دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷

شعر احوالپرسی کلاس دوم

کلاس دوم _فارسی _درس 5 موزیک شعر احوال پرسی

ببینید

شعر احوالپرسی کلاس دوم

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات va ex PLVideo = { id: '27697469', uid: 'GHNu ', i le: 'کلاس دوم _ریاضی _صفحه 43', use ame: 'sepeh school', use id: '1931428', visi _c : '51 ', se de _ ame: 'دبستان هوشمند سپهر کازرون', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /27697469-7207__2372.jpg', du a io : '8:05', sda e: '11 ماه پیش', da e_exac : '17 آذر 1399', li k: '/v/GHNu /%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85__%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C__%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_43', cha elId: '1931428', cha elUse ame: 'sepeh school', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'دبستان هوشمند سپهر کازرون' }; va ex Video = { id: '27876058', uid: 'b 0z', i le: 'کلاس دوم...شعر احوال پرسی', use ame: 'sepeh school', use id: '1931428', visi _c : '112 ', se de _ ame: 'دبستان هوشمند سپهر کازرون', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /27876058-9103__4510.jpg', du a io : '1:37', sda e: '11 ماه پیش', da e_exac : '23 آذر 1399', li k: '/v/b 0z/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85__%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C__%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_43', cha elId: '1931428', cha elUse ame: 'sepeh school', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'دبستان هوشمند سپهر کازرون', }; 1:37 ویدیو بعدی کلاس دوم...شعر احوال پرسی از کانال دبستان هوشمند سپهر کازرون نرو بعدی 0:17 شعر احوال پرسی کلاس دوم .....از ثنااحمدی از کانال ثنااحمدی.شعرودکلمه 1:19 شعر یک خانه داریم مانند گلدان _قران کلاس اول از کانال خانوم اجازه - سعیده اصلاحی 1:50 آموزش شعر حفظی ( احوال پرسی ) ، کتاب فارسی ، کلاس دوم اتحاد از کانال دبستان غیر دولتی پسرانه تربیت 0:40 شعر احوال پرسی، دوم ابتدایی از کانال سعیده فلاح تفتی 0:58 شعر روباه و زاغ کلاس چهارم از کانال دنبال کن دنبال کنم 1:14 شعر آ و ب فارسی کلاس اول از کانال امیرحسین حسن زاده 0:58 شعر پدربزرگ کلاس سوم از کانال Hediehzb 0:46 شعر انار کلاس اول از کانال Shi i i_kha egi_zafe a _meda 2:05 شعر راه مدرسه کلاس اول از کانال Fa eme_laleka i_aval fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} دبستان هوشمند سپهر کازرون دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/27696626-8037-b.jpg"," esumeUID":"EDMsi","du a io ":168,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =168&ca ego ies=educa io al&use id=1931428& cha el=1931428&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633&keywo ds=_\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=_\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0645\u0648\u0632\u06cc\u06a9&keywo ds=\u0634\u0639\u0631&keywo ds=\u0627\u062d\u0648\u0627\u0644&keywo ds=\u067e\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0645&keywo ds=\u0633\u067e\u0647\u0631&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =168&ca ego ies=educa io al&use id=1931428& cha el=1931428&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633&keywo ds=_\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=_\u062f\u0631\u0633&keywo ds=\u0645\u0648\u0632\u06cc\u06a9&keywo ds=\u0634\u0639\u0631&keywo ds=\u0627\u062d\u0648\u0627\u0644&keywo ds=\u067e\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0645&keywo ds=\u0633\u067e\u0647\u0631&mimeFeed=hls","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/EDMsi\/f\/EDMsi.m3u8?k=c25ce"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/efc5a71fddee71ec8196ccd39301b64c27696626-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwNDc3OGFkNjUzNTcwMjkxOGU3MDk1NjA1ZjhhYTdmIiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._I K0chz3mflCE04uhk31L_y0wee9RyiZ a8 XxfXcM"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/efc5a71fddee71ec8196ccd39301b64c27696626-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwNDc3OGFkNjUzNTcwMjkxOGU3MDk1NjA1ZjhhYTdmIiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._I K0chz3mflCE04uhk31L_y0wee9RyiZ a8 XxfXcM"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/efc5a71fddee71ec8196ccd39301b64c27696626-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwNDc3OGFkNjUzNTcwMjkxOGU3MDk1NjA1ZjhhYTdmIiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._I K0chz3mflCE04uhk31L_y0wee9RyiZ a8 XxfXcM"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/efc5a71fddee71ec8196ccd39301b64c27696626-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwNDc3OGFkNjUzNTcwMjkxOGU3MDk1NjA1ZjhhYTdmIiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._I K0chz3mflCE04uhk31L_y0wee9RyiZ a8 XxfXcM"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/27696626_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=687234, RESOLUTION=640x422","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/efc5a71fddee71ec8196ccd39301b64c27696626-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwNDc3OGFkNjUzNTcwMjkxOGU3MDk1NjA1ZjhhYTdmIiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._I K0chz3mflCE04uhk31L_y0wee9RyiZ a8 XxfXcM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=200874, RESOLUTION=264x174","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/efc5a71fddee71ec8196ccd39301b64c27696626-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwNDc3OGFkNjUzNTcwMjkxOGU3MDk1NjA1ZjhhYTdmIiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._I K0chz3mflCE04uhk31L_y0wee9RyiZ a8 XxfXcM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=406183, RESOLUTION=426x280","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/efc5a71fddee71ec8196ccd39301b64c27696626-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwNDc3OGFkNjUzNTcwMjkxOGU3MDk1NjA1ZjhhYTdmIiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._I K0chz3mflCE04uhk31L_y0wee9RyiZ a8 XxfXcM","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=989123, RESOLUTION=854x564","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/efc5a71fddee71ec8196ccd39301b64c27696626-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwNDc3OGFkNjUzNTcwMjkxOGU3MDk1NjA1ZjhhYTdmIiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9._I K0chz3mflCE04uhk31L_y0wee9RyiZ a8 XxfXcM"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _314496", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); کلاس دوم _فارسی _درس 5 موزیک شعر احوال پرسی 3,113 دبستان هوشمند سپهر کازرون 3.1 هزار دنبال‌ کننده 3,113 بازدید 25 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 11 ماه پیش آموزشی # فارسی # دوم # سپهر # fa si # sepeh # dovom دبستان هوشمند سپهر کازرون 3.1 هزار دنبال کننده دنبال کردن کلاس دوم ب دبستان هوشمند سپهر کازرون 203/94 ذخیره لیست پخش 70 3:31 کلاس دوم _فارسی _روخوانی درس چوپان درست کار دبستان هوشمند سپهر کازرون 71 6:08 کلاس دوم _فارسی _داستانی برای ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود دبستان هوشمند سپهر کازرون 72 2:54 کلاس دوم _علوم _فصل 4 پارت سوم دبستان هوشمند سپهر کازرون 73 3:50 کلاس دوم_علوم _فصل 4 پارت چهارم دبستان هوشمند سپهر کازرون 74 3:46 کلاس دوم _ فارسی _ ضرب المثل و کاربرد آنها دبستان هوشمند سپهر کازرون 75 9:03 کلاس دوم _هدیه های آسمان _درس 6 پیامبران خدا دبستان هوشمند سپهر کازرون 76 4:38 کلاس دوم _هدیه های آسمان _پیامبران بزرگ خدا دبستان هوشمند سپهر کازرون 77 9:08 کلاس دوم _ریاضی _صفحه 39 دبستان هوشمند سپهر کازرون 78 5:52 کلاس دوم _ریاضی_ تفاوت وشباهت اشکال هندسی دبستان هوشمند سپهر کازرون 79 3:27 کلاس دوم _فارسی _ درست ونادرست وگوش کن وبگو درس 5 دبستان هوشمند سپهر کازرون 80 5:54 کلاس دوم _ریاضی _صفحه 40 دبستان هوشمند سپهر کازرون 81 3:03 کلاس دوم _فارسی _واژه سازی درس چوپان دبستان هوشمند سپهر کازرون 82 3:27 کلاس دوم_علوم _فصل 4 پارت پنجم دبستان هوشمند سپهر کازرون 83 3:06 کلاس دوم _فارسی _بیاموز وبگو درس چوپان دبستان هوشمند سپهر کازرون 84 1:36 کلاس دوم _هدیه های آسمان _کارعملی شاخه گل برای تشکر از پدر ومادر دبستان هوشمند سپهر کازرون 85 1:29 کلاس دوم _هدیه های آسمان _انجام مراحل وضو توسط آقای آوش رجبی دبستان هوشمند سپهر کازرون 86 2:04 کلاس دوم _ریاضی _داستان تانگرام دبستان هوشمند سپهر کازرون 87 0:41 کلاس دوم _علوم _آزمایش لوبیا توسط آقای آراد خلیل زاده دبستان هوشمند سپهر کازرون 88 1:38 کلاس دوم _هدیه های آسمان _کارعملی شاخه گل برای تشکر از پدر ومادر دبستان هوشمند سپهر کازرون 89 3:06 کلاس دوم _علوم _پارت ششم دبستان هوشمند سپهر کازرون 90 2:38 کلاس دوم _علوم _پارت هفتم دبستان هوشمند سپهر کازرون 91 1:34 کلاس دوم _علوم _پارت هشتم دبستان هوشمند سپهر کازرون 92 3:01 کلاس دوم _علوم _پارت دهم دبستان هوشمند سپهر کازرون 93 2:01 کلاس دوم _علوم _پارت نهم دبستان هوشمند سپهر کازرون 2:48 کلاس دوم _فارسی _درس 5 موزیک شعر احوال پرسی دبستان هوشمند سپهر کازرون 95 8:05 کلاس دوم _ریاضی _صفحه 43 دبستان هوشمند سپهر کازرون 96 3:13 کلاس دوم _قرآن _صفحه 23 دبستان هوشمند سپهر کازرون 97 4:20 کلاس دوم _قرآن _صفحه 24 دبستان هوشمند سپهر کازرون 98 6:11 کلاس دوم _ریاضی _آموزش الگویابی دبستان هوشمند سپهر کازرون 99 10:54 کلاس دوم _ریاضی _صفحه 44 دبستان هوشمند سپهر کازرون 100 7:58 کلاس دوم _ریاضی _صفحه 45 دبستان هوشمند سپهر کازرون 101 4:24 کلاس دوم _هدیهای آسمان _درس هفتم مهمان کوچک دبستان هوشمند سپهر کازرون 102 1:31 کلاس دوم _ریاضی _توضیح تفاوت وشباهت اشکال هندسی توسط آقای محمد سام زالزاده دبستان هوشمند سپهر کازرون 103 1:16 کلاس دوم _فارسی _کارعملی ضرب المثل و کاربرد آنها توسط دانش آموزان گلم دبستان هوشمند سپهر کازرون 104 4:36 کلاس دوم _ریاضی _صفحه 48 دبستان هوشمند سپهر کازرون 105 5:45 کلاس دوم _ فارسی _روخوانی درس کوشا ونوشا دبستان هوشمند سپهر کازرون 106 2:08 کلاس دوم _ریاضی _خواندن ربع در ساعت دبستان هوشمند سپهر کازرون 107 1:31 کلاس دوم _علوم _فصل 5 پیام رمز را پیدا کن 1 دبستان هوشمند سپهر کازرون 108 2:34 کلاس دوم _علوم _فصل 5 پارت اول دبستان هوشمند سپهر کازرون 109 3:27 کلاس دوم _فارسی _درست ونادرست وگوش کن وبگو کوشا ونوشا دبستان هوشمند سپهر کازرون 110 11:33 کلاس دوم _ریاضی _ مرور فصل 3 پارت اول دبستان هوشمند سپهر کازرون 111 2:30 کلاس دوم_فارسی _واژه سازی درس کوشا ونوشا دبستان هوشمند سپهر کازرون 112 3:54 کلاس دوم _علوم _فصل 5 پارت سوم دبستان هوشمند سپهر کازرون 113 1:02 کلاس دوم _قرآن _درس پنجم سوره فلق دبستان هوشمند سپهر کازرون 114 9:05 کلاس دوم _هدیه های آسمان _درس 8 جشن میلاد دبستان هوشمند سپهر کازرون 115 3:53 کلاس دوم _ریاضی _صفحه 57 پارت اول دبستان هوشمند سپهر کازرون 116 2:26 کلاس دوم _ریاضی _جشن تولد صد دبستان هوشمند سپهر کازرون 117 10:31 کلاس دوم _هدیه های آسمان _درس نهم اهل بیت پیامبر دبستان هوشمند سپهر کازرون 118 3:11 کلاس دوم _فارسی _درس هفتم دوستان ما دبستان هوشمند سپهر کازرون 119 2:48 کلاس دوم _علوم _فصل 6 پارت دوم دبستان هوشمند سپهر کازرون مخفی نمودن تبلیغ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:37 کلاس دوم...شعر احوال پرسی دبستان هوشمند سپهر کازرون 112 بازدید 11 ماه پیش 0:17 شعر احوال پرسی کلاس دوم .....از ثنااحمدی ثنااحمدی.شعرودکلمه 393 بازدید 5 ماه پیش 1:19 شعر یک خانه داریم مانند گلدان _قران کلاس اول خانوم اجازه - سعیده اصلاحی 1.7 هزار بازدید 1 هفته پیش 1:50 آموزش شعر حفظی ( احوال پرسی ) ، کتاب فارسی ، کلاس دوم اتحاد دبستان غیر دولتی پسرانه تربیت 205 بازدید 1 سال پیش 0:40 شعر احوال پرسی، دوم ابتدایی سعیده فلاح تفتی 1.4 هزار بازدید 5 ماه پیش 0:58 شعر روباه و زاغ کلاس چهارم دنبال کن دنبال کنم 1.1 هزار بازدید 3 هفته پیش 1:14 شعر آ و ب فارسی کلاس اول امیرحسین حسن زاده 1.3 هزار بازدید 1 هفته پیش 0:58 شعر پدربزرگ کلاس سوم Hediehzb 3.9 هزار بازدید 1 ماه پیش 0:46 شعر انار کلاس اول Shi i i_kha egi_zafe a _meda 1.6 هزار بازدید 1 ماه پیش 2:05 شعر راه مدرسه کلاس اول Fa eme_laleka i_aval 2 هزار بازدید 1 ماه پیش

گروه محتوای رشد 15 مرداد، 1399

15 مرداد، 1399 0 0 دیدگاه 0 بازدید کتاب گویا فارسی - پایه دوم (درس پنجم: احوال پرسی) پروانه از گلاحوال پرسید.گل گفت: خوبم.پروانه خندیدگل، بازتر شدبا ناز خوابیدپروانه دورش آرام رقصید.شاعر: محمود کیانوشدر ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید.

برچسب‌ها: ابتدایی زبان و ادبیات فارسی فارسی کتاب گویا پایه دوم درس پنجم QR code رمزینه پاسخ سریع

گالری مربوط به این مقاله را با کلیک بر روی دکمه‌ی روبرو تغییر دهید. فایل‌ها و رسانه‌ها

درباره نویسنده

گروه محتوای رشد ادامه مطالب بیشتر از این نویسنده