دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
سوالات درس دوم علوم چهارم مخلوط ها

سوالات درس دوم علوم چهارم مخلوط ها

سوالات علوم چهارم درس دوم

سوالات علوم چهارم درس دوم سوال و جواب درس 2 علوم چهارم (مخلوط ها)   در این قسمت نیز سوالات درس دوم علوم کلاس چهارم را آماده کرده ایم که میتوانید به صورت کامل آنها را مشاهده و استفاده نمایید.  موضوع درس دوم علوم چهارم مخلوط ها میباشد. سوال1-مخلوط چیست؟ پاسخ: اگر دو یا چند ماده اعم از جامد یا مایع یا گاز را باهم قاطی کنیم مخلوط درست می شود. سوال2-مخلوط یکنواخت یا محلول یا مخلوط همگن چیست؟سه ویژگی آن را بیان کنید. پاسخ:اگر دو یا چند ماده را باهم قاطی کنیم به طوری که ذرات آن ها به طور یکسان بین هم پخش شوند به آن مخلوط یکنواخت یا مخلوط همگن یا محلول می گویند . در مخلوط یکنواخت یا محلول ذرات دو ماده خود به خود و به راحتی از هم جدا نمی شوند،معمولا شفاف هستند و گاهی ذرات مواد مخلوط شده ممکن است تغییر کنند و یا به ماده ای دیگر تبدیل شوند سوال3 -مخلوط غیریکنواخت یا مخلوط نا همگن چیست؟سه ویژگی آن را بیان کنید. پاسخ: اگر دو یا چند ماده را باهم قاطی کنیم به طوری که ذرات آن ها به طور یکسان بین هم پخش نشوند به آن مخلوط غیریکنواخت یا مخلوط ناهمگن می گویند. در مخلوط غیریکنواخت یا مخلوط ناهمگن ذرات دو ماده خود به خود و به راحتی از هم جدا می شوند،معمولا شفاف نیستند و ذرات مواد مخلوط شده تغییر نمی کنند. سوال4-تفاوت و فرق مخلوط یکنواخت (همگن یا محلول) با مخلوط غیریکنواخت (ناهمگن) در چیست؟سه مورد بیان کنید. پاسخ: در مخلوط یکنواخت(همگن) یا محلول ذرات دو ماده خود به خود و به راحتی از هم جدا نمی شوند،معمولا شفاف هستند و گاهی ذرات مواد مخلوط شده ممکن است تغییر کنند و یا به ماده ای دیگر تبدیل شوند ولی در مخلوط غیریکنواخت یا مخلوط ناهمگن ذرات دو ماده خود به خود و به راحتی از هم جدا می شوند،معمولا شفاف نیستند و ذرات مواد مخلوط شده تغییر نمی کنند. سوال5-سهم شما در استفاده ی درست از مخلوط ها چیست؟چهار مورد بیان کنید. پاسخ: الف : هنگام شستن دست ها در استفاده از مایع دست شویی زیاده روی نمی کنم. ب: هیچ گاه شوینده های مختلف را باهم مخلوط نمی کنم زیرا ممکن است به ماده ای خطرناک تبدیل شده وبه من آسیب بزند. ج :هیچ گاه مخلوط های را نمی شناسم نمی چشم. د: هنگام استفاده از مخلوط ها برچسب روی آن ها رابه دقت می خوانم سوال6-مخلوط ها در زندگی ما چه استفاده و کاربرد های دارند؟سه مورد بیان کنید. پاسخ: الف: از مخلوط آب با سیمان یا گچ یا آهک و…در ساختمان سازی استفاده می کنیم. ب: از مخلوط آب و مواد خوراکی در آشپزی استفاده می کنیم .ج : ادویه ها،شوینده ها،داروها و… در تغذیه و سالمت ما نقش دارند معمولا از مخلوط ها درست می شوند و… سوال7-حل شونده و حلال چیست؟مثال بزنید. پاسخ:-به ماده ای که حل می شود حل شونده و به ماده ای که حل می کند حلال می گویند.مثال :در محلول شکر با آب، شکر ماده  حل شوند و آب ماده حلال است. سوال8 – سه مخلوط که برای جانداران و طبیعت مضر هستند نام ببرید. پاسخ:-شوینده ها،سم ها،رنگ ها و… سوال9-چند روش جداسازی مخلوط ها را بیان کنید. پاسخ:– صاف کردن-بخار کردن-سر ریز کردن-ساکن گذاشتن و…   مثال های مخلوط های یکنواخت یا همگن یا همان محلول نوع مواد | مثال جامد و مایع | نمک و آب , شکر و آب*کافور و آب و… مایع و مایع | الکل و آب*سرکه و آب*گلاب و آب و… مایع و گاز | آب ودی اکسید کربن)آب گازدار(-انواع نوشابه گاز دار شفاف و… مثال های مخلوط های غیریکنواخت یا ناهمگن نوع مواد | مثال جامد و جامد | نخود و لوبیا *شن و ماسه*مداد و خودکار*سکه و اسکناس* سنگ و آجر و….. مایع  و مایع | روغن زیتون و آب*روغن مایع و آب* گازوئیل و آب*بنزین و آب*نفت سفید و آب و…. جامد و مایع | سنگ و الکل*نخود و آب*شیشه و نفت*شن و روغن مایع*آجر و بنزین و….   سوال 11 -هوا چه نوع مخلوطی است؟ پاسخ: -هوا مخلوط گاز در گاز است .   ???????? بعدی» درس سوم علوم چهارم  ???? پیشین« درس اول علوم چهارم  

||| 4 نظر Naza i شنبه 16 آذر 1398

سوالات درس علوم چهارم ابتدایی همراه با پاسخ درس دوم مخلوط ها در زندگی ما سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۸ | 11:23 | شهره مرتضوی - 1- مخلوط چیست؟پاسخ: ماده ای که از ذرات متفاوت تشکیل شده باشد، مثلاً وقتی که چند ماده جامد، چند ماده مایع یا چند گاز را با هم در ظرفی داشته باشیم یک مخلوط داریم. 2- مخلوط یکنواخت یامَحلول یامخلوط همگن چیست؟ سه ویژگی آن رابیان کنید. پاسخ: وقتی چند ماده را با هم مخلوط کنیم که ذرات تشکیل­ دهنده آن به طور یکنواخت در یکدیگر پخش شده ­اند و خواص آن درهمه بخش ­ها یکسان باشد، یک مخلوط همگن یا محلول داریم.* ویژگی های محلول ها: به راحتی از هم جدا نمی شوندمعمولاً محلول های مایع شفاف هستند و نور را زا خود عبور می دهندذرات محلول ها به طور یکنواخت در یکدیگر پخش شده اند3 -مخلوط غیریکنواخت یا مخلوط ناهمگن چیست؟سه ویژگی آن رابیان کنید.پاسخ: مخلوطی که ذره ­های تشکیل­ دهنده آن به طور یکنواخت در یکدیگر پخش نشده اند و خواص آن در همه بخش ­ها یکسان نیست. * ویژگی های مخلوطهای ناهمگن: ذرات مخلوط ناهمگن راحت تر از محلول ها از هم جدا می شوندمعمولاً مخلوط های ناهمگن شفاف نیستند و نور را از خود عبور نمی دهندذرات مخلوط های ناهمگن به طور غیریکنواخت در یکدیگر پخش شده اند4-تفاوت وفرق مخلوط یکنواخت(همگن یامحلول) بامخلوط غیریکنواخت(ناهمگن) درچیست؟سه موردبیان کنید.پاسخ:ذرات مخلوط ناهمگن راحت تر از محلول ها از هم جدا می شوندمعمولاً مخلوط های ناهمگن شفاف نیستند و نور را از خود عبور نمی دهند اما محلول ها شفاف هستند و نور را زا خود عبور می دهندذرات محلول ها به طور یکنواخت در یکدیگر پخش شده اند و ذرات مخلوط های ناهمگن به طور غیریکنواخت در یکدیگر پخش شده اند5- مخلوط ها در زندگی ما چه استفاده وکاربُردهایی دارند؟ سه موردبیان کنید.پاسخ: از مخلوط آب با سیمان یا گچ یا آهک و...درساختمان سازی استفاده می کنیم.ازمخلوط آب وموادخوراکی درآشپزی استفاده می کنیمادویه ها،شوینده ها،داروها و...که در تغذیه و سلامت ما نقش دارندو...7-حل شونده و حلّال چیست؟ مثال بزنید. پاسخ: به مادّه ای که حل می شود حل شونده و به مادّه ای که حل می کند حلّال می گویند. مثال : درمحلول آب نمک، نمک مادّه حلشوند ه وآب مادّه ی حلّال است.8 – سه مخلوط که برای جانداران وطبیعت مضرهستند نام ببرید.پاسخ: شوینده ها،سم ها،رنگ ها و...9- چند روش جداسازی مخلوط ها رابیان کنید.پاسخ: صاف کردن- الک کردن- بخارکردن -سرریزکردن - ساکن گذاشتن و... 10-برای انواه مخلوط غیریکنواخت(ناهمگن) و مخلوط یکنواخت(محلول یا همگن)مثال بزنید.پاسخ: توجه کنید بچه ها هیچ وقت این مخلوط ها را درست نکنید.انواع محلول:محلول مایع در مایع : آب و الکل، آب و سرکهمحلول جامد در مایع : آب نمک، آب قند، آب و گلابمحلول گاز در مایع : آب و دی اکسیدکربن (آب گازدار) -انواع نوشابه گازدار شفافانواع مخلوط ناهمگن: مخلوط مایع در مایع :  آب و روغن، آب و بنزین محلول جامد در مایع : سنگ والکل، نخود و آب، آب و گوشتمحلول جامد در جامد : نخود و لوبیا، شن و ماسه، مدادوخودکار، سکّه و اسکناس، سنگ و آجر بقیه سوالات علوم چهارم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید:  سوال با پاسخ علوم چهارم ابتدایی (زنگ اول)  سوال با پاسخ  علوم چهارم ابتدایی درس دوم، مخلوط ها در زندگیموضوع : علوم چهارم ابتدایی|آزمون علوم ابتدایی| فصل اول علوم چهارم دبستان|نمونه سوال امتحانی فصل اول| نمونه سوال علوم چهارم دبستان|علوم ابتدایی| آزمون چهارم دبستان فصل اول زنگ علوم| آزمون فصل اول چهارم دبستان|سوال با جواب علوم چهارم دبستان| نمونه سوال فصل اول با جواب بازگشت به سایت آموزش شیمی نوین    آموزش علوم سوال علوم با پاسخ علوم چهارم ابتدایی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب