دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

فیلم حضرت ابوالفضل واقعی

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات #پنجمین دوره بازی های جدی va ex PLVideo = { id: '34092910', uid: 'XiYEQ', i le: 'شهیدمهدی زین الدین،داستانی زیبا', use ame: 'S_AR_GH', use id: '9596300', visi _c : '774 ', se de _ ame: 'شهیدعباس دانشگر', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /34092910-7130__5638.jpg', du a io : '1:00', sda e: '5 ماه پیش', da e_exac : '14 خرداد 1400', li k: '/v/XiYEQ/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7', cha elId: '9596300', cha elUse ame: 'S_AR_GH', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'شهیدعباس دانشگر' }; va ex Video = { id: '17168707', uid: 'YCi U', i le: 'سکانس لحظه شهادت حضرت ابوالفضل عباس(ع)', use ame: 'I a ia Cleve s', use id: '6258149', visi _c : '237 هزار', se de _ ame: 'I a ia cleve s(دنبال کردن=دنبال شدن)', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /17168707-6949__4820.jpg', du a io : '9:51', sda e: '2 سال پیش', da e_exac : '05 مهر 1398', li k: '/v/YCi U/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7', cha elId: '6258149', cha elUse ame: 'I a ia Cleve s', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'I a ia cleve s(دنبال کردن=دنبال شدن)', }; 9:51 ویدیو بعدی سکانس لحظه شهادت حضرت ابوالفضل عباس(ع) از کانال I a ia cleve s(دنبال کردن=دنبال شدن) نرو بعدی 6:09 کلیپ لحظه شهادت حضرت عباس ع. روضه سوزناک حضرت ابوالفضل العباس ع از کانال ☆ کلیپ کده ☆ 1:00 یا ابوالفضل العباس (ع) از کانال M656565 9:55 سکانس شهادت حضرت عباس (ع)درسریال مختارنامه از کانال سوپر کلیپ 9:49 سکانس شهادت حضرت عباس در سریال مختارنامه از کانال افسر جنگ نرم 3:07 سکانس شهادت حضرت( عباس) در انیمیشن ناسور. از کانال samya .1399 9:53 سکانس حذف شده شهادت حضرت عباس(ع) در سریال «مختارنامه از کانال بروز ترین موزیک ویدیوها،سریالها ،فیلمهای سینمایی 1:00 سکانس حذف شده مختارنامه(شهادت حضرت عباس علیه السلام) از کانال behbahoo iya 3:55 سکانس شهادت حضرت عباس در فیلم رستاخیز از کانال عطازارعی fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/33918831-8673-b.jpg"," esumeUID":"KcIgf","du a io ":591,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =591&ca ego ies= eligious& cha el=9596300&keywo ds=\u0633\u06a9\u0627\u0646\u0633&keywo ds=\u0644\u062d\u0638\u0647&keywo ds=\u0634\u0647\u0627\u062f\u062a&keywo ds=\u062d\u0636\u0631\u062a&keywo ds=\u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644&keywo ds=\u0627\u0644\u0639\u0628\u0627\u0633\u0639\u0644\u06cc\u0647&keywo ds=\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645&keywo ds=\u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0628\u0627\u0633&keywo ds=\u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0628\u0627\u0633&keywo ds=\u0633\u06a9\u0627\u0646\u0633 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0628\u0627\u0633&keywo ds=\u0627\u0645\u0627\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0638\u0647\u0648\u0631&keywo ds=\u06a9\u0644\u06cc\u067e \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =591&ca ego ies= eligious& cha el=9596300&keywo ds=\u0633\u06a9\u0627\u0646\u0633&keywo ds=\u0644\u062d\u0638\u0647&keywo ds=\u0634\u0647\u0627\u062f\u062a&keywo ds=\u062d\u0636\u0631\u062a&keywo ds=\u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644&keywo ds=\u0627\u0644\u0639\u0628\u0627\u0633\u0639\u0644\u06cc\u0647&keywo ds=\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645&keywo ds=\u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0628\u0627\u0633&keywo ds=\u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0628\u0627\u0633&keywo ds=\u0633\u06a9\u0627\u0646\u0633 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0628\u0627\u0633&keywo ds=\u0627\u0645\u0627\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0638\u0647\u0648\u0631&keywo ds=\u06a9\u0644\u06cc\u067e \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc&mimeFeed=hls","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=9596300&cha el_use ame=S_AR_GH&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB23&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u06a9\u0627\u0646\u0633&keywo ds=\u0644\u062d\u0638\u0647&keywo ds=\u0634\u0647\u0627\u062f\u062a&keywo ds=\u062d\u0636\u0631\u062a&keywo ds=\u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644&keywo ds=\u0627\u0644\u0639\u0628\u0627\u0633\u0639\u0644\u06cc\u0647&keywo ds=\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645&keywo ds=\u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0628\u0627\u0633&keywo ds=\u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0628\u0627\u0633&keywo ds=\u0633\u06a9\u0627\u0646\u0633 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0628\u0627\u0633&keywo ds=\u0627\u0645\u0627\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0638\u0647\u0648\u0631&keywo ds=\u06a9\u0644\u06cc\u067e \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/KcIgf\/f\/KcIgf.m3u8?k=442b7"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/63176dff23f876e7a503a3aa036a81ef33918831-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQyNjg3Nzg3N2VhNzQ3ZDZmNTZiNTQzZjFlOTQ5Y2RkIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NTAyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TWS2oQ8O_z_2BCB8URSaVlqzTjCB fQGQx c7xXjGZ0"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/63176dff23f876e7a503a3aa036a81ef33918831-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQyNjg3Nzg3N2VhNzQ3ZDZmNTZiNTQzZjFlOTQ5Y2RkIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NTAyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TWS2oQ8O_z_2BCB8URSaVlqzTjCB fQGQx c7xXjGZ0"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/63176dff23f876e7a503a3aa036a81ef33918831-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQyNjg3Nzg3N2VhNzQ3ZDZmNTZiNTQzZjFlOTQ5Y2RkIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NTAyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TWS2oQ8O_z_2BCB8URSaVlqzTjCB fQGQx c7xXjGZ0"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/33918831_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=769336, RESOLUTION=640x358","h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/63176dff23f876e7a503a3aa036a81ef33918831-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQyNjg3Nzg3N2VhNzQ3ZDZmNTZiNTQzZjFlOTQ5Y2RkIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NTAyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TWS2oQ8O_z_2BCB8URSaVlqzTjCB fQGQx c7xXjGZ0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=299225, RESOLUTION=264x146","h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/63176dff23f876e7a503a3aa036a81ef33918831-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQyNjg3Nzg3N2VhNzQ3ZDZmNTZiNTQzZjFlOTQ5Y2RkIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NTAyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TWS2oQ8O_z_2BCB8URSaVlqzTjCB fQGQx c7xXjGZ0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=504201, RESOLUTION=428x240","h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/63176dff23f876e7a503a3aa036a81ef33918831-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQyNjg3Nzg3N2VhNzQ3ZDZmNTZiNTQzZjFlOTQ5Y2RkIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5NTAyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TWS2oQ8O_z_2BCB8URSaVlqzTjCB fQGQx c7xXjGZ0"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _169702", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سکانس لحظه شهادت حضرت ابوالفضل العباس(علیه السلام) 216,223 شهیدعباس دانشگر 2.4 هزار دنبال‌ کننده 216,223 بازدید 4,826 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن سلامتی آقاامام زمان صلوات. 5 ماه پیش مذهبی # حضرت عباس # شهادت حضرت عباس # سکانس شهادت حضرت عباس # امام زمان ظهور # کلیپ امام زمانی # haz a abas # clip emam zama i # shahada haz a abas # seka s shahada haz a abas # haz a abas # haz a abas # haz a abas # emam zama zohoo شهیدعباس دانشگر 2.4 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش Esa 16 1 هفته پیش لعنت بر شمری که امام تشنه را کشت گزارش تخلف u_9694003 2 ماه پیش بمیرم برات که اب نخوردی بمیرم برات که تشنه بودیو کنار دریای اب جان دادی بمیرم برایت یا عباس گزارش تخلف گیم باز 2 ماه پیش لعنت بر شمر اشغال گزارش تخلف OMID REZA 3 ماه پیش شمر دایی حضرت ابوالفضل العباس بود چه طور دلش میاید تو را این طوری ببیند بدون دست و بدون سر شهیدعباس دانشگر لایوم کیومک یااباعبدالله گزارش تخلف u_11206902 3 ماه پیش یا حضرت ابوالفضل شهیدعباس دانشگر یاقمربنی هاشم گزارش تخلف ❤Fa eme Hiddles o ❤ 3 ماه پیش الهی من بمیرم یا عباس شهیدعباس دانشگر بِ اَبی انت واُمی یااباعبدالله گزارش تخلف ❤Fa eme Hiddles o ❤ 3 ماه پیش الهی من بمیرم یا عباس گزارش تخلف ■☆Mo al comad game☆■ دنبال = دنبال 3 ماه پیش درود بر حضرت عباس لعنت به شمر و یزید گزارش تخلف u_10429385 3 ماه پیش واقعاخدااجرتون بده حضرت ابولفضل سقای همه ماست گزارش تخلف u_11404743 3 ماه پیش حضرت عباس در این شهادت وفاداری خود را نشان داد و از دنیا رفت تسلیت به حضرت عباس علیه السلام و یارانش‌ گزارش تخلف خَصْتِهـ عَـ روزآیِـ تِکْرآریٖـ:)!… 3 ماه پیش بمیرم من T^T گزارش تخلف شهداوشهادت شهیدعباس دانشگر 3/2 ذخیره لیست پخش 1 0:59 مداحی شهیدحسین معزغلامی دربین الحرمین_مدافعان حرم شهیدعباس دانشگر 9:51 سکانس لحظه شهادت حضرت ابوالفضل العباس(علیه السلام) شهیدعباس دانشگر 3 1:00 شهیدمهدی زین الدین،داستانی زیبا شهیدعباس دانشگر ویدیوهای مشابه پخش خودکار 9:51 سکانس لحظه شهادت حضرت ابوالفضل عباس(ع) I a ia cleve s(دنبال کردن=دنبال شدن) 237 هزار بازدید 2 سال پیش 6:09 کلیپ لحظه شهادت حضرت عباس ع. روضه سوزناک حضرت ابوالفضل العباس ع ☆ کلیپ کده ☆ 3.9 هزار بازدید 3 ماه پیش 1:00 یا ابوالفضل العباس (ع) M656565 7.2 هزار بازدید 2 ماه پیش 9:55 سکانس شهادت حضرت عباس (ع)درسریال مختارنامه سوپر کلیپ 1.6 هزار بازدید 2 ماه پیش 9:49 سکانس شهادت حضرت عباس در سریال مختارنامه افسر جنگ نرم 17 هزار بازدید 3 ماه پیش 3:07 سکانس شهادت حضرت( عباس) در انیمیشن ناسور. samya .1399 14.1 هزار بازدید 8 ماه پیش 9:53 سکانس حذف شده شهادت حضرت عباس(ع) در سریال «مختارنامه بروز ترین موزیک ویدیوها،سریالها ،فیلمهای سینمایی 1.5 هزار بازدید 2 ماه پیش 1:00 سکانس حذف شده مختارنامه(شهادت حضرت عباس علیه السلام) behbahoo iya 2.9 هزار بازدید 2 ماه پیش 3:55 سکانس شهادت حضرت عباس در فیلم رستاخیز عطازارعی 67.6 هزار بازدید 1 سال پیش

h ps://khaba o li e.i / ews/1298117 ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۲ کد خبر 1298117 چندرسانه‌ای فیلم

۱٬۳۷۲ نفر ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۲ فیلم | سکانس پخش نشده شهادت حضرت ابوالفضل(ع) ‌در مختارنامه/۱۸+

بخشی از سکانس شهادت حضرت ابوالفضل(ع) ‌که از سریال مختارنامه حذف شده را در ادامه می‌بینید.

دریافت 8 MB ۲۵۶ ۲۵۶ کد خبر 1298117

مطالب مرتبط تصاویر | عزاداری بازاری‌های تهران در تاسوعای حسینی فیلم | تعزیه قیام عاشورای حسینی تصاویر | آیین علم‌حضرت عباس(ع) در روستای زیارت گرگان تصاویر | واقعه عاشورا به روایت اپرای عروسکی فیلم | ۴۰ شب عزا در تکیه‌ ۴۰۰ ساله تهران تصاویر | عزاداری روز تاسوعا حسینی(ع) در سراسر کشور

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب