دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

شاعران ایرانی قدیمی به ترتیب

شاعران ایرانی قدیمی به ترتیب را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

شاعران ایرانی قدیمی به ترتیب

شاعران ایرانی قدیمی به ترتیب را از سایت هاب گرام دریافت کنید.اشعار فردوسیاسامی شاعران ایرانیقبل از ورود اسلام به ایران۱-زرتشت۲-مانی(سعی میکنماطلاعاتی بدست بیارم درباره ی این شاعر)بعد از وروداسلام قرن ۸ میلادی۱-ابن مقفع ۲-بخاری ۳-سیبویه (sibavie) ۴-دینوری(di awa i) ۵-بلاذری(balazo i) ۶-نو بختقرن ۹ میلادی۱-رودکی ۲-منصور حلاج ۳-ابنخفیف ۴-شهید بلخی ۵-فیروز مشرقیقرن ۱۰میلادی۱ -فردوسی ۲ -ابوالسعید ابولخیر ۳ -رودکی(همچنان دراین قرن به زندگی ادامه میداده است ) ۴ -ابو منصور دقیقی ۵ -منصور حلاج (همچنان به زندگی ادامه میداده است) ۶ -عنصری ۷ -رابعه بلخی ۸ -عسجدی ۹ -فرخی سیستانی ۱۰-کسائی مروزی(ma wazi) ۱۱-ابو شکوربلخی ۱۲-عیوقی ۱۳-مهستی گنجویقرن ۱۱میلادی۱ – اسد گرگانی ۲ -عمر خیام (همشهری ماست) ۳ -هجویری(hojvi i) ۴ -سنائی غزنوی ۵ -عبد الغدیر جیلانی ۶ -منوچهری ۷ -سنائی ۸ – ابوالفضل بیهقی (مورخ) ۹ -ناصر خسرو ۱۰-بابا طاهرعریان ۱۱-ربیعا گودرزی ۱۲-ابوالفرج رونی ۱۳-نظیم الملک (نویسنده سیاستنامه) ۱۴-معذی ۱۵-ازرقی ۱۶-مسعود سعد سلمان ۱۷-عثمانمختاری ۱۸-قطران تبریزی ۱۹-مقاتل ابن بکری(mogha el) ۲۰-اسدیطوسی ۲۱-نظیمی سمرقندی ۲۲-امام محمد غزالی ۲۳-ابهری ۲۴-ابو العباسرابینجانیقرن ۱۲ میلادی۱ -ادیبصابر ۲ -عمعق بخارایی(amagh) ۳ -انوری ۴ -فرید الدین عطار نیشابوری(همشهریمن) ۵ -نظامی ۶ -سعدی ۷ -شیخ روزبهان ۸ -عبد القادر گیلانی ۹ -خاقانی شروانی ۱۰-محمد عوفی ۱۱-شیروانی ۱۲-حسن غزنوی ۱۳-خواجه رشیدالدین وطواط(va va )قرن ۱۳میلادی۱ -امیر خسروی دهلوی ۲ -شمس تبریزی ۳ -زاهد گیلانی ۴ -خواجه کرمانی ۵ -محمود شبستری ۶ -نجم الدین رازی ۷ -قاضیبیضائی ۸ -ابن یمین ۹ -عطا ملک جوینیقرن ۱۴میلادی۱ -حافظ ۲ -عبید زاکانی ۳ -شهین شیرازی ۴ -جنیدشیرازی ۵ -کمال الدین اصفهانی ۶ -جمال الدین اصفهانی ۷ -ابو هادی مراغهای ۸ -غیات الدینقرن ۱۵میلادی۱ -جامی ۲ -میر علی شیر نوایی ۳ -شیخبهاییقرن ۱۶ میلادی۱-بیدلدهلوی ۲-وحشی بافقیقرن ۱۷میلادی۱ -عبد القادر بیدل ۲ -زیب النسامخفیقرن ۱۸ میلادی۱ -حزینلاهیجی ۲ -هاتف اصفهانیقرن ۱۹میلادی۱ -جلال الدین علی میر ابوالفضل ۲ -محمد تقی بهار ۳ -میرزا اسد الله خان غالب ۴ -میرزاده عشقی ۵ -رضا قلی خان هدایت ۶ -ایرجمیرزا ۷ -ابراهیم پور داوود ۸ -عارف قزوینی ۹ -حسنرشدیه( oshdie) ۱۰-فرخی یزدیقرن ۲۰ میلادی (معاصر)۱ -احمد رضا احمدی ۲ -مهدی اخوان ثالث ۳ -جلال آلاحمد ۴ -احمد اللهیاری ۵ -بزرگ علوی(نویسنده) ۶ -رضا امیر خانی ۷ -ژالهآموزگار ۸ -نادر عنقا ۹ -صادق عنقا ۱۰-سید اعلان بهار ۱۱-سیمینبهبهانی ۱۲-سیمین دانشور ۱۳-محمود دولت آبادی ۱۴-هوشنگ ابتهاج ۱۵-عمادخراسانی(افتخاری دیگر از مردم خراسان) ۱۶-پروین اعتصامی ۱۷-فروغفرخزاد ۱۸-هوشنگ گلشیری ۱۹-رضا قلی خان هدایت ۲۰-صادق هدایت ۲۱-محمداقبال ۲۲-ایرج میرزا ۲۳-فرزانه آقایی پور ۲۴-ترانه جوانبخت(در آینده نهچندان دور در دکه شعر منتظر آثاری ای این شاعر باشید) ۲۵-محمد رضا شفیعیکدکنی(در دکه ی شعر آثار ایشان را قرار دادم) ۲۶-احمد کسروی ۲۷-اسماعیلخویی ۲۸-محمود کیانوش ۲۹-ابوالقاسم لاهوتی ۳۰-هوشنگ مرادیکرمانی ۳۱-میرزاده عشقی ۳۲-محمد مختاری ۳۳-فریدون مشیری ۳۴-منصورخراسانی ۳۵-نادر نادر پور ۳۶-احمد ضابطی ۳۷-سعید نفیسی ۳۸-منوچهر سعادتنوری ۳۹-نیما یوشیج ۴۰-پژمان بختیاری ۴۱-محمد جعفر پوینده ۴۲-نصرترحمانی ۴۳-رهی معیری(بزودی در دکه شهر آثار این هنرمند را قرار خواهمداد) ۴۴-یاسمینا رضا ۴۵-حسن حسینی ۴۶-جسن رشدیه ۴۷-بهرامصادقی ۴۸-کیومرث صابری ۴۹-سهراب سپهری(بزودی در دکه شهر آثار این هنرمند راقرار خواهم داد) ۵۰-محمد حسین شهریار ۵۱-احمد شاملو ۵۲-داریوششایگان ۵۳-مهدی شجاعی ۵۴-فریدون تولایی ۵۵-آرش حجازی ۵۶-زویاپیرزاد ۵۷-حیدر یغما ۵۸-شمس لنگرودی ۵۹-بیژنترقی ۶۰-سیمایاری ۶۱-رضا حیرانی ۶۲-حیدر احمدی ۶۳ نادر نادرپور ۶۴-منوچهر آتشی ۶۵-سیاوش کسراییمنبع مطلب : msu-fe dowsi.i مدیر محترم سایت msu-fe dowsi.i لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.لیست کامل شاعران ایرانیلیست کامل شاعران ایرانیشاعران کهن پیش از سده سوم هجری، سندی از شعر سرایی به زبان پارسی دری در دست نیست. با این همه محمد عوفی در نسک لباب‌الباب نخستین شاعر به زبان فارسی دری را بهرام گور می‌داند.شاعران سده سوم (۲۰۰–۳۰۰ ق)ابواسحاق جویباری ابوحفص سغدی ابوزراعه معمری ابوسلیک گرگانی ابوشعیب هروی بسام کرد حنظله بادغیسی فرالاوی فیروز مشرقی محمد پسر وصیف سجزی محمود وراق هرویشاعران سده چهارم هجری (۳۰۰–۴۰۰)نوشتار وابسته: سبک خراسانی ابوشکور بلخی ابوطاهر خسروانی ابوطیب مصعبی ابوالحسن آغاجی ابوالعباس ربنجنی ابوالعلاء شوشتری ابوالموید بلخی ابوعبدالله جنیدی استغنائی نیشابوری بدیع بلخی بشار مرغزی بندار رازی بوالمثل بخارایی ترکی کشی ایلاقی حکاک مرغزی خبازی نیشابوری خسروی سرخسی خواجه عبدالله انصاری دقیقی رابعه قزداری رودکی رونقی بخارایی سپهری بخارایی شاکر جلاب شهید بلخی طاهرچغانی طیان ژاژخا عماره مروزی قابوس وشمگیر قمری جرجانی کسایی مروزی لوکری محمد عبده کاتب مسعودی مروزی معروفی بلخی منتصر سامانی منجیک ترمذی منطقی رازیشاعران سده پنجم هجری (۴۰۰–۵۰۰)ابوسعید ابوالخیر اسدی طوسی باباطاهر عریان خیام عسجدی عنصری عیوقی غضایری رازی فخرالدین اسعد گرگانی فرخی سیستانی فردوسی طوسی قطران تبریزی کافرک غزنوی لبیبی معنویی بخارایی منوچهری دامغانی ناصر خسروشاعران سده ششم هجری (۵۰۰–۶۰۰)نوشتار وابسته: سبک عراقی اثیر اخسیکتی ادیب صابر انوری اوحدالدین کرمانی جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی ذوالفقار خاقانی شروانی رشیدالدین وطواط سنایی سوزنی سمرقندی عبدالحمید غزنوی عطار عمعق بخاری فلکی شروانی قوامی رازی مجیرالدین بیلقانی محمد سگزی مسعود سعد سلمان معزی مهستی گنجوی نظامی گنجوی احمد مشکوری شاعران سده هفتم کمال‌الدین اصفهانی باباافضل کاشی بدر جاجرمی بساطی سمرقندی کیکاووس رازی زراتشت بهرام سعدی امین‌الدین بلیانی کازرونی مجدالدین همگر شمس تبریزی مغربی تبریزی مولوی نزاری قهستانی همام تبریزی امیر خسرو دهلوی ذوالفقار شروانی نجیب جُرفادقانی فرید اَحْوَلْ شاعران سده هشتم جهان خاتون حافظ خواجوی کرمانی سلمان ساوجی شرف‌الدین رامی شیخ اطعمه نعمت‌الله ولی عبید زاکانی عماد فقیه کرمانی نظام‌الدین محمود قاری سید رضا کیا حیدر شیرازی رکن صاین (ف ۷۶۴ ق) جلال عضد شیرازی ناصر بخاری ملا محمد شیرین مغربی تبریزی افضل‌الدین کاشانی سیّد ذوالفقار حسن کاشی جلال عتیقی علاوه بر این، از دیگر سخن‌سرایان قرن هشتم عبارتند از: رُکن‌دَعوایدار، شهاب مُهَمَّره، ناصر بَجه‌ای، عماد لُر، پادشاه‌خاتون، ناصر سیواسی، پوربهای جامی، ربیعی، حسن متکلّم، عصامی، سیّد عضد، عصّار تبریزی، جلال طبیب، مظفِّ خوافی، میرکرمانی، معین جوینی، برهان بلخی، جنید شیرازی، شاه‌شجاع، شیخ کجج تبریزی، جلال عُکاشه، شمس‌الدین کاشانی، ابن‌معین، روح عطّار، ابن نصوح، قطب عتیقی، عطار همدانی، سعدبها، بهاءالدین ساوجی، ابن‌عماد و…شاعران سدهٔ نهم قاسم انوار عصمت بخاری آذری طوسی ابن حسام ابن یمین امیرشاهی سبزواری جامی حامدی اصفهانی رضای سبزواری نزاری قهستانی قبولی هروی کاتبی ترشیزی کمال خجندی شاعران سده دهم هجری نوشتار وابسته: سبک هندی نوشتارهای وابسته: مکتب وقوع و واسوخت آصفی هروی (ف ۹۳۵ ق) بابافغانی شیرازی (ف ۹۲۵ ق) ثنایی مشهدی (ف ۹۹۶ ق) ابوالفتح حاذق گیلانی (ف ۹۹۷ ق) سحابی استرآبادی (ف ۱۰۱۰ ق) شرف جهان قزوینی (ف ۹۶۸ ق) شهیدی قمی (ف ۹۳۶ ق) ضمیری اصفهانی (ف ۹۸۷ ق) ظهوری ترشیزی (ف ۱۰۲۵ ق) عرفی شیرازی (ف ۹۹۹ ق) غزالی مشهدی (ف ۹۸۰ ق) فکری جامه‌باف (ف ۹۷۳ ق) فیضی فیاضی (ف ۱۰۰۴ ق) قاسمی گنابادی (ف ۹۸۱ ق) لسانی شیرازی (ف ۹۴۱ ق) محتشم کاشانی (ف ۹۹۶ ق) میلی مشهدی (ف ۹۸۳ ق) نظیری نیشابوری (ف ۱۰۲۰ ق) نوعی خبوشانی (ف ۱۰۱۹ ق) وحشی بافقی (ف ۹۹۱ ق) ولی دشت‌بیاضی (ف ۱۰۰۱ ق) هاتفی خرجردی (ف ۹۲۸ ق) هلالی جغتایی (ف ۹۳۵ ق) درویش دهکی (۹۲۰ ح) نظام استرآبادی (۹۲۵) اهلی شیرازی (۹۴۲) وحید تبریزی (۹۴۲) فهمی استرآبادی (۹۴۷ زنده) حیرتی تونی (۹۶۱) فارغی مشهدی (۹۶۲ زنده) عزیزی قزوینی (۹۶۹) فضولی بغدادی (۹۷۰) میر اشکی قمی (۹۷۲) خواری تبریزی (۹۷۴) خواجگی عنایت (۹۷۵) صبری اصفهانی، (۹۷۷ زنده) شیخ رباعی (۹۷۷) طرحی شیرازی (۹۸۰ زنده) شجاع (ملقب به کور) (۹۸۱) کامی قزوینی (۹۸۲) هجری قمی (۹۸۲) حیدر کلیچه‌پز (۹۸۵) عبدی بیگ نویدی (۹۸۸) کاهی کابلی، قاسم (۹۸۸) ملک قمی (۹۹۰ زنده) قیدی شیرازی (۹۹۰) مخدوم شریفی (۹۹۰ زنده) نظام‌الدین هاشمی (۹۹۱ زنده) قراری گیلانی (۹۹۲) حسابی نطنزی (۹۹۳) رضایی کاشانی (۹۹۵) میرک صالحی (۹۹۷ زنده) حالتی تهرانی (۹۹۹) صرفی ساوجی (۹۹۹) حضوری قمی (۱۰۰۰) قاضی نورالدین (۱۰۰۰) غیرتی شیرازی (۱۰۰۱ زنده) یادگاربیگ حالتی (۱۰۰۱) وقوعی نیشابوری (۱۰۰۲) وحشتی جوشقانی (۱۰۱۳) انیسی شاملو، یولقلی (۱۰۱۴) وقوعی تبریزی (۱۰۱۸) شعیب جوشقانی حیدر معمایی (۱۰۲۵) فسونی یزدی (۱۰۲۷) علی نقی کمره‌ای (۱۰۳۰) شاعران یازدهم هجری صائب تبریزی (ف ۱۰۸۷ ق) میررضی آرتیمانی کلیم کاشانی کمالی منیر لاهوری زلالی خوانساری نجیب کاشانی نظیری نیشابوری غنی کشمیری وحید قزوینی طالب آملی صابر کرمانی تأثیر تبریزی قاسم مشهدی مسیح کاشانی سلیم تهرانی واعظ قزوینی رفیع مشهدی قدسی مشهدی دانش مشهدی ظفرخان حسن نجیب کاشانی میرنجات اصفهانی شاعران دوازدهم هجری حزین لاهیجی بیدل دهلوی (ف ۱۱۳۳ ق)شاعران سده سیزدهم هجریهاتف اصفهانی آذر بیگدلی میرزا نصرالله بهار شیروانی عارف قزوینی ابراهیم نادری کازرونی وصال شیرازی قاآنی شیرازی فروغی بسطامی یغما جندقی نشاط اصفهانی مطیع صدرالسادات کازرونی کوثر علیشاه همدانی رضاقلی خان هدایت صباحی بیدگلی شیدای گراشی شاعران معاصر (سدهٔ بیستم میلادی به این‌سو) شاعران معاصر ایران شعر کلاسیک ادیب برومند ابراهیم ناعم ایرج میرزا پروین اعتصامی حسین پژمان بختیاری حسین منزوی حمید سبزواری رحیم معینی کرمانشاهی رهی معیری ژاله قائم‌مقامی سید احمد حسینی محمدحسین بهجت (شهریار) سیمین بهبهانی علی سعیدی غلامرضا روحانی (اجنه) فخرعظمی ارغون قیصر امین‌پور محمد فرخی یزدی (تاج الشعرا) محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا) محمدحسین بهجتی اردکانی (شفق) محمدرضا تقوی‌فرد محمود عنبرانی مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی) مهدی حمیدی شیرازی مهدی فرجی مهرداد اوستا میرزاده عشقی (سید محمد کردستانی) نصرالله مردانی هوشنگ ابتهاج (سایه) غزل نو حسین منزوی محمدحسین بهجت (شهریار) سیمین بهبهانی قیصر امین‌پور محمدعلی بهمنی محمد فرخی یزدی (تاج الشعرا) مریم جعفری آذرمانی منوچهر نیستانی هوشنگ ابتهاج (سایه) شعر نو لیلی گله دارانآفاق شوهانیمنیره پرورشرویاتفتیآذرکیانیپروین نگهداریثریا کهریزیآزیتا قهرمان احمد شاملو احمدرضا احمدی بهرام اردبیلی بیژن الهی پگاه احمدی حمید مصدق رزا جمالی ژاله اصفهانی سهراب رحیمی سهراب سپهری سیاوش کسرایی سید حسن حسینی طاهره صفارزاده علی باباچاهی فروغ فرخزاد فریاد شیری فریدون مشیری فریدون فرخزاد محسن عمادی محمد خلیلی محمدرضا شفیعی کدکنی محمدرضا تقوی‌فرد محمدعلی سپانلو منوچهر آتشی مهدی اخوان ثالث نازنین نظام شهیدی نیما یوشیج هوشنگ ایرانی هوشنگ چالنگی یدالله رؤیایی ترانه محمدعلی شیرازی اردلان سرفراز افشین مقدم افشین یداللهی امیر ارجینی ایرج جنتی عطایی بیژن ترقی سعید جعفرزاده احمد سرگورابی (همای) تورج شعبان‌خانی روزبه بمانی زویا زاکاریان ژاکلین شاهکار بینش‌پژوه شاهین نجفی شهیار قنبری عبدالجبار کاکایی فرامرز اصلانی لیلا کسری محسن نامجو مریم حیدرزاده مسعود امینی نیلوفر لاری‌پور یغما گلرویی حسین صفا مونا برزوییشعر کودک و نوجوانپروین دولت آبادی عباس یمینی‌شریف محمود کیانوش مصطفی رحماندوست قیصر امین پور جعفر ابراهیمی اسدالله شعبانی افسانه شعبان نژاد شکوه قاسم‌نیا افشین اعلا آتوسا صالحی حمید هنرجو عرفان نظر آهاری یحیی علوی فرد سید سعید هاشمیمنبع مطلب : she saz.i مدیر محترم سایت she saz.i لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.جواب کاربران در نظرات پایین سایتمهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟ بله خیر

ناشناس 25 روز قبل  -1  سنجینی...‌ پاسخ

سلامعزیزم 5 ماه قبل  0  سلام.قیمت پاسخ

هستی 7 ماه قبل  0  چرا???????????????????? پاسخ

ستی 7 ماه قبل  1  اصلا اون چیزی که می خواستم نبود پاسخ

مهدی 10 ماه قبل  -2  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن. پاسخ

ارسال پاسخ

5 پاسخ ادمین

(fu c io (){va ode=docume .ge Eleme ById("mw-dismissable o ice-a o place");if( ode){ ode.ou e HTML="\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice\"\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-close\"\u003E[\u003Ca abi dex=\"0\" ole=\"bu o \"\u003Eپنهان&zw j;سازی\u003C/a\u003E]\u003C/div\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-body\"\u003E\u003Cdiv id=\"localNo ice\" la g=\"fa\" di =\" l\"\u003E\u003C able s yle=\"wid h:100%; bo de :2px solid #B22222; backg ou d-colo :#ffffffff; bo de - adius:10px;\"\u003E\ \u003C body\u003E\u003C \u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shah(Emam_)_Mosque_,_Isfaha .jpg\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg al =\"Shah(Emam ) Mosque , Isfaha .jpg\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/220px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"220\" heigh =\"157\" da a-file-wid h=\"1920\" da a-file-heigh =\"1371\" /\u003E\u003C/a\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\" ex -alig :ce e ;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران\"\u003E \u003Cb\u003Eتا ۱۶ آبان وقت دارید تا با اهدای عکس&zw j;های خود از یادمان&zw j;های ایران به ویکی&zw j;پدیا کمک کنید و در بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا شرکت کنید.\u003C/b\u003E\u003C/a\u003E\u003Cb /\u003E\ \u003Cp\u003E\u003Cb /\u003E\ ایران بیش از ۲۶هزار یادمان ثبت&zw j;شدهٔ ملی دارد. فهرست یادمان&zw j;های واجد شرایط را از \u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران/فهرست یادمان&zw j;ها\"\u003Eاینجا\u003C/a\u003E پیدا کنید. \u003Cb /\u003E\ \u003C/p\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle; paddi g-lef :10px;\"\u003E\u003Cdiv class=\"floa lef \"\u003E\u003Ca h ef=\"h ps://fa.wikipedia.o g/wiki/ویکی&zw j;پدیا:ویکی_دوستدار_یادمان&zw j;ها_۲۰۲۱_ایران\"\u003E\u003Cimg al =\"Wlm logo i a .p g\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/150px-Wlm_logo_i a .p g\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"150\" heigh =\"188\" da a-file-wid h=\"2272\" da a-file-heigh =\"2847\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/div\u003E\ \u003C/ d\u003E\u003C/ \u003E\u003C/ body\u003E\u003C/ able\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E";}}());

این نوشتار به هیچ منبع و مرجعی استناد نمی‌کند. لطفاً با افزودن یادکرد به منابع قابل اعتماد برطبق اصول تأییدپذیری و شیوه‌نامهٔ ارجاع به منابع، به بهبود این نوشتار کمک کنید. مطالب بدون منبع ممکن است به چالش کشیده شوند و حذف شوند. فهرست شاعران فارسی‌زبان دربردارندهٔ شاعران سرشناسی است که به زبان فارسی، از حدود ۱۲۰۰ سال پیش تاکنون، شعر سروده‌اند. محتویات ۱ شاعران کهن ۲ شاعران سده سوم (۲۰۰–۳۰۰ ه–ق) ۳ شاعران سده چهارم هجری (۳۰۰–۴۰۰) ۴ شاعران سده پنجم هجری (۴۰۰–۵۰۰) ۵ شاعران سده ششم هجری (۵۰۰–۶۰۰) ۶ شاعران سده هفتم ۷ شاعران سده هشتم ۸ شاعران سدهٔ نهم ۹ شاعران سده دهم هجری ۱۰ شاعران یازدهم هجری ۱۱ شاعران دوازدهم هجری ۱۲ شاعران سده سیزدهم هجری ۱۳ شاعران معاصر (سدهٔ بیستم میلادی به این‌سو) ۱۳.۱ شاعران معاصر ایران ۱۳.۱.۱ شعر کلاسیک ۱۳.۱.۲ غزل نو ۱۳.۱.۳ شعرنو ۱۳.۱.۴ ترانه ۱۳.۱.۵ شعر کودک و نوجوان ۱۴ شاعران معاصر افغانستان ۱۵ تاجیکستان ۱۶ جستارهای وابسته شاعران کهن پیش از سده سوم هجری قمری، سندی از شعر سرایی به زبان پارسی دری در دست نیست. با این همه محمد عوفی در نسک لباب‌الباب نخستین شاعر به زبان فارسی دری را بهرام گور می‌داند. شاعران سده سوم (۲۰۰–۳۰۰ ه–ق) .mw-pa se -ou pu .div-col{ma gi - op:0.3em;colum -wid h:30em}.mw-pa se -ou pu .div-col-small{fo -size:90%}.mw-pa se -ou pu .div-col- ules{colum - ule:1px solid #aaa}.mw-pa se -ou pu .div-col dl,.mw-pa se -ou pu .div-col ol,.mw-pa se -ou pu .div-col ul{ma gi - op:0}.mw-pa se -ou pu .div-col li,.mw-pa se -ou pu .div-col dd{page-b eak-i side:avoid;b eak-i side:avoid-colum } ابواسحاق جویباری ابوحفص سغدی ابوزراعه معمری ابوسلیک گرگانی ابوشعیب هروی بسام کرد حنظله بادغیسی فرالاوی فیروز مشرقی محمد پسر وصیف سجزی محمود وراق هروی شاعران سده چهارم هجری (۳۰۰–۴۰۰) .mw-pa se -ou pu .ha o e{fo -s yle:i alic}.mw-pa se -ou pu div.ha o e{paddi g- igh :1.6em;ma gi -bo om:0.5em}.mw-pa se -ou pu .ha o e i{fo -s yle: o mal}.mw-pa se -ou pu .ha o e+li k+.ha o e{ma gi - op:-0.5em}نوشتار(های) وابسته: سبک خراسانی ابوشکور بلخی ابوطاهر خسروانی ابوطیب مصعبی ابوالحسن آغاجی ابوالعباس ربنجنی ابوالعلاء شوشتری ابوالموید بلخی ابوعبدالله جنیدی استغنائی نیشابوری بدیع بلخی بشار مرغزی بندار رازی بوالمثل بخارایی ترکی کشی ایلاقی حکاک مرغزی خبازی نیشابوری خسروی سرخسی خواجه عبدالله انصاری دقیقی رابعه قزداری رودکی رونقی بخارایی سپهری بخارایی شاکر جلاب شهید بلخی طاهرچغانی طیان ژاژخا عماره مروزی قابوس وشمگیر قمری جرجانی کسایی مروزی لوکری محمد عبده کاتب مسعودی مروزی معروفی بلخی منتصر سامانی منجیک ترمذی منطقی رازی شاعران سده پنجم هجری (۴۰۰–۵۰۰) ابوسعید ابوالخیر اسدی طوسی باباطاهر عریان خیام عسجدی عنصری عیوقی غضایری رازی فخرالدین اسعد گرگانی فرخی سیستانی فردوسی طوسی قطران تبریزی کافرک غزنوی لبیبی منوچهری دامغانی ناصر خسرو شاعران سده ششم هجری (۵۰۰–۶۰۰) نوشتار(های) وابسته: سبک عراقی اثیر اخسیکتی ادیب صابر انوری اوحدالدین کرمانی جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی ذوالفقار خاقانی شروانی رشیدالدین وطواط سنایی سوزنی سمرقندی عبدالحمید غزنوی عطار عمعق بخاری فلکی شروانی قوامی رازی مجیرالدین بیلقانی محمد سگزی مسعود سعد سلمان محمد معزی مهستی گنجوی نظامی گنجوی شاعران سده هفتم کمال‌الدین اصفهانی باباافضل کاشی بدر جاجرمی بساطی سمرقندی کیکاووس رازی زراتشت بهرام سعدی امین‌الدین بلیانی کازرونی مجدالدین همگر شمس تبریزی مغربی تبریزی مولوی نزاری قهستانی همام تبریزی امیر خسرو دهلوی ذوالفقار شروانی شاعران سده هشتم جهان خاتون خواجه حافظ شیرازی خواجوی کرمانی سلمان ساوجی شرف‌الدین رامی شیخ اطعمه نعمت‌الله ولی عبید زاکانی عماد فقیه کرمانی نظام‌الدین محمود قاری حیدر شیرازی ملا محمد شیرین مغربی تبریزی افضل‌الدین کاشانی حسن کاشی علاوه بر این، از دیگر سخن‌سرایان قرن هشتم عبارتند از: رُکن‌دَعوایدار، شهاب مُهَمَّره، ناصر بَجه‌ای، عمادِ لُر، پادشاه‌خاتون، ناصر سیواسی، پوربهای جامی، ربیعی، حسن متکلّم، عصامی، سیّد عضد، عصّار تبریزی، جلال طبیب، مظفِّ خوافی، میرکرمانی، معین جوینی، برهان بلخی، جنید شیرازی، شاه‌شجاع، شیخ کجج تبریزی، جلال عُکاشه، شمس‌الدین کاشانی، ابن‌معین، روح عطّار، ابن نصوح، قطب عتیقی، عطار همدانی، سعدبها، بهاءالدین ساوجی، ابن‌عماد و... شاعران سدهٔ نهم قاسم انوار عصمت بخاری آذری طوسی ابن یمین امیرشاهی سبزواری جامی حامدی اصفهانی رضای سبزواری نزاری قهستانی قبولی هروی کاتبی ترشیزی کمال خجندی شاعران سده دهم هجری نوشتار(های) وابسته: سبک هندی نوشتار(های) وابسته: مکتب وقوع و واسوخت آصفی هروی (ف ۹۳۵ ق) بابافغانی شیرازی (ف ۹۲۵ ق) ثنایی مشهدی (ف ۹۹۶ ق) ابوالفتح حاذق گیلانی (ف ۹۹۷ ق) سحابی استرآبادی (ف ۱۰۱۰ ق) شرف جهان قزوینی (ف ۹۶۸ ق) شهیدی قمی (ف ۹۳۶ ق) ضمیری اصفهانی (ف ۹۸۷ ق) ظهوری ترشیزی (ف ۱۰۲۵ ق) عرفی شیرازی (ف ۹۹۹ ق) غزالی مشهدی (ف ۹۸۰ ق) فکری جامه‌باف (ف ۹۷۳ ق) فیضی فیاضی (ف ۱۰۰۴ ق) قاسمی گنابادی (ف ۹۸۱ ق) لسانی شیرازی (ف ۹۴۱ ق) محتشم کاشانی (ف ۹۹۶ ق) میلی مشهدی (ف ۹۸۳ ق) نظیری نیشابوری (ف ۱۰۲۰ ق) نوعی خبوشانی (ف ۱۰۱۹ ق) وحشی بافقی (ف ۹۹۱ ق) ولی دشت‌بیاضی (ف ۱۰۰۱ ق) هاتفی خرجردی (ف ۹۲۸ ق) هلالی جغتایی (ف ۹۳۵ ق) درویش دهکی (۹۲۰ ح) نظام استرآبادی (۹۲۵) اهلی شیرازی (۹۴۲) وحید تبریزی (۹۴۲) فهمی استرآبادی (۹۴۷ زنده) حیرتی تونی (۹۶۱) فارغی مشهدی (۹۶۲ زنده) عزیزی قزوینی (۹۶۹) فضولی بغدادی (۹۷۰) میر اشکی قمی (۹۷۲) خواری تبریزی (۹۷۴) خواجگی عنایت (۹۷۵) صبری اصفهانی (۹۷۷ زنده) شیخ رباعی (۹۷۷) طرحی شیرازی (۹۸۰ زنده) شجاع (ملقب به کور) (۹۸۱) کامی قزوینی (۹۸۲) هجری قمی (۹۸۲) حیدر کلیچه‌پز (۹۸۵) عبدی بیگ نویدی (۹۸۸) کاهی کابلی، قاسم (۹۸۸) ملک قمی (۹۹۰ زنده) قیدی شیرازی (۹۹۰) مخدوم شریفی (۹۹۰ زنده) نظام‌الدین هاشمی (۹۹۱ زنده) قراری گیلانی (۹۹۲) حسابی نطنزی (۹۹۳) رضایی کاشانی (۹۹۵) میرک صالحی (۹۹۷ زنده) حالتی تهرانی (۹۹۹) صرفی ساوجی (۹۹۹) حضوری قمی (۱۰۰۰) قاضی نورالدین (۱۰۰۰) غیرتی شیرازی (۱۰۰۱ زنده) یادگاربیگ حالتی (۱۰۰۱) وقوعی نیشابوری (۱۰۰۲) وحشتی جوشقانی (۱۰۱۳) انیسی شاملو، یولقلی (۱۰۱۴) وقوعی تبریزی (۱۰۱۸) شعیب جوشقانی حیدر معمایی (۱۰۲۵) فسونی یزدی (۱۰۲۷) علی نقی کمره‌ای (۱۰۳۰) شاعران یازدهم هجری صائب تبریزی (ف ۱۰۸۷ ق) میررضی آرتیمانی کلیم کاشانی کمالی منیر لاهوری زلالی خوانساری نجیب کاشانی نظیری نیشابوری غنی کشمیری وحید قزوینی طالب آملی صابر کرمانی تأثیر تبریزی قاسم مشهدی مسیح کاشانی سلیم تهرانی واعظ قزوینی رفیع مشهدی قدسی مشهدی دانش مشهدی ظفرخان حسن نجیب کاشانی میرنجات اصفهانی شاعران دوازدهم هجری حزین لاهیجی بیدل دهلوی (ف ۱۱۳۳ ق) شاعران سده سیزدهم هجری نوشتار(های) وابسته: سبک بازگشت ادبی هاتف اصفهانی آذر بیگدلی میرزا نصرالله بهار شیروانی وحدت کرمانشاهی عارف قزوینی ابراهیم نادری کازرونی وصال شیرازی قاآنی شیرازی فروغی بسطامی یغما جندقی نشاط اصفهانی مطیع صدرالسادات کازرونی کوثر علیشاه همدانی رضاقلی خان هدایت صباحی بیدگلی شیدای گراشی سروش اصفهانی ناطق مکرانی شاعران معاصر (سدهٔ بیستم میلادی به این‌سو) شاعران معاصر ایران شعر کلاسیک یدالله طارمی بیژن سمندر ادیب برومند ابراهیم ناعم ایرج میرزا پروین اعتصامی حسین پژمان بختیاری حسین منزوی احمد نیک طلب (یاور همدانی) حمید سبزواری رحیم معینی کرمانشاهی رهی معیری ژاله قائم‌مقامی محمدحسین بهجت (شهریار) سیمین بهبهانی علی سعیدی غلامرضا روحانی (اجنه) فخرعظمی ارغون قیصر امین‌پور محمد فرخی یزدی (تاج الشعرا) محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا) محمدحسین بهجتی اردکانی (شفق) محمدرضا تقوی‌فرد محمود عنبرانی مهدی حمیدی شیرازی مهدی فرجی فاضل نظری هومن ذکایی مهرداد اوستا میرزاده عشقی (سید محمد کردستانی) نصرالله مردانی هوشنگ ابتهاج (سایه) وحید دستگردی محمد بانشی (بانیش) غزل نو حسین منزوی محمدحسین بهجت (شهریار) سیمین بهبهانی قیصر امین‌پور محمدعلی بهمنی محمد فرخی یزدی (تاج الشعرا) مریم جعفری آذرمانی منوچهر نیستانی هوشنگ ابتهاج (سایه) شعرنو آزیتا قهرمان احمد شاملو احمدرضا احمدی بهرام اردبیلی بیژن الهی پگاه احمدی حمید مصدق رزا جمالی ژاله اصفهانی سلمان هراتی سهراب رحیمی سهراب سپهری سیاوش کسرایی سید حسن حسینی طاهره صفارزاده علی باباچاهی علیرضا آدینه فروغ فرخزاد رضا براهنی فرامرز سلیمانی فریاد شیری فریدون مشیری فریدون فرخزاد محسن عمادی محمد خلیلی محمدرضا شفیعی کدکنی محمدرضا تقوی‌فرد محمدعلی سپانلو منوچهر آتشی مهدی اخوان ثالث مینا دست غیب نازنین نظام شهیدی نیما یوشیج هوشنگ ایرانی هوشنگ چالنگی یدالله رؤیایی ترانه بیژن سمندر محمدعلی شیرازی اردلان سرفراز افشین مقدم افشین یداللهی امیر ارجینی ایرج جنتی عطایی بیژن ترقی سعید جعفرزاده احمد سرگورابی (همای) تورج شعبان‌خانی روزبه بمانی زویا زاکاریان ژاکلین شاهکار بینش‌پژوه شاهین نجفی شهیار قنبری عبدالجبار کاکایی فرامرز اصلانی لیلا کسری محسن نامجو مریم حیدرزاده مسعود امینی نیلوفر لاری‌پور یغما گلرویی حسین صفا مونا برزویی مهرزاد امیرخانی شعر کودک و نوجوان پروین دولت آبادی عباس یمینی‌شریف محمود کیانوش مصطفی رحماندوست قیصر امین پور بابک نیک طلب جعفر ابراهیمی اسدالله شعبانی افسانه شعبان نژاد شکوه قاسم‌نیا افشین اعلا آتوسا صالحی حمید هنرجو عرفان نظر آهاری یحیی علوی فرد سید سعید هاشمی شاعران معاصر افغانستان محمدکاظم کاظمی تاجیکستان مقالهٔ اصلی: شاعران معاصر تاجیکستان پیرو سلیمانی جستارهای وابسته ازبکستان و زبان فارسی .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبوفهرست‌های شاعرانبر پایه زبان آفریکانس آلبانیایی عرب ارمنی Assamese Awadhi بلاروسی بنگالی بوسنیایی بلغاری کاتالانی چینی کرواتی دانمارکی Du ch انگلیسی فرانسوی آلمانی یونانی (باستانی) گجراتی عبری هندی ایسلندی اندونزیایی I ish I alia Japa ese Ka ada Kashmi i Ko ka i Ko ea ادبیات لاتین Mai hili Malayalam Mal ese Ma ipu i Ma a hi Nepali Nepali O iya پشتو Pe sylva ia Du ch Pe sia Polish Po uguese Pu jabi Rajas ha i Roma ia Russia Sa sk i Si dhi Slovak Slove ia So bia اسپانیا Swedish Sy iac Tamil Telugu ترک Uk ai ia اردو ازبک Welsh Yiddish بر پایه ملیتیا فرهنگ افغانی آمریکایی A ge i e استرالیایی اتریشی Ba gladeshi Bos iak برزیلی B e o Ca adia Chica o استونی فنلاندی Gha aia یونانی هندی ایرانی ایرلندی مکزیکی نپالی New Zeala de Nica agua Nige ia O oma پاکستانی Pe uvia رومانی رومانیایی سومالیایی آفریقای جنوبی سوئدی سوئیسی Sy ia ترکیه‌ای بر پایه نوع آنارشیست Ea ly-mode wome (UK) فمینیست غنایی نوگرا ملی Pe fo ma ce رومانتیک Specula ive Su ealis جنگ زنان برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=فهرست_شاعران_فارسی‌زبان&oldid=33061100» رده‌ها: ادبیات فارسیشاعران فارسی‌زبانفهرست‌های اهالی ایران بر پایه پیشهفهرست‌های شاعرانفهرست‌های شاعران بر پایه زبانرده‌های پنهان: صفحات نیمه‌حفاظت‌شده بی‌پایان ویکی‌پدیامقاله‌های بدون منبعهمه مقاله‌های بدون منبع

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب