دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

علت آلودگی هوا

علت آلودگی هوا

(fu c io (){va ode=docume .ge Eleme ById("mw-dismissable o ice-a o place");if( ode){ ode.ou e HTML="\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice\"\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-close\"\u003E[\u003Ca abi dex=\"0\" ole=\"bu o \"\u003Eپنهان&zw j;سازی\u003C/a\u003E]\u003C/div\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-body\"\u003E\u003Cdiv id=\"localNo ice\" la g=\"fa\" di =\" l\"\u003E\u003C able s yle=\"wid h:100%; bo de :2px solid #B22222; backg ou d-colo :#ffffffff; bo de - adius:10px;\"\u003E\ \u003C body\u003E\u003C \u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shah(Emam_)_Mosque_,_Isfaha .jpg\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg al =\"Shah(Emam ) Mosque , Isfaha .jpg\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/220px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"220\" heigh =\"157\" s cse =\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/330px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg 1.5x, //upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/440px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg 2x\" da a-file-wid h=\"1920\" da a-file-heigh =\"1371\" /\u003E\u003C/a\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\" ex -alig :ce e ;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران\"\u003E \u003Cb\u003Eتا ۱۶ آبان وقت دارید تا با اهدای عکس&zw j;های خود از یادمان&zw j;های ایران به ویکی&zw j;پدیا کمک کنید و در بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا شرکت کنید.\u003C/b\u003E\u003C/a\u003E\u003Cb /\u003E\ \u003Cp\u003E\u003Cb /\u003E\ ایران بیش از ۲۶هزار یادمان ثبت&zw j;شدهٔ ملی دارد. فهرست یادمان&zw j;های واجد شرایط را از \u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران/فهرست یادمان&zw j;ها\"\u003Eاینجا\u003C/a\u003E پیدا کنید. \u003Cb /\u003E\ \u003C/p\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle; paddi g-lef :10px;\"\u003E\u003Cdiv class=\"floa lef \"\u003E\u003Ca h ef=\"h ps://fa.wikipedia.o g/wiki/ویکی&zw j;پدیا:ویکی_دوستدار_یادمان&zw j;ها_۲۰۲۱_ایران\"\u003E\u003Cimg al =\"Wlm logo i a .p g\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/150px-Wlm_logo_i a .p g\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"150\" heigh =\"188\" s cse =\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/225px-Wlm_logo_i a .p g 1.5x, //upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/300px-Wlm_logo_i a .p g 2x\" da a-file-wid h=\"2272\" da a-file-heigh =\"2847\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/div\u003E\ \u003C/ d\u003E\u003C/ \u003E\u003C/ body\u003E\u003C/ able\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E";}}());

آلودگی هوا ناشی از پخت کک .mw-pa se -ou pu .sideba {wid h:22em;floa :lef ;clea :lef ;ma gi :0.5em 1em 1em 0;backg ou d:#f8f9fa;bo de :1px solid #aaa;paddi g:0.2em;bo de -spaci g:0.4em 0; ex -alig :ce e ;li e-heigh :1.4em;fo -size:88%;display: able}body.ski -mi e va .mw-pa se -ou pu .sideba {display: able!impo a ;floa :lef !impo a ;ma gi :0.5em 0 1em 1em!impo a }.mw-pa se -ou pu .sideba a{whi e-space: ow ap}.mw-pa se -ou pu .sideba -w apli ks a{whi e-space: o mal}.mw-pa se -ou pu .sideba -subg oup{wid h:100%;ma gi :0;bo de -spaci g:0}.mw-pa se -ou pu .sideba -lef {floa : igh ;clea : igh ;ma gi :0.5em 1em 1em 0}.mw-pa se -ou pu .sideba - o e{floa : o e;clea :bo h;ma gi :0.5em 1em 1em 0}.mw-pa se -ou pu .sideba -ou e - i le{paddi g-bo om:0.2em;fo -size:125%;li e-heigh :1.2em;fo -weigh :bold}.mw-pa se -ou pu .sideba - op-image{paddi g:0.4em 0}.mw-pa se -ou pu .sideba - op-cap io ,.mw-pa se -ou pu .sideba -p e i le-wi h- op-image,.mw-pa se -ou pu .sideba -cap io {paddi g- op:0.2em;li e-heigh :1.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba -p e i le{paddi g- op:0.4em;li e-heigh :1.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba - i le,.mw-pa se -ou pu .sideba - i le-wi h-p e i le{paddi g:0.2em 0.4em;fo -size:145%;li e-heigh :1.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba - i le-wi h-p e i le{paddi g- op:0}.mw-pa se -ou pu .sideba -image{paddi g:0.2em 0 0.4em}.mw-pa se -ou pu .sideba -headi g{paddi g:0.1em}.mw-pa se -ou pu .sideba -co e {paddi g:0 0.1em 0.4em}.mw-pa se -ou pu .sideba -co e -wi h-subg oup{paddi g:0.1em 0 0.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba -above,.mw-pa se -ou pu .sideba -below{paddi g:0.3em 0.4em;fo -weigh :bold}.mw-pa se -ou pu .sideba -collapse .sideba -above,.mw-pa se -ou pu .sideba -collapse .sideba -below{bo de - op:1px solid #aaa;bo de -bo om:1px solid #aaa}.mw-pa se -ou pu .sideba - avba { ex -alig :lef ;fo -size:115%}.mw-pa se -ou pu .sideba -collapse .sideba - avba {paddi g- op:0.6em}.mw-pa se -ou pu .sideba -collapse .mw-collapsible- oggle{ma gi - op:0.2em}.mw-pa se -ou pu .sideba -lis - i le{ ex -alig : igh ;fo -weigh :bold;li e-heigh :1.6em;fo -size:105%}@media(max-wid h:720px){body.mediawiki .mw-pa se -ou pu .sideba {wid h:100%!impo a ;clea :bo h;floa : o e!impo a ;ma gi -lef :0!impo a ;ma gi - igh :0!impo a }}بخشی از رده آب‌وهواآب‌وهوا فصل زمستان بهار تابستان پاییز منطقه گرمسیری فصل خشک Ha ma a فصل مرطوب طوفانها ابر ابر کومه‌ای‌بارا کمانی (ابر) Dow bu s Mic obu s Hea bu s درچو صاعقه طوفان‌های تندری کثیف توفان تندری Ai -mass hu de s o m Thu de s ow D y hu de s o m Mesocyclo e توفان چرخشی پیچند A icyclo ic o ado La dspou تنوره دریایی تنوره دیو گردباد آتشین واچرخند چرخند Pola low Ex a opical cyclo e Eu opea wi ds o m نوریستر Sub opical cyclo e توفند A la ic hu ica e Typhoo خیزآب طوفان شن Simoom هبوب باد موسمی Amiha Gale سیروکو Fi es o m Wi e s o m Ice s o m کولاک G ou d blizza d S owsquall بارندگی باران‌ریزه F eezi g برف‌دانه تگرگ Megac yome eo باران یخ‌زده Diamo d dus باران باران منجمد رگبار برف برف‌باران S ow g ai s S ow olle Slush Topics آلودگی هوا اتمسفر شیمی جو Co vec io فیزیک اتمسفر Rive اقلیم ابر Physics مه (ابر) Fog seaso موج سرما موج گرما جریان جتی هواشناسی Seve e wea he Lis Ex eme Seve e wea he e mi ology Ca ada Japa U i ed S a es پیش‌بینی وضع هوا Wea he modifica io Glossa ies Me eo ology Clima e cha ge To ado e ms T opical cyclo e e ms درگاه Wea he .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبو آلودگی هوا زمانی اتفاق می‌افتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر از قبیل گازها، ذرات و زیست‌مولکول‌ها وارد اتمسفر کرهٔ زمین شود. آلودگی هوا مخلوطی از ذرات معلق و گازهایی است که غلظت آن به محدوده مضر برای انسان رسیده‌است که می‌تواند هم در داخل ساختمان و هم در خارج ساختمان باشد.[۱] آلودگی هوای داخل ساختمان به دلیل سوزاندن منابع سوخت جامد - مانند هیزم، ضایعات محصولات کشاورزی و سرگین - برای پخت‌وپز و گرمایش ایجاد می‌شود. سوزاندن چنین سوخت‌هایی، به ویژه در خانوارهای فقیر، می‌تواند منجر به آلودگی هوا و در نتیجه بیماری‌های تنفسی گردد که می‌تواند باعث مرگ زودرس افراد شود. سازمان جهانی بهداشت آلودگی هوای داخل ساختمان را «بزرگترین خطر بهداشت محیطی در جهان» نامیده‌است.[۲] آلودگی هوای خارج از ساختمان عامل افزایش چندین علت اصلی مرگ‌ومیر در جهان، از جمله سکته مغزی، بیماری‌های قلبی، سرطان ریه و بیماری‌های تنفسی، مانند آسم است.[۳] آلودگی هوا می‌تواند باعث افزایش بیماری‌ها در انسان یا گرمایش کرهٔ زمین گردد.[۱] بر اساس گزارشی از سازمان جهانی بهداشت، آلودگی هوا در سال ۲۰۱۲ باعث مرگ هفت میلیون انسان در سراسر جهان شده‌است.[۴] مقداری از آلودگی هوا از منابع طبیعی مانند فعالیت آتشفشان‌ها، و اکثر آلودگی هوا ناشی از فعالیت‌های انسانی مانند سوزاندن سوخت‌های فسیلی یا فعالیت‌های کشاورزی می‌باشد.[۱] محتویات ۱ آلاینده‌ها ۲ اثرات بر روی انسان ۳ آمار ۴ باران اسیدی ۵ فجایع تاریخی ۶ بررسی‌های آماری ۷ راه حل‌های کاهش آلودگی هوا ۷.۱ حمل و نقل ۷.۲ شهرها ۷.۳ مدیریت پسماند ۷.۴ صنعت ۷.۵ کشاورزی ۷.۶ راه حل‌های فردی ۸ جستارهای وابسته ۹ منابع ۱۰ پیوند به بیرون آلاینده‌ها پیش از نصب فیلتر گوگرد دی‌اکسید، مقادیر زیادی گوگرد دی‌اکسید به هوا از این نیروگاه در نیومکزیکو وارد می‌شد..mw-pa se -ou pu .ha o e{fo -s yle:i alic}.mw-pa se -ou pu div.ha o e{paddi g- igh :1.6em;ma gi -bo om:0.5em}.mw-pa se -ou pu .ha o e i{fo -s yle: o mal}.mw-pa se -ou pu .ha o e+li k+.ha o e{ma gi - op:-0.5em}مقالهٔ اصلی: آلاینده و گاز گلخانه‌ای آلاینده ماده‌ای در هوا است که می‌تواند بر روی انسان و اکوسیستم اثرات منفی بگذارد. این ماده می‌تواند ذرات جامد، قطره‌های مایع، یا گاز باشد. آلاینده می‌تواند منبع طبیعی داشته یا ساخته دست انسان باشد. آلاینده‌ها به دسته‌های اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند. آلاینده‌های اولیه معمولاً توسط فرایندها ساخته می‌شوند، مانند خاکستر تولید شده توسط آتشفشان. گاز کربن مونواکسید (CO) خارج شده از اگزوز موتورهای وسایل نقلیه یا گوگرد دی‌اکسید (SO2) خارج شده از دودکش کارخانه‌ها، مثال‌هایی دیگر از آلاینده‌های اولیه هستند. آلاینده‌های ثانویه مستقیماً منتشر نمی‌شوند، بلکه این آلاینده‌ها زمانی شکل می‌گیرند که آلاینده‌های اولیه در هوا با سایر ترکیبات واکنش نشان دهند. اُزُن سطح زمین نمونه مهمی از آلاینده‌های ثانویه است. برخی آلاینده‌ها هم آلاینده اولیه و هم آلاینده ثانویه محسوب می‌شوند. این آلاینده‌ها علاوه بر اینکه مستقیماً منتشر می‌شوند بعدها با سایر ترکیبات نیز واکنش می‌دهند و باعث نوعی آلودگی دیگر می‌شوند. مهمترین آلاینده‌هایی که از طریق فعالیت‌های انسانی تولید می‌شوند، شامل این موارد می‌شود: کربن دی‌اکسید (CO2) - این گاز به دلیل نقش گاز گلخانه ای خود به عنوان «اصلی‌ترین آلاینده هوا»[۵] و «بدترین آلاینده آب و هوا»[۶] شناخته می‌شود. کربن دی‌اکسید یک ترکیب طبیعی هوا است که وجود آن برای زندگی گیاهان و درخت‌ها ضروری است و توسط دستگاه تنفس انسان نیز ساخته می‌شود.[۷] امروزه غلظت گاز کربن دی‌اکسید در اتمسفر برابر ۴۴۵ جزء در میلیون (ppm) است که در دوران قبل از انقلاب صنعتی این مقدار برابر 280 ppm بوده‌است.[۸] سالانه میلیاردها تن گاز CO2 از سوزاندن سوخت‌های فسیلی آزاد می‌شود.[۹] روند افزایش گاز CO2 در اتمسفر زمین در حال شتاب گرفتن است.[۱۰] کربن مونوکسید (CO)- گازی بی‌بو و بی‌رنگ و سمی است که بر اثر سوخت ناقص مواد ایجاد می‌شود. گاز خارج شده از اگزوز خودروها عامل اصلی ورود کربن مونواکسید به اتمسفر می‌باشد. اکسیدهای گوگرد (SOx) - مهم‌ترین آنها گوگرد دی‌اکسید با فرمول شیمیایی SO2 است. زغال‌سنگ و سوخت‌های نفتی مقداری گوگرد نیز در خود دارند و سوختن آن‌ها دی‌اکسید گوگرد تولید می‌کند. اکسیدهای نیتروژن (NOx) - مهم‌ترین آنها نیتروژن دی‌اکسید با فرمول شیمیایی NO2 است؛ که بر اثر سوخت در دماهای بالا تولید می‌شوند. نیتروژن دی‌اکسید بویی تند و زننده دارد و رنگ قهوه‌ای دیده شده بر فراز آسمان شهرهای بزرگ ناشی از این گاز است. ترکیبات آلی فرار - این ترکیبات به دو دسته متان و غیر متان‌ها تقسیم می‌شوند. متان گاز اصلی تشکیل‌دهنده گاز طبیعی است و اثر گلخانه‌ای بسیار نیرومندی دارد. بقیه ترکیبات آلی فرار هم اثرات گلخانه‌ای قابل توجهی دارند. ترکیبات فرار آروماتیک مثل بنزن و تولوئن اثر سرطانزایی داشته و در معرض آن‌ها قرار گرفتن به‌طور مستمر می‌تواند منجر به سرطان خون شود. ذرات معلق به تمامی اجزاء ریز مایع یا جامدی (به جز آب خالص) گفته می‌شود که در جو زمین پراکنده هستند و اندازه میکروسکوپی یا ریزمیکروسکوپی اما بزرگتر از ابعاد مولکولی دارند. ذرات کوچکتر بسیار خطرناکتر هستند چراکه به ریه‌ها نفوذ کرده و برخی از آن‌ها حتی وارد جریان خون می‌شوند و باعث بیماری‌های تنفسی و قلبی مختلف می‌شوند. این ذرات همچنین بر روی خاک و آب نشسته و آلودگی منابع آبی و خاک را موجب می‌شوند. کلروفلوئوروکربن‌ها - گازی که عامل اصلی تخریب لایه ازون است و استفاده از ترکیباتی که باعث آزادسازی آن می‌شود امروزه ممنوع شده‌است. فلزات سمی مثل سرب و جیوه ازون تروپوسفری آلودگی مواد پرتوزا آمونیاک که بیشتر بر اثر استفاده از کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی ایجاد می‌شود. اثرات بر روی انسان در جهان سالیانه ۷ میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند[۴] که ۹۰ درصد آنها در کشورهای توسعه یافته هستند. در برخی کشورها تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خود را از دست می‌دهند بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است. این مرگ و میر به‌طور خاص مربوط به آسم، برونشیت، تنگی نفس، سکته قلبی، و آلرژی‌های مختلف تنفسی است.[۱۱] قرار گرفتن در معرض ذرات معلق زیر ۲٫۵ میکرون (PM2.5) بدون هیچ گونه محافظی، می‌تواند مساوی با کشیدن چندین سیگار در روز باشد،[۱۲] و می‌تواند احتمال ابتلا به سرطان را افزایش دهد. آلودگی هوا به روش‌های گوناگونی می‌تواند آثار زیانبار درازمدت و کوتاه مدتی بر سلامت انسان‌ها بگذارد. تأثیر آلودگی هوا بر افراد مختلف متفاوت است. آسیب‌پذیری برخی افراد در برابر آلودگی هوا بسیار بیشتر از دیگران است. کودکان کم سن و سال و سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب می‌بینند. معمولاً میزان آسیب بستگی به میزان قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی زیانبار مانند تماس با آلاینده‌ها و غلظت مواد شیمیایی دارد. صدمات ریوی ناشی از هوای آلوده به اوزون، خطری است که هر ۳ نفر از ۵ نفر با آن روبرو هستند. متخصصان معتقدند که موادی که از طریق هوای آلوده وارد محیط می‌شوند دارای ترکیباتی هستند که باعث نابودی بافت‌های مختلف بدن خواهد شد. این مواد از طریق ریه، پوست، مخاط بدن، مخاط چشم، گوش، بینی و دستگاه گوارش، وارد بدن شده و باعث تخریب سلول‌های بدن می‌شود. در واقع تجمع این مواد در بدن هنگام آلوده بودن هوا به دلیل داشتن اکسیژن ناپایدار و واکنش با یک سلول، آن را اکسید می‌کند.[۱۳] ویتامین ای از ویتامین‌های محلول در چربی است که همچون ویتامین ث خاصیت آنتی‌اکسیدان دارد و اثر شیمیایی مخربی را که آلودگی هوا بر بافت‌های بدن وارد می‌کند را از بین می‌برد.[۱۴] آمار نقشه جهانی تعداد مرگ و میر در اثر آلودگی هوا (مجموع داخل و خارج ساختمان) به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۲۰۱۷.[۱۵] آلودگی هوا یکی از مهمترین عوامل مرگ‌ومیر در جهان است که سالانه ۵ میلیون مرگ به آن ارتباط داده می‌شود. آلودگی هوا به ۹٪ مرگ و میر در سراسر جهان نسبت داده می‌شود. همچنین یکی از عوامل خطرزا برای افزایش بیماری است. بیشترین میزان مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در کشورهای کم درآمد-تا-متوسط اتفاق می‌افتد و تا بیش از ۱۰۰ برابر اختلاف در سراسر جهان متغیر است. در سطح جهانی، میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در حال کاهش است. این امر عمدتاً نتیجه پیشرفت در زمینه مقابله با آلودگی محیط داخل ساختمان بوده‌است. ۶٪ از مرگ و میرها در کشورهای کم درآمد به آلودگی هوای داخل خانه نسبت داده می‌شود.[۱۵] در سال ۲۰۱۵، ۹ میلیون نفر در جهان به دلیل بیماری‌های غیرعفونی ناشی از آلودگی هوا مثل بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و سرطان ریه جان خود را از دست داده‌اند که تقریباً تمام (۹۲ درصد) این مرگ‌ها در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط و کشورهایی که دارای جهش اقتصادی بوده‌اند (مانند هند) رخ داده‌است.[۱۶] در میان کشورهای جهان، برونئی، سوئد و فنلاند کمترین میزان مرگ ناشی از آلودگی و بنگلادش، سومالی و چاد بالاترین میزان را آلودگی دارند. در آمریکا ۱۵۵ هزار مورد (۵٫۸ درصد)، در بریتانیا پنجاه هزار مورد (هشت درصد) و در ایران ۴۸ هزار مورد مرگ (۱۲٫۵ درصد) ناشی از آلودگی است.[۱۶] یر اساس نقشه جهانی که مجله لنست از مناطق آلوده دنیا منتشر کرده، مناطق آلوده متعددی در همسایه‌های شمال غربی ایران -قره‌باغ، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان- وجود دارد که بیشتر آن‌ها به مواد شیمیایی و سموم کشاورزی آلوده هستند. این آلودگی به دلیل وجود معادن، انبار، یا کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی است که برخی از زمان اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق به جا مانده که با وجود متروکه بودن برخی از آنها، همچنان از منبع عظیم آلودگی خاک و آب به‌شمار می‌روند.[۱۶] در سال ۹۵ بیش از ۴۸۰۰ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند.[۱۷] ۱۰ شهر آلوده جهان در سال ۲۰۱۸:[۱۸] گورگان (هند) قاضی‌آباد (هند) فیصل‌آباد (پاکستان) فریدآباد (هند) بیوادی (هند) نویدا (هند) پاتنا (هند) ختن (چین) لکهنو (هند) لاهورا (پاکستان) باران اسیدی مقالهٔ اصلی: باران اسیدی منشأ شکل‌گیری باران‌های اسیدی اثر باران اسیدی بر روی درختانیکی از آثار و نتایج آلودگی هوا باران اسیدی است. باران اسیدی به پدیده‌هایی مانند مه اسیدی و برف اسیدی که با مقادیر قابل توجهی اسید از آسمان همراه هستند، گفته می‌شود. باران هنگامی اسیدی می‌شود که میزان پی‌اچ آب آن کمتر از ۵٫۶ باشد. این مقدار پی‌اچ بیانگر تعادل شیمیایی به وجود آمده میان کربن دی‌اکسید و حالت محلول آن یعنی بی‌کربنات (HCO3) در آب خالص است. باران اسیدی دارای نتایج زیانبار اکولوژیکی بر سلامتی انسان، حیوانات و پوشش گیاهی دارد. باران‌های اسیدی از گازهای گوگرد دی‌اکسید و از خانواده اکسید نیتروژن خروجی از دود اگزوز اتومبیل‌ها و کارخانه‌ها ایجاد می‌شود. این گازها در اتمسفر زمین با بخار آب واکنش داده و اسیدهایی مانند سولفوریک اسید و نیتریک اسید را تشکیل می‌دهند. فجایع تاریخی در مه‌دود بزرگ سال ۱۹۵۲ میلادی شهر لندن، تعداد ۴۰۰۰ نفر در مدت چند روز در اثر غلظت بالای آلاینده‌های هوا جان باختند. مه دود به دام افتاده توسط وارونگی دما در شهر آلماتی، قزاقستان در سال ۱۹۴۸ میلادی در اثر وارونگی هوا در شهر دونورا در ایالت پنسیلوانیا مه دود غلیظی باعث مرگ ۲۰ نفر شد. تا ۱۰ سال بعد از این حادثه آمار مرگ و میر در این شهر بسیار بالاتر از شهرهای اطراف بوده‌است.[۱۹] بررسی‌های آماری براساس گزارش سال ۲۰۱۴ سازمان جهانی بهداشت حدود ۷ میلیون نفر به علت آلودگی هوا در سال ۲۰۱۴ جان خود را از دست داده‌اند[۴] که این رقم دو برابر پیش‌بینی‌ها است. از این هفت میلیون نفر، ۴٫۳ میلیون نفر به علت آلودگی هوای خانه‌ها در اثر دود و آلودگی ناشی از سوخت و اجاق‌های خوراک‌پزی نامناسب جان باخته‌اند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در فضای بیرونی در شهرها و روستاها در سراسر جهان جان خود را از دست داده‌اند. راه حل‌های کاهش آلودگی هوا یک خودوری برقی در حال شارژ - استفاده از خودروهای برقی می‌تواند به‌طور چشمگیری آلودگی ناحیه ای را کاهش دهد. با اینکه نیروگاه‌های تولید برق این خودورها خود می‌تواند آلودگی ایجاد کند، اما برق تولید شده توسط نیروگاه‌های هسته ای، آبی، بادی یا خورشیدی هیچ نوع آلودگی هوا ندارد.[۲۰] استراتژی‌ها و تکنولوژی‌های مختلفی برای کاهش آلودگی هوا وجود دارد.[۲۱][۲۲] ابتدایی‌ترین مرحله، استفاده صحیح از زمین و برنامه‌ریزی کاربری آن و تعیین و طراحی زیرساخت‌های حمل و نقل می‌باشد.[۲۳] در اکثر کشورهای توسعه یافته، برنامه‌ریزی کاربری اراضی بخش مهمی از سیاست‌های اجتماعی است که تضمین می‌کند از زمین با بهره‌وری مناسب، به نفع اقتصاد و جمعیت گسترده‌تر استفاده می‌شود و همچنین حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده‌است. از آنجا که بخش زیادی از آلودگی هوا در اثر احتراق سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ و نفت ایجاد می‌شود، کاهش استفاده از این سوخت‌ها می‌تواند باعث کاهش شدید آلودگی هوا شود. مؤثرترین این روش‌ها استفاده از منابع انرژی تمیز مانند نیروگاه‌های بادی، انرژی خورشیدی و نیروگاه آبی است که باعث آلودگی هوا نمی‌شوند.[۲۴] جایگزینی خودروهای بنزینی با خودروهایی با سوخت‌های با آلایندگی کمتر مانند خودروهای گازسوز[۲۵] یا استفاده از خودروهای تمام-برقی، می‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند.[۲۶] طبق تحقیقی در سال ۲۰۱۵، استفاده ۱۰۰ درصدی از سوخت‌های تجدیدپذیر می‌تواند از مرگ زودرس ۶۲۰۰۰ نفر در سال، فقط در ایالت متحده آمریکا جلوگیری کند.[۲۴] بسیاری از کشورها برای میزان انتشار آلاینده‌های خودروها و صنایع، محدودیت‌هایی را اعمال کرده‌اند.[نیازمند منبع] این کار از طریق سازمان‌های هماهنگ‌کننده که وظیفه نظارت بر محیط زیست و هوا را به عهده دارند انجام می‌شود. در سازمان ملل متحد برنامه مدیریت جو طرح‌های زیست‌محیطی را در سراسر جهان اجرا می‌کند. برای مقابله با آلودگی هوا، همکاری یکپارچه بین دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی در سطوح مختلف منطقه ای، شهری و کشوری الزامی است.[۲۷] سیاست و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلفی از قبیل سیستم‌های حمل و نقل و نیروگاه‌های تمیز، خانه‌های با مصرف انرژی بهینه و مدیریت پسماند شهری از اصلی‌ترین عوامل کاهش آلودگی خارج از خانه هستند.[۲۷] برخی راهکارهای سازمان جهانی بهداشت یا WHO برای کاهش آلودگی هوا به شرح زیر می‌باشد:[۲۷] حمل و نقل اولویت بندی و ایجاد ترانزیت و حمل و نقل پرسرعت شهری، ایجاد شبکه‌ها و مسیرهای پیاده‌روی، حمل و نقل مسافر و باربری ریلی.[۲۷] جایگزینی خودورهای دیزلی سنگین قدیمی با خودروهای دیزلی جدید و با آلایندگی کم، هم چنین استفاده از سوخت‌های با درصد گوگرد کم. به‌کارگیری قوانین سختگیرانه تر در زمینه میزان آلایندگی خودروها و استانداردهای آنها. شهرها غلظت اندازه گیری شده دی اکسید نیتروژن از ماهواره ۲۰۰۲-۲۰۰۴ساخت شهرها به صورت فشرده و در نتیجه از لحاظ انرژی بهینه تر.[۲۷] ساخت محل‌هایی برای پیاده‌روی و دوچرخه سواری ایمن. سرمایه‌گذاری در زمینه اتوبوس‌های پرسرعت و سیستم‌های ریلی سبک. ساخت محیط‌های سرسبز و پردرخت که به حذف ذرات معلق و حذف اثر جزیره گرمایی کمک می‌کند.[۲۷] مدیریت پسماند مقالهٔ اصلی: مدیریت پسماند ترویج و تشویق به کاهش تولید زباله، تفکیک زباله، بازیافت یا استفاده مجدد از مواد. بهبود روش‌های مدیریت پسماند بیولوژیکی مانند هضم زباله بی هوازی و تولید بیوگاز، که گزینه ای به صرفه به جای سوزاندن زباله‌های جامد است. زمانیکه سوزاندن زباله اجتناب ناپذیر است، استفاده از تکنولوژی‌های جدید با سیستم‌های دقیق کنترل و حذف آلاینده ضروری است.[۲۷] صنعت بهبود کوره‌های قدیمی آجرپزی و کوره‌های پخت کُک، که مقادیر زیادی کربن سیاه انتشار می‌دهند. استفاده از فناوری‌های جدید که آلاینده‌های دودکش‌های بزرگ را کاهش می‌دهد. کشاورزی سوزاندن کمتر زمین‌های کشاورزی تشویق به استفاده از رژیم غذایی سالم‌تر و استفاده از غذاهای پایه گیاهی به جای گوشت‌های قرمز و فراوری شده.[۲۷] استفاده از روش آبیاری برنج به صورت دوره ای خشک و تر.[۲۷] (در این روش به جای غرقاب بودن همیشگی زمین‌های کشاورزی برنج، به صورت دوره ای آنها را خشک و سپس غرقاب می‌کنند. این کار باعث کاهش مصرف آب و تولید گازهای گلخانه ای می‌شود.[۲۷]) بهبود مدیریت پسماندهای کشاورزی و کود دامی، از جمله به دام انداختن گاز متان ساطع شده از محل‌های زباله و استفاده از آن به عنوان سوخت. راه حل‌های فردی باغچه‌های معلق پارک مرکزی وان در سیدنی طرح یک خانه پایدار در هلند - هیچگونه آب، برق یا انرژی از خارج تأمین نمی‌شود و خانه امکانات مورد نیاز خود را از طبیعت تأمین می‌کند. با طراحی پایدار در تمام زمینه‌ها و با استفاده بهینه از تمامی منابع و به حداقل رساندن تلفات و پسماند، آلودگی محیط زیست به حداقل می‌رسد. اهمیت و عملیاتی کردن پشت بام سبز و دیوار سبز در ساختمان‌ها که امروزه در دنیا مد نظر است می‌تواند درصد زیادی به کاهش آلودگی هوا کمک کند.[۲۸][۲۹] گیاهان سبز پشت بام‌ها می‌توانند به عنوان فیلتری برای ذرات معلق عمل کرده و برگ‌های چسبنده می‌توانند ذرات معلق در هوا (PM) را کاهش دهند.[۳۰] در روزهای بحرانی آلودگی هوا تا جای ممکن رفت‌وآمد در محدوده‌های مرکزی و پرترافیک شهر اجتناب کنید. استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در سفرهای روزانه درون‌شهری خود را جایگزین خودروهای شخصی نمائید. فعالیت یا بازی کودکان در محیط‌های باز را محدود نمائید؛ و افراد مسن یا افراد با بیماریهای قلبی، ریوی نظیر آسم، برونشیت مزمن و نارسائی قلبی از خروج از خانه اجتناب نمایند. آلودگی هوا در بینی و سینوس رسوب می‌کند و با تأثیر بر مخاط‌های بینی باعث ایجاد مشکلات زیادی برای افراد می‌شود. در این روزها که افراد در شهرها با آلودگی هوا سر و کار دارند بهتر است که بینی و سینوس خود را چندین بار در روز شستشو دهند. مخصوصاً کسانی که عمل جراحی بینی انجام داده‌اند یا آلرژی دارند، این شستشو برای جلوگیری از تشدید مشکلات نقش کلیدی و اساسی دارد. سرم‌های شستشو، بهترین شستشو دهنده می‌باشد که در تمام داروخانه‌ها در دسترس است. جستارهای وابسته ترافیک و آلودگی هوای تهران کنیستر علم مواجهه مواجهه کل منابع ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ "Ai Pollu io Causes, Effec s, a d Solu io s". Na io al Geog aphic. 2019-02-04. Re ieved 2019-12-28..mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de :i he i ;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-f ee a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/6/65/Lock-g ee .svg/9px-Lock-g ee .svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg/9px-Lock-g ay-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/aa/Lock- ed-al -2.svg/9px-Lock- ed-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock- egis a io a{backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io ,.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em} ↑ F eque ly Asked Ques io sAmbie a d Household Ai Pollu io a d Heal h (PDF). ۲۰۱۴..mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de :i he i ;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-f ee a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/6/65/Lock-g ee .svg/9px-Lock-g ee .svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg/9px-Lock-g ay-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/aa/Lock- ed-al -2.svg/9px-Lock- ed-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock- egis a io a{backg ou d-posi io :lef .1em ce e ;paddi g-lef :1em;paddi g- igh :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io ,.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em} ↑ "Ambie (ou doo ) ai pollu io ". www.who.i . Re ieved 2021-06-01. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ "7 millio p ema u e dea hs a ually li ked o ai pollu io ". WHO. 25 Ma ch 2014. Re ieved 25 Ma ch 2014. ↑ "Ai Pollu io Causes, Effec s, a d Solu io s". Na io al Geog aphic. 9 Oc obe 2016. ↑ Vaidya a ha , Clima eWi e, Gaya h i. "The Wo s Clima e Pollu io Is Ca bo Dioxide". Scie ific Ame ica . ↑ Joh so , Kei h (18 Ap il 2009). "How Ca bo Dioxide Became a 'Pollu a '". Wall S ee Jou al. ↑ "G aphic: The ele less ise of ca bo dioxide". Clima e Cha ge: Vi al Sig s of he Pla e . NASA. ↑ "How much of U.S. ca bo dioxide emissio s a e associa ed wi h elec ici y ge e a io ?". Re ieved 2016-12-16. ↑ "Full Mau a Loa CO2 eco d". Ea h Sys em Resea ch Labo a o y. Re ieved 10 Ja ua y 2017. ↑ «مرگ سالیانه ۳/۳ میلیون نفر به‌علت آلودگی هوا». مجله علمی ایران. ۲ مهر ۱۳۹۴. ↑ "Educa io Da a, Visualiza io s & G aphics o Ai Quali y a d PM2.5". www.clea ai esou ces.com. Re ieved 2019-09-19. ↑ «هوای آلوده سبب نابودی بافت‌های بدن می‌شود». خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا). ۶ دی ۱۳۹۴. ↑ «ویتامین E علیه عوارض آلودگی هوا». خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا). ۷ دی ۱۳۹۴. ↑ ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ Ri chie, Ha ah; Rose , Max (2017-04-17). "Ai Pollu io ". Ou Wo ld i Da a. ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ «'۱۲٫۵ درصد' موارد مرگ در ایران ناشی از آلودگی است». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۸ مهر ۱۳۹۶. ↑ «مرگ 4810 نفر از تهرانی‌ها بر اثر آلودگی هوا در یک سال- اخبار اجتماعی - اخبار تسنیم - Tas im». خبرگزاری تسنیم - Tas im. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۱۱-۱۳. ↑ «The Wo ld's 100 Mos Pollu ed Ci ies I 2018». I sideHook (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۷-۱۳. ↑ 1948 Do o a smog ↑ "All-Elec ic Vehicles". www.fueleco omy.gov. Re ieved 2019-12-28. ↑ J. C. Fe s e s ock, J. A. Ku zweg & G. Ozoli s (1971): "Reduc io of Ai Pollu io Po e ial h ough E vi o me al Pla i g", Jou al of he Ai Pollu io Co ol Associa io , 21:7, 395–399 ↑ Fe s e s ock, Ke cham a d Walsh, The Rela io ship of La d Use a d T a spo a io Pla i g o Ai Quali y Ma ageme , Ed. Geo ge Hagevik, May 1972. ↑ "Ai pollu io ". Wikipedia. 2019-12-20. ↑ ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ Ma k Z. Jacobso e al. : 100% clea a d e ewable wi d, wa e , a d su ligh (WWS) all-sec o e e gy oad maps fo he 50 U i ed S a es. I : E e gy a d E vi o me al Scie ce (2015), doi:10.1039/C5EE01283J. ↑ «تولید خودروهای گازسوز راهکاری مهم برای کاهش آلودگی هوا». ایسنا. ۲۰۱۸-۰۲-۱۳. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۱۲-۲۱. ↑ "Reduci g Pollu io wi h Elec ic Vehicles". E e gy.gov. Re ieved 2019-12-21. ↑ ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ ۲۷٫۲ ۲۷٫۳ ۲۷٫۴ ۲۷٫۵ ۲۷٫۶ ۲۷٫۷ ۲۷٫۸ ۲۷٫۹ «WHO | Ambie ai pollu io : I e ve io s & ools». WHO. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۱-۱۴. ↑ «S udy shows g ee oofs could educe i doo ai pollu io ». phys.o g (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۱۲-۲۲. ↑ Cu ie, Be h A e; Bass, B ad (2008-12). "Es ima es of ai pollu io mi iga io wi h g ee pla s a d g ee oofs usi g he UFORE model". U ba Ecosys ems. 11 (4): 409–422. doi:10.1007/s11252-008-0054-y. ISSN 1083-8155. Check da e values i : |da e= (help) ↑ Eu opea Commissio DG ENV (۲۶ ژوئن ۲۰۰۸). «Ga de s i he sky: g owi gg ee oofs fo heal hie ci y ai » (PDF). پیوند به بیرون در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ آلودگی هوا موجود است. Ai Pollu io : Eve y hi g You Need o K ow Guide by he Na u al Resou ces Defe se Cou cil (NRDC) Global eal- ime ai quali y i dex map AQI AQI Calcula o AQI o Co ce a io a d Co ce a io o AQI fo five pollu a s I e a io al Co fe e ce o U ba Ai Quali y بایگانی‌شده در ۱۶ دسامبر ۲۰۰۸ توسط Wayback Machi e. UNEP U ba Issues Eu opea Commissio > E vi o me > Policies > Ai >Ai Quali y Da abase: ou doo ai pollu io i ci ies f om he Wo ld Heal h O ga iza io Wo ld Heal h O ga iza io Fac Shee o Ai quali y a d heal h Ce e fo Resea ch o E e gy a d Clea Ai The Mo ali y Effec s of Lo g-Te m Exposu e o Pa icula e Ai Pollu io i he U i ed Ki gdom, UK Commi ee o he Medical Effec s of Ai Pollu io , 2010. Ozo e Pollu io a EPA.gov نبوآلودگیآلودگی هوا باران اسیدی شاخص کیفیت هوا تاریک‌شدن زمین گرم‌شدن زمین ذرات‌معلق مه‌دود آلودگی آب انباشتگی کمبود اکسیژن پایش زیست‌محیطی آلودگی دریایی رواناب شهری کیفیت آب رواناب سطحی آلودگی حرارتی پساب آلودگی نفتی زباله دریایی بیماری‌ها آلودگی خاک زیست‌پالایی علف‌کش آفت‌کش آلودگی هسته‌ای تابش‌زدگی سایر آلودگی‌ها گونه‌های مهاجم آلودگی نوری آلودگی صوتی آلودگی پرتوها آلودگی بصری پیمان‌های بین‌المللی پیمان مونترآل پیمان کیوتو CLRTAP OSPAR کنوانسیون استکهلم پیمان‌های نشست کانکون مارپل ۷۸/۷۳ سازمان‌های مربوطه در ایران سازمان حفاظت محیط زیست شهرداری‌ها وزارت نیرو سازمان‌های مربوطه در دیگر کشورها ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا صلح سبز سازمان جهانی دیده‌بان جو برابرهای انگلیسی. نبومنابع طبیعیجو زمینآلودگی هوا Ambie s a da ds (USA) شاخص کیفیت هوا heal h هوای داخل developi g a io s قانون کیفیت هوا لایحه هوای پاک کاهش ازون پیشگیری Ai shed T adi g Defo es a io (REDD) انرژی Law منابع انرژی جهانی سوخت فسیلی (نفت در نقطه اوج) انرژی زمین‌گرمایی انرژی هسته‌ای انرژی خورشیدی نور سفید سایه انرژی کشندی انرژی موج انرژی بادی خشکی مزروعی تخریب حقوق حقوق مالکیت مدیریت habi a co se va io کانی معدن قانون sa d peak igh s خاک حفاظت حاصلخیزی خاک heal h esilie ce کاربری زمین pla i g ese ve زندگی تنوع زیستی زیست‌دزدی زیست‌کره Bushfood Bushmea شیلات law ma ageme خوراک جنگل ge e ic esou ces law مدیریت جنگل گوشت شکار law Ge e ba k He balis pla s Ma i e co se va io No - imbe fo es p oduc s Ra gela d Seed ba k حیات وحش co se va io شکاربانی چوب آبانواع / موقعیت‌ها آبخوان ذخیره‌سازی و بازیابی آشامیدنی شیرین زیرزمینی آلودگی تغذیه آب‌های زیرزمینی بازسازی آبکره یخ کوه یخی یخچال کلاهک آبیاری hue a باران استحصال آب رگباری آب‌های سطحی فاضلاب بازیافتی حوضه آبریز نمودها نمک‌زدایی سیل‌ها حقوق آبشویی پساب‌زدایی درگیری حفاظت اوج آب آلودگی خصوصی‌سازی کیفیت حقابه منابع مدیریت سیاست مرتبط انبازه منابع عمومی e closu e global تراژدی انبازه‌ها Eco omics ecological Ecosys em se vices Exploi a io ove exploi a io مدیریت منابع طبیعی adap ive سرمایه طبیعی accou i g ذخیره‌گاه طبیعی Sys ems ecology U ba ecology طبیعت وحش Resou ce Co flic (pe pe ua io ) نفرین منابع منابع طبیعی Na io alism منابع تجدیدپذیر / منابع تجدیدناپذیر درگاه‌ها کشاورزی انرژی محیط زیست ماهی‌گیری جنگل‌داری معدن آب رده درگاه انبار داده‌های کتابخانه‌ای عمومی برگه‌دان مستند فراگیر (آلمان) کتابخانه‌های ملی اسپانیا فرانسه (داده‌ها) ایالات متحده آمریکا ژاپن دیگر مایکروسافت آکادمیک بایگانی ملی (ایالت متحده) برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=آلودگی_هوا&oldid=33398662» رده‌ها: آلودگی هواآلودگیاجبار اقلیمیرده‌های پنهان: یادکردهای دارای منبع به زبان انگلیسیخطاهای یادکرد: تاریخهمه مقاله‌های دارای عبارت‌های بدون منبعانبار رده با پیوند محلی مشابه در ویکی‌دادهپیوندهای وی‌بک الگوی بایگانی اینترنتمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های GNDمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های BNEمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های BNFمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های LCCNمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های NDLمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های MAمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های NARA

پنجشنبه / ۱ آبان ۱۳۹۹ / ۰۹:۵۴ دسته‌بندی: خبر بازار کد خبر: 99080100085 خبرنگار : 30054 چاپ

عوامل آلودگی هوا چیست و راه های مقابله با آن کدام است؟ هر سال با شروع فصول سرد هوای آلوده مهمان شهرهای پرجمعیت می شود و باعث مختل شدن زندگی شهروندان، آسیب های مختلف به سلامتی و حتی مرگ و میر آنها می شود. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام مرکز کنترل ایران، عوامل مختلفی برای بروز آلودگی هوا در شهرها وجود دارد. در صورت مقابله با این عوامل می توان به برخورداری از هوای پاک حتی در پاییز و زمستان امیدوار بود. آلودگی هوا چیست؟ هوا زمانی دچار آلودگی می شود که غلظت گازها و ذرات مضر برای سلامت انسان و سایر موجودات زنده در هوای مورد تنفس آنها افزایش یابد. مهمترین آلاینده ها هوا عبارتند از: · کربن دی اکسید · کربن مونوکسید · اکسیدهای نیتروژن · ترکیبات آلی فرّار · گرد و غبار · ازون و ... برخی از آلاینده بصورت عادی در هوا وجود دارند اما برخی دیگر از ترکیب با سایر عناصر بوجود می آیند. هر کدام از این ذرات معلق باعث آسیب های جبران ناپذیری به سلامتی انسان ها و همچنین محیط زیست می شوند. عوامل آلودگی هوا آلودگی هوا عوامل مختلفی دارد که می توان گفت اکثریت آن ها مربوط به فعالیت های انسانی است. هوای هر منطقه با توجه به موقعیتی که دارد با عوامل مختلفی آلوده می شود. برخی از عوامل آلودگی هوا عبارتند از: سوخت های فسیلی شاید بتوان گفت مهمترین عامل آلودگی هوا در سراسر جهان، استفاده از سوخت های فسیلی از جمله بنزین است. با افزایش روزافزون استفاده ی مردم از خودروهای شخصی، آلودگی ناشی از احتراق سوخت آنها به یک معضل بزرگ برای شهرها تبدیل شده است. گسترش سفرهای هوایی و صنعت گردشگری نیز از جمله علل افزایش استفاده از سوخت های فسیلی هستند. کارخانه ها و نیروگاه ها یکی دیگر از عوامل اصلی آلوده کردن هوا، کارخانه ها و صنایعی هستند که از سوخت های فسیلی برای ادامه فعالیت خود استفاده می کنند. انتشار گازها و مواد شیمیایی از این کارخانه ها صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می کند. اما کشورهای مختلف جهان برای رونق اقتصاد خود، سخت گیری های لازم را بر فعالیت این کارخانه ها اعمال نمی کنند. در کشور ما پالایشگاه ها و نیروگاه هایی که از سوخت های دیزلی استفاده می کنند از جمله عوامل مهم آلودگی هوا و محیط هستند. کشاورزی و استفاده از کودهای شیمیایی کودهای شیمیایی که بطور معمول در کشاورزی استفاده می شوند علاوه بر آلودگی محیط زیست و آب های سطحی و زیرزمینی، باعث آلوده شدن هوا نیز می شوند. آلودگی هوای داخل خانه ها بسیاری از فعالیت های خانگی نیز باعث آلودگی هوا می شوند. پخت و پز، عطر و ادکلن ها، گرد و خاک و ... مواردی هستند که باعث آلودگی هوای خانه می شوند. روش های مقابله با آلودگی هوا برای کاهش آلودگی هوا در شهرها و خانه ها روش های گوناگونی پیشنهاد می شود. افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی با کاهش حضور خودروهای شخصی در خیابان، میزان غلظت آلاینده های ناشی از احتراق بنزین در هوا نیز کمتر می شود. در صورتی که سیستم حمل و نقل عمومی از سوخت های پاک بهره بگیرد، آلودگی هوا تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد. الزام کارخانه ها به رعایت استانداردهای آلایندگی پالایش و فیلتر گازها و فاضلاب خارج شده از کارخانه ها یکی از روش های موثر در کاهش آلودگی هوای محیط است. روش های حفاظت از خود در برابر آلودگی هوا هر چند شهروندان در تعیین سیاست های کلی برای کاهش آلودگی نقشی ندارند، اما با رفتار مناسب می توانند از میزان آلاینده های هوا بکاهند. با این حال همه افراد بخصوص کسانی که دارای بیماری های تنفسی و ریوی هستند باید روش هایی را برای حفاظت از خود در برابر آلودگی هوا به کار گیرند. برخی از این روش ها عبارتند از: استفاده از ماسک در فضای باز ماسک های مختلفی تولید شده اند که قادرند هوای محیط را پیش از تنفس پالایش کنند. با این حال این ماسک ها که مصرف عمومی دارند نمی توانند بطور کامل از ورود آلاینده ها به دستگاه تنفسی انسان جلوگیری کنند. تغذیه مناسب با مصرف برخی از خوراکی ها می توان با آلودگی هایی که از طریق تنفس و جذب در خون وارد بدن می شوند مقابله کرد. همچنین برای کاهش آسیب های ناشی از این آلودگی از جمله برای درمان سرفه و آلرژی تنفسی می توان از این مواد غذایی استفاده کرد. شیر و لبنیات، مواد غذایی حاوی ویتامین سی مانند پرتقال و سیب، امگا ۳ که در ماهی و زیتون به وفور یافت می شود، کلم بروکلی و سایر مواد غذایی سرشار از ویتامین بی می توانند در حفظ سلامتی موثر باشند. نگهداری از گیاهان تصفیه کننده هوا برخی از گیاهان خانگی می توانند تا حدی هوای داخل خانه را تصفیه کنند. نگهداری از این گیاهان علاوه بر کاهش میزان آلاینده ها باعث مطبوع شدن هوا نیز می شود. استفاده از دستگاه تصفیه هوا استفاده از دستگاه تصفیه هوای خانگی بهترین روش برای محافظت از افراد خانواده در برابر آلودگی هواست. یک دستگاه تصفیه هوا می تواند تا ۹۹.۹۷% آلاینده های موجود در هوای خانه را تصفیه کند. بطور معمول این دستگاه ها از فیلترهای هپا و کربن اکتیو بهره می گیرند که هیچ گونه ضرر و عوارضی ندارد. کمپانی هانیول نیز یکی از شرکت های بزرگی است که اقدام به تولید تصفیه کننده های هوا می کند. فیلتر HiSiv به کار رفته در دستگاه های تصفیه هوای هانیول از فناوری مورد استفاده در شاتل های ناسا بهره می گیرد. انتهای رپرتاژ آگهی دبیر زهرا میعادی لینک کوتاه برچسب‌ها: مرکز کنترل ایران آلودگی هوا اخبار مرتبط سلیمی: مجلس باید با مطالبه اجرای قانون هوای پاک مانع مصرف مازوت شود در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:-لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.-«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.- ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود. نظرات شما در حال پاسخ به نظر «» هستید. × لغو پاسخ ارسال

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب