دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

سریال قیام عثمان فصل دوم قسمت 14 دوبله فارسی

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات #پنجمین دوره بازی های جدی va ex PLVideo = { id: '37953679', uid: 'VgFmZ', i le: 'سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۱۶ دوبله فارسی', use ame: 'My_films', use id: '5976261', visi _c : '3.1 هزار', se de _ ame: 'My_films', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37953679-3056__4949.jpg', du a io : '2:26:15', sda e: '2 ماه پیش', da e_exac : '03 مهر 1400', li k: '/v/VgFmZ/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B2_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DB%B1%DB%B6_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '5976261', cha elUse ame: 'My_films', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'My_films' }; va ex Video = { id: '39884878', uid: 'ao4kd', i le: 'قسمت 73 قیام عثمان خواهید دید', use ame: 'aliback', use id: '143567', visi _c : '747 ', se de _ ame: 'TOP HITS', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39884878-4491__9799.jpg', du a io : '0:30', sda e: '13 ساعت پیش', da e_exac : '04 آذر 1400', li k: '/v/ao4kd/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B2_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DB%B1%DB%B6_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '143567', cha elUse ame: 'aliback', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'TOP HITS', }; 0:30 ویدیو بعدی قسمت 73 قیام عثمان خواهید دید از کانال TOP HITS نرو بعدی 2:12:22 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۲۴ دوبله فارسی از کانال My_films 2:18:27 سریال قیام عثمان قسمت 71 زیر نویس فارسی از کانال من و تو شدیم ما 0:28 فراگمان قسمت ۷۲ سریال قیام عثمان فصل سوم از کانال ARYAN TETRAX 0:30 تیزر اول سریال قیام عثمان قسمت ۷۲ با زیرنویس فارسی از کانال همه چی کده 2:10:32 سریال ترکی قیام عثمان فصل دوم قسمت ۲۳ از کانال My_films 2:18:28 سریال قیام عثمان قسمت ۷۱ فصل سوم، زیرنویس فارسی از کانال کتابخانه امیرحمزه fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} My_films دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/36971152-8719-b.jpg"," esumeUID":" SoFI","du a io ":9018,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =9018&ca ego ies=film&use id=5976261& cha el=5976261&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0642\u06cc\u0627\u0645&keywo ds=\u0639\u062b\u0645\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u0639\u062b\u0645\u0627\u0646&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0648 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u0639\u062b\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u06f2&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u0639\u062b\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u06f2 \u0642\u0633\u0645\u062a \u06f1\u06f4&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =9018&ca ego ies=film&use id=5976261& cha el=5976261&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0642\u06cc\u0627\u0645&keywo ds=\u0639\u062b\u0645\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u0639\u062b\u0645\u0627\u0646&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0648 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u0639\u062b\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u06f2&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u0639\u062b\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u06f2 \u0642\u0633\u0645\u062a \u06f1\u06f4&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=5976261&cha el_use ame=My_films&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0642\u06cc\u0627\u0645&keywo ds=\u0639\u062b\u0645\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u0639\u062b\u0645\u0627\u0646&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0648 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u0639\u062b\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u06f2&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u0639\u062b\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u06f2 \u0642\u0633\u0645\u062a \u06f1\u06f4","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/ SoFI\/f\/ SoFI.m3u8?k=0df2f"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb35.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b1fc33845dff97e0f20244b046625e6436971152-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIzNjg5NjMzODJiMTk5ZmRiNzIyZjA2NTlkMjllODhjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5ODM5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gf VhP4iwO gm 7QSAR _f9Bd6j1HOdm6k5Sw8o0PWE"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb35.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b1fc33845dff97e0f20244b046625e6436971152-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIzNjg5NjMzODJiMTk5ZmRiNzIyZjA2NTlkMjllODhjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5ODM5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gf VhP4iwO gm 7QSAR _f9Bd6j1HOdm6k5Sw8o0PWE"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb33.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b1fc33845dff97e0f20244b046625e6436971152-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIzNjg5NjMzODJiMTk5ZmRiNzIyZjA2NTlkMjllODhjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5ODM5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gf VhP4iwO gm 7QSAR _f9Bd6j1HOdm6k5Sw8o0PWE"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb33.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b1fc33845dff97e0f20244b046625e6436971152-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIzNjg5NjMzODJiMTk5ZmRiNzIyZjA2NTlkMjllODhjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5ODM5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gf VhP4iwO gm 7QSAR _f9Bd6j1HOdm6k5Sw8o0PWE"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b1fc33845dff97e0f20244b046625e6436971152-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIzNjg5NjMzODJiMTk5ZmRiNzIyZjA2NTlkMjllODhjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5ODM5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gf VhP4iwO gm 7QSAR _f9Bd6j1HOdm6k5Sw8o0PWE"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb35.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b1fc33845dff97e0f20244b046625e6436971152-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIzNjg5NjMzODJiMTk5ZmRiNzIyZjA2NTlkMjllODhjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5ODM5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gf VhP4iwO gm 7QSAR _f9Bd6j1HOdm6k5Sw8o0PWE"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/36971152_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=412842, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb33.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b1fc33845dff97e0f20244b046625e6436971152-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIzNjg5NjMzODJiMTk5ZmRiNzIyZjA2NTlkMjllODhjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5ODM5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gf VhP4iwO gm 7QSAR _f9Bd6j1HOdm6k5Sw8o0PWE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=122685, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb35.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b1fc33845dff97e0f20244b046625e6436971152-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIzNjg5NjMzODJiMTk5ZmRiNzIyZjA2NTlkMjllODhjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5ODM5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gf VhP4iwO gm 7QSAR _f9Bd6j1HOdm6k5Sw8o0PWE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=205035, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb35.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b1fc33845dff97e0f20244b046625e6436971152-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIzNjg5NjMzODJiMTk5ZmRiNzIyZjA2NTlkMjllODhjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5ODM5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gf VhP4iwO gm 7QSAR _f9Bd6j1HOdm6k5Sw8o0PWE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=634756, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb33.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b1fc33845dff97e0f20244b046625e6436971152-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIzNjg5NjMzODJiMTk5ZmRiNzIyZjA2NTlkMjllODhjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5ODM5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gf VhP4iwO gm 7QSAR _f9Bd6j1HOdm6k5Sw8o0PWE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1259643, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b1fc33845dff97e0f20244b046625e6436971152-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIzNjg5NjMzODJiMTk5ZmRiNzIyZjA2NTlkMjllODhjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5ODM5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gf VhP4iwO gm 7QSAR _f9Bd6j1HOdm6k5Sw8o0PWE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=2281669, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/aspb35.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b1fc33845dff97e0f20244b046625e6436971152-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImIzNjg5NjMzODJiMTk5ZmRiNzIyZjA2NTlkMjllODhjIiwiZXhwIjoxNjM3ODU5ODM5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gf VhP4iwO gm 7QSAR _f9Bd6j1HOdm6k5Sw8o0PWE"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _604006", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۱۴ دوبله فارسی 11,324 My_films 18.5 هزار دنبال‌ کننده 11,324 بازدید 232 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن برای دریافت هزاران فیلم و سریال دیگر و اطلاع از اخبار سینمای جهان و زمان اپلود سریال هامون حتما در کانال تلگرامی مون عضو شوید لینک کانال : h ps:// .me/My_films0 لینک کانال اینما : h ps://e ama.i /My_filmss سریال : قیام عثمان فصل : ۲ ژانر : اکشن ، درام ، تاریخی ، جنگی ، ماجراجویی امتیاز : ۷/۸ از ۱۰ رده سنی : مناسب برای ۱۸ سال به بالا کارگردان : فتحی بایرام و متین گونای نویسنده : اوزان بدور ، آسلی زینت پکر بزداگ محصول کشور : ترکیه سال انتشار : ۲۰۱۹ زبان سریال : دوبله فارسی خلاصه داستان بیانگر مبارزات داخلی و خارجی عثمان و چگونگی تأسیس سلسله عثمانی است. او علیه بیزانس و مغول ها برخواست و توانست استقلال خود را از سلطان رام تأمین کند تا یک کشور مستقل برقرار کند. 2 ماه پیش فیلم # سریال قیام عثمان # دانلود فیلم و سریال # سریال ترکی # سریال قیام عثمان فصل ۲ # سریال قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۱۴ # se ial ghiyam osma fasl pa sado sio hash ghesma 14 My_films 18.5 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش u_7273579 1 روز پیش خوبه گزارش تخلف احسان الله جان عرفانی 2 ماه پیش قسمت ۱۵ هم را بگذارید گزارش تخلف احسان الله جان عرفانی 2 ماه پیش چرا اینجا نمیگذارید نتونستم کانال تلگرام را پیدا کنم My_films My_films گزارش تخلف احسان الله جان عرفانی 2 ماه پیش چه شد برادر اگر نمیاد بگویید راحت شویم My_films بار ها جواب دادیم که تو کانال اینمامون گذاشتیم که لینکش هم تو کانال تلگرامه ۷ روزه که گذاشتیم گزارش تخلف احسان الله جان عرفانی 2 ماه پیش وای خسته شدیم از بس که گفتیم آمد یا نمییاد My_films تو کانال اینما و تلگرام قرار گرفته. گزارش تخلف احسان الله جان عرفانی 2 ماه پیش چرا جواب نمیدی My_films دیروز تو کانال تلگرام قرار داده شد گزارش تخلف احسان الله جان عرفانی 2 ماه پیش سلام چرا نیومد گزارش تخلف احسان الله جان عرفانی 2 ماه پیش چرا نیومد برادر جان زبان مو درآورد از بث که گفتیم گزارش تخلف احسان الله جان عرفانی 2 ماه پیش نیومد برادر گزارش تخلف احسان الله جان عرفانی 2 ماه پیش اینجا بگذارید لطفن گزارش تخلف نمایش بیشتر دیدگاه ها سریال قیام عثمان My_films 20/14 ذخیره لیست پخش 1 1:07:18 سریال ترکی قیام عثمان قسمت ۵۳ دوبله فارسی My_films 2 1:08:36 سریال ترکی قیام عثمان قسمت ۵۴ دوبله فارسی My_films 3 2:21:32 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۱ دوبله فارسی My_films 4 2:24:53 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۲ دوبله فارسی My_films 5 2:21:30 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۳ دوبله فارسی My_films 6 2:11:00 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۵ دوبله فارسی My_films 7 2:09:58 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۷ دوبله فارسی My_films 8 2:10:32 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۸ دوبله فارسی My_films 9 2:14:07 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۹ دوبله فارسی My_films 10 2:14:07 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۱۰ دوبله فارسی My_films 11 2:14:11 سریال قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۱۱ دوبله فارسی My_films 12 2:36:38 سریال قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۱۲ دوبله فارسی My_films 13 2:24:46 سریال قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۱۳ دوبله فارسی My_films 2:30:18 سریال قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۱۴ دوبله فارسی My_films 15 2:26:15 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۱۶ دوبله فارسی My_films 16 2:15:54 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۱۷ دوبله فارسی My_films 17 2:17:37 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۱۹ دوبله فارسی My_films 18 2:15:21 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۲۰ دوبله فارسی My_films 19 2:32:27 سریال ترکی قیام عثمان فصل دوم قسمت ۲۱ دوبله فارسی My_films 20 2:10:32 سریال ترکی قیام عثمان فصل دوم قسمت ۲۳ My_films 21 2:12:22 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۲۴ دوبله فارسی My_films ویدیوهای مشابه پخش خودکار 0:30 قسمت 73 قیام عثمان خواهید دید TOP HITS 747 بازدید 13 ساعت پیش 2:12:22 سریال ترکی قیام عثمان فصل ۲ قسمت ۲۴ دوبله فارسی My_films 1.3 هزار بازدید 5 روز پیش 2:18:27 سریال قیام عثمان قسمت 71 زیر نویس فارسی من و تو شدیم ما 7 هزار بازدید 1 هفته پیش 0:28 فراگمان قسمت ۷۲ سریال قیام عثمان فصل سوم ARYAN TETRAX 15.4 هزار بازدید 1 هفته پیش 0:30 تیزر اول سریال قیام عثمان قسمت ۷۲ با زیرنویس فارسی همه چی کده 2.8 هزار بازدید 1 هفته پیش 2:10:32 سریال ترکی قیام عثمان فصل دوم قسمت ۲۳ My_films 3.4 هزار بازدید 1 هفته پیش 2:18:28 سریال قیام عثمان قسمت ۷۱ فصل سوم، زیرنویس فارسی کتابخانه امیرحمزه 36.6 هزار بازدید 1 هفته پیش

دانلود سریال قیام عثمان با دوبله فارسی Ku ulus: Osma 2021»» کیفیت 1080p – 720p – دوبله فارسی ««« دوبله فارسی سانسور شده - قسمت 24 از فصل دوم اضافه شد »دانلود سریال قیام عثمان با دوبله فارسی Ku ulus: Osma 2021ژانر سریال : اکشن، درام، تاریخی، جنگی، ماجراجوییامتیاز سریال : 7.8/10 - 11774 رایرده سنی : مناسب برای بالای 18 سالکارگردان : فتحی بایرام و متین گوناینویسنده : اوزان بدور، آسلی زینب پکر بزداگستارگان : بوراک اوزچیویت، نورالدین سونمز، راگیپ ساواس، ساروهان هونلمحصول کشور : ترکیهسال انتشار : 2019 - 2021زمان هر قسمت : 141 دقیقهزبان سریال : دوبله فارسیIMDB, Wikiخلاصه داستان: روایت سال‌های پر فراز و نشیب زندگی عثمان بی، پسر ارطغرل قاضی و بنیانگذار امپراطوری عثمانی در ترکیه…سریال قیام عثمان (Ku ulus: Osma ) سریالی اکشن، تاریخی، جنگی، ماجراجویی و درام، محصول کشور ترکیه است که پخش آن از سال 2019 از شبکه ای‌تی‌وی آغاز شده است. هم اکنون می‌توانید دوبله فارسی سانسور شده سریال قیام عثمان را با لینک مستقیم رایگان از وبسایت همتا مووی با ترافیک نیم بها دانلود نمایید.بازیگران: بوراک اوزچیویت، نورالدین سونمز، راگیپ ساواس، ساروهان هونل، عایشه‌گل گونای، آلما ترزیک و طغرل چتینرقسمت جدید: پنج شنبه‌ها{"@co ex ":"h ps://schema.o g","@ ype":"FAQPage","mai E i y":[{"@ ype":"Ques io "," ame":"قصه سریال قیام عثمان در چه مورد است؟","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"روایت سال&zw j;های پر فراز و نشیب زندگی عثمان بی، پسر ارطغرل قاضی و بنیانگذار امپراطوری عثمانی در ترکیه..."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"سریال قیام عثمان چه روزهایی پخش می&zw j;شود؟","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"این سریال در حال دوبله شدن هست و هر هفته پنج&zw j;شنبه&zw j;ها وبسایت همتا مووی یک قسمت 2 ساعته از آن را برای دانلود قرار می&zw j;دهید."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"سریال قیام عثمان چند قسمت است؟","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"فصل اول سریال قیام عثمان 27 قسمت و فصل دوم 37 قسمت است."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"نقش اول سریال قیام عثمان را چه کسی ایفا می&zw j;کند؟","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"بوراک اوزچیویت نقش اول این سریال را ایفا می&zw j;کند."}}]}ژانر سریال:اکشن، درام، تاریخی، جنگی، ماجراجوییبازیگران:بوراک اوزچیویت، نورالدین سونمز، راگیپ ساواس، ساروهان هونلزبان سریال:دوبله فارسیزمان هر قسمت:141 دقیقهمحصول کشور:ترکیهدانلود سریال قیام عثمان با دوبله فارسی Ku ulus: Osma 2021همتا مووی • دانلود سریال قیام عثمان با دوبله فارسی Ku ulus: Osma 2021 4.3 / 5 ( 1935 امتیاز )#galle y-1{ma gi :au o}#galle y-1 .galle y-i em{floa : igh ;ma gi - op:10px; ex -alig :ce e ;wid h:50%}#galle y-1 img{bo de :2px solid #cfcfcf}#galle y-1 .galle y-cap io {ma gi -lef :0}

»» لطفا جهت حمایت از اثر آن را خریداری کنید ««

* دانلود رایگان فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی برای افرادی که توانایی خرید آن را ندارند می‌باشد و جایز نیست افرادی که توانایی خرید فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را دارند، رایگان دانلود کنند *

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب