دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در شنبه ۱۴۰۰/۸/۱

فارسی چهارم صفحه 28

تدریس فارسی چهارم ابتدایی صفحه 28 ( قوی ترین حیوان جنگل ) را در این ویدئو می بینید. / تدریس صفحه به صفحه دروس چهارم ابتدایی را در کانال آپارات ما دنبال کنید. ( با شماره همراه به راحتی یک حساب کاربری در آپارات بسازید). در قسمت (لیست پخش) تدریس صفحه مورد نظرتان را به راحتی پیدا کنید.کانال تدریس دروس پنجم ابتدایی ما را دنبال کنید ‌ https://www.aparat.com/SadeghiTadris

ببینید

فارسی چهارم صفحه 28

va ex PLVideo = { id: '34005256', uid: 'FYbfB', i le: 'بخوان و بیندیش ( در جست&zw j;وجو ) فارسی چهارم ابتدایی (موشکا )', use ame: 'zah asadeghi72', use id: '8980716', visi _c : '637 ', se de _ ame: 'آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /34005256-4693__1172.jpg', du a io : '13:45', sda e: '3 ماه پیش', da e_exac : '28 تیر 1400', li k: '/v/FYbfB/%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4_%28_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%B3%D8%AA%26zw j%3B%D9%88%D8%AC%D9%88_%29_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C', cha elId: '8980716', cha elUse ame: 'zah asadeghi72', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی' }; va ex Video = { id: '26204494', uid: 'd80Iy', i le: 'قوی ترین حیوان جنگل', use ame: 'Abdolhossei zadeh', use id: '8807797', visi _c : '1.6 هزار', se de _ ame: 'دورهمی چهارمی ها/نیره عبدالحسین زاده', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /26204494-5642__9000.jpg', du a io : '12:57', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '30 مهر 1399', li k: '/v/d80Iy/%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4_%28_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%B3%D8%AA%26zw j%3B%D9%88%D8%AC%D9%88_%29_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C', cha elId: '8807797', cha elUse ame: 'Abdolhossei zadeh', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'دورهمی چهارمی ها/نیره عبدالحسین زاده', }; 12:57 ویدیو بعدی قوی ترین حیوان جنگل از کانال دورهمی چهارمی ها/نیره عبدالحسین زاده نرو بعدی 2:09 فارسی چهارم ابتدایی درس دوم حکایت قوی ترین حیوان جنگل از کانال محمد آهنگرداودی 4:23 خوانش حکایت قوی ترین حیوان جنگل کتاب فارسی چهارم ابتدایی از کانال oshd eam 2:32 حکایت قوی ترین حیوان جنگل از کانال پیش دبستان و دبستان فوق هوشمند پیشگامان ایران 4:45 دبستان رویش _فارسی پایه چهارم حکایت قوی‌ترین ین حیوان جنگل از کانال پیش دبستانی و دبستان رویش 8:58 حکایت قوی ترین حیوان جنگل فارسی چهارم . مفهوم ضرب المثل های فارسی از کانال Jafa i eache 10:40 10 حیوان بسیار قوی از کانال KSUN 2:01 قوی ترین حیوان جهان از کانال لامپ صد fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/34006086-6106-b.jpg"," esumeUID":"6 7Lv","du a io ":189,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =189&ca ego ies=educa io al&use id=8980716& cha el=8980716&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u062d\u06a9\u0627\u064a\u062a&keywo ds=\u0642\u0648\u06cc&keywo ds=\u062d\u06cc\u0648\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0646\u06af\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0642\u0648\u06cc \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062d\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af\u0644&keywo ds=\u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u0635\u0641\u062d\u0647 28 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647 28 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0631\u0633 \u062f\u0648\u0645 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647 28&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =189&ca ego ies=educa io al&use id=8980716& cha el=8980716&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u062d\u06a9\u0627\u064a\u062a&keywo ds=\u0642\u0648\u06cc&keywo ds=\u062d\u06cc\u0648\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0646\u06af\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0642\u0648\u06cc \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062d\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af\u0644&keywo ds=\u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u0635\u0641\u062d\u0647 28 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647 28 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0631\u0633 \u062f\u0648\u0645 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647 28&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/6 7Lv\/f\/6 7Lv.m3u8?k=22762"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/aba80a2458b60f6fb0b917d1362e590834006086-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlZWVkZjFjMmU2ODk0Y2E0MTkzNzg4YzhmYWUzNzAxIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bHW2WEgwsUT1NXQ_2so-U QF5EuMSpfdejbsOKgRd0"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/aba80a2458b60f6fb0b917d1362e590834006086-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlZWVkZjFjMmU2ODk0Y2E0MTkzNzg4YzhmYWUzNzAxIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bHW2WEgwsUT1NXQ_2so-U QF5EuMSpfdejbsOKgRd0"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/aba80a2458b60f6fb0b917d1362e590834006086-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlZWVkZjFjMmU2ODk0Y2E0MTkzNzg4YzhmYWUzNzAxIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bHW2WEgwsUT1NXQ_2so-U QF5EuMSpfdejbsOKgRd0"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/aba80a2458b60f6fb0b917d1362e590834006086-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlZWVkZjFjMmU2ODk0Y2E0MTkzNzg4YzhmYWUzNzAxIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bHW2WEgwsUT1NXQ_2so-U QF5EuMSpfdejbsOKgRd0"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/34006086_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=191133, RESOLUTION=264x362","h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/aba80a2458b60f6fb0b917d1362e590834006086-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlZWVkZjFjMmU2ODk0Y2E0MTkzNzg4YzhmYWUzNzAxIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bHW2WEgwsUT1NXQ_2so-U QF5EuMSpfdejbsOKgRd0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=232223, RESOLUTION=426x584","h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/aba80a2458b60f6fb0b917d1362e590834006086-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlZWVkZjFjMmU2ODk0Y2E0MTkzNzg4YzhmYWUzNzAxIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bHW2WEgwsUT1NXQ_2so-U QF5EuMSpfdejbsOKgRd0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=308656, RESOLUTION=640x880","h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/aba80a2458b60f6fb0b917d1362e590834006086-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlZWVkZjFjMmU2ODk0Y2E0MTkzNzg4YzhmYWUzNzAxIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bHW2WEgwsUT1NXQ_2so-U QF5EuMSpfdejbsOKgRd0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=348877, RESOLUTION=720x990","h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/aba80a2458b60f6fb0b917d1362e590834006086-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNlZWVkZjFjMmU2ODk0Y2E0MTkzNzg4YzhmYWUzNzAxIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bHW2WEgwsUT1NXQ_2so-U QF5EuMSpfdejbsOKgRd0"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _849470", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); حکايت ( قوی ترین حیوان جنگل) صفحه 28 فارسی چهارم ابتدایی 2,319 آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 1.7 هزار دنبال‌ کننده 2,319 بازدید 23 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن تدریس فارسی چهارم ابتدایی صفحه 28 ( قوی ترین حیوان جنگل ) را در این ویدئو می بینید. / تدریس صفحه به صفحه دروس چهارم ابتدایی را در کانال آپارات ما دنبال کنید. ( با شماره همراه به راحتی یک حساب کاربری در آپارات بسازید). در قسمت (لیست پخش) تدریس صفحه مورد نظرتان را به راحتی پیدا کنید. کانال تدریس دروس پنجم ابتدایی ما را دنبال کنید ‌ h ps://www.apa a .com/SadeghiTad is 4 ماه پیش آموزشی # قوی ترین حیوان جنگل # حکایت صفحه 28 فارسی # صفحه 28 فارسی چهارم # حکایت درس دوم فارسی # فارسی چهارم صفحه 28 # ghavi a i heiva ja gal # hekaya safeh - fa si # safeh - fa si chaha om # hekaya da s dovom fa si # fa si chaha om safeh - آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 1.7 هزار دنبال کننده دنبال کردن تدریس فارسی چهارم ابتدایی آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 68/54 ذخیره لیست پخش 30 11:17 تدریس شیر و موش فارسی چهارم ابتدایی ( درس پانزدهم) با معنی شعر آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 31 4:47 تدریس دانش زبانی صفحه 110 فارسی چهارم ابتدایی ( جملات سه جزئی ) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 32 7:27 تدریس پرسشگری درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 33 2:25 واژه آموزی صفحه 114 فارسی چهارم ابتدایی درس پانزدهم شیر و موش (کلمات ترکیبی ) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 34 2:15 قصه خوانی صفحه 115 فارسی چهارم ابتدایی ( درس پانزدهم شیر و موش) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 35 12:53 هفت مروارید سرخ فارسی چهارم ابتدایی ( بخوان و بیندیش درس پانزدهم) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 36 4:52 دانش زبانی صفحه 127 فارسی چهارم ابتدایی ( جملات 4 جزئی ) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 37 2:08 مثل صفحه 122 فارسی چهارم ابتدایی ( با دم شیر بازی کردن ) تدریس آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 38 6:16 تدریس شعر خرد و دانش فارسی چهارم ابتدایی صفحه 128 با توضیح معنی شعر آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 39 3:31 واژه اموزی صفحه 133 فارسی چهارم ابتدایی (بیننده _ شنونده ) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 40 1:40 مثل صفحه 139 فارسی چهارم ابتدایی ( رطب خورده منع رطب کی کند ) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 41 8:37 قاضی کوچک فارسی چهارم ابتدایی ( بخوان و بیندیش درس هفدهم) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 42 6:50 نیایش صفحه 140 فارسی چهارم ابتدایی ( نیایش اخر کتاب ) تدریس با معنی آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 43 6:28 گوش کن و بگو صفحه 111 فارسی چهارم ابتدایی ( کژدم و سنگ پشت) با پاسخ سوالات آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 44 3:31 صفحه 86 فارسی چهارم ابتدایی (قصه گویی و صندلی صمیمیت درس دهم) باغچه اطفال آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 45 2:23 فارسی چهارم ابتدایی صفحه 52 ( مثل) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 46 11:36 فارسی چهارم ابتدایی بخوان و بیندیش ( قدم یازدهم) درس پنجم آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 47 2:17 فارسی چهارم ابتدایی صفحه 47 واژه آموزی درس پنجم آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 48 2:08 روان خوانی فارسی چهارم ابتدایی ( گوسفند مادر و بره اش) صفحه 41 آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 49 2:23 دانش زبانی ( درس چهارم) صفحه 40 فارسی چهارم ابتدایی آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 50 1:25 پاسخ سوالات ارزش علم (درس چهارم) فارسی چهارم ابتدایی آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 51 10:27 ارزش علم فارسی چهارم ابتدایی ( درس چهارم) با توضیح معنی آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 52 5:24 شعر روباه و زاغ فارسی چهارم ابتدایی با توضیح کامل معنای شعر و کلمات آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 53 5:04 راز نشانه‌ها ( درس سوم) فارسی چهارم ابتدایی با توضیح کلمات آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 3:09 حکايت ( قوی ترین حیوان جنگل) صفحه 28 فارسی چهارم ابتدایی آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 55 13:45 بخوان و بیندیش ( در جست‌وجو ) فارسی چهارم ابتدایی (موشکا ) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 56 6:33 فارسی چهارم صفحه 22 گوش کن و بگو ( پندهای گنجشک) درس دوم آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 57 1:44 فارسی چهارم ابتدایی صفحه 15 تصویر خوانی ( درس اول) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 58 1:42 فارسی چهارم ابتدایی صفحه 33 (قصه گویی و صندلی صمیمیت درس سوم ) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 59 3:31 فارسی چهارم ابتدایی صفحه 32 (واژه آموزی درس سوم) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 60 3:19 فارسی چهارم ابتدایی صفحه 22 ( دانش زبانی درس دوم) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 61 1:47 فارسی چهارم ابتدایی صفحه 14 ( واژه آموزی درس اول) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 62 11:37 کوچ پرستوها درس دوم فارسی چهارم ابتدایی با توضیح کامل آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 63 5:02 شعر خبر داغ فارسی چهارم ابتدایی با توضیح و معنای کامل شعر آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 64 17:38 آفریدگار زیبایی درس اول فارسی چهارم ابتدایی با توضیح کامل آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 65 4:30 فارسی چهارم ابتدایی صفحه 96 ( دانش زبانی درس 12 ) اتفاق ساده آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 66 4:56 تدریس شعر ستایش خدا فارسی چهارم ابتدایی صفحه 8 ( با توضیح معنا) آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی 67 16:27 فارسی چهارم ابتدایی ( رهایی از قفس درس پنجم) با توضیح کامل معنی آموزش صفحه به صفحه دروس پایه چهارم ابتدایی ویدیوهای مشابه پخش خودکار 12:57 قوی ترین حیوان جنگل دورهمی چهارمی ها/نیره عبدالحسین زاده 1.6 هزار بازدید 1 سال پیش 2:09 فارسی چهارم ابتدایی درس دوم حکایت قوی ترین حیوان جنگل محمد آهنگرداودی 362 بازدید 2 هفته پیش 4:23 خوانش حکایت قوی ترین حیوان جنگل کتاب فارسی چهارم ابتدایی oshd eam 141 بازدید 1 سال پیش 2:32 حکایت قوی ترین حیوان جنگل پیش دبستان و دبستان فوق هوشمند پیشگامان ایران 711 بازدید 1 سال پیش 4:45 دبستان رویش _فارسی پایه چهارم حکایت قوی‌ترین ین حیوان جنگل پیش دبستانی و دبستان رویش 602 بازدید 1 سال پیش 8:58 حکایت قوی ترین حیوان جنگل فارسی چهارم . مفهوم ضرب المثل های فارسی Jafa i eache 997 بازدید 11 ماه پیش 10:40 10 حیوان بسیار قوی KSUN 699 بازدید 1 سال پیش 2:01 قوی ترین حیوان جهان لامپ صد 2.7 هزار بازدید 5 سال پیش

جواب فعالیت های درس 2 فارسی چهارم :: کوچ پرستو ها

جواب فعالیت های درس 2 فارسی چهار :: کوچ پرستو ها جواب درک مطلب | درست نادرست | واژه آموزی | گوش کن و بگو   ???? گام به گام فارسی چهارم ???? جواب فعالیت های درس 2 : کوچ پرستو ها درست و نادرست صفحه 21 فارسی چهارم ۱- پرستوها هر سال لانه‌ای جدید برای خود می‌سازند. جواب » نادرست ۲- بیشتر پرستوها به دلیل حمله پرندگان شکاری، سفر خود را به سلامت به پایان نمی‌رسانند. جواب » نادرست. درک مطلب صفحه 21 فارسی چهارم ۱- جنب و جوش پرستوها در آغاز پاییز نشانه چیست؟ جواب » نشانه آماده شدن برای کوچ کردن. ۲- چرا بازگشت پرستوها یکی از شگفتی‌های آفرینش است؟ جواب » زیرا این پرندگان کوچک پس از سپری شدن زمان دراز و پیمودن راهی طولانی و با وجود خطرات بسیار بدون اینکه اشتباه کنند به لانه پیشین خود باز می‌گردند. ۳- چند نمونه از شگفتی‌های دنیایی را که در آن زندگی می‌کنیم، نام ببرید. جواب » زندگی مورچه‌ها – زندگی زنبورعسل – به وجود آمدن فصل‌ها و … ۴- پرستوهای جوان چگونه لانه سازی را می‌آموزند؟ جواب » این توانایی را خداوند بزرگ در این پرستوها نهاده است و بدون داشتن معلم به آن آگاه هستند. گوش کن و بگو صفحه 22 فارسی چهارم * با دقّت به داستان گوش کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهید: ۱- پندهای اوّل و دوم پرنده را به ترتیب بگویید. ۲- آیا باغبان به پند اوّل و دوم پرنده عمل کرد؟ از متن دلیل بیاورید. ۳- مفهوم جمله‌ٔ «پند برای تو مثل پاشیدن دانه در زمینی است که گیاهی در آن رشد نمی‌کند» چیست؟ ۴- بهترین پندی که پرنده به باغبان داد، چه بود؟ جواب ندارد درک و دریافت صفحه 27 فارسی چهارم ۱- جمله‌ها را با توجّه به متن، به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید: – پروانه گفت:«خدا آن قدر مهربان است که حتّی این گل کوچک را هم می‌بیند». ۳ – موشکا رفت تا خدا را پیدا کند. ۱ – خرس قهوه‌ای دستی تکان داد و دور شد. ۴ – بی‌بی گفت: «البتّه که خدا را می‌شناسم. اوست که مرا اینجا گذاشته است.» ۶ – سنجاب به خورشید گفت: «پس حتماً خدا تویی!» ۵ ۲- «موشکا رفت تا خدا را پیدا کند»؛ کار موشکا نشانه چیست؟ جواب » نشانه کنجکاوی – نداشتن آگاهی و شناخت کافی از خدا ۳- با توجّه به متن، چند ویژگی برای خدا نام ببرید جواب » . بزرگ، زیبا، مهربان، بینا و شنوا و … ۴- چه چیزهایی را با چشم نمی‌توان دید؟ چهار مورد نام ببرید. جواب » عقل – هوش – عشق – درد – سواد – محبت – گرسنگی – هوا ۵- چه نشانه‌هایی از وجود خداوند در داستان آمده است؟ جواب » بزرگی کوه‌ها – زیبایی گل‌ها و پروانه‌ها و گرمای خورشید. جواب سوال حکایت صفحه 28 فارسی چهارم * حکایتی که خواندید، با مفهوم کدام یک از مَثَل‌های زیر ارتباط دارد؟ الف) ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. جواب » ب) دست بالای دست بسیار است. * پ) سحرخیز باش تا کامروا باشی. ث) مرغ همسایه غاز است.

||| 0 نظر Naza i چهارشنبه 18 تیر 1399

آخرین مطالب