دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

شکل صفحه 24 ریاضی سوم دبستان

پاسخ معمای ص 24 کتاب ریاضی سوم دبستان - آموزش گسترده کردن معکب - تا کردن یک جسم گسترده - ساخت شکل سه بعدی جدید - طراح و مجری : آقای امین امی گروه آموزشی پیش دبستان و دبستان رشد معاون آموزشی : امین امی - 09122084924

ببینید

شکل صفحه 24 ریاضی سوم دبستان

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38271677', uid: ' Yd1E', i le: 'کتاب ریاضی اول دبستان صفحه ۷', use ame: 'Shok a ipou ', use id: '10905331', visi _c : '247 ', se de _ ame: 'رومینا شکرانی پور', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38271677-6151__1563.jpg', du a io : '5:59', sda e: '3 هفته پیش', da e_exac : '13 مهر 1400', li k: '/v/ Yd1E', cha elId: '10905331', cha elUse ame: 'Shok a ipou ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'رومینا شکرانی پور', }; 5:59 ویدیو بعدی کتاب ریاضی اول دبستان صفحه ۷ از کانال رومینا شکرانی پور نرو بعدی 30:42 مستند بی تربیت از کانال شبکه افق 2:27 تدریس صفحه ۱۰ کتاب ریاضی اول دبستان از کانال خانم معلم 2:14 آموزش لوحه هجدهم کتاب نگارش کلاس اول دبستان از کانال ouzbaha i_ eache _aval 18:40 پنجم دبستان - ریاضی : حل صفحه ی 13 کتاب از کانال مجتمع آموزشی دخترانه صدرا 4:08 توضیح و حل صفحه ۳ کتاب ریاضی دوم دبستان از کانال Talaee17 1:55 ستایش کتاب دوم دبستان از کانال Talaee17 5:45 تدریس صفحه آغازین تم ۳ کتاب ریاضی اول دبستان از کانال ouzbaha i_ eache _aval 7:30 فیلم آموزش صفحه 13 کتاب ریاضی پایه اول دبستان (تم 2 ) از کانال الهام اسفندیاری 6:15 آموزش صفحه ۱۶ تم ۳ کتاب ریاضی اول دبستان از کانال ouzbaha i_ eache _aval fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} oshd eam دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/17608703-1258-b.jpg"," esumeUID":"aEslw","du a io ":98,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =98&ca ego ies=educa io al&use id=6431857& cha el=6431857&keywo ds=\u067e\u0627\u0633\u062e&keywo ds=\u0645\u0639\u0645\u0627\u06cc&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06cc&keywo ds=\u067e\u0627\u0633\u062e \u0645\u0639\u0645\u0627\u06cc \u0635 24 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627&keywo ds=\u0645\u0639\u0645\u0627 \u0648 \u0633\u0631\u06af\u0631\u0645\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =98&ca ego ies=educa io al&use id=6431857& cha el=6431857&keywo ds=\u067e\u0627\u0633\u062e&keywo ds=\u0645\u0639\u0645\u0627\u06cc&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06cc&keywo ds=\u067e\u0627\u0633\u062e \u0645\u0639\u0645\u0627\u06cc \u0635 24 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627&keywo ds=\u0645\u0639\u0645\u0627 \u0648 \u0633\u0631\u06af\u0631\u0645\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/aEslw\/f\/aEslw.m3u8?k=f3480"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA3MjFiN2QyYjIyNDA5MmEwZTgxZTQxOGVmZjg5MzgxIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ5MzA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F3qEyxE4uawTT_9W7YhSQ5U4HFhSk pjVa4YmX74u 4"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA3MjFiN2QyYjIyNDA5MmEwZTgxZTQxOGVmZjg5MzgxIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ5MzA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F3qEyxE4uawTT_9W7YhSQ5U4HFhSk pjVa4YmX74u 4"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA3MjFiN2QyYjIyNDA5MmEwZTgxZTQxOGVmZjg5MzgxIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ5MzA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F3qEyxE4uawTT_9W7YhSQ5U4HFhSk pjVa4YmX74u 4"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA3MjFiN2QyYjIyNDA5MmEwZTgxZTQxOGVmZjg5MzgxIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ5MzA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F3qEyxE4uawTT_9W7YhSQ5U4HFhSk pjVa4YmX74u 4"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA3MjFiN2QyYjIyNDA5MmEwZTgxZTQxOGVmZjg5MzgxIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ5MzA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F3qEyxE4uawTT_9W7YhSQ5U4HFhSk pjVa4YmX74u 4"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/17608703_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=273011, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA3MjFiN2QyYjIyNDA5MmEwZTgxZTQxOGVmZjg5MzgxIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ5MzA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F3qEyxE4uawTT_9W7YhSQ5U4HFhSk pjVa4YmX74u 4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=80018, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA3MjFiN2QyYjIyNDA5MmEwZTgxZTQxOGVmZjg5MzgxIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ5MzA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F3qEyxE4uawTT_9W7YhSQ5U4HFhSk pjVa4YmX74u 4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=126874, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA3MjFiN2QyYjIyNDA5MmEwZTgxZTQxOGVmZjg5MzgxIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ5MzA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F3qEyxE4uawTT_9W7YhSQ5U4HFhSk pjVa4YmX74u 4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=423434, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA3MjFiN2QyYjIyNDA5MmEwZTgxZTQxOGVmZjg5MzgxIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ5MzA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F3qEyxE4uawTT_9W7YhSQ5U4HFhSk pjVa4YmX74u 4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1175645, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/as2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/65306fce78828a5fc4c82f573a31570c17608703-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA3MjFiN2QyYjIyNDA5MmEwZTgxZTQxOGVmZjg5MzgxIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ5MzA5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F3qEyxE4uawTT_9W7YhSQ5U4HFhSk pjVa4YmX74u 4"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _401226", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); پاسخ معمای ص 24 کتاب ریاضی سوم دبستان 87,207 oshd eam 10.7 هزار دنبال‌ کننده 87,207 بازدید 778 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن پاسخ معمای ص 24 کتاب ریاضی سوم دبستان - آموزش گسترده کردن معکب - تا کردن یک جسم گسترده - ساخت شکل سه بعدی جدید - طراح و مجری : آقای امین امی گروه آموزشی پیش دبستان و دبستان رشد معاون آموزشی : امین امی - 09122084924 1 سال پیش آموزشی # امین امی # پاسخ معمای ص 24 کتاب ریاضی سوم دبستان # کتاب ریاضی سوم دبستان # امین ا # معما و سرگرمی # pasokh moamaye s 24 ke ab iyazi sevom dabes a oshd eam 10.7 هزار دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 5:59 کتاب ریاضی اول دبستان صفحه ۷ رومینا شکرانی پور 247 بازدید 3 هفته پیش 30:42 مستند بی تربیت شبکه افق 13.5 هزار بازدید 1 هفته پیش 2:27 تدریس صفحه ۱۰ کتاب ریاضی اول دبستان خانم معلم 3.8 هزار بازدید 3 هفته پیش 2:14 آموزش لوحه هجدهم کتاب نگارش کلاس اول دبستان ouzbaha i_ eache _aval 1.8 هزار بازدید 1 هفته پیش 18:40 پنجم دبستان - ریاضی : حل صفحه ی 13 کتاب مجتمع آموزشی دخترانه صدرا 2.5 هزار بازدید 1 هفته پیش 4:08 توضیح و حل صفحه ۳ کتاب ریاضی دوم دبستان Talaee17 139 بازدید 3 هفته پیش 1:55 ستایش کتاب دوم دبستان Talaee17 270 بازدید 3 هفته پیش 5:45 تدریس صفحه آغازین تم ۳ کتاب ریاضی اول دبستان ouzbaha i_ eache _aval 770 بازدید 2 هفته پیش 7:30 فیلم آموزش صفحه 13 کتاب ریاضی پایه اول دبستان (تم 2 ) الهام اسفندیاری 6.5 هزار بازدید 3 هفته پیش 6:15 آموزش صفحه ۱۶ تم ۳ کتاب ریاضی اول دبستان ouzbaha i_ eache _aval 115 بازدید 2 هفته پیش

سرگرمی و معما صفحه ۲۴ ریاضی سوم ابتدایی را از سایت اسک 98 دریافت کنید.پاسخ معمای ص 24 کتاب ریاضی سوم دبستان - دیدچهمرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.دانلود ویدیوپاسخ معمای ص 24 کتاب ریاضی سوم دبستانمرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.با کیفیت 144pبا کیفیت 240pبا کیفیت 360pبا کیفیت 480pبا کیفیت 720pحل معمای مکعب ریاضی سوم دبستان صفحه 24 حل معمای مکعب ریاضی سوم دبستان صفحه 24سرگرمی و معما ریاضی سوم ابتدایی صفحه 24,جواب معماهای ریاضی سوم ابتدایی,معما و سرگرمی ریاضی سوم دبستان,معمای مکعب ریاضی سوم دبستان صفحه 24,حل معمای ریاضی سوم دبستان صفحه 24,سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی (دبستان)در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , حل معمای مکعب ریاضی سوم دبستان صفحه 24 و آماده کردیم* برای حل این معما تنها کافیه شکل مود نظر و دقیق و بدونه حتی کمترین اختلافی روی کاغذ رسم کنید (پیشنهاد میشود از روی کتاب رسم کنید)و بعد طبق دستوری که کتاب داده ادامه ی کار را پیش ببریدبه راحتی متوجه شکلی که بوجود آمده خواهید شد.(از اونجایی که چند روزی گذشته جواب و براتون مینویسم : با تا کردن نقطه چین ها یک چند ضلعی سه بعدی ساخته می شود.)امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرهفــدامنبع مطلب : www.moallemya .i مدیر محترم سایت www.moallemya .i لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.جواب کاربران در نظرات پایین سایتمهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟ بله خیر

رقیه 8 روز قبل  0  ذدررررددددددد پاسخ

مهدی 1 سال قبل  0  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن. پاسخ

ارسال پاسخ

2 پاسخ ادمین

آخرین مطالب