دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
فیلم بازی مرکب قسمت 5 با زیرنویس فارسی

ببینید

دانلود کنید

لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 کیفیت 1080 HQ (1.5 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (1.0 گیگابایت)MP4 کیفیت 720 (550 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (400 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.5 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (1.0 گیگابایت)MP4 کیفیت 720 (550 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (400 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4 کیفیت 1080 HQ (1.3 گیگابایت)MP4 کیفیت 1080 (900 مگابایت)MP4 کیفیت 720 (500 مگابایت)MP4 کیفیت 480 (350 مگابایت)MP4

فیلم بازی مرکب قسمت 5 با زیرنویس فارسی

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = { id: '37949153', uid: 'eN vH', i le: 'سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 8 زیرنویس فارسی', use ame: 'ja a 78', use id: '3897093', visi _c : '161.8 هزار', se de _ ame: 'ja a 78', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37949153-2848__2393.jpg', du a io : '31:00', sda e: '2 هفته پیش', da e_exac : '03 مهر 1400', li k: '/v/eN vH/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8_Squid_Game_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_8_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3', cha elId: '3897093', cha elUse ame: 'ja a 78', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'ja a 78' }; va ex Video = { id: '38560833', uid: 'S39OT', i le: 'تیزینگ سریال جزیره', use ame: 'filimo', use id: '620960', visi _c : '1.9 هزار', se de _ ame: 'فیلیمو', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38560833-2088__4180.jpg', du a io : '0:32', sda e: '8 ساعت پیش', da e_exac : '21 مهر 1400', li k: '/v/S39OT/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8_Squid_Game_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_8_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3', cha elId: '620960', cha elUse ame: 'filimo', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'فیلیمو', }; 0:32 ویدیو بعدی تیزینگ سریال جزیره از کانال فیلیمو نرو بعدی 52:58 سریال بازی مرکب Squid Game - قسمت 3 از کانال Ami HI 6:59 رازها و نکات پنهان سریال بازی مرکب | Squid Game از کانال پیکاچو 1:01 سکانس غمگین از سریال بازی مرکب squid game از کانال Kou osh کوروش 369 4:54 حقیقت های عجیب سریال بازی مرکب/ squid game از کانال PARSA JK 1:00:18 سریال بازی مرکب قسمت 6 squid game 2021 از کانال Ami HI 1:01:38 سریال بازی مرکب squid game قسمت ششم دوبله فارسی از کانال Ali ezawmovie2 55:28 سریال بازی مرکب Squid Game قسمت 9 (آخر) دوبله فارسی از کانال Ap a g am 1:05:19 قسمت هفدهم | نسیم ادبی: گاهی ما همون‌جایی هستیم که آرزوی یه نفر دیگه است! از کانال دیدآرت fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} ja a 78 دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/37949094-7957-b.jpg"," esumeUID":" KyvZ","du a io ":3094,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =3094&ca ego ies=film& cha el=3897093&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u0645\u0631\u06a9\u0628&keywo ds=Squid&keywo ds=Game&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =3094&ca ego ies=film& cha el=3897093&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u0645\u0631\u06a9\u0628&keywo ds=Squid&keywo ds=Game&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=3897093&cha el_use ame=ja a 78&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u0645\u0631\u06a9\u0628&keywo ds=Squid&keywo ds=Game&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/ KyvZ\/f\/ KyvZ.m3u8?k=fa3de"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8c7d05c41371253b4b86c25655fa1e5537949094-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI3OTgyNDA3Yjc2ZjA3ZTMxOTliOWUwODkxOTlkNTQ5IiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MTM1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Ws zAZMMR6jeszlCBJ 1sgwkLi5dJszKu-WHUEHyLZY"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8c7d05c41371253b4b86c25655fa1e5537949094-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI3OTgyNDA3Yjc2ZjA3ZTMxOTliOWUwODkxOTlkNTQ5IiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MTM1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Ws zAZMMR6jeszlCBJ 1sgwkLi5dJszKu-WHUEHyLZY"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8c7d05c41371253b4b86c25655fa1e5537949094-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI3OTgyNDA3Yjc2ZjA3ZTMxOTliOWUwODkxOTlkNTQ5IiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MTM1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Ws zAZMMR6jeszlCBJ 1sgwkLi5dJszKu-WHUEHyLZY"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8c7d05c41371253b4b86c25655fa1e5537949094-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI3OTgyNDA3Yjc2ZjA3ZTMxOTliOWUwODkxOTlkNTQ5IiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MTM1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Ws zAZMMR6jeszlCBJ 1sgwkLi5dJszKu-WHUEHyLZY"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8c7d05c41371253b4b86c25655fa1e5537949094-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI3OTgyNDA3Yjc2ZjA3ZTMxOTliOWUwODkxOTlkNTQ5IiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MTM1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Ws zAZMMR6jeszlCBJ 1sgwkLi5dJszKu-WHUEHyLZY"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/37949094_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=312286, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8c7d05c41371253b4b86c25655fa1e5537949094-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI3OTgyNDA3Yjc2ZjA3ZTMxOTliOWUwODkxOTlkNTQ5IiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MTM1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Ws zAZMMR6jeszlCBJ 1sgwkLi5dJszKu-WHUEHyLZY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=98646, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8c7d05c41371253b4b86c25655fa1e5537949094-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI3OTgyNDA3Yjc2ZjA3ZTMxOTliOWUwODkxOTlkNTQ5IiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MTM1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Ws zAZMMR6jeszlCBJ 1sgwkLi5dJszKu-WHUEHyLZY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=159140, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8c7d05c41371253b4b86c25655fa1e5537949094-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI3OTgyNDA3Yjc2ZjA3ZTMxOTliOWUwODkxOTlkNTQ5IiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MTM1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Ws zAZMMR6jeszlCBJ 1sgwkLi5dJszKu-WHUEHyLZY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=462410, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8c7d05c41371253b4b86c25655fa1e5537949094-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI3OTgyNDA3Yjc2ZjA3ZTMxOTliOWUwODkxOTlkNTQ5IiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MTM1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Ws zAZMMR6jeszlCBJ 1sgwkLi5dJszKu-WHUEHyLZY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=884037, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8c7d05c41371253b4b86c25655fa1e5537949094-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjI3OTgyNDA3Yjc2ZjA3ZTMxOTliOWUwODkxOTlkNTQ5IiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MTM1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Ws zAZMMR6jeszlCBJ 1sgwkLi5dJszKu-WHUEHyLZY"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _612182", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 5 زیرنویس فارسی 355,938 ja a 78 4.5 هزار دنبال‌ کننده 355,938 بازدید 4,407 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 2 هفته پیش فیلم # سریال # سریال خارجی # سری ja a 78 4.5 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش ♡saku aschool♡ 10 ساعت پیش فصل ۲ قراره جنی بیادددد گزارش تخلف ba g a love♡ 13 ساعت پیش عجب سریالی گزارش تخلف .⸙☁️Ⓚ︎Ⓘ︎Ⓜ︎•-•Ⓗ︎Ⓐ︎Ⓝ︎Ⓨ︎☁️⛓. اسکویید گیم دوص میدالم:| 14 ساعت پیش پلیسه چه جرعتی داره! گزارش تخلف h 14 ساعت پیش چرا پیرمرد همش نیشش بازه؟ گزارش تخلف dw_galahad 15 ساعت پیش ۳ تا کامنت پایینی جیمین و نگفتن جین و گفتن ولی هنوز هایب تایید نکرده فک نکنم اصن درخواست داده باشن چونکه نویسنده گفته بود من دخترم طرفدار اوناعه و واسه اینکه اون خوشحال شه میخام اینکارو کنم حالا شایدم چیزایی که من گفتم غلط باشه نمیدونم گزارش تخلف .⸙☁️Ⓚ︎Ⓘ︎Ⓜ︎•-•Ⓗ︎Ⓐ︎Ⓝ︎Ⓨ︎☁️⛓. اسکویید گیم دوص میدالم:| 15 ساعت پیش ایشالا ما هیچ وقت توی همچین موقعیتی قرار نگیریم! گزارش تخلف u_11484736 16 ساعت پیش o(〃^▽^〃)o گزارش تخلف ☆Ami eza-a ima o ☆ 18 ساعت پیش ببخشید حقیقته فصل ۲ جیمین میاد؟._. گزارش تخلف u_10935063 2 روز پیش اوم فقط هی میگین دوبله بذار باید دوبله اش کنن که این بنده خدا ها بذارن؟! گزارش تخلف u_9125598 2 روز پیش چرا از یه جایی به بعد زیر نویس نداشت گزارش تخلف u_11298922 2 روز پیش آقایان و خانم ها لطفا اسپویل نکنین با تشکر ://// گزارش تخلف سریال Squid Game بازی مرکب فصل اول ja a 78 4/5 ذخیره لیست پخش 1 59:42 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 1 زیرنویس فارسی ja a 78 2 1:01:41 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 2 زیرنویس فارسی ja a 78 3 52:58 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 3 زیرنویس فارسی ja a 78 4 50:41 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 4 زیرنویس فارسی ja a 78 51:34 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 5 زیرنویس فارسی ja a 78 6 31:00 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 8 زیرنویس فارسی ja a 78 7 1:01:37 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 6 زیرنویس فارسی ja a 78 8 55:19 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 9 آخر زیرنویس فارسی ja a 78 9 52:56 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 7 زیرنویس فارسی ja a 78 ویدیوهای مشابه پخش خودکار 0:32 تیزینگ سریال جزیره فیلیمو 1.9 هزار بازدید 8 ساعت پیش 52:58 سریال بازی مرکب Squid Game - قسمت 3 Ami HI 9.2 هزار بازدید 3 روز پیش 6:59 رازها و نکات پنهان سریال بازی مرکب | Squid Game پیکاچو 6.6 هزار بازدید 2 روز پیش 1:01 سکانس غمگین از سریال بازی مرکب squid game Kou osh کوروش 369 1.5 هزار بازدید 2 روز پیش 4:54 حقیقت های عجیب سریال بازی مرکب/ squid game PARSA JK 1.6 هزار بازدید 3 روز پیش 1:00:18 سریال بازی مرکب قسمت 6 squid game 2021 Ami HI 17.8 هزار بازدید 3 روز پیش 1:01:38 سریال بازی مرکب squid game قسمت ششم دوبله فارسی Ali ezawmovie2 100.8 هزار بازدید 2 روز پیش 55:28 سریال بازی مرکب Squid Game قسمت 9 (آخر) دوبله فارسی Ap a g am 13.7 هزار بازدید 1 روز پیش 1:05:19 قسمت هفدهم | نسیم ادبی: گاهی ما همون‌جایی هستیم که آرزوی یه نفر دیگه است! دیدآرت 7.8 هزار بازدید 1 روز پیش

1400/07/21 سریال خارجی 117 نظر

دانلود سریال Squid Game 2021 با لینک مستقیمدانلود رایگان سریال خارجی بازی ماهی مرکب با کیفیت عالی فصل اول کامل زیرنویس فارسی چسبیدهدانلود سریال بازی مرکب Squid Game دوبله فارسیژانر: اکشن | درام | ماجراجوییمحصول: 2021 کره جنوبیامتیاز: 10/8.3بازیگران: Ju g-jae Lee, Lee Byu g-hu , G eg Chu خلاصه داستان : این سریال داستان افرادی را نشان میدهد که هر کدام به نوعی در زندگی خود مشکل بزرگی دارند و برای جبران آن وارد بازی مرموزی می شوند که فقط یک برنده با جایزه 45.6 میلیارد وونی (40 میلیون دلار) خواهد داشت و ….

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب