دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

فاوا چیست

فاوا چیست

ثبت مخفف جدید

مخففمرجع کلمات و اصطلاحات اختصاریجستجوی مخفف:

خانهدسته‌بندیثبت مخففتماس با ما

صفحه نخستکامپیوتراصطلاحات شبکهاصطلاحات اینترنتاصطلاحات ویندوزبرنامه‌نویسیسیستم‌عاملاصطلاحات گرافیکیاصطلاحات اینستاگراماصطلاحات توییتربازیموبایلپزشکیاصطلاحات آزمایش خوناصطلاحات سونوگرافیویروس شناسیهپاتیتقرصسرطانپروتئینتکنولوژیاصطلاحات الکترونیکیاصطلاحات مخابراتیاصطلاحات ماهوارهاصطلاحات هواپیماییاصطلاحات تلویزیونیورزشفوتبالمسابقاتفدراسیونکشتیفیفااصطلاحات تکواندو - کاراتهموسیقیعلمیمغناطیسشیمیفیزیکانرژیمکان و موقعیتکشوریشهریدانشگاهیاصطلاحات معماریاصطلاحات گیلکیاصطلاحات شیرازیاصطلاحات اصفهانیاصطلاحات مشهدیاصطلاحات همدانیسازمانیسازمانیاداریانجمن‌هااصطلاحات بورساصطلاحات حقوقیاصطلاحات بازرگانیواحدهاپول و ارزواحدهاریاضیعمومیسایراصطلاحات استاندارداصطلاحات تخصصیشخصیت‌های معروفمخفف برندهامخفف وب‌سایت‌هااصطلاحات عاشقانه انگلیسی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب