دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
فیلم اسکویید گیم قسمت 4

ببینید

دانلود کنید

لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 http://dl.cooldl.net/2021/teaser/squid-game.mp4MP4 دانلود کیفیت HQ1080MP4 دانلود با کیفیت 1080MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود کیفیت HQ1080MP4 دانلود با کیفیت 1080MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود کیفیت HQ1080MP4 دانلود با کیفیت 1080MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود کیفیت HQ1080MP4 دانلود با کیفیت 1080MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود کیفیت HQ1080MP4 دانلود با کیفیت 1080MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود کیفیت HQ1080MP4 دانلود با کیفیت 1080MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود کیفیت HQ1080MP4 دانلود با کیفیت 1080MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود کیفیت HQ1080MP4 دانلود با کیفیت 1080MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود کیفیت HQ1080MP4 دانلود با کیفیت 1080MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4 دانلود با کیفیت 720MP4 دانلود با کیفیت 480MP4

فیلم اسکویید گیم قسمت 4

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = { id: '37949094', uid: ' KyvZ', i le: 'سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 5 زیرنویس فارسی', use ame: 'ja a 78', use id: '3897093', visi _c : '362.5 هزار', se de _ ame: 'ja a 78', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37949094-7957__8931.jpg', du a io : '51:34', sda e: '2 هفته پیش', da e_exac : '03 مهر 1400', li k: '/v/ KyvZ/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8_Squid_Game_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_5_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3', cha elId: '3897093', cha elUse ame: 'ja a 78', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'ja a 78' }; va ex Video = { id: '38560833', uid: 'S39OT', i le: 'تیزینگ سریال جزیره', use ame: 'filimo', use id: '620960', visi _c : '7.2 هزار', se de _ ame: 'فیلیمو', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38560833-2088__4180.jpg', du a io : '0:32', sda e: '17 ساعت پیش', da e_exac : '21 مهر 1400', li k: '/v/S39OT/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8_Squid_Game_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_5_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3', cha elId: '620960', cha elUse ame: 'filimo', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'فیلیمو', }; 0:32 ویدیو بعدی تیزینگ سریال جزیره از کانال فیلیمو نرو بعدی 6:59 رازها و نکات پنهان سریال بازی مرکب | Squid Game از کانال پیکاچو 1:01 سکانس غمگین از سریال بازی مرکب squid game از کانال Kou osh کوروش 369 12:50 پشت صحنه سریال بازی مرکب Squid Game از کانال فکر برتر 1:01:38 سریال بازی مرکب squid game قسمت ششم دوبله فارسی از کانال Ali ezawmovie2 59:42 سریال بازی مرکب squid game قسمت اول 1 از کانال sadegh_s2 53:34 سریال بازی مرکب قسمت سوم/ squid game episode 3 از کانال دنیای انیمیشن کارتون، چالش،سریال فیلم، گیم و ... 56:02 سریال کره ای بازی مرکب Squid Game قسمت ۷ دوبله فارسی از کانال My_films 1:05:19 قسمت هفدهم | نسیم ادبی: گاهی ما همون‌جایی هستیم که آرزوی یه نفر دیگه است! از کانال دیدآرت 1:01:44 سریال بازی مرکب Squid Game قسمت 2 دوبله فارسی از کانال Ap a g am fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} ja a 78 دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/37855976-5918-b.jpg"," esumeUID":"sG7fv","du a io ":3041,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =3041&ca ego ies=film& cha el=3897093&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u0645\u0631\u06a9\u0628&keywo ds=Squid&keywo ds=Game&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =3041&ca ego ies=film& cha el=3897093&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u0645\u0631\u06a9\u0628&keywo ds=Squid&keywo ds=Game&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=3897093&cha el_use ame=ja a 78&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u0645\u0631\u06a9\u0628&keywo ds=Squid&keywo ds=Game&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/sG7fv\/f\/sG7fv.m3u8?k=f723f"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc12f5b65bc34e7709654f9518047d2c37855976-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFkMzlmMzk0N2E4YmIyZjRiMWJmYzBjY2QyNWY0NjM4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.17u4qNd6SwZQoJ RUms3V9xQAJ06NjsDvSR3mLb3jTs"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc12f5b65bc34e7709654f9518047d2c37855976-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFkMzlmMzk0N2E4YmIyZjRiMWJmYzBjY2QyNWY0NjM4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.17u4qNd6SwZQoJ RUms3V9xQAJ06NjsDvSR3mLb3jTs"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc12f5b65bc34e7709654f9518047d2c37855976-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFkMzlmMzk0N2E4YmIyZjRiMWJmYzBjY2QyNWY0NjM4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.17u4qNd6SwZQoJ RUms3V9xQAJ06NjsDvSR3mLb3jTs"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc12f5b65bc34e7709654f9518047d2c37855976-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFkMzlmMzk0N2E4YmIyZjRiMWJmYzBjY2QyNWY0NjM4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.17u4qNd6SwZQoJ RUms3V9xQAJ06NjsDvSR3mLb3jTs"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc12f5b65bc34e7709654f9518047d2c37855976-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFkMzlmMzk0N2E4YmIyZjRiMWJmYzBjY2QyNWY0NjM4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.17u4qNd6SwZQoJ RUms3V9xQAJ06NjsDvSR3mLb3jTs"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/37855976_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=431282, RESOLUTION=720x360","h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc12f5b65bc34e7709654f9518047d2c37855976-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFkMzlmMzk0N2E4YmIyZjRiMWJmYzBjY2QyNWY0NjM4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.17u4qNd6SwZQoJ RUms3V9xQAJ06NjsDvSR3mLb3jTs","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=128383, RESOLUTION=288x144","h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc12f5b65bc34e7709654f9518047d2c37855976-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFkMzlmMzk0N2E4YmIyZjRiMWJmYzBjY2QyNWY0NjM4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.17u4qNd6SwZQoJ RUms3V9xQAJ06NjsDvSR3mLb3jTs","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=229643, RESOLUTION=480x240","h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc12f5b65bc34e7709654f9518047d2c37855976-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFkMzlmMzk0N2E4YmIyZjRiMWJmYzBjY2QyNWY0NjM4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.17u4qNd6SwZQoJ RUms3V9xQAJ06NjsDvSR3mLb3jTs","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=630648, RESOLUTION=960x480","h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc12f5b65bc34e7709654f9518047d2c37855976-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFkMzlmMzk0N2E4YmIyZjRiMWJmYzBjY2QyNWY0NjM4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.17u4qNd6SwZQoJ RUms3V9xQAJ06NjsDvSR3mLb3jTs","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1035417, RESOLUTION=1280x640","h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc12f5b65bc34e7709654f9518047d2c37855976-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFkMzlmMzk0N2E4YmIyZjRiMWJmYzBjY2QyNWY0NjM4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.17u4qNd6SwZQoJ RUms3V9xQAJ06NjsDvSR3mLb3jTs"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _917908", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 4 زیرنویس فارسی 207,580 ja a 78 4.5 هزار دنبال‌ کننده 207,580 بازدید 2,526 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 3 هفته پیش فیلم # سریال # سریال خارجی # سری ja a 78 4.5 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش Fi oozeh 1 ساعت پیش دوبله ی فارسی این فیلن با ساسنسور میشه با خانواده دید گزارش تخلف E i yNULL 2 ساعت پیش پیر مرد سگ جون :| گزارش تخلف E i yNULL 3 ساعت پیش نه متسفانه به شدت خشن و پر خونه و نمیشه با *خوانواده* دید گزارش تخلف BTS_A my 16 ساعت پیش ایشالا اولی لاندان بیاد تو خواب اون عوضی که اسپویل کرد گزارش تخلف امیلی 18 ساعت پیش میشه این فیلم رو با *خانواده* دید؟؟ گزارش تخلف امیلی 18 ساعت پیش ^^ گزارش تخلف ⓉⒽⒺ VENOM 23 ساعت پیش واقعا خیلی بیشعوره اونی که اسپویل کرد رید تو فیلم ما گزارش تخلف B s family 1 روز پیش لطفا دنبالم کنین گزارش تخلف Gi ls a d boys 1 روز پیش آقا لو ندین دیگه گزارش تخلف ویدیو جدید پخش کنین مهمه 2 روز پیش عالیه بهترین فیلمع گزارش تخلف Ta a om a a om 3 روز پیش باه باه گزارش تخلف سریال Squid Game بازی مرکب فصل اول ja a 78 4/4 ذخیره لیست پخش 1 59:42 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 1 زیرنویس فارسی ja a 78 2 1:01:41 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 2 زیرنویس فارسی ja a 78 3 52:58 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 3 زیرنویس فارسی ja a 78 50:41 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 4 زیرنویس فارسی ja a 78 5 51:34 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 5 زیرنویس فارسی ja a 78 6 31:00 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 8 زیرنویس فارسی ja a 78 7 1:01:37 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 6 زیرنویس فارسی ja a 78 8 55:19 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 9 آخر زیرنویس فارسی ja a 78 9 52:56 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 7 زیرنویس فارسی ja a 78 ویدیوهای مشابه پخش خودکار 0:32 تیزینگ سریال جزیره فیلیمو 7.2 هزار بازدید 17 ساعت پیش 6:59 رازها و نکات پنهان سریال بازی مرکب | Squid Game پیکاچو 7.2 هزار بازدید 2 روز پیش 1:01 سکانس غمگین از سریال بازی مرکب squid game Kou osh کوروش 369 2 هزار بازدید 2 روز پیش 12:50 پشت صحنه سریال بازی مرکب Squid Game فکر برتر 11.2 هزار بازدید 4 روز پیش 1:01:38 سریال بازی مرکب squid game قسمت ششم دوبله فارسی Ali ezawmovie2 110.4 هزار بازدید 2 روز پیش 59:42 سریال بازی مرکب squid game قسمت اول 1 sadegh_s2 530 بازدید 1 روز پیش 53:34 سریال بازی مرکب قسمت سوم/ squid game episode 3 دنیای انیمیشن کارتون، چالش،سریال فیلم، گیم و ... 2.2 هزار بازدید 1 روز پیش 56:02 سریال کره ای بازی مرکب Squid Game قسمت ۷ دوبله فارسی My_films 90.5 هزار بازدید 2 روز پیش 1:05:19 قسمت هفدهم | نسیم ادبی: گاهی ما همون‌جایی هستیم که آرزوی یه نفر دیگه است! دیدآرت 8.8 هزار بازدید 2 روز پیش 1:01:44 سریال بازی مرکب Squid Game قسمت 2 دوبله فارسی Ap a g am 128.2 هزار بازدید 3 روز پیش

دانلود سریال کره ای Squid Game دانلود سریال خارجی بازی مرکب زیرنویس چسبیده دانلود سریال کره ای Squid Game لینک رایگان   Squid Game 2021 | سازنده: هوانگ دونگ هیوک ژانر: اکشن،رازآلود | زبان اصلی | پخش کننده: CoolDL *بازبینی شده | مناسب جهت تماشا در جمع گرم خانواده   اسامی بازیگران بازی مرکب هیو سونگ تائه ، ایم کی هونگ ، یونگ هو یون ، لی یونگ جائه خلاصه داستان بازی مرکب داستان افرادی است که هر کدام به نوعی در زندگی خود مشکل بزرگی دارند و برای جبران آن وارد بازی مرموزی می شوند که فقط یک برنده با جایزه 40 میلیون دلاری خواهد داشت. شما می توانید این سریال جذاب را از سایت کول دانلود در این مطلب دریافت نمایید. رکورددار تعداد تماشاگران نتفلیکس سریال کره‌ای «بازی مرکب» رکورددار تعداد تماشاگران نتفلیکس شد. «بازی مرکب» اولین سریال کره‌ ای است که به صدر جدول تماشا در آمریکا رسیده و رتبه اول تعداد بیننده در ۹۰ کشور را کسب کرده است. سریال بازی مرکب یا اسکویید گیم (Squid Game) یک مجموعه اکشن، درام، ماجراجویی، هیجان انگیز و رازآلود که توانسته امتیاز بسیار خوب 8.3 را نیز از IMDB کسب کند. زمان پخش 26 شهریور 1400 h p://dl.cooldl. e /2021/ ease /squid-game.mp4   لینک های رایگان Squid Game دوبله انگلیسی با  زیرنویس چسبیده پارسی قسمت 1: دانلود کیفیت HQ1080 دانلود با کیفیت 1080 دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 لینک پخش آنلاین قسمت 2: دانلود کیفیت HQ1080 دانلود با کیفیت 1080 دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 لینک پخش آنلاین قسمت 3: دانلود کیفیت HQ1080 دانلود با کیفیت 1080 دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 لینک پخش آنلاین قسمت 4: دانلود کیفیت HQ1080 دانلود با کیفیت 1080 دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 لینک پخش آنلاین قسمت 5: دانلود کیفیت HQ1080 دانلود با کیفیت 1080 دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 لینک پخش آنلاین قسمت 6: دانلود کیفیت HQ1080 دانلود با کیفیت 1080 دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 لینک پخش آنلاین قسمت 7: دانلود کیفیت HQ1080 دانلود با کیفیت 1080 دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 لینک پخش آنلاین قسمت 8: دانلود کیفیت HQ1080 دانلود با کیفیت 1080 دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 لینک پخش آنلاین قسمت 9: دانلود کیفیت HQ1080 دانلود با کیفیت 1080 دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 لینک پخش آنلاین پایان …   لینک های رایگان Squid Game زبان اصلی (کره ای) با  زیرنویس چسبیده پارسی قسمت 1: دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 قسمت 2: دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 قسمت 3: دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 قسمت 4: دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 قسمت 5: دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 قسمت 6: دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 قسمت 7: دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 قسمت 8: دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 قسمت 9: دانلود با کیفیت 720 دانلود با کیفیت 480 پایان …   دانلود فصل دوم Squid Game گزارش خرابی لینک توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد. نوع گزارش: * خرابی لینک توضیحات : (پر کردن این فیلد اختیاری است) ارسال گزارش  

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب