سریال زبان عشق قسمت ۳۱۳ _ سریال هندی دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 45 39:33 سریال زبان عشق قسمت ۳۱۴ _ سریال هندی دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 46 40:29 سریال هندی زبان عشق قسمت ۳۰۹ دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 47 40:21 سریال هندی زبان عشق قسمت ۳۱۰ دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 48 40:18 سریال هندی زبان عشق قسمت ۳۱۱ دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 49 40:06 سریال هندی زبان عشق دوبله فارسی قسمت ۱۰۲ ❤ کافه سرگرمی ❤ 50 40:16 سریال هندی زبان عشق دوبله فارسی قسمت ۱۰۵ ❤ کافه سرگرمی ❤ 51 39:59 سریال هندی زبان عشق دوبله فارسی قسمت ۱۰۴ ❤ کافه سرگرمی ❤ 52 40:37 سریال هندی زبان عشق دوبله فارسی قسمت ۱۰۶ ❤ کافه سرگرمی ❤ 53 40:14 سریال هندی زبان عشق قسمت ۲۹۱ دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 54 40:15 سریال هندی زبان عشق قسمت ۲۸۹ دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 55 39:38 سریال هندی زبان عشق قسمت ۲۸۸ دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 56 39:47 سریال هندی زبان عشق قسمت ۲۹۰ دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 57 40:12 سریال هندی زبان عشق قسمت ۳۱۹ با دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 39:43 سریال هندی زبان عشق دوبله فارسی قسمت ۳۲۲ ❤ کافه سرگرمی ❤ 59 39:47 سریال هندی زبان عشق قسمت ۳۲۳ دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 60 40:01 سریال هندی زبان عشق قسمت ۳۲۴ دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 61 39:59 سریال هندی زبان عشق قسمت ۳۲۵ دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ 62 39:11 سریال هندی زبان عشق قسمت ۳۲۶ دوبله فارسی ❤ کافه سرگرمی ❤ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 0:32 تیزینگ سریال جزیره فیلیمو 1.6 هزار بازدید 6 ساعت پیش 0:16 زبان عشق همه چیز کده ⁦♥️⁩⁦❤️⁩ 746 بازدید 3 هفته پیش 1:00 دانلود سریال حرفه ای قسمت یک / اول / دانلود قسمت اول سریال حرفه ای سیروان خسروی سریال و فیلم های سینمایی| BoxNama.IR 51 بازدید 4 ساعت پیش 0:23 برای ارزوهات بجنگ خانه ویدیو 440 بازدید 4 ساعت پیش 0:12 ویدیو جوکر هارلی کویین 190 بازدید 4 ساعت پیش 0:38 بتمن امیر گیم پلی 107 بازدید 4 ساعت پیش 0:55 ویدیو های غمگین B oz_film 246 بازدید 4 ساعت پیش 1:50 گودال جواد بیگدلی 186 بازدید 4 ساعت پیش 0:49 فراگمان قسمت۲۲۹ سریال امانت دنیای کلیپ وفیلم وسریال عاشقانه 299 بازدید 4 ساعت پیش 0:19 میکس کره ای |سریال کره‌ای |عاشقانه کره‌ای h a i e h•-• sOLO 46 بازدید 4 ساعت پیش

سریال های هندی همیشه طرفداران زیادی در بین ایرانی ها داشته است. سریال هندی زبان عشق با بازی جیگیاسا سینگ در نقش «تاپکی بیهان پاندی»/ «وانی چاتووردی» و مانیش گوپلانی در نقش «بیهان بالویندر پاندی» مخاطبان زیادی را با خود همراه کرد.سریال هندی زبان عشققسمت پایانی سریال هندی زبان عشقوانی چاتوردی که او را به خاطر لکنت زبانش تاپکی نامیده اند دختری مهربان و باهوش است که هرگز امیدش را از دست نداده و اجازه نمیدهد که لکنت زبانش مانعی برای پیشرفتش در زندگی باشد. تاپکی به علت لکنت زبانش هیچ پیشنهاد ازدواجی دریافت نمی کند و اگر هم دریافت کند از سوی افراد مناسبی نیست.پس از اینکه قلب او توسط یک بیمار روحی که در سریالها و فیلم ها هندی فراوان هستند، شکسته می شود او در یک شبکه خبر به نام اخبار ۳۶۵ که صاحب آن فردی به نام تارو پاندی است، استخدام می شود و با پشتکار و تلاشش تاپکی توجه تارو را به خود جلب میکند و این دو عاشق یکدیگر می شوند.خلاصه داستان سریال هندی زبان عشقتارو به خانواده اش می گوید که می خواهد با تاپکی ازدواج کند و مادر تارو ابتدا قبول می کند ولی وقتی می فهمد که تاپکی لکنت زبان دارد کاری میکند تا تاپکی با برادر تارو؛ بیهان ازدواج کند. بیهان برادر ناتنی تارو و فرزند خوانده خانواده پاندی می باشد. تاپکی از بیهان متنفر است زیرا او قبلا تاپکی را مسخره می کرده است. مادر تارو وقتی میفهمد که او هنوز عاشق تاپکی است می خواهد تا او سریعا با شرادا، دختری که خودش انتخاب کرده است ازدواج کند.بیهان و تاپکی میفهمند که شرادا به ان خوبی که نشان می دهد نیست و می خواهند جلوی ازدواجش با تارو را بگیرند ولی موفق نمی شوند. شرادا به خاطر اینکه تاپکی مورد توجه همه و برای همه محترم است از او متنفر می شود و همیشه سعی دارد تا او را آزار دهد حتی تا کشتن او هم پیش می رود و البته مادر شوهر او یعنی واسو هم در این راه با او همکاری می کند ولی آنها هیچوقت موفق نمی شوند.اوضاع همینطور می گذرد و تاپکی و بیهان به یکدیگر علاقه مند می شوند و می خواهند پیوندشان را تجدید کنند اما اینبار تارو به عشق آنها حسودی می کند و می خواهد مانع این کار شود و اتفاقاتی در این بین رخ می دهد.تاپکی چتورودی (جیگیاسا سینگ) دختری سرزنده و باهوش است که لکنت زبان دارد اما هیچ گاه امید و اعتماد به نفسش را از دست نداده و اجازه نمی‌دهد لکنت زبان او تبدیل به یک مانع در مسیر زندگی‌اش بشود. تاپکی به خاطر این مشکلی که دارد، هیچ پیشنهاد ازدواجی نداشته است. یک بار فردی به نام  دیواکار میشرا (هاردیک سنگانی) را به او معرفی می‌کنند که قد کوتاهی دارد اما او هم حاضر نمی‌شود به خاطر لکنت زبان تاپکی با او ازوداج کند و قلب تاپکی از این اتفاق می‌شکند.بعد از مدتی تاپکی در یک کانال تلویزیونی در برنامه‌ای به نام “News 365” استخدام می‌شود.  تروو پاندی (آنکیت باتلا) که مالک این برنامه است فردی تحصیل کرده و محترم است. بعد از مدتی تاپکی به همراه خانواده‌اش برای زندگی به منطقه دیگری به نویدا می‌روند اما با با تلاش او اجازه نمی‌دهد در روند کاری‌اش مشکلی ایجاد شد و همین موضوع تروو را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از همکاران تاپکی به او حسادت می‌کند و سعی دارد برای او مشکل ایجاد کند. با این همه با گذشت زمان، تاپکی و تروو به یکدیگر علاقه‌مند می‌شوند.تروو به خانواده‌اش اطلاع می‌دهد که تصمیم دارد به تاپکی ازدواج کند. همه خانواده با او موافقت می‌کنند اما مادر او، واسو پاندی، تاپکی را به خاطر لکنت زبانش دوست ندارد. در روز جشن ازدواج، واسو از پسر خوانده‌اش بیهان (مانیش گوپلانی) می‌خواهد که غذای تروو را مسموم کند و در نتیجه تروو بیهوش می‌شود. تاپکی از این اتفاق وحشت زده شده است و او را مجبور می‌کنند که با بیهان ازدواج کند.  مادر تروو می‌خواهد که او با دختری به نام شرادا (مونیکا کانا) ازدواج کند و این اتفاق می‌افتد و شرادا و با تروو ازدواج می‌کند. شرادا از تاپکی خوشش نمی‌آید و علیه او غالبا توطئه می‌کند.یک روز تاپکی، واسو (مادر تروو) را از یک حادثه نجات می‌دهد و واسو از رفتار گذشته خود با تاپکی ابراز پشیمانی می‌کند. با گذشت زمان، بیهار هم حالا عاشق تاپکی شده است. واسو از تاپکی می‌خواهد که بیهار را ترک کند اما تاپکی که از زندگی در کنار بیهار راضی و خوشحال است قبول نمی‌کند. تروو هم به عشق میان تاپکی و بیهار حسادت می‌کند و سعی دارد که باعث ایجاد اختلاف و جدایی آنها شود.خانواده واقعی بیهان، از جمله مادر واقعی او، کوزی جیزوال (اسمیتا سینگ) و عمو یا ناپدری‌اش، نامان جیزوال (همنت چودری) او را پیدا کرده وبه به سراغش می‌آیند. آنها از بیهان می‌خواهند که یکی از کلیه‌هایش را به پسر آنها، جان (آکاش تلوار) بدهد که ناگهان متوجه می‌شوند بیهان با یک کلیه به دنیا آمده است. تاپکی به بیهان می‌گوید که خانواده او به هر نحوی شده کلیه او را می‌خواهند اما بیهان باور نمی کند. تاپکی باردار می‌شود و برای بیهان یک نامه می‌نویسد تا موضوع بارداری‌اش را به او اطلاع دهد اما خانواده بیهان مانع رسیدن نامه به بیهان می‌شوند.یک روز که تاپکی بیرون رفته تصادف می‌کند و بچه‌ در شکمش را از دست می‌دهد.دو سال بعدتاپکی به عنوان یک سرمایه دار با نام جدید وانی اوبروی به بازار کار و بیزنس برمی‌گردد. تاپکی به کمک فردی به نام کبیر (سحبان عظیم) چهره واقعی کوزی را افشا کرده و او را از خانه بیرون می‌کند. کبیر می‌خواهد از بیهان به خاطر خاموش کردن چراغ خانه خواهرش، نیها (کمل شرما) انتقام  بگیرد. تاپکی معتقد است که بیهان بی گناه است و کبیر هم به زودی توجه این حقیقت می‌شود. تاپکی، واسو و نیها فردی دیگری به نام شانکر (دهولی چاولا) را مقصر اصلی می‌دانند که پلیس به سراغ او می‌رود و شانکر فرار می‌کند. در این بین تروو از شرادا جدا می‌شود و  با خواهر تاپکی به نام آدیتی (شینا بجاج) ازدواج می‌کند و خیلی زود آدیتی باردار می‌شود. سپس تاپکی هم دوباره باردار می‌شود. در این بین، شانکر به دروغ خبر مرگ خود را پخش می کند. پلیس بیهان را به خاطر قتل شانکر دستگیر می‌کند. شانکر سراغ تاپکی رفته و از او حق السکوت می‌خواهد و به او می‌گوید اگر پایش را از ماجرا بیرون بکشد بیهان را از پای چوبه دار پایین می‌آورد. تاپکی هم قبول می‌کند تا بیهان نجات پیدا کند. بعد نشان داده می‌شود که تاپکی دو دختر دو قول به نا‌م‌های  تینا و بانی به دنیا می‌آورد. شانکر سعی دارد یکی از این دخترها را بکشد اما بیهان که سرپرستی آنها را قبول کرده (نمی‌داند که این دختر، بچه خودش است) مانع شانکر شده و بچه را نجات می‌دهد. همه فکر می‌کنند که یکی از این قل‌ها مرده است. تاپکی تصمیم داردهمراه کبیر برود. بیهان سعی دارد که مانع رفتن تاپکی شود. شرادا به شانکر می‌گوید می‌داند که از تاپکی حق السکوت گرفته و با او همدست می‌شود. آدیتی به طور اتفاقی گفتگوی میان آنها را شنیده و موضوع را به بیهان می‌گوید. آنها به سراغ تاپکی می‌روند اما در مسیر شرادا با ماشین به آنها می‌زند و آدیتی و بیهان زخمی می‌شوند. بعد از ۷ سالجسد آدیتی ( که حالا عالیشا پنوار نقش او را بازی می‌کند) پیدا شده است. تروو، تاپکی رو مقصر دانسته او را سرزنش می‌کند. آدیتی و تروو یک پسر به نام ویر دارند و تروو از ازدواج قبلی اش با شرادا هم یک دختر به نام آنایا دارد. بیهان حافظه‌اش را از دست داده است. تاپکی با دخترش بانی (نیتانشی جئول) زندگی می‌کند. تاپکی و بیهان در مدرسه دخترهایشان با هم ملاقات می کنند و تاپکی سعی دارد به بیهان کمک کند تا بیماری‌اش درمان شود. وقتی تاپکی رفتارهای بد شانکر را به بیهان یادآوری می‌کند حافظه او برمی‌گردد.واسو، بیهان و خانواده‌اش را به یک معبد بزرگ می‌برد و در آنجا یک گانگستر به نام اما مای، بانی را گروگان می‌گیرد. او می‌خواهد که بانی با پسر او، مونتی ازدواج کند. شرادا سعی دارد با اما مای همدست شود و نقشه او برای تاپکی رو می‌شود. وقتی بیهان سعی دارد بانی را نجات دهد، اما مای به او تیراندازی کرده و بیهان می‌میرد و اما و پسرش مونتی دستگیر می‌شوند. بانی مادرش تاپکی را به خاطر قتل پدرش بیهان سرزنش می‌کند و به همین خاطر خانه را ترک می‌کند. کوزی، بانی را به خانه‌اش راه می دهد. سپس شرادا، تاپکی را می‌رباید اما واسو وارد ماجرا شده و تاپکی را از دست شرادا نجات می‌دهد.۱۵ سال بعدتینا قرار است با سمر ازدواج کند. بانی و کوزی می‌خواهند که انتقام تاپکی را بگیرند. براثر یک سری اتفاقات به جای تینا، بانی با سمر ازدواج می‌کند. خواهر دوقلوی تاپکی،لاولی که در بچگی گم شده بود حالا سروکله‌اش پیدا شده و با دزدیدن تاپکی و بانی کی سری ماجراها ایجاد می‌کند اما سمر، بانی را نجات می‌دهد و در نهایت لاولی از کارهایش عذرخواهی می‌کند. تاپکی با مردی به نام آرین که شباهت زیادی به بیهان دارد ازدواج می‌کند و از آنجا به بعد همه خوش و خرم زندگی می‌کنند. ۰ ۰ آرارأی دهی به مقاله برای امتیاز به این نوشته جدولیاب کلیک کنید! [کل: ۴۱ میانگین: ۴.۱]{"@co ex ":"h ps:\/\/schema.o g\/","@ ype":"P oduc "," ame":"\u062e\u0644\u0627\u0635\u0647 \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0633\u0645\u062a \u0622\u062e\u0631 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0647\u0646\u062f\u06cc \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0642 + \u0639\u06a9\u0633","desc ip io ":"\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0647\u0646\u062f\u06cc \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0637\u0631\u0641\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0647\u0646\u062f\u06cc \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0642 \u0628\u0627 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062c\u06cc\u06af\u06cc\u0627\u0633\u0627 \u0633\u06cc\u0646\u06af \u062f\u0631 \u0646\u0642\u0634 \u00ab\u062a\u0627\u067e\u06a9\u06cc \u0628\u06cc\u0647\u0627\u0646 \u067e\u0627\u0646\u062f\u06cc\u00bb\/ \u00ab\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0686\u0627\u062a\u0648\u0648\u0631\u062f\u06cc\u00bb \u0648 \u0645\u0627\u0646\u06cc\u0634 \u06af\u0648\u067e\u0644\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u0642\u0634 \u00ab\u0628\u06cc\u0647\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0648\u06cc\u0646\u062f\u0631 \u067e\u0627\u0646\u062f\u06cc\u00bb \u0645\u062e\u0627\u0637\u0628\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u062e\u0648\u062f \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u06a9\u0631\u062f. \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0647\u0646\u062f\u06cc \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0642 \u0642\u0633\u0645\u062a \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0647\u0646\u062f\u06cc \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0642 \u0648\u0627\u0646\u06cc \u0686\u0627\u062a\u0648\u0631\u062f\u06cc \u06a9\u0647...","image":{"@ ype":"ImageObjec ","u l":"h ps:\/\/jadvalyab.i \/blog\/wp-co e \/uploads\/2020\/03\/20200301_162446.jpg","wid h":437,"heigh ":334},"agg ega eRa i g":{"@ ype":"Agg ega eRa i g"," a i gValue":4.1," a i gCou ":41,"bes Ra i g":5,"wo s Ra i g":1},"b a d":"","sku":"","":""} برچسب هاسریال هندی زبان عشق

فیسبوک توییتر لینکداین تامبلر پینتریست Reddi VKo ak e پاکت واتس آپ تلگرام وایبر اشتراک گذاری با ایمیل

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب