دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

سوالات اجتماعی درس پنجم کلاس پنجم

سوالات مطالعات پنجم درس پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم درس پنجم با جواب سوالات درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی   ???? سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم ???? درس پنجم :جمعیت ایران 1- جمعیت را تعریف کنید؟ پاسخ» به مجموعه ی افرادی که در یکجا زندگی می کنند، جمعیت می گویند. ۲- جمعیت چگونه افزایش می یابد؟ پاسخ» اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می میرند بیشتر باشد، جمعیت افزایش می یابد ٣- افزایش جمعیت در کشور ما چه خوبی هایی دارد؟ پاسخ» وقتی تعداد جوانان یک کشور زیاد باشد، نیروی بیشتری برای کار فراهم می شود. علاوه بر این، جوانان با تحصیل و تلاش به پیشرفت کشور کمک می کنند. اگر جمعیت زیاد باشد، نیروی زیادی برای دفاع از کشورمان داریم. ما دوست نداریم در یک خانواده ی کم جمعیت زندگی کنیم. دلمان می خواهد با برادرها و خواهرهایمان بازی کنیم، به هم کمک کنیم و تنها نباشیم. ۴- در حال حاضر جمعیت کشور ما چند نفر است؟ پاسخ» نزدیک به ۸۰ میلیون نفر ۵- پراکندگی جمعیت یعنی چه ؟ پاسخ» جمعیت ایران در همه جای آن بصورت یکسان پراکنده نشده در بعضی نواحی جمعیت بیشتر و در بعضی جمعیت کمتری دارد. ۶- در ناحیه کناره ی در یاری خزر آب و هوای مساعد و باران کافی و خاک حاصل خیر موجب رونق کشاورزی شده است ۷- چرا نواحی کناره ی دریای خزری پر جمعیت است؟ پاسخ» ناحیه ی کناره ی دریای خزر وسعت کمی دارد اما جمعیت زیادی را در خود جای داده است. در این ناحیه، آب و هوای مساعد، باران کافی و خاک حاصلخیز موجب رونق کشاورزی شده است ۸- چرا تهران جمعیت زیادی را در خود جای داده است؟ پاسخ» ناحیه ی تهران و اطراف آن پرجمعیت ترین جای کشور است. تهران به دلیل پایتخت بودن و وجود اداره ها، دانشگاهها و کارخانه ها، جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است 9- چرا نواحی داخلی ایران کم جمعیت یا خالی از جمعیت هستند؟ پاسخ» نواحی داخلی ایران به دلیل بارندگی کم، زمین های شور و خاک نامناسب، بسیار کم جمعیت یا خالی از جمعیت است. ۱۰-نواحی داخلی ایران به دلیل بارندگی کم و زمین های شور و خاک نامناسب بسیار کم جمعیت یا خالی از جمعیت است. ۱۱- چرا نواحی کوهپایه ای رشته کوه البرز،زاگرس و آذربایجان و خراسان شهر و روستاهای زیادی دارند؟ پاسخ» در نواحی کوهپایه ای رشته کوه های البرز و زاگرس و کوههای آذربایجان و خراسان، به دلیل آب و هوای معتدل، خاک آبرفتی و وجود معدنهای مختلف تعداد زیادی شهر و روستای پرجمعیت به وجود آمده است ۱۲- چرا برخی نواحی ایران جمعیت بیشتر و برخی جمعیت کمتری دارند؟ پاسخ» چون آب و هوا و شرایط محیطی در همه جا یکسان نیست و جاهایی که آب و هوا مناسب و خاک مناسب و باران کافی وجود داشته باشد جمعیت بیشتر و در مناطقی بارندگی کم و خاک نامناسب جمعیت کمتر است ۱۳-مهاجرت یعنی چه؟ پاسخ» مهاجرت یعنی اینکه مردم برای زندگی یا کار از جایی به جای دیگر بروند . ۱۴- پرجمعیت ترین جای کشور کجاست؟ پاسخ» تهران و اطراف آن ۱۵- دو دلیل افزایش جمعیت یک مکان را نام ببرید. پاسخ» تولد بیش تر از مرگ – مهاجرت   ???????? بعدی» سوالات درس 6 مطالعات پنجم ???? پیشین« سوالات درس 4 مطالعات پنجم

||| 0 نظر Naza i پنجشنبه 21 فروردین 1399

سوالات درس پنجم مطالعات پنجم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.سوالات مطالعات پنجم درس پنجم با جواب - هوم درس ???? سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم ???? درس پنجم :جمعیت ایران1- جمعیت را تعریف کنید؟ پاسخ» به مجموعه ی افرادی که در یکجا زندگی می کنند، جمعیت می گویند.۲- جمعیت چگونه افزایش می یابد؟ پاسخ» اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می میرند بیشتر باشد، جمعیت افزایش می یابد۳- افزایش جمعیت در کشور ما چه خوبی هایی دارد؟ پاسخ» وقتی تعداد جوانان یک کشور زیاد باشد، نیروی بیشتری برای کار فراهم می شود. علاوه بر این، جوانان با تحصیل و تلاش به پیشرفت کشور کمک می کنند. اگر جمعیت زیاد باشد، نیروی زیادی برای دفاع از کشورمان داریم. ما دوست نداریم در یک خانواده ی کم جمعیت زندگی کنیم. دلمان می خواهد با برادرها و خواهرهایمان بازی کنیم، به هم کمک کنیم و تنها نباشیم.۴- در حال حاضر جمعیت کشور ما چند نفر است؟ پاسخ» نزدیک به ۸۰ میلیون نفر۵- پراکندگی جمعیت یعنی چه ؟ پاسخ» جمعیت ایران در همه جای آن بصورت یکسان پراکنده نشده در بعضی نواحی جمعیت بیشتر و در بعضی جمعیت کمتری دارد.۶- در ناحیه کناره ی در یاری خزر آب و هوای مساعد و باران کافی و خاک حاصل خیر موجب رونق کشاورزی شده است۷- چرا نواحی کناره ی دریای خزری پر جمعیت است؟ پاسخ» ناحیه ی کناره ی دریای خزر وسعت کمی دارد اما جمعیت زیادی را در خود جای داده است. در این ناحیه، آب و هوای مساعد، باران کافی و خاک حاصلخیز موجب رونق کشاورزی شده است۸- چرا تهران جمعیت زیادی را در خود جای داده است؟ پاسخ» ناحیه ی تهران و اطراف آن پرجمعیت ترین جای کشور است. تهران به دلیل پایتخت بودن و وجود اداره ها، دانشگاهها و کارخانه ها، جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است9- چرا نواحی داخلی ایران کم جمعیت یا خالی از جمعیت هستند؟ پاسخ» نواحی داخلی ایران به دلیل بارندگی کم، زمین های شور و خاک نامناسب، بسیار کم جمعیت یا خالی از جمعیت است.۱۰-نواحی داخلی ایران به دلیل بارندگی کم و زمین های شور و خاک نامناسب بسیار کم جمعیت یا خالی از جمعیت است.۱۱- چرا نواحی کوهپایه ای رشته کوه البرز،زاگرس و آذربایجان و خراسان شهر و روستاهای زیادی دارند؟ پاسخ» در نواحی کوهپایه ای رشته کوه های البرز و زاگرس و کوههای آذربایجان و خراسان، به دلیل آب و هوای معتدل، خاک آبرفتی و وجود معدنهای مختلف تعداد زیادی شهر و روستای پرجمعیت به وجود آمده است۱۲- چرا برخی نواحی ایران جمعیت بیشتر و برخی جمعیت کمتری دارند؟ پاسخ» چون آب و هوا و شرایط محیطی در همه جا یکسان نیست و جاهایی که آب و هوا مناسب و خاک مناسب و باران کافی وجود داشته باشد جمعیت بیشتر و در مناطقی بارندگی کم و خاک نامناسب جمعیت کمتر است۱۳-مهاجرت یعنی چه؟ پاسخ» مهاجرت یعنی اینکه مردم برای زندگی یا کار از جایی به جای دیگر بروند .۱۴- پرجمعیت ترین جای کشور کجاست؟ پاسخ» تهران و اطراف آن۱۵- دو دلیل افزایش جمعیت یک مکان را نام ببرید.پاسخ» تولد بیش تر از مرگ – مهاجرتمنبع مطلب : homeda s.i مدیر محترم سایت homeda s.i لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.معلم برتر مرجع کامل جواب دروس سال تحصیلیجواب فعالیت صفحه ۲۷ درس ۶ مطالعات اجتماعی پنجمفعالیت صفحه ۲۷ درس ۶ مطالعات اجتماعی پنجمجواب فعالیت صفحه ۲۷ درس ۶ مطالعات اجتماعی پنجم ۱- فرض کنید یک روز از صبح تا شب در محل زندگی تان آب نباشد، چه مشکلاتی برای شما و اعضای خانواده تان پیش می آید؟ به طور گروهی همفکری کنید و فهرست مشکلات را در کلاس بخوانید.پاسخ:تشنگیبی حالیگرما زدگیکثیف شدنگشنگی۲- در کتاب مطالعات اجتماعی سال چهارم خواندید که در گذشته های دور، مهمترین تمدن ها در کنار رودها به وجود آمده اند. چرا ؟پاسخ:چون مردم میتوانستند کشاورزی کنند و همین باعث یکجا نشینی آنها شد.منبع مطلب : bis s.blog.i مدیر محترم سایت bis s.blog.i لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی پنجم ابتداییدرس اول مطالعات اجتماعی پنجم من با دیگران ارتباط برقرار می کنم…..1 – اصطلاحات و مفاهیم زیر را تعریف کنید. – گوینده: – شنونده: – حریم شخصی: – ارتباط غیرکلامی:2 – ما در هنگام نوزادی و کودکی با چه کسانی ارتباط داریم؟ 3 – هنگامی که وارد مدرسه می شویم، با چه کسانی ارتباط برقرار می کنیم؟ 4 – برای ارتباط با دیگران به چه مواردی باید توجه کرد؟ 5 – وقتی کسی با ما صحبت می کند، لازم است به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟  4 مورد 6 – در هنگام صحبت کردن با دیگران، لازم است به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟ 5 مورد 7 – چرا ارتباط با پدر و مادر برای ما اهمیت دارد؟ 8 – ما انسان ها برای زندگی به چه چیزهایی نیاز داریم؟ 9 – اگر انسان ها با دیگران ارتباط نداشته باشند، چه می شود؟ 10 – ما می توانیم با رفتار و حالت های صورت خود چه چیزهایی را نشان دهیم؟درس دوم مطالعات اجتماعی پنجم احساسات ما1.اصطلاحات زیر را تعریف کنید. – احساس شادی: – ترس بجا: 2 – سه نمونه از احساسات انسان ها را نام ببرید. 3 – احساسات خوشایند و ناخوشایند چه تأثیری در ما دارند؟ 4 چهار نمونه از احساسات خوشایند را مثال بزنید. 5 – چهار نمونه از احساسات ناخوشایند را مثال بزنید. 6 – آیا کسی پیدا می شود که در زندگی خود احساس غم نکرده باشد؟ چرا؟ 7 – ما در چه مواقعی احساس ناراحتی و اندوه می کنیم؟ 8 – چند نمونه ترس داریم؟ نام ببرید. 9 –  چه راه هایی برای برطرف کردن احساس غم وجود دارد؟ چهار مورد 10 – چگونه و از چه راه هایی می توانیم با ترس های خود مقابله کنیم؟ چهار مورد آموزش درس 2 مطالعات پنجم ابتداییدرس سوم مطالعات اجتماعی پنجم  همدلی با دیگران…1- وقتی کسی غمگین است، چه کارهایی می توانیم برای او انجام دهیم؟ چهار مورد 2 – همدلی یعنی چه؟ 3 – دو نمونه از مؤسسه هایی که به افراد نیازمند یا کسانی که با مشکلات و حوادث روبه رو می شوند،کمک می کنند را نام ببرید. 4 – جمعیت هلال احمر در چه مواقعی به مردم کمک می کند؟ 5 – جمعیت هلال احمر به افرادی که دچار حادثه شده اند، چه چیزهایی می رساند؟ 6 – وظیفه ی سازمان انتقال خون چیست؟ آموزش درس 3 مطالعات پنجم ابتداییدرس چهارم مطالعات اجتماعی پنجم من عضو گروه هستم1- اصطلاحات زیر را تعریف کنید. – گروه: – شورا: 2 – چند نمونه گروه نام ببرید. 3 اعضای یک گروه در چه مواردی با هم مشورت می کنند؟ 4 – همفکری و مشورت چه فایده ای دارد؟ 5 – هدف از تشکیل شورای دانش آموزی چیست؟ 6 – خداوند در قرآن درباره ی مشورت کردن چه فرموده است؟ 7 – برای این که در گروه عضو مؤثری باشیم، چه کارهایی باید انجام دهیم؟ چهار مورد آموزش درس 4 مطالعات پنجم ابتداییدرس پنجم مطالعات اجتماعی پنجم جمعیت ایران1- اصطلاحات روبه رو را تعریف کنید. الف-جمعیت ب-مهاجرت 2 – چرا ناحیه ی کناره ی دریای خزر با وجود وسعت کم، جمعیت زیادی را در خود جای داه است؟ 3 – پرجمعیت ترین و کم جمعیت ترین ناحیه ی ایران به ترتیب کدام اند؟ 4 – چرا تهران جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است؟ 5 – چرا در نواحی کوهپایه ای رشته کوه های البرز و زاگرس و کوه های آذربایجان و خراسان تعداد زیادی شهر و روستای پرجمعیت به وجود آمده است؟ سه مورد 6 دلایل بسیار کم جمعیت بودن نواحی داخلی ایران را نام ببرید. سه مورد – 7 – عوامل جذب کننده ی جمعیت را نام ببرید. پنج مورد 8 – عوامل دورکننده ی جمعیت را نام ببرید. چهار مورد 9 – دو دلیل افزایش جمعیت را نام ببرید. 10 – شهرها و روستاهای پرجمعیت ایران در نواحی کوهپایه ای در کدام رشته کوه ها قرار دارند؟ 11 – افزایش جمعیت در کشور ما چه خوبی هایی دارد؟ سه مورد 12 – هر چه از ناحیه ی مرکزی ایران به سمت کوهپایه های البرز و زاگرس پیش برویم، تعداد شهرها و روستاها چه تغییری می کند؟ چرا؟ آموزش درس 5 مطالعات پنجم ابتداییدرس ششم مطالعات اجتماعی پنجم منابع آب ایران…1- اصطلاحات زیر را تعریف کنید. – جویبار: – رود: – قنات: – چشمه: 2 – چرا آب دریاها و اقیانوس ه برای آشامیدن، شست و شو و کشاورزی مناسب نیست؟ 3 – منابع برف و باران در زمین به چند بخش تقسیم می شوند؟ نام ببرید و توضیح دهید. 4 – چرا میزان تبخیر و آلودگی آب قنات بسیار مهم است؟ 5 – بیش تر رودهای ایران از کدام کوه ها سرچشمه می گیرند؟ 6 – رودهای ایران به کجا می ریزند؟ 7 – چرا بیش تر رودهای ایران فصلی و موقّتی هستند؟ 8 – ویژگی رودهای فصلی و موقّتی چیست؟ 9 – رودها چه نقشی در زندگی ما دارند؟ دو مورد 10 – چرا آب بعضی از رودهای کشور ما برای کشاورزی مناسب نمی باشند؟ 11 – چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند؟ 12 – وسعت کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران بیش تر است؟ از این موضوع چه نتیجه ای می گیرید؟ 13 – روستانشینان و شهرنشینان برای چه کارهایی از آب رودها استفاده می کنند؟ 14 – چه عواملی موجب آلودگی آب ها می شود؟ سه مورد 15 – کدام رودها به دریاچه ی ارومیه می ریزند؟ 16 – سه رودی را که به دریای خزر می ریزند، نام ببرید. 17 – چه عواملی باعث به هدر رفتن آب می شود؟ 18 – نحوه ی تولید برق را توضیح دهید. آموزش درس 6 مطالعات پنجم ابتداییدرس هفتم مطالعات اجتماعی پنجم نواحی صنعتی مهمّ ایران1 – اصطلاحات زیر را تعریف کنید. – صنعت: – صنایع مادر: – صنایع مصرفی:2 – اوّلین کارخانه ی ذوب آهن ایران، در نزدیکی کدام شهر ساخته شده و سنگ آهن مورد نیاز خود را از کجا تأمین می کند؟ 3 – چرا صنایع ماشین سازی و ذوب آهن، در گروه صنایع مادر قرار می گیرند؟ آموزش درس 7 مطالعات پنجم ابتداییدرس هشتم مطالعات اجتماعی پنجم راه ها و حمل و نقل 11- اصطلاحات زیر را تعریف کنید. – وسایل حمل و نقل: – بازرگانی: – صادرات: – واردات: – آزادراه: 2 – راه ها برای چه کالاهایی لازم هستند؟ 3 – امروزه برای جابه جا شدن در شهرها از چه وسایلی استفاده می کنند؟ 4 – در گذشته قبل از اختراع اتومبیل، مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده می کردند؟ 5 – کدام یک از وسایل حمل و نقل زیر برای سفرهای درون شهری مناسب ترند؟ چرا؟ 6 – اگر در یک ناحیه، محصولی بیش تر از نیاز مردم تولید شود، چگونه از باقی مانده ی آن استفاده می کنند؟ 7 – اگر در یک ناحیه، شرایط آب و هوایی و خاک مناسب برای کشت بعضی از محصولات وجود نداشته باشد، چه اقداماتی صورت می گیرد؟ 8 – صادرات استان گیلان را نام ببرید. سه مورد 9 – واردات استان گیلان را نام ببرید. چهار مورد 10 – انواع راه ها را نام ببرید. 11 – حمل و نقل زمینی از چند طریق انجام می شود؟ نام ببرید. 12 – رانندگان و مسافران در سفرهای جادّه ای چه نکات ایمنی را باید رعایت کنند؟ سه مورد 13 – بیش تر نواحی ایران برای کشت چه محصولاتی شرایط مناسبی ندارد؟ آموزش درس 8 مطالعات پنجم ابتداییدرس نهم مطالعات اجتماعی پنجم راه ها و حمل و نقل 2– اصطلاحات زیر را تعریف کنید. – لوکوموتیوران: – ناخدا: – بندر: 2 – صادرات ایران را نام ببرید. 3 – واردات ایران را نام ببرید. 4 – وظیفه ی ناخدا در کشتی چیست؟ سه مورد 5 – امروزه چگونه می توانیم مسیرها و فاصله ی آن ها را در دریا پیدا کنیم؟ 6 – خلبان قبل از پرواز چه کارهایی انجام می دهد؟ سه مورد 7 – چهار شهر نام ببرید که دارای فرودگاه بین المللی هستند. 8 – چهار شهر نام ببرید که دارای فرودگاه داخلی هستند. آموزش درس 9 مطالعات پنجم ابتداییدرس دهم مطالعات اجتماعی پنجم کشور ما چگونه اداره می شود؟1- مهم ترین وظایف حکومت ها را بنویسید. پنج مورد 2 – جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟ 3 – در قانون اساسی هر کشوری چه چیزی مشخّص شده است؟ 4- چه کسانی کشور ما را اداره می کنند؟ 5 – برطبق قانون اساسی، رهبری جامعه ی اسلامی ما بر عهده ی کیست؟ 6 – رهبر جامعه ی اسلامی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ چهار مورد 7 – قوای سه گانه را نام ببرید. 8 – چهار نمونه از کارهای دولت را بنویسید. 9 – نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چند سال یک بار و چگونه انتخاب می شوند؟ 10 – رئیس جمهور در کشور ما چگونه انتخاب می شود؟ 11 – در تاریخ 12 فروردین 1358 در ایران چه اتّفاقی افتاد؟ 12 – وظیفه ی مقام رهبری در کشور ما چیست؟ آموزش درس 10 مطالعات پنجم ابتداییدرس یازدهم مطالعات اجتماعی پنجم کشورهای همسایه  11- همسایگان شمالی ایران را نام ببرید. 2- کدام کشورها در غرب ایران قرار دارند؟ 3 – چرا کشور ارمنستان به این نام، نامیده شده است؟ 4 – کدام یک از کشورهای همسایه ی ایران به دریای خزر راه دارند؟ 5 – ایران از طریق کدام دریا و به کدام اقیانوس راه دارد؟ 6 – کدام کشورها در شرق ایران قرار دارند؟ 7 – کدام کشورهای عربی در کنار خلیج فارس واقع شده اند؟ 8 – ترکیه از شمال و جنوب به کدام دریاها راه دارد؟ 9 – چرا ماهیگیری در جمهوری آذربایجان رونق دارد؟ 10 – چرا کشاورزی در جمهوری آذربایجان بسیار پررونق است؟ 11 – چرا ارمنستان بیشتر موادّ اولیّه ی کارخانه های خود را از خارج وارد می کند؟ آموزش درس 11 مطالعات پنجم ابتداییدرس دوازدهم مطالعات اجتماعی پنجم کشورهای همسایه 21 – چرا بندکراچی در پاکستان اهمّیت جهانی دارد؟ 2 – چرا کشت برنج و پنبه در پاکستان رونق دارد؟ 3 – چر کوه نوردان کشورهای مختلف، به سفر به پاکستان علاقه مندند؟ 4 – پایتخت و یک شهر مهمّ ترکمنستان را نام ببرید. 5 – چرا قالی بافی از صنایع دستی عمده ی کشور ترکمنستان است؟ 6 – مردم ترکمنستان به کدام ورزش علاقه ی زیادی دارند؟ چرا؟ آموزش درس 12 مطالعات پنجم ابتداییدرس سیزدهم مطالعات اجتماعی پنجم حرکت های زمین…1 – اصطلاحات زیر را تعریف کنید: – حرکت چرخشی: – حرکت انتقالی: – ظهر: – نیمکره: – خطّ استوا: – مدار: – نصف النّهار: 2 – شب و روز چگونه به وجور می آیند، توضیح دهید. 3 – جغرافی دانان برای اینکه بتوانند سطح زمین را بهتر مطالعه کنند، چه کارهایی انجام می دهند؟ 4 – نصف النّهار مبدأ چند درجه است و چگونه تقسیم شده است؟ 5 – مدار استوا چند درجه است و چگونه تقسیم شده است؟ 6 – مهم ترین نصف النّهار چه نام دارد؟ 7 – نام دیگر نصف النّهار مبدأ چیست؟ چرا؟ آموزش درس 13 مطالعات پنجم ابتداییدرس چهاردهم مطالعات اجتماعی پنجم زندگی در نواحی مختلف جهان1- اصطلاحات زیر را تعریف کنید. قاره اقیانوس 2 – قارّه های جهان را روی نقشه نام  ببرید. 3- اقیانوس های جهان را نام ببرید. 4 – اروپاییان چگونه قارّه های آمریکا و استرالیا را به تصرّف در آوردند؟ 5 – نواحی مختلف جهان از چه نظر باهم تفاوت دارند؟ سه مورد 6 – کدام قارّه ی جهان از دو تکّه تشکیل شده است؟ نام دو تکّه ی آن را بنویسید. 7 – کدام قارّه ها به یکدیگر نزدیک ترند؟ 8 – انسان ها برای رفع کدام نیازهای خود از محیط طبیعی استفاده می کنند؟ چهار مورد 9 – چرا شیوه های مختلف زندگی زندگی بر روی سیّاره ی زمین به وجود آمده است؟ 10 – نواحی مختلف زندگی مردم را نام ببرید. 11 – اسکیموها برای حمل و نقل از چه چیزهایی استفاده می کردند؟ آموزش درس 14 مطالعات پنجم ابتداییدرس پانزدهم مطالعات اجتماعی پنجم بازگشت از سفر حج…1- اصطلاحات زیر را تعریف کنید. طواف: شبه جزیره: 2 – مهم ترین شهرهای مقدّس مسلمانان جهان کدام اند و در کدام کشور قرار دارند؟ 3- چرا شهر مکّه در زمان ظهور اسلام، مهم ترین شهر عربستان بود؟ 4 – ما چگونه و با چه وسیله ای می توانیم جهت قبله را پیدا کنیم؟ 5 – چرا غار حرا از مکان های مقدّس است؟ 6 – پیامبر اسلام ص چند سال و چه کسانی را به صورت پنهانی به دین اسلام دعوت کردند؟ 7 – وقتی خبر ظهور اسلام در عربستان پیچید، کافران و ثروتمندان مکّه چه کردند؟ 8 – وقتی کافران فهمیدند که حضرت محمد ص از مبارزه با بت پرستی دست برنمی دارد، به چه فکری افتادند و چه کردند؟ 9 – چرا پیامبر به جمعی از مسلمانان دستور دادند که به حبشه هجرت کنند؟ 10 – دریاهای اطراف شبه جزیره ی عربستان را نام ببرید. 11 – کافران برای جلوگیری از گسترش اسلام به وسیله ی پیامبر و یارانش با هم چه پیمانی بستند؟ 12 – کافران عهدنامه را در کجا گذاشتند و چه اتّفاقی برای آن افتاد؟ 13 – کافران بعد از شنیدن درستی خبر خورده شدن عهدنامه توسّط موریانه، چه کردند؟ 14- پیامبر ص در برابر آزار و اذیّت کافران چگونه رفتار می کردند؟ 15- چه زمانی طواف می کنیم و به چه معنی است؟ 16 – چرا کافران از گسترش دین اسلام احساس خطر می کردند؟ 17 – کافران بعد از شنیدن درستی خبر خورده شدن عهدنامه به وسیله ی موریانه، چه کردند؟ آموزش درس 15 مطالعات پنجم ابتداییدرس شانزدهم مطالعات اجتماعی پنجم مدینه، شهر پیامبر ص1- اصطلاحات زیر را تعریف کنید. هجرت: جهاد در راه خدا: 2 – وقتی پیامبر ص به وسیله ی خداوند از تصمیم قتل خود توسّط کافران آگاه شدند، چه کردند؟ 3 – نخستین کار پیامبر در شهر مدینه چه بود؟ 4 – مسجد در زمان پیامبر ص محلّ چه کارهایی بوده است؟ چهار مورد 5 – مهم ترین جنگ هایی که پیامبر در آن شرکت داشتند را نام ببرید. 6 – پس از فتح مکّه، حضرت محمّد ص چه کردند؟ 7 – مکّه چگونه به دست مسلمانان فتح شد؟ توضیح دهید 8 – دو مسجد مهمّ مسلمانان جهان را نام ببرید. 9 – چهار ویژگی اخلاقی پیامبر ص را بنویسید. آموزش درس 16 مطالعات پنجم ابتداییدرس هفدهم مطالعات اجتماعی پنجم سفر به کربلا 11- جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟ 2 – شهرهای مقدّس و زیارتی عراق را نام ببرید. چهار مورد 3 – دو شهر عراق که چاه نفت دارند را نام ببرید. 4 – ایران و عراق در صادرات کدام کالا، شبیه به هم هستند؟ 5 – چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟ 6 – چرا کردم عراق در شرایط سختی زندگی می کنند؟ آموزش درس 17 مطالعات پنجم ابتداییدرس هجدهم مطالعات اجتماعی پنجم سفر به کربلا 21- قبل از ورود به حرم امامان چه کارهایی انجام می دهیم؟ 2 – ما برای زیارت چه کسانی به شهر کربلا می رویم؟ 3 – یزید چگونه مردی بود و چه می کرد؟ 4 – امام حسین )ع( درباره ی دلیل قیام خود چه فرموده اند؟ 5 – واقعه ی کربلا چه تأثیرات و نتایجی داشت؟ دو مورد 6 – امام حسین ع و یارانش در چه تاریخی و در کجا به شهادت رسیدند؟ 7 – حرم کدام معصومین ع در شهر کربلا قرار دارد؟ آموزش درس 18 مطالعات پنجم ابتداییدرس نوزدهم مطالعات اجتماعی پنجم ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند  1- چرا قیام های زیادی علیه بنی امیّه صورت گرفت؟ سه مورد 2- خاندان بنی عبّاس چگونه توانستند در میان ایرانیان طرف دارانی پیدا کنند و چه می گفتند؟ 3 – ابومسلم خراسانی که بود و چه کرد؟ 4 – آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عبّاس، وضع مسلمانان نیز تغییر کرد؟ چرا؟ 5 – به پیروان ابومسلم خراسانی چه می گفتند؟ چرا؟ 6 – کدام امامان شیعه به دست بنی عبّاس به شهادت رسیدند؟ 7 – چرا امامان شیعه به دست بنی عبّاس به شهادت رسیدند؟ آموزش درس 19مطالعات پنجم ابتداییدرس بیستم مطالعات اجتماعی پنجم وزیران کاردان، شهرهای آباد1- ترکان به چه شکل زندگی می کردند و کار اصلی شان چه بود؟ 2 – برخی از قبایل ترک چگونه در داخل ایران رفت و آمد می کردند؟ 3 – برخی از ترکان چگونه توانستند به مقامات مهمّی چون فرماندهی سپاه برسند؟ 4 – سلسله های ترک که بر ایران حکومت می کردند را نام ببرید. 5 – سلطان محمود در لشکرکشی خود به هند چه کرد؟ 6 – در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی، قلمرو سلجوقیان در ایران تا کجا گسترش یافت؟ 7 – در زمان حکومت سلسله های ترک تبار، ایرانیان چه نقشی در اداره ی امور کشور داشتند؟ چرا؟ 8 – مدارس نظامیه در کدام دوره و به دستور چه کسی ساخته شد؟ 9 – حکومت خوارزمشاهیان چگونه تشکیل شد؟ توضیح دهید. 10 – علاوه بر مدارس نظامیه چه چیزهای دیگری در دوره ی سلجوقیان ساخته شد؟ 11 – در زمان سلطان محمّد خوارزمشاه قلمرو ایران چه تغییری کرد؟ 12 – در دوره ی سلسله های ترک چه شغل هایی در شهرهای بزرگ ایران رواج داشت؟ 13 – کدام شاعر معروف ایرانی در دوره ی غزنویان بود و نام اثر معروف او چیست؟ 14 – کدام یک از سه حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، اهمّیت بیش تری دارند؟ چرا؟ آموزش درس 20 مطالعات پنجم ابتداییدرس بیست یکم مطالعات اجتماعی پنجم کشور گشایان بی رحم1 – در زمان خوارزمشاهیان کدام سرزمین در شرق ایران و شمال چین قرار داشت؟ 2 – مغولستان چگونه سرزمینی بود و مردم آن چگونه زندگی می کردند؟ 3 – چنگیزخان چگونه مردی بود؟ 4 – چرا چنگیزخان به ایران حمله کرد؟ توضیح دهید. 5 – هلاکوخان چگونه حکومت عبّاسیان را برانداخت؟ 6 – تیمور که بود و چه کرد؟ 7 – هلاکو پس از فتح ایران چه کرد؟ 8 – در پی حمله ی تیمور و سپاهیانش به ایران، چه اتّفاقی افتاد؟ 9 – حمله ی مغول ها به ایران چه تأثیری بر زندگی مردم داشت؟ 10 – حمله ی چنگیز و تیمور چه نتایجی برای ایران داشت؟ توضیح دهید. آموزش درس 21 مطالعات پنجم ابتداییدرس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پنجم بازسازی ویرانه ها1- ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور گذاشتند؟ توضیح دهید. 2 – وزیران ایرانی با مغولان چگونه رفتار می کردند؟ 3 – خواجه رشیدالدّین فضل الله همدانی که بود و چه کرد؟ 4 – در زمان جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور مردم ایران چه کردند؟ 5 – چند نمونه از شاعران بزرگ ایرانی در دوره های مغول و تیموری را نام ببرید. چهار مورد آموزش درس 22 مطالعات پنجم ابتداییمنبع مطلب : dabes o.i مدیر محترم سایت dabes o.i لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.جواب کاربران در نظرات پایین سایتمهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.ناشناس : جواباش کجاست؟

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟ بله خیر

هستی 2 روز قبل  0  مهاجرت را تعریف کنید پاسخ

ناشناس 3 روز قبل  0  جواباش کجاست پاسخ

ناشناس 3 روز قبل  -2  حکات مهم درس ها رو هم بگین پاسخ

علی 4 روز قبل  2  عالیه پاسخ  1  علی 4 روز قبل یس

ناشناس 4 روز قبل  -1  جواب سه خیلی درازه پاسخ

ناشناس 4 روز قبل  -1  جواب سه خیلی درازه پاسخ

ناشناس 4 روز قبل  -1  عالی پاسخ

ناشناس 5 روز قبل  -1  در آمد بیشتر و چیزای دیگر پاسخ

زهرا 5 روز قبل  0  جوابشو پیدا کردم ولی شما به من بگید زودتر پاسخ

سپیده 6 روز قبل  -1  من دوست دارم پاسخ

زینب زمانی 7 روز قبل  -1  مطالعات پنجم پاسخ

ناشناس 8 روز قبل  0  خیلی عالی است پاسخ

حامی 10 روز قبل  0  یا دوراد پاسخ

رونیکا زیبارو 10 روز قبل  2  سلام من رونیکا زیبارو هستم سوالات خوب هست ولی جواب رو ننوشته لطفا جواب رو هم بذارید تا بتونین به بقیه کمک بیشتری بکنین ممنون لطفا یکی به من تو شخصی پیام بده پاسخ

پنهان شده 11 روز قبل  0  بد نیست میشه باهاش کنار اومد پاسخ

عرشیا 11 روز قبل  0  خوب بود پاسخ

عالی 11 روز قبل  0  عالی پاسخ

ناشناس 11 روز قبل  1  جمعیت چیست ؟به مجموعه افرادی که در یک مکان زندگی می کنند جمعیت می گویندچگونه جمعیت کشور ما افزایش پیدا می کند؟اگر تعداد کسانی که به دنیا می آیند از تعداد کسانی که از دنیا میروند بیشتر باشد جمعیت کشور ما افزایش پیدا می کند پاسخ

..... 12 روز قبل  1  عالیه پاسخ

..... 12 روز قبل  1  عالیه پاسخ

همتا 14 روز قبل  0  خیلی خوبه پاسخ

آیدا 16 روز قبل  0  عالی پاسخ

ناشناس 17 روز قبل  1  بنظر من این جواب ها عالیعن???????????????? پاسخ

ایلیا 17 روز قبل  1  سلام پاسخ

ناشناس 18 روز قبل  0  تتن پاسخ

نازنین 18 روز قبل  0  عالی پاسخ

ملیکا 18 روز قبل  0  درس پاسخ

فاطمه‌ بخشایینی 23 روز قبل  0  عالی پاسخ

ناشناس 7 ماه قبل  4  جواباش کجاست؟ پاسخ  0  ناشناس 14 روز قبل واقعاً

ناشناس 7 ماه قبل  2  جواباش کجاست؟ پاسخ

مهدی 1 سال قبل  0  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن. پاسخ  0  سپیده 6 روز قبل سلام مهدی  -1  ناشناس 22 روز قبل خانم من یک سوالات الان می پرسه نیست اینجا

ارسال پاسخ

35 پاسخ ادمین

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب