دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

سریال هندی این پیوند عاشقانه است قسمت 34

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

در دسته مطالب جدید منتشر شده در پنجشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۷ سریال این پیوند عاشقانه است قسمت 34

ببینید

دانلود کنید لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4

سریال این پیوند عاشقانه است قسمت 34 داغترین‌ها: #روز جهانی کودک #جشنواره تبلیغات در آپارات #جشن حافظ va ex PLVideo = { id: '37855751', uid: 'PNvG6', i le: 'دیدار بعدی میشتی و ابیر(کپی ممنــــوع)', use ame: 'Mish i', use id: '8977225', visi _c : '3.3 هزار', se de _ ame: '☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37855751-1488__8963.jpg', du a io : '1:21', sda e: '3 هفته پیش', da e_exac : '01 آبان 1400', li k: '/v/PNvG6/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1%28%DA%A9%D9%BE%DB%8C_%D9%85%D9%85%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B9%29', cha elId: '8977225', cha elUse ame: 'Mish i', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆' }; va ex Video = { id: '39589149', uid: 'fSd6G', i le: 'سکانس باحالی از سریال این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع )', use ame: 'he dus a i', use id: '11454391', visi _c : '1.9 هزار', se de _ ame: '*** کانال هندوستانی ها ***', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39589149-7391__9434.jpg', du a io : '1:00', sda e: '2 روز پیش', da e_exac : '24 آبان 1400', li k: '/v/fSd6G/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1%28%DA%A9%D9%BE%DB%8C_%D9%85%D9%85%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B9%29', cha elId: '11454391', cha elUse ame: 'he dus a i', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '*** کانال هندوستانی ها ***', }; 1:00 ویدیو بعدی سکانس باحالی از سریال این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع ) از کانال *** کانال هندوستانی ها *** نرو بعدی 4:25 سریال (من آینده خوبی دارم؟ ) فصل ٢ قسمت 1 کپ از کانال Ⓗⓐⓢⓣⓘ♫ Ⓛⓐⓝⓓ 0:48 پارتی از سریال این پیوند عاشقانه اس(کوهو هم فرزندخونده هست) از کانال ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 1:08 سکانس این پیوند عاشقانه اس(کوهو و کونال دوست شدن) کپی ممنوع از کانال ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 6:34 آموزش نقاشی سیاه قلم پیوند بی تی اس و آرمی از کانال یادگیری 8:56 خانه دی اس پاریس، پیوند فشن با صنعت خودرو از کانال خودرو بانک 3:48 تصور کن بی تی اس ( اینده و گذشته پارت یک) از کانال دلیل زنده بودنم بی تی اس 9:10 چکامه (3): پیوند شعر و موسیقی | اخوان ثالث: از قاصدک تا زمستان اس از کانال موسیقی ما 4:36 جراحی پیوند قرنیه......(بازم برای جراحای آینده!!!) از کانال مثبت عشق 0:23 دوست دختر اینده بی تی اس از کانال ega yeeu 8084 fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.f0bd9c237d8a24269447.bu dle.js?706fdd422731d83eccf5"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/38065840-9047-b.jpg"," esumeUID":"Nfkd3","du a io ":28,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =28&ca ego ies=film& cha el=8977225&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f&keywo ds=\u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0627\u0633\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0633&keywo ds=\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =28&ca ego ies=film& cha el=8977225&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f&keywo ds=\u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0627\u0633\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0633&keywo ds=\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647&mimeFeed=hls","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/Nfkd3\/f\/Nfkd3.m3u8?k=c4ed7"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/77853d93a44ba172b8ceabbe700719cc38065840-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYxODI0N2U5NGNiMGU5YzI5M2E3YzQ5YWQ5ZGY0ZjIwIiwiZXhwIjoxNjM3MjU5NzYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bDe3ekKjebIAVY_gfm0YuPD4vC75fw8jKGwssFm_EqQ"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/77853d93a44ba172b8ceabbe700719cc38065840-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYxODI0N2U5NGNiMGU5YzI5M2E3YzQ5YWQ5ZGY0ZjIwIiwiZXhwIjoxNjM3MjU5NzYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bDe3ekKjebIAVY_gfm0YuPD4vC75fw8jKGwssFm_EqQ"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/77853d93a44ba172b8ceabbe700719cc38065840-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYxODI0N2U5NGNiMGU5YzI5M2E3YzQ5YWQ5ZGY0ZjIwIiwiZXhwIjoxNjM3MjU5NzYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bDe3ekKjebIAVY_gfm0YuPD4vC75fw8jKGwssFm_EqQ"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/38065840_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=543269, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/77853d93a44ba172b8ceabbe700719cc38065840-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYxODI0N2U5NGNiMGU5YzI5M2E3YzQ5YWQ5ZGY0ZjIwIiwiZXhwIjoxNjM3MjU5NzYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bDe3ekKjebIAVY_gfm0YuPD4vC75fw8jKGwssFm_EqQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=179326, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/77853d93a44ba172b8ceabbe700719cc38065840-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYxODI0N2U5NGNiMGU5YzI5M2E3YzQ5YWQ5ZGY0ZjIwIiwiZXhwIjoxNjM3MjU5NzYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bDe3ekKjebIAVY_gfm0YuPD4vC75fw8jKGwssFm_EqQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=313074, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/77853d93a44ba172b8ceabbe700719cc38065840-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYxODI0N2U5NGNiMGU5YzI5M2E3YzQ5YWQ5ZGY0ZjIwIiwiZXhwIjoxNjM3MjU5NzYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bDe3ekKjebIAVY_gfm0YuPD4vC75fw8jKGwssFm_EqQ"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _941830", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال این پیوند عاشقانه اس(قسمت های اینده) 13,531 ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 1.4 هزار دنبال‌ کننده 13,531 بازدید 217 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 1 ماه پیش فیلم # این پیوند عاشقانه اس # این پیوند # قسمت های اینده # ghesma - aya deh # i peyva d # i peyva d ashegha eh s ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 1.4 هزار دنبال کننده دنبال کردن u_10152516 4 روز پیش س گزارش تخلف کلیپـ❤ کده ༄Sheyda.Muzikفالو≈فالو༄ 3 هفته پیش چرا زیاد نمیزاری ازش ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ چون اسم کانال رو تغییر دادم ولی اگه ویدیو های مهمی پیدا کنم از سریال میزارم گزارش تخلف کلیپـ❤ کده ༄Sheyda.Muzikفالو≈فالو༄ 1 ماه پیش کانالی رو سراغ نداری که از این سریال کلیپ بزاره اگه داری بم بگو ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ اگه منظورت اپارات هست که کلی کلیپ هست میزارن مخصوص خودم من خیلی به این سریال علاقه مندم و ازش کلیپ درست میکنم ولی اگه منظورت تو روبیکا هست که بله اونجا هم کانال میشناسم که از این سریال که هیچ از بقیه سریال ها هم به خصوص تانو و ریشی و مامور مخفی میزاره گلم❀ گزارش تخلف کلیپـ❤ کده ༄Sheyda.Muzikفالو≈فالو༄ 1 ماه پیش لطفا زیاد از این سریال بزار گزارش تخلف کانال تاراودیپ تانوجاوریشی♡اورجینال♡فالوکن 1 ماه پیش عالییی به کانال من هم سر بزنید گزارش تخلف سکانس سریال ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 27/8 ذخیره لیست پخش 1 0:11 سکانس کوتاه از مایا در سریال(جنون مایا ۲) برو کپ ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 2 0:36 سکانسی از سریال مسحور[کپی ممنوع] ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 3 0:25 سکانس باحال از سریال مسحور(روشنی و امان) کپی ممنـــوعه ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 4 0:38 ایان و اسد کراش زدم رو برادریشون کپی ممنوع ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 5 0:36 کلیپ تاپکی و ویهان غمگین(اخی من گریم گرفت)اپارات لطفالطفا پاک نکن مرسی ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 6 0:36 کلیپ غمگین ویهان و تاپکی(زبان عشق) کپی به شدت ممنوع اپارات لطفالطفا پاک نکن ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 7 1:08 سکانس این پیوند عاشقانه اس(کوهو و کونال دوست شدن) کپی ممنوع ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 0:28 سریال این پیوند عاشقانه اس(قسمت های اینده) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 9 1:21 دیدار بعدی میشتی و ابیر(کپی ممنــــوع) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 10 0:05 سکانسی کوتاه از سریال هندی ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 11 0:22 انچه خواهید دید(این پیوند عاشقانه است)قسمت(۶)قسمت بعد حساسه کونال رو دزدیدن ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 12 0:48 پارتی از سریال این پیوند عاشقانه اس(کوهو هم فرزندخونده هست) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 13 2:02 میکس از سریال این پیوند عاشقانه اس(دیدار دوم میشتی و ابیر)(ابیر فهمید گوشواره ما ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 14 1:31 سکانس به عشق تو سوگند(ریشی حرف های ویدی و مامانش رو شنید فکر کرد تانوجا.....) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 15 0:33 میکس(این پیوند عاشقانه است)ابیر گوشواره میشتی رو،رو گوش کوهو دید ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 16 1:18 سکانس(این پیوند عاشقانه است) دیدار اول میشتی و ابیر (ابیر فکر میکرد میشتی دزده) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 17 0:11 سکانس کوتاه و خنددار از ابیر و میشتی ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 18 0:30 سکانس غمگین از میشتی و ابیر ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 19 1:01 سکانس خنددار از ☆میشتی،ابیر،کوهو،کونال☆ ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 20 0:27 سکانس خنددار از ابیر و کونال ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 21 0:42 سکانسی از قسمت های اینده سریال مسحور کپی ممنــــوع ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 22 0:32 سکانس خنددار از سریال مسحور (قسمت های اینده) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 23 0:14 کشته شدن روشنی قسمت۲۳(خودم ساختم)کپی ممنــــوعه ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 24 0:21 انچه در قسمت ۲۳ مسحور خواهید دید(این قسمتش رو زیرنویس بزارم؟) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 25 0:19 انچه در قسمت ۲۳یا۲۴مسحور خواهید دید(قسمت ۴۷ رو زیرنویس بزارم؟) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 26 0:58 کلیپ طنز سریال مسحور(قسمت های اینده) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 27 1:01 روشنی حقیقت خانواده اش رو کشف کرد اپارات لطفالطفالطفا حذف نکن ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:00 سکانس باحالی از سریال این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع ) *** کانال هندوستانی ها *** 1.9 هزار بازدید 2 روز پیش 4:25 سریال (من آینده خوبی دارم؟ ) فصل ٢ قسمت 1 کپ Ⓗⓐⓢⓣⓘ♫ Ⓛⓐⓝⓓ 141 بازدید 5 روز پیش 0:48 پارتی از سریال این پیوند عاشقانه اس(کوهو هم فرزندخونده هست) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 5 هزار بازدید 2 ماه پیش 1:08 سکانس این پیوند عاشقانه اس(کوهو و کونال دوست شدن) کپی ممنوع ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 4.8 هزار بازدید 1 ماه پیش 6:34 آموزش نقاشی سیاه قلم پیوند بی تی اس و آرمی یادگیری 5.1 هزار بازدید 5 ماه پیش 8:56 خانه دی اس پاریس، پیوند فشن با صنعت خودرو خودرو بانک 778 بازدید 5 سال پیش 3:48 تصور کن بی تی اس ( اینده و گذشته پارت یک) دلیل زنده بودنم بی تی اس 398 بازدید 2 ماه پیش 9:10 چکامه (3): پیوند شعر و موسیقی | اخوان ثالث: از قاصدک تا زمستان اس موسیقی ما 498 بازدید 10 ماه پیش 4:36 جراحی پیوند قرنیه......(بازم برای جراحای آینده!!!) مثبت عشق 3.2 هزار بازدید 8 سال پیش 0:23 دوست دختر اینده بی تی اس ega yeeu 8084 1.2 هزار بازدید 6 ماه پیشورود به حساب کاربری ثبت نام حالت تاریک -سرگرمی و طنز ورزشی کارتون و انیمیشن علم و فن آوری خودرو و وسایل نقلیه آموزش موسیقی و هنر اخبار و سیاست حیوانات و طبیعت بازی حوادث مذهبیورود به حساب کاربریافزودن به لیست پخش Loadi g...اشتراک‌گذاری Loadi g...

نظر خود را بنویسید نام و نام خانوادگی متن نظر ثبت نظر

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

در دسته مطالب جدید منتشر شده در چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۳ این پیوند عاشقانه است قسمت 34

ببینید

دانلود کنید لینک دانلودMP4MP4 لینک دانلودMP4MP4 لینک دانلودMP4MP4

این پیوند عاشقانه است قسمت 34 توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).در دسته مطالب جدید منتشر شده در پنجشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۷ سریال این پیوند عاشقانه است قسمت 34ببینیددانلود کنید لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4 لینک دانلودMP4سریال این پیوند عاشقانه است قسمت 34 داغترین‌ها: #روز جهانی کودک #جشنواره تبلیغات در آپارات #جشن حافظ va ex PLVideo = { id: '37855751', uid: 'PNvG6', i le: 'دیدار بعدی میشتی و ابیر(کپی ممنــــوع)', use ame: 'Mish i', use id: '8977225', visi _c : '3.3 هزار', se de _ ame: '☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37855751-1488__8963.jpg', du a io : '1:21', sda e: '3 هفته پیش', da e_exac : '01 آبان 1400', li k: '/v/PNvG6/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1%28%DA%A9%D9%BE%DB%8C_%D9%85%D9%85%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B9%29', cha elId: '8977225', cha elUse ame: 'Mish i', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆' }; va ex Video = { id: '39589149', uid: 'fSd6G', i le: 'سکانس باحالی از سریال این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع )', use ame: 'he dus a i', use id: '11454391', visi _c : '1.9 هزار', se de _ ame: '*** کانال هندوستانی ها ***', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39589149-7391__9434.jpg', du a io : '1:00', sda e: '2 روز پیش', da e_exac : '24 آبان 1400', li k: '/v/fSd6G/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1%28%DA%A9%D9%BE%DB%8C_%D9%85%D9%85%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B9%29', cha elId: '11454391', cha elUse ame: 'he dus a i', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '*** کانال هندوستانی ها ***', }; 1:00 ویدیو بعدی سکانس باحالی از سریال این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع ) از کانال *** کانال هندوستانی ها *** نرو بعدی 4:25 سریال (من آینده خوبی دارم؟ ) فصل ٢ قسمت 1 کپ از کانال Ⓗⓐⓢⓣⓘ♫ Ⓛⓐⓝⓓ 0:48 پارتی از سریال این پیوند عاشقانه اس(کوهو هم فرزندخونده هست) از کانال ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 1:08 سکانس این پیوند عاشقانه اس(کوهو و کونال دوست شدن) کپی ممنوع از کانال ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 6:34 آموزش نقاشی سیاه قلم پیوند بی تی اس و آرمی از کانال یادگیری 8:56 خانه دی اس پاریس، پیوند فشن با صنعت خودرو از کانال خودرو بانک 3:48 تصور کن بی تی اس ( اینده و گذشته پارت یک) از کانال دلیل زنده بودنم بی تی اس 9:10 چکامه (3): پیوند شعر و موسیقی | اخوان ثالث: از قاصدک تا زمستان اس از کانال موسیقی ما 4:36 جراحی پیوند قرنیه......(بازم برای جراحای آینده!!!) از کانال مثبت عشق 0:23 دوست دختر اینده بی تی اس از کانال ega yeeu 8084 fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.f0bd9c237d8a24269447.bu dle.js?706fdd422731d83eccf5"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/38065840-9047-b.jpg"," esumeUID":"Nfkd3","du a io ":28,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =28&ca ego ies=film& cha el=8977225&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f&keywo ds=\u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0627\u0633\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0633&keywo ds=\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =28&ca ego ies=film& cha el=8977225&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f&keywo ds=\u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0627\u0633\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0633&keywo ds=\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647&mimeFeed=hls","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/Nfkd3\/f\/Nfkd3.m3u8?k=c4ed7"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/77853d93a44ba172b8ceabbe700719cc38065840-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYxODI0N2U5NGNiMGU5YzI5M2E3YzQ5YWQ5ZGY0ZjIwIiwiZXhwIjoxNjM3MjU5NzYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bDe3ekKjebIAVY_gfm0YuPD4vC75fw8jKGwssFm_EqQ"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/77853d93a44ba172b8ceabbe700719cc38065840-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYxODI0N2U5NGNiMGU5YzI5M2E3YzQ5YWQ5ZGY0ZjIwIiwiZXhwIjoxNjM3MjU5NzYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bDe3ekKjebIAVY_gfm0YuPD4vC75fw8jKGwssFm_EqQ"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/77853d93a44ba172b8ceabbe700719cc38065840-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYxODI0N2U5NGNiMGU5YzI5M2E3YzQ5YWQ5ZGY0ZjIwIiwiZXhwIjoxNjM3MjU5NzYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bDe3ekKjebIAVY_gfm0YuPD4vC75fw8jKGwssFm_EqQ"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/38065840_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=543269, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/77853d93a44ba172b8ceabbe700719cc38065840-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYxODI0N2U5NGNiMGU5YzI5M2E3YzQ5YWQ5ZGY0ZjIwIiwiZXhwIjoxNjM3MjU5NzYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bDe3ekKjebIAVY_gfm0YuPD4vC75fw8jKGwssFm_EqQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=179326, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb28.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/77853d93a44ba172b8ceabbe700719cc38065840-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYxODI0N2U5NGNiMGU5YzI5M2E3YzQ5YWQ5ZGY0ZjIwIiwiZXhwIjoxNjM3MjU5NzYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bDe3ekKjebIAVY_gfm0YuPD4vC75fw8jKGwssFm_EqQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=313074, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb34.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/77853d93a44ba172b8ceabbe700719cc38065840-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYxODI0N2U5NGNiMGU5YzI5M2E3YzQ5YWQ5ZGY0ZjIwIiwiZXhwIjoxNjM3MjU5NzYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.bDe3ekKjebIAVY_gfm0YuPD4vC75fw8jKGwssFm_EqQ"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _941830", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال این پیوند عاشقانه اس(قسمت های اینده) 13,531 ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 1.4 هزار دنبال‌ کننده 13,531 بازدید 217 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 1 ماه پیش فیلم # این پیوند عاشقانه اس # این پیوند # قسمت های اینده # ghesma - aya deh # i peyva d # i peyva d ashegha eh s ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 1.4 هزار دنبال کننده دنبال کردن u_10152516 4 روز پیش س گزارش تخلف کلیپـ❤ کده ༄Sheyda.Muzikفالو≈فالو༄ 3 هفته پیش چرا زیاد نمیزاری ازش ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ چون اسم کانال رو تغییر دادم ولی اگه ویدیو های مهمی پیدا کنم از سریال میزارم گزارش تخلف کلیپـ❤ کده ༄Sheyda.Muzikفالو≈فالو༄ 1 ماه پیش کانالی رو سراغ نداری که از این سریال کلیپ بزاره اگه داری بم بگو ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ اگه منظورت اپارات هست که کلی کلیپ هست میزارن مخصوص خودم من خیلی به این سریال علاقه مندم و ازش کلیپ درست میکنم ولی اگه منظورت تو روبیکا هست که بله اونجا هم کانال میشناسم که از این سریال که هیچ از بقیه سریال ها هم به خصوص تانو و ریشی و مامور مخفی میزاره گلم❀ گزارش تخلف کلیپـ❤ کده ༄Sheyda.Muzikفالو≈فالو༄ 1 ماه پیش لطفا زیاد از این سریال بزار گزارش تخلف کانال تاراودیپ تانوجاوریشی♡اورجینال♡فالوکن 1 ماه پیش عالییی به کانال من هم سر بزنید گزارش تخلف سکانس سریال ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 27/8 ذخیره لیست پخش 1 0:11 سکانس کوتاه از مایا در سریال(جنون مایا ۲) برو کپ ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 2 0:36 سکانسی از سریال مسحور[کپی ممنوع] ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 3 0:25 سکانس باحال از سریال مسحور(روشنی و امان) کپی ممنـــوعه ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 4 0:38 ایان و اسد کراش زدم رو برادریشون کپی ممنوع ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 5 0:36 کلیپ تاپکی و ویهان غمگین(اخی من گریم گرفت)اپارات لطفالطفا پاک نکن مرسی ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 6 0:36 کلیپ غمگین ویهان و تاپکی(زبان عشق) کپی به شدت ممنوع اپارات لطفالطفا پاک نکن ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 7 1:08 سکانس این پیوند عاشقانه اس(کوهو و کونال دوست شدن) کپی ممنوع ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 0:28 سریال این پیوند عاشقانه اس(قسمت های اینده) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 9 1:21 دیدار بعدی میشتی و ابیر(کپی ممنــــوع) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 10 0:05 سکانسی کوتاه از سریال هندی ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 11 0:22 انچه خواهید دید(این پیوند عاشقانه است)قسمت(۶)قسمت بعد حساسه کونال رو دزدیدن ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 12 0:48 پارتی از سریال این پیوند عاشقانه اس(کوهو هم فرزندخونده هست) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 13 2:02 میکس از سریال این پیوند عاشقانه اس(دیدار دوم میشتی و ابیر)(ابیر فهمید گوشواره ما ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 14 1:31 سکانس به عشق تو سوگند(ریشی حرف های ویدی و مامانش رو شنید فکر کرد تانوجا.....) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 15 0:33 میکس(این پیوند عاشقانه است)ابیر گوشواره میشتی رو،رو گوش کوهو دید ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 16 1:18 سکانس(این پیوند عاشقانه است) دیدار اول میشتی و ابیر (ابیر فکر میکرد میشتی دزده) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 17 0:11 سکانس کوتاه و خنددار از ابیر و میشتی ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 18 0:30 سکانس غمگین از میشتی و ابیر ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 19 1:01 سکانس خنددار از ☆میشتی،ابیر،کوهو،کونال☆ ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 20 0:27 سکانس خنددار از ابیر و کونال ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 21 0:42 سکانسی از قسمت های اینده سریال مسحور کپی ممنــــوع ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 22 0:32 سکانس خنددار از سریال مسحور (قسمت های اینده) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 23 0:14 کشته شدن روشنی قسمت۲۳(خودم ساختم)کپی ممنــــوعه ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 24 0:21 انچه در قسمت ۲۳ مسحور خواهید دید(این قسمتش رو زیرنویس بزارم؟) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 25 0:19 انچه در قسمت ۲۳یا۲۴مسحور خواهید دید(قسمت ۴۷ رو زیرنویس بزارم؟) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 26 0:58 کلیپ طنز سریال مسحور(قسمت های اینده) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 27 1:01 روشنی حقیقت خانواده اش رو کشف کرد اپارات لطفالطفالطفا حذف نکن ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:00 سکانس باحالی از سریال این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع ) *** کانال هندوستانی ها *** 1.9 هزار بازدید 2 روز پیش 4:25 سریال (من آینده خوبی دارم؟ ) فصل ٢ قسمت 1 کپ Ⓗⓐⓢⓣⓘ♫ Ⓛⓐⓝⓓ 141 بازدید 5 روز پیش 0:48 پارتی از سریال این پیوند عاشقانه اس(کوهو هم فرزندخونده هست) ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 5 هزار بازدید 2 ماه پیش 1:08 سکانس این پیوند عاشقانه اس(کوهو و کونال دوست شدن) کپی ممنوع ☆تاپکی☆بیهان♕روشنی☆امان☆ 4.8 هزار بازدید 1 ماه پیش 6:34 آموزش نقاشی سیاه قلم پیوند بی تی اس و آرمی یادگیری 5.1 هزار بازدید 5 ماه پیش 8:56 خانه دی اس پاریس، پیوند فشن با صنعت خودرو خودرو بانک 778 بازدید 5 سال پیش 3:48 تصور کن بی تی اس ( اینده و گذشته پارت یک) دلیل زنده بودنم بی تی اس 398 بازدید 2 ماه پیش 9:10 چکامه (3): پیوند شعر و موسیقی | اخوان ثالث: از قاصدک تا زمستان اس موسیقی ما 498 بازدید 10 ماه پیش 4:36 جراحی پیوند قرنیه......(بازم برای جراحای آینده!!!) مثبت عشق 3.2 هزار بازدید 8 سال پیش 0:23 دوست دختر اینده بی تی اس ega yeeu 8084 1.2 هزار بازدید 6 ماه پیشورود به حساب کاربری ثبت نام حالت تاریک -سرگرمی و طنز ورزشی کارتون و انیمیشن علم و فن آوری خودرو و وسایل نقلیه آموزش موسیقی و هنر اخبار و سیاست حیوانات و طبیعت بازی حوادث مذهبیورود به حساب کاربریافزودن به لیست پخش Loadi g...اشتراک‌گذاری Loadi g...نظر خود را بنویسید نام و نام خانوادگی متن نظر ثبت نظرداغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات wi dow.sea chClickLi k = 'h ps://www.apa a .com/api/fa/v1/video/video/collec _da a_video_sea ch'; wi dow.sea chClickUuid = 'cd46107e0c204f10a50f8b5c1001a75b'; wi dow.da aLaye = wi dow.da aLaye ||[]; wi dow.da aLaye .push({ eve : 'Sea chSpli ', pa ams: { ve sio : '1', ype: 'Va ia ' }, _clea : ue }); فیلتر جستجو در: هر تاریخی هر تاریخی ساعاتی قبل امروز این هفته امسال هر کیفیتی هر کیفیتی کیفیت HD هر مدت زمانی هر مدت زمانی کوتاه ( بلند (> ۲۰ دقیقه) 0:28 سریال این پیوند عاشقانه اس(قسمت های اینده) ☆تاپکی☆پوراب♕روشنی☆امان☆ 14.5 هزار بازدید 1 ماه پیش 0:28 سکانسی از قسمت های آینده سریال این پیوند عاشقانه است *** کانال هندوستانی ها *** 14 هزار بازدید 1 ماه پیش 0:31 سریال این پیوند عاشقانه است (میشتی : من با این وصلت مخالفت میکردم) Mix RH 18.2 هزار بازدید 2 ماه پیش 1:10 میکس شاد سریال این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع ) *** کانال هندوستانی ها *** 4.8 هزار بازدید 2 هفته پیش 1:00 سکانس غمگینی از سریال این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع ) خلاصه در کپشن *** کانال هندوستانی ها *** 6.3 هزار بازدید 3 هفته پیش 0:27 میکسی از سریال این پیوند عاشقانه است *** کانال هندوستانی ها *** 9.7 هزار بازدید 1 ماه پیش 2:50 میکس سریال این پیوند عاشقانه است Mix RH 11.2 هزار بازدید 2 ماه پیش 1:14 میکس از سریال این پیوند عاشقانه است (ابیر و میشتی) گزارش ممنون کلیپـ❤ کده ༄Sheyda.Muzikفالو≈فالو༄ 2.2 هزار بازدید 2 هفته پیش 0:55 موزیک اول سریال این پیوند عاشقانه است عاشق سریال های هندی 5.5 هزار بازدید 2 هفته پیش 2:02 میکس از سریال این پیوند عاشقانه اس(دیدار دوم میشتی و ابیر)(ابیر فهمید گوشواره ما ☆تاپکی☆پوراب♕روشنی☆امان☆ 6.6 هزار بازدید 2 ماه پیش 0:48 پارتی از سریال این پیوند عاشقانه اس(کوهو هم فرزندخونده هست) ☆تاپکی☆پوراب♕روشنی☆امان☆ 5.2 هزار بازدید 2 ماه پیش 0:55 کلیپ خنده دار از سریال این پیوند عاشقانه است کلیپـ❤ کده ༄Sheyda.Muzikفالو≈فالو༄ 1.1 هزار بازدید 3 هفته پیش 0:46 سکانسی از سریال این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع ) *** کانال هندوستانی ها *** 6.3 هزار بازدید 1 ماه پیش 0:56 سکانسی از سریال این پیوند عاشقانه است ( کپشن بخونید ) *** کانال هندوستانی ها *** 6.1 هزار بازدید 2 هفته پیش 2:08 پشت صحنه سریال این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع ) *** کانال هندوستانی ها *** 8.2 هزار بازدید 2 هفته پیش 2:50 میکس از سریال این پیوند عاشقانه است=اپارات پاک نکن=فالو=فالو=مرسی=کیفیت بالا محمد جواد=فالو=فالو=کپی ممنوع= به شرط فالو= 2.5 هزار بازدید 2 هفته پیش 1:00 سکانس باحالی از سریال این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع ) *** کانال هندوستانی ها *** 4.1 هزار بازدید 1 هفته پیش 0:36 ویدیویی غمگین از سریال این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع ) *** کانال هندوستانی ها *** 7.1 هزار بازدید 4 هفته پیش 0:27 کپی باعرض تاکیداً ممنوع/سکانس ته خنده از سریال این پیوند عاشقانه است سیمگه تایم♡اورجینال♡فالو=فالو کپی ممنوع☆ 10.3 هزار بازدید 3 ماه پیش 0:19 ادیت جذاب و محشرررر از میشتی * در سریال ^این پیوند عاشقانه است *کپی ممنوع سیمگه تایم♡اورجینال♡فالو=فالو کپی ممنوع☆ 9.3 هزار بازدید 2 ماه پیش 0:59 سکانس زیبا و طنز از سریال هندی ) این پیوند عاشقانه است# کپی بشدتتت ممنوع فــالـ♡ـو=فــالـ♡ـو♡ Hellyg am♡ 34 هزار بازدید 2 ماه پیش 0:31 کپی بشدتتتت ممنوع/#میکس شاد و کیوت از سریال هندی این پیوند عاشقانه است ☆بالییود تی وی☆فالو=فالو/کپی ممنوعMix Hadis 6.5 هزار بازدید 3 هفته پیش 40:54 سریال هندی این پیوند عاشقانه است قسمت 12 دوبله فارسی Ap a g am 4.3 هزار بازدید 1 ماه پیش 40:42 سریال هندی این پیوند عاشقانه است قسمت 13 دوبله فارسی Ap a g am 11.4 هزار بازدید 1 ماه پیش 40:53 سریال هندی این پیوند عاشقانه است قسمت 11 دوبله فارسی Ap a g am 5.2 هزار بازدید 1 ماه پیش 40:56 سریال هندی این پیوند عاشقانه است قسمت 9 دوبله فارسی Ap a g am 7.8 هزار بازدید 1 ماه پیش 40:37 سریال هندی این پیوند عاشقانه است قسمت 8 دوبله فارسی Ap a g am 9.8 هزار بازدید 1 ماه پیش 0:38 کپی شدیدااا ممنوع(سکانس از سریال هندی این پیوند عاشقانه است) سیمگه تایم♡اورجینال♡فالو=فالو کپی ممنوع☆ 16 هزار بازدید 2 ماه پیش 0:30 سکانسی از سریال هندی این پیوند عاشقانه است سریال جدید سیمگه تایم♡اورجینال♡فالو=فالو کپی ممنوع☆ 28.4 هزار بازدید 4 ماه پیش 1:00 کپی باعرض تاکیدا ممنوع*((سكانسی از سریال هندی این پیوند عاشقانه است سیمگه تایم♡اورجینال♡فالو=فالو کپی ممنوع☆ 24.1 هزار بازدید 3 ماه پیش 0:59 سکانسی کوتاه از قسمت آخر سریال هندی این پیوند عاشقانه است ( کپی ممنوع ) *** کانال هندوستانی ها *** 2.1 هزار بازدید 1 روز پیش 0:07 کپی بشدتتتتتت ممنوع /*سکانس قفلی از میشتی و آبیر سریال هندی/*این پیوند عاشق است سیمگه تایم♡اورجینال♡فالو=فالو کپی ممنوع☆ 2.3 هزار بازدید 4 ماه پیش 3:30 سریال زندگی درخشان من (درخواست پیوند کلیه کیم یانگ-ران از لی یونگ سیم) مووی ماینر 139 بازدید 9 ماه پیش 0:52 سریال پیوند محصول 2020 فیلیمو 1.6 میلیون بازدید 1 سال پیش 4:19 سریال در حاشیه - کمیسیون پزشکی اولین پیوند آپانسیس تاریخ برنامه کودک و کارتون کودکانه 1 هزار بازدید 2 سال پیش 34:38 سریال طنز چارخونه - قسمت 4: پیوند آوای فاخته 1.4 هزار بازدید 2 سال پیش 4:20 سریال در حاشیه - کمیسیون پزشکی اولین پیوند آپانسیس ویدئوها - videoha.i 8.4 هزار بازدید 6 سال پیش 1:06 آنونس سریال تلویزیونی پیوند تیرازیس 3 هزار بازدید 6 سال پیش 1:00 کلیپ سریال گاندو ۲ پیوند بین ثروت و قدرت qwfafggq 58 بازدید 2 ماه پیش 1:00 قسمتی از سریال گاندو ( پیوند بین ثروت و قدرت ) فروشگاه اینترنتی شُکا 62 بازدید 1 ماه پیش 1:08 پشت صحنه همکاری تیم سریال ستایش و پیوند مهرافزا کیان آرت 102 بازدید 1 سال پیش 9:35 آموزش Rou i g - پیکربندی پیوند سریال نقطه به نقطه... هورسان واثقی 87 بازدید 2 سال پیش 44:19 این پیوند عاشقانه است قسمت 8=اپارات پاک نکن=فالو=فالو=کیفیت بالا محمد جواد=فالو=فالو=کپی ممنوع= به شرط فالو= 4.1 هزار بازدید 1 ماه پیش 42:25 این پیوند عاشقانه است قسمت6=اپارات پاک نکن= فالو=فالو=مرسی=کیفیت بالا محمد جواد=فالو=فالو=کپی ممنوع= به شرط فالو= 5.5 هزار بازدید 1 ماه پیش 47:44 این پیوند عاشقانه است قسمت 1 [ اپارات پاک نکن لطفا ] فالو = فالو = مرسی محمد جواد=فالو=فالو=کپی ممنوع= به شرط فالو= 8.9 هزار بازدید 2 ماه پیش 40:56 این پیوند عاشقانه است قسمت 9=اپارات پاک نکن=فالو=فالو=با کیفیت بالا محمد جواد=فالو=فالو=کپی ممنوع= به شرط فالو= 1.5 هزار بازدید 1 ماه پیش 40:54 این پیوند عاشقانه است قسمت 12=اپارات پاک نکن = فالو=فالو=مرسی=کیفیت بالا محمد جواد=فالو=فالو=کپی ممنوع= به شرط فالو= 1.2 هزار بازدید 1 ماه پیش 40:42 این پیوند عاشقانه است قسمت 13=اپارات پاک نکن =مرسی=فالو=فالو=کیفیت بالا محمد جواد=فالو=فالو=کپی ممنوع= به شرط فالو= 3 هزار بازدید 1 ماه پیش 1:14 تغیر سکانس غیر مجاز**/میکس میشتی و ابیر /#این پیوند ..."کپی بشدت ممنوع ✔درست یا نادرست✔من بازیگرم ☆@s̶o̶ ̶i̶ ̶a̶.فالو.فالو 1.2 هزار بازدید 2 هفته پیش 0:33 میکس(این پیوند عاشقانه است)ابیر گوشواره میشتی رو،رو گوش کوهو دید ☆تاپکی☆پوراب♕روشنی☆امان☆ 3.5 هزار بازدید 2 ماه پیش 1:00 قسمت چهارم سریال مانکن دانلود فقط از این لینک h p://j.gs/DC Z MasoudA ies 3.7 هزار بازدید 2 سال پیش 2:18 تیزر سریال فقط قتل های این ساختمان با لینک مستقیم movi eh 11 بازدید 2 ماه پیش 2:18 تریلر سریال فقط قتل های این ساختمان با لینک مستقیم movi eh 5 بازدید 2 ماه پیش 2:18 دانلود فصل 1 سریال فقط قتل های این ساختمان با لینک مستقیم movi eh 6 بازدید 2 ماه پیش 2:18 دانلود سریال فقط قتل های این ساختمان با لینک مستقیم movi eh 10 بازدید 2 ماه پیش 0:58 سریال دل قسمت 18 لینک دانلود این قسمت I a Movie98 1.9 هزار بازدید 1 سال پیش 0:26 سریال دمینو قسمت سوم/لینک دانلود این قسمت⁦←_←⁩ ققنوس اورجینال 64 بازدید 1 سال پیش 2:18 دانلود سریال فقط قتل های این ساختمان فصل 1 با لینک مستقیم movi eh 5 بازدید 2 ماه پیش 1:24 قسمت چهارم سریال مانکن (لینک دانلود کامل این قسمت در ادامه) ققنوس اورجینال 2.8 هزار بازدید 2 سال پیش 1:00 قسمت دهم سریال مانکن (لینک دانلود کامل این قسمت در ادامه ) ققنوس اورجینال 601 بازدید 2 سال پیش 1:04 تیزر قسمت هفتم سریال مانکن (لینک دانلود کامل این قسمت در ادامه ققنوس اورجینال 315 بازدید 2 سال پیش 0:58 تیزر قسمت ششم سریال مانکن (لینک دانلود کامل این قسمت در ادامه) ققنوس اورجینال 516 بازدید 2 سال پیش 1:24 تیزر قسمت سوم سریال مانکن (لینک دانلود کامل این قسمت در ادامه) ققنوس اورجینال 736 بازدید 2 سال پیش 1:59 دانلود سریال نیسان آبی قسمت 5 پنجم|دانلود این قسمت از لینک کپشن NewFilm 3.5 هزار بازدید 1 هفته پیش 1:00 سریال مانکن قسمت یازدهم۱۱-لینک دانلود کامل این قسمت در زیر ققنوس اورجینال 888 بازدید 2 سال پیش 1:00 قسمت «نهم» سریال « مانکن»(لینک دانلود کامل این قسمت در ادامه) ققنوس اورجینال 665 بازدید 2 سال پیش 2:49 آهنگ پیوند به نام رو هوا زدم منتشر شد 98i a .o g 72 بازدید 1 سال پیش 2:39 بهروز عشقی و اولین پیوند آپاندیس - فوق العاده خنده دار آر تی وی 3.8 هزار بازدید 6 سال پیش 0:40 پیوند نوار کشویی سرعت ثابت اقیانوس آبی ✅ 50 بازدید 1 سال پیش 0:47 همکاری عوامل ستایش 3 و پیوند مهر افزا سفره عقد ودفتر عقد ازدواج 1.1 هزار بازدید 3 سال پیش 5:27 بهروز عشقی و اولین عمل پیوند آپاندیس - فوق العاده خنده آر تی وی 8.4 هزار بازدید 6 سال پیش 2:09 دانلود سریال کردی این دو نفر Bes -Ku dish.i 475 بازدید 1 سال پیش 0:26 این شما و این قسمت هفتم از سریال #زخم_کاری / دانلودقانونی قسمت 7 زخم کاری سریال و فیلم های سینمایی| BoxNama.IR 4.5 هزار بازدید 4 ماه پیش 0:53 دانلو قسمت 11 سریال گیسو | این قسمت با حضور بهاره رهنما | سریال گیسو یازدهم سریال و فیلم های سینمایی| BoxNama.IR 2.6 هزار بازدید 6 ماه پیش 0:52 دانلود قسمت ۸ هشتم سریال عاشقانه خاتون _ این قسمت با حضور مهران مدیری دانلود فیلم و سریال | BoxNama.IR . 643 بازدید 1 ماه پیش 0:58 دانلودقسمت16شونزدهم سریال ملکه گدایان (دانلودقانونی) بس نمیکنی این بازی رو!!!! فیلم و سریال های جدید ایران و جهان | BoxNama.IR 826 بازدید 7 ماه پیش 0:44 دانلود سریال کمدی و طنز مردم معمولی 12 | این قسمت نامه ی بدون تمبر سریال و فیلم های سینمایی| BoxNama.IR 1.1 هزار بازدید 4 ماه پیش 1:50 دانلود سریال نارگیل قسمت 5 و 4 و 3 و 2 و 1 ( این درخت حرف میزنه! ) سریال و فیلم های سینمایی| BoxNama.IR 1 هزار بازدید 1 ماه پیش 1:32 دانلود فصل سوم سریال سیزده دلیل برای اینکه با زیرنویس | لینک در توضیحات ༺✩ M M D ✧༻ 11.2 هزار بازدید 2 سال پیش 0:15 دانلود قسمت دوازدهم سریال عاشقانه | لینک مستقیم TopMovieX 5.4 هزار بازدید 4 سال پیش 1:09 دانلود قسمت 9 سریال عاشقانه /لینک در توضیحات TopMovieX 28 هزار بازدید 4 سال پیش 2:03 سریال (game of h o es _ بازی تاج و تخت) همه فصل ها (لینک در کپشن) IR_se ies 698 بازدید 1 سال پیش 2:21 سریال (you g sheldo _ همه فصل ها (لینک در کپشن) IR_se ies 238 بازدید 1 سال پیش 0:45 دانلود قسمت 24 سریال پدر با لینک مستقیم ffffffffff 13.4 هزار بازدید 3 سال پیش 0:49 دانلود قسمت 25 سریال پدر با لینک مستقیم ffffffffff 5.1 هزار بازدید 3 سال پیش 1:03 سریال عالیجناب - لینک دانلود بزودی در توضیحات هارمونی دانلود 662 بازدید 3 سال پیش 1:34 دانلود سریال دروغ شیرین من قسمت 12 با زیرنویس فارسی لینک دانلود/ توضیحات دنیای ویدیو 1.4 هزار بازدید 2 سال پیش 2:05 سریال سربازان یا زامبی ها S.O.Z: Soldados o Zombies 2021 (لینک دانلود در کپشن) فیلم سون Film seve 3.4 هزار بازدید 2 ماه پیش 1:21 تیزر سریال اهریمن به نیمه تاریک خودت خوش آمدی (لینک دانلود دوبله فارسی در کپشن) فیلم سون Film seve 27 بازدید 1 ماه پیش 1:21 تیزر سریال اهریمن به نیمه تاریک خودت خوش آمدی (لینک دانلود دوبله فارسی در کپشن) ASIANMEDIAFILM 16 بازدید 1 ماه پیش 2:19 تیزر سریال کره ای بازی ماهی مرکب Squid Game 2021 (لینک دانلود در توضیحات) فیلم سون Film seve 4.4 هزار بازدید 1 ماه پیش 2:03 تیزر سریال ترسناک تسخیر در عمارت هیل (لینک دانلود رایگان در توضیحات) فیلم سون Film seve 183 بازدید 1 ماه پیش 0:30 سریال ترکی سیب ممنوعه قسمت 242 ( لینک در توضیحات) Ap a g am 3 هزار بازدید 11 ماه پیش 2:34 تریلر سریال هندی ارتش فراموش شده 2020 (لینک دانلود در کپشن) فیلم سون Film seve 1.3 هزار بازدید 3 ماه پیش 2:18 تیزر سریال دردویل یا بی باک Da edevil (لینک دانلود با دوبله فارسی در توضیحات) فیلم سون Film seve 72 بازدید 1 ماه پیش 2:18 تیزر سریال دردویل یا بی باک Da edevil (لینک دانلود با دوبله فارسی در توضیحات) ASIANMEDIAFILM 51 بازدید 1 ماه پیش 2:05 تیزر سریال فانتزی نفرین شده Cu sed 2020 (لینک دانلود رایگان در توضیحات) ASIANMEDIAFILM 41 بازدید 1 ماه پیش 2:05 تیزر سریال فانتزی نفرین شده Cu sed 2020 (لینک دانلود رایگان در توضیحات) فیلم سون Film seve 79 بازدید 1 ماه پیش 2:19 تیزر سریال کره ای بازی ماهی مرکب Squid Game 2021 (لینک دانلود در توضیحات) ASIANMEDIAFILM 18.5 هزار بازدید 1 ماه پیش نمایش بیشتر

نظر خود را بنویسید نام و نام خانوادگی متن نظر ثبت نظر

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب